Overleg:Kabinet-Rutte IV

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Doorverwijzing?[brontekst bewerken]

Hallo. Ik ben van mening dat zolang ze niet op bordes staan, dit een doorverwijzing moet blijven. Het is natuurlijk vrijwel zeker, maar vast staat het nog niet. Wat vinden jullie? Dajasj (overleg) 16 dec 2021 11:31 (CET)Reageren[reageer]

Nee, ik kan me niet vinden in dit idee. Er zijn honderden onderwerpen (geweest) waarvan we nog niet 100% zeker wisten dat ze daadwerkelijk gerealiseerd zouden worden, maar iets tot behoorlijk wat minder. Op dit moment kan ik bijvoorbeeld Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2022 noemen. Of wat te denken van de altijd gevulde Categorie:Toekomstige gebeurtenis (met name de Categorie:Toekomstige sportgebeurtenis daarbinnen staat altijd vol). Ik zie geen reden om dit onderwerp van die gewoonte uit te zonderen. Apdency (overleg) 16 dec 2021 13:21 (CET)Reageren[reageer]
Oké helder, dan laten we het zo :) Dajasj (overleg) 16 dec 2021 13:25 (CET)Reageren[reageer]

Kleurtjes in tabel overzicht bewindspersonen[brontekst bewerken]

Ik wil het verzoek in de tabel met daarin een overzicht van alle bewindspersonen om kleurtjes toe te voegen. Dat kan in aller linkse kolom, zoals bij de meeste pagina's over de kabinetten of in de rechtse kolom, zoals bij Rutte III.Svdekorput (overleg)

Ik weet dat dit vroeger inderdaad in de linkerkolom gebeurde. Ik vind alleen het raar om de kleur ver weg te zetten van de kolom waar de kleur van afgeleid is. Mijn voorkeur gaat dus uit naar de rechterkolom, maar dat ligt natuurlijk aan de algemene consensus. Verder: WP:VJVGJG Dajasj (overleg) 30 dec 2021 12:00 (CET)Reageren[reageer]
Laten we dat doen als de installatie van het kabinet heeft plaatsgevonden - Skuipers (overleg) 31 dec 2021 12:59 (CET)Reageren[reageer]

Hoofdletter of kleine letter[brontekst bewerken]

Hoi @Happytravels:. Je hebt in de tabel alle hoofdletters van functies gewijzigd. In een lopende zin heb je daarmee gelijk vanzelfsprekend. Maar in een tabel, waar ik alles interpreteer als begin van nieuwe zin, vind ik het beetje raar staan. Voorgaande kabinetten hebben we dat ook niet gedaan. Vind je het oké om toch hoofdletters te behouden? Dajasj (overleg) 2 jan 2022 14:10 (CET)Reageren[reageer]

Het zijn geen zinnen, doch slechts functies. En achter een zin hoort een punt, dat is hier ook niet het geval. Op Wikipedia hebben we al doorlopend problemen met het schrijven van minister en staatssecretaris met een hoofdletter midden in een zin. Door het overal op een juiste manier te vermelden, zal dat helpen die fout te voorkomen. Dus ook in de andere lemma's zou het aangepast moeten worden. HT (overleg) 2 jan 2022 14:12 (CET)Reageren[reageer]

minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening[brontekst bewerken]

Gelijk dan ook overleg over deze. Strict genomen is dit iets anders dan Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening of de genoemde lijst van ministers van dat ministerie. De komende minister is namelijk niet meer baas van een ministerie. Het is logischere om een apart artikel hiervoor te maken. Ik kan me ook voorstellen dat we aparte artikelen voor ministers zonder portefeuille afschaffen en gewoon op één lijst gooien, maar dat is nog niet gangbare werkwijze. Dajasj (overleg) 2 jan 2022 14:31 (CET)Reageren[reageer]

