Overleg:Huis Honselaarsdijk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Betreft onduidelijkheden[bewerken]

  • In het lemma stond: "de moestuin en kruidentuin lag recht van de tuin." Ik weet niet goed wat daarmee bedoeld wordt. Ik heb er "rechts" van de tuin van gemaakt. Eventueel aanpassen a.u.b.
  • In het lemma staat dat "een balustrade rond de zaal loopt". Balustrades lopen niet en ik weet niet welke zaal bedoeld wordt. Graag een verduidelijking.

mvg. Happytravels (overleg) 28 dec 2013 16:55 (CET)

Betreft onduidelijkheid over fries en balustrade[bewerken]

@Druifkes Ik zie dat er nog steeds een onduidelijke zin in het lemma staat. Het is de volgende: "De bekende graveur Pieter Holstein maakte een fries van een balustrade die rond de zaal loopt, waarop muzikanten en toeschouwers afgebeeld zijn, versierd met bloemvazen, tapijten en guirlandes." Ik heb de zin al twee keer aangepast, maar je verandert hem telkens naar iets dat ik niet begrijp en je lijkt niet in normaal overleg te willen gaan. Er staat dat de fries van een balustrade is gemaakt. Kortom, de fries bestaat niet meer: het is een balustrade geworden. De balustrade loopt rond de zaal, niet de fries. Het lijkt dus dat die zaal apart van het gebouw staat, want om de hele zaal is een balustrade. Dat blijkt echter niet uit de context. Graag een verduidelijking. En om welke zaal gaat het? Er staat namelijk dé zaal? De zaal waar de Il Fido- schilderijenreeks is? mvg. Happytravels (overleg) 4 jan 2014 06:26 (CET)

Een fries is een afbeelding en als je het niet erg vind ben ik nog bezig met het artikel. Oja fraai is gewoon toegestaan te gebruiken zolang het maar niet mijn eigen POV is. Druifkes (overleg) 4 jan 2014 08:42 (CET)
Een omschrijving als 'fraai' kan je brengen, mits je aangeeft wie die kwalificatie geeft. Deze persoon of personen moeten verder een betrouwbare bron vormen. Zoals het er nu staat, lijkt het een losse opmerking zonder dat aangegeven wordt, wie hem uit. mvg. Happytravels (overleg) 7 jan 2014 11:48 (CET)
In welke encyclopedie worden ook op die manier kwalificaties weergegeven? Druifkes (overleg) 7 jan 2014 17:49 (CET)
Wikipedia hanteert het principe van NPOV. Zie over bovenstaande Wikipedia:Neutraal_standpunt#Meningen, evenals het commentaar van Jimbo Wales: "Wellicht de makkelijkste manier om een meer encyclopedische beschrijving te krijgen, is door meningen ook als zodanig weer te geven, in plaats van meningen als feiten te presenteren." mvg. Happytravels (overleg) 9 jan 2014 06:18 (CET)
Er staat nu: "De bekende graveur Pieter Holstein maakte het ontwerp voor een fraaie fries van een balustrade waarop muzikanten en toeschouwers staan afgebeeld, versierd met bloemvazen, tapijten en guirlandes en die bedoeld was rond de "gewulfde sael" te lopen." Bedoeld was? Maar is het gerealiseerd? Wellicht toch? Ik denk dat bedoeld wordt dat er aan de buitenkant van de "gewulfde sael" een balustrade was/is met een fries, waarop een en ander stond afgebeeld, naar een ontwerp van Pieter Holstein, die overigens ook Holsteyn wordt genoemd. Mogelijk was Holstein/Holsteyn "indertijd" als graveur bekend, en dan nog onder kunstkenners. Maar nu kent toch echt bijna niemand hem. De toevoeging 'fraai' lijkt er een te zijn van de schrijver van het boek over Honselaarsdijk. In hoeverre die persoon doorgaat als een kenner op het gebied van friezen is nog maar de vraag. Een omschrijving als "rond de 'gewulfde sael' te lopen" geeft nog steeds aan dat die zaal los stond van het gebouw. mvg. Happytravels (overleg) 9 jan 2014 06:18 (CET)
@Druifkes je hebt het weer aangepast naar: "Voor de 'gewulfde sael' ontwierp de graveur Pieter Holstein een fraaie fries met erop afgebeeld een balustrade dat rondom de zaal loopt waarachter muzikanten en toeschouwers staan en dat versierd is met bloemvazen, tapijten en guirlandes." Ik wees je er eerder op dat het 'die balustrade' is. Je maakt er weer 'dat' van. Waarom veranderde je dat? Ik begrijp uit je laatste aanpassing dat de fries zich in de zaal bevindt. Klopt dat? Friezen werden normaal gesproken aan de buitenkant van een gevel bevestigd, maar als je schrijft 'voor de gewulfde sael' lijkt het dat de binnenkant wordt bedoeld. En is het dan niet zo dat de zaal zelf versierd werd met tapijten? Je hebt het over versieringen van guirlandes. Normaal gesproken werden die op een fries in steen uitgehouwen. Zoals jij het schrijft, gaat het om echte. Klopt dat laatste? Je blijft ook de POV 'fraai' gebruiken. Ik had je er hierboven al op gewezen dat dit niet volgens de richtlijnen van Wikipedia is. Waarom wijk je daarvan af? Ik las elders dat je van mening bent dat POV's mogen, omdat de encyclopedie Brittannica ze volgens jou gebruikt. Maar een andere encyclopedie heeft niets met de richtlijnen van Wikipedia van doen. Tot slot: het lijkt mij het beste dat je even op de OP de originele zin weergeeft, waarin geschreven wordt over de fries, zodat het wellicht duidelijker wordt waar hij zich bevindt en hoe hij er uitziet. mvg. Happytravels (overleg) 23 jan 2014 00:57 (CET)

