Overleg:Omzetbelasting

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

"Achteraf moeten zij dit btw-bedrag aan de staat voldoen." Volgens mij moet hier "Vooraf" staan.

Berekening van de houthakker[bewerken]

Volgens mij klopt er iets niet in de berekening, en in de tekst...


Een houthakker verkoopt een boomstam voor 100 Ex. BTW, dus 110 Inc. BTW Een houtzager betaald 110, maar krijgt 10 terug van de fiscus. Hij verkoopt het door voor 110 Ex BTW, dus 121 Inc. BTW. Een schrijnwerker betaald 121, maar krijgt 11 terug. Hij verkoopt de kast het door voor 121 Ex BTW, dus 133,1 Inc BTW. De Winkelier koopt een kast voor 133,1 en krijgt 12,1 terug. Hij verkoopt de kast voor 133,1 Ex BTW, dus 146,41.

Ik heb dezelfde getallen gebruikt als in het rekenvoorbeeld uit de tekst, maar in de tekst staat dat de fiscus er 46,41 op verdiend heeft.

De houthakker verdient 100 De houtzager verdient 10 De schrijnwerker verdient 11 de winkelier verdient 12,1 en de fiscus verdient 13,31

Hoe lang de bedrijfskolom ook is, de fiscus verdient nooit twee keer aan een zelfde product. Bedrijven kunnen namelijk de betaalde BTW terugvorderen. Ik laat het aan de BTW-expert over om de tekst aan te passen. Pven 26 jan 2005 10:27 (CET)

Toch klopt de rekensom, de houthakker is namelijk niet begonnen met een boom van 100 euro, maar is bijv 30 jaar geleden een zaadje gekocht voor 1 cent en heeft daar nu een boom van laten groeien waar hij 100 euro voor vraagt. Over de tekst ben ik het met je eens dat die niet juist is, het maakt niet uit hoelang een bedrijfskolom is, de BTW is altijd gelijk of er nu een waarde stijging van 33,1 euro is over 1 of 100 schakels. --Gaius 1 feb 2005 12:15 (CET)

Wat is een cumulatief cascadestelsel? Aleichem overleg 29 sep 2006 09:24 (CEST)
Waarom is dit doorgestreept? Er staat geen reactie onder. Maak hier een rode link van. --oKtosiTe - talk 21 jan 2013 22:20 (CET)

Helamaal mee eens: De fiscus verdient ongeacht de lengte van de bedrijfskolom altijd precies het BTW percentage doordat de vooraftrek wordt teruggevorderd. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 167.202.222.228 (overleg · bijdragen) 7 mrt 2008 11:06 (CET)

Als ik het goed begrijp is regressieve belasting hetzelfde als degressieve belasting. De link naar regressief verwijst naar het wiskunde begrip regressie-analyse. Heeft volgens mij niets te maken met regressieve belasting. Voorstel: tekst en link wijzigen naar degressieve blasting. Pliep 7 sep 2008 07:47 (CEST)

Het is echter het een noch het ander. Het is een proportionele belasting, want de grondslag is niet het inkomen, maar de uitgaven, en daar is het een vast percentage van. --LexTH 7 sep 2008 12:34 (CEST)
Oke. Het is een beetje warrig nu, oa omdat ik kennelijk de verkeerde termen bij elkaar heb geharkt. Wellicht kun jij dan eea kloppend maken zie ook bij Belasting, fiscale heffingen. En er bestaat een lemma Degressieve belastingen. Pliep 13 sep 2008 08:34 (CEST)
Progressief, proportioneel en degressief heeft betrekking op de grondslag, en dat is hier levering van goederen of diensten. Aanvankelijk werd de betaalde belasting - ten onrechte - met het inkomen vergeleken, en degressief genoemd. Ik wilde de fout verbeteren, maar eigenlijk denk ik dat de hele zin overbodig is. --LexTH 13 sep 2008 13:00 (CEST)

Wellicht is het een idee om de lange kolommen met BTW tarieven en EU-harmonistaiepercentages (?) op te nemen in een aparte verwijstabel. De tabellen komen de de leesbaarheid van Omzetbelasting niet ten goede. Pliep 13 sep 2008 08:37 (CEST)

In nederland kan het zijn dat je per maand aangifte moet doen. De belastingdienst stelt dit vast zodra er een btw-nummer wordt aangevraagd. 62.194.248.118 9 okt 2008 08:39 (CEST)


België - Nederland[bewerken]

Kunnen we niet beter 3 pagina's maken ? Eentje met een algemene uitleg (cascadestelsel, Europa,...) en dan eentje per land, omdat het toch wel voor een deel over nationale wetgeving gaat.

