Overleg:Wetenschappelijk onderzoek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sociologisch onderzoek[bewerken]

Hallo

Is het goed als ik er Sociologisch Onderzoek bij zet?

of valt dat al onder het andere onderzoek.

Mvg Stef--86.92.132.118 19 jan 2009 21:24 (CET)

Wat zou dat toevoegen? Een rode link naar Sociologisch onderzoek? - Robb 25 jan 2009 13:03 (CET)

Het predicaat Onbaatzuchtig[bewerken]

Ik ben het met ligtvoet hier eens, dat het noemen van de term "onbaatzuchtig" weinig toevoegd aan de openingszin, en kan worden verwijderd.

Dit wordt in het artikel zelf ook verder niet uitgelegd. Wil je deze term noemen, dan zal je toch echt dienen uit te leggen wat je daar nou mee bedoeld. Ik vind dit begrip eigenlijk gewoon verwarrend. Wetenschappelijk onderzoek kan fundamenteel en/of toegepast zijn. En zekere dat toegepast onderzoek is toch veelal wel gericht om enige vorm van baten op te leveren...!? -- Mdd 13 sep 2010 15:22 (CEST)

Mee eens. De tekst onder het kopje Normen: kritisch en onafhankelijk spreekt het ook tegen. MrBlueSky 13 sep 2010 15:27 (CEST)
Dank U. Aleigem 13 sep 2010 15:29 (CEST)
MrBlueSky, onder dat kopje wordt de definitie juist bevestigd, inclusief 'onbaatzuchtig'. Want, zo staat daar, als die onbaatzuchtigheid in gevaar komt, o.a. door de genoemde omstandigheden, komt het wetenschappelijk onderzoek in gevaar, Groet, Vier Tildes 13 sep 2010 15:41 (CEST)P.s. Bovendien bestrijdt Ligtvoet ten onrechte dat onbaatzuchtigheid een doel zou zijn, dat wordt helemaal niet beweerd, het is een kenmerk.
Ja, daar heb je gelijk in. MrBlueSky 13 sep 2010 18:22 (CEST)
Ik geef weer wat doorgaans als kenmerk wordt gezien door degenen die aan wetenschappelijke instellingen werken, les geven en les krijgen en door degenen die financieren. Dat niet alle wetenschappelijk onderzoek aan de gegeven kenmerken voldoet is waar, maar men ziet dit toch als onderscheidend voor wetenschappelijk onderzoek. Zie de boekwerken van Merton en de geschriften van wetenschappelijke instellingen. Vandaar. Groet henriduvent 13 sep 2010 18:04 (CEST)
Kun je daar dan een paar referenties voor geven? Wat Merton betreft: zijn (niet algemeen aanvaarde) mening lijkt me geen doorslag geven. Verder gaat het bij zijn CUDOS over waaraan wetenschap zou moeten voldoen.
Nu hangt een en ander misschien ook af van wat je onder "onbaatzuchtig" verstaat. Onderzoekers doen meestal onderzoek om brood op de plank te brengen: is hun onderzoek dan nog onbaatzuchtig? MrBlueSky 13 sep 2010 18:22 (CEST)
1 kudo voor MrBlueSky Aleigem 13 sep 2010 23:05 (CEST)
Doe mij ook maar een kudo. -- Mdd 14 sep 2010 00:19 (CEST)
Heb het iets anders geformuleerd. Bronnen: Wetenschapsleer, Verschijnsel wetenschap, Handbook of Science studies. mvg henriduvent 13 sep 2010 22:54 (CEST)

Ik blijf er problemen mee hebben van onbaatzuchtigheid te spreken, zonder dat dat begrip nader verklaard wordt. Dat begrip wordt nou voor de derde keer teruggezet. Kunnen we niet eens een poging wagen dat te beschrijven...!? -- Mdd 14 sep 2010 00:32 (CEST)

