Overleg:Speciaal Hof voor Sierra Leone

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Twitter[bewerken]

Daar het een edit van mijn collega Paul kuiper betreft blijf ik er met mijn fikkies van af maar ik mag toch hopen dat iemand anders een twitterkanaal als externe bron gaat verwijderen.--Kalsermar (overleg) 28 feb 2011 16:50 (CET)

Voor mijn antwoord op dit hinderlijk volgen zie hier. Paul K. (overleg) 28 feb 2011 21:17 (CET)
Dank dat je weer laat zien dat je het niet kan doen zonder persoonlijk te worden!--Kalsermar (overleg) 28 feb 2011 23:24 (CET)

Vertaling naam strafhof[bewerken]

De Nederlandse overheid heeft n.a.v. het proces Charles Taylor dat in Nederland gehouden werd diverse nota's (overeenkomsten) en één wet uitgevaardigd m.b.t. het strafhof. Daarin wordt het strafhof consequent aangeduid als 'Speciaal Hof voor Sierra Leone' (zie Wet Speciaal Hof voor Sierra Leone, Notawisseling houdende een Zetelverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Speciaal Hof voor Sierra Leone en Notawisseling houdende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone). Deze variant is ook op Google de meest voorkomende met 2000+ hits ('Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone' heeft daarna de meeste hits, maar is evident een contaminatie van Sierra Leone-tribunaal en Speciaal Hof voor Sierra Leone'). Deze vertaling wordt ook gebruikt door bronnen als van Sliedregt en van Els 'Handboek Internationaal Strafrecht', de Nederlandse overheid, het NRC en andere Nederlandse dagbladen. Ter vergelijking, de eigen vertaling met de vorm 'Bijzonder Gerecht/Bijzonder Gerechtshof voor Sierra Leone' wordt amper gebruikt (allebei minder dan 80 hits). Gezien dit alles (zie ook de discussie op mijn overleg pagina) dient 'Special Court for Sierra Leone' vertaald te worden als 'Speciaal Hof voor Sierra Leone'.Perudotes (overleg) 12 nov 2015 00:59 (CET)

Hier maak ik dus echt bezwaar tegen. Voor uitvoerige argumentatie zie hier en hier. Paul K. (overleg) 15 nov 2015 01:03 (CET)
Gezien de patstelling wil ik de knoop doorhakken en toch de Nederlandse naam 'Bijzonder Gerechtshof' vermelden cf Libanon-Tribunaal. Vergelijk hiervoor de Bijzondere Gerechtshoven in Nederland na de Tweede Wereldoorlog voor bestaffing van oorlogsmisdadigers en collaborateurs. De bijzondere Rechtspleging zou plaatsvinden door Tribunalen, Bijzondere Gerechtshoven en de Bijzondere Raad van Cassatie. Het Bijzondere Gerechtshof Amsterdam was gevestigd in het gebouw van de Nederlandse Handelsmaatschappij in de Vijzelstraat....De zwaardere oorlogsmisdadigers werden berecht door Bijzondere Gerechtshoven... [1] MVG Kronkelwilg (overleg) 18 nov 2015 01:17 (CET)
Voor het Libanon-tribunaal geldt hetzelfde, de vertaling die daar staat is een eigen verzonnen vertaling. Dat is in beginsel niet erg, en kan geïndiceerd zijn als er geen juist alternatief is. Dat is er echter in beide gevallen, de voornoemde wetten m.b.t. het Sierra Leone-tribunaal, en Uitvoeringswet Speciaal Tribunaalvoor Libanon en Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Zetel van het Speciaal Tribunaal voor Libanon.
Op WP:TITEL staat dat het uitgangspunt is de meest gangbare Nederlandse titel te gebruiken. Ik heb hierboven reeds aangegeven dat de vorm 'bijzonder ...' totaal niet gangbaar is. Weliswaar geldt de richtlijn formeel alleen voor titelgeving, maar ik zie niet in waarom het uitgangspunt achter de richtlijn anders zou zijn bij de vertaling van de naam van het Hof 9die net zo goed als titel had kunnen gelden).
Daar doet niks aan af dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog enkele bijzondere hoven kende. In tegendeel, als u zich daarop beroept, dan beroept u zich erop dat dit de juiste benaming is omdat de wetgever toen gekozen heeft voor de vorm 'bijzonder'. Het is dan juist inconsequent om de wil van de wetgever aan de kant te schuiven als deze vervolgens ervoor kiest de naam van het Hof als 'Speciaal Hof' te vertalen.
Daarnaast is 'speciaal' noch een anglicisme, noch evident fout als vertaling. In zo een geval waar er een duidelijk, gebruikelijk en juist alternatief is, hoort die vertaling gebruikt te worden en niet een totaal niet-gebruikelijke en verzonnen vertaling. Ik heb uw knoop daarom weer aan elkaar geknoopt. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 18 nov 2015 02:07 (CET)

Wijziging titel[bewerken]

In de Engelse benaming (volgens het Statuut is de voertaal van het hof Engels) komt het woordje 'tribunaal' niet voor. De vertaling 'Sierra Leonetribunaal' is dan ook onmiskenbaar een slordige en onjuiste vertaling. Er is ook reeds een vertaling die gebruikt wordt in officiële Nederlandse wetten (zie hierboven), als ook in het enige gerenomeerde Nederlandse handboek over internationaal strafrecht: Els/van Sliedregt en de commentaren in de bundels Lexplicatie en van Tekst & Commentaar: Internationaal Strafrecht. In het licht van deze feiten behoort de titel 'Speciaal Hof voor Sierra Leone' te luiden. Perudotes (overleg) 30 jan 2016 15:52 (CET)

