Overleg:Sociologie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wereldbol De voorbeelden en het perspectief in dit artikel behandelen voornamelijk Nederland en Vlaanderen en geven misschien geen wereldwijd standpunt over het onderwerp weer.
Probeer dit artikel alstublieft te verbeteren aan de hand van deze tips of bediscussieer het probleem op deze overlegpagina.

Staat van het artikel[bewerken]

Er moet nog veel aan veranderen! --Selach 2 okt 2008 21:26 (CEST)


Steinmetz? Tönnies?[bewerken]

Ja, en wat is daar mis mee? MH154 12 mrt 2005 14:33 (CET)

Uitbreiding artikel[bewerken]

Hallo daar, ik ben nieuw hier op wikipedia. Maar sociologie is wel mijn vakgebied, ik zou met veel plezier dit artikel wel uit willen breiden. Het leek me wel beleefd om daarvoor eerst toestemming te vragen. Er staan bovendien wel wat fouten in... bijv. rationalisatie is een begrip dat bij modernisering hoort en is dus geen thema in de sociologie. Wat daar voor in de plaats hoort te staan is het identiteitsvraagstuk.

Laat maar wat weten, vriendelijke groeten Siam

Hoezo is rationalisering geen thema in de sociologie? Een van onze founding fathers, Max Weber, heeft zijn grootste werken besteedt aan het proces van rationalisering. Een van meer bekende boeken van de sociologie en een van de grootste sociologische bestsellers, The McDonaldization of Society van George Ritzer, Heeft het thema van rationalisering als uitgangspunt. Er is een enorme lijn van sociologen die in de traditie van Weber werken en daarmee is rationalisering per definitie een van de thema's van de sociologie. Daarbij is rationalisering misschien een thema wat sommigen relateren aan modernisering, maar zoals Weber heeft laten zien is het tegelijkertijd een heel eigen proces wat los gezien moet worden van het proces van modernisering. Ken je klassiekers.
Het identiteitsvraagstuk is misschien een thema, maar hoort zeker NIET in de plaats van rationalisering. Ook is het handig om uitgebreider te beschrijven wat je bedoelt met identiteitsvraagstuk. Dat is nogal een vaag begrip. Bedoel je identiteitsvorming? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.83.234.225 (overleg · bijdragen)

Gouden regel van de sociologie[bewerken]

In het artikel staat: De gouden regel in de sociologie is : het sociale verklaren door het sociale. Wie dat heeft geschreven heeft een beperkte kennis van het veld van de sociologie. Deze "gouden regel" is afkomstig van Emile Durkheim die, in zijn pogingen om de sociologie te definieren als een wetenschap, voorop stelde dat social facts enkel en alleen verklaard kunnen worden door andere social facts. Onder sociologen heerst al bijna een eeuw een discussie over precies dit onderwerp. Er zijn stromingen die deze stelling aanhangen (vaak macrosociologische stromingen), maar er is ook veel verzet tegen (vaak microcosiologische stromingen). Sommige uitwassen van rationele keuze theorie zijn voorbeelden van stromingen die probeert het sociale uit het individuele te verklaren. Bij deze uit het artikel verwijdert. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.83.234.225 (overleg · bijdragen)

Verwijderd. Je had ook simpelweg Durkhiem kunnen citeren en dat was dit opgelost en hadden we iets bijgeleerd.--Selach 2 okt 2008 20:58 (CEST)


bekende Nederlandse sociologen[bewerken]

Zijn de volgende heren geen bekende sociologen? Dr. H. de Jager en Dr. A.L. Mok, auteurs van "Grondbeginselen der Sociologie"; Gezichtspunten en begrippen. (is vaak herdrukt) opnemen in de lijst?--Blueknight 12 aug 2008 22:28 (CEST)

Het stukje 'Bekende sociologen' past beter in een aparte lijstje, in een ander lemma omdat het inhoudelijk niets bijdraagt aan het begrip 'sociologie', des te meer aan het totaal andere begrip 'sociologen'. Ik neem binnenkort graag het initiatief daartoe. --BlueKnight 11 jun 2009 22:20 (CEST)

Vlaanderen[bewerken]

Onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid, geen Belgische. Natuurlijk zijn de walen welkom, ook de Nederlanders en de Fransen. Sorry ik had dit al op de OP willen schrijven maar waarschijnlijk verkeerde knop geduwd. Jack Ver 13 feb 2009 19:45 (CET)

Leiden[bewerken]

Ik weet hier helemaal niks vanaf, maar ik las net dat Konining Beatrix in Leiden sociologie heeft gestudeerd... dus leek het me dat de universiteit van Leiden ook tussen de mogelijkheden moet.. toch? of is dat nu verandert? - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door 145.53.149.56 (overleg|bijdragen)

