Overleg:Dood van Nicky Verstappen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beveiliging[bewerken]

Vanwege voortdurende privacyschending van de verdachte heb ik het artikel een week semibeveiligd. Met vriendelijke groet, Magere Hein (overleg) 22 aug 2018 14:06 (CEST)

De politie publiceert doelbewust zijn volledige naam, die daarmee dus officieel bekend is. Het lijkt me dat er dan niets meer te schenden valt. Apdency (overleg) 22 aug 2018 14:28 (CEST)
Dus omdat de politie dat doet moeten wij dat ook doen? Zo vanzelfsprekend vind ik dat niet. Magere Hein (overleg) 22 aug 2018 14:39 (CEST)
Tot heden is hij een verdachte toch? Straks zit de politie er naast (Ik zeg niet dat het zo is, maar het kan) en dan staat ie er wel met naam en toenaam in. Father of Lies (overleg) 22 aug 2018 14:43 (CEST)
De politie doet dit na maandenlang deze kennis gehad te hebben als een laatste, weloverwogen redmiddel. Dat doet nog niks af aan de rechten die de verdachte nu heeft. Dus aub geen volledige namen vermelden als het onderzoek nog gaande is... Wikipedia staat voor feiten. AnarchistiCookie Overleg 22 aug 2018 17:13 (CEST)
Klopt, en het feit is dat de politie vandaag de voor- en achternaam van de verdachte heeft vrijgegeven. Die persoon wordt niet in zijn rechten aangetast doordat Wikipedia opschrijft wat de politie officieel bekend heeft gemaakt. Dat is onmogelijk. Apdency (overleg) 22 aug 2018 17:41 (CEST)
Beveiliging geëscaleerd. –bdijkstra (overleg) 22 aug 2018 18:38 (CEST)
Dat is wel erg kort. De discussie niet gelezen? Apdency (overleg) 22 aug 2018 18:45 (CEST)
Ik besef me nu dat ik "bwo" had moeten opgeven als beveiligingsreden. –bdijkstra (overleg) 22 aug 2018 19:17 (CEST)
O. Dat is inderdaad iets anders. Maar voor zover er een bwo was hield die toch alleen verband met de opvatting dat er aan privacyschending werd gedaan? Apdency (overleg) 22 aug 2018 20:23 (CEST)
Waar wil je heen met die vraag? –bdijkstra (overleg) 22 aug 2018 20:55 (CEST)
Laat maar, het is geen vraag die jij hoeft te beantwoorden. Ik wou aangeven dat er weliswaar een soort van bewerkingsoorlog te zien is geweest, maar dat die uitsluitend voortkwam uit de opvatting dat met het noemen van de naam van de verdachte aan privacyschending werd gedaan. Apdency (overleg) 22 aug 2018 22:40 (CEST)
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ligt natuurlijk wel iets ingewikkelder dan een standaard ja-neevraag. Strafvorderlijke gegevens zijn een bijzondere categorie persoonsgegevens waarbij strenge eisen gelden bij de verwerking daarvan. Het is niet zo dat de verdachte geen recht meer heeft op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, omdat de politie de naam van de verdachte bekend gemaakt heeft. De politie doet dit immers met een specifiek doel, namelijk de opsporing. Dat openbaarmaking in het kader van het opsporingsbelang proportioneel wordt geacht, wil niet zeggen dat de verwerking en publicatie op Wikipedia ook proportioneel is. Dat de gegevens reeds "officieel" bekend zijn is ook geen uitzondering die de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming erkent. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 23 aug 2018 13:33 (CEST)

Er worden reeds vijf voormalige verdachten met volledige of gedeeltelijke naam genoemd in dit artikel: Rochus V., Marc Hoffman, Michel Fourniret, Martin Ney en Joos B. Waarom kunnen die namen wel gewoon genoemd worden? GeeJee (overleg) 23 aug 2018 18:44 (CEST)

