Overleg:Hunebed

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Leuk artikel. Even over de het hunebed van Gaasterland. Ik meende dat het geen hunebed was maar een steenkist. Roepers 1 sep 2003 23:49 (CEST)Reageren[reageer]


Ezel veranderde 'slecht onderhouden' in 'met rust gelaten'. Dit vind ik discutabel: Geen enkel hunebed is in moderne tijd (zeg maar sinds het begin van de jaartelling) 'met rust gelaten'. Veel stenen zijn verwijderd en van veel hunebeddeb is niet meer over dan een herinnering. Dat we in Drenthe van een aantal fraaie hunebedden kunnen genieten is te danken aan een aantal restauratie-acties in de 20e eeuw, vooral door prof. Van Giffen. De meeste Duitse hunebedden zien er treurig uit, maar ook dat is weer een subjectief oordeel mijnerzijds. Harm 2 sep 2003 22:30 (CEST)Reageren[reageer]

het is veranderd omdat 'slecht onderhouden' misschien niet in de oorspronkelijke bedoeling ligt, we weten het eenvoudig niet. 'Met rust gelaten' is inderdaad twijfelachtig, doch het bevalt me beter dan dat we alles moeten onderhouden om het onderhouden en voor het oog. We zijn niet alleen kijkdieren. M.a.w. ik weet het ook niet, een meer neutrale tussenvoeging zou beter zijn, maar er komt nog niets passends in me op. Ezel 2 sep 2003 23:02 (CEST)Reageren[reageer]

Hoe het ook zij, vaststaat dat hunebedden niet verwaarloosd mogen worden. Dat Ezel niet gelukkig is met de term onderhouden omdat dit zou referenen aan onderhouden voor het oog maakt in dit opzicht weinig uit. Het zij zo. Vanzelfsprekend is het een en ander bedoeld voor het oog, waarmee niet gezegd wil worden dat onderzoek in beginsel mogelijk moet blijven, echter wel zonder beduidende schade aan te richten aan het artefarct. In dezelfde lijn moet ook een eventuele restauratie gezien worden. Pieter 2 sep 2003 23:22 (CEST)Reageren[reageer]

We zijn het best wel eens. Het hunebed bij Steenbergen (hoe zou dat dorp toch aan zijn naam komen? ;-) is ingrijpend gerestaureerd; vandalen hadden er een vuur onder gestookt waardoor een aantal stenen finaal doormidden waren gebroken. Met veel moeite is dit 'geplakt' en dat is duidelijk zichtbaar. Toch ben ik blij met deze restauratie want nu ziet het er weer uit als een hunebed. Het mag duidelijk zijn dat ik het jammer vind dat onze oosterburen niet wat zuiniger zijn op hun 'steinhaufen'. Harm 3 sep 2003 01:21 (CEST)Reageren[reageer]

Is deze anonieme bijdrage correct: De hunnen sliepen op de grote plate stenen die boven op de kleine stenen lagen. Vandaar de naam. - Puck 9 nov 2004 14:32 (CET)Reageren[reageer]

M.i. hebben hunebedden niets met Hunnen te maken. De Hunnen zijn in de 5e eeuw van belang voor west Europa. De hunebedden waren toen al stok en stokoud. Jcwf
Goed opgemerkt! Ik heb het er uit gehaald. Een mogelijke verklaring voor de naam hunebed staat verderop in het artikel.
Ik wist eigenlijk ook wel dat het niet correct was, maar vond het te grappig om het gelijk te verwijderen en verbazingwekkend dat het er al meer dan een week op stond... :-) Puck 9 nov 2004 14:40 (CET)Reageren[reageer]

"Beetje onlogisch": Omdat de ijsmassa in de laatse ijstijd niet verder kwam dan de Veluwe vinden we ten zuiden hiervan geen hunnebedden. Dit terwijl eerder in het artikel gesteld wordt dat hunnebedden overal in Europa worden aangetroffen.... Ronald,

