Overleg:Kernuitstap

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Naamgeving lemma[brontekst bewerken]

De oorspronkelijke naam van dit artikel, 'kernuitstap', is tot twee keer toe zonder overleg gewijzigd naar 'afschaffing van kernenergie'. Als reden is opgegeven dat dit begrijpelijker zou zijn. Ik ben het daar niet mee eens. 'Kernuitstap' is een geijkte en bekende term die gemakkelijk een paar tienduizend treffers oplevert in zoekmachines. Like it or not, dit is de naam die het kind gekregen heeft. In het Belgische debat is hij alomtegenwoordig, maar ook op nl-websites komt hij regelmatig voor. Niet in dezelfde mate, zeker, maar de controverse is in Nederland om evidente redenen ook een stuk minder intens. Alleszins blijkt niet dat 'kernuitstap' in Nederland niet gebruikt of begrepen wordt, of dat het om zuiver Belgisch Nederlands zou gaan. Daarmee vervalt voor mij het bezwaar tegen de term. Bovendien is er geen aantrekkelijk alternatief. De huidige titel, 'afschaffing van kernenergie', is zelf niet courant en - wat erger is - lijdt aan onnauwkeurigheid. Een land kan zijn kerncentrales opdoeken, maar daarmee heeft het de kernenergie (een wereldwijd verschijnsel) nog niet afgeschaft. 'Kernuitstap' sluit beter aan bij de benadering van het artikel: een beschrijving van het beleid in landen die beslissen om wat hen betreft uit kernenergie te stappen. In het Frans spreekt men ook van 'sortie nucléaire', niet van 'suppression nucléaire'. Ik zou de titel dus terugdraaien, maar wacht nog even de inbreng van de gemeenschap af. Karmakolle (overleg) 15 feb 2015 21:57 (CET)

Zoals ik in mijn bewerkingssamenvatting schreef, is 'kernuitstap' alleen in België een gangbare term. (Het klinkt mij eerlijk gezegd als krompraat in de oren, waarschijnlijk doordat het een klakkeloze vertaling van het Duitse Atomausstieg is. Mijn eerste indruk was dat er een soort excursie - naar een kerncentrale bijvoorbeeld – mee werd bedoeld.) Een algemeen overzichtsartikel over de bedoelde ontwikkeling moet in mijn ogen een naam krijgen die in het hele Nederlandse taalgebied courant is en zonder moeite wordt begrepen.
De semantische kritiek op 'Afschaffing van kernenergie' kan ik wel begrijpen, maar de in dit opzicht correctere titel 'Afschaffing van het gebruik van kernenergie' is zo'n mondvol. Niettemin zou ik tegen zo'n langere titel, of tegen een min of meer gelijkwaardig alternatief (zoals 'Uitfasering van het gebruik van kernenergie'), geen bezwaar hebben. Marrakech (overleg) 15 feb 2015 22:37 (CET)
'Kernuitstap' lijkt inderdaad vrij specifiek Belgisch-Nederlands te zijn. In Nederlandse media vinden we dit woord slechts als de Belgische situatie wordt beschreven, en dan nog tussen aanhalingstekens. Wel zou ik misschien eerder voor 'uitfasering van kernenergie' of 'geleidelijke sluiting van kerncentrales' kiezen dan 'afschaffing': dat laatste klinkt me iets te veel alsof het alléén een kwestie van wetgeving is. Het is wel jammer dat al die omschrijvingen niet zo kernachtig (no pun intended) kunnen beschrijven wat er bedoeld wordt, nl. een politiek proces binnen één land; wat dat betreft zou het mooier zijn geweest als de Nederlandse taalgebruikers dit woord wel hadden opgepikt in toepassing op Nederland en Duitsland. En dat die Hollanders (zei de Hollander) er geen mooi woord voor hebben, wil natuurlijk niet zeggen dat we hier niet een Belgisch-Nederlands woord kunnen gebruiken: er is geen ander Nederlands woord waar het mee moet concurreren en in de eerste zin van het artikel kan uitstekend worden uitgelegd waar we het over hebben. Op dit moment is de inleidende paragraaf trouwens wat onhandig geformuleerd: uiteraard blijven nucleaire inrichtingen die niet met energieopwekking te maken hebben, buiten schot bij het uitfaseren van kernenergie. Bij 'kernuitstap' was dit uiteraard een noodzakelijke opmerking maar nu staat het er wat verloren. Paul B (overleg) 15 feb 2015 23:10 (CET)
In België wordt dit onderwerp - zoals reeds aangehaald hierboven - steevast met "kernuitstap" aangeduid. "Afschaffing" als titel gebruiken doet de waarheid nogal geweld aan. Het plan is om kernenergie in België geleidelijk af te bouwen en niet om het meteen af te schaffen. Een optie zou dus inderdaad "geleidelijke sluiting" of "uitfasering" kunnen zijn, maar is het dan niet beter om gewoon "kernuitstap" als titel te behouden? Uitstappen impliceert immers dat men er geleidelijk aan mee stopt. Bovendien gaat een groot deel van het artikel over de situatie in België en wordt dat fenomeen hier eigenlijk alleen maar "kernuitstap" genoemd. Het woord "kernuitstap" dient sowieso vermeld te worden~in de inleidingszin van het artikel. "Kernuitstap" is daarnaast ook een taalkundig correcte samenstelling en het valt niet onder de noemer "Vlaams" (of "Belgisch-Nederlands", een woord dat op zich al veel minder correct dan kernuitstap is maar soit). In essentie is dit een discussie om niks. GreenDay2 15 feb 2015 23:36 (CET)
Taalkundig correct lijkt 'kernuitstap' me sowieso niet. Het substantief 'uitstap' wordt nooit in deze zin gebezigd (Van Dale geeft die betekenis ook niet). Bovendien wordt in dit soort samenstellingen het tweede lid nader gespecificeerd door het eerste lid. Vandaar dat je, als lezer die onbekend is met de term, denkt dat een bepaald soort uitstapje wordt bedoeld. Marrakech (overleg) 15 feb 2015 23:57 (CET)
vandale.nl uitstap: 2) ophouden met Neander (overleg) 16 feb 2015 00:07 (CET)
Dat staat onder 'uitstappen'; bij 'uitstap' wordt die betekenis niet gegeven. De betekenis van een substantief kan lang niet altijd worden afgeleid uit een daarmee verwant werkwoord. Andersom kun je bijvoorbeeld ook niet concluderen dat 'uitstappen' onder meer de betekenis 'een excursie houden' omvat omdat 'uitstap' mede 'excursie' betekent. Marrakech (overleg) 16 feb 2015 09:24 (CET)
Ook ik vind het maar een rare titel, maar feit is dat het wel is af te leiden uit de titel van de Wet houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie, en het woord wordt uiteraard wel gebezigd in bijvoorbeeld: we stappen uit de regering maar in het Nederlands toch niet algemeen als hier gebruikt substantief, dacht ik. Ook ik associeerde kernuitstap eerst en vooral met een uitstapje. Paul Brussel (overleg) 16 feb 2015 00:15 (CET)

