Overleg:Semantische test

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Heidstra Naar mijn mening mankeert er nogal wat aan dit artikel, en zou het in zijn geheel herschreven moeten worden:

1. De semantische test en de syntactische test zijn substantieel andere zaken. Deze worden uitgevoerdop hetzelfde punt in de ontwikkel en test cyclus, maar hebben niet noodzakelijkerwijs een relatie. Er zullen mensen zijn die ze tegelijkertijd uitvoeren, maar ook mensen die ze bewust los uitvoeren. Er kan dus niet gesteld worden dat deze "praktisch altijd samen" uitgevoerd worden.

waar, heb het veranderd dat in 'gecombineerd'. Checklists zijn meestal op beide technieken gebaseerd . --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

2. De semantische test betreft relaties tussen gegevens IN EEN SCHERM niet gegevens an sich.

niet waar, het kan ook tussen meerdere schermen zijn, dus bijv. in scherm 1 iets opgevoerd wat in scherm 2 niet kan (denk aan begindatum) --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

3. Er wordt beweerd dat de velden hun werk syntactisch goed doen, maar zonder dat hier een syntactische test van beschreven wordt. Aangezien deze technieken los staan, zou er geen referentie naar Syntactisch hier aanwezig moeten zijn.

voorbeeld aangepast --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

4. Een Semantische test geef, als goed uitgevoegd Decision coverage en geen MCDC. Daarnaast is deze coverage een resultaat van de uitgevoerde techniek, en geen techniek op zichzelf. De Verwijzing naar MCDC is hier onterecht. Dit zou een eigen pagina moeten zijn welke valt onder Coverages / White box testing.

niet waar, als je een semantische regel hebt met twee condities, bijv. land en postcode, dan is een goede dekking: land (waar en postcode waar), (land niet waar en postcode waar) en (land waar en postcode niet waar). Maar de dekking kun je variëren en is aangegeven. Wel is van MCDC een eigen pagina gemaakt, dat was mijn 'initiële' opzet. --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]


5. De Semantische test is een algemene testtechniek, deze komt niet alleen voor in TMap maar wordt ook gebruikt in ISTQB en vele andere testmethoden. De beschrijving van TMap hier is niet relevant.

waar, zoals nu stond na herschrijven, leek het inderdaad op dat alleen TMap dat gebruikt en dat is niet waar. Ik heb die passage weggehaald, maar wel als bron opgenomen. --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

6. De stappen voor de semantische techniek zijn niet juist beschreven. De semantische techniek schrijft voor dat er pseudo-code geschreven wordt van de te testen relaties. Deze pseudocode wordt vervolgens geanalyseerd en daaruit volgend de logische testgevallen.

hoeft niet, ook zonder expliciete pseudocode kun je testsituaties afleiden. --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

7. De beschreven stappen hier zijn niet juist. Het vaststellen van testsituaties is synoniem met het bepalen van logische testgevallen. Deze testgevallen zijn het resultaat van een testtechniek. Helaas is hier niet beschreven hoe je met het uitvoeren van een semantische test tot logische testgevallen kunt komen.

Als je pseudocode gebruikt en MCDC toepast, heb je een waarheidstabel als product. Stap 2 kun je in dit geval zien als het vertalen van waarheidstabel in begrijpelijk Nederlands --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

8. Ook het vaststellen van uitgangssituatie is synoniem met het bepalen van de fysieke testgevallen. Dit is een algemene werkzaamheid binnen het testen en hoort niet thuis in een artikel over alleen de semantische test, maar in en algemeen artikel over testen.

Het zijn twee verschillende zaken. Fysieke testgeval is een concrete uitwerking waarin je de variabelen invult (geb.datum = 01/02/2000; datum indiensttreding = 31-01-2011, etc), terwijl vaststellen uitgangssituatie de script is hoe je komt tot die 'invoer', de stappen. --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

9. Bij het kopje vaststellen van testsituaties wordt het opstellen van pseudo-code beschreven. Dit is echter niet het vaststellen van testsituaties, maar het ontwerpen van de test. Het valt gewoon onder het proces van het bepalen van de logische testgevallen.

niet meer van toepassing. --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

10. Bij bepalen logische testgevallen komt die MCDC weer om de hoek kijken (onterecht).

niet waar, zie boven --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

11. De techniek wordt onjuist toegepast. Een dergelijke relatie heeft slechts 2 testgevallen nodig voor de semantische test.

niet waar, het is afhankelijk van gekozen dekkingsvorm --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

12. Onder het kopje 'bepalen fysieke testgevallen' worden logische testgevallen beschreven. Voor fysieke testgevallen zouden de variabelen ingevuld moeten zijn: dus niet 'iemand ouder dan 16', maar 'leeftijd = 20'.

is niet meer van toepassing. --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

13. Wat nu beschreven wordt bij 'bepalen uitgangssituatie' is in feite het voorbereiden van de testuitvoer. Dit heeft niets te maken met de te gebruiken testtechniek.

niet meer van toepassing --Elvesham (overleg) 9 mrt 2012 08:42 (CET)Reageren[reageer]

(bron: ISTQB, TMap, TMap Next )