Overleg:Hoogleraar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit stuk is nog niet geüpdated mbt het Bachelor-Master systeem.

Een docent aan een conservatorium is eveneens een hoogleraar. is dat zo? Bemoeial 16 mrt 2004 01:40 (CET)[reageer]

Bachelor-Master-syteem heeft, dacht ik, geen invloed op de functie of bevoegdheden van hoogleraren. BvdG 3 mei 2005 17:13 (CEST)[reageer]
hoi bemoeial, een conservatorium is een HBO-opleiding en kent "docenten". de term "hoogleraar is voorbehouden aan universitaire opeleidingen. groetjes oscar 4 mei 2005 10:32 (CEST)[reageer]
Zo, dat is een trage discussie (begonnen in 2003 ;-). @Oscar: klopt, hoewel de Universiteit Leiden een Faculteit der Kunsten heeft, waarin een samenwerkingsverband wordt vormgegeven met het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag; enkele docenten van het KC zijn in dat kader inmiddels benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Leiden; maar inderdaad, ook daar is sprake van een universitair verband. Sixtus 4 mei 2005 11:46 (CEST)[reageer]
slow cooking gives the best results ;-) groetjes, oscar 4 mei 2005 11:49 (CEST)[reageer]

'Een hoogleraar is gerechtigd de titel professor te voeren' <-- Bij mijn weten is 'professor' geen titel in Nederland. Iedereen mag zit uitgeven voor professor, maar niet iedereen mag zich uitgeven voor 'hoogleraar'. Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Professor.

In Nederland bepaalt artikel 435 van het Wetboek van Strafrecht onder 3° dat met een geldboete van de tweede categorie (maximaal ruim € 4000) wordt gestraft: "hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel van advocaat, gerechtsdeurwaarder, dan wel een der in de artikelen 7.20, 7.22, tweede lid, 7.22a, eerste lid, en 7a.5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde titels voert;" Rbakels (overleg) 10 dec 2018 01:37 (CET)[reageer]

Professor is weldegelijk een titel (hij staat in art. 9.19 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ) maar geen strafrechtelijk beschermde want het is geen academische graad. Wie zich dus ten onrechte prof. dr. noemt kan alleen vervolgd worden voor die doctorstitel. Wel zou een universiteit of een echte professor misschien onder omstandigheden (er zal een voldoende belang bij moeten zijn) een civiele vordering (met dwangsom) kunnen instellen. Fjvelsen (overleg) 21 sep 2021 16:23 (CEST)[reageer]

Verwante onderwerpen[brontekst bewerken]

Er zijn diverse soorten hoogleraren c.q. aanstellingen in het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs. Een en ander dient aangevuld te worden c.q. kan soms ook onder een zelfde lemma geschaard worden. Hierbij valt te denken aan: - ............. ( Brabo 10 feb 2007 01:32 (CET) )
[reageer]

academici of wetenschappers[brontekst bewerken]

Ik zou persoonlijk de voorkeur geven aan academici, dit is duidelijk een benaming voor het onderwijzend personeel van de hogescholen en universiteiten. Wetenschappers is veel algemener ook een researcher uit een bedrijf is m.i. een wetenschapper.

Dirk math 11 mrt 2007 08:53 (CET)[reageer]

Sinds wanneer is een hogeschoolalumnus een academicus? Een academicus is trouwens niet noodzakelijk een lid van het onderwijzend personeel; het is iemand die academisch onderwijs heeft genoten. Bart (Evanherk) 11 mrt 2007 10:13 (CET) (academicus) :-) )[reageer]


Sorry, dat dit misschien niet duidelijk is maar dit handelt over het onderdeel België en in België is een academicus iemand die in het hoger onderwijs lesgeeft, een afgestudeerde van het hoger onderwijs wordt hier niet met die benaming aangeduid (en als het kan een beetje beleefdere reactie wordt ook wel geapprecieerd u spreekt niet tegen neanderthalers).

Dirk math 11 mrt 2007 12:16 (CET)[reageer]

No offense meant: het spijt mij als het zo opgevat werd. Bart (Evanherk) 12 mrt 2007 17:28 (CET)[reageer]

Bijzonder hoogleraar en buitengewoon hoogleraar[brontekst bewerken]

Met de afgelopen bewerking, zie hier is de buitengewoon hoogleraar als apart soort hoogleraar verwijderd en als informeel synoniem van Bijzonder hoogleraar opgevoerd met de argumentatie: de wet kent alleen de bijzonder hoogleraar; buitengewoon hoogleraar is de informele term.

