Overleg:Leidsche Rijn (wijk)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ik zie dat de bedrijventerreinen er niet meer op staan. Volgens mij horen die toch tot de wijk? Jeroen ... 4 mei 2005 21:12 (CEST)

Stadsdeel versus Wijk[brontekst bewerken]

In het artikel stond vermeld dat Leidsche Rijn een wijk van Utrecht is. Dit is niet correct. Leidsche Rijn is een stadsdeel dat uit verschillende wijken (dus ook niet subwijken) bestaat (zoals Parkwijk, Vleuterwijde, ect.). Leidsche Rijn is dus ook geen nieuwbouwwijk maar een nieuwbouw locatie.

Ik heb het artikel hierop aangepast.

Nee, de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn bestaat bestuurlijk uit maar 2 wijken, waarvan er 1 ook weer Leidsche Rijn heet. Er zijn dan ook 2 wijkbureau's. Parkwijk etc worden door de gemeente subwijken genoemd. Pj.de.bruin 23 feb 2008 17:08 (CET)

Openbaar vervoer[brontekst bewerken]

1. De paragraaf 'Openbaar vervoer' begint met een eerste zin die (ook) gaat over bereikbaarheid met de auto. Ik stel voor om de paragraaf ter hernoemen naar 'Bereikbaarheid'. 2. De eerste zin lijkt me foldermateriaal-positief. Een goede bron staat niet aangegeven. De link naar de site van de gemeente bracht 'Er moet nog veel gebeuren'. Als het waar is wat er staat dan zijn er kennelijk problemen (en geweest). Het mooiste zou zijn als er uitgebreid beschreven zou worden wat er aan de bereikbaarheid goed en fout was, is en wordt. Dat is mij te veel werk. Kleine mogelijke verbetering is m.i. het verwijderen van de eerste zin van de paragraaf.

Bij geen bezwaar zal ik de titel aanpassen en de de eerste zin verwijderen. Dis 24 apr 2008 15:55 (CEST)

Wanneer zijn ze begonnen?[brontekst bewerken]

Ha, ik als eenvoudige 020-figuur zonder specifieke Utrechtkennis dacht: Wanneer is er nou besloten om daar te gaan bouwen, en wanneer beschouwde men het eerste deel van de wijk als af? Ik haal het niet uit het artikel. Ik lees alleen: Het gebied was voor het grootste deel voor 1 januari 2001 een deel van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. Maar wanneer begonnen ze nou? Iets meer recente geschiedenis zou welkom zijn. vels 22 aug 2008 00:34 (CEST)

Na 7 jaar (inderdaad !) zal ik u proberen in het kort het antwoord op uw vraag te geven. Vleuten en De Meern zijn van oorsprong middeleeuwse nederzettingen die uitgroeiden tot dorpjes en nog later tot dorpen. Binnen het gebied van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern ligt ook het van oorsprong middeleeuwse kasteel De Haar. Dit verviel tot een ruïne, maar op het kasteelterrein lag het kerkdorpje De Haar. Toen aan het eind van de 19e eeuw het kasteel in een vergrote neo-gotische versie werd herbouwd, werd op last van de kasteelbaron het hele dorpje een kilometer naar het oosten verplaatst. Het huidige brinkdorpje Haarzuilens was het resultaat van deze ietwat bizarre operatie. (Net als de aanleg van het kasteelbos, die gelijktijdig met de herbouw van het kasteel plaatsvond. Volwassen bomen werden vanaf de Utrechtse Heuvelrug naar De Haar gereden en het verhaal gaat dat er zelfs een huis op de route door de Utrechtse binnenstad daartoe afgebroken moest worden, omdat ze anders de draai niet konden maken met die lange bomen)

Oostelijk van De Meern en Vleuten lag een buitengebied van enkele kilometers breed, een ooit florerend tuinbouwgebied dat op z'n retour was. Daarop had Utrecht zijn oog laten vallen voor uitbreiding in westelijke richting. Maar ook aan de westzijde van deze dorpen waren nog uitbreidingsmogelijkheden. Het slimste zou dus zijn om de hele gemeente Vleuten-De Meern te annexeren en zo is, ondanks hevig verzet uit Vleuten-De Meern, geschied. De nieuwbouw van de Vinex-locatie Leidsche Rijn werd in de periode 1997 tot heden handig gedrapeerd om en tussen de bestaande bebouwing. Het gebied tussen Vleuten en De Meern werd daarbij gespaard. Daar werd een groot centraal park aangelegd, het Leidsche Rijnpark, inmiddels herdoopt tot Máximapark.

De oudste nieuwbouwlocatie in het kader van de Vinex-operatie was Veldhuizen, even ten westen van De Meern, gestart in 1997 en voltooid in 2003. Aan Langerak, ten oosten van De Meern werd begonnen in 1999. Een jaar later volgde Parkwijk ten noorden van Langerak. Na de voltooiing van Veldhuizen in 2003 was er nog een 'lege' zone tussen het oude dorp De Meern en Veldhuizen. Daar werd begonnen met het plan De Balije, maar niet voordat de archeologen daar hadden gegraven en verschillende schepen in de grond hadden aangetroffen. Eén ervan, het schip De Meern 1 werd uitgegraven, geconserveerd en ligt nu in de tentoonstellingshal van het herbouwde castellum te De Meern. Ongeveer in dezelfde tijd was geheel in het westen, dichtbij de grens met de gemeente Woerden een begin gemaakt met de oudste buurt van Vleuterweide, de Perenbuurt. Daarna kwam het bouwproces in een versnelling. Er werd op een bepaald moment gelijktijdig gebouwd in Parkwijk, Terwijde, 't Zand, Vleuterweide en De Woerd. Het sluitstuk is de omgeving van de inmiddels overkapte A2. Daar zijn nu verschillende buurten in aanbouw. En dan is er nog een strook tussen de Stijkviertelplas en de A2, genaamd Rijnvliet, waarvan ik niet precies weet wat daarvan de bedoeling is, maar een bestemming als bedrijven- of kantorenpark ligt voor de hand. Ook aan de randen van de Haarrijnse Plas zijn percelen waarvan de invulling mij nog niet geheel duidelijk is. Misschien dat daar woningen voor welgestelden aan het water komen.