Maliebaan[bewerken]

@Druifkes Je schrijft dat er een maliebaan werd aangelegd en dat de grond hiervoor hard werd gemaakt en waterpas. Die toevoegingen zijn NE. De grond van een maliebaan dient altijd aangestampt te worden en even te liggen. Het zijn dus onnodige toevoegingen. Ik verwijderde ze, maar je zette het zonder uitleg terug. Kan je uitleggen waarom je het toch belangrijk vindt om vermeld te worden? Je schreef 'de maliebaan dat'. Ik veranderde dat naar 'de maliebaan die'. Je zette er weer 'dat' voor in de plaats. Waarom eigenlijk? mvg. Happytravels (overleg) 23 jan 2014 00:57 (CET)

Interne links[bewerken]

@Druifkes In het lemma worden interne links toegevoegd. Ik bemerk bij jou - en niet alleen in dit lemma - dat je vaak geen interne links plaatst. Waarom eigenlijk? In het lemma stond bij de namen van Willem II en Mary Stuart een interne link. Je voegde dezelfde namen hogerop - en dus eerder - in het lemma toe. Dan moet je in feite de interne links ook hoger zetten. mvg. Happytravels (overleg) 23 jan 2014 00:57 (CET)

Zilvervloot[bewerken]

In het lemma staat "De bouw van Honselaarsdijk werd voor een groot deel betaald uit de opbrengst van de Spaanse zilvervloot die Piet Hein had veroverd." De opbrengst was meer dan 8 miljoen gulden. Dat is veel meer dan het paleis gekost heeft. FH kreeg daarvan tien procent. Zelfs dat is meer dan het paleis gekost kan hebben. De omschrijving zou anders moeten. mvg. Happytravels (overleg) 23 jan 2014 16:35 (CET)

happytravels[bewerken]

Waarom moet ik jou hier weer tegenkomen? Ik ben echt helemaal klaar met je bemoeienissen. Ga iemand anders stalken. danku Druifkes (overleg) 23 jan 2014 16:59 (CET)