Ik betreur het zeer dat dat zo'n ingrijpende wijziging zo even doorgevoerd wordt zonder enig overleg, terwijl redelijkerwijze te voorzien is dat anderen hiertegen bezwaar hebben. Dat "Sierra Leone-tribunaal" niet de officiële naam is, is duidelijk, maar dat is hier geen argument. Want hetzelfde geldt voor alle andere internationale tribunalen, dat zij een weidse officiële naam hebben en (in elk geval in Nederland) een gangbare informele naam. Het Joegoslavië-tribunaal heet in het Engels voluit International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, het Rwanda-tribunaal heet in het Engels officieel International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda (eigenlijk nóg langer). Ook voor andere tribunalen zoals het Libanon-tribunaal en het Cambodja-tribunaal enz. geldt dat zij een langere officiële naam hebben. Al deze tribunalen worden op de Nederlandstalige Wikipedia sinds jaar en dag aangeduid met hun informele naam, die ook in de pers vaak gehanteerd wordt. Er is geen enkele reden waarom voor het Sierra Leone-tribunaal plotseling zo'n rare uitzondering gemaakt zou moeten worden. Ik kan hier dan ook niet mee akkoord gaan. Paul K. (overleg) 8 feb 2016 01:16 (CET)
Beste Paul, ik begrijp door uw reacties op deze OP, en op mijn eigen OP dat u klaarblijkelijk enige training heeft met vertalingswerk.Op die laatste heeft u het meermaals over het ongewenste, slordige vertaling, slordige gemakzuchtige vertalingen en slordige vertaling, daaruit leidt ik af dat u klaarblijkelijk zelf van mening bent dat uw eigen vertalingen niet slordig en weloverwogen zijn. Iets wat voornamelijk iemand met een achtergrond in vertalen zal zeggen. Uit dat perspectief gezien begrijp ik uw frustratie, aangezien u ongetwijfeld terzake ook kundig bent en veel moeite spendeert aan het vinden van een juiste vertaling; er is dan echter ook het probleem dat valide alternatieven al snel achter een sluier van uw eigen POV verdwijnen, omdat u zelf immers moeite heeft gedaan om een juiste, weloverwogen vertaling te vinden. Idem de naamgeving. Wikipedia beschrijft echter de werkelijkheid zoals die is, en niet de werkelijkheid zoals u die wenst te zien op de lemmata die u het naast aan uw hart liggen. Die werkelijkheid is a) dat de vorm 'bijzonder hof van sierra leone' geen enkele steun vindt in welke bron dan ook, behalve in uw eigen vertaalwerk; u heeft dit wederom in het lemma gezet. b) dat 'Sierra Leonetribunaal' zonder streepje wordt geschreven aangezien we de spelling van de Taalunie volgen. Die heeft besloten dat het streepje niet in Joegoslaviëtribunaal thuishoort en naar analogie dus ook niet in de andere 'tribunalen'. Ik zie geen dwingende reden om hier vanaf te wijken. c) dat de vertaling 'tribunaal' voor 'courts' evident foutief is; en hoewel deze vorm in wat populaire dagbladen gebruikt wordt is de vorm "Speciaal Hof voor Sierra Leone" de gebruikelijkste in Nederlandse couranten. Deze vorm komt met regelmaat voor in zowel het NRC, AD, Parool de Volkskrant, Standaard en zelfs de altijd vileine Telegraaf. LexisNexis geeft 916 hits op alleen de combinatie "Speciaal Hof voor Sierra Leone", ter vergelijking: alle vormen van Sierra Leone(-)(T)(t)ribunaal krijgen maar 513 hits. Daarnaast wordt deze vorm ook gebruikt in officiële door de Nederlandse wetgever uitgevaardigde wetten en vindt zij ondersteuning in juridische literatuur. Kortom, het argument dat de pers Sierra Leone-tribunaal hanteert wordt reeds daardoor weerlegd, dat de pers nog vaker het door u verafschuwde 'Speciaal Hof voor Sierra Leone' gebruikt. d) Uw argment dat 'we dit reeds sinds mensenheugenis zo doen op Wikipedia' (ik chargeer) overtuigd dan ook niet écht. Behalve dat dit een drogreden is die rechtstreeks uit een schoolboek kan zijn overgenomen (specifiek de argumentum ad antiquitatem), zal het hanteren van dit beginsel op Wikipedia er toe leiden dat we nooit iets kunnen aanpassen, omdat er altijd wel een gewoonterechtelijke conventie te bedenken valt bij een lemma. In casu is de conventie bovendien op hete lucht gestoeld. e) Welke naam nu te kiezen? Eigenlijk geeft u het antwoord op het dilemma zelf al wanneer u hierboven recapituleert dat de [naam land]+[tribunaal] vorm 'een gangbare informele naam' is. Bij titelgeving verdient een 'gangbare formele naam' per definitie de voorkeur boven een 'gangbare informele naam'; daarbij komt men bij dit Hof geen problemen tegen als bij het Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië sedert 1991 of het Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor genocide en andere ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van Rwanda en van Rwandese burgers aansprakelijk voor genocide en andere van dergelijke schendingen, begaan op het grondgebied van buurlanden, tussen 1 januari 1994 en 31 december 1994 (dat is: een veel te lange officiële naam). Daarenboven is het ook duidelijk dat het Joegoslavië- en het Rwandatribunaal naar zichzelf verwijzen als slechts het 'Tribunal', 'Yugoslavia Tribunal' en 'Rwanda Tribunal'. Het Speciaal Hof van Sierra Leone verwijst nooit naar zichzelf als 'Tribunal', simpelweg omdat het geen tribunaal is.
  TL;DR: u voert drie argumenten aan: 1) er was te voorzien dat Paul K. bezwaar zou maken; 2) we doen het altijd al zo op Wikipedia; 3) de pers gebruikt deze vorm ook. Uw eerste punt is geen argument. Uw tweede punt is een drogreden en mist daarom feitelijke grondslag. En met betrekking tot uw derde punt is duidelijk dat de pers het vaakst 'Speciaal Hof van Sierra Leone' gebruikt, hoewel Sierra Leonetribunaal ook voorkomt. Er zijn echter meer argumenten te bedenken waarom 'Sierra Leonetribunaal' niet de titel behoort te zijn: a) het Hof noemt zichzelf nooit een tribunaal, b) het woord tribunaal komt niet in de Engelse benaming voor, c) de vertaling tribunaal voor court is evident foutief, d) de Nederlandse overheid heeft i.v.m. de zetel van het Hof zelf enkele wetten en besluiten uitgevaardigd waarbij het gekozen heeft om als officiële vertaling aan te nemen 'Speciaal Hof voor Sierra Leone', e) bij dit gebruik wordt in de Nederlandse juridische literatuur aangesloten. Ergo, zie ik niet in waarom wij in weerwil van onze meest fundamentele principes op Wikipedia uw persoonlijke voorkeur dienen te handhaven. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 8 feb 2016 14:57 (CET)
Zucht... Het is naar dat we elkaar bij dit onderwerp blijkbaar steeds zo dwars moeten zitten. Hierboven is zichtbaar dat ik in elk geval niet de enige ben die bezwaar gemaakt heeft tegen de eenzijdige verandering van de titel. Het zou te waarderen geweest zijn als u eerst afgewacht had of er in overleg overeenstemming bereikt kan worden, in plaats van elke keer meteen eigenmachtig de wijzigingen door te voeren.
Wat ik niet vermag te begrijpen is dat u er blijkbaar geen bezwaar tegen hebt dat o.a. het Rwanda-tribunaal, het Cambodja-tribunaal en het Libanon-tribunaal WEL aangeduid worden met hun informele benaming die belangrijk afwijkt van de officiële benaming, en dat u dat bij dit tribunaal zo onoverkomelijk lijkt te vinden. Uw belangrijkste punt lijkt te zijn dat dit gerecht volgens u geen tribunaal is. U schrijft namelijk "dat de vertaling 'tribunaal' voor 'court' evident foutief is" en "het Hof noemt zichzelf nooit een tribunaal". Hier kan ik u helemaal geruststellen. Werp een blik op de officiële website van dit (Residual) Special Court http://www.rscsl.org/. Daar staat meteen op de voorpagina o.a.:
"Negotiations (..) produced the world's first "hybrid" international criminal tribunal",
"It was the first modern international tribunal to sit in the country where the crimes took place",
"The Special Court for Sierra Leone was the first international tribunal to try and convict persons for the use of child soldiers",
"The Special Court was the first modern international tribunal (...) to indict, try and convict a sitting head of state" (vet toegevoegd)
Dit hof noemt zichzelf dus wel degelijk een "tribunaal". Er is geen duidelijk essentieel verschil tussen de begrippen "Court" en "Tribunal". Niet alleen de literatuur, maar blijkbaar dus ook dit Hof zelf gebruikt de begrippen door elkaar. Het artikel Internationaal hof zegt "De term tribunaal wordt vaak gebruikt om aan te geven dat het betreffende hof ad hoc is ingesteld en een tijdelijk karakter heeft." Als dit een criterium is, dan is de term op dit tijdelijk tribunaal dus zeker van toepassing. Als het een argument zou zijn dat het woord "tribunaal" niet voorkomt in de officiële benaming "Special Court for Sierra Leone", dan zou dit nog sterker moeten gelden voor het Cambodja-tribunaal, want dat is niet eens een zelfstandig gerecht, het zijn "Buitengewone Kamers in de Gerechten van Cambodja", dus onderdeel van het Cambodjaanse rechtsstelsel. Toch staat op hun officiële website: "The court is more commonly referred to by the more informal name the Khmer Rouge Tribunal or the Cambodia Tribunal".
Het "Handboek Internationaal Strafrecht van v. Elst en van Sliedregt", dat u het enige gerenommeerde Nederlandse handboek over dit onderwerp noemt, is in mijn bezit. Het is waar dat het spreekt van "het Speciaal Hof voor Sierra Leone". Het spreekt ook van "de Bijzondere Kamers van de gerechten van Cambodja". Dit is duidelijk een wat slordige vertaling van "Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia", want dat betekent "BUITENGEWONE Kamers IN de Gerechten van Cambodja". Ik denk dan ook dat dit boek, hoe waardevol verder ook, niet gezien kan worden als doorslaggevend gezaghebbend omtrent de beste Nederlandse vertalingen. Het voegt trouwens toe (blz. 505): "ook wel het Cambodja Tribunaal (sic) genoemd". Het erkent dus dat er naast de officiële ook een informele benaming gangbaar kan zijn. Op blz. 505 staat ook nog: "Met de Wet Speciaal Hof Sierra Leone Tribunaal is een wettelijke basis gecreëerd voor de huisvesting van het proces" en (over de veroordeling van Taylor door het Sierra Leone-tribunaal); "Dit is de eerste veroordeling van een voormalig staatshoofd door een (semi)internationaal tribunaal." (vet toegevoegd) Ook dit boek noemt dit "Special Court" dus een tribunaal.
Ik neem aan dat dit alles voldoende duidelijk maakt dat er geen bezwaar tegen kan zijn dat dit artikel, in overeenstemming met alle andere artikelen over de internationale tribunalen, de titel behoudt met het woord tribunaal, al of niet met het koppelteken. De verwijdering van de koppeltekens in al deze artikelen is ook iets dat u eigenmachtig doorgevoerd hebt zonder dat daarover enige consensus is. Het zou mij weinig uitmaken, ware het niet dat nu juist bij het Sierra Leone-tribunaal het weglaten van het koppelteken een storend lelijk effect oplevert. Ik heb gezien dat de Woordenlijst tegenwoordig spreekt van "Joegoslaviëtribunaal", dus zonder het koppelteken. Ik heb de Taalunie een e-post gestuurd met de vraag of het gebruik van een koppelteken werkelijk als onjuist gezien moet worden, en of dit ook geldt voor Sierra Leone-tribunaal. Als het antwoord is dat in al die gevallen geen koppelteken geschreven mag worden ga ik akkoord met de spelling Sierra Leonetribunaal, hoe onlogisch mij dat ook lijkt.
De titel Sierra Leonetribunaal (of Sierra Leone-tribunaal) zal verder het voordeel hebben dat het meningsverschil over "Bijzonder" of "Speciaal" minder belangrijk wordt, doordat dit niet meer in de titel voorkomt. Uw vermoeden dat ik "een achtergrond in vertalen" heb is juist, ik heb vele jaren professionele ervaring met juridisch Engels vertalen. Ik heb uitvoering de argumenten geven waarom de vertaling "Speciaal Gerechtshof" niet als juist gezien kan worden, ik ga niet alles herhalen, ik verwijs slechts kort naar het artikel Bijzondere rechtspleging, waar ook de "Bijzondere Gerechtshoven" staan opgesomd die Nederland gekend heeft. "Speciaal Gerechtshof" is een mal anglicisme, en geen goed Nederlands.
Voor het moment is echter het belangrijkste dat de titel Sierra Leone-tribunaal hersteld moet worden, waarbij we van het antwoord van de Taalunie kunnen laten afhangen of het koppelteken mag blijven. Paul K. (overleg) 13 feb 2016 01:54 (CET)
Beste Paul K, uw argumenten overtuigen niet echt. Als u het niet wijzigen van de titels van Rwandatribunaal, Joegoslaviëtribunaal, Cambodjatribunaal en Libanontribunaal werkelijk als een argument ziet, wil ik dat best voor u rechtzetten door al deze lemmata ook aan te passen aan de formele, lange, variant. U schetst hier natuurlijk gewoon een vals dilemma, want de titelgeving van de andere pagina's op Wikipedia heeft niks te maken met de onderhavige titelgeving. Het is immers zeer goed mogelijk dat die titelgeving ook niet voldoet aan de eisen die wij hier op Wikipedia stellen aan lemmata.
Daarnaast gebruikt u een stropopredenering door te stellen dat "[mijn] belangrijkste punt lijkt te zijn dat dit gerecht volgens u geen tribunaal is"; in mijn relaas heb ik die stelling nooit zo boud verwoord. Om er zelf een absurdisme in te gooien: als er geen verschil is tussen een court en een tribunal, dan stel ik voor het lemma Internationaal Strafhof om te noemen naar Internationaal Straf-tribunaal. Dit is immers meer in lijn met het uitgangspunt op Wikipedia dat internationale strafhoven worden aangeduid met de noemer 'tribunaal' (inclusief facultatief streepje). Dit absurdisme toont wel aan waarom een beroep op de conventie 'dat we het zo doen op Wikipedia' niet op gaat.Uw verweer zal dan waarschijnlijk luiden dat dit Strafhof van permanente aard is, en de term tribunaal juist op het tijdelijke karakter slaat, maar ook dit is niet juist aangezien het Internationaal Zeerechttribunaal een permanent instituut is met de naam tribunaal.
Ik heb overigens een blik op de website van het Speciaal Hof geworpen, en in de archives kan ik geen enkele verwijzing naar tribunal vinden op www.sc-sl.org. Maar u weet zelf ook dat de website rscsl.org niet door het Hof zelf wordt geschreven, maar namens het Hof. In officiële correspondentie van het Hof en in uitspraken ben ik het vermaarde tribunal nog niet tegengekomen. Bij het Joegoslaviëtribunaal en het Rwandatribunaal wel. Dat u dus wat quotejes gevonden heeft op de website van het Restmechanisme overtuigt niet echt.
U gaat er in uw relaas tevens aan voorbij dat andere juridische bronnen, de pers en de wetgever de vorm 'Speciaal Hof' hanteren. Die laatste heeft een speciale afdeling vertalingen. Deze bestaan uit personen die vele jaren professionele ervaring hebben met juridisch Engels vertalen en die bovendien ervoor waken dat de vertalingen in overeenstemming zijn met het Nederlandse juridische jargon. Deze personen zijn - net als u - ervan op de hoogte dat er vroeger 'bijzondere gerechten' waren etc. en toch hebben zij geoordeeld dat 'Speciaal Hof voor Sierra Leone' de juiste vertaling is. Zij hebben niet gekozen voor de vorm met bijzonder, en ook niet voor de vorm Sierra Leonetribunaal. Kortom uw stelling ""Speciaal Gerechtshof" is een mal anglicisme, en geen goed Nederlands." is uw eigen mening en daarmee niet neutraal en tevens gebaseerd op uw eigen origineel onderzoek. WP:TITEL is in zulke gevallen duidelijk: de meest gangbare naam wordt gehanteerd. Dat is 'Speciaal Hof voor Sierra Leone'; maar ook al was deze vorm niet de gangbaarste was is duidelijk dat dit de meest correcte vertaling is van het Hof in het Nederlands.
Daarnaast weerspiegelt het lemma de bestendige praktijk dat het Hof ook met Sierra Leonetribunaal wordt aangeduid door deze informatie in een noot te geven.
U weet overigens net zo goed als ik dat het gebruik van een streepje in het Nederlands altijd facultatief is toegestaan. Dus ook in Joegoslaviëtribunaal kunt u Joegoslavië-tribunaal schrijven als dat uw persoonlijke voorkeur is. Het antwoord op uw epost is voor deze discussie dus irrelevant aangezien hij op een onjuiste premisse is gebaseerd. De vraag dient niet te luiden of een streepje mag, maar of het streepje verplicht is. Het gebruik van een facultatief streepje is niet in overeenstemming met de eis dat we de Taalunie volgen aangezien het wederom een uiting van een voorkeur/mening is en dus in strijd met WP:NPOV. Of u het lelijk vindt of niet doet niet ter zake.
TL;DR, ik heb nog steeds geen echte argumenten van uw zijde gehoord waarom de titel niet Speciaal Hof voor Sierra Leone dient te luiden, behalve dat andere lemmata ook -tribunaal heten (drogreden) en dat u vindt, gebaseerd op uw eigen voorkeur en vertaalwerk, dat dit niet de juiste titel is (POV en origineel onderzoek), immers: a) andere lemmata voor onze discussie niet ter zake, discussies over hun nageving horen op de desbtreffende overleg thuis; b) het Hof noemt zichzelf geen tribunaal; c) in het Nederlands is Speciaal Hof voor Sierra Leone de meest gangbare naam voor het hof; d) dit is geen anglicisme, noch evident foutief; e) gediplomateerde vertalers in dienst van de overheid belast met een juiste en consequente vertaling zijn het hiermee eens; f) de pers gebruikt deze vorm tevens veruit het vaakst; g) juridische literatuur sluit zich aan bij dit gebruik.