Hopelijk heb ik zo een overzichtje gegeven van de bouwgeschiedenis van Leidsche Rijn. Mocht u verdere interesse hebben, kan ook het artikel op Wikipedia over De Meern u mogelijk verdere info verschaffen.

Kees Mijderwijk – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 82.217.74.57 (overleg · bijdragen)

Beste Kees, zou je dit misschien in het artikel kunnen verwerken? Ik stel me voor dat je hier nog documentatie over hebt. Het is jammer dat de bouwgeschiedenis nu ontbreekt in het artikel. Bever (overleg) 16 jul 2018 19:16 (CEST)

Naam van de waterweg[brontekst bewerken]

Stad Utrecht noemt die waterweg Leidsche Rijn in de havenatlas. Daarom een doorverwijspagina aangemaakt. Sonty (overleg) 13 sep 2011 02:37 (CEST)

correcties en aanpassingen door kees mijderwijk 27-8-2015[brontekst bewerken]

Ik ben een redelijk precies typje, en daarom heb ik de, overigens beslist interessante pagina over Leidsche Rijn getracht te verbeteren.

De inwonertallen zijn hoger dan ze vermeld stonden. Ik baseer me op de jongste gegevens van de gemeente Utrecht, die men kan zien op de internet-pagina's van deze gemeente met betrekking tot Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Leidsche Rijn zit thans op ongeveer 35.000 en Vleuten-De Meern op 46.000 plus nog wat, samen dus ruim 81.000.

De Leidse Rijn stroomt niet (en als die stroomt is dat meestal de 'verkeerde kant' op, namelijk in de richting van het Amsterdam-Rijnkanaal), maar is een gegraven vaarweg. Nog belangrijker voor het gebied Leidsche Rijn + Vleuten De Meern is de grotendeels verzande Oude Rijn, waarvan je op aardig wat plaatsen nog sporen kunt terugvinden. Globaal kun je zeggen dat overal waar zich middeleeuwse kasteelresten (Voorn, Nijeveld, De Ham) of zeer oude boerderijen bevinden (De Hoet, Huis te Vleuten) een of andere tak van de Rijn niet ver weg kan zijn geweest. Ook relevant is het te vermelden dat de relatief hoge stroomruggen werden benut voor tuinbouw. Weliswaar was de tuinbouw in Vleuten-De Meern al op zijn retoer, toen begonnen werd met het bouwrijp maken van Langerak en Parkwijk, maar verschillende bedrijven moesten vanwege Leidsche Rijn verhuizen naar de Harmelerwaard, even ten westen van Vleuterweide of de pijp definitief aan Maarten geven. En, last but not least, moeten we even het 'herrezen' castellum bij De Meern noemen. Dit is gebouwd op een extra hoge plek, dus ook weer verband houdend met de loop van de Oude Rijn.

De tekst gaat niet alleen over de wijk Leidsche Rijn, maar ook de relatie met het overige (in oppervlakte grootste) deel van de Vinex-locatie wordt in het artikel duidelijk gelegd. Dit zo zijnde, vind ik het nodig dat in het artikel op z'n minst melding wordt gemaakt van het gebied ten zuiden van de A12. Het is nu nog een bijna onbewoond gebied, ik schat iets meer dan 100 inwoners aan de Nedereindseweg, iets minder dan 100 in Reijerscop en enkele tientallen in de Heicopse Polder. Deze 'dunheid' van bevolking in een dichtbevolkte provincie is opmerkelijk. Het zou iets te maken kunnen hebben met de middeleeuwse conflicten tussen Utrecht en Holland, die zich vooral rondom IJsselstein en Montfoort afspeelden. De grens (die niet ver van De Meern liep) tussen deze beide gewesten veranderde nogal eens en dat leverde geen aantrekkelijk vestigingsklimaat en achterblijven van ontwikkeling van infrastructuur op. Aan de zuidrand van het Gooi zie je precies hetzelfde: haast geen wegen en woningen. Niemand had trek om in een zwaarbevochten gebied te gaan wonen. Wat dan wel weer verbazingwekkend kan worden genoemd is, dat die (ogenschijnlijke) 'verlatenheid' 6 tot 8 eeuwen later nog steeds zichtbaar is. Maar laat ik niet te veel afdwalen. Rijnenburg (want zo wil de gemeente Utrecht in zijn ondoorgrondelijke wijsheid dat dit gebied gaat heten) is gedacht als een nieuwbouwlocatie. Maar ik dacht dat de provincie Utrecht, die ook meebeslist, er nog niet uit is of dit wel zo'n goed idee is. Ik denk niet dat we dit hoeven te benadrukken in het artikel over Leidsche Rijn. Maar dit gebied is er nu eenmaal en het is niet uit te sluiten dat ooit ook hier woningen gebouwd gaan worden. Dus vandaar dat ik het toch wil noemen.

Ik ben zo vrij geweest hier en daar kleine niet-inhoudelijke aanpassingen te plegen, omdat ik ook streef naar 'vlotte leesbaarheid'.