Daar is natuurlijk geen sprake van. Op 16 november heb jij nog een grote aanpassing verricht. Pas op 5 december heb ik een aantal bewerkingen gedaan, mede in de veronderstelling dat jij klaar was met het lemma aangezien het voor de schrijfwedstrijd was bedoeld die overigens op 16 november beëindigd werd. Eerlijk gezegd zag het lemma er erg beroerd uit. De volgorde van de teksten diende onder meer grondig aangepast te worden, evenals de aanhef en taalkundige zaken. Veel informatie stond er verder dubbel in. Het lemma oogde daardoor zwaar onder de maat. Op 12 en 13 december heb ik verdere redactionele aanpassingen verricht. Aanvullingen zijn er amper gedaan. Daarna ben jij opnieuw bewerkingen gaan uitvoeren. Bij zowat elke bewerking stonden behoorlijke taalkundige onvolkomenheden. Ook was de zin over een fries niet te begrijpen en dat is altijd zo gebleven. Hoewel ik mijn aanpassingen netjes verwoord op de OP, plaats jij vaak alles zonder overleg terug, inclusief de taalfouten. Je lijkt ergens jouw versie te hebben opgeslagen en copy-paste uit te voeren. Een flinke lap door jou teruggeplaatste tekst is gelukkig ook door Novum-sit verwijderd. Het lemma oogde redelijk goed na mijn aanpassingen, maar ik kan niet zeggen dat jouw bewerkingen tot een professioneel uitziend lemma hebben geleid. Je hoeft alleen maar op de OP te reageren. Wat je nu doet lijkt op het claimen van het lemma. Nogmaals, ik voeg inhoudelijk niets toe en beperk me voornamelijk tot taalkundige zaken. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen en zou je dat zelfs willen voorstellen om lemma's die je flink aan het uitbreiden bent, eerst in een kladblok te zetten en vervolgens iemand via het taalcafé te vragen de onvolkomenheden eruit te halen. Daarnaast zou iemand anders of dezelfde persoon de feiten moeten controleren. Opnieuw heb je bijvoorbeeld toegevoegd - en nu zelfs uitgebreid - dat bij de aanleg van een maliebaan de grond werd aangestampt, hard gemaakt en waterpas werd gemaakt. Dat is toch echt NE. Een uitleg wil je niet geven. Ook zet je opnieuw interne links bij namen, terwijl die personen al eerder in het lemma genoemd worden, waar je de interne link verwijdert. Eerder merkte je op na een opmerking van mij dat je nog bezig was aan het lemma. Na elke bewerking moet de tekst echter in zijn geheel correct zijn en dus foutloos en te begrijpen zijn. Iemand betichten van stalking omdat hij taalfouten uit je teksten haalt en de logica van zinnen betwijfelt is niet wat we op dit project onder een constructieve bijdrage verstaan. Overigens is dit lemma via dat van Frederik Hendrik van Oranje te bereiken middels een interne link. In dat laatste lemma heb ik veel bewerkingen gedaan. Zoals je weet heb ik ook veel kritiek op je bewerkingen in het lemma Maurits van Oranje. Zo schreef je dat Maurits zich kleedde naar het weer en dat alle edelen moeten kunnen springen. Ik heb juist daar geen bewerkingen verricht, om niet iedere keer mijn bewerkingen door jou ongedaan te zien maken. In het lemma Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maak je ook vaak mijn bewerkingen ongedaan, terwijl je aan dat lemma toch al lang geen bewerkingen meer hebt uitgevoerd. Kortom, ik verzoek je je denigrerende opmerkingen - doe je regelmatig - te laten en constructief aan de opbouw van WP te werken. mvg. Happytravels (overleg) 24 jan 2014 01:59 (CET)
Met dit artikel ben ik gewoon nog bezig. Het gaat alleen niet snel door privéomstandigheden. Dus als je dit artikel kan laten rusten, graag. Er zijn nog 1.720.803 andere artikelen die je in de tussentijd kan verbeteren. Druifkes (overleg) 24 jan 2014 18:23 (CET)
Opnieuw heb je twee bewerkingen uitgevoerd en in beide staat een taalkundige fout. Ook in alle vorige bewerkingen de afgelopen tijd waren er taalkundige missers. Ik adviseer je nogmaals eerst op je kladblok het lemma uit te breiden en voor te leggen aan iemand uit het taalcafé, voordat je overgaat tot publicatie. Je hebt verder geen eigendomsrechten op de lemma's, waaraan je werkt. Denk a.u.b. niet aan jezelf, maar aan de lezer die recht heeft op een foutloos en correct lemma. mvg. Happytravels (overleg) 25 jan 2014 00:05 (CET)
Al bleven jou aanpassingen beperkt tot het verbeteren van taalfouten had ik er minder moeite mee gehad. Je aanpassingen aan de context en in de structuur, terwijl ik nog gewoon bezig ben met schrijven aan het artikel, en terwijl wij al meerdere keren in botsing zijn gekomen vind ik behoorlijk onbeschoft. Druifkes (overleg) 25 jan 2014 17:34 (CET)
Zelfs de taalkundige aanpassingen maak je - voor een deel - ongedaan. Dat deed je eveneens al consequent in de lemma's Frederik Hendrik van Oranje en in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Je ziet de fouten niet, vermoed ik. Vrijwel al mijn aanpassingen worden beargumenteerd. Je gaat in dit lemma zelden ergens op in. Je kunt zien dat de aanpassingen op 5 december en later die op 12 en 13 december erg noodzakelijk waren. De structuur leek nergens op. En opnieuw gebruik je negatieve uitingen. Voortdurend! mvg. Happytravels (overleg) 25 jan 2014 23:02 (CET)
Ik denk dat ik het begin te begrijpen. Ik vermoed dat je het lemma 'etalagewaardig' wilt maken en zolang het je eigen teksten zijn, kan je een 'sterretje' toevoegen op je gebruikerspagina. Er is helemaal niets mis met een lemma etalagewaardig maken, maar in jouw geval zou ik dat in de pagina 'kladblok' doen vanwege de vele taal- en stijlfouten en andere onvolkomenheden. Vraag vervolgens iemand die je kent om nog eens kritisch naar de tekst te kijken. Op deze manier heeft het geen zin. Kijk bijvoorbeeld naar de lemma's Maurits van Oranje en Frederik Hendrik van Oranje op het moment dat je ze aanbood voor de etalage, boordevol taalkundige onvolkomenheden. Dan heb ik het nog niet over de foute feiten in vooral het tweede lemma. Zoals je nu werkt - geen bewerkingen van derden toestaan - wordt het lemma er qua schrijfstijl alleen maar slechter op. Ik zie bijvoorbeeld opnieuw dat je 'beiden' schrijft als het niet om personen gaat. Die fout maak je helaas al jaren. Ik had daar al eerder eens op gewezen en ik had het al eens in dit lemma verbeterd, maar je blijft het fout schrijven. Je hebt ook grote problemen met 'dat' en 'die'. Die problemen los je niet op door een sjabloon 'mee bezig' te plaatsen, om zo derden te weren. Ervaring leert dat er bij jou alleen maar meer taalfouten in een lemma terechtkomen. En reageer niet meer narrig als iemand je op iets wijst. Ga alsjeblieft eerst in een kladblok bewerkingen uitvoeren en vraag taalhulp. Er lijkt toch niemand te zijn die dit lemma gaat uitbreiden. Dus niemand gaat er met 'jouw' lemma aan de haal. Met welgemeende groet Happytravels (overleg) 26 jan 2014 00:00 (CET)