Tot slot is het gebruik van het streepje facultatief en hoort het dus niet in de naamgeving op de encyclopedie thuis. Dat u vindt dat dit een "storend lelijk effect" geeft is geen argument, want het betreft uw persoonlijke mening. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 15 feb 2016 02:50 (CET)
 • Perudotes maakt hier met een dp een uitzondering voor het Sierra Leone-tribunaal terwijl de term tribunaal daarentegen wél als titel én als informele naam wordt vermeld bij: Libanontribunaal, Rwandatribunaal, Joegoslaviëtribunaal, Cambodjatribunaal. Die tribunalen en bijzondere gerechtshoven hebben evenals het Sierra Leone-tribunaal ook andere officiële namen. Voor WP lijkt me een hiervan afwijkende titel zoals Perudotes doordrijft daardoor onnodig verwarrend. Bovendien spreekt hij zichzelf tegen als hij WP:TITEL aanhaalt: "Op WP:TITEL staat dat het uitgangspunt is de meest gangbare Nederlandse titel te gebruiken". Hij gebruikt dan (om met zijn woorden te spreken) een drogreden om de officiële naam als titel te willen gebruiken.
 • Er zijn m.i. door Paul K. voldoende steekhoudende argumenten gegeven om de titel Sierra Leone-tribunaal, die Perudotes op 30 januari 2016 hier had gewijzigd in Speciaal Hof voor Sierra Leone, weer terug te zetten. Op deze OP probeert hij weliswaar met allerlei onterechte beschuldigingen (die hij wellicht beter op zichzelf kan toepassen) Paul K weg te zetten en hem te overtroeven met ellenlange theoretische uitweidingen. Die zijn echter volstrekt niet overtuigender; hij had zich de moeite én het gedoe erover beter kunnen besparen. Paul K geeft zelfs als alternatief aan dat het meningsverschil over "Bijzonder" of "Speciaal" minder belangrijk wordt, doordat dit dan niet meer in de titel voorkomt.
 • De vertaling (met betrekking tot een dergelijk Gerechtshof) van het Engelse 'special' als 'bijzonder' geeft de status van dit Hof beter weer dan 'speciaal' (zie mijn eerdere opmerkingen). Er is een subtiel verschil, wat in een vertaling uit het Engels wegvalt: 'bijzonder' duidt namelijk aan dat het niet het gewone algemene Gerechtshof betreft, maar dat dit Hof een aparte samenstelling en positie heeft binnen de humanitaire rechtsgang; 'special' duidt meer het specifieke land of de staat aan waarvoor dit Hof in het leven is geroepen, zoals speciaal voor Sierra Leone, voor Libanon, voor Joegoslavië, enz.. Dit subtiele verschil in betekenis wordt duidelijker als je de Franse naam erbij haalt, nl. Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), waarin beide betekenissen samenvallen.
 • Wat het verbindingsstreepje betreft: In principe mag het zowel geplaatst als weggelaten worden. Maar vooral in dit lemma waarbij de naam Sierra Leone uit twee delen bestaat en het tribunaal bij beide hoort (dus niet Leonetribunaal) pleit ik ervoor om dit streepje ertussen te zetten en dat voor al deze titels met -tribunaal gelijk te trekken, voor de duidelijkheid en ten bate van de leesbaarheid ervan. Kronkelwilg (overleg) 16 feb 2016 01:01 (CET)
Beste Konkelwilg, WP:TITEL kent de eis van een consistent titelgebruik niet. WP:TITEL is zelfs erg duidelijk, zoals u zelf ook aanhaalt is het uitgangspunt dat we de meest gangbare versie hanteren. Afwijking is mogelijk, maar dient in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten van Wikipedia: een drogreden als 'we hebben het altijd al zo hier op Wikipedia gedaan dus mag het nooit veranderen' is dat duidelijk niet.De discussie over de andere titel staat daarmee los van de onderhavige discussie. Daarbij kan er op gewezen worden dat er wel degelijk goede, neutrale, verifieerbare en niet op eigen onderzoek gebaseerde argumenten zijn om bijvoorbeeld 'Joegoslaviëtribunaal' en 'Rwandatribunaal' als titel te gebruiken. 1. is het in overeenstemming met het uitgangspunt dat de in het Nederlands meest gangbare naam gehanteerd wordt, immers pers en juridische naslagwerken hanteren deze vorm het vaakst, bovendien is Joegoslaviëtribunaal sinds kort ook opgenomen in de woordenlijst wat zijn gangbaarheid onderstreept; 2. hanteren die tribunalen zelf niet de volledige naam; 3. het gebruik van de officiële titel stuit op bezwaren, omdat deze té lang en daardoor onleesbaar en onbegrijpelijk wordt. Daarbij heb ik aangetoond dat deze versie in het Nederlands het meest gangbaar is: de pers gebruikt de vorm 'Speciaal Hof voor Sierra Leone' bijna twee keer zo vaak als elke vorm van 'Sierra Leone(-)(T)(t)ribunaal bij elkaar. De Nederlandse wetgever hanteert deze vorm. En bij dit gebruik wordt in de juridische literatuur aangesloten. Het is dus duidelijk dat van een drogreden in mijn redenatie geen sprake is. U maakt daarentegen in uw eerte paragraaf een falsis principiis proficisci (de generale variant non sequitur is ook mogelijk) (uw redenering stoelt op foute premissen als 'Sierra Leonetribunaal is de meest voorkomende naam' en/of 'WP:TITEL is – zonder verdere reden – niet van toepassing op deze titel'). Kortom, omdat het fundament van uw redenatie op drijfzand is gebouwd, stort het als een kaartenhuis ineen.
Bij de vertaling geldt eenzelfde redenatie. Uitgangspunt op Wikipedia zijn de Wikipedia:Vijf zuilen. WP:GOO is een richtlijn die zijn bindende kracht hieraan ontleend. Op basis van dit principe geldt simpel weg dat Wikipedia geen plaats voor eigen syntheses is. Bovendien volgt daaruit de informatie op Wikipedia gebaseerd moet zijn op betrouwbare bronnen. Kortom, het doet er gewoonweg niet toe of u vindt dat er een subtiel betekenisverschil zit tussen 'bijzonder' of 'speciaal'; het is ook irrelevant of Paul K. vindt dat zijn eigen vertaalwerk van betere kwaliteit is dan een legio vertalers die bovendien geschoold zijn in het overeenstemmen van vertalingen met het Nederlands juridisch jargon. Dat is allebei een mening en bovendien gebaseerd op eigen onderzoek en niet op betrouwbare bronnen en dus onbruikbaar. Daarbij komt ook nog dat de Franse vertaling betekenisloos is voor onze discussie, net als bijvoorbeeld de Italiaanse, Russische of Indonesische, omdat de officiële voertaal van dit Hof – in tegenstelling tot de meeste andere internationale hoven – slechts Engels is en de Engelse naam dus ook de enige officiële.
Het uitgangspunt van de spelling is hetzelfde. We hanteren de officiële spelling van de Taalunie die gaat er vanuit dat [land]+[tribunaal] aan elkaar geschreven wordt. Een facultatief koppelteken is mogelijk, maar is doorgaans afhankelijk van de mening/smaak van de schrijver. En meningen zijn in strijd met WP:NPOV en WP:GOO. Er doet zich hier geen flagrante betekenisverwarring voor als in bijvoorbeeld parallelelementen, massagebed of identiteitschip. Ik zie in redelijkheid ook geen andere reden om van de hoofdregel af te wijken; uw argument overtuigt ook niet echt om de simpele reden dat Sierra Leone een vaste woordgroep vormt en dus reeds gescheiden wordt geschreven. Voor iedereen die 'Sierra Leonetribunaal' leest, zal duidelijk zijn dat het niet om een Leonetribunaal gaat in de Sierra Madre, maar om een Sierra Leoons tribunaal. Als u zou willen betogen dat 'Sierra Leone' geen vaste samenstelling is, maar los van elkaar dient te worden geschreven dan zou de spelling Sierraleonetribunaal of Sierra-Leonetribunaal een fraai alternatief zijn (conform bijvoorbeeld langetermijnplanning). Ik verwacht echter niet dat u dit bepleit. De samenstelling Sierra Leonetribunaal is daarbij in overeenstemming met bijvoegelijke vormen van Sierra Leone, 'Sierra Leoons en Sierra Leoonser'. U zou toch niet willen betogen dat het onduidelijk is dat de bijvoegelijke verbuiging -s en -ser op de gehele samenstelling Sierra Leone slaat? Ergo, behoudens een dwingende regel om het koppelteken wel toe te passen is afwijking van de hoofdregel alleen mogelijk middels een opiniepeiling en stemming. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 16 feb 2016 13:01 (CET)
Beste Perudotes, Ik moet toch echt gegronde bezwaren tegen jouw redenering aantekenen:
 • Aangezien WP:TITEL de eis van consistent titelgebruik niet kent, kan de naam 'Sierra Leone-tribunaal' dus gewoon gebruikt worden, zoals het ook tot 30 januari jl stond vermeld; evenals de andere tribunalen vermeld staan. Waarom deze titel verwisseld moest worden en terloops nog even achter de officiële naam als referentie vermeld, is me een raadsel en geen verbetering. Dit zal m.i. teruggedraaid moeten worden. De uitweiding in je laatste regels over de samenstelling slaat ook nergens op en staat niet ter discussie dan dat ik alleen zei dat een tussenstreepje de leesbaarheid bevordert. Voor een encyclopedie is enige uniformiteit in de naam van gelijksoortige titels wel gewenst, zo ook ten aanzien van de namen en beschrijving van deze tribunalen, zoals die al bij de andere artikelen staan. In al deze lemmata wordt de officiële naam er direct achter vermeld, met daarna de reden van de instelling van dit tribunaal.
 • De Franse naam is geen vertaling, maar een officiële naam naast de Engelse [2]. Bij alle lemmata over deze tribunalen staat deze Franse naam achter de Engelse vermeld. Ik heb deze bij dit lemma toegevoegd.
 • Zowel ik, als ook Paul K, heb niet beweerd dat de aan elkaar geschreven titel per se niet zou mogen. Ik heb daarvoor aangevoerd dat een (toegestaan) streepje ertussen de naam duidelijker leesbaar maakt, en dat het daarom wellicht de voorkeur verdient. Eenduidigheid in de titel en beschrijving van soortgelijke onderwerpen maakt ook het zoeken op WP eenvoudiger. Dat geldt voor alle bovengenoemde tribunalen, dus waarom zou er voor Sierra Leone een uitzondering gemaakt moeten worden en moeilijk gedaan via een dp? De delen van de naam zouden zelfs ook nog los van elkaar geschreven kunnen worden, zie hiervoor Google {https://www.google.nl/#q=sierra+leone] "Sierra Leone tribunaal" (om van gangbaarheid te spreken!).
 • Het is dan ook onterecht om te suggereren dat bovengenoemde argumenten niet neutraal, niet verifieerbaar en op eigen onderzoek zijn gebaseerd. Het wijkt ook niet af van de hoofdregel. Je hele betoog met gebruik van Latijnse en andere niet ter zake doende termen en verwijzingen naar alle mogelijke WP-pagina's kunnen hier dan ook alleen maar gebruikt zijn om te proberen je eigen mening, onderzoek, e.d. door te drukken.
Deze discussie kan nog met vele pagina's voortgezet worden. Ik stel daarom voor om een naam Sierra Leone ... tribunaal als titel te gebruiken en de naam Speciaal Hof voor Sierra Leone in het referentiekader te zetten, waarin nu de Nederlandse naam Sierra Leonetribunaal staat vermeld (achter de Engelse en Franse naam) Kronkelwilg (overleg) 17 feb 2016 01:54 (CET)
Beste Kronkelwilg, WP:TITEL is duidelijk. De in het Nederlands meest gangbare naam wordt gehanteerd. Er bestaat geen twijfel over dat dit Speciaal Hof voor Sierra Leone is. Wikipedia kent geen regel dat "enige uniformiteit in de naam van gelijksoortige titels" gewenst is, reeds daarom kan dit niet leiden tot wijziging van de titel naar Sierra Leonetribunaal.
Het spreekt voor zich dat de website van Den Haag geen goede en betrouwbare bron is met betrekking tot de officiële na(a)m(en) van het Hof. De gemeente Den Haag heeft namelijk niet de bevoegdheid om dat vast te stellen. Merk daarbij op die bron tevens verwijst naar de website van het Hof en dat die alleen in het Engels te raadplegen is: een goede indicatie dat dit de enig officiële taal van het Hof is. De officiële voertaal kunt u vinden in het statuut van het Hof in artikel 24: ter vergelijking in artikel 31 van het statuut van het Rwandatribunaal staat dat de voertaal van dat strafhof Engels en Frans zijn. Merk hierbij op dat de website van het ICTR, evenals uitspraken en documentatie in twee talen zijn geschreven (Engels en Frans).
U bent volledig vrij om in uw privécorrespondentie zoveel streepjes te schrijven in de naam Sierra Leonetribunaal als u wilt; hier op Wikipedia is echter geen enkele taalkundige reden die noopt tot het gebruik van een facultatief streepje. Dit is in overeenstemming met de overige -tribunaalpagina's die ook geen facultatief streepje meer hebben sinds de Taalunie het woord Joegoslaviëtribunaal toevoegde aan de woordenlijst. Voor de vorm Sierra Leone Tribunaal zijn ongetwijfeld bronnen te vinden, maar is taalkundig onjuist (zie de Leidraad hoofdstuk 6).
U begint uw vierde punt met een non sequitur. Het woordje 'dan' impliceert immers dat wat u daarvoor schreef uw conclusie ondersteunt dat uw argumenten neutraal, verifieerbaar zijn en geen eigen onderzoek bevatten. Terwijl uw drie punten daarvoor niet over uw vermeende niet neutrale, niet verifieerbare en op eigen onderzoek gebaseerde argumenten gingen.
Door de bank genomen zult u toch echt beter uw best moeten doen om afwijkingen van de op Wikipedia geldende hoofdregels te bewerkstelligen dan alleen heel hard 'nee' te roepen (ik chargeer). Wikipedia kent uw eisen van 'enige uniformiteit' 'eenduidigheid in de titel' niet. Het zijn door u zelf verzonnen arbitraire criteria die volstrekt niet kunnen leiden tot een afwijking van het uitgangspunt in WP:TITEL. Bovendien kunt u een reeds bestaande conventie niet legitimeren door te verwijzen naar het bestaan van die conventie ("we schrijven op Wikipedia alle strafhoven met -tribunaal, omdat we alle strafhoven op Wikipedia schrijven met -tribunaal") dat is niets anders dan een petitio principii. Wil uw argument minstens de schijn van een geldige, overtuigende, redenering hebben dan zult u toch echt moeten uitleggen waarom deze conventie een afwijking van de hoofdregel rechtvaardigd. Die rechtvaardiging kan natuurlijk niet een andere vorm zijn van de argumentum ad antiquitatem. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 17 feb 2016 02:59 (CET)
Geachte Perudotes, deze wijdlopige discussie wordt wel enigszins onaangenaam. Ik hoop dat het u er niet alleen maar om gaat om ten koste van alles uw gelijk vol te houden, maar dat u ooit nog open staat voor argumenten van anderen. Uw veelvuldig gebruik van Latijnse termen kan niet verhullen dat u af en toe met uw eigen woorden in strijd komt en dat sommige beweringen van u gewoon niet kloppen.
In uw bericht van 8 februari schreef u o.a.
 • "Het Speciaal Hof van Sierra Leone verwijst nooit naar zichzelf als 'Tribunal', simpelweg omdat het geen tribunaal is."
 • "het Hof noemt zichzelf nooit een tribunaal" en
 • "de vertaling tribunaal voor court is evident foutief".
Toen ik dit hierboven weerlegd had door liefst vier citaten te geven van de voorpagina van de website van het tribunaal waarin het zichzelf wel degelijk een internationaal tribunaal noemt, stelde u plotseling: "in mijn relaas heb ik die stelling nooit zo boud verwoord". (Lees uw eigen bijdragen aub. nog eens over!) U probeert het argument nu ineens te verleggen naar: "In officiële correspondentie van het Hof en in uitspraken ben ik het vermaarde tribunal nog niet tegengekomen.". Zucht... Het lijkt me absurd om de officiële website van dit tribunaal geen argument te vinden, maar ook hier kan ik u geruststellen: in allerlei officiële documenten verschijnt dit woord wel degelijk, b.v.
 • hier in de "Rules of Procedure and Evidence", waar staat in art. 92ter: "a Trial Chamber may admit, in whole or in part, the evidence of a witness in the form of a written statement or transcript of evidence given by a witness in proceedings before the Tribunal", of
 • hier in het vonnis van 2007, dat eindigt met de standaard-tekst: "The Special Court is an independent tribunal established jointly by the United Nations and the Government of Sierra Leone."(vet toegevoegd).
Heel uw stelling dat dit Bijzonder Gerechtshof geen tribunaal zou zijn is dus duidelijk onjuist. En WP:TITEL is hier geen probleem, want dat is een soepele richtlijn, die uitdrukkelijk vermeldt: "de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk". Er is dus geen enkele reden waarom we voor dit ene tribunaal zouden moeten afwijken van wat op Wikipedia bij alle internationale tribunalen gebruikelijk is: niet de lange formele, maar de informele benaming gebruiken. Ik mag nu toch werkelijk hopen dat u er niet verder een prestigekwestie van maakt om stug vast te blijven houden aan de wijziging die u eigenmachtig aanbracht zonder te zien of daarvoor enige consensus was.
Tenslotte: ik heb antwoord gekregen op de hierboven vermelde vraag die ik gesteld heb aan het Taaladvies van de Ned. Taalunie, over het koppelteken in dergelijke benamingen. Het luidt als volgt:

Onlangs hebt u op het Taalunieversum een taalvraag gesteld. Hieronder vindt u het antwoord.

VRAAG De namen Joegoslavië-tribunaal, Cambodja-tribunaal, Sierra Leone-tribunaal enzovoort mogen die gespeld worden met een koppelteken? In de Woordenlijst staat tegenwoordig Joegoslaviëtribunaal zonder koppelteken. Maar in het geval van het Sierra Leone-tribunaal geeft het weglaten van het koppelteken een naar effect, aangezien de naam van het land uit twee losse delen bestaat. Is het niet aan te bevelen om in al deze gevallen een koppelteken te plaatsen?

ANTWOORD Correct zijn zowel de samenstellingen met streepje als zonder:

Joegoslavië-tribunaal, Cambodja-tribunaal, Sierra Leone-tribunaal Joegoslaviëtribunaal, Cambodjatribunaal, Sierra Leonetribunaal.

Hiermee is dus ook deze strijdvraag beslist. Ik zal de titel Sierra Leone-tribunaal herstellen, en ik neem aan dat dit geen problemen meer oplevert. Met vriendelijke groet, Paul K. (overleg) 20 feb 2016 04:29 (CET)
Beste Paul K, mijn opmerking over de boude verwoording was gebaseerd op de stropopredenering uwerzijds dat mijn hoofdstelling is dat het Hof geen Tribunaal is. U verdraaid wederom mijn woorden door nu te doen alsof dit een reactie was op uw tegenargumenten dat het Hof zich geen Tribunaal noemt. En dat is tevens de kenmerkend voor de wijze waarop u hier discussiert, namelijk niet op de inhoud maar voornamelijk uit wat u persoonlijk goed uitkomt. Verder doet zich het vermoeden voor dat de eigenlijke reden dat u tegen hernoeming bent is dat u de vorm 'Speciaal Hof voor Sierra Leone' als fout ziet en 'Bijzonder Hof voor Sierra Leone'[bron?] als juist. Indien dat het geval is, zou ik dat bijzonder speciaal onencyclopedisch van u vinden.
Ik heb wel gezegd dat 1) de naam Tribunal niet in het Engelse origineel voorkomt 2) dat een correcte vertaling dus bij voorkeur een vertaling van het woord Hof bevat 3) dat er een fraai alternatief is in het Nederlands, namelijk 'Speciaal Hof voor Sierra Leone' 4) dat dit tevens de vertaling is die door onze wetgever wordt gebruikt in wetten; door de pers én door juridische literatuur 5) en dat dit tevens de meest voorkomende vorm is. Ergo, dat deze titel zowel de meest correcte vertaling van het Engels is als ook het meest gangbare.
U weerlegt welgeteld één punt, namelijk dat het Hof wel eens naar zichzelf verwijst als Tribunaal en concludeert daaruit dat klaarblijke Sierra Leonetribunaal de juiste vertaling is.Daarbij merk ik op dat uw quotejes niet eens van de website van het Sierra Leonetribunaal kwamen, maar van het Restmechanisme. Verder verwijst u ernaar dat WP:TITEL een "soepele richtlijn" is (wat dat ook moge betekenen) en u verwijst daarbij naar een standaardvoorbehoud dat boven bijna elke Richtlijn staat ook op WP:NPOV en WP:GOO terwijl dat nota bene de pijlers van Wikipedia zijn. Het zou absurd zijn om te beweren dat op Wikipedia iedereen zijn eigen mening mag zetten en bronnen overbodig zijn, omdat het i.c. gaat om "soepele richtlijnen".
Het uitgangspunt blijft dat de richtlijn geldt <punt>. Afwijking is inderdaad mogelijk, maar dan wel beargumenteerd. Ik heb daarbij aangegeven dat het uitgangspunt onverminderd van toepassing is op de titel 'Speciaal Hof voor Sierra Leone' en daarbij nog extra argumenten gegeven waarom afwijking van die regel niet in de rede ligt (zie hierboven). Kortom, het is mooi voor u dat u wederom wat extra bewijs heeft gevonden waaruit blijkt dat het Hof incidenteel naar zichzelf verwijst als Tribunaal, en ik wil u dat punt best cadeau geven, hoewel het niet echt overtuigd als u uit wat promotionele stukjes enkele quotejes mijnt terwijl in de Taylor-uitspraak van 2500 pagina's geen enkele keer naar 'this Tribunal' wordt verwezen. Dat is 5 woorden op 1.250.000 woorden; ook wel statistisch niet-significant.
U verwijt mij verder dat ik "niet open sta voor andere argumenten" terwijl uw enige argument lijkt te zijn dat uw wijze hier 'gebruikelijk' is. Ik heb u reeds uitgelegd dat dit een drogreden is om meerdere redenen: het is een argumentum ad antiquitatem dat we iets 'zo' doen is namelijk geen argument op zichzelf. De reden waarom we het zo doen daarentegen wel, maar precies daar zwijgt u over: om de eenvoudige reden dat er nooit een bewuste keuze is gemaakt daarom is er ook geen Wikipedia-gebruik. Daarbij lijkt u voornamelijk zelf betrokken te zijn bij de totstandkoming van deze vermeende gebruiken, die u zelf als [Overleg:Joegoslaviëtribunaal enige] benoemt. Ook lijkt u er zelf een handje van te hebben zonder overleg titels te veranderen: hier veranderde u zonder overleg de titel; en hier veranderde bij een ander tribunaal de titel zonder overleg. Het valt dus op z'n minst hypocriet te noemen als u verzucht "dat zo'n ingrijpende wijziging zo even doorgevoerd wordt zonder enig overleg". Hier bent u wederom bezig eigenhandig een gebruik tot stand te brengen met de drogreden "In elk geval is er dus duidelijk geen officiële spellingsreden waarom we het koppelteken weg zouden moeten halen". Die reden is er wel: het Groene Boekje geeft geen dwingende reden om het streepje wél te schrijven, dus is de norm eenvoudig zonder streepje. hier beroept u zich wederom op een conventie die u terstonds heeft bedacht.
Een gebruik spontaan ontdekte overeenkomst tussen één of twee medewerkers is echter geen gebruik of conventie, daarvoor moet het gebruik niet toevallig tot stand gekomen zijn en moet het gebruik tevens breed gedragen worden. In casu verwijst u, zonder bewijs van een uitgebreide discussie, naar een 'gebruik'. Op de vraag waar dit gebruik uit blijkt geeft u niet thuis. Klaarblijkelijk vindt u dat het bestaan van enkele pagina's een overtuigende reden dat er sprake is van een 'regel die door de gemeenschap als dwingend wordt ervaren en waarvan de gemeenschap tevens vindt dat deze juist is' (de gewoonlijke definitie van een gewoonterechtelijke regel). Dit is echter een typische cirkelredenering, waarbij het bestaan van het gebruik wordt gelegitimeerd door het bestaan van het gebruik.
Daarnaast zijn uw criteria tamelijk arbitrair. U stelt dat op Wikipedia gebruikelijk is dat we "niet de lange formele, maar de informele benaming gebruiken". Wederom een gebruik dat u als een deus ex machina ineens uit uw duim zuigt. Het is echter minstens zo aannemelijk dat Wikipedia gewoon aangesloten heeft bij wat gebruikelijk is in het Nederlandse taalgebied. De in het Nederlands gangbare benamingen zijn immers Joegoslaviëtribunaal, Rwandatribunaal, Libanontribunaal en Oost-Timortribunaal. Het is een bijkomstigheid dat dit tevens de informele namen zijn, maar beweren dat dáárom een gebruik bestaat dat de informele naam doorslaggevend is een drogreden (de retrorsum causa et effectus).
Ergo, uw verwijt dat ik "niet open sta voor andere argumenten" [sic] raakt kant noch wal. Ik sta zeker open voor argumenten, maar u deponeert drogreden op drogreden in deze discussie. Benoeming van die drogredenen noemt u 'verhullen dat ik met mijn eigen woorden in strijd kom'. Mijn tip voor u is: probeer uw stelling eens in een logisch syllogisme te zetten, dan hoef ik u niet op de drogredenen te wijzen.
  TL;DR, u heeft wederom zonder geldige reden de naam van het Hof verandert. Het uitgangspunt is en blijft dat wij de meest gangbare naam hanteren. Dat is 'Speciaal Hof voor Sierra Leone'. Afwijking van dat uitgangspunt is mogelijk, mits goed onderbouwd en voorzien van duidelijke, geldige redenen. Uw stokpaardje dat u nou eenmaal op Wikipedia de korte informele naam hanteert in plaats van de lange formele naam is dit niet. 1) Daarvoor zult u moeten aantonen dat dit inderdaad een door de Wikipedia gemeenschap gedragen gebruik is én dat de gemeenschap dit ook als juist ervaart. U kunt daarbij niet slechts verwijzen naar het vermeende gebruik, het kan immers ook op andere gronden gebaseerd zijn zoals op wat gangbaar is in het Nederlandse taalgebied. U kunt zich er ook niet op beroepen dat we het nu eenmaal reeds zo lang doen dat het gebruik niet veranderd zou kunnen worden: fouten kunnen altijd gecorrigeerd worden. 2) Vervolgens zult u moeten beargumenteren waarom dit gebruik een afwijking van de hoofregel rechtvaardigd. U kunt zich dan niet verschuilen achter het feit dat de richtlijn "soepel" is of dat afwijking mogelijk is. De richtlijn moet zich niet bevestigen, maar u zult toch echt de afwijking moeten rechtvaardigen. Daarbij zult u op ál mijn argumenten in moeten gaan: a) dat tribunaal een foute vertaling van court is; b) dat het Hof zichzelf nooit een tribunaal noemt; c) in het Nederlands is Speciaal Hof voor Sierra Leone de meest gangbare naam voor het hof; d) dit is geen anglicisme, noch evident foutief; e) gediplomateerde vertalers in dienst van de overheid belast met een juiste en consequente vertaling zijn het hiermee eens; f) de pers gebruikt deze vorm tevens veruit het vaakst; g) juridische literatuur sluit zich aan bij dit gebruik. N.b. dit zijn allemaal argumenten ter overvloede die het gebruik van de hoofdregel extra bevestigen, het is dan ook bijzonder enggeestig van u dat u wederom uw eigen voorkeur aan het doordrukken bent zonder daar een goede verantwoording voor te willen geven. Ik ben niet de gene die afwijking van de hoofdregel propageert, daarentegen probeer ik u tegemoet te komen door wél extra argumenten te geven die de hoofdregel verder ondersteunen. Aan het facultatieve streepje maak ik geen extra woorden vuil: leest u eerst het Groene Boekje door de hoofdregel is geen streepje. Afwijking zult u moeten beargumenteren, er namelijk geen regel die dwingt tot het gebruik van een streepje het is slechts een mogelijkheid indien de schrijver van mening is dat het verduidelijkend werkt. U kunt zich er dan niet, wederom, vanaf maken met de stelling dat "het niet fout is" want dat stond nimmer ter discussie. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 20 feb 2016 16:37 (CET)
Aangezien ik de zoveelste titelwijzeging langs zag komen heb ik de pagina voor nu beveiligd tegen het wijzigen van de titel. Ongetwijfeld is dit voor een van de partijen de verkeerde versie maar daar valt niet zoveel aan te doen. Natuur12 (overleg) 20 feb 2016 16:47 (CET)
Perudotes gaat hier in de fout door de bijdrage van Natuur12 ongedaan te maken en tevens correcties in zijn eigen betoog aan te brengen. Het kan hem kwalijk genomen worden dat hij dit doet zonder zich te excuseren, evenals voor de onterechte beschuldigende termen waarmee hij zijn eigen betoog ten koste van de serieuze bijdragen van anderen probeert te rechtvaardigen, daarbij gebruik makend van 'indrukmakende' Latijnse terminologie. Klaarblijkelijk heeft hij ook alle argumenten tegen zijn betoog niet goed gelezen, ook niet die welke ik heb ingebracht, maar gaat uitsluitend in op de argumenten van Paul K., die voor alle genoemde punten al duidelijke verklaringen heeft gegeven. Perudotes' opmerkingen in kleine lettertjes slaan derhalve nergens op omdat hij daarin zelf twistpunten aandraagt die hij vervolgens gaat tegenspreken alsof daar een grote controverse over was. In zijn ellenlange betogen vervalt hij meermalen in herhaling, zonder op de aangedragen argumenten van ánderen in te gaan dan alleen die van hemzelf. Een voorbeeld zijn onder meer mijn argumenten/voorstellen betreffende de leesbaarheid en vindbaarheid (gangbaar) van het lemma op WP; en de onnodige dp. Dat hij hier nu al wat gaat doorstrepen geeft dit duidelijk weer. Ik neem aan dat ook andere zaken nog doorgestreept zullen worden, zo niet door hemzelf dan wel door anderen. Kronkelwilg (overleg) 20 feb 2016 18:11 (CET)
Beste Kronkelwilg. De verwijdering van natuur12's bijdrage en mijn eigen bijdragen waren overduidelijk het gevolg van het abusievelijk bewerken van een oude versie, aangezien ik taalkundige verbeteringen en kennelijke syntex-verbeteringen ongedaan maakte. Mijn dank voor het herstellen daarvan. Voor het overige brengt u vrij weinig in behalve verdachtmakingen, tu quoque's, ad hominems die voornamelijk op de man zijn en niet op de bal. Argumenten noemt u niet, ook al herhaal ik inderdaad steeds dezelfde punten die noch u noch Paul K. met argumenten proberen te weerleggen. Gezien u beiden voornamelijk bezig bent uw eigen zienswijze te schetsen zal dit - vrees ik - ook noodzakelijk blijven. Uw gezichtspunten van 'vindbaarheid', 'leesbaarheid' en het gelijkstellen van 'vindbaar' aan 'gangbaar' kent Wikipedia niet in de onderhavige context. Voorlopig staat de hoofdregel van WP:TITEL nog steeds "de meest gangbare naam wordt gehanteerd". met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 20 feb 2016 18:34 (CET)

Eerst overleggen aub.[bewerken]

@Gebruiker Perudotes. u hebt nu tot drie maal toe eigenmachtig de titel veranderd zonder dat daarover enige consensus bestaat, en ondanks protesten van twee andere gebruikers. De eerste keer gebeurde dat zonder dat daarover zelfs enig overleg gevoerd was. Beide keren dat ik dat - na uitvoerige motivering op dit overleg gegeven te hebben - terugdraaide maakte u dat dezelfde dag weer ongedaan. Dit heeft beveiliging van de titel veroorzaakt, zeer betreurenswaardig. Ik moet u er nogmaals op wijzen dat Wikipedia een samenwerkingsproject is, waarin gestreefd wordt naar een redelijke consensus (zie WP:Consensus). Het is erg jammer dat u zich hieraan weinig gelegen lijkt te laten liggen. Als ik kijk naar sommige andere discussies waaraan u deelnam, zoals hier, hier en hier stemt mij dat niet optimistischer.

Vandaag zie ik dat u weer zonder enig overleg plotseling een ingrijpende wijziging in dit artikel aangebracht hebt, en dat is mijns inziens geenszins een verbetering. Al jarenlang heb ik vrij veel zorg en tijd besteed zowel aan dit artikel als aan enige andere artikelen op het gebied van internationaal strafrecht, en enige tijd geleden schreef u mij hierover: "ik denk dat u uitzonderlijk werk heeft verricht en zie zeker de harde arbeid die u telkens weer stopt in het aanmaken, aanvullen en bijhouden van diverse lemma's" (zie [3]). U zou dan moeten begrijpen dat het pijnlijk is als iemand anders die "harde arbeid" ongedaan maakt, en zorgvuldig opgestelde heldere en voor de lezer overzichtelijke teksten gaat vervangen door een eigen verhaal dat aanzienlijk minder overzichtelijk is en ook nog allerlei slordigheden bevat. In deze versie stond het door mij geschreven hoofdstuk "Aangeklaagden" als een helder overzicht van de vier categorieën (de drie organisaties plus Charles Taylor). In wat u er hier plotseling van maakte gaat dit overzicht helemaal verloren, en ook staan er nog diverse niet lopende zinnen, spelfouten en moeizame formuleringen in.

Ik verzoek u daarom dringend niet op deze manier verder te gaan, dit kan slechts tot heilloze bewerkingsstrijd leiden. Als u meent dat er iets aan het artikel niet goed is, meld dit dan aub. op deze overlegpagina, dan kunnen we bezien of consensus bereikt kan worden.

@Gebruiker Kronkelwilg, bedankt voor de goede bijdragen op deze pagina en op het artikel. Maar bij uw laatste bijdrage aan het artikel zijn er enkele misverstanden, b.v. bij het AFRC hebt u niet gezien dat er verschil is tussen het hoger beroep van de veroordeelden en het hoger beroep van de aanklager. Ik neem aan dat u geen bezwaar hebt dat ik dir corrigeer. Paul K. (overleg) 21 feb 2016 03:19 (CET)

U hebt gelijk. Ik heb dit niet nauwkeurig gelezen. Goed dat u dit hebt geconstateerd en verbeterd hebt. Kronkelwilg (overleg) 21 feb 2016 18:06 (CET)

groot aantal slordigheden[bewerken]

Helaas heeft gebruiker Perudotes na correctie opnieuw de slordige tekst in het artikel gezet, en zelfs nog een ander deel van de zorgvuldige tekst vervangen door een minder zorgvuldige tekst, zodat een bewerkingsstrijd dreigt. Voorbeelden van slordigheden in de door hem/haar toegevoegde tekst:

 • "Daarnaast had het hof de bevoegdheid om leden van de in Sierra Leone actieve vredesmachten te vervolgen, voor zover de zendingsstaat niet wil, of niet in staat is om, te hen vervolgen." → Wat is "te hen"? En wat is "de zendingsstaat"? Moet de lezer denken dat dit een staat is met veel christelijke zending?
 • Hierbij staat als referentie: "Art. 1(b) en (c) SCSL statuut". → Maar het statuut van dit tribunaal kent geen artikel 1(b) of 1(c).
 • "De buitenlandse rechters vormden een meerderheid in de banken van het hof." → Banken? Mogelijk verkeerd begrepen in een Engelse tekst ("bench" is een rechterlijk college).
 • "Het hof maakte daarbij, naast zijn eigen statuut, gebruik van zowel internationale als nationale instrumenten." → Instrumenten? Waarschijnlijk ook een vertaalfout ("instruments" is juridisch Engels voor documenten.)
 • "De Aanklager (...) diende een persoon te zijn van hoog zedelijk aanzien te zijn". (vet toegevoegd).
 • "de bescherming van en informatievoorzieining (sic) richting de getuigen".
 • "Volgens de Aanklager maakten de tenlastegelegde feiten onderdeel uit van een gezamelijk plan en was er aanzienlijke overlap in de feiten doordat vaak dezelfde gebeurtenissen ten laste waren gelegd en de verdachten alleen deel uitmaakten van het verbond van RUF/AFRC, zodat gemeenschappelijke behandeling mogelijk geacht werd." → "gezamelijk" i.p.v. "gezamenlijk", maar wat betekent "doordat de verdachten alleen deel uitmaakten van het verbond van RUF/AFRC"? Moesten zij dan nog "deel uitmaken" van iets anders?
 • "bovendien waren zij alleen leden van de CDF". → Weer dat geheimzinnige "alleen leden". Maar bovendien is de duidelijke uitleg die ik onder "Aangeklaagden" vermeld had van de organisatie CDF ("Burgerlijke Verdedigingskrachten" oftewel "Civil Defence Forces") gewoon weggehaald, dus de lezer tast in het duister wat "CDF" is!
 • "De Kamer besloot op 27 januari 2004 dat de RUF/AFRC verdachten berecht zouden worden in twee apart gebundelde zaken." → Wat zijn "apart gebundelde zaken"?
 • "De zaak in eerste aanleg begon (...) op 7 maart 2005 en eindigde en eindigde op 8 december 2006". (vet toegevoegd)
 • Als kopje toegevoegd: "Tenlastenlegging" i.p.v.Tenlastelegging'.
 • "Brima, Kamara en Kanu weren (sic) verdacht"
 • "De drie tenlasteleggingen besloeg (sic) in eerste instantie 18 verschillende punten"
 • "Om die reden doet de doet de Kamer geen uitspraak" (vet toegevoegd)
 • "dat het van oordeel was dat de punt 8 'andere onmenselijke daden van seksueel geweld (gedwongen trouwerij)' reeds onder punt 7 'seksuele slavernij' viel. → Wat voor Nederlands is "de punt 8 'andere onmenselijke daden van seksueel geweld"? En een woord als "trouwerij" in een rechterlijk vonnis?
 • "De Kamer oordeelde dat het verbod op het gebruik van kindsoldaten reeds in 1996 onderdeel uitmaakte van het internationaal gewoonterecht, en dus strafbaar was." → Hier staat dus dat het verbod op het gebruik van kindsoldaten strafbaar was!
 • "Het schapte het punt, omdat het overbodig was." → "schapte" i.p.v. "schrapte"
 • Enzovoort. Storend is ook dat tegenwoordige tijd en verleden tijd voortdurend door elkaar lopen, en dat enkele keren de naam van een verdachte niet met een hoofdletter geschreven is.

