Overleg:Landschap Drenthe

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Is er een bepaalde reden waarom 'Drente' hier zonder 'h' wordt geschreven? (Op de laatste alinea wordt trouwens wel een 'h' gebruikt). Als rechtgeaarde Drent (inderdaad zonder 'h') zou ik het prettig vinden als de pagina wordt hernoemd naar 'Landschap Drenthe'. mvg, Harm 13 aug 2003 12:56 (CEST)

Het lijkt me dat er geen bepaalde reden is, behalve dat zowel de spelling Drente als Drenthe gangbaar zijn, dus Drente kan best. tegen verplaatsing heb ik ook geen bezwaar trouwens, en ik vind wel dat binnen één artikel één spelling moet worden gekozen. Fransvannes 13 aug 2003 14:00 (CEST)
De spelling Drente staat op Wikipedia:Veel voorkomende spelfouten. Ik wist niet dat het toch toegestaan was. Elly 13 aug 2003 14:08 (CEST)
P.S. het kan natuurlijk zijn dat dit een historische naam betreft. Elly 13 aug 2003 14:11 (CEST)
Plaatsnamen kunnen nooit op een lijst van spelfouten staan, omdat ze niet voorkomen in het Groene Boekje. Fransvannes 13 aug 2003 14:12 (CEST)
??? Drente staat er echt bij hoor. Misschien bedoel je "plaatsnamen horen naar mijn mening niet op een lijst van spelfouten te staan"?? Elly 13 aug 2003 14:23 (CEST)
Inderdaad, Drente staat er wel op, maar het hoort er niet op. Fransvannes 13 aug 2003 14:35 (CEST)
Daarentegen is Drenthe wel de 'voorkeusspelling' als provincienaam. Ik heb al heel wat lopen 'consistenteren' door Wiki maar deze pagina heb ik even laten lopen omdat dat het hernoemen van een topic zou betreffen.

Het volk schijnt men Drenten te noemen, een inwoner dus een Drent, in de provincie Drenthe. De www.vandale.nl kent overigens helemaal geen drent of drente.. Tja, Drenthe dan maar? Roel 13 aug 2003 15:38 (CEST)

Drenthe is naar mijn weten het meest gebruikelijk/geaccepteerd, lijkt me goed als we dat aanhouden. Fruggo 13 aug 2003 15:43 (CEST)

Na bewerkingsconflict:

Wiens voorkeursspelling dan? Nogmaals, plaatsnamen vallen buiten alle spellingregels, ze komen er alleen indirect in voor (zoals in afleidingen: Drent en Drents staan er waarschijnlijk wel in). Op grond van het feit dat de provincie zelf Drenthe zegt (toch?) en het feit dat Drenthe vaker wordt gebruikt (neem ik aan), lijkt me verplaatsen naar Drenthe prima. Maar Drente fout? Nee. Fransvannes 13 aug 2003 15:45 (CEST)

Klopt. Fruggo 13 aug 2003 15:51 (CEST)
Lijkt mij prima. Wellicht dat de H vanaf een bepaald historisch tijdstip geïntroduceerd is..? Zoeken we na. www.drente.nl en www.drenthe.nl gaan beide naar de provinciale webite. Zij voeren de H in logo's en afbeeldingen. Roel 13 aug 2003 16:32 (CEST)
Aardige discusie :) Zo in mijn geheugen gravend meen ik me te herinneren dat de 'h' in Drenthe is afgeleid van een vermelding op een oude kaart (of document) waar iets als 'Drenth' stond. Men vond dat blijkbaar wel aardig staan en sindsdien (ergens in de 18e of 19e eeuw) heeft men de 'h' gehouden. Ergens zou een document of artikel moeten rondzwerven waarin dit wordt uitgelegd maar ik heb het nog niet kunnen vinden. Analoog hieraan wordt Twente soms ook met een 'h' geschreven maar volgens mij is dit niet algemeen geaccepteerd. Harm 13 aug 2003 16:47 (CEST)

De Landschap?[bewerken]

Ik zet vraagtekens bij het gebruik van het lidwoord 'De' voor Landschap; is het niet het landschap? Of is het geslacht in het taalgebruik in de loop van de tijd veranderd? Ik ken niet anders dan 'het landschap' in dagelijks taalgebruik. Nederlandse Leeuw 28 aug 2008 20:13 (CEST)