Liever een paar taalfouten in de tekst, dan de tekst te baseren op ondegelijke literatuur, of origineel onderzoek zoals jij al een paar keer bewezen hebt te doen. Die taalfouten zijn niet zo lastig te verbeteren. Teksten gebaseerd op origineel onderzoek of ondegelijke literatuur daarentegen... Jij overschat je kennis en je bemoeit je met artikelen waar je te weinig kaas van gegeten hebt. Een mooi voorbeeld is het hoofdstuk rijkdom dat je wilde toevoegen aan Frederik Hendrik. Geen schrijver heeft ooit over de rijkdom van FH geschreven, maar jij vond persoonlijk dat hij de rijkste persoon van de Republiek was en dat er een hoofdstuk aan gewijd moest worden. Omdat er geen bronnen over bestaan heb je zelf uit drie verschillende bronnen zinnen verzameld en daarmee een hoofdstuk in elkaar geknutseld. Een ander voorbeeld waarbij blijkt dat je niet genoeg kennis hebt over het onderwerp is Leicester in het artikel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De context was dat Leicester door Elizabeth aangewezen was als militair en politiek leider van de Republiek als ruilmiddel voor de steun die zij gaf. Jij wilde dat veranderen in dat de Staten-Generaal de gouverneur generaal benoemden. Hoewel dat laatste correct is, geeft het niet de juiste context weer, zoals het in meerdere moderne bronnen wordt weergegeven. Toch bleef je vasthouden aan je eigen versie. Kennelijk niet op de hoogte van de context. Die context zal ook niet tot je doordringen als je het eerste de beste boek van google books raadpleegt. Natuurlijk gebruik ik negatieve uitingen als ik dit constateer. Ik wil je adviseren het bij de spelfouten te laten en verder geen inhoudelijke wijzigingen meer door te voeren. Dat komt pas de betrouwbaarheid van Wikipedia ten goede! Tot slot, je verdenking dat ik dit artikel voor mijzelf wil houden voor de etalage is een beetje zielig. Druifkes (overleg) 26 jan 2014 11:41 (CET)
Gaarne zie ik je bronnen tegemoet dat ik in lemma's origineel onderzoek heb gepleegd en ondegelijke literatuur gebruik. Je schrijft dat niemand ooit over de rijkdom van FH geschreven heeft. Natuurlijk is dat vele malen gebeurd, zelfs door jou. Wat ik daarover in het lemma over FH schreef, kwam gewoon uit gepubliceerde literatuur. Twee bronnen noemde ik zelfs. Het ging verder niet over een hoofdstuk, maar over een tussenkopje met enkele zinnen tekst. Je schrijft dat koningin Elizabeth I de graaf van Leicester aangewezen heeft als militair en politiek leider van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dat is niet wat ik schreef en wat jij beweert blijkt niet uit de bronnen. Ben wel blij dat je aangeeft dat de Staten-Generaal Leicester benoemd hebben tot gouverneur-generaal. Graag discussieer ik daarover verder, maar beter is dat te doen op de OP's van de betreffende lemma's. Inmiddels ben je al een volle week niet meer actief op WP:NL. Het lijkt mij dat het door jouw geplaatste sjabloon wiu2 verwijderd kan worden, zodat anderen geen belemmering voelen het lemma te bewerken. mvg. Happytravels (overleg) 2 feb 2014 18:57 (CET)
Oh ja, wat je opmerking betreft over het raadplegen van "het eerste de beste boek van google books" verwijs ik je graag naar de OP van FH en mijn eigen OP. Daar verdedig ik juist dat men bij het weergeven van een feit het beste meerdere bronnen kan raadplegen en die zo mogelijk dient te controleren. Van het eerste het beste boek van Google Books gebruiken is dan ook geen sprake. mvg. Happytravels (overleg) 2 feb 2014 19:05 (CET)
Happytravels,
Druifkes heeft aangegeven dat dit artikel nog niet af is, en dat hij door privéomstandigheden even niet genoeg tijd heeft om hier aan dit artikel te werken. Als het wiu2-sjabloon er dan perse af moet, kun je Druifkes dan toch nog even de ruimte gunnen? Sir Iain overleg 3 feb 2014 01:54 (CET)
Ik zie bovenstaande opmerking nadat ik het sjabloon wiu2 opnieuw verwijderd heb. Inmiddels is Druifkes ruim zeven dagen niet meer actief op WP:NL. Het sjabloon is verder vooral bedoeld om bewerkingsconflicten te voorkomen, vandaar ook de verwijzing om de bewerkingsgeschiedenis in de gaten te houden. Ook als het sjabloon er staat, kunnen dus bewerkingen uitgevoerd worden. Op de betreffende pagina met uitleg over het sjabloon (hier), staat dat het belangrijk is dat de maximale houdbaarheid een week is. Die tijd is verstreken. Meer dan zeven dagen was er zelfs geen enkele bewerking door Druifkes. Als Druifkes daadwerkelijk erg druk bezig is met het lemma, kan het natuurlijk terug. mvg. Happytravels (overleg) 3 feb 2014 02:34 (CET)
Het gaat niet om het sjabloon, het gaat erom of je geen al te inhoudelijke wijzigingen in het lemma wil anbrengen, omdat Druifkes heeft aan gegeven nog steeds bezig te zijn. Schrijven kost tijd. Soms zelfs erg veel tijd. Sir Iain overleg 3 feb 2014 07:45 (CET)
Ik kan je gerust stellen dat ik geen interesse heb het lemma uit te breiden, maar het staat natuurlijk iedereen vrij dat wel te doen, ook om inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. mvg. Happytravels (overleg) 4 feb 2014 17:52 (CET)
Het gaat niet om iedereen, het gaat om jou. Druifkes heeft jou persoonlijk verzocht om dit lemma met rust te laten omdat hij er nog mee bezig is. Sir Iain overleg 4 feb 2014 22:52 (CET)
Dan maar als volgt: Wikipedia kent niemand eigendomsrechten toe. Het staat iedereen - onder wie ik - vrij dit lemma te bewerken. En er is reden een en ander aan te passen, aangezien er vragen openstaan. Daarnaast is Druifkes al ruim tien dagen niet meer actief in de hoofdnaamruimte, maar dat doet eigenlijk niet ter zake. mvg. Happytravels (overleg) 5 feb 2014 01:14 (CET)
Je hebt, formeel, gelijk. Sociaal gezien lijkt het mij echter niet zo heel handig. Sir Iain overleg 5 feb 2014 02:02 (CET)
De komende tijd ga ik het lemma niet meer uitbreiden. Het staat eenieder vrij het artikel verder uit te breiden. Onkundige bewerkingen of verslechteringen zal ik wel terugdraaien. Druifkes (overleg) 5 feb 2014 18:16 (CET)