Ten slotte leek het me beter de zin over wie er wijkwethouder is, te schrappen. Er zit nu een andere persoon dan in 2014 op die post. De functie wijkwethouder is niet voldoende 'duurzaam' voor een artikel als dit, lijkt mij.

82.217.74.57 27 aug 2015 14:19 (CEST)

Deze zin klopt echt niet: "Samen met de wijk Leidsche Rijn vormt de ten westen en zuid-westen daarvan gelegen wijk Vleuten-De Meern de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn." De wijk Vleuten-De Meern is echt geen onderdeel van de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn.

Vleuten-De Meern in haar geheel niet, maar Vleuterweide, Veldhuizen, De Weerd en sommige andere onderdelen van deze 'wijk' wel. Bever (overleg) 20 jun 2018 15:35 (CEST)
Veldhuizen deel van Leidsche Rijn? Ik waag het te betwijfelen. In het begin (1998) was het een zelfstandig nieuwbouwproject van de gemeente Vleuten-De Meern, gelijktijdig gepland en gebouwd met het Utrechtse Leidsche Rijn (dat begon met de bouw van Langerak). Pas op 1 januari 2001 werd Veldhuizen onderdeel van Utrecht. Zuurtje (overleg) 5 sep 2018 11:39 (CEST)
Leidsche Rijn ligt in zijn geheel op voormalig grondgebied van Vleuten-De Meern. Het gehele projectgebied zoals ik dat boven omschreef is aangewezen als Vinexlocatie, zoals op talrijke plaatsen te lezen valt de grootste van Nederland. Het masterplan is tussen 1993 en 1995 opgesteld in overleg tussen beide gemeenten o.l.v. Riek Bakker. Dat zou natuurlijk ook op Wikipedia moeten staan. Zie bijv. de volgende contemporaine bron: Concept-masterplan voor Leidsche Rijn, Cobouw 20 januari 1995. Bever (overleg) 12 feb 2020 04:28 (CET)

kleine verbeteringen in augustus 2016[brontekst bewerken]

De inwonertallen van de wijk Leidsche Rijn en daarmee ook van het stadsdeel Leidsche Rijn klopten niet en zijn nu gecorrigeerd. De overige aanpassingen zijn minuscuul en zonder inhoudelijke betekenis. De onjuiste inwoneraantallen waren van mijzelf afkomstig. Blijkbaar had ik een onbetrouwbare bron geraadpleegd.

Ik zie dat verschillende bewerkers aan het artikel recentelijk hebben gewerkt, waardoor het overzicht van de buslijnen voor zover ik kan zien up to date is. Zelfs de recente vervanging van lijn 30 door lijn 11 is verwerkt. Het is echter de vraag of je dit soort volatiele informatie in zo'n artikel als dit moet opnemen. Wat ik overigens vreemd vind, is de naam 'Leidsche Rijn Ziekenhuis' als stopplaats van verschillende bussen. Bedoeld wordt kennelijk het Sint-Antonius Ziekenhuis Utrecht.

Een ernstig gemis vind ik het ontbreken van de Metaal Kathedraal, zowel als bezienswaardigheid (vanwege de bijzondere neo-gotische kapconstructie) als vanwege de vele en gevarieerde culturele activiteiten die er plaatsvinden. De Metaal Kathedraal is vanwege de bijzondere ambiance een gewilde locatie voor tv-opnamen en videoclips. Dit gebouw ligt binnen de grenzen van wijk Leidsche Rijn.

Overigens niets dan waardering voor iedereen die zijn/haar best doet dit artikel actueel te houden. Het zou aardig zijn als er voor de geschiedenis en bijzondere gebouwen aandacht zou zijn. Staat de nieuwe bioscoop al erin? Verder ontbreken de resten van ridderhofstad Voorn, het bijbehorende park en het landhuis van de familie Van Seumeren bij de ingang van dit park. Ook de boerderij Roodnoot (omkering van het boerenechtpaar Toon en Door) is een aardige om op te nemen, alleen al vanwege de gekke, ogenschijnlijk onbereikbare plek tussen aan- en afvoerwegen. En boerderij De Hoef is ook niet onbelangrijk. Aan het gebied Hoge Weide zou aandacht kunnen worden geschonken. Het ligt hoger dan de omringende gebieden, doordat hier vroeger de Rijn liep en deze rivier veel materiaal afzette waardoor oeverwallen ontstonden. Dan hebben we nog De(n) Hoet, Hof ter Weide en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit is iets voor iemand die in geschiedenis geïnteresseerd is. Met enige moeite is er best veel over het gebied van de wijk Leidsche Rijn te vinden op Internet.

Kees Mijderwijk– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 82.217.86.183 (overleg · bijdragen) 11 aug 2016 22:54 (CET)

Stadsdeel[brontekst bewerken]

Ik zie dat het een en ander is weggehaald met daarbij onder andere de vermelding "Ik heb de volkomen onjuiste vermelding verwijderd dat Leidsche Rijn de naam is van een stadsdeel van Utrecht ('bestaand uit de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern'). Utrecht kent namelijk geen stadsdelen, uitsluitend wijken". Echter zie op de site van de gemeente Utrecht staan "op leidscherijn.nl leest u meer over de (bouw)ontwikkelingen in het stadsdeel Leidsche Rijn" zie (hier)? Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 14 apr 2017 23:48 (CEST)