Inderdaad. Het komt op mij allemaal wat vreemd over, dat per se niet willen noemen van de naam. Komt het misschien voort uit andere casussen? In ieder geval heb ik geen enkele hinder ondervonden toen ik het artikel Salah Abdeslam begon, over een destijds nog slechts gearresteerde man. Over het noemen van zijn volledige naam heeft niemand moeilijk gedaan, niemand vroeg zich af of we wellicht aan sensatiezucht meededen of dat hij het zelf wel in orde vond dat zijn naam genoemd werd. Maar nu is Jos Brech wel een probleem?
Dan dat juridische verhaal: dat lijkt me niet zo relevant als daadwerkelijk álle media het over Jos Brech hebben. Dat ene medium genaamd nl.wikipedia zou dan doen alsof het blinder dan vrouwe Justitia is? Sorry, maar met dit verdoezelen wordt echt niets of niemand beschermd. Apdency (overleg) 23 aug 2018 18:57 (CEST)
Maar niemand heeft meen ik beweert dat het bij de andere voormalige verdachten wél bon ton is om naam en toenaam te noemen. Heel overtuigend is het argument dat in andere gevallen niet geklaagd werd overigens ook niet, omdat onduidelijk is waarom – bijvoorbeeld bij Abdelsalam – niet geklaagd werd. Doelredenering ten spijt kan dus niet geconcludeerd worden dat men het toen bij het rechte eind had.
Dan het juridische verhaal: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vraagt telkens om een individuele beoordeling. Het is wellicht makkelijk om Wikipedia op een lijn te stellen met de media, maar die vergelijking gaat – net als de politievergelijking – reeds mank doordat Wikipedia een heel ander doel heeft dan de media.
Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat u de informatie van mij niet mag toevoegen. U bent uiteindelijk immers zelf juridisch eindverantwoordelijk voor uw bijdragen, dus het zal mij een biet interesseren. Wel constateer ik dat, zolang degene die de informatie wil toevoegen geen serieuze belangenafweging maakt, degene die voor het verwijderen van de informatie is de betere argumenten heeft. Uitgangspunt bij het toevoegen van privacygevoelige informatie is immers 'nee, tenzij' niet 'ja, mits'. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 23 aug 2018 19:47 (CEST)
De kern van de zaak is naar mijn mening dat WP een andere taak heeft dan justitie en de media. WP geeft feiten weer, geen vermoedens. Dat politie en justitie de verdachte met zijn volledige naam en ook beeldmateriaal bekend maken is ongetwijfeld voor de media voldoende reden om de verdachte met naam (en afbeeldingen) bekend te maken. Daaruit volgt dat het noemen van zijn naam verdachtes privacy niet meer schendt dan dat politie, justitie en media dat doen, maar daaruit volgt evenmin dat WP dat ook mag, of moet, doen. Politie en justitie hebben onder meer als doel opsporing van de verdachte. De media doen wat hun goeddunkt. WP heeft dat doel niet. Er is een nieuwe verdachte. Er is sterk bewijsmateriaal dat die verdachte er meer van weet. Of de verdachte ook de dood van het slachtoffer op zijn geweten heeft is niet aan ons te beslissen. Dat moet, als de verdachte in handen komt van justitie, een rechtbank beslissen. Tot die tijd is alle speculatie over de verdachte precies dat: speculatie. WP doet niet aan speculatie. Laten we niet met de waan van de dag meelopen en het zekere en niet het onzekere plaatsen. Met vriendelijke groet. Magere Hein (overleg) 23 aug 2018 20:00 (CEST)
Je zegt "Of de verdachte ook de dood van het slachtoffer op zijn geweten heeft is niet aan ons te beslissen." Uiteraard niet, maar ik mag toch hopen dat we het erover eens zijn dat we bij iets dergelijks mijlenver uit de buurt zijn als we het feit vermelden dan de politie die-en-die als verdachte aanwijst. Met speculatie heeft dat ook niets te maken. We gaan er geen stap mee verder dan wat officieel bekend is. Dat doen de sensatiemedia maar. Apdency (overleg) 23 aug 2018 20:29 (CEST)
[na bwc] [@Perudotes] Je zegt dat het onduidelijk is waarom er bij Abdeslam niet geklaagd werd. Maar dat kan toch nog steeds? Het artikel staat er. En ondergetekende is 'juridisch eindverantwoordelijk' voor het meeste wat erin staat. Dus waarom niet de barricades op? Apdency (overleg) 23 aug 2018 20:01 (CEST)
Beste Apdency, ik heb ook nimmer beweerd dat er niet meer geklaagd kan worden over Abdeslam, dat staat immers los van mijn constatering. Waar u met de rest van uw relaas naartoe wilt is mij ook onduidelijk. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 23 aug 2018 20:16 (CEST)
OK, ik geef geen prioriteit aan een nadere verklaring en vermoed dat je dat ook geen probleem vindt. Apdency (overleg) 23 aug 2018 20:29 (CEST)
Nogal hypocriet om wel de namen van alle andere (ex)verdachten te noemen, maar niet die van de verdachte die DNA op het lichaam heeft achtergelaten. 143.176.60.141 23 aug 2018 23:00 (CEST)