Zo onlogisch is dat toch niet. "Onze" hunebedden, dat wil zeggen die in Drenthe en het aangrenzende gebied in Duitsland, zijn gebouwd van stenen die door het ijs vanuit scandinavie naar hier zijn gevoerd. Omdat het ijs niet verder zuidelijk is gekomen dan (ongeveer) de genoemde streek is het "logisch" dat zuidelijk daarvan geen hunebedden voorkomen. De andere magalitische bouwsels die inderdaad in nagenoeg heel Europa voorkomen hebben vaak een andere structuur, bouwwijze en geschiedenis. Ze worden voor het gemak onder een noemer gebracht maar klopt dat nog niet. Harm 12 aug 2006 21:30 (CEST)Reageren[reageer]

Zou het kunnen dat deze bouwsels gewoon dienden als verblijfplaats of tijdelijk schutplaats tijdens bijvoorbeeld het jagen? Dit lijkt me logischer dan er een of andere abstracte religieuse verklaring voor te zoeken. Ronny

Tja, zou kunnen, maar waarschijnlijk is het niet. De kleinere hunebedden zijn aan de binnenzijde zo klein dat het heel oncomfortabel is daar zelfs maar korte tijd in te zitten. Verder zijn er heel veel zaken uit de bodem van de hunebedden gehaald die er op wijzen dat het toch echt begraafplaatsen zijn geweest. Zeker weten we het niet, want de makers hebben niets schriftelijk overleverd, maar met logisch nadenken en nauwkeurig onderzoek zijn we heel veel te weten gekomen. Of zouden toch de reuzen ..... 12 aug 2006 21:30 (CEST)

aanpassing[brontekst bewerken]

Betreft: Discussie over toepassing van hunebedden en aanpassing van het artikel.

Stelling: De discussie over de toepassing van hunebedden is een non-discussie en ik pleit er voor om het stukje: "Dit is echter niet wetenschappelijk bewezen..." in het artikel aan te passen, onder andere omdat de zinsnede: "geen skeletten of resten van mensen gevonden uit die tijd" foutief is en omdat wetenschappelijk de conclusie is dat hunebedden als grafkamers dienst deden.

Origineel stukje: "Wetenschappers denken dat een hunebed een prehistorische grafkamer is geweest. Dit is echter niet wetenschappelijk bewezen, want er zijn in Nederland (in tegenstelling tot andere landen) geen skeletten of resten van mensen gevonden uit die tijd. Dit wijt men aan de zure bodemgesteldheid in Nederland: skeletten kunnen er volledig in vergaan. Wel heeft men in bijna alle hunebedden grote aantallen potten en voorwerpen gevonden. Dit laatste zou er op wijzen dat hunebedden werden gebruikt als begraafplaats. Mogelijk hadden hunebedden voor deze mensen een religieuze betekenis en waren het heiligdommen."

Pleidooi: Wie de hunebedonderzoeken bestudeert komt tot de conclusie dat bij de wetenschappers helemaal geen twijfel bestond over dat de hunebedden dienst deden als grafkamers. Althans, als we het over de wetenschappers hebben die onderzoek deden rond 1900-1950. Nergens wordt er in een publicatie gespeculeerd over het gebruik van de hunebedden anders dat ze als grafkelders dienst deden. Over de "grens" in Duitsland werden in hunebedden meer skeletten gevonden en daarbij worden wel veel skeletten gevonden in latere stenen structuren in Nederland en Duitsland. Inderdaad wordt de zure grond als oorzaak aangedragen om de weinige menselijke resten die men vindt in hunebedden te verklaren.("weinige" resten en dus niet, geen resten.) In de Duitse hunebedden met een andere bodemgesteldheid is er zelfs sprake van massagraven. In Deense ganggraven worden ook veel skeletten gevonden.

Conclusie: Hiermee is naar mijn idee voldoende wetenschappelijk bewijs dat een hunebed in Nederland als grafkamer dienst deed. Wat de conclusie is bij de huidige wetenschappers en waarom dit gezichtspunt veranderd zou zijn is mij onbekend. Verder is mijn eigen conclusie dat de doden in die tijd niet altijd werden begraven, maar ook werden (droog) bijgezet. Zoals we dat kennen van de Egyptische Mummies.