Een minister is nooit de baas van een ministerie; dat is de secretaris-generaal. En je maakt een grapje toch over de artikelen van ministers zonder portefeuille af te schaffen toch? Waarom zou een minister geen eigen artikel verdienen? Ecritures (overleg) 2 jan 2022 14:53 (CET)Reageren[reageer]
En nabrander: de minister 'voor' Volkshuisvestiging en Ruimtelijke ordening is geheel iets anders (niet strict genomen) dan een (al lang vervallen) ministerie van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening (bestaat al 40 jaar niet meer!) en de ministers die daar werkzaam waren. De minister voor Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening zal in het volgende kabinet vallen onder het ministerie van BZK (net als de minister van Wonen en Rijksdienst eerder). Na het uiteen halen van VROM zijn de poten VRO en M bij verschillende ministeries ondergebracht. Ecritures (overleg) 2 jan 2022 15:01 (CET)Reageren[reageer]
Oké, maar er is toch echt een onderscheid tussen minister en minister zonder portefeuille, dat lijken mij twee aparte entiteiten. En zonder grappen, de toevoegde waarde van Minister voor Wonen en Rijksdienst buiten de pagina kabinet-Rutte II en Stef Blok ontgaat mij. Het zijn zeer summiere artikelen die eigenlijk herhalen wat op die andere twee pagina's vermeld zou moeten staan. Of Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, als we besluiten het nieuwe ministerschap daar niet aan toe te voegen (is nu alvast redirect, lijkt mij beter dan aparte pagina). Deze ministerschappen staan sowieso ook vermeld op Lijst van Nederlandse ministers zonder portefeuille en Lijst van Nederlandse ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dus hoeft geen enkele informatie verloren te gaan. Een significante uitzondering is wellicht Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waar er echt veel van zijn geweest. Maar goed, ik begrijp dat tegen zo'n standpunt veel weerstand zal zijn, dat erken ik ook al hierboven. Dajasj (overleg) 2 jan 2022 15:02 (CET)Reageren[reageer]
Natuurlijk is er een verschil tussen een minister met of zonder portefeuille, net zoals er een verschil is tussen een aanvaller, verdediger en een keeper in een voetbalelftal. Maar dat pleit toch geenszins ervoor om geen artikel te maken over een minister zonder portefeuille? Al is het juist maar - omdat het vaak ministerschappen zijn die per bewindsperiode lopen - om die kennis *in een encyclopedie* op te slaan? Hoe weten we anders over tien jaar of over een eeuw nog wat de Programmaminister voor Jeugd en Gezin deed? En de weerstand geldt niet zozeer je standpunt, maar je voorstel om het zo aan te gaan pakken. Dat voorstel uitvoeren zou ook betekenen dat we de komende kabinetsperiode en daarna in (politieke) artikelen nooit direct naar een minister zonder portefeuille zouden kunnen verwijzen maar altijd bediend worden door een link (redirect) naar een verzameloverzicht met de boodschap "zoek het vanaf hier maar verder uit". (En nee: ankers op een overzichtspagina werken niet goed genoeg: die breken als de kopjes worden gewijzigd of verwijderd. Ecritures (overleg) 2 jan 2022 15:39 (CET)Reageren[reageer]
> Natuurlijk is er een verschil tussen een minister met of zonder portefeuille, net zoals er een verschil is tussen een aanvaller, verdediger en een keeper in een voetbalelftal. Maar dat pleit toch geenszins ervoor om geen artikel te maken over een minister zonder portefeuille?
Mijn opmerking over dat het verschil is, sloeg juist op jouw opmerking "Een minister is nooit de baas van een ministerie; dat is de secretaris-generaal". Dus volgens mij zijn we het daar over eens.
Ik snap je punt, maar ik ben het toch niet met je eens. Programmaminister voor Jeugd en Gezin zou wat mij betreft prima kunnen doorverwijzen naar André_Rouvoet#Minister_voor_Jeugd_en_Gezin. Ja, dat vereist misschien even een herstructurering van de informatie die daar verzameld is, maar is mijn inziens een verbetering. Nu hebben we regelmatig secties over ministerschappen die weinig de diepte ingaan én lemma's over een miniterspost die evenmin enige diepgang bieden, maar dan wel allebei precies hetzelfde vertellen. Maar goed, ondanks dat ik het een serieus voorstel vind, begrijp ik dat dit voorstel waarschijnlijk nooit consensus gaat krijgen, daar heb ik mij al bij neergelegd. :) Dajasj (overleg) 2 jan 2022 15:49 (CET)Reageren[reageer]
Een ministerspost moet toch ook gewoon los van de bekleder(s) beschreven worden? Daarom is het suboptimaal om een generieke link naar de 'minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening' naar persoon X te laten verwijzen. Het gaat niet om persoon X het gaat om de baan zelf. Ik begrijp dat je het zelf een serieus voorstel vindt, maar het is in mijn ogen (en ik heb gelukkig ook niet de waarheid in pacht) echt een slecht en vooral niet-encyclopedisch voorstel. Net zoals je gebouwen en de invulling daarvan door bv een museum, postkantoor, winkelcentrum of station los van elkaar beschrijft (zou moeten beschrijven), moet je een functie ook los beschrijven van de persoon/personen die een dergelijke functie hebben bekleed. Laat staan dat we al deze functies op een overzicht gooien en daar dan maar naar verwijzen... Groet, Ecritures (overleg) 2 jan 2022 17:49 (CET)Reageren[reageer]
Het probleem is vooral dat sommige ministersposten niet los te beschrijven zijn van de persoon die invulling eraan gaf. Althans, je komt niet veel verder dan beschrijven wat in die portefeuille zit en wellicht waarom deze gecreëerd is. Zaken die prima terug kunnen komen in artikel van de enige persoon die dat ambt gehad heeft. Zaken als "wat is er bereikt met dat ministerschap" komt al vrij snel bij de persoon uit. Overigens hebben we geen aparte lemma's voor ministers met portefeuille. Dan verwijzen we naar de lijst of naar het ministerie, terwijl juist die portefeuilles sterk wijzigen. Naar mijn mening zou de standaard moeten zijn dat het samengevoegd is, tenzij aangetoond is dat het als apart lemma echt waarde heeft. Maar nogmaals, ik weet dat ik daar geen steun voor ga kunnen vergaren. Dajasj (overleg) 2 jan 2022 18:06 (CET)Reageren[reageer]