Alles bijeen duidelijk geen aanvaardbare wijzigingen, die dus teruggedraaid moeten worden. Om eindeloze bewerkingsstrijd te voorkomen zal ik beveiliging van het artikel aanvragen. Paul K. (overleg) 21 feb 2016 10:08 (CET)

Beste Paul K, de vrije bewerkbaarheid is een van de vijf pijlers van Wikipedia. De vrije bewerkbaarheid én de licentie waaronder u 'uw' bijdragen op dit lemma hebt vrijgegeven houden in dat u geen vorm van dwang kan uitoefenen op de inhoud daarvan. Ook als u "al jarenlang [...] vrij veel zorg en tijd besteed zowel aan dit artikel [als aan anderen]". U vertoont typisch Artikelbazen gedrag en probeert dat goed te praten met een beroep op 'consensus' en 'overleg'. Mijn bijdragen zijn allen voorzien van bronvermelding: als er dus een fout in staat (mocht het de vertaling zijn, of anderszins iets) dan valt dat te corrigeren. Het is dan ook spijtig dat u onder verwijzing naar enkele trivialiteiten in de spelling en de vertaling een hele reeks aan verbeteringen verwijdert heeft, die bovendien alleen voorzien waren van een deugdelijke, betrouwbare bronvermelding. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 21 feb 2016 12:41 (CET)

Beveiliging[bewerken]

Vanwege de doorgaande bewerkingsoorlog heb ik het artikel beveiligd. Gelieve via consensus tot een voor iedereen acceptabele tekst te komen. Dqfn13 (overleg) 21 feb 2016 10:34 (CET)

Bij deze verzoek ik om terugplaatsing van de verwijderde tekst. De grieven die Paul K. tegen de tekst heeft ingebracht zijn niet van inhoudelijk niveau, maar betreffen alleen vermeende en daadwerkelijke vertaalfouten, kennelijke schrijffouten en vertypingen. De informatie is van bronnen voorzien, waarvan de betrouwbaarheid verder niet in twijfel is getrokken. Het is dus duidelijk dat de grieven voornamelijk cosmetische ingrepen betreffen – die zeker ook doel treffen – maar dat de tekst inhoudelijk als juist wordt aanvaard. Ik zal mij dan voorts over de cosmetische aspecten buigen, zodat alle ambiguïteiten verder weggepoetst kunnen worden. Perudotes (overleg) 21 feb 2016 13:22 (CET)
Maar ik begrijp Paul K. wel, Perudotes. Als je met veel zorg en aandacht een heldere tekst hebt geschreven, kan het zeer frustrerend zijn wanneer iemand anders daar met slordig geschreven aanvullingen doorheen gaat fietsen. Natuurlijk is het belangrijk dat teksten van betrouwbare bronnen zijn voorzien, maar minstens even belangrijk is dat zij begrijpelijk zijn en zich vlot laten lezen. Het lijkt me daarom het beste dat je je eigen tekst oppoetst en daarna eerst hier op de overlegpagina plaatst. Marrakech (overleg) 21 feb 2016 14:36 (CET)
Ja, helder is de tekst inderdaad. Inhoudelijk staat er echter vrijwel niks in het lemma. Van 'aanvullingen' zou ik dan ook niet willen spreken, aangezien het gehele lemma aan revisie toe is. Ik zal echter, op mijn gemak, de oneffenheden uit mijn eerdere verbeteringen strijken en ze hier ter beoordeling plaatsen. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 21 feb 2016 18:06 (CET)

Eerste tekstvoorstel[bewerken]

Ik stel voor het eerste kopje 'bevoegdheid' te vervangen door onderstaande tekst. De tekst begint met een algemene schetst van het bevoegdheid van het Hof en gaat vervolgens in op de specifieke rechtsmachtsvereisten naar ratione materiae, temporis en loci. Het gaat in op vernieuwingen die dit Hof aanbracht en ook op eventuele misvattingen. Bij dit voorstel is rekening gehouden met de op- en aantekeningen van Paul K.

De tekst die vervangen wordt luidde kende drie onjuistheden:
 • "Krachtens zijn statuut kon dit tribunaal rechtspreken naar internationaal recht, maar ook, wat nieuw was, naar nationaal recht." (het Oost-Timortribunaal ging het SCSL reeds voor in 1999)
 • "Zijn bevoegdheid was beperkt tot hen die "de grootste verantwoordelijkheid" dragen voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en het Sierra Leoons recht, begaan sinds 30 november 1996." (De rechtsmacht van het Hof werd niet beperkt tot degene die 'de grootste verantwoordelijkheid' hadden)
 • "Gezien deze beperkte taakomschrijving is het aantal processen beperkt gebleven." (Daardoor is dit dus ook onjuist)

Voorstel:

Oprichting[bewerken]

Nog tijdens de burgeroorlog stuurde de president van Sierra Leone een verzoek naar de VN-veiligheidsraad om een strafhof op te richten dat de bevoegdheid zou hebben om de misdrijven die tijdens de burgeroorlog gepleegd waren te berechten.[1] Naar aanleiding van dit verzoek nam de Raad op 14 augustus 2000 resolutie 1315 aan, met daarin het verzoek aan de Secretaris-generaal om met Sierra Leone te onderhandelen over de oprichting van een strafhof. Naar aanleiding van deze onderhandelingen stuurde de Secretaris-generaal op 4 oktober 2000 een rapport naar de VN-veiligheidsraad met daarbij een conceptovereenkomst tussen Sierra Leone en de VN en een concept statuut voor het Hof. In dit rapport werd het Hof door de Secretaris-generaal van de VN omschreven als een 'op verdragsbasis gecreeërd sui generis Hof van gemengde rechtsmacht en samenstelling'.[2][n 1] Hiermee benadrukte de Secretaris-generaal de unieke samenstelling van het Hof. In tegenstelling tot het Joegoslavië- en Rwandatribunaal was het namelijk niet door middel van een VN-veiligheidsraadresolutie opgericht, maar juist door een verdrag tussen Sierra Leone en de VN. Het Hof maakte geen deel uit van de Verenigde Naties, noch was het onderdeel van het Sierra Leoonse rechtssysteem. In tegenstelling tot de eerdere twee strafhoven had het Hof ook de bevoegdheid om recht te spreken naar internationaal en nationaal (Sierra Leoons) recht en had het Hof een gemengde samenstelling. Op 16 januari 2002 kwam de definitieve overeenkomst tot stand, waarin het statuut voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone was opgenomen. Op basis daarvan maakte Sierra Leone nationale regelgeving voor de implementatie van het strafhof, dat daardoor in juli 2002 met zijn werk kon beginnen.[3]

Bevoegdheid[bewerken]

Het Hof werd opgericht met de bevoegdheid om 'hen te vervolgen die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor ernstige schendingen van internationaal humanitair recht en Sierra Leoons recht, begaan sinds 30 november 1996' te berechten.[4] De verwijzing naar 'de grootste verantwoordelijkheid' werd niet bedoeld als begrenzing van de rechtsmacht van het Hof, maar als richtsnoer voor het vervolgingsbeleid van de aanklager.[5] Daarnaast had het Hof de bevoegdheid om leden van de in Sierra Leone actieve vredesmachten te vervolgen indien de uitzendende staat geen vervolging wilde, of kon, instellen en de VN-veiligheidsraad zijn goedkeuring had gegeven.[6] Op basis van zijn statuut waren zowel de Sierra Leoonse rechtbanken als ook het Hof gelijkelijk bevoegd om oorlogsmisdadigers te berechten. Berechting voor het Hof had wel voorrang boven berechting voor een nationale rechter indien het Hof hierom verzocht.[7][n 2] De bevoegdheden van het Hof werden nader uitgewerkt in het Statuut en de Rules of Procedure and Evidence (RPE). De Rules of Procedure and Evidence van het Rwandatribunaal waren direct van toepassing op het Speciaal Hof, maar deze mochten door de rechters van het hof aangepast worden. Zij konden zich daarbij, indien nodig, laten leiden door de Sierra Leoonse Criminal Procedure Act van 1965.[8] Verder dienden de rechters van het hof zich te laten leiden door de uitspraken van de Kamer van beroep van het Rwanda- en Joegoslaviëtribunaal, [9] dit was om eventuele versnippering van de rechtspraak van de verschillende internationale strafhoven te voorkomen.[10] In de Taylor-zaak benadrukte het Hof dat het krachtens internationaal recht was opgericht waarvoor de diplomatieke onschendbaarheid van staatshoofden niet gold.[11]

Rechtsmacht[bewerken]

De materiële rechtsmacht van het Hof omvatte misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven gepleegd in een niet-internationaal conflict.[12][n 3] In de Fofana-zaak oordeelde het Hof dat het bevoegd was om deze oorlogsmisdrijven te vervolgen ongeacht de typering van het conflict als internationaal of intern.[13] Daarnaast had het Hof de bevoegdheid om enkele misdrijven naar Sierra Leoons recht te vervolgen.[14] De definitie van een misdrijf tegen de menselijkheid verschilde van eerdere strafhoven. In tegenstelling tot het Rwandatribunaal hoefde er bij het Hof geen sprake te zijn van een 'discriminatoir oogmerk' tijdens het plegen van zulk een misdrijf.[15] Bij de oorlogsmisdrijven bevond zich ook een noviteit; nieuw was de toevoeging van het verbod op het gebruik van kindsoldaten.[16] In de Norman-zaak besliste het Hof dat deze bepaling niet het legaliteitsbeginsel schond, omdat het in 1996 reeds een misdrijf naar internationaal gewoonterecht was.[15] Hoewel het conflict in Sierra Leone begon in 1991, was de temporele rechtsmacht van het Hof begrensd tot misdrijven gepleegd vanaf 30 november 1996 in Sierra Leone.[17] Men verwachtte dat het onderzoek naar eerdere feiten een te grote belasting voor de aanklager zou vormen, daarom werd er gekozen voor de datum van 30 november 1996 – de dag dat het (mislukte) bestand in Abidjan werd gesloten. Niet geheel zonder controverse was ook de uitbreiding van de personele rechtsmacht van het Hof over minderjarige personen tussen de 15 en 18 jaar.[18] De Secretaris-generaal sprak van een 'lastig moreel dilemma' omdat kinderen enerzijds zelf slachtoffer waren, maar anderzijds ook ernstige misdrijven pleegden. [19] De aanklager liet echter al in 2002 weten geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid om personen onder de 18 te vervolgen.[18]

 1. Sui generis is Latijn voor 'enige in zijn soort'.
 2. Respectievelijk aangeduid met de Engelse termen concurrent jurisduction en primacy.
 3. De oorlogsmisdrijven werden onderverdeeld in schendingen van de gemeenschappelijk artikel 3 van de Geneefse verdragen en schendingen van het tweede Aanvullend Protocol enerzijds, en overige schendingen van internationaal recht anderzijds (art. 3 en 4 SCSL statuut).
 1. Brief van 9 augustus 2000 gericht aan de president van de VN-veiligheidsraad (S/2000/786)
 2. Rapport van de Secretaris-generaal van de VN van 4 oktober 2000, (S/2000/915), par. 9; R. Cryer 2014, p. 182.
 3. R. Cryer, et al: An Introduction to International Criminal Law and Procedure, OUP: Oxford 2014, p. 182
 4. Art. 1(1) SCSL statuut.
 5. Rapport van de Secretaris-generaal van de VN van 4 oktober 2000, (S/2000/915), para. 30; R. Cryer, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Oxford: OUP 2014, p. 183; SCSL (TC) 20 juni 2007, SCSL-04-16-T-628 (AFRC), par. 653; SCSL (AC) 22 februari 2008, SCSL-04-16-A-675 (AFRC), par. 282.
 6. Art. 1(2) en (3) SCSL statuut; Brief van de Secretaris-generaal van de VN 12 januari 2001, S/2001/40, onder 4.
 7. Art. 8 SCSL statuut.
 8. Art. 14 SCSL statuut.
 9. Art. 20(3) SCSL statuut.
 10. Brief van de Secretaris-generaal van de VN 4 oktober 2000, S/2000/95, par. 41.
 11. R. Cryer 2014, p. 183.
 12. Zie: art. 3 en 4 SCSL statuut
 13. R. Cryer 2014, p. 183-184.
 14. Art. 5 SCSL statuut.
 15. a b R. Cryer 2014, p. 184.
 16. Art. 4(c) SCSL statuut.
 17. Art. 1 SCSL statuut.
 18. a b A. Cassese, The Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford: OUP 2009, p. 516.
 19. Rapport van de Secretaris-generaal van de VN van 4 oktober 2000, (S/2000/915), para. 32 e.v.

Commentaar tekstvoorstel kopje bevoegdheid[bewerken]

@Perudotes, het overleg is tot nu toe bijzonder moeizaam geweest, en deze onsympathieke poging om mij geblokkeerd te krijgen maakt het zeker niet prettiger. Om dan toch maar weer te reageren het volgende: Ik verbaas me over uw behoefte om in een goed en helder artikel, dat veel perfecte formuleringen bevat, steeds weer veranderingen aan te brengen die het artikel niet beter, maar vaak wel duidelijk slechter maken. Ook het bovenstaande zou zeker geen verbetering zijn. Er zijn weer rare misverstanden, waarschijnlijk opnieuw door verkeerd gelezen Engels. U schrijft "Daarnaast had het Hof de bevoegdheid om leden van de in Sierra Leone actieve vredesmachten te vervolgen." Dat zou dus betekenen dat het Sierra Leone-tribunaal een extra bevoegdheid had om leden van vredesmachten te vervolgen. In werkelijkheid zegt het statuut juist het tegendeel: het maakt voor leden van regionale of VN-vredesmachten een uitzondering; het tribunaal is juist NIET bevoegd om die te berechten, want zij vallen onder de rechtsmacht van de staat die hen uitzond, tenzij die staat niet in staat of bereid is hen te vervolgen (art. 1 van het statuut). Ik weet ook niet waarop u baseert dat de rechtsmacht van dit tribunaal "NIET beperkt werd" tot hen die 'de grootste verantwoordelijkheid' hadden. De omschrijving van de rechtsmacht in het statuut zegt uitdrukkelijk: "The Special Court shall, except as provided in subparagraph (2), have the power to prosecute persons who bear the greatest responsibility for serious violations" (vet toegevoegd).

Dat zijn dus pijnlijke onjuistheden, en verder is het bovenstaand voorstel wijdlopig, hier en daar rammelend geformuleerd, en zeker geen verbetering. Zinnen als "Het Hof werd door de Secretaris-Generaal van de VN omschreven als een 'op verdragsbasis gecreeërd sui generis Hof van gemengde rechtsmacht en samenstelling'." voegen geen echte informatie toe aan de heldere informatie die het artikel geeft over bevoegdheid en samenstelling van het tribunaal, maar maken alles alleen een stuk moeizamer. En een passage als "De bevoegdheden van het Hof werden nader uitgewerkt in het Statuut en de Rules of Procedure and Evidence. Daarin werd zowel naar nationale regelgeving verwezen, als ook naar andere internationale besluiten en regelgeving zoals de Rules of Procedure and Evidence van het Rwandatribunaal, en de uitspraken van de Kamers van beroep van het Rwanda- en Joegoslaviëtribunaal." is niet alleen moeizaam en wijdlopig geformuleerd, maar vrijwel zeker ook onjuist. Het tribunaal had namelijk het recht deze Regels zelf naar eigen goeddunken te wijzigen, en geen enkel gerecht kan natuurlijk zo maar zijn eigen bevoegdheden vaststellen. Het gaat hier dus niet om "de bevoegdheden" maar om de procedures.