Een aantal voorbeelden van menselijke vondsten in Nederlandse hunebedden:

M.G. Warffemius schrijft: (1) "Dat men in de hunebedden zoo weinig resten van lijken gevonden heeft, kan zijn oorzaak hebben in klimaat en bodem."

Dr. A.E. van Giffen schrijft in een onderzoek in Havelte: (2) "Verschillende gecalcineerde beenderen, vooral schedelfragmenten in den vorm van achterhoofds-, voorhoofds- en wand- of kruinbeenderen vormen de overblijfselen van de dooden zelve".

En net daarvoor:

"Alle deze vondsten stemmen volkomen overeen met die uit de Noordwest-Duitscher hunebedden en zijn daarmede identiek." (Vooral vondsten m.b.t. aardewerk wordt hier bedoeld.)

Dr. A.E. van Giffen schrijft over een onderzoek in Exloo: (3) "Om tot een voorstelling van de grootte der hunebedbewoners te komen, heeft Prof. Sandifort te Leiden eenige in het steengraf te Exloo gevonden beenderen aan een onderzoek onderworpen."

Dr. J.H. Holwerda schrijft: (4) In de kultuurlaag, op het steenen plaveilsel van den kelder in Drouwen, die nog in enkele zwakke sporen, en vooral in de resten van kiezen en tanden, de bewijzen had bewaard, dat hier eenmaal menschelijke overblijfselen waren bijgezet,....

Referenties:

(1) M.G. Warffemius, "Hunebedden en Grafheuvels", De arbeiderspers Amsterdam, 1932, p.32. (2) dr. A.E. van Giffen, "Onderzoek Hunebed bij Havelte", 1918, p.24. (3) dr. A.E. van Giffen, "Oudheidkundige perspectieven", "Een kwart eeuw oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland." 1947, p.3. (4) dr. J.H. Holwerda, "Nederland's vroegste geschiedenis", 1925, p.29.

Aanpak: Het stukje over de toepassing van het hunebed als grafkamer kan worden aangepast. Ik zou ook willen pleiten om niet de woorden: "Mogelijk", "Waarschijnlijk" in dit artikel te gebruiken om de schijn van onwetendheid te voorkomen. Ook kan de alinea over “het oudste metaal (koper) uit een hunebed”, dat na het stukje staat, in het aangepaste stuk worden verwerkt omdat het dan over grafgiften gaat en kralen in het bijzonder.

Aanpassing: Een Hunebed is een prehistorische grafkamer. Men vindt vaak brandsporen in en bij hunebedden. Het vuur speelde een rol bij de dodencultuur van de hunebedbouwers. De doden worden in gestrekte, zittende of in gehurkte houding bijgezet en vergezeld met grafgiften. Men heeft in bijna alle hunebedden grote aantallen aardewerk en andere voorwerpen gevonden. Het aardewerk bestaat uit sterk versierde platte schalen, kommen, grote potten, bekers en flesjes. De versieringen bestonden uit diep ingedrukte ornamenten. Ook wapens worden veelvuldig aangetroffen zoals hamers en bijlen en verder pijlpunten, messen en krabbers van vuursteen. Er worden heel weinig menselijke resten gevonden en dit wijt men aan de zure bodemgesteldheid in Nederland: skeletten kunnen er volledig in vergaan. Lijfsieraden zijn ook weinig gevonden. Van de gevonden sieraden zijn de kralen van barnsteen en git (gagaat) en veelal geïmporteerd en karakteristiek voor steentijdculturen van Engeland, Frankrijk en ook Midden-Europa. In Nederland komt het oudste metaal (koper) uit een hunebed bij Buinen, gevonden in 1927 door Van Giffen. De spiraalvormige kralen die uit dit koper waren gemaakt, worden gedateerd rond 2500 v. Chr., hoewel de hunebedden ouder zijn. Ook in Odoorn is koper gevonden in een hunebed. De kralen zijn te zien in het Drents Museum te Assen.

Robert Triest. April 2007.

