Overleg:Symfonie nr. 1 (de Meij)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Door Fransvannes gekopieerd

Waarde Nlkalwien, ik vond de passage die ik op Symphony no. 1: The Lord of the Rings had weggehaald niet erg NPOV, jij wel? Het is nogal rijk aan waardeoordelen, die ik zal cursiveren:

De componist heeft in zijn eerste symfonie meteen afgerekend met het fabeltje dat lange stukken voor blaasorkest niet kunnen boeien en zich met deze schat aan thematiek en een feilloos gevoel voor sfeer en instrumentatie gemanifesteert als een componist met allure. Het is een programmatisch werk op het hoogste niveau waarin het harmonieorkest volledig tot zijn recht komt. Dit soort composities geeft het concertante gebeuren van blaasorkesten de waarde die het verdient en het is te hopen dat meer Nederlandstalige componisten de inspiratie en de moed kunnen vinden een dergelijk omvangrijk werk voor blaasorkest te schrijven. De componist heeft met deze mijlpaal bewezen dat een hedendaags klankidioom niet noodzakelijk is om een eigen gezicht te tonen, met dit tonale werk, dat een grote groep luisteraars heeft aangesproken en waarbij zoveel nieuwe elementen te horen zijn, dat originaliteit niet ter discussie staat.

Waar komt dat "fabeltje dat lange stukken voor blaasorkest niet kunnen boeien" eigenlijk vandaan?

Ik hoop dat je deze reclametekst alsnog zult willen verwijderen. Hartelijke groeten, Fransvannes (overleg) 8 mrt 2011 21:49 (CET)

Nee, dat is in het geheel niet duidelijk geworden. Je bent alleen het betoog hierboven in andere bewoordingen nog eens aan het overdoen. Het is dus nog steeds een betoog.
Dat je ontkent dat je de al eerder verwijderde tekst niet zelf had geschreven, vind ik vrij zorgelijk. Ter illustratie, voor wie meeleest:
Jouw tekst:
Deel één is een muzikaal portret van de tovenaar Gandalf, één van de hoofdpersonen in de trilogie. Zijn wijze, nobele verschijning wordt uitgebeeld in groots uitgespeelde, majestueuze melodieën, een statig motief, dat in deel IV en V nog in een andere gedaante wordt gebruikt. Het plotselinge opduiken en weer verdwijnen van Gandalf wordt gekarakteriseerd door onverwachte wendingen in de muziek. Ook de verrassende inzet van het "Allegro vivace" duidt op de onvoorspelbaarheid van de grijze tovenaar, hier in een ontstuimige rit op zijn prachtige schimmel "Shadowfax" (Schaduwvacht). Ook al even bruusk, middenin een muzikale zins-opbouw, verdwijnt de tonevaar.
De tekst van www.zeelst.nl (die waarschijnlijk ook weer ergens van was overgeschreven!):
Deel 1 is een muzikaal portret van de tovenaar Gandalf, één van de hoofdpersonen in de trilogie. Zijn wijze, nobele verschijning wordt uitgebeeld in een statig motief, dat in deel 4 en 5 nog in een andere gedaante wordt gebruikt. De plotselinge inzet van het Allegro Vivace dat duidt op de onvoorspelbaarheid van de grijze tovenaar, wordt gevolgd door een woeste rit op zijn prachtige schimmel ‘Shadowfax’ (Schaduwvacht).
Ik vind dit absoluut kopieerwerk, al heb je hier en daar wat woorden weggelaten en andere toegevoegd.
Omdat het niet uitgesloten is dat ik het op beide punten helemaal verkeerd zie, zal ik op Overleg gewenst vragen wat anderen ervan vinden. Fransvannes (overleg) 9 mrt 2011 13:40 (CET)