Dubbele tekst[bewerken]

@Druifkes Het spijt mij zeer, maar je hebt nogal wat tekst toegevoegd, die er al stond. Zo stond er: "Na het overlijden van Frederik Hendrik in 1647 kwam het huis in handen van zijn zoon Willem II van Oranje-Nassau. Deze liet het afbouwen en breidde de kunstcollectie uit. Hij was er niet vaak, want hij gaf de voorkeur aan zijn kasteel in Dieren. In november 1650 stierf hij aan de pokken. Zijn weduwe Maria Henriëtte Stuart erfde het paleis en bracht er soms de zomer door met hun enig kind, de latere koning-stadhouder Willem III van Oranje." Je voegde erboven aan toe: "Na de dood van Frederik Hendrik ging Honselaarsdijk over naar Willem II. Tijdelijk verbleef de Engelse prins op Honselaarsdijk, toen de situatie in Engeland voor de royalisten te benard werd. Zelf verbleef Willem weinig op Honselaarsdijk. Hij gaf meer de voorkeur aan Dieren. In 1650 overleed hij op 24 jarige leeftijd. Acht dagen later beviel Mary Stuart van hun zoon Willem III. Zij mocht gebruik blijven maken van Honselaarsdijk." Het stond ook nog eens onder elkaar. Ik heb de teksten samengevoegd. In de eerste tekst staat dat Mary het buitenhuis erfde, in de tweede dat zij er gebruik van mocht blijven maken. Dat hoeft niet hetzelfde te betekenen. FH had bepaald dat mannelijke nakomelingen zijn bezittingen erfden. Alleen als die er niet waren, mochten vrouwen erven. Toen stadhouder Willem II stierf, had hij geen kinderen. Ik vermoed dat Mary toen formeel Honselaarsdijk erfde, maar zeker weet ik dat niet. In ieder geval zou daar duidelijkheid over moeten zijn. Toen zij in 1660 stierf, erfde in ieder geval haar enige zoon Honselaarsdijk. mvg. Happytravels (overleg) 24 jan 2014 13:51 (CET)