Nogmaals: Het woord 'kernuitstap' wordt consequent gebruikt door zowel de bevoegde federale overheidsdienst, als door Greenpeace. Ook de media (zowel gedrukt als online) en de nationale politieke partijen gebruiken steevast deze term. Ook in (politieke) discussies wordt er over een kernuitstap gesproken en niet over de "afschaffing van kernenergie". Welk bezwaar rechtvaardigt een andere titel plots? Beter een term gebruiken die courant is in België is en sporadisch wordt gebruikt in Nederland dan omslachtig geklungel. Er is geen andere, verdedigbare nederlandstalige term die met "kernuitstap" concurreert. Waar maakt men dan een probleem van? Mvg, GreenDay2 16 feb 2015 00:33 (CET)

Het probleem is, zoals gezegd, dat 'kernuitstap' in Nederland een zo goed als niet bestaand woord is. Als de term betrekking had op een fenomeen dat zich tot België beperkte, zou ik er geen bezwaar tegen hebben. Maar dit artikel gaat over een mogelijke ontwikkeling waar landen zich wereldwijd over buigen. Geklungel zou ik 'Uitfasering van het gebruik van kernenergie' niet willen noemen. Het is wel langer dan 'kernuitstap', maar heeft als voordeel dat iedereen meteen weet waar het artikel over gaat. Marrakech (overleg) 16 feb 2015 09:24 (CET)
Kernuitstap wordt in de Dikke Van Dale Online (abonnement) niet als belgicisme gevlagd:
"kern·uit·stap
zelfstandig naamwoord; de (m)
(toegevoegd in 2011)
1. het niet langer gebruikmaken van kernenergie"
Kernuitstap is dus prima. Beachcomber (overleg) 16 feb 2015 09:33 (CET)
Oké, overtuigend! Al blijf ik het een vreemd en lelijk woord vinden. Maar ik zal de titel weer terugveranderen. Marrakech (overleg) 16 feb 2015 10:43 (CET)
De Belgische wet zegt wel "uitstap uit kernenergie", dat lijkt taalkundig juister dan het germanisme "kernuitstap", dat in de media gebruikt wordt omdat het korter is. Overigens betekent ook het Franse sortie zowel "uitstap uit" als "uitstapje (kleine reis)"Peve (overleg) 17 feb 2015 19:21 (CET)
Ha ha, stilistisch niet meteen na te volgen, die "uitstap uit" Glimlach Doe mij maar gewoon de Dikke. Beachcomber (overleg) 17 feb 2015 20:40 (CET)

België[brontekst bewerken]

De tabel kent nu twee laatste kolommen: een over de wet 2013 en een over de regering Michel. Tussen die twee zit geen enkel verschil. Wat is derhalve de noodzaak die twee kolommen aan te brengen en waarom volstaat niet met de gegevens uit de wet van 2013? Paul Brussel (overleg) 15 feb 2015 22:53 (CET)

Er is wel degelijk verschil, Doel 1 & Doel 2 2015 ==> 2025. Jan olieslagers (overleg) 16 feb 2015 06:06 (CET)
Inderdaad: mijn vraag kan dus de prullenbak in. Dank! Paul Brussel (overleg) 16 feb 2015 08:48 (CET)

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Kernuitstap. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 7 sep 2017 00:45 (CEST)

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Kernuitstap. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 29 sep 2017 03:16 (CEST)

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Kernuitstap. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 6 dec 2019 05:02 (CET)