Reactie Christian-2 (meelezer van de pagina Leidsche Rijn): Dit is mijn commentaar zoals ik dat op de overlegpagina van de gebruiker (de verwijderaar) heb geplaatst.
Leidsche Rijn heeft vanuit de context van Wikipedia bezien twee betekenissen. De enge betekenis is de wijk Leidsche Rijn die beknopt gezegd bestaat uit de nieuwbouwwijken in het deel dat voor de fusie met de gemeente Vleuten-De Meern al grondgebied van Utrecht was. Dus de bekentenis vanuit de wijkindeling die de gemeente Utrecht hanteert. De ruime betekenis van Leidsche Rijn, ook officieel, is die van Vinex-locatie zoals opgesteld door het Rijk via het Ministerie van VROM. Zie ook de informatie die de gemeente Utrecht hier zelf over communiceert: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/leidsche-rijn/. De gemeente gaat hieruit van de benaming stadsdeel en ook van het gebied van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern.
Het lijkt me dat op Wikipedia uitgegaan moet worden van volledigheid. Het lijkt mij voor de kwaliteit van Wikipedia het beste om beide betekenissen naar voren te laten komen en niet één van de beide betekenissen ongegrond te verklaren terwijl dit NB tegen officiële informatie van de gemeente Utrecht, en ten dele van de Rijksoverheid, ingaat.
Ik stel daarom voor dat je je verwijdering terugdraait (het ging overigens niet om mijn bijdrage, maar ik vond de bijdragen die nu verwijderd zijn uitermate verduidelijkend).
Het alternatief is dat je twee lemma's (pagina's) gaat aanmaken maar dat heeft, lijkt mij, meer nadelen dan voordelenChristian-2 (overleg) 15 apr 2017 20:00 (CEST)
Ik kan er maar 1 ding over zeggen: De communicatie van de gemeente Utrecht hoe ze de stad indelen is soms rommelig, onnavolgbaar en historisch respectloos. Dat geldt voor buurten, wijken en ook stadsdelen. Ik ben een aantal maal flink aan de slag geweest om het in lijn te trekken maar even makkelijk maakt de gemeente er later weer wat anders van. Ik ben dus maar opgehouden ze te volgen. Sonty (overleg) 15 apr 2017 21:12 (CEST)
Ik heb het historisch allemaal niet gevolgd maar het zou allemaal overkomelijk moeten zijn: Utrecht bijvoorbeeld slaat immers zowel op de stad als op de provincie en zo zijn er legio voorbeelden aan te halen. Als we het heel officieel doen dat maken we twee of drie lemma's aan: 1) Leidsche Rijn als stadsdeel (alles ten westen van de A2 ook De Meern en het oude Vleuten) 2) Leidsche Rijn als Vinex-locatie, alleen de nieuwbouw maar ook nieuwbouwdelen in de voormalige gemeente Vleuten-De Meern zoals Vleuterweide en Veldhuizen en 3) Leidsche Rijn als wijk, dus zonder wijken als Vleuterwijde en Veldhuizen conform de wijkindeling van de gemeente Utrecht.
In het derde lemma 'Leidsche Rijn als wijk' doe je alleen de beknopte informatie van het beperkte grondgebied van die wijk. Heel veel informatie die nu op de huidige pagina staat zou dan naar de lemma's moeten gaan die betrekking hebben op Leidsche Rijn als stadsdeel en/of Leidsche Rijn als Vinexlocatie. En zeker tussen de laatste twee zou dan veel overlap zijn. Ik heb ook veel begrip voor mensen die liever op één pagina over Leidsche Rijn de verschillende betekenissen uiteenzetten. De betekenissen van Leidsche Rijn als stadsdeel van wikipedia verwijderd laten lijkt me geen optie: die is een stuk informatievernietiging die haaks staat op officiële informatie en op mijn vermoeden dat de meeste Nederlanders Leidsche Rijn eerder zien als Vinexlocatie dan als zijnde alleen de 'Utrechtse' wijken in het oostelijke deel van de Vinexlocatie. Ik stel daarom voor dat als er geen steekhoudende argumenten voor de verwijdering komen deze wordt teruggedraaid, we hebben het er bijna drie dagen over, dus ik stel voor morgen Christian-2 (overleg) 16 apr 2017 17:44 (CEST)
Ik kwam op de website van de gemeente de pagina Buurt bij wijk tegen. Daarin een indeling op wijk-, subwijk, buurt- en subbuurt. Sonty (overleg) 14 mei 2017 11:52 (CEST)

Niemand weerspreekt mijn argument dat Utrecht geen stadsdelen kent, dus heeft niemand een echt argument om die term hier te hanteren, laat staan weer op te voeren nadat die met een zeer geldig argument verwijderd is: Utrecht kent geen stadsdelen. Dat zijn gewoon de feiten. Ik zie iemand die desondanks 'geen steekhoudend argument' ziet. Als je zie het niet WIL zien, houdt alles op...Ik heb het je bij dezen nog eens gegeven. Het vergezochte argument dat de gemeente die term zelf ook gebruikt was natuurlijk nooit iets waard: het is in strijd met de feite en kennelijk gewoon een fout (verkeerd gekozen terminologie) op die site. Dan moet je niet gaan doen of daar een gedachte achter zit en dat het daarmee onderdeel is van de wijze waarop Utrecht bestuurd wordt. Je gaat zelfs zover dat je mij denkt de les te lezen met je 'officiële informatie van de gemeente'. Een fout op een website?? Doe je huiswerk eens écht en als je het niet begrijpt laat het dan gewoon aan anderen over.

Daarnaast: ik heb nieuws voor je. Omdat ook ik me stoor aan de onzorgvuldigheid in dezen van de gemeente heb ik het punt aldaar geadresseerd op dezelfde dag dat ik de aanpassing (verwijdering) op deze pagina deed. Het is inmiddels onderkend en het is/wordt aangepast (de term stadsdeel wordt verwijderd, vraag het anders maar na bij mw. Judith Arntz van communicatie).