FH bepaalde bij leven dat als er geen mannelijke nazaten waren, de vrouwelijke nakomelingen mochten erven, zo lees ik. Mary was geen heuse nazaat en heeft dus mogelijk niets van hem geërfd. Maar wie erfde formeel dan wel? mvg. Happytravels (overleg) 4 feb 2014 17:52 (CET)

Functies na de Franse tijd[bewerken]

In het lemma staat dat Honselaarsdijk na de Franse tijd de functie kreeg van "gevangenis, hospitaal en kweekschool voor de scheepvaart". Het lijkt mij dat dit 'achtereenvolgens' is. Wie het zeker weet, mag het verduidelijken. mvg. Happytravels (overleg) 24 jan 2014 16:34 (CET)

Bewoners[bewerken]

In het lemma stond de tussenkop 'bewoners'. Daaronder stonden onder meer de namen van enkele Pruisische koningen. Het is onduidelijk of die ooit in Honselaarsdijk geweest zijn. Gewoond hebben ze er in ieder geval zeker niet. Hoogstens hebben ze er kort verbleven. Een tussenkop 'eigenaren' zou duidelijker zijn. Aangezien erna veel informatie kwam over wat FH allemaal aan het buitenhuis veranderd heeft, lijkt het mij dat alle tekst over FH bij elkaar staat om verwarring te voorkomen. Of de individuele eigenaren na de Pruisische koningen er daadwerkelijk gewoond hebben, is onduidelijk. Wie daarover meer weet, mag het wat mij betreft verduidelijken. mvg. Happytravels (overleg) 24 jan 2014 16:34 (CET)

Engelse prins[bewerken]

In het lemma staat "Engelse prins" bij Willem II van Oranje die getrouwd is met de oudste dochter van koning Karel I van Engeland. De omschrijving suggereert dat hij een Engelse prinsentitel heeft, dan wel van Engelse origine is. Ik heb geen Engelse prinsentitel kunnen vinden. Had hij er een? Na de dood van zijn vader in 1647 werd hij wel prins van Oranje en daarmee soeverein vorst over het prinsdom Oranje in de omgeving van het Franse Avignon. Verder is hij de zoon van Frederik Hendrik van Oranje en Amalia van Solms. Hij bezit dus geen Engels bloed. De vraag is verder of hij de Engelse nationaliteit heeft gekregen van koning Karel I. Ook al is dat zo, blijft er de andere onduidelijkheid. mvg. Happytravels (overleg) 2 feb 2014 18:31 (CET)

Herlees deze zin: "Tijdelijk verbleef de Engelse prins op Honselaarsdijk, toen de situatie in Engeland voor de royalisten te benard werd. Zelf verbleef Willem weinig op Honselaarsdijk." Denk je nog steeds dat "Engelse prins" slaat op Willem II, prins van Oranje? Sir Iain overleg 4 feb 2014 22:49 (CET)
Ik denk dat je meent dat de omschrijving op iemand anders betrekking heeft, maar op wie dan? De volledige tekst is overigens: "Na de dood van Frederik Hendrik ging Honselaarsdijk over naar Willem II. Tijdelijk verbleef de Engelse prins op Honselaarsdijk, toen de situatie in Engeland voor de royalisten te benard werd. Zelf verbleef Willem weinig op Honselaarsdijk. Hij gaf meer de voorkeur aan Dieren. In 1650 overleed hij op 24-jarige leeftijd." De omschrijving 'Engelse prins' heeft dus duidelijk betrekking op Willem, ná de dood van zijn vader, toen hij de II achter zijn naam kreeg als prins van Oranje. Er is nog meer onduidelijkheid. Er staat eerst: 'Tijdelijk verbleef de Engelse prins op Honselaarsijk.' en vervolgens: 'Zelf verbleef Willem weinig op Honselaarsdijk'. Dat lijkt dubbelop. De omschrijvingen zijn verder vaag. Mogelijk heeft hij korte tijd in het kasteel gewoond. Als daarover meer details beschikbaar zijn, zou het handig zijn die toe te voegen. mvg. Happytravels (overleg) 5 feb 2014 01:14 (CET)
De "Engelse prins" misschien? Dat is dus Charles, de prins van Wales. (Zie: [1])
Ik ben het helemaal met je eens dat dit stukje duidelijker had gekund. Zelfs een link naar Karel had het al veel helderder gemaakt. Maar "Engelse" verwijderen omdat je vermoed dat het om Willem II zou gaan, is geen goede oplossing. Sir Iain overleg 5 feb 2014 02:12 (CET)
Charles zou goed kunnen, hoewel hij nog twee broers had. De omschrijving 'Engelse prins' blijft dan vaag. Ik lees elders dat Charles in ieder geval in juni 1650 in Honselaarsdijk verbleef. mvg. Happytravels (overleg) 5 feb 2014 13:14 (CET)