Tja, ik zit er ook een beetje mee, met dat woord "onbaatzuchtig". Ik denk dat ik wel begrijp wat de bedoeling is: de wetenschapper moet zich bij zijn werk laten leiden door zijn zucht naar het kennen van de waarheid, niet naar het vinden van een uitkomst die hemzelf of zijn broodheren goed uitkomt. Dat laatste leidt namelijk nogal eens tot een "kokervisie" met alle ongelukken van dien. Maar nog meer moeite heb ik met de term "sociaal (gemeenschap)". Wat moeten we daaronder verstaan?? Dat het onderzoek gezellig samen moet worden gedaan of misschien dat het dienstig is aan de "gemeenschap"? Bedoeld wordt misschien dat het onderzoek maatschappelijk relevant moet zijn, dat mensen er wat aan hebben. Dat zou dan echter weer een dubieus criterium zijn, want er is heel veel wetenschappelijk onderzoek zonder (direct) maatschappelijk belang, wat later toch van groot nut kan blijken. De hele zin: "Deze conventies ... karakter" is eigenlijk te vaag en kan goed gemist worden. KoenB 14 sep 2010 07:30 (CEST)
Neen, met sociaal (gemeenschap) wordt gedoeld op de wetenschappelijke gemeenschap die zich via allerlei procedures en hierachische relaties in stand houdt en ontwikkelt; deze structuur is typisch voor wetenschap. De gegeven karakterisering van conventies is weliswaar kort maar wordt later in het artikel uitgewerkt. henriduvent 14 sep 2010 08:52 (CEST)
Bij artsen schijnt dat ze allemaal dyslecties zijn tegenwoordig. Aleigem 14 sep 2010 09:16 (CEST)
En niet alleen artsen, maar dat ter zijde.

Ik stel voor dat ik de passage normen etc herschrijf (met onbaatzuchtigeheid) opdat in de inleiding zinvol naar die passage verwezen kan worden. Genoemde bronnen (Merton, Koningsveld, KNAW, Boers, Jasanoff etc.) kan ik dan ook opnemen. Is dat wat? mvghenriduvent 15 sep 2010 00:56 (CEST)

Ja, ik kan me wel in je wijzigingen vinden. MrBlueSky 15 sep 2010 22:46 (CEST)
Mooi! Hopelijk volgen er meer.... Groet! henriduvent 15 sep 2010 23:53 (CEST)
Een mooi artikel. Onder de kopjes 'Typen' en 'Resultaten' mag nog iets geschaafd worden, daar wordt het een beetje essayistisch, en is een standpunt zichtbaar. Neem even afstand, kijk er morgen nog eens naar. Vriendelijke groet, Vier Tildes 16 sep 2010 00:46 (CEST)
Ik denk ook dat het de goede kant op gaat. Ik kijk er nog eens naar maar blijf vooral meedenken, hg henriduvent 16 sep 2010 00:50 (CEST)

Ik denk dat het de leesbaarheid bevorderd als die normen echt opgesomd worden en afzonderlijk beschreven. En dat "onbaatzuchtige" is nou nog steeds niet uitgelegd. Als je dat nou zo nodig wil noemen, beschrijf dan wat je ermee bedoeld... Of is dat nou gewoon teveel gevraagd? -- Mdd 16 sep 2010 15:57 (CEST)

Ik dacht door het in een andere context te plaatsen de bedoeling van onbaatzuchtig duidelijk was. Ik zal er nog eens naar kijken. De normen beschrijven is misschien wel een goed idee maar daarover moet ik ook even nadenken. hg henriduvent 16 sep 2010 17:57 (CEST)

Tja... zo'n opsomming verdient voor mij de voorkeur omdat anderen daar ook eenvoudiger op kunnen inspelen. Met een controversieel (deel)onderwerp als dit, kan dat ook z'n diensten bewijzen. Dat onbaatzuchtig is door KoenB al redelijk omschreven. Hij zegt hier:

  • Onbaatzuchtigheid : de wetenschapper moet zich bij zijn werk laten leiden door zijn zucht naar het kennen van de waarheid, niet naar het vinden van een uitkomst die hemzelf of zijn broodheren goed uitkomt. Dat laatste leidt namelijk nogal eens tot een "kokervisie" met alle ongelukken van dien.

Zo kunnen de normen van verifieerbaar, systematisch en eventueel sociaal ook worden beschreven. Met zijn expliciete beschrijving kan het sociale ook z'n werk doen hier. Met elkaar kunnen we de beschrijving van elk criteria toetsen. -- Mdd 17 sep 2010 00:41 (CEST)