Ik benadruk verder nog dat het mij opvalt dat dit element (onderdeel van mijn argument) nog niet onderkend lijkt: het bestuursrechtelijke aspect. Dat gaat wel over de rechtspositie van bewoners. Daar kun je niet zomaar mee aan de loop gaan. Meest eerlijk lijkt me, omdat je hele 'argument' steunt op het gebruik van die term op de gemeentewebsite, dat jij het weer weghaalt/aanpast, zodra je gezien hebt dat de gemeente (op mijn aandringen en onder erkenning vooral van het juiste argument en het bestuursrechtelijke belang erachter) de term op die beide plekken verwijderd heeft. Vind je niet? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.206.188.166 (overleg · bijdragen)

Ik heb gemerkt dat ik met de term 'steekhoudend' erg veel verwijten heb losgemaakt bij een andere mede-wikipediaan. Mijn excuses dus voor de sterke term.
Ik heb bewust heel lang gewacht voor ik reageerde omdat het me om de inhoud gaat en niet om de persoon: de persoon (ik zie alleen het IP-adres) gaat helaas voorbij aan de volledigheid van de informatie. En die doet helaas zelf wat hij/zij anderen verwijt: hij/zij gaat niet echt in op wat andere wikipedianen aan argumenten bijdragen.
Wikipedia is enceclopedie en geen wetboek (voor het verschil, zie mijn op één na laatste zin). Dat de persoon in kwestie de gemeente Utrecht heeft gecorrigeerd voor het gebruik van de term stadsdeel doet verder niks af aan dat Leidsche Rijn ook een Vinexlocatie is (geweest) waarbij ook de wijken in de (toenmalige) gemeente Vleuten-De Meern deel van uitmaakten. Het siert tot lof dat er moeite wordt gedaan om de gemeente Utrecht te bewegen de term stadsdeel van haar site te verwijderen. Wat echter niet kan is de gemeente Utrecht ertoe bewegen om het Masterplan Leidsche Rijn uit 1994-1995 te veranderen. Of de toewijzing van de Vinexlocatie door het (voormalige) Ministerie van VROM.
Niet erkennen dat Leidsche Rijn door VROM en de gemeente Utrecht als groter gebied gezien werd dan het nu is, is een persoonlijke kwestie, maar die moet niet ten koste gaan van de nauwkeurigheid en volledigheid van deze site. Op dit totaaloverzicht van wikipedia zou het al misgaan als je bij Leidsche Rijn niet zou mogen vermelden dat om een groter gebied gaat (https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinex). Ook het CBS gaat nog steeds uit van een groter gebied: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/25/vinex-wijken-zijn-relatief-rijk-en-kinderrijk. Niet alleen het heden moet correct worden weergegeven maar ook het verleden. Om positief te eindigen, heb ik deze pagina als voorbeeld: http://liefstleidscherijn.nl/wordle-lr-2/
Christian-2 (overleg) 11 aug 2017 10:57 (CEST)
Allereerst even een reactie op de discussie over het woord 'stadsdeel'. Natuurlijk heeft Utrecht wel stadsdelen, alleen noemt de gemeente ze meestal niet zo. De gemeente gebruikt daarentegen het woord 'wijk' voor het wijkgericht werken. Aangezien de gemeente geen zin had om meer dan acht (later tien) wijkraden op te richten, maar wel de knusse naam 'wijk' verkoos boven 'stadsdeel' dat misschien te veel associaties opriep met de deelgemeenten in Amsterdam, werd de stad verdeeld in 'wijken' waarvan de meeste bestaan uit meerdere wijken zoals ze traditioneel worden onderscheiden (Oudwijk, Wijk C, Wittevrouwen, Lombok, Oog in Al, Tuinwijk, Rivierenwijk enz. enz.).
Daarbij moet ik opmerken dat het woord 'wijk' eigenlijk verschillende betekenissen heeft, met name 'woonwijk' en 'onderdeel van een werkgebied' (bijv. van een gemeente) en die betekenissen kunnen soms in strijd met elkaar zijn. Een woonwijk is een onderdeel van een stad of dorp, maar een 'gemeentewijk' zoals ik het maar even noem, kan verschillende dorpen omvatten. Hoe dan ook kan ik Sonty's aanduiding 'stuitend' volmondig onderschrijven. Wij zijn overigens lang niet de enigen die er zo over denken. Zo stond laatst in het AD/UN: Utrecht bestaat uit verschillende stadsdelen, die door de gemeente wijken worden genoemd. De gemeente zelf heeft laatst beloofd om in de communicatie voortaan meer nadruk te leggen op de traditionele namen (door de gemeente 'buurten' genoemd) i.p.v. op de kunstmatige 'wijken'.
Het is onjuist om op Wikipedia alleen maar klakkeloos over te nemen hoe de gemeente iets noemt alsof die het alleenrecht heeft op naamgeving. Die heeft inderdaad wel bepaalde rechten om namen te geven, zoals aan straten en gebieden die als 'woonplaats' worden opgenomen in de officiële registers, zoals de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Maar geen alleenrecht. De IP-gebruiker hierboven beweert dat het de 'rechtspositie' van bewoners aantast wanneer je het over een stadsdeel hebt, dat is zeer onaannemelijk. In mijn ogen zelfs een bizarre bewering. Er zijn trouwens ook mensen in Vleuterweide die het maar raar vinden dat deze overloopwijk van Utrecht als deel van Vleuten wordt bestempeld. Bever (overleg) 20 jun 2018 15:50 (CEST)
Christian noemt hierboven drie betekenissen (nog afgezien van de rivier). Een van die betekenissen is 'alles ten westen van de A2 ook De Meern en het oude Vleuten'. Deze betekenis komt me eigenlijk niet zo bekend voor. De oude dorpskernen van Vleuten en De Meern en het buitengebied worden toch meestal niet bedoeld als men Leidsche Rijn zegt? Naar mijn idee zijn er dus twee betekenissen: de gemeentewijk (d.w.z. de nieuwbouwwijken in het in 1998 geannexeerde gebied) en de Vinex-locatie.
Gezien de overlap is inderdaad de vraag of aparte artikelen over beide deelbetekenissen zouden moeten komen. Dat heeft zowel voor- als nadelen. In de tussentijd zou de beginalinea denk ik beide betekenissen moeten geven.
Overigens zijn de 2e en 3e alinea van de huidige intro zo gedetailleerd dat ze misschien wel een eigen tussenkopje kunnen gebruiken. Bever (overleg) 16 jul 2018 19:25 (CEST)
Zojuist las ik bovenstaande 'theologische' discussie. Er zijn inderdaad (afgezien van het kanaal Leidse Rijn) twee betekenissen van Leidsche Rijn, namelijk de wijk en het project. Van die twee is het project de oudste. De wijk Leidsche Rijn kwam er pas nadat de gemeenteraad had besloten de drie dorpen van Vleuten-De Meern te laten voortbestaan als officiële woonplaatsen. Daaraan gekoppeld was het besluit het gebied van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern de wijknaam Vleuten-De Meern te geven. (Daarbij werd tevens de het poldergebied Rijnenburg, dat van de gemeente Nieuwegein was overgenomen, aan deze wijk toegevoegd). Door dit besluit werd de wijk Leidsche Rijn geografisch teruggebracht tot wat het nu is. In zijn communicatie (bv. het bekendmaken van nieuwe woningbouwprojecten) gebruikt de gemeente Utrecht de term Project Leidsche Rijn. Uiteraard betreft het project nieuwe ontwikkelingen in de gehele Vinex-locatie, dus ook in de wijk Vleuten-De Meern. Zelfs de nieuwste woonblokken op de lege plekken in het centrum van De Meern zijn hiervan onderdeel. Daarom lijkt mij een driedeling in de betekenissen van Leidsche Rijn onlogisch. Ook in de oude dorpskernen, met name in De Meern, woedt een stevige 'nieuwbouwkoorts'. Met twee betekenissen valt mijns inziens heel goed te leven. Bovendien zal zodra het project zijn voltooiing heeft bereikt de betekenis van 'project Leidsche Rijn' verdwijnen en houden we alleen de twee wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern over. Misschien jammer voor degenen die graag hadden gezien dat Vleuten-De Meern een filiaalwijk wordt van Leidsche Rijn, maar het is nu eenmaal zoals het is. De middenstand en de verenigingen in Vleuten en De Meern ontvangen overigens graag klanten en leden uit Leidsche Rijn. Er is bovendien een praktische reden om de Vinex-locatie over twee wijken te verdelen, namelijk de grootte. In de 'oude stad' is de gemiddelde wijkgrootte ongeveer 30.000 inwoners per wijk. Als de Vinex-locatie zo'n beetje volgebouwd is, zal de gemiddelde wijkgrootte daar ongeveer 50.000 inwoners zijn.
Van den Ossenkamp (overleg) 4 sep 2018 14:52 (CEST)