Kasteel van Versailles[bewerken]

In het lemma staat: "Na deze verbouwing zou Honselaarsdijk meer lijken op het Kasteel van Versailles in de tijd van koning Lodewijk XIII wat waarschijnlijk ook de reden voor de verbouwing was." Een voor mij rare zin. Inmiddels zijn we zo'n 400 jaar verder en het lijkt mij dat inmiddels bekend is of het inderdaad meer daarop was gaan lijken. De vervolgzin is: "Door tijdgenoten werd Honselaarsdijk dan ook Klein Versailles genoemd." De vraag is of de bijnaam een gevolg is van het feit dat Honselaarsdijk meer op het Franse paleis is gaan lijken. Of is dat een gedachte gebaseerd op de bijnaam? Die bijnaam kan trouwens gegeven zijn vanwege het hofleven en niet omdat het huis er zo op lijkt. Het kan zelfs een combinatie zijn. Gaarne een verduidelijking. mvg. Happytravels (overleg) 2 feb 2014 19:19 (CET)

Indiaanse en uitheemse gewassen[bewerken]

In het lemma stond: "In de oranjerie stonden Indiaanse en uitheemse gewassen." In het boek van John Dixon Hunt en Erik Jong 'The Anglo-Dutch garden in the age of William and Mary' uit 1988 geeft op pagina 80 een citaat weer met de tekst 'Majts Indiaensche, en Uytheemsche gewassen op Hoenslaerdijck'. Ik vermoed dat de opmerking in het lemma een hedendaagse vertaling is. Ik had de tekst al veranderd in "In de oranjerie stonden Indiase en andere uitheemse gewassen", omdat ik al dacht dat 'Indiaanse' niet kon en vroeg tegelijkertijd in de bewerkingsgeschiedenis of 'Indische' wordt bedoeld. Op basis van het citaat zou ik 'ja' zeggen. De vraag is echter of die gewassen er echt groeiden. Dixon Hunt en Jong schrijven dat daarvoor geen concreet bewijs is, maar dat er wel de faciliteiten voor aanwezig waren. Uit het boek concludeer ik dat de tekst betrekking heeft op het jaar 1695 of later. In het lemma wordt geen jaartal gegeven, maar de tekst komt na een opmerking in de vorige zin, waarin gerept wordt over het jaar 1680. Het lijkt mij dat de opmerking over 'Indiaanse/Indiase etc.' even geschrapt wordt totdat duidelijk is in welke context het genoemd wordt. Die kan ik momenteel niet achterhalen, aangezien via internet maar een klein deel van het genoemde boek te lezen is. Wellicht kan de tekst later terug in zijn oorspronkelijke citaat, inclusief een verduidelijking. mvg. Happytravels (overleg) 5 feb 2014 18:12 (CET)

het precieze jaar is niet noodzakelijk om de zin te begrijpen Druifkes (overleg) 5 feb 2014 18:25 (CET)
Ik zie dat je de zin: "In de oranjerie stonden Indiaanse en uitheemse gewassen." hebt teruggezet, zonder een nadere uitleg op de OP. Waarom eigenlijk? Mochten 'Indiaanse gewassen' al bestaan, dan lijken ze mij sowieso uitheems. De opmerking 'Indiaanse en uitheemse' is dan dubbelop. Ik had de zin verwijderd omdat hij onduidelijk is. Dat laatste lijkt nog steeds zo te zijn. Hogerop op deze OP schrijf je vandaag dat je 'onkundige bewerkingen of verslechteringen' terugdraait. Maar waarom zou een toevoeging als 'Indiaanse en uitheemse gewassen' een verbetering zijn? Kan je de bron aangeven? En wat is het concrete bewijs dat ze er daadwerkelijk groeiden? mvg. Happytravels (overleg) 5 feb 2014 18:46 (CET)
Als mijn bron zegt Indiaanse en uitheemse gewassen wie zijn wij dan om dat anders te beschrijven. Druifkes (overleg) 5 feb 2014 19:39 (CET)
Het is een goed gebruik de bron te geven als daarom gevraagd wordt. Gelieve die te geven. Indiaanse gewassen bestaan niet. Uit het citaat hierboven lijkt het dat het om 'indische gewassen' gaat. Maar welke dan? En welke zijn de 'uitheemse gewassen'? Werk a.u.b. constructief mee. mvg. Happytravels (overleg) 6 feb 2014 00:00 (CET)
het is afkomstig uit dit boek. Wat die Indiaanse gewassen zijn hoeft niet per se vermeld te worden, maar als jij die kan vinden, is het ook prima.Druifkes (overleg) 6 feb 2014 22:53 (CET)