Als amateur-archeoloog en ex-medewerker van het Archeon kan ik me van harte aansluiten bij de aanpassing van Robert Triest. Ik heb nog enkele toevoegingen. In een radio-programma (rond 2002 of zo) hoorde ik ooit een archeoloog opmerken dat de (omgeving van de?) hunebedden zelfs werden gebruikt om voor/tijdens/na de bijzetting een feestmaal te houden, omdat er aanwijzingen waren dat er werd gegeten. Er zijn ook aanwijzingen (helaas ken ik geen bronnen) dat men destijds probeerde de zachte delen (dwz alles behalve het skelet) van de doden te verwijderen vóór de bijzetting, oa door het lichaam een tijd buiten het huis of in een aparte kamer in het huis te leggen. Ik heb het dan over aanwijzingen uit N-W Duitsland, omdat er in Nederland -mede door de grond- weinig gegevens zijn van huisplattegronden van de Trechterbekercultuur. Ook is het opvallend dat de botten werden gesorteerd tijdens de bijzetting: dijbenen bij dijbenen, schedels bij elkaar, enz. Hans Lucas http://www.angelfire.com/me/ij/ Mei 2007

Beste Robert en Hans, Ik zou zeggen: voeg de daad bij het woord en pas de tekst aan zoals het je goed dunkt. In jullie teksten zie ik geen schokkende zaken en samen moeten we dan tot een goed resultaat kunnen komen. Met vriendelijke groet, Harm 4 mei 2007 23:21 (CEST)Reageren[reageer]
Dat er botresten of hele skeletten in Duitsland worden gevonden in hunebedden wil nog niet zeggen dat de hunebedden gebouwd zijn om te dienen als grafkamer oorspronkelijk gezien. Menselijke resten kunnen ook in de eeuwen erna erin zijn geplaatst en het hunebed mogelijk daarmee een andere functie hebben gegeven dan ze oorspronkelijk voor gebruikt werden. In de laatste tien jaar zijn er tevens ook wetenschappers die andere theorieën met betrekking tot de hunebedden aanhouden.
Misschien bestaat er wetenschappelijk bewijs, maar anders blijft het, totdat er een videoband van een stamvergadering met ooggetuigenverslag wordt gevonden, een theorie... Romaine 3 dec 2007 19:12 (CET)Reageren[reageer]

Betreft "Linksnoei" gebruiker Gouwenaar.

De volgende links worden door gebruiker Gouwenaar verwijderd:

Hunebed informatie door Hans Meijer en Hunebed foto's door Robert Triest


Stelling: Naar mijn idee is dit onterecht want beide links bevatten zeer veel informatie en uniek materiaal over hunebedden.


Pleidooi:

Link geplaatst door Hans Meijer
Gebruiker Gouwenaar komt met het argument: "de één vertoont hinderlijke popup vensters met reclame". Helaas stoppen providers soms een pop-up bij persoonlijke pagina's omdat voor het hosten van de pagina's niet extra wordt betaald. Ook gebeurt het dat de maker van de pagina een pop-up plaatst om wat te verdienen aan het vele werk dat gepaard gaat met het onderhouden en maken van een site. Deze ene pop-up mag naar mijn idee geen argument zijn om de link te verwijderen. Zeker niet als bekeken wordt wat je op deze site aan informatie terug krijgt. Webbrowsers hebben tegenwoordig z.g.n. pop-up killers! Gebruiker Gouwenaar gaat voorbij aan het feit dat dit één van de oudste en volledigste website over Nederlandse hunebedden is. Deze website mag naar mijn idee niet ontbreken als link hier in dit artikel. Heeft gebruiker Gouwenaar wel eens deze website goed bekeken?
Link geplaatst door Robert Triest:
Gebruiker Gouwenaar komt met het argument: "de ander verwijst naar een persoonlijke website van één van de auteurs", maar nergens in de voorwaarden van Wikipedia heb ik kunnen vinden dat auteurs geen link mogen plaatsen naar een eigen website. Deze link is inderdaad geplaatst door ondergetekende. Sinds jaren maak ik foto's van hunebedden in heel de wereld. Deze foto's heb ik geplaatst op mijn website waar ik speciale site heb gemaakt specifiek over hunebedden (dolmens). De site bevat vele unieke foto's van hunebedden en voorwerpen uit de hunebeddentijd. Er is een gedeelte over een opgraving van Dolmens in Rusland waarbij ik betrokken ben geweest met zeer fraai foto materiaal. Ook hier de vraag: Heeft gebruiker Gouwenaar wel eens deze website goed bekeken?