Het lijkt mij ook gewoon 'het landschap' te zijn. Wat mij betreft veranderen. Nachtwerker 28 aug 2008 20:42 (CEST)
Zie [1]. Succes! Daarbij moet worden opgemerkt dat 'het landschap Drenthe' vaker lijkt voor te komen, maar 'de' lijkt niet onjuist te zijn in deze context. Paul B (overleg) 16 jul 2011 10:33 (CEST)
Er was geen enkele reden om het oorspronkelijk gebruikte "de Landschap Drenthe" te wijzigen in "het Landschap Drenthe". Niet allen vroeger was dit een vrij gebruikelijke benaming voor de toenmalige bestuurlijke eenheid Drenthe, maar ook tegenwoordig wordt "de Landschap Drenthe" (ook "de Lantschap Drenthe") gebruikt in de literatuur als aanduiding van deze bestuurlijke eenheid (zie bijvoorbeeld in de encyclopedie van Drenthe hier, hier, hier, hier, hier en op nog bijna 200 andere plaatsen). Zie bijvoorbeeld ook de in 1984 verschenen studie van J. Heringa over de "bestuursinstellingen en ambtenaren van de landschap Drenthe". Kortom de wijziging was niet terecht. Gouwenaar (overleg) 14 feb 2018 13:58 (CET)
De context verandert niets aan de huidige spellingsregels die wij hanteren. Alleen in citaten kan "de landschap" correct zijn. –bdijkstra (overleg) 14 feb 2018 14:07 (CET)
Waarom zouden de spellingsregels zich verzetten tegen het gebruik van "de landschap Drenthe"? De huidige spellingsregels zeggen niets over het woord "landschap" als staatkundige term. Ze zeggen slechts iets over een totaal andere betekenis van het begrip landschap, nl. van landschap als lan­de­lij­ke om­ge­ving, of landschap in figuurlijke betekenis, of landschap als type schilderij. De oude staatkundige vorm van het/de landschap/lantschap bestaat niet meer. Landschap als staatkundige term is volgens het WNT als zelfstandig naamwoord vrouwelijk of onzijdig. Bij gebruik van die oude term zijn beide varianten imo dus te gebruiken. Beide varianten worden en werden dan ook gebruikt zowel in de historische context als in de meer recente historische publicaties over Drenthe.Gouwenaar (overleg) 14 feb 2018 16:58 (CET)
Welke editie van WNT? Ik heb gekeken op Woordenlijst.org, Vandale.nl en WikiWoordenboek, die noemen het allemaal exclusief onzijdig. –bdijkstra (overleg) 14 feb 2018 20:30 (CET)
Dat gaf ik al aan. Van Dale e.a. (ik raadpleeg altijd de meest recente uitgave) vermelden slechts de hedendaagse betekenissen en niet het historische begrip. Die historische betekenis vind je in het WNT (Woordenboek der Nederlandsche Taal), dat inmiddels online is te raadplegen. Gouwenaar (overleg) 14 feb 2018 22:56 (CET)
In Geschiedenis van Drenthe (hoewel inmiddels ruim dertig jaar oud voor zover ik weet nog steeds het meest recente stadaardwerk over de geschiedenis van Drenthe) behandelt Arie van Deursen de 16e eeuw en gebruikt daarbij De Landschap als titel voor zijn inleidende paragraaf. Ik zou daarom De Landschap gebruiken, het gaat om een historische aanduiding, niet om wat naar de regels van nu correct zou ijn. Peter b (overleg) 14 feb 2018 23:11 (CET)
Ook in recentere standaardwerken over Drenthe wordt consequent gesproken over "De Landschap", zie bijvoorbeeld de uit 2003 daterende Encyclopedie van Drenthe en "De Drentse geschiedenis", p.44 door Henk Nijkeuter en Paul Brood uit 2003. Gouwenaar (overleg) 15 feb 2018 14:56 (CET)
Bdijkstra verwijst naar spellingsregels, maar lidwoordkeuze/woordgeslacht is iets anders dan spelling. Bever (overleg) 27 jun 2018 04:13 (CEST)
In dat geval bedoelde ik "taalregels". –bdijkstra (overleg) 27 jun 2018 08:30 (CEST)
Ook in de meest recente "Geschiedenis van Drenthe" verschenen in 2018 wordt consequnt gesproken over "de Landschap Drenthe", zie o.a. deel II, p.31,61 enz. Gouwenaar (overleg) 12 mei 2019 21:54 (CEST)

Voorstel[bewerken]

Ik stel voor om de titel van dit artikel te wijzigen in "De Landschap Drenthe" en daarna van "Landschap Drenthe" een doorverwijspagina te maken met verwijzingen naar

  1. De Landschap Drenthe, historische aanduiding voor de provincie Drenthe
  2. Het Drentse Landschap, een provinciale organisatie voor het beheer van natuurterreinen
  3. Het Landschap Drenthe, een door Linthorst Homan opgerichte ontginningsmaatschappij

Gouwenaar (overleg) 16 feb 2018 13:31 (CET)