Ik vraag me af of dit wel zo is? Geldt dit zowel voor de Nederlandse als Belgische wet? En als dit zo is dan zouden beide artikelen [Bijzonder hoogleraar]] en buitengewoon hoogleraar misschien ook samengevoegd kunnen... of zelfs dienen te worden.

Ik heb wel gezien, dat het begrip persoonlijk hoogleraar hier slechts een redirect naar hoogleraar is, en wat mij betreft kunnen de vermelding hiervan, zie ook hier verwijderd worden. -- Mdd 16 nov 2009 11:41 (CET)[reageer]

"Buitengewoon hoogleraar" is een ouderwetse term voor een deeltijdhoogleraar. Een "bijzondere hoogleraar" wordt niet door de universiteit betaald (maar de universiteit bepaalt wel altijd wie hoogleraar wordt). Een "persoonlijk hoogleraar" is iemand die op basis van persoonlijke verdiensten wordt aangesteld: als hij of zij vertrekt ontstaat dus geen vacature. De rechten en plichten van alle hoogleraren zijn min of meer hetzelfde ("leeropdracht"). Rbakels (overleg) 25 jun 2011 16:47 (CEST)[reageer]

Promotor[brontekst bewerken]

Een promotor (hoogleraar) mag promovendi niet bevorderen, de promotor begeleidt hen. De promotiecommissie bepaald na de verdediging of iemand al dan niet wordt gepromoveerd. Een promotor kan wel lid zijn van een andere promotiecommissie, omdat hij gewoon het ius promovendi heeft.

Fout. Bij het hoogleraarschap behoort het "ius promovendi". De Commissie (een betrekkelijk nieuwe constructie) controleert slechts (om te voorkomen dat al te ambitieuze promotores iemand ten onrechte promoveren - soms is de druk groot. Dit is de laatste échte barrière - voor de verdediging "zakt" nooit iemand). Begeleiding is niet vanzelfsprekend. Een promotor kan weigeren een promovendus te begeleiden, maar iedereen die aan de eisen voldoet (vooropleiding of vrijstelling + goedgekeurd proefschrift) kan promoveren. Dat is een wettelijk recht. Rbakels (overleg) 25 jun 2011 16:43 (CEST)[reageer]
Beste, soms is de druk op de universitaire instelling ook te groot: voor iedere promotie wordt Euro 90.000 extra subsidie verleend door de minister. Dat de verdediging niets voorstelt is, klopt als een bus: goedkeuring van de dissertatie volstaat. Daarom is er in Amsterdam iemand - een gepensioneerde rechter - die na de goedkeuring maar vóór de verdediging overleed, alsnog postuum gepromoveerd (maar ja, dat waren de juristen natuurlijk;). Fjvelsen (overleg) 21 sep 2021 16:48 (CEST)[reageer]

"Een hoogleraar is gerechtigd de titel professor te voeren (NB Dit is niet consistent met wat eerder werd beweerd, namelijk dat de titel 'professor' niet wettelijk wordt beschermd"[brontekst bewerken]

De oplossing van deze "puzzel" is dat iemand die her recht niet heeft om de titel "professor" te voeren daarvoor niet gestraft kan worden (het onrechtmatig voeren van een academische titel is wel strafbaar). Maar wat niet strafbaar is is nog niet altijd toegestaan. Bovendien: de essentie van de titel "professor" is status. je staat gewoon voor gek als je je ten onrechte professor noemt. Rbakels (overleg) 25 jun 2011 16:38 (CEST)[reageer]

Zie mijn reactie onder het kopje 'professor'. Met vriendelijke groet Fjvelsen (overleg) 21 sep 2021 16:27 (CEST)[reageer]

In de VS is een "instructor" ook een "universitair docent"; het is de laagste rang binnen de universitaire aanstellingen. De voormalige (universitaire) lector gaf zich in de VS uit als "associate professor". – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 173.166.66.250 (overleg · bijdragen) 2 jan 2012 18:43