Einde gekopieerd gedeelte

N.a.v. Frans' oproep: m.i. zijn de gecursiveerde stukken die Frans bovenaan noemt zeer duidelijke voorbeelden van te gekleurde tekst. En het hier en daar vervangen van een woord met een synoniem, zorgt er absoluut niet voor dat het opeens je eigen tekst is. Indien de tweede tekst niet juist gebaseerd is op de tekst zoals die hier op Wikipedia staat, lijkt me dit een duidelijk geval van plagiaat. CaAl (overleg) 9 mrt 2011 14:08 (CET)
De tweede tekst is van 2002, de onze van 2010. Fransvannes (overleg) 9 mrt 2011 14:11 (CET)
De tekst "De componist heeft in zijn eerste symfonie ..... t/m .....dat originaliteit niet ter discussie staat" is verre van neutraal. Bovendien blijkt nergens op welke bronnen deze lovende tekst is gebaseerd. Plagiaat dient zonder meer direct te worden verwijderd, maar ook dit soort aanprijzende teksten passen niet binnen de neutrale context van Wikipedia. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de passage "Deze muzikale vertelling zal diegenen .... t/m ....."wat op meesterlijke wijze gestalte heeft gekregen". Gouwenaar (overleg) 9 mrt 2011 14:43 (CET)
Mee eens. Iets zegt me trouwens dat die aanprijzingen ook niet van de hand van Nlkalwien zelf zijn. Dat kan ik niet hardmaken, maar ik hoop dat Nlkalwien mij ervan kan verzekeren dat ik mij vergis. Fransvannes (overleg) 9 mrt 2011 14:49 (CET)
Grote delen van de beschrijvende tekst zijn waarschijnlijk ontleend aan Amstel Music, klikken op Johan de Meij en vervolgens op The Lord of the Rings. Weliswaar wordt die website als bron genoemd, maar dat betekent nog niet dat grote delen zomaar mogen worden overgenomen. Gouwenaar (overleg) 9 mrt 2011 15:07 (CET)
Ik ben het met Nkalwien eens dat een beetje POV hier moet kunnen. Het werd destijds (en wellicht ook nu nog) gezien als een ear-opener op het gebied van de blaasmuziek. De teksten van Nkalwien hebben soms wat POV omdat hijzelf een fervent liefhebber is van die muziek en dan krijg je dat. Meestal kijk ik zijn teksten na, maar deze is er tot dusver doorheen geglipt.Ceescamel (overleg) 9 mrt 2011 16:47 (CET)
Een beetje POV vind ik in dit verband een beetje een understatement. Wat echter ernstiger is dat grote delen van de tekst lijken te zijn overgenomen van andere websites. Ik heb de indruk dat dit meer dan een incident is, vergelijk bijvoorbeeld [1] met de tekst van Petite Suite Provençale (Cleemput). Gouwenaar (overleg) 9 mrt 2011 19:29 (CET)
Tsja, dat is altijd de makke met POV: naarmate iemand enthousiaster is voor een onderwerp of zaak, is POV moeilijker in toom te houden. Een excuus is dat natuurlijk niet: anders zou elk POV geëxcuseerd zijn. Een verklaring is het wel, waarvoor dank.
Dat een gebruiker bij wie eenmaal ongeoorloofde tekstovername is vastgesteld, op dat punt met argusogen zal worden gevolgd, is evident. Ik zal mijn ogen ook openhouden. Fransvannes (overleg) 9 mrt 2011 19:56 (CET)

Kijk eens aan, ik had eerst toestemming moeten vragen alvorens hier anderen bij te betrekken. Dat is dan voor een volgende keer. Ik weet nu in elk geval dat er van Nkalwien geen inbreng meer te verwachten is. Fransvannes (overleg) 10 mrt 2011 10:13 (CET)

Ik hoop dat hij alsnog wil ingaan op de inhoudelijke argumentatie, dit heeft de schijn van het willen ontwijken van de discussie. Gouwenaar (overleg) 10 mrt 2011 10:34 (CET)