Dit zal, hopelijk, de leesbaarheid ten goede komen. Nu vind ik het een beetje een wirwar van gegevens waar slechts een weinig structuur in zit.

--Sennaw 2 feb 2009 10:22 (CET)

Dat lijkt me een goed plan: Omzetbelasting in Nederland en Omzetbelasting in Beglië, later uit te breiden naar andere landen en gebieden, zoals Omzetbelasting in de Europese Unie. Mig de Jong 2 feb 2009 14:40 (CET)
In België spreken we zo goed als nooit over "omzetbelasting". Kan het dan BTW in België heten, of met dat dan Belasting over de toegevoegde waarde in België zijn ? Ik wil er best aan beginnen, maar kan ik ergens een "kladversie" bewaren, of begin ik er gewoon aan en maak ik er een "beginnetje" van? --Sennaw 2 feb 2009 17:08 (CET)
BTW in België is begonnen. Ik zal dit op m'n eigen tempo aanvullen.--Sennaw 3 feb 2009 13:21 (CET)
Ik snap zowiezo niet waarom dit artikel Omzetbelasting heet, op mijn school leren we nog altijd over belasting toegevoegde waarde. Crazyphunk 18 aug 2009 20:38 (CEST)

Combineren ander artikel[bewerken]

Dit artikel is bijna hetzelfde als: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_op_de_omzetbelasting_1968 Beter kan de bovenstaande pagina als subkop in deze pagina worden gevoegd, en eventueel de naam van deze pagina veranderen naar een specefiekere titel (aangezien het artikel met name om omzetbelasting in Nederland en Begië gaat) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 86.80.185.64 (overleg · bijdragen)

Belastingplichtige[bewerken]

De definitie die benoemd is zoals onderstaand is nergens in de wet zo terug te vinden. Zover ik weet bestaat er geen W.BTW (meer). BTW is geregeld in de "wet op omzet belasting 1968". Mijn vraag is dan ook waar deze definitie vandaan is gehaald?

"Definitie: Art. 4. §1 W.BTW: Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend."

Er wordt geduid op de btw richtlijn. Al is art 4 $ 1 de zesde richtlijn. Dit is echt zwaar verouderde informatie. BTW is in eerste plaats en Europese regeling, waarbij de btw richtlijn bandbreedte aangeeft voor de nationale wetten omzetbelasting.
elmar283 (overleg) 3 jan 2019 18:28 (CET)

btw tarieven[bewerken]

De lange kijsten met tarieven maken het lemma slecht leesbaar. Vandaar de splitsing in een apart lemma.Philip Hab (overleg) 23 dec 2013 10:57 (CET)

Lijkt me een goede beslissing. Bedankt. Woody|(?) 23 dec 2013 14:48 (CET)

In 2011 was het tarief op kunst en boeken tijdelijk geen 6% maar 19% 77.174.114.47 21 okt 2017 15:24 (CEST)

Belasting op natuurlijke bronnen[bewerken]

Ik vind het voorbeeld van de boom, wat ongelukkig want een boom bestaat uit grondstoffen zoals water en mineralen en kan niet groeien zonder zonenergie en schone lucht. Ook is niet de boom van de boomhakker, maar van eigenaar van het perceel. Kortom het misschien is het tijd om een andere wat simpelere voorbeeld te kiezen, maar wel met net zo lange keten. Carsrac (overleg) 25 feb 2014 14:23 (CET)

verbroken verwijzing[bewerken]

De "deze tabel" link werkt niet (meer). – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 86.89.63.47 (overleg · bijdragen)

Is 'gerepareerd'. Hartelijk dank voor uw oplettendheid. - Paul-MD (overleg) 29 mrt 2015 21:31 (CEST)

Cascadestelsel[bewerken]

In het voorbeeld bij het Cascadestelsel wordt geen rekening gehouden met belastingteruggave. De 2e in het proces koopt inderdaad in voor 88 euro, maar kan de 8 euro aan BTW terugvragen. De kostprijs is dan dus 80 euro. Of kan bij dit stelsel geen betaalde BTW worden teruggevraagd? Nietanoniem (overleg) 10 jun 2016 10:17 (CEST)

Eenieder[bewerken]

In het artikel wordt eenieder als volgt gedefineerd: "1. Eenieder:

  • Natuurlijk persoon
  • Rechtspersoon: private rechtspersonen, publieke rechtspersonen
  • Verenigingen: o.a. feitelijke verenigingen, tijdelijke verenigingen."