Mijn observatie is dat alle media Jos noemen; dit zijn feiten. WP zou feiten moeten weergeven, zoals andere namen (met verdachtmakingen!) nu ook genoemd zijn. Ik zie een beslissing zonder rationele grondslag, wat op mij overkomt als extreem zuiver willen blijven maar daardoor verblind een fout maken.Wesko (overleg) 25 aug 2018 00:04 (CEST)

Waarom Wikipedia dit feit niet zou moeten weergeven is reeds voldoende rationeel onderbouwd. Als u dat gemist heeft, raadt ik u aan de discussie hierboven nog een keer te lezen. Dat de namen van andere (ex-)verdachten genoemd worden is geen rationele grondslag, maar slechts een smoes om dan ook maar deze informatie toe te voegen. Overigens durf ik best de stelling aan dat ook het noemen van die namen een mogelijke privacyschending is en dat best volstaan kan worden met een opsomming als "de eerste verdachte die justitie op het oog had was een Junk. Later kwamen ook een Duitse en een Franse kindermoordenaar in beeld als mogelijke verdachte ... et cetera." Met het noemen van die namen wordt immers enkel de ongebreidelde sensatiezucht gediend, terwijl zij bovendien niet aan uitgangspunten als minimale gegevensverwerking lijkt te voldoen. Ons doel – het geven van achtergrondinformatie – kan immers prima behaald worden door de (meeste) namen achterwege te laten. Ook dat vraagt om een serieuze en individuele belangenafweging, maar daar wil niemand tijd en moeite in investeren, omdat volstaan wordt met de gebruikelijke non-argumenten als "maar hunnie doen het ook". Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 25 aug 2018 13:20 (CEST)

Moord?[bewerken]

De doodsoorzaak van Nicky Verstappen is niet bekend. Spreken van moord is dus voorbarig. Dit dient gecorrigeerd te worden. Sylhouet overleg 22 aug 2018 21:11 (CEST)

