Overleg:Magnetiseur

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Magnetisme is een verouderde term die te maken heeft met een verlaten theorie. De hedendaagse term is paranormale geneeswijze. Een magnetiseur heet tegenwoordig paranormaal genezer. Het is van belang dat dat in de tekst tot uitdrukking komt. Aiko 15 jul 2006 13:06 (CEST)Reageren[reageer]

 • Beste Aiko,
 • Ik kan deze mening niet delen.
 • Het artikel gaat over personen die beoefenden wat magnetisme wordt genoemd.
 • Tegenwoordig zijn er vele theorieën, die dit verschijnsel anders gaan verklaren. Reeds in de 19de eeuw meende Dr. James Braid dat magnetisme uitsluitend op suggestie was gebaseerd en dus onder hypnose viel.
 • Als docent onder meer in parapsychologie, geef ik mijn studenten een systematiek van paranomale verschijnselen, waarbij de categorie paranormale geneeswijzen verder een aantal subcategorieën omvat, waaronder magnetisme, healing, reiki, universele energie, prana healing, aura healing, enz.
 • De term paranormale geneeswijze is uiteindelijk een verzamelnaam voor een aantal verschillende technieken, waarvan magnetisme een voorbeeld is.
 • Een vis is een dier, maar we mogen niet zomaar de woorden vis en dier voor elkaar substitueren.
 • Het zou een verlies zijn voor Wikipedia als we een algemene naam zouden gebruiken voor iets specifieks.
 • Ik hoop dat je het met me eens bent.


Hoi Salilus,

Ik ben het grotendeels met je eens en begrijp nu dat ik te snel heb gehandeld. Zeker als er zoveel deskundigheid bij WP aanwezig is.

Bij het Parapsychologisch Instituut te Utrecht leerde ik dat magnetisme een verouderde visie is en magnetiseur een verouderde term. Wellicht was dat een beperkte en onwetenschappelijke weergave van de feiten (het instituut hoort waarschijnlijk niet voor niets niet meer bij de universiteit). De Nederlandse beroepsvereniging NFPN hanteert de term paranormaal therapeut, zo ook het Johan Borgman College te Utrecht, dat als doelstelling heeft: 'professionalisering van het beroep (paranormaal therapeut) en integratie in de reguliere gezondheidszorg en het onderwijs, onder een officieel erkende opleidingstitel in het kader van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg, BIG)'.

Met de term paranormaal therapeut wordt een beroep bedoeld dat ook als magnetiseur werd (wordt) aangeduid. Het gaat bij de behandelingen door een paranormaal therapeut om een (min of meer) specifieke vorm of methode, die niet reiki is, of gebedsgenezing, of een van de andere subcategorieën.

Voor sommigen gaat het bij de term magnetiseur om een verouderde term die vervangen is door de term paranormaal therapeut (of paranormaal genezer). Jij maakt mij er terecht op attent dat er de term magnetiseur nog steeds wordt gebruikt en dat er meerdere theorieën zijn die het verschijnsel anders verklaren.

Van verarming ben ik geen voorstander, integendeel en ik wil je zeker niet voor de voeten lopen. Als je magnetisme (met zijn magnetiseur) ziet als een subcategorie van de paranormale geneeswijzen (daar ben ik het mee eens), waar plaats je dan de paranormaal therapeut? Hoe zou je die in je schema in willen passen? Misschien kan dat in een lemma paranormaal therapeut worden toegelicht.

Hartelijke groeten, - Aiko 16 jul 2006 14:36 (CEST)Reageren[reageer]

 • Beste Aiko,
 • Goed dat we elkaar begrijpen.
 • Ik wil wel even duidelijk maken dat ik het Parapsychologisch Instituut in Utrecht en haar medewerkers zeer hoog acht. Zij doen reeds een halve eeuw baanbrekend onderzoek. Hun zienswijze dat het woord magnetiseur een verouderd begrip is, is wellicht in een bepaalde context gegeven, maar niet algemeen bedoeld.
 • Voor alle duidelijkheid: het feit dat ze niet meer verbonden zijn met de universiteit komt niet door een kwaliteitsconflict. Het was eerder een kwestie van "dubbel gebruik". Twee gelijklopende laboratoria in één instelling was te veel.
 • NFPN doet overigens ook al jaren zeer goed werk.

Dank Christian, dat je dat even oplost, want er werd in het verleden wel het een en ander gefluisterd over het PI-conflict, ik zal er niets lelijks meer over suggereren. Wat betreft de term 'paranormaal therapeut', wat denk je, hebben we hier te maken met een vis luisterend naar de naam 'dier'? Hoe past die term in jouw schema? Groet, Aiko 16 jul 2006 20:50 (CEST)Reageren[reageer]

 • Hi Aiko,
 • Voor mij is een paranormaal therapeut een beoefenaar van één of meer paranormale therapieën, wat voor mij ongeveer hetzelfde is als paranormale geneeswijzen.
 • Mee eens?
 • Dan zou dit lemma eventueel een definitie van het woord kunnen omvatten en een verwijzing naar een lijst van paranormale geneeswijzen.
 • Vriendelijke groet,
 • Christian, Salilus 16 jul 2006 23:00 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Christian,

Voor mij is een paranormaal therapeut een term die zowel een algemene als een specifieke betekenis (toepassing) heeft. Voor wat betreft de algemene zou ik willen aansluiten bij jouw definitie, voor wat betreft de specifieke gaat het om de moderne term voor magnetiseur. Dit sluit aan bij verklaringen die ik meerdere malen ben tegengekomen, o.a. bij het PI de NFPN en het Borgmancollege. De nieuwe term zou zijn gekozen vanwege het verlaten van de theorie van het magnetisme. Daarbij lijkt juist deze term gekozen, om professionalisering en acceptatie te bevorderen. 'Magnetiseur' kan worden beleefd als een wat geheimzinnige term. Geheimzinnigheid is niet bevordelijk voor professionalisering of acceptatie.

Ook therapeuten die aangesloten zijn bij deze beroepsverenigingen kennen deze betekenis (de moderne naam voor magnetiseur). Wel is het zo dat zij in de praktijk vaak de bredere interpretatie van deze nieuwe term - mede ingegeven door de meervoudsvorm 'paranormale geneeswijzen' - zijn gaan gebruiken, omdat dat de ruimte geeft cursussen in technieken als Reiki, Therapeutic Touch enzovoort te volgen, toe te passen en zelf te doceren. Ik zou het op prijs stellen als de articulatie van deze definities en verschuivingen onderdeel uitmaken van dit lemma. Hartelijke groet, - Aiko 17 jul 2006 13:26 (CEST)Reageren[reageer]

 • Beste Aiko,
 • Mij goed hoor. Zolang maar de twee betekenissen naast elkaar worden geplaatst, eventueel met de argumentatie die je er bij geeft. Misschien zelfs een waarschuwing om beide betekenissen niet te verwarren.
 • Doe jij dan even de edit van het artikel?
 • Vriendelijke groet,
 • Christian, Salilus 17 jul 2006 18:46 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Christian,

Komt op mijn lijstje, maar zeker niet bovenaan. Groeten, - Aiko 18 jul 2006 13:46 (CEST)Reageren[reageer]