Ik vind net de volgende links: [2], [3]. Het lijkt erop (zie de tweede link) dat het bijvoeglijk naamwoord Indiaensch zowel betrekking kan hebben op de Indianen van Noord- en Midden-Amerika als op de bewoners van Indië. Het is dus zo eigenlijk niet te zeggen wie van de twee hierboven gelijk heeft, Happytravels of Druifkes. Kan de eerste link misschien nog wat meer uitkomst bieden? De Wikischim (overleg) 8 feb 2014 11:00 (CET)

Dank voor je inbreng. In de eerste link die je geeft, staat: "Indiaensche oft Uutlandtsche cruyden"' en "Indiaensche ende andere Vremde Cruyden". Kortom, op basis daarvan zou het 'Indiaanse en andere uitheemse gewassen' kunnen zijn, aangezien Indiaanse al uitheems zijn. Echter, het gaat in de bronnen die je geeft duidelijk om oud taalgebruik. Het is dan beter, lijkt mij, de 17de- eeuwse omschrijving letterlijk over te nemen. Maar daarmee is nog niet gezegd dat die gewassen er daadwerkelijk groeiden. Om daarmee niet in de fout te gaan, kan de naam van de persoon vermeld worden die de omschrijving gaf, zoals Dixon Hunt en Jong al deden in hun boek. mvg. Happytravels (overleg) 8 feb 2014 12:46 (CET)

Dienstgebouw[bewerken]

@Druifkes In het lemma staat dat alleen het dienstgebouw is blijven staan. Op de site van openmonumentendag.nl lees ik: "Slechts een bijgebouw bleef overeind, De Nederhof. Deze deed oorspronkelijk dienst als stal en koetshuis. Vervolgens werd hier een gastenverblijf met badhuis en kapel aan toegevoegd." (hier) Eerder stond al in het lemma dat het gastenverblijf, de paardenstallen en het koetshuis waren blijven staan. Dat veranderde je in 'dienstgebouw'. Kan je de originele zin aangeven uit de bron die je gebruikt hebt, met vermelding van de bron? Alvast bedankt! mvg. Happytravels (overleg) 8 feb 2014 13:47 (CET)

Op de site van oudhonselersdijknaaldwijk.nl (hier) staat: "Slechts de Nederhof bleef gespaard. Dit bijgebouw uit 1641 deed oorspronkelijk dienst als stallen en gastenkwartier ..... Ook was de kapel van het paleis ondergebracht in deze vleugel." Opgemerkt wordt dat De Nederhof ingekort is. mvg. Happytravels (overleg) 8 feb 2014 13:59 (CET)
Ter aanvulling: in het lemma staat dat aan weerszijden van het paleis dienstgebouwen verrezen. Dat waren het Domeinkwartier en de Nederhof. Het eerste is afgebroken. Als in de aanhef staat dat het dienstgebouw is blijven staan, suggereert dit dat er maar één dienstgebouw was. Beter is daarom in de aanhef specifieker weer te geven wat is blijven staan. mvg. Happytravels (overleg) 8 feb 2014 14:15 (CET)

Sloopjaar[bewerken]

In de infobox wordt 1814 als sloopjaar gegeven. Klopt het dat in dat jaar met de sloop begonnen is?De sloop kan in ieder geval niet in dat jaar volbracht zijn. Het gebouw werd namelijk pas op 21 december 1814 verkocht om gesloopt te worden. Wellicht is in ieder geval tot na Kerstmis gewacht met de sloop. Mogelijk tot na afloop van de vorstperiode. Eerst stond in het lemma zelf dat het pand in 1815 gesloopt werd. Dat lijkt mij eerder het geval. Hoogstens kan het dus 1814-1815 worden. mvg. Happytravels (overleg) 16 feb 2014 09:32 (CET)

Maliebaan contra Kolfbaan[bewerken]

In het lemma wordt gemeld dat er een maliebaan en een kolfbaan was. Gaat het om twee aparte banen of gaat het om dezelfde? De malievariant mail à la chicane lijkt namelijk op kolven. mvg. Happytravels (overleg) 16 feb 2014 09:32 (CET)

Na ruim twee weken geen reactie op ontvangen. Het lijkt mij dat het lemma nu enigszins uit balans is: in de aanhef wordt geschreven over een kolfbaan en verderop in het lemma wordt gerept over een maliebaan. Dat die laatste er inderdaad heeft gelegen, lijkt duidelijk. Daarom voor nu het woord 'kolfbaan' in de aanhef vervangen door 'maliebaan'. Mocht alsnog uit bronnen blijken dat er inderdaad ook een kolfbaan is geweest, dan kan die info toegevoegd worden. mvg. Happytravels (overleg) 2 mrt 2014 15:29 (CET)

Delftse studentenvereniging[bewerken]

Een Delftse studentenvereniging heeft zich ingezet voor het behoud van de Nederhof. Anders was het gesloopt. Is het mogelijk om dit gegeven toe te voegen?