Tabel met overzicht bewindspersonen[brontekst bewerken]

Ik wil hierbij een paar voorstellen doen voor de tabel met het overzicht van de bewindspersonen:

  • Ik wil de volgende volgorde voorstellen:
1. Minster-president
2. vicepremiers op de bepaalde volgorde, dus eerst Kaag, daarna Hoekstra en daarna Schouten.
3. de overige ministers uitgezonderd de ministers zonder portefeuille
4. De ministers zonder portefeuille
5. De staatssecretarissen
  • Ik wil ook voorstellen van de partijen in de tabellen linken te maken
  • Dat geldt ook voor de cellen waarin staat vicepremier

Svdekorput (overleg)

Ga je gang wat mij betreft. Dajasj (overleg) 3 jan 2022 09:53 (CET)Reageren[reageer]
Prima !! De partijen daarentegen hebben al eerder in het lemma een link. HT (overleg) 3 jan 2022 10:00 (CET)Reageren[reageer]
Als ik nou kijk niet in de tabel. Svdekorput (overleg) 3 jan 2022 10:07 (CET)Reageren[reageer]
In principe linken we één keer in een lemma. Richtlijn is om niet overdadig en dus onnodig te linken. Je voorstel is denk ik ook nog om elke partijvermelding te linken, dus alle keren waar een partij in de tabel staat. Ook dat is toch echt overdaad. HT (overleg) 3 jan 2022 10:15 (CET)Reageren[reageer]
@Dimabo1912: allereerst, gelieve niet alle links weg te halen. Daarnaast, in hoeverre is het nuttig om die tussenbalk toe te voegen? Het bemoeilijkt het sorteren. Daarnaast zit het minister met of zonder portefeuille of het zijn van staatssecretaris al in de naam. Dus daar hoeft (mijn inziens) geen extra header voor bij. Dajasj (overleg) 3 jan 2022 23:33 (CET)Reageren[reageer]
@Bwitjes:, het toevoegen van die subheaders in de tabel lijkt me niet heel nuttig. Er staat al vrij duidelijk aangegeven dat het om een minister van, minister voor of staatssecretaris gaat. Ik meen me te herinneren dat die aanpak ook problematisch is met screen readers. Dajasj (overleg) 10 jan 2022 17:25 (CET)Reageren[reageer]
Ik vind het juist heel handig, omdat je dan goed het onderscheid ziet tussen ministers van/voor en staatssecretarissen. Bij andere kabinetten (tot en met Rutte II) is dat ook gebeurd op Wikipedia, lijkt me goed dezelfde lay-out aan te houden. Overigens is nu bij Rutte III een - in mijn ogen totaal onoverzichtelijke - chronologische volgorde aangehouden, dat is helemaal niet wat je wil qua overzicht lijkt me... Bwitjes (overleg) 10 jan 2022 17:27 (CET)Reageren[reageer]
Het klopt dat sinds vorig kabinet het afwijkt per overleg. Het onderscheid lijkt me nogmaals ook helder uit de tekst zelf, toch? De tabel is inderdaad chronologisch, maar daarbinnen is er gesorteerd op functies. Dit voorkomt dat personen met meerdere functies vaker voorkomen in de tabel - dat is pas onoverzichtelijk. Je kunt de tabel overigens sorteren, waardoor je elke andere combinatie kan maken. Juist zelf kunnen kiezen hoe je sorteert is makkelijker zonder die headers. Dajasj (overleg) 10 jan 2022 17:34 (CET)Reageren[reageer]