Ik kan niet voor anderen mensen spreken die aangesproken worden maar voor zover er onduidelijkheid is over mijn motieven: ik ben het juist eens met sommige inwoners van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern dat de overname niet fraai is gegaan. Eerst samenwerken aan één project en dan opgeslokt worden tijdens het proces....ik kan me voorstellen dat dat kwaad bloed zet onder lokale bewoners, en ik zal één van de laatste zijn die zegt dan mensen 'het verleden moeten vergeten' of 'moeten laten rusten'. Onrecht verouderd m.i. niet omdat derden, of veroorzakers!, er graag een punt achter willen zetten. Maar mijn sympathieën staan los van correcte weergave van de feiten. Ik ageeerde onder andere tegen een persoon die Leidsche Rijn uitsluitend als wijk wilde beschrijven op Wikipedia en met die zienswijze werd de informatie op Wikipedia onvolledig en inconsequent... Het klopt dat de term stadsdeel zeer weinig voorkwam. Ook omdat de gemeente een vermelding daaromtrent, onder druk n.a.v. deze 'theologische' discussie, heeft verwijderd. Mijn benadering is meer geografisch dan juridisch. Mijn benadering heeft nadelen zoals een het ontbreken van een strakke definiëring maar het verklaart wel waarom Vleuten een compleet nieuw station heeft gekregen. Maar een toekomstig gebruik van Leidsche Rijn als wijk (waarbij de Projectbetekenis als verouderd en niet meer als relevant wordt gezien) verklaart niet waarom een station als Vleuten compleet getransformeerd is bijvoorbeeld. En zouden voorzieningen qua economisch draagvlak uitsluitend voor de nieuwbouw zijn ontwikkeld? En niet voor de bestaande bewoners van Vleuten en De Meern? Bestuurlijk, en vooral politiek, is het streven naar scheiding volledig te begrijpen, maar vanuit andere invalshoeken kan het juist gekunsteld overkomen. Tot zover mijn motieven. Ik ben verder serieus blij hoe dit lemma is uitgewerkt: het onderscheid tussen het project en de wijk werk zeer verhelderend. En ondanks eventuele verdachtmakingen zal ik blijven streven naar volledigheid en consequente weergave van de informatie op Wikipedia ;-)