Het huidige artikel geeft een helder, bondig en ik meen redelijk volledig beeld van het werk van het Sierra Leone-tribunaal. Het is aan de lange kant, maar niet te lang, want er staan niet veel overbodige dingen in. Het geeft een duidelijk beeld van de dertien uitgebrachte aanklachten, wie die dertien mensen zijn, en hoe het met de dertien aanklachten afgelopen is. Ik maak er echt bezwaar tegen als een goed artikel bedorven wordt doordat er veel wijdlopige teksten, feitelijke onjuistheden en verkeerd vertaalde of anderszins slecht geformuleerde zinnen in geplempt worden. Paul K. (overleg) 27 feb 2016 04:05 (CET)

Beste Paul K, misschien is het handig als u de volgende keer een handboek raadpleegt voordat u commentaar geeft of een artikel schrijft over zaken waar u evident geen verstand van heeft. Zeker als u zo hoog van de toren blaast over "pijnlijke onjuistheden" zou u er goed aan doen als u dit ook met goede en deugdelijke bronnen kon onderbouwen. De superlatiefen die u gebruikt om uw eigen werk op te hemelen overtuigen ook niet echt: 'goed en helder artikel' 'veel perfecte formuleringen' 'helder, bondig en ... redelijk' het is allemaal wollig taalgebruik waarmee u maskeert dat u eigenlijk maar wat hebt lopen frutselen op basis van uw krantenknipselarchief. Als u wel deugdelijke bronnen had gebruikt dan zou u weten dat een strikt grammaticale interpretatie in het internationaal (straf)recht zelden doorslaggevend is (vgl. art. 31(1) en (2) VCLT) en dat u ook rekening dient te houden bij de interpretatie met, bijvoorbeeld, eerdere afspraken (zoals tussen de SG en Sierra Leone), de preambule en de travaux preparatoires. Uw argumentatie op basis van een tekstuele interpretatie van het Statuut komt dan ook nogal knullig en amateuristisch over en is ook niet in lijn met wat de juridische literatuur over die artikelen schrijft.
I.c. verwees ik reeds naar het Rapport van de Secretaris-Generaal van de VN van 4 oktober 2000, (S/2000/915), para. 30 en R. Cryer, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Oxford: OUP 2014, p. 183. Vijf minuten zoeken leverde nog de volgende bronnen op: Y. Beigbeder, International Criminal Tribunals: Justice and Politics, Palgrave Macmillan: gp, p. 25; G.J.A. Knoops, 'Challenging the Legitimacy of Initiating Contemporary International Criminal Proceedings', Int. Studies Journal 2004 (1), p. 13, E. Skinnider, 'Experiences and Lessons from "Hybrid" Tribunals: Sierra Leone, East Timor, and Cambodia', Asia Pacific YIHL 2007, p. 260, Brief van de Secretaris-Generaal van de VN van 21 januari 2001, p. 1. Daarnaast ondersteunen ook wat minder relevante bronnen als de uitspraken van het SCSL zelf (vet toegevoegd) in SCSL-04-16-T-628, para 653 en SCSL-04-16-A-675, para. 282 die bewering dat "the greatest responsibility" slechts bedoeld is "to streamline the focus of prosecutorial strategy" en "guides the Prosecutor in the exercise of his prosecutorial discretion". Maar wellicht dat u nog een kranterknipsel kunt vinden waaruit blijkt dat de Appeal's Chamber het fout heeft.
Uw analyse over artt. 1(2) en (3) SCSL is al even zo di­let­tan­tisch en het gevolg van een geforceerde interpretatie uwerzijds. De tekst van art. 1(2) SCSLst maakt reeds duidelijk dat de uitzendende Staat "primary (cursivering toegevoegd) jurisdiction" heeft; art. 1(3) is alleen een voorwaarde waarbinnen het Hof zijn eigen reeds bestaande rechtsmacht kan uitoefenen. De correnspondentie van de Secretaris-Generaal in de travaux maken dat ook duidelijk.
Dat u vindt dat de zin ""Het Hof werd door de Secretaris-Generaal van de VN omschreven als een 'op verdragsbasis gecreeërd sui generis Hof van gemengde rechtsmacht en samenstelling'" niks toevoegd lijkt mij dan ook meer een uiting van uw eigen onkunde. Diverse commentaren en beschrijvingen over het SCSL gebruiken die bewoording (bv. Cryer en Beidgeger). Het is een uiting en een verklaring waarom het Hof afwijkt van eerdere strafhoven als het Joegoslaviëtribunaal en het Rwandatribunaal, maar tevens waarom het niet gezien dient te worden als een puur nationaal tribunaal zoals onze Bijzondere Gerechtshoven en Raad van Cassatie in de BBR-rechtsgang. Het vat in één zin vakkundig samen wat het Hof is: een mengelmoes en uniek.
Beste Paul K. ik zou u graag op het hart willen drukken bezint eer ge begint. U heeft duidelijk niet de juiste kennis in huis om een goed lemma te schrijven over zo een lastig onderwerp als het Speciaal Hof. U mist daarbij ook ook basale vaardigheden om internationale regelgeving te interpreteren. Ik verwoord het maar zoals het is, omdat ik u geen valse hoop wil geven: u bent gewoon een hobbyist op het gebied van het (internationaal) recht. Dat is niet erg en ik ben ook niet boos op u, dat u uw eigen kindje probeert te beschermen. Maar het zou u sieren als u gewoon zou erkennen dat er nog veel aan uw lemma te verbeteren valt en dat u niet de juiste kennis in huis hebt om dat te doen. Het staat u natuurlijk vrij, en u bent ook van harte uitgenodigd om met uw scherpe blik onduidelijkheden, foute vertalingen, en spelfouten aan te blijven kaarten. Dat zal zeker op prijs gesteld worden. Uw artikelbazenhouding, escalerende gedrag en vandalistische neigingen mag u echter thuis laten. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 28 feb 2016 01:55 (CET)

Tweede voorstel, kopje samenstelling[bewerken]

Het kopje 'samenstelling' dient vervangen te worden door een kopje 'structuur'. Het kopje 'samenstelling' gaat er immers foutief van uit dat het 'Speciaal Hof voor Sierra Leone' alleen bestaat uit rechters, waarvan de samenstelling moet worden gegeven. Terwijl het Hof een instelling is die uit verschillende delen bestaat.

De tekst die werd vervangen:
 • "Dit tribunaal werd niet alleen het eerste internationaal tribunaal dat in het bewuste land zelf zetelt, maar ook het eerste met een gemengde samenstelling:"
de Unieke samenstelling van het Hof hangt er hier maar een beetje bij, maar wordt uitvoerig behandeld in het eerste tekstvoorstel - waar het ook beter uitgewerkt kan worden. De informatie is bovendien foutief, omdat het Oost-Timortribunaal het Hof reeds voor ging als strafhof dat in het bewuste land zelf zetelde én een gemengde samenstelling had.
 • "het had zowel internationale rechters (de meerderheid) als rechters uit Sierra Leone."
ik weet niet of het nou echt encyclopedisch relevant is om te melden dat dit het eerste Hof was met rechters uit Sierra Leone; bedoeld wordt natuurlijk internationale én nationale rechters (i.c. Sierra Leone). Overigens had de VN de bevoegdheid om Sierra Leoonse rechters te benoemen en de regering van SL de bevoegdheid om buitenlandse rechters te benoemen. Kortom, te kort door de bocht.
 • "Voor deze opzet was gekozen omdat de opgedane ervaring met het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal had geleerd dat het als een bezwaar gevoeld wordt als verdachten uitsluitend voor rechters van buiten het eigen land verschijnen."
te kort door de bocht, cherry picking, en bovendien onbebrond. De keuze voor een sui generis Hof van gemengde samenstelling en rechtsmacht ligt ingewikkelder dan hier in één regeltje geprobeert geschetst te worden. Bovendien hoort dit niet thuis in een kopje 'samenstelling'.
 • De informatie uit de twee overige zinnetjes keert terug in dit voorstel.
 • De overige voorstellen van Paul K. zijn vewerkt.

Structuur[bewerken]

Het hof bestond uit drie organen: de Kamers, bestaande uit ten minste één Kamer van berechting en een Kamer van beroep; de Aanklager, en; de Griffie.[1]

Toelichting bij kopje structuur
Inleiding waarbij in één oogopslag duidelijk is uit welke delen het Hof bestaat. Voor de terminologie is aangesloten bij de vertaling van de Nederlandse overheid van het Statuut van Rome, aangezien bij de totstandkoming van het SCSL statuut veel van dit Statuut geleend is.

Rechtsprekende Kamers[bewerken]

De Kamers waren onderverdeeld in ten minste een Kamer van berechting en een Kamer van beroep.[2] Tot 17 januari 2005 kende het Hof maar één Kamer van berechting, maar op die datum werd de tweede Kamer benoemd.[3] In elke Kamer van berechting namen drie rechters plaats, twee internationale en één Sierra Leoonse. In de Kamer van beroep namen vijf rechters zitting, drie internationale en twee Sierra Leoonse. De internationale rechters werden benoemd door de Secretaris-Generaal van de VN, de Sierra Leoonse rechters door de regering van Sierra Leone.[4] Het stond de Secretaris-Generaal evenwel vrij om een Sierra Leoonse rechter te benoemen en de regering van Sierra Leone kon ook een buitenlandse rechter benoemen.[5] De regering maakte gebruik van deze mogelijkheid toen het in 2005 Richard Brunt Lussick benoemde als rechter in de tweede Kamer van berechting.[6] De rechters moesten 'personen van hoog zedelijk aanzien zijn, onpartijdig en integer en de in hun respectieve Staten vereiste kwalificaties hebben voor benoeming tot de hoogste functies bij de rechterlijke macht'.[7] Zij werden benoemd voor een termijn van drie jaar die telkens vernieuwd kon worden.[8]

Toelichting bij tussenkopje rechtsprekende Kamers
 1. Volgens het statuut heet dit deel van het Hof slechts 'de Kamers'; voor toevoeging van rechtsprekende in het tussenkopje is gekozen zodat het voor de lezer direct duidelijk is over wat voor 'Kamer' het hier gaat.
 2. Nadruk op de benoeming van de 'internationale' en 'Sierra Leoonse' rechters is nodig, omdat de Sierra Leoonse regering niet per se een rechter uit Sierra Leone hoefde te benoemen en visa versa.

De Aanklager[bewerken]

De Aanklager was onafhankelijk ten opzichte van de rest van het Hof. Hij was verantwoordelijk voor het onderzoek naar, en de vervolging van, zij 'die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor ernstige schendingen van internationaal humanitair recht en Sierra Leoons recht, begaan sinds 30 november 1996'.[9] De Aanklager werd voor een termijn van drie jaar benoemd door de Secretaris-Generaal van de VN en moest een persoon 'van hoog zedelijk aanzien zijn, in hoge mate bekwaam op het gebied van en met uitgebreide praktische ervaring in de vervolging of de berechting in strafzaken'.[10] Hij had de bevoegdheid om verdachten, slachtoffers en getuigen te ondervragen en om bewijsmiddelen in Sierra Leone te verzamelen. De Sierra Leoonse overheid moest hem hierbij, waar nodig, helpen.[11] In zijn werkzaamheden werd hij bijgestaan door een Sierra Leoons Substituut-Aanklager en ander persooneel voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van zijn bevoegdheden.[12]

Toelichting bij tussenkopje de Aanklager
Basale informatie over de Aanklager, over o.a. onafhankelijkheid, benoeming, bevoegdheden.

De Griffie[bewerken]

De Griffie was verantwoordelijk voor het bestuur en de bediening van het Speciale Hof. Aan het hoofd van de Griffie stond de Griffier, die in onderling overleg tussen de President van het Hof en de Secretaris-Generaal van de VN benoemd werd. De Griffier was een ambtenaar van de Verenigde Naties. De Griffier was verantwoordelijk voor de Victims and Witnesses Unit binnen de Griffie. Deze afdeling moest beschermende maatregelen en beveiligingsregelingen treffen en droeg zorg voor de advisering en passende bijstand aan de getuigen en slachtoffers die voor het Hof moesten verschijnen. De afdeling diende te beschikken over speciale hulpverleners met deskundigheid op het gebied van trauma's, waaronder trauma's als gevolg van seksueele misdrijven en geweld tegen kinderen.[13]

Toelichting bij tussenkopje de Aanklager
Het zieke kindje in de meeste besprekingen van internationale hoven, maar niet minder belangrijk. Wederom wordt basale informatie toegevoegd.
 1. Art. 11 SCSL statuut.
 2. SCSL statuut art. 11(a).
 3. J.R. Fernando, 'Third Annual Report of the President of the Special Court for Sierra Leone', SCSL 2006, p. 4-5.
 4. Art. 12(1) SCSL statuut.
 5. Y. Beigbeder, International Criminal Tribunals: Justice and Politics, Palgrave Macmillan: gp, p. 242.
 6. Website Restmechanisme, 'Trial Chamber II'. Laatst geraadpleegd 22 februari 2016; J.R. Fernando, 'Third Annual Report of the President of the Special Court for Sierra Leone', SCSL 2006, p. 8.
 7. Art. 13(1) SCSL statuut.
 8. SCSL statuut art. 13(3).
 9. SCSL statuut art. 15(1).
 10. Art. 15(1) en (3) SCSL statuut.
 11. SCSL statuut art. 15(2).
 12. Art. 15(4) SCSL statuut.
 13. Art. 16 SCSL statuut.

Commentaar voorstel vervanging kopje samenstelling[bewerken]

 1. In de paragraaf 'rechtsprekende Kamers' heb ik een verduidelijking opgenomen dat de VN SG een Sierra Leoonse rechter kon benoemen en de regering van SL een buitenlandse rechter. Ik heb daarbij tevens een praktijkvoorbeeld gegeven. Perudotes (overleg) 22 feb 2016 16:49 (CET)

Derde tekstvoorstel AFRC-vonnis[bewerken]

De tekst onder het kopje 'AFRC' (in de paragraaf vonnissen) wordt vervangen door de onderstaande tekst. De laatste alinea van de huidige tekst, komt onder een apart kopje hoger beroep en zal later aan de hand van betrouwbare bronnen gereviseerd worden. Er is getracht het aantal subkopjes tot een minimum beperkt te houden, bovendien is er geen gebruik gemaakt van vijfde-graads kopjes, omdat dit een onwenselijk effect geeft in de inhoudsopgave. Te veel differentie met wiki-kopjes en te veel wiki-kopjes leidt al snel tot zulk een onoverzichtelijke effect.