Melding bij bewerken[brontekst bewerken]

Aangezien er een melding te voorschijn komt waarin staat: ' Let op: deze pagina is alleen te bewerken door gebruikers die minimaal 4 dagen ingeschreven zijn. (logboek) '. Wat zou ook graag antwoord willen krijgen van Ciell (overleg) over de volgende tekst: '3 jan 2022 08:55 Ciell overleg bijdragen heeft de beveiligingsinstellingen van Kabinet-Rutte IV aangepast [Bewerken=Alleen automatisch bevestigde gebruikers toestaan] (vervalt op 10 jan 2022 01:00) (compromis in de formulering van de tekst zoeken ipv een volledige beveiliging) (gesch) (bedanken)'. --Svdekorput (overleg)

Wat is precies je vraag? Ciell heeft de pagina beveiligd zodat niet iedereen het kan bewerken, om zo vandalisme te voorkomen. Trouwens, zijpunt, zou je je bijdragen kunnen ondertekenen met vier tildes? Dajasj (overleg) 3 jan 2022 10:09 (CET)Reageren[reageer]
Correct, en aangezien @Svdekorput langer dan vier dagen lid is, kan zhij gewoon bewerken. :) Ciell need me? ping me! 3 jan 2022 10:37 (CET)Reageren[reageer]

Nieuwe portretfoto's bewindslieden[brontekst bewerken]

In hoeverre is het mogelijk/toegestaan om, voor meer uniformiteit van het artikel, de vandaag gepubliceerde nieuwe portretfoto's van de bewindslieden te gaan gebruiken? Op de website van de Rijksoverheid, staat hierover het volgende: "Het auteursrecht op de foto's in deze rubriek berust bij de Rijksoverheid en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto’s te downloaden ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden." MeneerFaes (overleg) 10 jan 2022 11:51 (CET)Reageren[reageer]

Die "vage" tekst is helaas niet voldoende voor uploaden naar Commons. Dus als de licentie niet wijzigt, kunnen we dat niet bereiken, net als bij voorgaande kabinetten helaas. Dajasj (overleg) 10 jan 2022 11:53 (CET)Reageren[reageer]

Sjabloon Actuele gebeurtenis[brontekst bewerken]

Het lijkt mij dat het Sjabloon Actuele gebeurtenis weg kan. Het kabinet is beëdigd en het sjabloon is alleen bedoeld voor lemma's die door actuele gebeurtenissen voortdurend moeten worden aangepast, dat is hier niet het geval. Eventuele wijzigingen in de samenstelling zullen er zeker komen, maar daarvoor is het sjabloon niet bedoeld. HT (overleg) 11 jan 2022 10:20 (CET)Reageren[reageer]

Wat mij betreft prima. Gisteren was het nog wel relevant omdat er veel gewijzigd werd aan de pagina zelf. Dajasj (overleg) 11 jan 2022 10:22 (CET)Reageren[reageer]

Duur formatie[brontekst bewerken]

In het lemma staat dat de duur van de formatie 299 dagen is , maar indirect is de formatie nog gaande. Deze eindigt namelijk zodra regeringsverklaring is afgelegd in de TK.

Houden we de beëdiging aan van het nieuwe kabinet (dus 299 dagen) ?


