Overleg:Kwel

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ik heb een plaatje geupload en nu zie ik een ?-blokje. wat is er mis? Het was eerst wel zichtbaar. Kjoe 21 dec 2004 11:20 (CET)Reageren[reageer]

Ik wil deze tekst nog wel verder bewerken. De eerste paragraaf (niet van mij) begint gelijk over dijkskwel en afvoer door sloten. Wil het iets algemener doen. en dijkskwel (en piping) in een subkopje zetten. Kjoe 21 dec 2004 11:23 (CET)Reageren[reageer]

Ga gerust uw gang; toestemming vragen hoeft hier niet zolang er geen grote lappen tekst worden verwijderd [[Gebruiker:Michiel1972|Michiel]] 21 dec 2004 11:30 (CET)
Ga gerust je gang Kjoe, verbeteringen en aanvullingen aan artikelen kan je zonder overleg toevoegen. Wel heb ik een vraag over de figuur. Er staat op "Copyright Provincie Noord Brabant". Dit is niet in overeenstemming met het beleid hier, zie Wikipedia:Beleid voor gebruik van media. Je hebt de tekening weliswaar zelf gemaakt, maar het is dan beter om op de Afbeelding-pagina te vermelden onder welke voorwaarden deze gebruikt mag worden (alleen op Wikipedia of ook elders?). Groeten, Elly 21 dec 2004 11:32 (CET)Reageren[reageer]

ik heb toestemming voor publicatie. Zal de voorwaarden nog eens goed bestuderen.... niet nu maar vanavond... Kjoe 21 dec 2004 12:47 (CET)Reageren[reageer]

moet nog een paar plaatjes maken maar dan is tie voorlopig klaar wat mij betreft. Kjoe 21 dec 2004 18:59 (CET)Reageren[reageer]

Invloed Flevopolders[brontekst bewerken]

Onderin het artikel staat:

De kweldruk vanaf de Veluwe is in de laatste decenia van de twintigste eeuw verminderd door de aanleg van de Flevopolders, die ook een deel van het grondwater naar zich toe trekken en door waterwinning op de Veluwe.

(cursivering door mij, JL)

Dit lijkt me onwaarschijnlijk. Ik heb vaak gehoord en gelezen, dat de Noord-Oostpolder verdroging van het 'oude land' veroorzaakte, doordat grondwater van de Kop van Overijssel naar de polder stroomde, en vandaar werd weggepompt naar het IJsselmeer. Op grond van die ervaring, werden er bij de latere IJsselmeerpolders (Oostelijk en Zuidelijk Flevoland) randmeren opengehouden tussen het oude en het nieuwe land.

Het water dat vanuit de Randmeergebieden en het IJsselmeer doordringt in de polder, wordt door de gemalen teruggepompt naar diezelfde Randmeren en het IJsselmeer.

Het lijkt me praktisch onmogelijk dat die polders nog invloed hebben op de grondwaterstand in de Veluwe. (of werkt dat via grondwaterstromen op kilometers diepte, die onder de randmeren doorduiken??)

De Afsluitdijk zou wel van invloed kunnen zijn, want voor de Afsluitdijk gemaakt was, had je aan de Noordkust van de Veluwe eb en vloed, en na de afsluiting kon het waterpeil van het IJsselmeer kunstmatig beheerst worden.

De invloed van waterwinning op de Veluwe is wel van groot belang. Johan Lont 18 mrt 2005 14:50 (CET)Reageren[reageer]

Die zin die je aanhaalt is van mij. Bron hiervoor is het rapport "Flora en Fauna van de IJsseldelta, basisrapport Milieuinventarisatie" geschreven door A.J. Dijkstra, P. Bremer, M. Heinen en L Schilperoord van de Hoofdgroep Ruimtelijke Ordening en Inrichting van de Provincie Overijssel en is uitgegeven in 1988. Daar staat op blz. 11: "Het kwelwater komt uit het eerste watervoerende pakket en is afkomstig van de Veluwe. Vanwege waterwinning en en droogvallen van O.-Flevoland is de kwel afgenomen." Marco Roepers 18 mrt 2005 15:01 (CET)Reageren[reageer]