De tekst die werd vervangen (voor zover relevant):
 • "Op 20 juni 2007 heeft dit tribunaal zijn eerste vonnissen uitgesproken."
Een merkwaardige manier om een kopje AFRC te beginnen. Het ligt meer voor de hand om de volgorde van de vonnisen, welke was er het eerste, wat was het laatste vonnis et cetera kort te behandelen onder het paragraafkopje 'vonnissen'.
 • "De drie gedetineerde verdachten die behoorden tot het AFRC werden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid (sic) en "andere inhumane daden" (sic)."
'andere inhumane daden' is een restcategorie van misdaden tegen de menselijkheid, terwijl hier gesuggereerd wordt dat het een aparte categorie is. In de literatuur wordt algemeen aanvaard dat humanity verwijst naar humaneness en niet humankind; daarnaast is 'menselijkheid' de norm in Nederlandse en Belgische wetgeving. De opmerking dat zij veroordeeld zijn voor oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid zal voor de gemiddelde lezer uitblinken in nikszeggendheid.
 • "Hieronder moord, uitroeiing, verkrachting, slavernij, plundering en ook de inzet van kindsoldaten"
Een arbitraire selectie van enkele van deze misdrijven; voor de lezer is nog steeds niet duidelijk of het hier gaat om misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven, 'overige inhumane daden'.
 • "Zij zijn de eersten die door een internationaal gerecht zijn veroordeeld voor de inzet van kindsoldaten. Hiermee heeft dit tribunaal dus belangrijke jurisprudentie geschapen in het internationaal strafrecht."
Onjuiste gevolgtrekking, immers dat je de eerste ergens in bent, betekent niet automatisch dat je ook gelijk belangrijke jurisprudentie neerzet.
 • "Op 19 juli 2007 volgde de strafbepaling (sic)."
'strafbepaling' wordt meestal gebruikt als term om de strafbare norm in het wetboek mee aan te duiden en werkt dus onnodig verwarrend; correcter is het om te spreken van strafoplegging.
 • "Alex Tama Brima (35) en Santigie Borbor Kanu (42) kregen vijftig jaar cel, Brima Bazzy Kamara (39) werd tot 45 jaar veroordeeld."
De reden waarom Kamara maar 45 jaar kreeg hangt in de lucht aangezien er geen verdere informatie over de veroordelingen is gegeven dan dat het gaat om oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid.
 • "Het tribunaal overwoog onder meer dat de verdachten schuldig waren aan "enkele van de meest verderfelijke, wrede en gruwelijke misdaden ooit in de menselijke geschiedenis opgetekend",
Een citaat zonder bronvermelding. Naar alle waarschijnlijkheid niet uit een krant, maar een vertaling uit het vonnis.
 • Met de op-en-aanmerkingen van Paul K. is rekening gehouden.

Vonnissen[bewerken]

AFRC[bewerken]

De AFRC-zaak stonden Brima, Kamara en Kanu terecht. De zaak in eerste aanleg begon op 7 maart 2005 voor de net opgerichtte tweede Kamer van berechting en eindigde op 8 december 2006. De uitspraak in eerste aanleg was op 20 juni 2007 en de straftoemeting geschiedde op 19 juli 2007.

Toelichting bij kopje AFRC
De lezer krijgt wat functionele informatie die, indien nodig, makkelijk terug te vinden is m.b.t. wie er in deze zaak terechtgesteld werden, wanneer het begon, voor welke kamer en wanneer de uitspraken waren.

Tenlastelegging

De drie tenlasteleggingen besloegen in eerste instantie 18 verschillende punten,[1] op 15 februari werden na een verzoek aan de rechtbank vier punten van de aanklacht verwijderd.[2] Brima, Kamara en Kanu werden verdacht van: terrorisme, collectieve bestraffing, uitroeiing, moord, verkrachting, seksuele slavernij en seksueel geweld, gedwongen huwelijk, wandaden tegen de persoonlijke waardigheid, mutilatie, overige onmenselijke daden van fysiek geweld, gebruik van kindsoldaten, slavernij en plunderingen.[3][n 1]

Toelichting bij tussenkopje Tenlastelegging
 1. De tenlastelegging en de geschiedenis daarvan is ingewikkeld en wordt hier tot een minimum beperkt. Er is voor gekozen om niet alle 18 originele punten op te nemen, omdat dit onnodig af zou leiden van de TLL die voor de zitting gold; wel krijgt de geïnteresseerde lezer de mogelijkheid toegereikt om zelf op te zoeken wat er in de originele TTL stond. De opsomming van de TTL feiten is functioneel en geven een globaal beeld wat de verdachten ten laste was gelegd, er is aangesloten bij de vertaling die de Nederlandse vertaling van het Statuut van Rome geeft op gelijkwaardige strafbaarstellingen. Er zijn geen artikel(leden) uit het SCSL Statuut opgenomen, omdat dit verwarrend zou kunnen werken, maar door de omschrijving kunnen geïnteresseerden het wel makkelijk opzoeken. Bovendien maakt de puntsgewijze opsomming het makkelijker om naar bepaalde misdrijven te verwijzen in de bespreking van het vonnis. Een apart kopje was noodzakelijk voor het makkelijk vinden van de tekst.
 2. Omwille de overzichtelijkheid wordt in de lopende tekst slechts de verschillende misdrijven bij naam genoemd, terwijl in een noot de puntsgewijze opsomming uit de TTL wordt aangehouden inclusief verduidelijking of het een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid betrof. (wijziging 29-02-16).

De uitspraak

Het Hof overwoog dat de strafbaarheid van de verdachten onder de doctrine van Joint Criminal Enterprise (JCE) niet op de juiste manier ten laste was gelegd. Om die reden deed de Kamer geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verdachten op basis van JCE.[4] Daarnaast werd punt 7 'seksuele slavernij' van de tenlastelegging ongeldig verklaard, omdat er twee verschillende gedragingen onder één punt strafbaar waren gesteld (namelijk seksuele slavernij en ander seksueel geweld). Hierdoor was het onduidelijk waartegen de verdachte zich precies moest verdedigen.[5] De rest van de uitspraak behandelde diverse feitelijke en juridische kwesties, waaronder het bewijsrecht, de context waarbinnen de misdrijven werden gepleegd, de vereisten voor de misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, de organisatie van de AFRC en de rollen van de verdachten daarin.[6] Een opmerkelijke beslissing van het Hof was zijn oordeel dat het tenlasteglegde misdrijf 'gedwongen huwelijk' gelijk was aan het misdrijf in 'seksuele slavernij'. Het Hof schrapte het punt, omdat het een doublure was; tegelijkertijd kon het de verdachten niet voor seksuele slavernij vervolgen, omdat het Hof dit punt eerder ongeldig had verklaard. Wél betrok het Hof het bewijs van deze misdrijven bij de beoordeling of sprake was van 'wandaden tegen de persoonlijke waardigheid'.[7]

De uitspraak is voornamelijk van belang, omdat het de eerste uitspraak van een internationaal strafhof is waarbij het zich moest buigen over de strafbaarheid van het gebruik van kindersoldaten. Ten laste was gelegd dat de verdachten 'kinderen beneden de leeftijd van 15 jaren onder de wapenen riepen of in militaire dienst namen dan wel hen gebruiken voor actieve deelname aan vijandelijkheden.'[8] De Kamer oordeelde dat het verbod op het gebruik van kindsoldaten reeds in 1996 onderdeel uitmaakte van het internationaal gewoonterecht, en het gebruik van kindsoldaten dus toen al strafbaar was. Verder verduidelijkte het Hof wat er bedoeld werd met conscription (onder de wapens roepen), enlistment (in militaire dienst nemen) en using (gebruiken) van kindsoldaten. Het oordeelde dat bij conscription een vorm van dwang centraal staat, terwijl enlistment vrijwillig gebeurt. Using ging volgens het Hof verder dan slechts het gebruik in gevechtssituaties en ziet ook op overig gebruik door een gewapende macht.[9] De uitspraak was de eerste keer dat iemand voor een internationaal strafhof werd veroordeeld voor het gebruik van kindsoldaten.[10]

Toelichting bij tussenkopje De uitspraak
Er is gekozen voor een structuur in twee paragrafen met een eigen inhoud. Een extra kopje zou niet functioneel zijn en is dus weggelaten.
 • Paragraaf 1:In de eerste paragraaf wordt een globale schetst gegeven van het 500+ pagina's tellende vonnis. Een samenvatting van het feitenrelaas wordt reeds om die reden achterwege gelaten, omdat dit zich uitstrekt over honderden pagina's. Informatie over strijdpunten in het hoger beroep komt terug (de schapping van punt 8). Joint Criminal Enterprise wordt niet vertaald, omdat dit een typisch internationaal strafrechtelijke deelnemingsvorm is en geen echte Nederlandstalige pendant heeft.
 • Paragraaf 2: In de tweede paragraaf wordt specifiek ingegaan op het deel waar het vonnis het meest bekend om is geworden: de eerste uitspraak en veroordeling inzake kindsoldaten. De terminologie van de TLL is overgenomen uit de Nederlandse vertaling van het Statuut van Rome, te vinden op wetten.nl dat woord-voor-woord dezelfde strafbaarstelling kent.

Strafoplegging

Op 19 juli 2007 werd Brima veroordeeld tot vijftig jaar gevangenisstraf, Kamara tot vijfenveertig jaar gevangenisstraf en Kanu tot vijftig jaar gevangenisstraf.[11][n 2][n 3][n 4]

Bij de strafoplegging overwoog het Hof dat de verdachten verantwoordelijk waren voor 'enkele van de meest verderfelijke, wrede en gruwelijke misdaden ooit in de menselijke geschiedenis opgetekend'[12] waarbij onschuldige burgers, waaronder babies en kinderen vermoord werden door hen dood te schieten, dood te hakken, levend te verbranden. Vrouwen werden net zo lang verkracht tot ze dood waren. Bij anderen werden de ingewanden uit het lichaam verwijdert om er wegblokkades van te maken, afgehakte hoofden werden opgespietst om deze blokkades te markeren.[12] De Kamer rekende het de verdachten verder extra zwaar aan dat zij beroepssoldaten waren wiens taak het juist was mensen te beschermen.[13] Verder oordeelde de Kamer dat er geen verzachtende omstandigheden aanwezig waren en zij geen oprecht berouw hadden getoond voor hun daden.

Toelichting bij tussenkopje Strafoplegging
 1. Veroordelingen in het internationaal strafrecht zijn noodzakelijkerwijs uitgebreid aangezien het vaak complexe feitenrelaasen betreft. Daarnaast is cumulatie van verschillende modaliteiten niet ongewoon. I.c. is een onderscheid gemaakt tussen 'directe betrokkenheid' (zij het plegen, medeplegen, medeplichtigheid: het vonnis maakt geen onderscheid en verwijst slechts naar art. 6(1) SCSLst) en command responsibility (art. 6(3) SCSLst vertaald als aansprakelijkheid als leidinggevende). Het strafopleggingsvonnis maakt zelf niet expliciet duidelijk waarom Kamara maar 45 jaar heeft gekregen, maar op basis van de puntsgewijze opsomming kan de lezer zijn eigen conclusies trekken waar dit verschil vandaan komt. Bij de verantwoording van de straf wordt iets liberaler uit het strafopleggingsvonnis geput. Wat te verantwoorden valt, omdat er in de samenvatting van het vonnis bijna geen feitenrelaas behandeld is.
 2. (gewijzigd op 20-02-16) de puntsgewijze opsomming van de veroordeling is vervangen door volledige uitschrijving, zodat in één oogopslag duidelijk is waarvoor de verdachten veroordeeld werden en wat het verschil in straf kan rechtvaardigen.
 3. (gewijzigd op 09-03-16) de uitschrijving van de veroordeling is naar een voetnoot verplaats, omwille de beknoptheid van het relaas te bevorderen.
 1. De volledige tenlastelegging bestond uit de volgende viertien punten: 1. daden van terrorisme (als oorlogsmisdrijf), 2. collectieve bestraffing (als oorlogsmisdrijf), 3. uitroeiing (als misdrijf tegen de menselijkheid), 4. moord (als misdrijf tegen de menselijkheid), 5. geweld tegen het leven, de gezondheid en het fysieke of mentale welzijn van personen, specifiek moord (als oorlogsmisdrijf), 6. verkrachting (als misdrijf tegen de menselijkheid), 7. seksuele slavernij en andere vormen van seksueel geweld (als misdrijf tegen de menselijkheid), 8. andere onmenselijke handelingen van seksueel geweld (als misdrijf tegen de menselijkheid), 9. wandaden tegen de persoonlijke waardigheid (als oorlogsmisdrijf), 10. geweld tegen het leven, de gezondheid en het fysieke of mentale welzijn van personen, specifiek mutilatie (als oorlogsmisdrijf), 11. andere onmenselijke handelingen van fysiek geweld (als misdrijf tegen de menselijkheid), 12. gebruik van kindsoldaten (als oorlogsmisdrijf), 13. slavernij (als misdrijf tegen de menselijkheid), en 14. plunderingen (als oorlogsmisdrijf).
 2. Brima werd veroordeeld op basis van directe betrokkenheid bij terrorisme, collectieve bestraffing, uitroeiing, moord, wandaden tegen de persoonlijke waardigheid, mutilatie, gebruik van kindsoldaten, slavernij en plunderingen en wegens aansprakelijkheid als leidinggevende voor verkrachting gepleegd door ondergeschikten. Hij werd vrijgesproken van het plegen van overige onmenselijke daden van fysiek geweld. Voor seksuele slavernij en gedwongen huwelijk werd geen veroordeling uitgesproken, SCSL (TC) 20 juni 2007, SCSL-04-16-T-628 AFRC, para. 2113-2116.
 3. Kamara werd veroordeeld op basis van directe betrokkenheid bij uitroeiing, moord, wandaden tegen de persoonlijke waardigheid, mutilatie, gebruik van kindsoldaten en slavernij en wegens aansprakelijkheid als leidinggevende voor terrorisme, collectieve bestraffing, verkrachting en plunderingen gepleegd door ondergeschikten. Hij werd vrijgesproken van het plegen van overige onmenselijke daden van fysiek geweld. Voor seksuele slavernij en gedwongen huwelijk werd geen veroordeling uitgesproken, SCSL (TC) 20 juni 2007, SCSL-04-16-T-628 AFRC, para. 2117-2120.
 4. Kanu werd veroordeeld op basis van directe betrokkenheid bij uitroeiing, moord, verkrachting, wandaden tegen de persoonlijke waardigheid, mutilatie, gebruik van kindsoldaten, slavernij en plunderingen en wegens aansprakelijkheid als leidinggevende voor terrorisme, collectieve bestraffing en verkrachting gepleegd door ondergeschikten. Voor seksuele slavernij en gedwongen huwelijk werd geen veroordeling uitgesproken, SCSL (TC) 20 juni 2007, SCSL-04-16-T-628 AFRC, para. 2121-2123.
 1. Gewijzigde tenlastelegging tegen Brima, Kamara en Kanu van 13 mei 2004, SCSL-04-16-PT-078.
 2. SCSL beslissingen van 15 februari 2005, SCSL-04-16-PT-141 en SCSL-04-16-PT-142.
 3. SCSL (TC) 20 juni 2007, SCSL-04-16-T-628 AFRC, para. 14 en 15.
 4. SCSL (TC) 20 juni 2007, SCSL-04-16-T-628 AFRC, para. 56-85.
 5. SCSL (TC) 20 juni 2007, SCSL-04-16-T-628 AFRC, para. 92-95.
 6. V. Oosterveld, A. Marlowe, 'International Decisions: Special Court for Sierra Leone', AJIL 2007 (101), p. 849-850.
 7. V. Oosterveld, A. Marlowe, 'International Decisions: Special Court for Sierra Leone', AJIL 2007 (101), p. 851.
 8. SCSL (TC) 20 juni 2007, SCSL-04-16-T-628 AFRC, para. 727.
 9. SCSL (TC) 20 juni 2007, SCSL-04-16-T-628 AFRC, para. 731-738.
 10. V. Oosterveld, A. Marlowe, 'International Decisions: Special Court for Sierra Leone', AJIL 2007 (101), p. 850.
 11. SCSL (Sentencing Judgment) 19 juli 2007, SCSL-04-16-T-624 AFRC, VI. disposition.
 12. a b SCSL (Sentencing Judgment) 19 juli 2007, SCSL-04-16-T-624 AFRC, para. 34.
 13. SCSL (Sentencing Judgment) 19 juli 2007, SCSL-04-16-T-624 AFRC, para. 52, 81 en 106.

