Overleg:Plioceen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

worden met homoniden niet hominiden (mensachtigen) bedoeld?Evanherk 21 jan 2005 15:39 (CET)

Begin Plioceen[bewerken]

Op en: en de: begint het Plioceen eerder (1,8 M). Nu lees ik op en:Gelasian; "The International Union for Quaternary Research (INQUA) has proposed that the Gelasian be moved from the Pliocene to the Pleistocene in order that the geologic time scale be more consistent with the key changes in Earth's climate, oceans, and biota that occurred then (2.588 mya) and corresponding to the Gauss-Matuyama magnetostratigraphic boundary." - Blijkbaar is er dus nog geen overeenkomst over de begrenzing. Is er een bepaalde reden dat we op nl: op de feiten vooruit lopen? Of zijn er andere redenen voor onze afwijking? --- jeroenvrp 18 apr 2007 13:30 (CEST)

Beste Jeroen
Je bedoelt dat het Plioceen later ophoudt, neem ik maar aan.
De definitieve beslissing over de Plio/Pleistoceengrens en het voortbestaan van het Kwartair (twee gelinkte vraagstukken) is inderdaad nog niet genomen, die komt in 2008.
Het is wat ingewikkeld om uit te leggen maar Nederland (en met Nederland vele andere landen!) loopt beslist niet vooruit. Het omgekeerde is eerder het geval.
Het is binnen de Kwartairwereld (en niet alleen daarbinnen) al tientallen jaren gebruikelijk het Kwartair met het Pretiglien (in Nederland gedefinieerd) te laten beginnen. Nederland is jarenlang toonaangevend geweest in de Kwartairstratigrafie en de hier ontwikkelde indeling van het Kwartair wordt in vele landen, al of niet aangepast, gehanteerd. Het Pretiglien begint bij 2.588 (ongeveer, want die getallen achter de komma veranderen nogal eens, wat afhangt van de dateringsmethode). Het Gelasien is veel later gedefinieerd omdat de Italianen dat nodig vonden (....). Het Gelasien komt vrijwel overeen met het veel langer bestaande Tiglien en het Pretiglien (dwz de periode tussen c. 1.8-2.588 Ma). Door een daterings cq interpretatie conflict (oa) is de Plio/Pleistoceen grens in een Italiaanse sectie bij 1.8 terecht gekomen, wat overeenkomt met de top van het Tiglien/Gelasien.
De Kwartairwereld herbergt meer geologische onderzoekers dan er elders zijn, het aantal onderzoeks instellingen, publicaties is navenant. De commissie die de ICS (International Stratigraphic Chart) samenstelt, telt echter weinig Kwartair onderzoekers. Een kleine groep heeft daar een bepaalde mening willen doordrukken. In dit conflict was in de IUGS (de internationale geologische unie waaronder de ICS commissie valt) een moratorium van 10 jaar overeengekomen wat uitstel van een beslissing inhield tot ergens in 2008. Men heeft gemeend voor die datum een ICS uit te moeten brengen waarin de grens op 1.8 gesteld is en waar het Kwartair niet meer als officiële stratigrafische eenheid vermeld staat. Het komt erop neer dat de ICS commissie voor zijn beurt gesproken heeft. Men had het eind van het moratorium moeten afwachten en de daarop volgende 'eind' beslissing. In ieder geval is het zo dat INQUA (de Internationale Kwartair Vereniging) deze gang van zaken niet accepteert. Er zijn compromissen voorgesteld, waaronder de handhaving van het Kwartair in de ICS en de opname van het Gelasien in het Kwartair minimum eisen zijn. Het 'kwaad' is inmiddels wel geschied want iedereen denkt dat dit de 'beste' (tenslotte de laatste) stratigrafische indeling is. Dat is dus NIET zo.
Misschien lijkt dit alles wat kinderachtig maar dat is schijn. Ten eerste is er het principiële standpunt dat het Kwartair 'anders' is dan andere tijdperken om voor voordehandliggende redenen.
  • Het voorkomen van ijstijden (sterke klimatologische bepaling van het landschap, de biota, etc.).
  • Het is het 'mensentijdperk'.
  • Op veel plaatsen wereldwijd zijn de afzettingen uit het Kwartair bepalend voor onze leefomgeving.
  • Er gebeurt geologisch veel meer bij 2.566 dan bij 1.8. Dat is een heel belangrijk (eigenlijk het belangrijkste) argument want het garandeert een betere vaststelling van een grens.
  • Er speelt nog iets heel belangrijks mee en dat is geld. Triviaal maar wel waar. Veel instellingen die onderzoek doen naar onderwerpen die het Kwartair raken (waaronder bv ook klimaatonderzoek valt!) hebben of in de naam van de instelling of ergens anders een prominente plaats voor het woord 'Kwartair' ingeruimd. Men is bang (niet ongegrond) dat als dat woord verdwijnt uit de geologische kolom, politici die moeten beslissen over de financiering die zullen verminderen of stopzetten.
Het is dus zowel op inhoudelijke als politieke gronden waarop het verzet gebaseerd is.
Ik, als Nederlandse onderzoeker vind een grens bij 1.8 ronduit absurd. Daar kunnen we weinig mee. Bovendien, maar dat wordt nooit zo'n sterk argument gevonden, de oude indeling voldeed zeer goed. Voorlopig, hangende de eindbeslissing, lijkt het mij beter de oude grens te handhaven, dwz 2.588 Ma. Het is trouwens zeer de vraag of INQUA een beslissing accepteert die niet met haar eisen overeenkomt. Dat zal een interessante situatie geven.
Mijn excuses voor deze wat lange uitleg. Ik hoop dat er tenminste een beetje duidelijkheid gekomen is.--Tom Meijer 18 apr 2007 21:47 (CEST)
Dank je voor je heldere uitleg Tom. Inderdaad bedoelde ik dat "het Plioceen later ophoudt". Ik kwam op deze vraag na een wijziging van een anoniem op Lijst van vindplaatsen van fossielen in Nederland. Ik ben toen op en: en de: gaan kijken en kwam daardoor in de war. Ik zie echter dat je dat al gezien had op het bewuste artikel. Groet, --- jeroenvrp 19 apr 2007 17:16 (CEST)
Wellicht zouden we onze Engelse en Duitse collegae moeten melden dat de 1,8 Ma grens in feite POV is, in ieder geval tot 2008. Het is niet handig als dit soort dingen op een prominente plek op internet verschijnen want dat zou wel eens de gedachte kunnen verspreiden dat de 1,8 Ma grens een geaccepteerd feit is. Woudloper 19 apr 2007 18:08 (CEST)