Robert Triest. Juni 2007.

De link van Meijer stond er al, de tweede heb ik nu weer verwijder. Peter boelens 30 jun 2007 11:33 (CEST)Reageren[reageer]
Natuurlijk heb ik deze website goed bekeken. Het blijven uiterst hinderlijke pop-up's, die in beeld verschijnen en daarom moet m.i. Wikipedia hier niet naar verwijzen (dat heeft verder niets met de kwaliteit van de site te maken). Het heeft bovendien niets te maken met het hosten van de pagina, zoals hierboven wordt beweerd. Het komt omdat de maker gebruik maakt van de commerciële teller "webstats", waar op diverse plaatsen al veelvuldig bezwaar tegen is aangetekend vanwegde het gebruik van deze pop-ups. De maker kan dit gemakkelijk vermijden door gebruik te maken van diverse andere tellers, die dit hinderlijke effect niet vertonen. --Gouwenaar 30 jun 2007 13:14 (CEST)Reageren[reageer]
Als ik me er even mee mag bemoeien: Mensen die last ondervinden van pop-ups staat het vrij een pop-up blocker te nemen. Het gaat uiteindelijk om de inhoud van een website. Er is naar mijn weten geen beleid vastgesteld dat websites met pop-ups gemeden moeten worden. Die webstats waren overigens oorspronkelijk zonder pop-ups, het is niet aan te rekenen aan mensen die ooit die counter hebben genomen dat dit nu ineens met pop-ups is (vaak zonder dat de webmasters wéten dat dit door die counter komt). 82.169.159.161 30 jun 2007 13:23 (CEST)Reageren[reageer]
Veel webmasters, die inderdaad niet op de hoogte blijken te zijn, hebben na mijn melding direct hun tellers gewijzigd. Uitschakelen door middel van een pop-up blocker is vaak geen optie, omdat voor andere functies pop-up vensters weer toegelaten moeten worden. Nogmaals ik heb geen inhoudelijk bezwaar - integendeel - naar een verwijzing van de website van Meijer, maar ik vind dat gebruikers van Wikipedia niet opgezadeld moeten worden met deze vorm van ongevraagde reclame, die gemakkelijk vermeden kan worden, zonder dat functionaliteit verloren gaat. --Gouwenaar 30 jun 2007 13:39 (CEST)Reageren[reageer]
Inmiddels heb ik Hans Meijer op de hoogte gesteld en met behulp van een schermafdruk duidelijk gemaakt dat zijn site regelmatig verdrongen wordt door een scherm met ongevraagde reclame. Ik heb hem tegelijkertijd gewezen op uitstekende vervangers voor zijn teller, waarbij dit effect niet optreedt. Ik ben graag bereid - gelet ook op de inhoud van de site - om eerst af te wachten of er maatregelen worden getroffen. Als dat echter niet gebeurt binnen een redelijke termijn, dan dient m.i. de link van Wikipedia verwijderd te worden.Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben gelevrd tot een acceptabele oplossing. --Gouwenaar 30 jun 2007 20:41 (CEST)Reageren[reageer]
Twee maanden na mijn verzoek zijn nog steeds de popupvensters met ongevraagde reclame niet verdwenen. Vandaar de link nu maar verwijderd, omdat Wikipediabezoekers hier niet mee lastig gevallen moeten worden. Tegen de link op zichzelf heb ik geen bezwaar, maar dan graag zonder hinderlijke ongevraagde reclame. --Gouwenaar 4 sep 2007 22:04 (CEST)Reageren[reageer]
Inmiddels is de site nu aangepast en vervalt daarmee mijn bezwaar tegen een link naar een prima informatieve site. Alleen kan de omschrijving m.i. iets neutraler geformuleerd worden (zie: Wikipedia:Neutraal_standpunt) Gouwenaar 8 nov 2008 10:09 (CET)Reageren[reageer]

