Overleg:Hoger algemeen voortgezet onderwijs

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Voorbereidend, vormend, of voortgezet?[bewerken]

Havo = hoger algemeen voorbereidend onderwijs, niet h.a.vormend o. Zie ook http://www.postbus.51. Vandaar dat de wet ook heet 'Wet op het voorbereidend onderwijs' oid. Fruggo 28 jul 2003 19:42 (CEST)

havo is noch voorbereidend noch vormend, maar gewoon voortgezet onderwijs.

Inderdaad zegt Postbus 51 dat het Hoger algemeen voortgezet onderwijs is. Maar de benaming Hoger algemeen vormend onderwijs (dat wil zeggen onderwijs dat de leerling algemeen vormt, in tegenstelling tot onderwijs waar hij of zij een bepaald beroep leert) komt ook voor. Het Taalunieversum, waar wij vaak onze taal- en spellingsvragen neerleggen, doet het zo, en ook bijvoorbeeld The Free Dictionary (OK, minder gebruikelijke bron).
Dan moet het Ministerie maar het laatste woord hebben, zou je zeggen. Op de hoofdpagina over de typen voortgezet onderwijs (hier) staat algemeen vormend.
Wat nu? BvdG 5 mei 2006 00:13 (CEST)

aanvullingen[bewerken]

Pas na de wijzigingen van 28 nov. 04 heb ik mij aangemeld. Achter ip-afzender gaat de naam Pibro schuil.

Spelling: geen hoofdletters[bewerken]

Op de overlegpagina van dit artikel, maar dan gespeld met beginhoofdletters, stond:

Kan deze pagina verwijderd worden, om de pagina Hoger algemeen voortgezet onderwijs hiernaartoe te verplaatsen? Dat is namelijk de correcte naamgeving.effe iets anders 12 mei 2005 14:08 (CEST)

Ook was het artikel Hoger algemeen voortgezet onderwijs een redirect geworden naar Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Dat is niet correct en ik heb het teruggedraaid. Zowel Van Dale als de Wet op het voortgezet onderwijs hanteren voor mavo, havo, vwo etc. kleine letters. Sixtus 12 mei 2005 23:36 (CEST)

Enkele vragen rond havo[bewerken]

Van welke leeftijd tot welke leeftijd studeert men normaal gezien havo? Met welk onderwijstype komt havo overeen in België/Vlaanderen? Mag havo niet tot de categorie Onderwijs_in_Nederland behoren? -Fuss 16 dec 2005 16:52 (CET)

@Eerste vraag: in beginsel van 12 tot 16 (als je al jarig geweest bent: 17) jaar. @ tweede vraag: geen idee, sorry. @derde vraag: dat is de hogergelegen categorie. Havo is net als vwo en vmbo een vorm van algemeen voortgezet onderwijs, maar waarom we precies voor die onderverdeling hebben gekozen, weet ik ook niet. Groet, Sixtus 17 dec 2005 00:54 (CET)


havo vanaf Augustus 2007[bewerken]

Vanaf augustus 2007 gaat er een heleboel veranderen in de 2e fase van de havo en vwo . Na enkele besprekingen in de 2e kamer over versoepelen van keuzes in de vakkenpakket.

Hier enkele veranderingen onder andere:

1. Vakkenpakket keuzes worden veruimd 2. Vakken gaan samen deeltijd en voltijd komen definitief te vervallen 3. Havo krijgt in het 4e leerjaar geen ANW meer 4. Wiskunde A1,A2 word samengevoegd tot Wiskunde A en wiskunde B1 en B2 word samengevoegd tot Wiskunde B 5. Nieuwe vakken komen ter beschikking. Zoals NLT: Natuur,leven en technologie en Wiskunde D ook kan sinds kort gymastiek als examenvak worden gekozen. 6. Voor je profielwerkstuk krijg je voortaan cijfers i.p.v goedkeuringen

Waarom DE havo?[bewerken]

Misschien een domme vraag van een buitenlander ;-), maar moet het niet "het havo" zijn? Men zegt immers "het hoger algemeen voortgezet onderwijs" en niet "de hoger algemeen voortgezet onderwijs". Ook zegt men "het vwo" en niet "de vwo"....???

Ja en nee. Het kan in het Nederlands alletwee. Dit komt omdat havo zowel een afkorting als een los woord is. Sommige afkortingen (zoals havo) zien we als gewoon woord, daarom is het ook niet h.a.v.o. Men kan dus sprek van de havo en het havo. De eerste vorm is echter wat gebruikelijker. nl:Mark W (Mwpnl) ¦ talk 26 okt 2007 16:59 (CEST)

Ik ben het hiet niet mee eens. Volgens het laatste Groene Boekje (nieuwe spelling) is het acroniem havo een officieel de-woord en het woord onderwijs is officieel onzijdig. Dus:

Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs of
De havo

Mark Coenraats 12 jun 2008 18:34 (CEST)

Neutraliteit[bewerken]

Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat het artikel niet helemaal neutraal is. Met name het eerste stuk wordt geschreven vanuit het gezichtspunt: "Kijk eens dat de havo beter is dan het (v)mbo." Bijvoorbeeld teksten als "Een havo-abituriënt heeft in vergelijking met een 'afgestudeerde' mbo'er in de regel inhoudelijk breder onderwijs genoten." en "Het taal- en rekencurriculum van het havo ligt op een hoger niveau dan dat van het mbo." Het komt op mij over als afzetten tegen het mbo. Bijvoorbeeld wordt er voorbijgegaan aan het gehele vwo. Proborc 30 jan 2009 12:29 (CET)

Havist?[bewerken]

Waar komt toch die achterlijke term havist vandaan? We spreken toch ook niet van een mbist, vwist of wist. De juiste term voor een havo-leerling is havoër. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.251.111.75 (overleg · bijdragen) 9 dec 2009 00:13

Een mbist of vwvist is inderdaad niet gebruikelijk. Havist daarentegen wel, net zoals vwo'er gebruikelijk is voor vwo-leerlingen. Dat havist een algemeen aanvaarde term is blijkt wel uit het voorkomen in de landelijke dagbladen, vergeleken met de term havoër. De laatste 6 maanden komt de term "havoër" geen enkele keer voor in een landelijke krant (1x in AD het groene hart), terwijl "havist" 6 maal genoemd wordt (37 maal als je alle dagbladen meetelt). Laatstgenoemde is overigens in de Van Dale opgenomen.
Hoewel dat geen garanties zijn, laat het wel zien dat de termen havoër en havist prima naast elkaar kunnen bestaan. Wikipedia:Bij twijfel niet inhalen leert ons dan dat het niet nodig is om zo'n term aan te passen. In dit geval is havist zelfs een term die in de landelijke media vaker gebruikt lijkt te worden dan havoër, ik heb de wijziging daarom ongedaan gemaakt. Groet, nl:Mark W (Mwpnl) ¦ talk 9 dec 2009 19:35 (CET)