Er is wel bekend dat hij dader is. Het bewijst dat hij op een procesverbaal van 12 augustus 1998 staat als toevallige passant. Daarnaast zijn er DNA op spullen van hem aangetroffen, dankzij familieleden van hem. Er zijn te weinig vragen overgebleven. maar er zijn harde bewijzen aanwezig. Edwtie (overleg) 22 aug 2018 21:51 (CEST)
De rechter bepaalt of iemand dader is of niet. En zelfs dan hoeft er nog geen sprake te zijn van moord, het kan ook dood door schuld zijn geweest. –bdijkstra (overleg) 22 aug 2018 21:57 (CEST)
ik verwijs naar een zaak waar een DNA als geldige bewijs en procesverbaal als aanvullende bewijs. De raad van state heeft dit beslist. DNA-profiel is geldige bewijs. Als hij niet aanwezig is dan kan er zaak gewoon gestart worden. Hij kan dus veroordeeld worden bij verstek. Omdat verdachte ook vluchtgevaarlijk is. het is ook gebleken dat hij verbergen gedachten had. Hij probeerde te vluchten toen politie een grote DNA onderzoek ging starten. Edwtie (overleg) 22 aug 2018 22:03 (CEST)
Heb je een gezaghebbende bron voor de kwalificatie "moord" en de kwalificatie "dader"? –bdijkstra (overleg) 22 aug 2018 22:26 (CEST)
Vraag nu aan politie die weet over dit zaak. Maar ze hebben al verteld dat dader in zicht is. Op 8 juni kregen familie van slachtoffer Nicky verstappen informatie dat politie verdachte heeft gevonden op basis van DNA match. Afgelopen maanden hebben ze hard gewerkt vanaf oktober 2017 tot mei 2018. Op basis van deze bewijzen is er een opsporingsbevel uitgereikt. Ook is hij in Europese arresteringsbevel opgenomen. Edwtie (overleg) 22 aug 2018 23:14 (CEST)


Ik zie inderdaad dat in https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/dossiers/2017/onderzoeknickyverstappen/de-zaak.html#Wat%20is%20er%20gebeurd niet gesproken wordt van moord. - Patrick (overleg) 22 aug 2018 21:56 (CEST)
Maar er zijn wel sporen rond lichaam van nicky aangetroffen. daar hebben ze DNA match aangetroffen. Dus hij was al bij hem geweest! Edwtie (overleg) 22 aug 2018 21:58 (CEST)
Daaruit volgt zelfstandig noch dat de verdachte de dood van Nicky Verstappen op zijn geweten heeft, noch moord. Groet, Magere Hein (overleg) 22 aug 2018 22:38 (CEST)
Omdat hij vluchtgevaarlijk is. dan moet hij wel geweten dat hij een moord op nicky verstappen heeft gepleegd. Het wijst dat dna sporen op pyjamabroek van Nicky Verstappen. Edwtie (overleg) 22 aug 2018 23:11 (CEST)
Dood van Nicky Verstappen lijkt vooralsnog dus een betere titel. - Patrick (overleg) 22 aug 2018 22:29 (CEST)
Het gaat niet alleen om de titel, al zou dat een goed begin zijn. Het hele artikel moet nagelopen worden: zelfs in de externe links komt het woord moord voor, terwijl de titel van het betreffende artikel (van PRdeV) zorgvuldig is. Sylhouet overleg 22 aug 2018 22:46 (CEST)
Ik heb de tekst zojuist wat aangepast. Ik kan alleen geen goede alternatieven vinden voor de categorieën Moordzaak in Nederland en Onopgeloste moord. –bdijkstra (overleg) 22 aug 2018 23:24 (CEST)
Zo is het al een stuk minder POV. Nu alleen de titel nog (Waarom niet gewoon Nicky Verstappen?) en de Infobox. Sylhouet overleg 23 aug 2018 10:19 (CEST)
Het onderwerp van het artikel is niet de persoon Nicky Verstappen. Veel gebruikelijker is Dood van, dus dat lijkt me vooralsnog de beste titel. –bdijkstra (overleg) 23 aug 2018 13:23 (CEST)
De titel luidt nu 'dood van Nicky Verstappen', maar in de inleidende zin staat nog steeds « De moord op Nicky Verstappen verwijst ». Een goed alternatief voor de categorie is wellicht Categorie:Strafzaak in Nederland. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 23 aug 2018 13:48 (CEST)
Inleiding aangepast, de categorieën lijken me niet zo'n probleem aangezien het om een veronderstelde moord gaat en er in die categorieën ook andere niet-moorden staan. –bdijkstra (overleg) 23 aug 2018 14:03 (CEST)
In dit soort artikelen is de constructie '<Titel> was/verwijst naar <X>' erg geforceerd (vgl. en:MOS:BOLDAVOID) en kan je beter iets schrijven als: 'Op 10 augustus 1998 werd de elfjarige Nederlandse jongen Nicky Verstappen dood aangetroffen bij Brunssum. Aangenomen wordt dat hij is vermoord.' Jeroen N (overleg) 23 aug 2018 14:16 (CEST)
Het is zoals het er nu staat inderdaad een nogal gekunsteld begin van het artikel. Dat 'de gebeurtenis' ook, lelijk. 60.116.178.11 23 aug 2018 16:26 (CEST)
Aangenomen wordt dat Nicky Verstappen door een misdrijf om het leven is gekomen want er is een verdachte. Jos B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Is er een bron waaruit blijkt dat het OM uitgaat van moord? Zo nee, dan zou er niet in de inleiding moeten staan dat wordt aangenomen dat Nicky Verstappen is vermoord, maar dat aangenomen wordt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. 143.176.60.141 23 aug 2018 23:23 (CEST)