Dat lijkt me nou juist niet de definitie van eenieder. Want wat dacht je van een VOF, maatschap of stichting. Vooral de VOF en maatschap valt niet binnen de definitie. De stichting is een rechtspersoon, maar dat is zo niet echt helder.

Mij doet de tekst nogal rommelig overkomen zo. De tekst citeert ook willekeurig de 6e richtlijn (verouderd) en de sinds 2006 geldende btw richtlijn. Ik zal hierover nog een nieuw kopje aanmaken. elmar283 (overleg) 3 jan 2019 18:32 (CET)

BTW richtlijn en diepte van artikel[bewerken]

Dit artikel is nogal rommelig. Ten eerste staan veel onderwerpen al in wet op de omzetbelasting 1968 en Btw in België. Ik heb daarom al twee kopjes toegevoegd die hiernaar verwijst. Voor de leesbaarheid stel ik voor om zoveel mogelijk teksten uit dit artikel te schrappen als het gaat om nationale regelgeving in Nederland of België. Ik heb dat voor Nederland al hier en daar gedaan. Dan blijft er nog een algemene uitleg over wat omzetbelasting is over plus uitleg van de btw-richtlijn.

Over dat laatste wil ik jullie vragen mee te denken om een aantal redenen: 1. de huidige tekst haalt de zesde richtlijn (verouderd) en de btw-richtlijn door elkaar heen; 2. het is niet zo dat het artikel alle beginselen van de btw-richtlijn behandeld, dus waarom is dit nu selectief wel en niet gedaan; met die constatering vraag ik me af of het niet beter is om die verwijzingen te verwijderen voor de leesbaarheid van de tekst?; mocht er wel informatie nodig zijn over de btw richtlijn kan dat dan niet in een apart artikel genaamd btw-richtlijn? 3. Naast algemene informatie wordt er ook telkens verwezen naar de situatie in Nederland en België. Is het niet beter om die teksten zoveel mogelijk in de twee andere artikelen te plaatsen? Nu is het soms ook niet duidelijk of een situatie zich in Nederland of België voordoet.

Graag hoor ik hoe hierover gedacht wordt voordat ik aan het verbouwen sla. :-) PS: Voorgaande reactie is gemaakt op 3 januari 2019 door Gebruiker:Elmar283

  • inderdaad een rommelige pagina. Ook “Boekhoudkundige termen voor de btw” kan wat mij betreft in het geheel weg of op zijn minst ernstig ingekort worden? Het onderwerp is immers de belasting en niet de boekhouding Gerhardius ( Overleg) 11 jan 2019 20:09 (CET)
    • Bovendien vraag ik me af waarom het onderscheid tussen België en Nederland op deze zo belangrijk wordt gevonden dat ze elk een eigen lemma hebben. De btw in zowel België als Nederland is immers op dezelfde grondvesten gebaseerd en wijkt op details af... Gerhardius ( Overleg) 11 jan 2019 21:24 (CET)

Ik heb het artikel flink gesnoeid. Hopelijk is het zo wat duidelijker en encyclopedische geworden Gerhardius ( Overleg) 11 jan 2019 22:55 (CET)

Houthakker en tarieven[bewerken]

Ik begrijp niet goed waarom bij het cascade stelsel een tarief van 10% gehanteerd wordt en bij de btw 21%? Is het niet duidelijker indien bij beide stelsel hetzelfde tarief gehanteerd wordt? elmar283 (overleg) 8 nov 2019 22:02 (CET)

Verder klopt het ook niet dat het te betalen belasting bedrag ongeveer gelijk is. Bij het cascade systeem loopt het steeds op. Het tarief is aan het einde al 25% (belasting / (Verkoopprijs -/- belasting). Bij de btw blijft deze 21% ((verkoopprijs -/- totale voorbelasting) / (verkoopprijs -/- totale btw + totale voorbelasting)). Als je er nu nog schakels bij optelt zal het tarief van het cascadestelsel blijven oplopen terwijl die van de btw 21% blijft. elmar283 (overleg) 8 nov 2019 22:17 (CET)

het verschil is de cumulatie van de tarieven bij cascade doordat de tijdens de productie gegenereerde toegevoegde waarde niet wordt gerestitueerd. Gerhardius ( Overleg) 9 nov 2019 00:34 (CET)
Ja precies. Dan is de opmerking dat de tarieven ongeveer gelijk zijn niet juist. Dat dit in deze situatie wel zo is geeft een verkeerd beeld. elmar283 (overleg) 9 nov 2019 09:32 (CET)