Overleg:Margriet der Nederlanden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Teruggedraaid, na de wijziging week de intro behoorlijk af van wat gebruikelijk is. Ǩäńšțęřłě 3 jan 2006 15:42 (CET)

Naam kinderen Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven[bewerken]

De geslachtsnaam van kinderen van prinsen of prinsessen uit de koninklijk familie kunnen per Koninklijk Besluit worden vastgesteld. koninklijk besluit betreffende kinderen van H.K.H. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven is echter:

<begin quote> Aan de kinderen, die uit voormeld huwelijk geboren mochten worden, wordt de persoonlijke titel Prins (Prinses) van Oranje-Nassau verleend met het predikaat "Hoogheid". Deze titel zal worden gevoerd voor de geslachtsnaam van de vader, zodat deze kinderen zullen zijn: Zijne (Hare) Hoogheid Prins(es) .................... van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven.

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad, het Gouvernementsblad van Suriname, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk en de Hoge Raad van Adel. <eind quote>

Met andere woorden: de geslachtsnaam van prins (niet ondertekende opmerking van Demophon dd 15 jan 2007 19:18)

Nee, er staat dat de titel voor de geslachtsnaam van de vader wordt gevoerd. Er staat dus niet dat de geslachtsnaam "prins .... " luidt. Reizende Roel 15 jan 2007 19:25 (CET)


Ik concludeer uit het geciteerde dat de achternaam dus "Van Vollenhoven" is. De adellijke titel "Prins van Oranje-Nassau", die dus niet tot de geslachtsnaam behoort, staat echter in tegenstelling tot wat je zou verwachten vóór de achternaam (logischer zou zijn: Van Vollenhoven, prins van Oranje-Nassau). Känsterle 15 jan 2007 19:33 (CET)

Foutje jongens, ik was nog niet klaar met mijn opmerking!!! Nogmaals, maar nu wel goed:

Naam kinderen Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven[bewerken]

De geslachtsnaam van kinderen van prinsen of prinsessen uit de koninklijk familie kunnen per Koninklijk Besluit worden vastgesteld. Bij de kinderen van Prinses Magriet is bij Koninklijk Besluit van 2 januari 1967 geregeld dat enkel de persoonlijke, dus niet erfelijke, titel Prins of Prinses van Oranje-Nassau wordt verleend, gevolgd door de geslachtsnaam van de vader.

Met andere woorden: Prins Maurits en de andere prinsen uit dit huwelijk geboren hebben dus als geslachtsnaam "Van Vollenhoven"? Dan klopt de lemmatitel van bij de site van Prins Maurits niet! Aangezien hij de persoonlijke titel Prins van Oranje-Nassau heeft zou de lemmatitel van hem moeten zijn Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, of Maurits Prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven of als men er geen titels in wilt alleen Maurits van Vollenhoven. Dat laatste vind ik persoonlijk zot, maar de huidige lemmatitels van de kinderen van Prinses Margriet zijn nu zo wie zo incorrect en niet logisch. Zie voor bron: Koninklijk Besluit naam kinderen H.K.H. Prinses Margriet Demophon 15 jan 2007 19:36 (CET)