Dolmens in België[brontekst bewerken]

Beste mensen, ik kom wel eens in Wéris, België, dus ik heb bij het lemma Wéris een paar regels toegevoegd. O.a. dat er twee dolmens staan; ik dacht; even een link maken. Word ik meteen doorgeschakeld naar hunebed. En daar staat niets over de Belgische dolmens (Duitse worden wel genoemd). Hé, wat vreemd. Wikipedia is (dacht ik) geen Nederlandse maar een Nederlandstalige encyclopedie. Dan doen de Belgen toch mee? Ik geef overigens toe dat Wéris in Wallonië ligt, maar dat is nog steeds België. Ik wil dus een kleine toevoeging doe in het lemma. Onder de alinea "hunebedden in Nederland" een kleine alinea met de kop; "Dolmens Hunebedden in België" en als tekst;

  • Ook België heeft een aantal hunebedden of Dolmens [1] en [2]. De megalietgraven in Wéris [3] horen tot de Seine Oise Marne cultuur (SOM) [4] en [5]. De graven zijn kleiner dan de hunebedden van de Trechterbekercultuur (TRB)en de ingang bevind zich aan de korte zijde inplaats van aan de zuidelijke lange zijde. De Ardennen lagen binnen een uitloper van het SOM-gebied maar buiten het TRB-gebied. De SOM-cultuur liep ongeveer van 2400 tot 1600 vC. Daarmee zou de ouderdom ca 4000 jaar bedragen; dus ruim 1000 jaar minder dan de hunebedden uit de TBR. Deze dolmens hunebedden zijn gemaakt van puddingsteen [6].

Als er hier geen grote protesten komen, zal ik de toevoeging plaatsen. Groet, beetjedwars 23 mrt 2008 14:13 (CET)Reageren[reageer]

Hunebed en Dolmen gaan gedeeltelijk over hetzelfde, maar niet helemaal. Hoewel het allebei Nederlandse woorden zijn vind ik een redirect niet 100% correct, want niet helemaal synoniem. Volgens Van Dale is dolmen:(dem; dolmens; dolmennetje) een prehistorisch grafmonument van grote stenen in Bretagne. Dat men die bouwsels in Wéris ook "dolmen" noemt, is wellicht omdat ze daar ook Frans spreken. Dus als iemand die er wat van kent (ik niet dus) een artikeltje wil schrijven over "dolmen" (o.a. over de Bretoense, eventueel ook over de "Wérisiaanse") zou dat zeer welkom zijn. Het artikel kan eindigen met "zie ook: hunebed". En bij hunebed komt dan natuurlijk ook "zie dolmen". veel succes. Door de wol geverfd 24 mrt 2008 11:34 (CET)Reageren[reageer]
Prima, dan schrap ik het woord "dolmen" en vervang het door "hunebed" (zie boven). Ik snap dat een apart artikel over "dolmen" een beter idee is, maar ik kan het niet schrijven omdat ik daar veel te weinig vanaf weet. Ik heb al begrepen (in de kroeg) dat er over zo ongeveer de hele wereld hunebedden staan. En ik weet alleen maar iets van die in Wéris...Dus ik voeg het (voorlopig) maar hier bij, totdat er een betere oplossing komt...Vriendelijke groet, beetjedwars 24 mrt 2008 14:11 (CET)Reageren[reageer]

Wat ik niet goed snap is het verschil in ouderdom. Dit lijkt me onmogelijk toe. Over de "Seine-Oise-Marne cultuur" kan ik niet veel vinden. Maar een van de door mij bijgevoegde links (nr 5) laat het idee toe, dat deze periode te jong is gedateerd. Ik moet eerst maar eens iets meer vinden over deze periode...beetjedwars 24 mrt 2008 14:11 (CET)Reageren[reageer]