Volgens mij is het ook zo dat een UHD zich in Nederland wel eens "associate professor" noemt en dat soms ook wel afkort tot "professor" zonder expliciet de titel te voeren. Ik zie hierin dus zelfs een verschil tussen het in het Engels uitgesproken professor en het Nederlandstalige. --Tampert (overleg) 2 jan 2012 20:14 (CET)[reageer]
In Nederland was "professor" vroeger een universitaire topfunctie. Zij werden door de Koningin benoemd (bij "Koninklijk Besluit"), en het waren leidende figuren op hun vakgebied, die bij voorkeur van buiten de universiteit werden gerecruteerd, al was "eigen kweek" ook niet ongebruikelijk. Daar kwam de klad in toen universitaire lectoren in één klap allemaal professor werden gemaakt (en alle professoren in eerste instantie het salaris van een lector kregen). Tegenwoordig is een professor niet veel meer dan een universitaire rang. In het buitenland is "professor" soms synoniem met "universitair decent", en in Duitsland bijvoorbeeld worden ook de leidende docenten aan het HBO ("Fachhochschule") professor genoemd. Maar de "ässistant professor" of "assciate professor" die hier de professortitel voert wordt op z'n minst verdacht van misplaatste ijdelheid. 113.162.222.159 31 jan 2013 12:01 (CET)[reageer]
Als ik me niet vergis, was 'professor' de titel en 'hoogleraar' de bijbehorende functie. Vergelijk 'dokter' als titel en 'arts' de bijbehorende functie. Zo werkt het in Nederland tenminste; ik heb begrepen dat het in België anders werkt. Erik Wannee (overleg) 31 jan 2013 12:33 (CET)[reageer]

praktijkhoogleraar[brontekst bewerken]

In het lemma Pieter van Vollenhoven wordt de benoeming van Van Vollenhoven vermeld als praktijkhoogleraar aan de Universiteit Twente. Voor praktijkhoogleraar wordt doorverwezen naar het lemma hoogleraar. In dit lemma hoogleraar wordt de term praktijkhoogleraar - wat dat ook moge wezen - niet genoemd. Wie weet raad ? Ojjm (overleg) 13 mrt 2015 18:15 (CET).[reageer]

Dateert zo te zien uit 2008. Kan iemand iets met deze link?  Klaas `Z4␟` V:  2 nov 2016 17:16 (CET)[reageer]

Promotierecht[brontekst bewerken]

"Als daar goede redenen voor zijn kan deze termijn van vijf jaar worden verlengd, bijvoorbeeld omdat de betreffende hoogleraar nog een aantal promotietrajecten begeleidt.[bron?]

Dat bronverzoek is zeer terecht want ik geloof er niets van: de wet bepaalt (art. 9.19 lid 3) dat het ius promovendi na 5 jaar eindigt en als daar uitzondering op mogelijk was, zou het in de wet moeten staan want lagere regelingen moeten op de wet in formele zin zijn gebaseerd om geldig te kunnen zijn . Teksten verwijderen doe ik echter niet zomaar. Wie kan er iets over zeggen? Fjvelsen (overleg) 21 sep 2021 16:42 (CEST). Na plaatsing van dit hoofdje kwam het antwoord in feite in het volgende onderwerp van apdency. Ik verwijder nu de - in ieder geval naar NL recht onjuiste toevoeging en als er een bestaat naar vreemd recht merken we het wel.[reageer]

Over welk land gaat het?[brontekst bewerken]

Bij het aanbrengen van wijzigingen in dit artikel graag indachtig blijven houden dat nl.wikipedia.org een internationale encyclopedie is, waarin we, als we een specifiek Nederlandse situatie beschrijven, dit ook als zodanig benoemen. En in het algemene gedeelte de materie zo veel mogelijk vanuit een internationaal perspectief beschrijven. Er zijn in het artikel ook secties over Nederland, de Vlaamse Gemeenschap, de Verenigde Staten en Duitsland; daar kunnen de bepalingen e.a. worden geplaatst die alleen in die respectievelijke rechts- en praktijkgebieden van toepassing zijn (zie hier). Apdency (overleg) 21 sep 2021 16:53 (CEST)[reageer]

Hartelijk dank; ik reageerde zo-even al op uw opmerking op mijn overlegpagina. U geeft ook impliciet het antwoord op mijn bovenvermelde vraag m.b.t. het 'verlengde' promotierecht. Naar NL recht bestaat dit niet en de bronvraag (die dus zou moeten gaan om voor eventueel vreemd recht) staat er al vanaf mei 2019. Ik voel me nu dus vrij om die toevoeging te verwijderen. Fjvelsen (overleg) 21 sep 2021 17:41 (CEST)[reageer]