Stuiting verjaring?[bewerken]

In het artikel staat de volgende passage « met betrekking tot misdrijven met een vervolgingsverjaringstermijn van 20 jaar die de man mogelijk rond 10 augustus 1998 heeft gepleegd is de verjaring in 2018 tijdig gestuit. » Is er een serieuze bron die deze stelling ondersteunt? Het lijkt mij namelijk niet zonder meer evident dat de verjaring in deze al gestuit is. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 23 aug 2018 13:39 (CEST)

Op de radio hoorde ik het de Officier van Justitie zeggen tijdens de persconferentie. De verjaring was gestuit omdat een Internationaal Opsporingsbevel was uitgevaardigd voordat de termijn afliep. Het enige geschrevenene daarover vond ik hier. Sylhouet overleg 23 aug 2018 16:14 (CEST)
Het stuk uit de Trouw is niet heel sterk omdat de verjaring niet door politieonderzoek gestuit wordt, maar slechts door een daad van vervolging. Met betrekking tot een Europees arrestatiebevel (ik neem aan dat de officier dit zei/bedoelde) wordt de stuitende werking in de literatuur wel eens aangenomen, maar zekerheid daarover bestaat nog niet. Een duidelijke (geschreven) bron die aangeeft volgens wie en waarom de verjaring gestuit is lijkt mij daarom de voorkeur te genieten, maar ik refereer hiervoor aan het oordeel van de rest (of van u – als niemand anders inbreng heeft). Met vriendelijk groet, Perudotes (overleg) 23 aug 2018 20:05 (CEST)
De formulering op de persconferentie was alleen "na 8 juni [datum dna-match] hebben wij gezorgd dat de verjaring gestuit is". - Patrick (overleg) 23 aug 2018 20:22 (CEST)
De alinea is voor mij in eerste instantie onduidelijkheid. Is het een idee om deze informatie uit o.a. de Trouw-bron eraan toe te voegen? “Een verjaring van twintig jaar geldt voor zaken als ontvoering, mishandeling en onttrekking aan het ouderlijk gezag. Moord of doodslag en misbruik van een kind kan niet verjaren”. Dus vermelden dat er (zware) misdrijven zijn die nooit verjaren in Nederland. 94.213.11.118 24 aug 2018 11:19 (CEST)
Ik kende sowieso het gebruik van stuiten niet in deze context. Misschien herformuleren om het ook voor leken meteen duidelijk te laten zijn? Vinvlugt (overleg) 24 aug 2018 14:20 (CEST)
Verjaring geldt als dader of verdachte spoorloos is. Na 20 jaar is er niemand gevonden. Sinds wetswijziging van 2005 zijn verjaringstermijn voor lopende bestaande zaken vervallen. het betekende dat de zaken vanaf 1988 geen verjaringstermijn meer hebben. Het geldt niet voor verjaarde zaken voor 1988. Op 8 juni hebben NFI medewerkers een DNA-match gevonden. Daarmee hebben ze een dader in een beeld gebracht. Het gaat erom opsporingstermijn van 20 jaar. Edwtie (overleg) 24 aug 2018 15:49 (CEST)
Ik doelde op "stuiting". Vinvlugt (overleg) 24 aug 2018 15:58 (CEST)
Wat stel je voor, Vinvlugt? 'Stuiten' is geen jargon. Van mij mag overigens de hele zin wel weg. Als eventuele verjaring een issue wordt tijdens het proces zien we dat vanzelf wel, maar voor nu lijkt het me niet vermeldenswaardig. Jeroen N (overleg) 24 aug 2018 16:06 (CEST)
In het wetboek staat: "Elke daad van vervolging stuit de verjaring".[1] Een EAB zou als daad van vervolging gezien kunnen worden en Trouw neemt dat waarschijnlijk aan. [2] Helaas kan ik geen relevante jurisprudentie vinden, misschien bestaat die ook (nog) niet.
Wat Trouw in hetzelfde artikel schrijft over verjaring van kindermisbruik klopt sowieso niet, dus dat lijkt me geen betrouwbare bron.[3] 143.176.60.141 24 aug 2018 18:08 (CEST)
We weten pas of het gestuit is als er iemand wordt veroordeeld. Wat wel in het lemma past is dit feit:

"Volgens Jan Eland, Hoofdofficier van Justitie Limburg, is de verjaring in 2018 tijdig gestuit."<ref>https://www.youtube.com/watch?v=czR3klEti0s (42:03)</ref>

143.176.60.141 24 aug 2018 18:15 (CEST)
Beste Jeroen N, net nadat ik mijn opmerking had geplaatst, dacht ik: wie weet ligt het wel aan mij, dat ik een vrij normale juridische term niet ken. Toch denk ik: kent de gemiddelde lezer deze term? Ik kan overigens niet goed beoordelen of de hele zin beter weg kan, ik heb het nieuws niet goed gevolgd. Ik vertrouw geheel op jouw oordeelsvermogen in dezen. Vinvlugt (overleg) 24 aug 2018 21:51 (CEST)
"Gestuit" kan worden gelinkt naar Verjaring#Stuiting_en_schorsing. "Volgens .." is prima. - Patrick (overleg) 25 aug 2018 01:36 (CEST)
Hoewel ook Nederland een verschil tussen stuiting en schorsing kent, oogt het natuurlijk wel een beetje dilettant om voor Nederlandse gevallen te linken naar een paragraaf onder het kopje "Verjaring in België". Daarnaast begrijp ik dat het noemen van namen heel imposant en belangrijk klinkt, maar in casu voegt de naam van de hoofdofficier weinig toe. Zou het echt een verschil maken of uitgerekend deze hoofdofficier deze mededeling had gedaan, in plaats van een willekeurige andere (pers)officier? Lijkt mij niet. Het gezag van de hoofdofficier in deze komt van zijn ambt, niet van zijn persoon. Kortom, de kern van het relaas is dat volgens een van de procesdeelnemers de verjaring gestuit is. Wie of waar de betreffende bewering gedaan wordt blijkt reeds afdoende uit de bronvermelding. In casu is het voldoende als vermeld wordt dat "volgens de hoofdofficier van justitie Limburg ...<link>" of "volgens het Openbaar Ministerie is de verjaring in 2018 tijdig gestuit.<link>" Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 25 aug 2018 12:55 (CEST)
De voorgestelde link naar een paragraaf onder het kopje "Verjaring in België" was inderdaad een vergissing. - Patrick (overleg) 25 aug 2018 13:51 (CEST)
Ik noem alleen de feiten, relevant of niet. De mening dat het noemen van namen imposant en belangrijk zou klinken deel ik niet. Deze naam lijkt me verder niet interresant. Zolang het maar niet inconsequent wordt (bijv. de ene verdachte wel noemen en de andere niet). 143.176.60.141 27 aug 2018 18:09 (CEST)