Commentaar derde tekstvoorstel[bewerken]

Gebruiker Perudotes, hopelijk verwacht u niet van mij dat ik op alle punten inga. Ik kan me niet voorstellen dat u serieus hele stukken van dit artikel zou willen vervangen door bovenstaande wijdlopige verhalen. Natuurlijk is het niet wenselijk dat een encyclopedisch artikel, dat bondige informatie moet geven, een verhaal opneemt als hierboven: "De uitspraak begon met de beoordeling van..." enzovoort. Het huidige artikel geeft de feiten beknopt en helder weer, en voor de weinige lezers die zich er grondiger in willen verdiepen worden de schakels naar de documenten op de website van het tribunaal gegeven. De tussenkopjes mogen zeker niet verloren gaan, want die maken het geheel overzichtelijk, ook voor de weinig ingevoerde lezer. Ik blijf me er overigens over verbazen dat u steeds weer niet-lopende zinnen formuleert en diverse spelfouten in een voorstel zet. Ik weet ook niet wat ik moet met een opmerking als "Naar alle waarschijnlijkheid niet uit een krant, maar een vertaling uit het vonnis". Het gebruik van aanhalingstekens in het artikel maakt juist duidelijk dat dit nauwkeurig uit het vonnis geciteerd is, hetgeen me alleen maar wenselijk voorkomt. Ik wijs er tenslotte op dat "misdaden tegen de mensheid" en "misdaden tegen de menselijkheid" beide aanvaardbare Nederlandse versies zijn (zie dit advies van de Taalunie), waarbij de eerste mijn voorkeur heeft (het meest nauwkeurig), maar dat is wat mij betreft geen halszaak. Paul K. (overleg) 27 feb 2016 23:40 (CET)

Beste Paul K, ik wist niet dat er een Nederlandse vertaling was van het vonnis. Wellicht dat u de link naar die taalversie kunt plaatsen? Voor het overige quod gratis asseritur, gratis negatur. (overigens hoop ik oprecht dat u een grapje maakt met uw link naar de website van de Taalunie als betrouwbare 'bron' voor de uitleg van een specifiek juridische vraagstuk als misdrijf tegen de menselijkheid: we schrijven hier een serieuze encyclopedie en geen blogje in populair Nederlands). Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 28 feb 2016 02:37 (CET)

Algemeen commentaar[bewerken]

Ik zet hierboven maar even de term algemeen, aangezien ik me niet wil inlaten met het 'overleg' tussen Perudotes en Paul K. Op 16 feb 2016 01:01 en 20 feb 2016 18:11 heb ik ook al enig commentaar gegeven op de bewerkingen van Perudotes. Met betrekking tot zijn tekstvoorstellen heb ik nog een paar zaken aan te vullen:

 • mbt Bevoegdheid: a.Toevoeging van allerlei kleine technisch-juridische details maken het geheel onduidelijker. Het is niet nodig is om te vertellen wat de bedoeling van dit tribunaal niét is, wat het wél is staat er al duidelijk vermeld. b.Er staat al vermeld de grootste verantwoordelijkheid, dat het internationaal recht is, sinds 1996, dat het gaat om oorlogsmisdaden enz. (zie inleiding). Aanvullingen zoals Perudotes voorstelt zijn dan alleen maar dubbelingen. De enig zinnige toevoeging, m.i., is waarvoor de diplomatieke onschendbaarheid van staatshoofden niet gold.
 • mbt Rechtsmacht: De opmerking over kindsoldaten staat onder kopje Vonnissen/AFRC. Nogmaals herhaling datum 1996. Verder geen essentiële verbeteringen.
 • mbt Samenstelling: a.T.a.v. rechtsprekende kamers zijn, m.i. alleen de toevoegingen benoeming van rechters voor een termijn van drie jaar. en Het stond de Secretaris-Generaal evenwel vrij om een Sierra Leoonse rechter te benoemen en de regering van Sierra Leone kon ook een buitenlandse rechter benoemen. b.De kopjes aanklager en griffie zijn normale zaken die bij een rechtbank horen en daarom hier niet nodig te vermelden. c.Wat er onder oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en andere inhumane daden wordt verstaan, en wat Perudotes wil plaatsen onder het kopje tenlastelegging, staat er al duidelijk achter in de tekst. d.Strafbepaling of strafoplegging: Gezien de beroepen ertegen en de uiteindelijke vonnis lijkt me strafbepaling een enigszins duidelijker term. (Maar dat kan juridisch misschien onjuist zijn.)
 • mbt Vonnissen: Geen verbetering, juist onduidelijker.

Al met al denk ik, dat Perudotes dit artikel onnodig ingewikkeld maakt met onnoemelijk veel details, die ook in externe website(s) te vinden zijn, lange moeilijk te begrijpen zinnen met veelal onnodige, want reeds vermelde, feiten. Het is naar mijn mening niet juist dat hij de bewerking van het lemma in eigen hand neemt, de zaak omdraait door grotendeels zijn eigen tekst ervoor in de plaats te zetten en die dan te laten bewerken. De tekst van het bestaande artikel is duidelijk, overzichtelijk, niet te lang en informatief. Het lijkt me daarom juister dat er wordt uitgegaan van deze bestaande tekst en dat Paul K zelf de nodige correcties en/of aanvullingen in het artikel aanbrengt door eventuele hiaten aan te vullen op grond van door Perudotes op deze OP al of niet aangereikte feiten, zodat het overzichtelijk blijft. Kronkelwilg (overleg) 28 feb 2016 00:59 (CET)

Beste Kronkelwilg. Als u goed begrijp klaagt u dat een juridisch lemma te veel juridische feiten bevat; en u negeert flagrante onwaarheden in het lemma; en u klaagt dat er te veel informatie in het lemma staat die ook 'elders te vinden is' terwijl de bedoeling van een encyclopedie is reeds gepubliceerde informatie te verzamelen en te bundelen. U komt met onzin als 'een aanklager is een normale zaak bij een rechtbank' excuzes-le-mot, maar heeft u uberhaupt wel een idee waar u over praat? De rechtsprekende macht bestaat doorgaans uit rechters en ondersteunend personeel, terwijl de (openbaar) aanklager gezien zijn onafhankelijke positie juist geen deel uit maakt van de rechtbank/rechtsprekende macht. U loopt de gehele discussie reeds de groots mogelijke onzin te verkopen en ondertussen staat u met uw vingers in uw oren luidt 'la-la-la-la' te roepen. Zolang u niet van plan bent zich werkelijk te verdiepen in de materie aan de hand van de onafhankelijke, betrouwbare bronnen en de algemeen aanvaarde juridische literatuur, en u niet gehinderd door kennis van zaken gewoon maar uw POV blijft pushen, zijn wij uitgepraat en zit er niets anders op uw niet door de vakliteratuur gesteunde bijdragen te negeren. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 28 feb 2016 18:18 (CET)
Beste Perudotes. Als ik ú goed begrijp begrijpt u niet goed wat ik bedoel en draaft u een beetje door; dus ga ik uw opmerkingen even corrigeren:
 • klaagt u = naar mijn mening
 • teveel juridische feiten = te veel technisch-juridische details
 • informatie 'elders' = externe website(s), (zoals nu bijvoorbeeld het SCSL of RSCSL)
 • onzin mbt aanklager en rechtbank = aanklager, griffie behoort tot de normale gang van zaken bij/voor een rechtbank/rechtszaak
 • uw vingers in de oren = met mijn vingers aan de knoppen
 • uw pov pushen = commentaar op úw pov leveren
 • niet door vakliteratuur gesteunde bijdragen = ik heb geen pretenties, maar constateer dat u met uw bijdragen niets of bijna niets toevoegt of verbetert. Ongetwijfeld hebt u meer vakkennis dan ik, maar misschien kan enige zelfkritiek u helpen verbetering in het artikel te brengen als u het 'overleg' op deze OP nog eens naleest. Kronkelwilg (overleg) 29 feb 2016 00:27 (CET)

Zo is geen overleg mogelijk[bewerken]

@Perudotes, voor de duidelijkheid: hierboven schreef ik "hopelijk verwacht u niet van mij dat ik op alle punten inga. Ik kan me niet voorstellen dat u serieus hele stukken van dit artikel zou willen vervangen door bovenstaande wijdlopige verhalen." Dit geldt dus duidelijk voor alle verhalen die u hierboven neergezet hebt, dus ik hoop dat u niet meer eigenmachtig hele stukken in het artikel gaat plempen met als argument dat niet overal bezwaren onder gezet zijn.

U zoekt het wel erg in persoonlijke beledigingen. Ik heb nu al gelezen dat ik schrijf over zaken waar ik "evident geen verstand van" heb, dat ik "maar wat heb lopen frutselen", "di­let­tan­tisch", "een geforceerde interpretatie", mijn "eigen onkunde", "duidelijk niet de juiste kennis in huis", "mist daarbij ook ook basale vaardigheden", "gewoon een hobbyist", en zelfs "vandalistische neigingen". En gebruiker Kronkelwilg wordt toegevoegd dat hij/zij "de groots mogelijke onzin loopt te verkopen". Dit is nooit een aan te bevelen overlegstijl, maar het is zeker niet verstandig voor iemand die zelf zo pijnlijk blundert (zie hierboven onder "groot aantal slordigheden" voor een onvolledig aantal voorbeelden, en onder "Commentaar tekstvoorstel kopje bevoegdheid" voor het vaststellen van nog enkele pijnlijke onjuistheden). Het is u niet kwalijk te nemen dat u kennelijk nogal moeite hebt met het lezen van juridisch Engels, maar ik verzeker u toch dat, als het Statuut zegt: "The Special Court shall, except as provided in subparagraph (2), have the power... enzovoort (zie hier), dit betekent dat een uitzondering, een beperking op de bevoegdheid wordt vastgesteld, en dan is het dus wel erg verkeerd begrepen als u in het artikel zet: "Daarnaast had het hof de bevoegdheid om leden van de in Sierra Leone actieve vredesmachten te vervolgen." Maar in plaats van ruiterlijk zulke vergissingen toe te geven probeert u er met wollig taalgebruik, met veel weinig relevante Latijnse teksten en met beledigingen omheen te praten. Als u zich zo arrogant gaat opstellen alsof u de wijsheid in pacht hebt, en met beledigingen strooit als uw vergissingen gecorrigeerd worden, moet ik wel de conclusie trekken dat u niet in staat of bereid bent tot normaal overleg om tot consensus te komen. Het lijkt me dan ook niet waarschijnlijk dat ik daarvoor nog veel moeite zal doen. Samen met anderen kan ik slechts proberen dit goede artikel tegen u te beschermen. Paul K. (overleg) 28 feb 2016 22:16 (CET)

Beste Paul K, ik had u hierboven het goed bedoelde advies gegeven u te bezinnen voordat u begint, maar u slaat die wijze woorden helaas in de wind. Laten we vooral niet vergeten dat u de gene was die zich consequent opstelt als een artikelbaas en alle wijzigingen de prullenbak in gooit onder verwijzing naar 'eerst overleg'. In dat overleg heeft u vervolgens alleen oog voor uw eigen punten die u niet eens met deugdelijke bronnen kunt onderbouwen. Of na uw stellige oproep tot overleg vervolgd u met "hopelijk verwacht u niet van mij dat ik op alle punten inga". Wellicht dat u een eigen interpretatie van 'overleg' heeft, maar doorgaans betekent dit dat u inderdaad op alle punten van de tegenpartij in gaat. Wat u echter doet is draaien en rekken en expres de confrontatie opzoeken, zodat u zich er op kunt beroepen dat er geen 'consensus' is. Een consensus die u zelf niet wilt zoeken.
De rest van uw relaas is al net zo onbegrijpelijk. Het is typisch voor niet-juristen om altijd uit te gaan van een grammaticale interpretatie. Hierboven heeft u zich reeds vreselijk daarmee in de vingers gesneden en u doet dat wederom; u geeft er totaal geen blijk van ook maar iets te begrijpen van internationaal recht of van juridische interpretatie en u weigert het ook nog eens om uw relaas te ondersteunen met onafhankelijke, betrouwbare bronnen. Hier volgt een stukje uit de brief van de Secretaris-Generaal: "In subparagraphs (b) and (c) of article 1 of the draft Statute as revised, the Council proposes to deal in a comprehensive manner with all perpetrators of crimes falling within the jurisdiction of the Special Court, including peacekeeping personnel present in Sierra Leone during the relevant period. While recognizing the primary jurisdiction of the sending State over its peacekeeping personnel, the Council recognizes the need to authorize the Special Court to exercise its jurisdiction in the event that the sending State is unwilling or unable to carry out an investigation or prosecution." (mijn cursivering) Op basis van algemene principes van internationaal recht zult u de woorden van het statuut moeten lezen in de context van de onderhandelingsgeschiedenis. Dat betekent dus dat artt. 1(1) jo 1(2) en (3) SCSL statuut zo gelezen dient te worden dat het Hof personele rechtsmacht heeft over vredestroepen. Art. 1(2) beperkt de rechtsmacht niet, maar geeft een volgorde aan m.b.t. wie voor gaat. Een regeling die niet geheel toevallig overeenkomsten vertoont met de concurrent jurisdiction van het ICC.
Kortom, het is leuk dat u hoog van de daken schreeuwt dat ik moeilijkheden heb met het lezen van juridisch Engels. Terwijl u wederom de plank volledig mis slaat en er blijk van geeft niet eens de meest basale juridische methoden te kennen. Iets wat u ook reeds duidelijk maakte bij uw discours met betrekking tot "the greatest responsibility". Het is dan ook simpel. Of u begint eindelijk met daadwerkelijk overleg en baseert uw argumenten op onafhankelijke betrouwbare bronnen die gebruikelijk zijn in het discours. U komt met daadwerkelijke verbeterpunten en tips en tricks. Of u verspeelt elke credibility die u had met betrekking tot uw 'oprechte' verzoek tot overleg. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 28 feb 2016 23:10 (CET)

Nederland?[bewerken]

Pas aan het einde van de tekst wordt gesuggereerd dat dit hof iets met Nederland te maken had. Maar wat? En wat moest Charles Taylor in Nederland? --bdijkstra (overleg) 2 mrt 2017 21:12 (CET)

Goede vraag Bdijkstra, in eerste instantie had het Hof weinig met Nederland te doen en zouden alle rechtszaken in Sierra Leone gehouden worden. Echter, toen Taylor in Nigeria werd opgepakt en overgeleverd zou worden aan het Hof vreesde men voor de (algemene) veiligheid en orde in Sierra Leone. Nederland werd verzocht/gaf te kennen dat de rechtszaak wel op zijn grondgebied mocht worden gehouden, mits een ander land bereid was om een eventuele gevangenisstraf ten uitvoer te leggen. Op 19 juni 2006 werd het zetelverdrag gesloten (Notawisseling houdende een Zetelverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Speciaal Hof voor Sierra Leone). Met de Wet Speciaal Hof voor Sierra Leone werd er een wettelijke basis voor de overdracht gecreëerd. Het Internationaal Strafhof in Den Haag stelde zijn faciliteiten ter beschikking voor de berechting. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 2 mrt 2017 22:30 (CET)
Dank voor de info. Maar dus de zin over de zetel in de eerste alinea van het artikel is niet helemaal correct. Na het artikel in wat meer detail gescand te hebben, zie ik nu ook dat Den Haag genoemd wordt. Achtergrond: ik kwam op dit artikel via de categorie:VN-resolutie over Nederland waar de resoluties omtrent de berechting in staan. --bdijkstra (overleg) 2 mrt 2017 22:57 (CET)
Klopt, het artikel is wat dat betreft inderdaad wat onduidelijk en pover. De VN-Veiligheidsresolutie voorzag overigens in de noodzakelijke juridische grondslag om Taylor in Nederland te detineren en berechten. Taylor werd immers reeds voor de totstandkoming van enige Nederlandse regelgeving overgebracht naar Nederland. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 3 mrt 2017 00:10 (CET)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Speciaal Hof voor Sierra Leone. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 3 aug 2017 15:42 (CEST)