Met vriendelijke groeten, Christian-2 (overleg) 5 sep 2018 16:41 (CEST)

Geachte medegebruiker Christian-2,
Mijn afkeer van 'stadsdeel' heeft niets te maken met de sentimenten bij een deel van de 'autochtone bevolking' van Vleuten-De Meern. Ik kan hen volgen voor zover zij erover klagen dat de gemeentelijke belastingen voor hen veel hoger zijn geworden na de annexatie. Maar dat is nu inmiddels bijna 18 jaar geleden. Ze zullen nu eraan gewend zijn. Dat het straatbeeld in Vleuten en De Meern is veranderd heeft niets met de annexatie te maken. Dat zou ook zonder annexatie gebeurd zijn. Ter illustratie: de oudste nieuwbouwbuurt van het project Leidsche Rijn, Veldhuizen in De Meern, was al grotendeels klaar op 1-1-2001 (de annexatiedatum). De verplaatsing en vernieuwing van station Vleuten heeft alleen te maken met het project Leidsche Rijn. Door de sterke toename van het aantal inwoners van Vleuten (van ca. 7.000 naar ca. 26.000 nu) moest er wel een nieuw station komen. Dit staat geheel los van de wijk Leidsche Rijn. Hetzelfde geldt voor de verhoging van het spoor. Die zou ook hebben plaatsgevonden als er geen annexatie was geweest. Uiteraard zijn de verschillende infrastruturele vernieuwingen en aanpassingen wel in samenhang gebeurd. Maar dan hebben we het weer over het project Leidsche Rijn. Op sociaal-economisch gebied echter is er weinig samenhang tussen de beide wijken. Het nieuwe winkelcentrum in Leidsche Rijn is natuurlijk interessant voor de inwoners van de buurwijk, maar het is niet hun winkelcentrum. De Jumbo bij station Leidsche Rijn is de grootste van het land. Maar voor de dagelijkse boodschappen hoef je er niet naar toe. Een redelijk grote AH en nog grotere Jumbo zitten naast elkaar in het winkelcentrum van De Meern-Zuid. En dan zal ik het maar niet uitgebreid hebben over de sport- en culturele verenigingen en de kerken. Er ontstaan weliswaar nieuwe verenigingen in Leidsche Rijn, maar de oudere verenigingen in De Meern en Vleuten nemen veel leden op uit de wijk Leidsche Rijn. Qua straatbeeld gaat Leidsche Rijn vrijwel onzichtbaar over in Vleuten-De Meern, dus voor de oppervlakkige waarnemer is hier sprake van één grote nieuwbouwwijk. Maar als hij even doorrijdt en ineens midden in Vleuten of De Meern staat, dan is het duidelijk dat dit door de vele nieuwbouw flink uit de kluiten gewassen dorpen zijn.
Als ik me dus ergens druk over maak, is dat niet de vraag of die annexatie terecht was, maar over de erkenning van Vleuten, De Meern en Haarzuilens als echte woonplaatsen. Sommigen hebben in het verleden gesuggereerd, dat ze eigenlijk niet meer bestaan, maar slechts woonplaatsen zijn vanwege de postcodes. (Als de inwoners van De Meern en Vleuten van woonplaats zouden zijn veranderd, zouden ze nieuwe postcodes hebben gekregen en zou dat de gemeente veel geld hebben gekost) In oudere versies van het Wikipedia-artikel over De Meern (een plaats die ik goed ken ondanks dat ik er sinds 1966 niet meer woon) werd De Meern aangeduid als 'buurt van Utrecht'. Dat is feitelijk onjuist en daar ben ik dan ook met succes tegenin gegaan. De Meern en Vleuten zijn dorpen, of zo men wil: woonplaatsen, binnen de gemeente Utrecht.
We kunnen elkaar vinden, denk ik, in de noodzaak om een duidelijk onderscheid te maken tussen het project Leidsche Rijn en de wijk Leidsche Rijn. En verder hecht ik aan een juist gebruik van termen (een woonplaats bestaande uit 4 buurten kan volgens de logica geen buurt zijn).
Dank voor uw bijdragen aan de discussie. 'Theologisch' was een beetje spottend, maar niet denigrerend bedoeld.
Van den Ossenkamp (overleg) 6 sep 2018 14:18 (CEST)

Geachte medegebruiker Van den Ossenkamp,

Dan is bij deze helder dat de kritiek vooral op anderen in de groep is gericht. En dat in elk geval mijn motivatie niet ter discussie staat. Zie ook mijn eerdere bijdrage op uw persoonlijke overlegpagina. Voorspellingen doen is moeilijk, zeker als het over de toekomst gaat. Of Vleuten en De Meern hun eigen identiteit zullen behouden of sociaal-cultureel en economisch meer op zullen gaan in de grotere agglomeratie van Utrecht (ik vermijd termen als stadsdeel en Leidsche Rijn wijselijk) zal de toekomst uitwijzen. Het hangt af van het tempo van de vergrijzing en het tempo van import van afgestudeerde studenten en andere starters uit andere regio's bij wie Utrecht een zeer populaire vestigingsplaats is. Het is met De Meern en Vleuten gelukkig 'beter' afgelopen dan met Zuilen zo'n halve eeuw eerder. Ik kan iedereen die lokaal bekend is en bepaalde interesse heeft voor het (industriële) verleden van Utrecht een bezoek aan het museum van Zuilen aanbevelen. Het is geen sluikreclame voor een museum maar een bezoek geeft meer informatie over Utrecht en het is tevens een voorbeeld hoe een voormalige woonplaats vergeeft maar (haar verleden en identiteit) niet vergeet.