Actueel[bewerken]

Het sjabloon {{Actueel}} mag toch wel worden toegevoegd bovenaan. In België is er onder meer dit artikel.--Dartelaar [geef een gil!] 23 aug 2018 23:09 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Dit is tenslotte geen nieuwssite. –bdijkstra (overleg) 23 aug 2018 23:17 (CEST)

Kleine verbeteringen[bewerken]

'Verdachte in deze zaak was een junk, ene Rochus V.' Ik zou zeggen 'De eerste verdachte...' En toevoegen: de naam van de man stond sinds 1998 in het politiedossier vermeld, omdat agenten hem enkele uren na de vondst van het lichaam van Nicky in de buurt tegenkwamen. JimT (overleg) 24 aug 2018 15:27 (CEST)

actualisatie beveiligde artikel[bewerken]

Kan een moderator svp aan het artikel het volgende toevoegen, merci, EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 26 aug 2018 22:58 (CEST):

Op 26 augustus werd de verdachte van de moord op Nicky in Spanje aangehouden, nadat iemand hem bij Barcelona had herkend uit de door de Nederlandse politie verspreidde foto's.[4]

NB. Zoals hierboven reeds vermeld: de doodsoorzaak van Nicky Verstappen is niet vastgesteld. De politie zegt dan ook niet dat het gaat om een moordverdachte, maar dat ze JB zoeken vanwege betrokkenheid bij de dood van NV. Sylhouet overleg 26 aug 2018 23:44 (CEST)
Andere formulering is prima, maar dit moet echt vermeld worden. Maar de Volkskrant schrijft nu ook "De 55-jarige hoofdverdachte van de moord op Nicky Verstappen in 1998 zit vast in een Spaanse politiecel."[5] SVP actie door een moderator of beveiliging opheffen. We maken ons hier compleet belachelijk mee. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 27 aug 2018 12:51 (CEST)
Ik heb nu geen tijd om te bewerken, beveiliging eraf gehaald. –bdijkstra (overleg) 27 aug 2018 13:18 (CEST)
Dank je wel, hopelijk kan dat zo blijven. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 27 aug 2018 13:54 (CEST)

Houthakken[bewerken]

Is het relevant dat hij aan het houthakken was? Ik zag op de video dat hij open sandalen droeg tijdens zijn aanhouding. Hoeveel informatie is te veel? 143.176.60.141 27 aug 2018 18:15 (CEST)

Dit lijkt me totaal niet relevant. Ik heb het verwijderd. Jeroen N (overleg) 27 aug 2018 18:20 (CEST)

Links[bewerken]

Ben ik bezig relevante zaken te linken, wordt het onder je handen ongedaan gemaakt. Waarom is dit altijd zwart-wit... Zo jammer. Wesko (overleg) 28 aug 2018 23:04 (CEST)

Relevante zaken? Je linkte alles wat maar te linken viel. 'Jongen', 'broer', 'politie', 'vakantie', 'graf', 'vliegtuig', noem maar op. Links moeten functioneel zijn. Jeroen N (overleg) 28 aug 2018 23:09 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 0 externe link(s) gewijzigd op Dood van Nicky Verstappen. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 30 apr 2019 00:27 (CEST)

  1. https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel72/lid1
  2. http://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-nl.do
  3. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/verjaringstermijn-misdrijven
  4. verdachte in zaak-Nicky Verstappen, aangehouden in Spanje
  5. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verdachte-aangehouden-in-zaak-nicky-verstappen~b8329ec9/