Overleg:Renaud de Monteban

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Geboortejaar[brontekst bewerken]

Renaud de Monte ban kan nooit in 700 geboren zijn als hij een vazal van Karel de Grote is geweest! Kwater (overleg) 25 mei 2022 13:54 (CEST)Reageren[reageer]

Renaud en zijn oom Malegijs zijn vertegenwoordigers van de weerstand tegen de heerschappij van Karel de Grote (747 of 748-814), als wel van diens grootvader Karel Martel (ca. 689-714, dus het huis van de karolingen). Zelf ben ik van mening, maar dat is louter speculatie en eigen onderzoek, dat achter de romanfiguur van Renaud weleens Hunold (Hunold I, Waifar en Hunold II) kan schuilgaan. Hunold I was de zoon van Odo de Grote ('Aymon'?) en de broer van Odo de Grote was Sint Hubertus (655-727). Aymon was graaf van Dordogne en Odo was hertog van Aquitanië. Als de analogie hout snijdt, zou dat dus betekenen dat achter de mythische magiër Malegijs wel eens Sint Hubertus zou kunnen schuilgaan, want Sint Hubertus was de oom van Hunold I en Malegijs de oom van Renaud. Als Hunold I en II samen zijn gevloeid in Renaud, dan kan dat zijn langere levensduur verklaren. Voor alsnog is Renaud een mythe, gemaakt om de weerstand tegen de despotische Karolingen vorm te geven. De gebiedsuitbreiding alsmede het opleggen van een rooms-katholiek christelijk geloof en dwars zitten van het keltische christendom riepen verzet op.
Remaclus werd in 624 monnik in de keltisch christelijke abdij van Luxeuil. Theodardus was leerling van Sint Remaclus, de keltisch christelijke abt van Solignac. Nadat Theodardus vermoord was, werd Lambertus van Maastricht bisschop. Lambertus was door Remaclus gedoopt en ging op zijn 21e in de leer bij Remaclus. Hubertus ging op zijn beurt in de leer bij de heilige Lambertus van Maastricht en volgde hem op toen ook hij vermoord werd. We zien dus een verband tussen Sint Hubertus en het keltische christendom. Sint Lambertus verzette zich tegen het huwelijk van Alpaida, de moeder van Karel Martel, en Pepijn van Herstal. Vandaar de spanning tussen karolingen en keltisch christelijke bisschoppen. Hubertus stond vast in dezelfde traditie als Lambertus en had vast dezelfde mening ten opzichte van Karel Martel en zijn moeder. Karel Martel vestigde de karolingische dynastie. Keltisch christelijke bisschoppen werden geïncorporeerd als rooms-katholieke heiligen.
Fries paard, in de Middeleeuwen als krijgspaard gebruikt. Was de vermaarde zwarte Beiaard soms een geschenk van de Friese koning Radboud aan zijn bondgenoot Odo van Aquitanië?
Achter elke mythe gaat vaak een historische werkelijkheid schuil. Hunold (of Hunaud) en Renaud lijken misschien niet zo op elkaar, de Italiaanse versie van Renaud, Rinaldo, lijkt des te meer op Hunold (of Hunoald). Net als Aymon had Odo de Grote een dochter die met een islamitische heerser was getrouwd: Aymon huwde zijn dochter Bradamante uit aan de saraceense krijger Ruggiero en Odo huwde Lampegia uit aan de omajjadische Uthman ibn Naissa (Munuza). 10Guillot (overleg) 25 mei 2022 15:01 (CEST)Reageren[reageer]
Dat Malegijs wel eens een bisschop kan zijn geweest bewijst de miskelk Christiaen, die hij bij zich droeg (De historie vanden vier Heemskinderen, bezorgd door I. Spijker, 2005, p. 133, regel 484: 'Ende ic heb dien [gouden] cop doen kerstenen ende is genoemt Christiaen.'). Overigens was ook de Friese koning Radboud (670-719) betrokken bij verzet tegen Karel Martel. Als Radbouds dochter Theudesinda niet haar echtgenoot Grimoald had verloren, de vermoorde rechtmatige zoon en opvolger van Pepijn van Herstal, was Karel Martel nooit in de picture gekomen en het Friese rijk wellicht niet door de Franken ingenomen. 10Guillot (overleg) 26 mei 2022 09:45 (CEST)Reageren[reageer]

'Peren' van Karel de Grote lijkt met 'paires' (Frans, gelijken, Pair van Frankrijk) en 'peerage' (Engels) te maken te hebben van na 1180 en iets als baronnen te zijn geweest. [1] 10Guillot (overleg) 29 mei 2022 08:46 (CEST)Reageren[reageer]

Vier Heemskinderen[brontekst bewerken]

We moeten toch proberen om de diverse interpretaties van de "Quatre fils Aymon", historisch als folkloristisch, met elkaar verbonden te houden en niet te spreiden of te herhalen over meerdere artikels. Zo hebben we al Vier Heemskinderen en Ros Beiaard. Dit lemma is driedubbel op. Knotwilg (overleg) 30 mei 2022 15:53 (CEST)Reageren[reageer]