Overleg:Johannes de Laet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beste Robert Prummel, Je hebt, na het opkalefaterwerk van anderen, opnieuw een flinke lap tekst - twee alinea's "Wetenschappelijk Werk" - van een website in de tekst geplakt. Dit is niet goed. Weliswaar heb je deze keer de bron verantwoord, maar het is toch niet zo moeilijk om de portee van zo'n passage in één zin te vangen en er dan een referentie bij te zetten. Bovendien begint die alinea plompverloren over "het debat", terwijl de passage over de polemiek met De Groot nog moet komen. Uit die eerste zin blijkt duidelijk dat het bij die polemiek hoort.

Verder is er, buiten het knip- en plakwerk, bijna geen zin die niet rammelt - zo erg zelfs dat als ik een goedlopende zin aantref ik al bijna geneigd ben je van copyvio te verdenken. Dit is toch voor jou ook niet goed! Zie bijvoorbeeld de rammelende zin: "Een dergelijk dispuut waarin geleerden elkaars opvattingen in boeken weerlegden wordt een dispuurt genoemd." Dit is wel zo krankjorum - die zin is ook volkomen overbodig - dat ik niet weet of ik moet huilen of lachen. Pas ook op met het opeenstapelen van begrippen die zelfs voor ontwikkelde lezers niet vanzelf spreken. Wikipedia is een naslagwerk voor een gemiddeld ontwikkeld en geïnteresseerd publiek.

Of (inmiddels door mij gefatsoeneerd): "Johannes de Laet hheft een boek aan de geschiedenis van de handelsmaatschapij gewijd. Hij bestede meer tijd aan zijn volkenkundige en taalkundige interessen dan aan het besturen van de compagnie." Twee zinnen van jouw hand, maar geen van beide foutloos; in de eerste staat een tikfout en in de tweede een verkeerde werkwoordsverbuiging.

Nog een voorbeeld van een zin die niet deugt (inmiddels door mij gefatsoeneerd): "Toen er over de bijbelkritiek op Genesis werd gedebateerd weg de weg vrijgemaakt voor de bijbelkritiek die schijnbare ongerijmdheden en onverklaarbare teksten in de Bijbel besprak." Twee keer bijbelkritiek gelinkt. Maar vooral twee keer bijbelkritiek in zo'n zin. En weg weg. (Zowel voor christelijke als voor atheïstische propagandisten geldt dat drammerige herhaling hun zaak niet beter maakt.) Bovendien heb je kennelijk nog geen kennis genomen van mijn voorstel om Bijbelkritiek in te voegen in Schriftkritiek (zie je eigen overlegpagina, onder "bijbelkritiek"). Misschien kun je daar nog op reageren?

Het is een verdienste dat je zulke artikelen wilt schrijven, maar vind je ook niet dat zulke onderwerpen dan wel met enige zorg behandeld moeten worden? Als het gaat zoals tot nu toe, blijven we aan de gang. Ik neem aan dat dat ook jouw bedoeling niet is. Zou je op deze plaats willen reageren? Theobald Tiger 18 dec 2008 09:11 (CET)

De gebruikte citaten heb ik verplaatst naar de imo passende passage en vervolgens ook als citaat getoond, daar kan dan geen misverstand over bestaan. Wel betekende dat daarbij de originele tekst gebruikt moest worden. Het is het één of het ander. Of citeren of de passage parafraseren. Gouwenaar 18 dec 2008 13:26 (CET)
Het betreffen wel citaten uit werk waarop het auteursrecht van toepassing is. De vraag is of de nu toegepaste weergave past binnen de grenzen van het citaatrecht? Gouwenaar 18 dec 2008 15:03 (CET)
Nadat ik verschillende keren de citaten en hun plek in het artikel heb bekeken, blijven het voor mij moeilijk te parafraseren citaten. Zijn ze werkelijk noodzakelijk om de controverse tussen De Laet en De Groot te begrijpen? Het gaat eerder om een diepgaande karakteristiek van De Laets visie, waarmee echter in het artikel verder niets wordt gedaan. Ik zou voorstellen dat de citaten vervallen - er zit nu trouwens nog een foutje in! -, en op die plek slechts één zin toe te voegen in de trant van: "De Laet zette zich in om gedegen taalkundig onderzoek de basis te maken van stellingen over de oorsprong en verwantschap van talen en taalfamlies.", en daarbij te verwijzen naar de Tuinn der Talen-site. Door de lange citaten weg te laten is de belangrijkste aanleiding voor eventuele verwijdering verdwenen, en ziet het artikel er meteen ook encyclopedischer uit. Luminarius 19 dec 2008 10:35 (CET)
Ik ben het eens met het voorstel van Luminarius. Theobald Tiger 19 dec 2008 11:49 (CET)
Ik sluit me daar graag bij aan. Gouwenaar 19 dec 2008 12:36 (CET)
Mede vanwege dit commentaar op mijn voorstel zal ik het artikel aanpassen. --Luminarius 19 dec 2008 13:54 (CET)

Wat mij betreft heel goed. Als Gebruiker:Gouwenaar het er ook mee eens is, zou ik zeggen: weg met het weg-sjabloon. Theobald Tiger 19 dec 2008 14:11 (CET)

Akkoord. Gouwenaar 19 dec 2008 15:17 (CET)
Heb LeeGer als verwijderingsnominant gevraagd (op zijn overlegpagina) om de verwijderingsnominatie door te halen. Theobald Tiger 19 dec 2008 16:27 (CET)
Zojuist de nominatie doorgehaald. En veel dank aan allen die hebben meegewerkt en meegedacht om het artikel te verbeteren. LeeGer 19 dec 2008 20:45 (CET)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Johannes de Laet. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 31 jul 2017 10:27 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Johannes de Laet. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 11 feb 2018 04:03 (CET)