Ik moet zeggen dat je hier een punt hebt ("Maurits van Vollenhoven" komt in Google overigens wel degelijk een paarhonderd keer voor), ik zal even denken wat ik hiervan vind. Misschien moeten we een Wikipedia:Project naamgeving van de Oranjes opstarten en voor de familie in haar geheel een beleid opstellen i.p.v. her en der verspreid te discussiëren. Voor het Engelse koningshuis, eveneens een ingewikkelde kwestie, ontbreekt overigens ook nog een goed systeem. Känsterle 15 jan 2007 19:49 (CET)
Het voorstel van Känsterle lijkt me wel een goed plan. Reizende Roel 15 jan 2007 20:16 (CET)
Lijkt mij ook een goed idee, maar heb er nu niet zoveel tijd voor. Naamgeving van adel speelt hier ook een rol bij, is het niet handiger om de scope te verbreden naar "vorstelijke en adellijke naamgeving"? Tevens erbij een totaaloverzicht van de reeds al gedane discusies hier op Wikipedia (die vaak eindigden in een patstelling, en dan heb ik het niet over de door mij gestarte discussies). Demophon 23 jan 2007 17:34 (CET)
Tjipke de Vries heeft inmiddels navraag gedaan of een adellijke titel wel of geen onderdeel uitmaakt van de persoonsnaam, en dit blijkt niet het geval. Zie: Gebruiker:Tdevries/Mail_HRvA. Zoals Känsterle (15 jan 2007 19:33 CET) concludeerde is de achternaam van de prinsen "Van Vollenhoven". In het koninklijk besluit houdende voorzieningen in verband met het huwelijk van H.K.H. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wordt nergens melding gemaakt dat hun kinderen een ander achternaam krijgt dan "Van Vollenhoven". Eveneens zegt Tjipke de Vries met bewijs van de HRvA dat een adellijke titel geen onderdeel uitmaakt van de naam. De titel "Prins van Oranje-Nassau" maakt dus geen onderdeel uit van hun naam, hoe raar ik dit ook vind. Hieruit concluderende zou de naam van bijvoorbeeld Maurits dan ook moeten zijn: Maurits van Vollenhoven. Demophon 31 jan 2007 21:05 (CET)
Laten we alsjeblieft stoppen met het totaal veruineren van de artikelen over leden van het koninklijk huis door op hen naamregels toe te passen die op hen niet van toepassing zijn. De mailwisseling met de Hoge Raad van Adel gaat over leden van de adel en niet over leden van het koninklijk huis, maar ook al zou je - als dat toepasbaar zou zijn - de mail van de HRvA toepassen op bijv. prins Maurits wat is dan de encyclopedische meerwaarde van Maurits van Vollenhoven is Prins van Oranje-Nassau boven Zijne Hoogheid Maurits, Prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven ? Ton1974 11 mei 2007 19:31 (CEST)

Officieel aangeduid als[bewerken]

Prinses Margriet wordt niet officieel aangeduid als maar ze is Hare Koninklijke Hoogheid Margriet, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld.Ton1974 16 mei 2007 20:01 (CEST)

Verwijderingsnominatie Afbeelding:BeatrixWA.jpg[bewerken]

Eén of meerdere afbeeldingen die gebruikt worden op deze pagina of overlegpagina, zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Afbeelding:BeatrixWA.jpg, zie Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20080828. --E85Bot 29 aug 2008 03:05 (CEST)

Enige persoon van koninklijke bloede geboren op Noord-Amerikaans grondgebied?[bewerken]

"Ze is de enige persoon van koninklijke bloede geboren op Noord-Amerikaans grondgebied."

Dit is strict genomen niet correct immers de huidige Koning van Thailand, Bhumibol, is in de Verenigde Staten geboren. - De voorgaande opmerking werd toegevoegd door 212.182.179.187 (overleg|bijdragen) 16 juni 2011 01:33 (CEST)

Zojuist aangepast! Dank! Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. mvg. Happytravels (overleg) 17 feb 2014 05:52 (CET)
Mijn Canadese ex-partner had mij verteld dat toen de premier gevraagd werd of HKH geboren was op Canadees grondgebied hij daar geen bevestigend antwoord op had gegeven.

foto[bewerken]

waarom is de foto van slechte kwaliteit? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 213.126.86.116 (overleg · bijdragen) 19 feb 2013 19:18‎

Dat komt door de lage resolutie. Mathonius 19 feb 2013 19:27 (CET)

Dan neem je toch een beter? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 213.126.86.117 (overleg · bijdragen) 20 feb 2013 00:45‎

Dan moet die betere wel verkrijgbaar zijn en eveneens onder een vrije licentie zijn vrijgegeven. Mathonius 20 feb 2013 00:49 (CET)

Op http://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video/portretfotos/prinses-margriet/ staan er genoeg die vrij te gebruiken zijn 213.126.86.114 20 feb 2013 02:51 (CET)

Weet je dat zeker? Die foto's staan in de rubriek "Portretfoto's" en op http://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video/portretfotos/ staat: "De foto's mogen worden gedownload voor privégebruik en gebruik voor niet-commerciële educatieve doeleinden. Daarnaast is redactioneel gebruik door nieuwsmedia toegestaan." Wikipedia is geen nieuwsmedium en 'voor niet-commerciële doeleinden' is niet 'vrij' genoeg voor dit project (zie Wikipedia:Beleid voor gebruik van media#Niet toegestaan). Jammer. Mathonius 20 feb 2013 03:08 (CET)