Met vriendelijke groet,

Christian-2 (overleg) 7 sep 2018 11:10 (CEST)

De bovenstaande discussie was niet helemaal afgerond. Wel hebben Van den Ossenkamp intussen diverse details aan het artikel verbeterd. Het is mooi dat er intussen kopjes staan boven de onderwerpen geschiedenis en 'verschil in betekenis', zoals ik hierboven had voorgesteld.
We waren dus zover dat we het erover eens waren dat "Leidsche Rijn" in dit verband (dus afgezien van de waterloop) twee betekenissen heeft, nl. een nieuwbouwlocatie (Vinexlocatie) en een 'wijk' in de gemeentelijke wijkenindeling. Van den Ossenkamp voorspelt dat de projectbetekenis van de naam zal verdwijnen zodra het project afgerond is. Ik vind het wat vroeg om daar op vooruit te lopen, aangezien het project nog zeker tot 2025 loopt. Bij de viering van 20 jaar Leidsche Rijn een tijdje geleden ging het nadrukkelijk over beide delen. Op de website Leidscherijn.nl staat heden: "Het project Leidsche Rijn is de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland. Het ligt in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Tot 2025 worden er 33.000 woningen gebouwd (...)"
Er is geopperd om de beide betekenissen te spreiden over twee artikelen. Tot nu toe heeft niemand aanstalten gemaakt om dit idee uit te voeren. Uiteraard heeft zowel splitsen als samenbrengen voor- én nadelen. (Ik heb het nu over de artikelindeling, niet over de administratieve indeling.) Het is in elk geval niet pertinent fout om beide betekenissen in één artikel te behandelen, aangezien er wel degelijk een grote overlap is.
(Terzijde: de splitsing van het onderwerp Vleuten-De Meern in artikelen over de 'wijk' en de voormalige gemeente vind ik ook niet erg nodig, daar gaat het zelfs afgezien van het schaars bevolkte Rijnenburg over hetzelfde grondgebied als die gemeente in haar laatste jaren had. Bovendien is de inhoud van beide artikelen ook voor een groot deel gelijk.)
Zoals ik in mijn bijdrage van 16 juli 2018 hierboven ook al zei: zolang er geen aparte artikelen over de twee betekenissen zijn, zou dit artikel beide moeten behandelen, ook in de intro. Daarom vul ik die nu aan. Bever (overleg) 12 feb 2020 05:14 (CET)

Reden van terugdraaien wijziging door Bever van het paragraafje over annexatie.[brontekst bewerken]

De inhoud volgens de wijziging van Bever klopt op verschillende punten niet.

De grenswijziging van 1995 had het karakter van een grenscorrecties ten behoeve van de bouw van Langerak. Het grondgebied van de huidige wijk Leidsche Rijn lag ook vóór 1995 al voor het overgrote deel in de gemeente Utrecht. Dit geldt met name voor het gebied van Leidsche Rijn Centrum, Parkwijk en Terwijde. De grenscorrecties werden aangebracht met het oog op de ontwikkeling van de buurt Langerak. De grens na deze correcties zag er verbrokkeld uit en dit kwam omdat de woningen aan de Zandweg in De Meern (inclusief de bijbehorende erven) binnen de gemeente Vleuten-De Meern moesten blijven.

Hieruit kan ook worden opgemaakt dat in 1995 nog niet het voornemen bestond om de hele gemeente Vleuten-De Meern bij Utrecht te voegen. De discussie daarover begon pas enkele jaren later. De landelijke politiek heeft zich zelfs ermee bemoeid.

De annexaties van Vleuten-De Meern en een deel van Nieuwegein vonden op hetzelfde moment plaats. Het zijn ook beide grote wijzigingen. In vergelijking daarmee was de grenswijziging tussen Utrecht en Vleuten-De Meern in 1995 zeer beperkt. Om hoofd- en bijzaken te scheiden is het dan ook dienstig de wijziging van 1995 in een voetnoot te vermelden. Voor de hoofdlijn van het verhaal is deze grenswijziging van ondergeschikt belang.

Een ander bezwaar dat ik heb tegen de versie van Bever is dat tussen de grenswijzigingen van 1995 en 2001 een verband wordt gesuggereerd dat historisch gezien niet heeft bestaan. Was het al van meet af aan de bedoeling geweest Vleuten-De Meern te annexeren, dan had men de nogal gekunstelde grenswijziging van 1995 overgeslagen.

Tegen het weglaten van het noemen van De Meern, Vleuten en Haarzuilens als woonplaatsen moet ten slotte ook bezwaar worden gemaakt. De nieuw gekozen gemeenteraad na de annexatie heeft onmiddellijk besloten deze woonplaatsen te handhaven. Ten stadhuize zien sommigen dat liever anders, maar de gemeente Utrecht bestaat uit vier officiële (bij het Kadaster geregistreerde) woonplaatsen. De huidige wijk Vleuten-De Meern is omvangrijker dan de vroegere gemeente Vleuten-De Meern. Deze gemeente bestond uit de woonplaatsen Haarzuilens, Vleuten en De Meern. De huidige wijk Vleuten-De Meern bestaat uit deze drie woonplaatsen plus het geannexeerde deel van Nieuwegein (plus verkeersknooppunt Oudenrijn, een detail dat mij niet belangrijk genoeg lijkt om te vermelden).

Ik hecht aan feitelijke en ongekleurde informatie in de Wikipedia-artikelen. Hiermee suggereer ik niet dat het de bedoeling van Bever was te 'kleuren'. Ik denk dat er sprake was van het niet kennen van de geografie voor de annexatie en de besluitvorming ten tijde van de annexatie.

Van den Ossenkamp (overleg) 13 feb 2020 14:08 (CET)