Sociologie geloofwaardigheid[bewerken]

Bijvoorbeeld: op de vraag "neem jij een wapen mee naar school" kunnen sociologen verwachten dat niet iedere leerling daar serieus de waarheid over spreekt, ook al wordt er anonimiteit belooft. Ondanks dit feit word er uiteindelijk in de publicatie wel over feiten gesproken over de hoeveelheid wapens op scholen. Dit soort kranten artikelen schaden heel erg de geloofwaardigheid als sociologie als wetenschap, en daardoor is er ook een groep mensen die heel septisch tegenover sociologie staan. daar zou in dit artikel ook wat aandacht een gegeven moeten worden. --Armlamp (overleg) 13 jul 2011 00:40 (CEST)

Dit lijkt me nogal uit de lucht gegrepen. BoH (overleg) 13 jul 2011 01:33 (CEST)

Voor de veiligheidsmonitor 2014 voor het voortgezet onderwijs werd er aan de leerlingen gevraagd of ze wel of niet een wapen meenamen naar school. Maar hoe kan dat sociologische instituut er nu van uit gaan dat leerlingen daar de waarheid over spreken. Over dat er meer leerlingen betrapt zijn met een wapen kan ook wezen omdat ze meer hebben gecontroleerd op wapens misschien werd vroegen een appelschil mesje niet als wapen gerekend en nu wel.2A02:A400:6148:1:AD8B:C8F8:69DA:694A 3 jun 2018 11:21 (CEST) Op sommige vragen in het veldwerk kunnen ze gewoon geen inschatting maken in welke mate daar de waarheid over gesproken wordt, een sociologische veldwerker is voor hun geen vertrouwenspersoon, sommige antwoorden maar wat hun het beste uitkomt. --Armlamp (overleg) 13 jul 2011 16:34 (CEST)

Heel mooi, maar veel te specifiek voor een dergelijk overzichtsartikel. BoH (overleg) 14 jul 2011 01:22 (CEST)

Onder wangedrag wordt verstaan het vervalsen of onvolledig weergeven van onderzoeksresultaten, misleiding door verkeerde analyses, en ook plagiaat. Een onvolledige weergave in sociologische publicaties is een groot probleem. Tot in de jaren '80 was het gebruikelijk om in publicaties over bijvoorbeeld leerlingen gedrag niets over homoseksualiteit te publiceren, maar nu zijn er nog steeds cruciale onderwerpen die niet in de publicaties beschreven wordt. Als dat bij een onderzoeksbureau achtereenvolgens geregeld voor komt, het is van groot belang dat omstanders dat melden door in beroep gaan. De geloofwaardigheid van de sociologische wetenschappen wordt hierdoor vergroot. REGLEMENT LANDELIJK ORGAAN WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT http://www.knaw.nl/Content/Internet_KNAW/thematisch/bestanden/lowi_6349-reglement.pdf Mij lijkt het belangrijk dat dit ook in dit artikel vermeld wordt. --Armlamp (overleg) 21 jul 2011 06:30 (CEST)

In alle wetenschappen worden fouten gemaakt, zoals ook in al het andere mensenwerk. Dat betekent niet dat zoiets specifieks toegevoegd moet worden. Tenzij het natuurlijk breed wordt uitgemeten in handboeken sociologie. BoH (overleg) 21 jul 2011 10:10 (CEST)

Ja onbewuste fouten zullen er ook gemaakt worden en ik heb nog nooit iets gelezen dat daar over iets gerectificeerd werd. In heel veel andere wetenschappen wordt er wel over fout marges in de metingen gesproken maar in de sociologie is dat taboe. --Armlamp (overleg) 26 jul 2011 14:24 (CEST)

belangenverstrengeling in sociologisch onderzoek[bewerken]

Eerlijk is eerlijk dan zou hier ook een alinea moeten komen over belangenverstrengeling die mogelijk een sociologisch rapport naar waarheid nadelig zou kunnen beïnvloeden.

77.60.185.2 20 mrt 2016 12:04 (CET)

Undercover Sociologie[bewerken]

Sociologisch onderzoek op scholen in het voortgezet onderwijs naar leerlingengedrag werd soms undercover uitgevoerd. een voorbeeld daar van is : ´Schoolgaande jongeren, hun leefwereld en zelfbeleving´ van F.J. van der Linden, P.J.B. Roeders 2A02:A400:6148:1:F8D7:632C:F575:A73C 10 dec 2017 13:36 (CET)