Op http://www.anjavanwijgerden.nl/index.php?page=home&o=5&fid=265 staat een beter foto van Prinses Margriet en deze is ook in kleur.213.126.86.116 23 feb 2013 06:17 (CET)

Ik zie niets op die site waaruit blijkt dat het daar gaat om een afbeelding die is vrijgegeven onder een vrije licentie. Dus ook hier, helaas. - Robotje (overleg) 23 feb 2013 07:37 (CET)

is de huidige foto wel vrij? de maker is Anja van Wijgerde en het verschil is dat de huidige foto zwart wit is en de andere in kleur.213.126.86.118 23 feb 2013 18:53 (CET)

De huidige zwart-wit foto komt van http://www.redcross.int/en/history/not_margriet.asp en op de pagina http://www.redcross.int/EN/copyright.html staat "Any part of this website can be cited, copied, translated into other languages or adapted to meet local needs without prior permission from any component of the Movement, provided that the source is clearly stated." Dus ja, die foto is wel vrij. - Robotje (overleg) 23 feb 2013 21:38 (CET)

Stichting Royale[bewerken]

Hierna de redenen die me hebben aangezet om wijzigingen aan te brengen op het lemma Prinses Margriet:

  • 'Opspraak' is een veel te beladen woord voor waar het hier over gaat
  • De verwijzing naar koningin Fabiola is in deze zonder voorwerp.
  • Het oprichten van een constructie voor het minimaliseren van opvolgingsrechten is helemaal wettelijk en hoeft dus niet als een soort 'delict' te worden beschreven. Het is door de wet toegelaten en het zou eerder als een gebrek aan goed beheer kunnen beschouwd worden, indien ouders hierin geen initiatief namen in het voordeel van hun erfgenamen. De gespecialiseerde Gentse advocaat Claeys-Bouuaert had de gewoonte te zeggen dat 'erfenisrechten een taks op een plotse dood' zijn, omdat wie vooruitziet daar wel maatregelen in neemt. In Nederland is de 'stichting' het meest passende vehikel. Het zou me verbazen indien Nederlanders die enig vermogen hebben niet op dit of gelijkaardige mogelijkheden beroep zouden doen. Andries Van den Abeele (overleg) 14 mei 2013 13:32 (CEST)
  • Op internet lees ik de volgende reactie van iemand die schijnbaar goed op de hoogte is: 'Wie zijn vermogen in een stichting onderbrengt heeft niet langer de zeggenschap over dat vermogen. Het is dus een gift (schenking). Deze gift is alleen vrij van belastingen (schenkings- en inkomensbelasting) als de stichting erkend is als ANBI. Dit alles staat in de wet inkomstenbelasting 2001, artikel 6.33 e.v. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Tenminste 90% moet worden gebruikt voor goede doelen. E.e.a. moet zijn vastgelegd in de statuten van de stichting, en die statuten zijn openbaar, op te vragen bij de KvK. Inderdaad wordt er geen erfbelasting betaald, maar het vermogen staat dan ook niet ter beschikking van de kinderen'. Het is dus minstens een nader te bekijken geval, alvorens te besluiten dat het om een vorm van belastingsontduiking zou gaan. Het kan ook gewoon een manier zijn om zelf te kunnen beslissen naar welke goede doelen men bedragen stuurt, zonder daar dan ook nog eens belastingen te hoeven op te betalen. De Amerikanen doen gewoon niets anders. Sommige reacties op internet, die druipen van de onvriendelijkheid zoniet vijandigheid, lijken me heel voorbarig en gebaseerd op gevoelens van afgunst eerder dan op objectieve redenering.
  • Eigenlijk is het iets zo banaals dat het kan worden overwogen of dit wel op wikipedia moet vereeuwigd worden. Maar als het dan wordt vermeld, toch liefst op zakelijke toon. Andries Van den Abeele (overleg) 14 mei 2013 13:32 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Margriet der Nederlanden. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 22 jul 2017 11:42 (CEST)