Remco90 (overleg) 14 jan 2022 16:15 (CET)Reageren[reageer]

namen staatssecretarissen[brontekst bewerken]

Ik heb op de website van de rijksoverheid gekeken en daar blijkt dat sommige staatssecretarissen een naam hebben dan op deze pagina op Wikipedia staat.[1]

Het gaat over de volgende posten:

  • De staatssecretaris Asiel en Migratie heet volgens de site van de rijksoverheid Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • De staatssecretaris Fiscaliteit heet volgens de site van de rijksoverheid Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst
  • De staatssecretaris Jeugd en Preventie heet volgens de site van de rijksoverheid Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ik wil daarom de namen van die staatssecretarissen veranderen op deze pagina.

Ik begrijp dat daarover bezwaar, omdat bij twee van die posten de portefeuille in de naam staat. Ik stel daarvoor eventueel voor om de stijl toe te passen van die is gebruikt in de pagina's van het Kabinet-Drees-Van Schaik t/m Kabinet-Rutte II.

CDA 15 zetels ipv 14[brontekst bewerken]

Het CDA heeft 15 zetels behaald, niet 14. Dat zou ik kunnen veranderen in de tekst, maar dan is er het plaatje nog. DirkvdM (overleg) 1 mrt 2022 13:35 (CET)Reageren[reageer]

Het klopt dat het CDA bij de verkiezingen maart vorig jaar 15 zetels heeft behaald, maar de partij heeft er nu nog maar 14 over, omdat Pieter Omtzigt in september is afgesplitst en nu als eenmansfractie in de Tweede Kamer zit. Omdat hij voor de vorming van het nieuwe kabinet op 10 januari al was afgesplitst, lijkt het mij correct om te zeggen dat dit kabinet is gevormd met een CDA dat 14 zetels heeft. -Pennenetui3000 (overleg) 1 mrt 2022 15:39 (CET)Reageren[reageer]

Gebruiker:2A02:A454:5690:1:F15B:446D:7548:43A8 heeft aanpassingen gemaakt aan de tabel, zodat deze grofweg overeenkomt met die van voor kabinet-Rutte III. Om heel eerlijk te zijn, dat is slordig gebeurd. Ik heb het daarom ook teruggezet. Maar ook breder heb ik bezwaren tegen de oude tabellen, hoewel ik geen zin op dit moment heb om deze allemaal te gaan fixen voor consistentie. Mijn bezwaren zijn:

  • De partijkleur kan het beste direct naast de cell van de partijnaam, waardoor de relatie tussen beide direct duidelijk is.
  • Voorletters, titels, geboortejaar e.d. zijn niet bijster relevant voor tabel. Het is ook informatie die niet sorteerbaar is, dus bijvoorbeeld jongste of oudste bewindspersoon zoeken is nog steeds lastig. Het is allemaal onnodig formeel (mijn POV).
  • Termijn splitsen en begindatum en einddatum maakt dat er op het verloop van kabinet gesorteerd kan worden. Splitsen van minister van en vicepremierschap maakt alles overzichtelijk, vooral gelet op de wisselingen in kabinet Rutte III.

Dajasj (overleg) 13 dec 2022 17:07 (CET)Reageren[reageer]