Enig onderzoek leerde mij het volgende; de SOM cultuur kun je plaatsen ca 3500 tot 2800/2500 vC. In de Dolmen van Wéris/Oppagne zijn resten gevonden met een leeftijd van 2870-2300 uit de Klokbekercultuur. Men denkt dat deze dolmen is opgericht door de SOM cultuur maar is hergebruikt door de Klokbekercultuur. Dan zou deze Dolmen dus ouder zijn dan 2870. Zeg maar eens 3000 vC tot 3500 vC.. Daarmee zou de ouderdom van de Wéris hunebedden ongeveer gelijk komen met die van in Nederland (5300 jaar oud geschat). (wat logischer lijkt dan ze 1300 jaar jonger te schatten). beetjedwars 24 mrt 2008 19:52 (CET)Reageren[reageer]

Okay, ik heb het er maar op gewaagd en een aanvulling geplaatst onder het kopje; "Belgische hunebedden". Ik neem graag aan dat het voor verbetering vatbaar is. Over een dag of 10 ga ik proberen of ik een gesprek kan krijgen met de archeoloog in Wéris. Misschien komen er dan nog wat aanvullingen/ verbeteringen...Groet, beetjedwars 26 mrt 2008 12:54 (CET)Reageren[reageer]

Nieuwe gegevens dolmens wéris[brontekst bewerken]

Ik probeer hier Gebruiker:Beetjedwars/Dolmenzandbak het stukje over de belgische dolmens te herschrijven. Er zijn nieuwe onderzoekingen gedaan die een exactere datering van deze dolmens toestaan. Hoewel de uitkomsten hiervan reeds bekend zijn, is het wachten op de publicatie van Toussaint. groet, beetjedwars 13 mei 2008 15:21 (CEST)Reageren[reageer]

Dit stuk is aangepast; de dateringen kunnen nog aangescherpt worden na publicatie van Toussaint's gegevens van de nieuwste vondsten; deuxième volume "Etudes et documents" fouilles dirigées par Michel Toussaint. (Gevonden beenderresten in Wéris 1 (nord) dmv C14-methode 2900 ± 100 vChr.) Met vriendelijke dank aan de acheologe van het museum te Wéris die heel vriendelijk geholpen heeft. beetjedwars 14 mei 2008 13:11 (CEST)Reageren[reageer]

Bouwploeg-hypothese[brontekst bewerken]

Graag een betrouwbare en verifieerbare bron toevoegen voor deze passage, indien dit niet mogelijk is dan deze passage verwijderen. Gouwenaar 22 jul 2009 20:54 (CEST)Reageren[reageer]

Haplogroep Y-DNA[brontekst bewerken]

Behoren de hunebedbouwers tot haplogroep R1b3 (50% autochtone Nederlandse mannen)? Dat zou aansluiten bij een Keltische oorsprong. F.N. Heinsius, 18 maart 2010. 81.59.24.144

Waarom zijn de hunebedden geen wereld erfgoed? Ze voldoen toch aan de eisen.Lars-f-94 5 apr 2010 20:55 (CEST)Reageren[reageer]

Even uit de hele losse pols een poging tot een antwoord (met het nodige giswerk!). Ze staan er niet op omdat de lijst beperkt is. Zo nu en dan wordt de lijst uitgebreid. Landen kunnen echter maar zeer beperkt nomineren wat ze op de lijst erbij zouden willen zien. Volgens mij is NL bezig met de werfkelders van Utrecht er tzt op te krijgen. --Sonty 5 apr 2010 21:04 (CEST)Reageren[reageer]
Genomineerd voor plaatsing op de lijst van werelderfgoederen zijn de Amsterdamse grachtengordels. In juli van dit jaar wordt daar een besluit over genomen. Als Nederland de hunebedden op de lijst van werelderfgoederen zou plaatsen, dan zou men eerst eens zelf wat zorgvuldiger met dit erfgoed dienen om te gaan. Er is in de loop der jaren veel vernield en verdwenen en nog steeds vinden er vernielingen plaats. Het meest schrijnende voorbeeld vind ik het hunebed in Annen, dat als een soort fietsenstalling wordt gebruikt, zonder dat de overheid effectieve maatregelen hiertegen treft. Op de foto lijkt het nog mooi, maar dat is maar schijn omdat de fietsen eerst door mij uit het zicht zijn gezet. Gouwenaar 5 apr 2010 22:06 (CEST)Reageren[reageer]
Okee, bedankt voor jullie reactie. Misschien worden ze later nog wel een keer op de lijst geplaatst.Lars-f-94 6 apr 2010 13:28 (CEST)Reageren[reageer]
Deze staan er wel op vermeld: Hunebedplaatsen Gochang, Hwasun en Ganghwa. Groet Encyacht 7 apr 2010 00:50 (CEST)Reageren[reageer]