Graag wil ik de tabel hanteren die we altijd hebben gebruikt. Ik wil daar opletten bij slordigheid, ging deze keer niet goed. Ik vind het relevant om te zien wat de portefeuille is van de staatssecretaris, en het ziet er veel beter en strakker uit. Ook komt de nieuwe tabel bij mij heel slordig over. Ook omdat je geen duidelijke scheiding ziet tussen ministers met portefeuille en ministers zonder portefeuille en m.b.t de staatssecretarissen . 2A02:A454:5690:1:F15B:446D:7548:43A8 13 dec 2022 17:19 (CET)Reageren[reageer]
Neem aan dat als het niet slordig is het ook niet verwijderd hoeft te worden. Heel jammer ook want het heeft mij ontzettend veel werk gekost. 2A02:A454:5690:1:F15B:446D:7548:43A8 13 dec 2022 17:22 (CET)Reageren[reageer]
Je kunt je bewerking nog terugvinden in de geschiedenis, dus het is niet voorgoed verdwenen. Mocht je hier steun vinden én de slordigheden verbetert, dan kan het terug.
De portefeuille van de staatssecretaris kan ook in een voetnoot, zoals bij kabinet-Rutte III. Voor de meeste is dit niet zo relevant, en het is tevens slechts een incomplete selectie van een langere lijst. Die lijn middenin de tabel mag niet vanwege de leesbaarheid voor screenreaders. Je kunt in de huidige tabel echter gewoon sorteren op minister van/voor en staatssecretaris. Zie ook Overleg:Kabinet-Rutte_III#Overzicht_bewindspersonen (als je niet dezelfde persoon bent overigens). Dajasj (overleg) 13 dec 2022 17:27 (CET)Reageren[reageer]
Zie hier voor mijn punt over screenreaders. Dajasj (overleg) 13 dec 2022 17:34 (CET)Reageren[reageer]
"en het is tevens slechts een incomplete selectie van een langere lijst" hoe bedoel je dit? 2A02:A454:5690:1:F15B:446D:7548:43A8 13 dec 2022 17:35 (CET)Reageren[reageer]
Ik weet sowieso niet waar je vandaan hebt dat Van Huffelen over AgglomeratieZaken gaat, maar dit is de portefeuilleverdeling. Dat is veel uitgebreider dan wat er nu staat. Wat is de bron die jij gebruikt? Dajasj (overleg) 13 dec 2022 17:43 (CET)Reageren[reageer]
Rijksoverheid.nl en dan taken van bewindspersonen. Agglomeratie Zaken had ik bij haar inderdaad er nog in staan 2A02:A454:5690:1:F15B:446D:7548:43A8 13 dec 2022 17:45 (CET)Reageren[reageer]
@2A02:A454:5690:1:F15B:446D:7548:43A8 Maar het lijstje van Van Huffelen is toch langer en complexer dan jij zegt? Dan is het toch eigen onderzoek om dat in te perken? Dajasj (overleg) 13 dec 2022 17:48 (CET)Reageren[reageer]
Je hoeft ook niet de hele lijst van taken erin te zetten. Dat zou wel voor een hele lange lijst zorgen. De kerntaken moeten erin staan. Kijk naar de andere kabinetten. 2A02:A454:5690:1:F15B:446D:7548:43A8 13 dec 2022 17:49 (CET)Reageren[reageer]
@2A02:A454:5690:1:F15B:446D:7548:43A8 Dat kan ook in een voetnoot, of op de pagina van de bewindspersoon. Overigens, sinds dit kabinet zitten de kerntaken al in de naam van de bewindspersoon. Dajasj (overleg) 13 dec 2022 17:52 (CET)Reageren[reageer]
Ik zie dat dat laatste er voor staatssecretarissen nog niet in zit. Dat is wel vermeldenswaardig nog Dajasj (overleg) 13 dec 2022 18:03 (CET)Reageren[reageer]
hoe bedoel je? 2A02:A454:5690:1:F15B:446D:7548:43A8 13 dec 2022 18:20 (CET)Reageren[reageer]
Het is onofficieel "Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering" Dajasj (overleg) 13 dec 2022 18:25 (CET)Reageren[reageer]

Meerderheid[brontekst bewerken]

Ha @Happytravels: waarom niet vermelden dat het kabinet slechts in één Kamer een meerderheid heeft? Dajasj (overleg) 5 mei 2023 22:43 (CEST)Reageren[reageer]

Heb ik nu pas en dat is voor het eerst dat het er staat, toegevoegd. Er stond eerst: "dat alleen in de Tweede Kamer kan rekenen op een geringe meerderheid." Dat "alleen" is onduidelijk. De Eerste Kamer wordt niet eens genoemd. En je kan het ook lezen ãls dat ze in de EK een "grote meerderheid" hebben. Je kon er eigenlijk alle kanten mee op :) HT (overleg) 5 mei 2023 23:13 (CEST)Reageren[reageer]
Helder, qua formulering zou ik het exacte getal in EK overigens weglaten vanwege de EK-verkiezingen. Die details kunnen later in artikel Dajasj (overleg) 5 mei 2023 23:18 (CEST)Reageren[reageer]
Zoals het er nu staat is het wel het duidelijkst voor de lezer. Het blijft altijd een momentopname. Dat geldt ook voor de 77 van de 150 in de TK. Er kan zomaar een lid voor zichzelf beginnen of overstappen naar een andere partij. In de infobox mis ik nog de gegevens van de samenstelling van Rutte IV in de EK. HT (overleg) 5 mei 2023 23:31 (CEST)Reageren[reageer]