Dolmen Bornholm - scheepszetting?[brontekst bewerken]

Een van de foto's rechts heeft als bijschrift Dolmen op het Deense eiland Bornholm, in de Oostzee. Echter, volgens een Deense collega betreft het hier geen dolmen maar een zogenaamde scheepszetting. Zonder bronvermelding is het moeilijk een definitief oordeel te vellen, maar gezien de twijfel vraag ik om advies. Roeland P. (overleg) 31 jul 2012 19:04 (CEST)Reageren[reageer]

In hoeverre het woord scheepszetting bestaat, weet ik niet, maar de omschrijving in het Duits op Commons als Bautastein klopt met de:Bautastein. De afstand tussen de twee staande stenen lijkt me in elk geval te groot om een deksteen te hebben gedragen - of is een constructie van stenen niet per definitie noodzakelijk om het een dolmen te noemen? Het maakt ook natuurlijk nogal wat uit of de stenen in de Steentijd zijn opgericht of in de IJzertijd... Als er kans op verwarring bestaat, lijkt het me het beste de afbeelding (voorlopig) te verwijderen. Notum-sit (overleg) 31 jul 2012 10:23 (CEST)Reageren[reageer]
Intussen deze website [7] gevonden waar die stenen ook op staan, onder de vernoeming bautastenen met als datering bronstijd / ijzertijd. Roeland P. (overleg) 31 jul 2012 19:06 (CEST)Reageren[reageer]

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Hunebed. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 16 aug 2017 02:49 (CEST)Reageren[reageer]

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 0 externe link(s) gewijzigd op Hunebed. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 7 jun 2019 03:48 (CEST)Reageren[reageer]

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 0 externe link(s) gewijzigd op Hunebed. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 19 nov 2019 22:36 (CET)Reageren[reageer]

Niet alle graven met grote stenen dolmen of hunebedden noemen[brontekst bewerken]

Op zich is het een leuk artikelen, maar het kan flink verbeterd worden door de focus wat te verscherpen. Het is nogal ridicuul om stenen graven in Noord-Korea (en India etc) als hunebedden te bestempelen en ook de foto uit Indonesië draagt niet bij een helder begrip van de culturele context van hunebedden. Je kan prima in het begin constateren dat in vele culturen tot op de dag van vandaag grafkamers met grote stenen worden gebruikt, maar als we het over hunebedden hebben dan zou het moeten gaan over de grafkamers van de trechterbekercultuur en als we het over dolmen hebben zouden we het moeten hebben over de grafkamers van de eerste landbouwcultuur van Europa, die tevens vele andere megalitische monumenten heeft nagelaten (in die zin is een hunebed een bijzonder type dolmen, namelijk van de trechterbekercultuur). Dat in de Duitse terminologie een hunebed alleen een hunebed is wanneer het een (zeer uitgebreid) langgraf is, gaat weer wat te ver, in Nederland maken we dat verschil niet.

In het huidige artikel schep je nu een enorme begripsverwarring die totaal niet helpt om dingen voor geïnteresseerden zonder kennis te verduidelijken. Dat niet ingevoerde mensen dolmen in Frankrijk of Portugal ook een hunebed noemen, is geen excuus voor mensen die beter zouden moeten weten om dat dat ook te doen. Codiv (overleg) 21 aug 2022 13:18 (CEST)Reageren[reageer]