Dank je, ik denk inderdaad dat dit aanknopingspunten biedt. ik denk nog na over de relatie ethische-sociale-methodologische normen en conventies. Heel scherp is dat onderscheid niet altijd. Bovendien: sommigen reduceren alles tot methodologie, anderen alles tot sociaal of ethisch. Groet! henriduvent 18 sep 2010 18:11 (CEST)
Ik kan dit ook nog wel eens nakijken in de boeken. Ik meen dat bv Adriaan de Groot in zijn Methodologie (1961) hier ook aandacht aan besteedde. Ik heb overigens ook net (weer eens) gezien dat de artikelen Wetenschappelijke methode en Wetenschapsfilosofie ook enige aandacht aan besteden. -- Mdd 19 sep 2010 21:44 (CEST)
Prima als je De Groot er nog eens op nakijkt, maar zijn werk is wel gedateerd en inmiddels aanzienlijk geamendeerd door zijn leerlinge Trudy Dehue. Wellicht kan je haar boek er ook bijpakken. Groet! henriduvent 19 sep 2010 22:20 (CEST)
Er staat nu dat fundamenteel en toegepast onderzoek tot verschillende resultaten leidt, maar dat kan verkeerd begrepen worden. Kan het resultaat van fundamenteel onderzoek zijn dat bakstenen naar beneden vallen, maar uit toegepast onderzoek geconcludeerd worden dat ze zweven? De oude formulering maakte gebruik van het (m.i.) lelijke output, maar was minder vatbaar voor deze mogelijke verwarring. Groet, Vier Tildes 19 sep 2010 23:31 (CEST)
Je hebt gelijk, het is inmiddels door mij aangepast. Het gaat om de vorm van verslaglegging, Science artikel of bakje Becel. Overigens is het soms waar dat fundamenteel universitair onderzoek bijvoorbeeld laat zien dat de pil riskant is, maar toegepast onderzoek van Organon aantoont dat het allemaal erg meevalt. De resultaten zijn dan inderdaad anders. Fijne avond/nacht henriduvent 19 sep 2010 23:56 (CEST)

Ik heb verschillende boeken erop nageslagen: Van Heijmans (1941), De Groot (1961), Koningsveld (1987), Veerman (1994), Kroes (1998) tot Bersselaar (2007). Maar nergens is "onbaatzuchtig" een thema, dat in het register is opgenomen... En ik kan hierover ook niet zo snel uitspraken vinden..!? Hierom ben ik wel benieuwd Henri, wat jij nu concreet meent te hebben gevonden? -- Mdd 20 sep 2010 15:44 (CEST)

Zeker bij Merton en de KNAW en vermoedelijk ook Boers en Jasanoff, hg henriduvent 20 sep 2010 23:35 (CEST)
Hier bijvoorbeeld, komt het al ter sprake. Groet, Vier Tildes 20 sep 2010 23:55 (CEST)
Wat vind je nu echt als je naar onbaatzuchtig wetenschappelijk onderzoek gaat zoeken. Dan vind je dus gezegdes als:
kennelijk onbaatzuchtig wetenschappelijk onderzoek dient het politieke doel de culturele, intellectuele en morele superioriteit van de imperialistische macht duidelijk te doen uitkomen en te verspreiden (Kollewijk e.a., 1996)
Of:
Van U heb ik geleerd allereerst kritisch te staan tegenover eigen werk, geduld en volharding te hebben bij het zoo vaak teleurstelling brengend kultuur- experiment, maar bovenal onbaatzuchtige toewijding aan wetenschappelijk onderzoek. (Goddijn, 1926)
Of wat dacht je hiervan:
...onbaatzuchtige wetenschap bij uitnemendheid geroepen zijn om , tegenover het egoïsme der bezittende klassen...(bla, bla, bla) (Kruseman & Tjeenk Willink, 1876)
Zie hier: Het onbaatzuchtig zijn van de wetenschap is een soort Archaïsch idee, waar de 19e eeuwse wetenschappers vol van waren. En dan durft henriduvent De Groot gedateerd te noemen...!? Onbaatzuchtige wetenschap is een ideaal uit het verleden, waar geen wetenschapper tegenwoordig meer over spreekt. Dat hoort dus thuis is een of andere geschiedenis. -- Mdd 21 sep 2010 02:17 (CEST)
Wellicht ben ik onduidelijk. Het gaat hier om normen, o.m. door Merton beschreven. Onbaatzuchtigheid, onafhankelijkheid, eerlijkheid, kritische houding, objectiviteit, precisie, universle geldigheid e.d. Deze normen worden zoals gezegd op diverse plaatsen beschreven en er wordt enthousiast naar verwezen in tijden van debat (creationisme, broeikas, beheer waddenzee, vaccinatie) en bij de noodzaak tot rechtvaardiging van wetenschappelijk onderzoek (als er bezuinigd wordt). Er zijn veel boeken en artikelen te vinden (zie o.a. Jasanoff en publicaties van RMNO en Rathenau-instituut) waarin dit beschreven staat. Het is waar dat niet iedereen zich altijd aan de normen houdt, net als automobilisten, journalisten, medici, advocaten of politici zich niet altijd aan hun normen houden. Wetenschappers beroepen zich zoals gezegd wel vaak op die normen, als onderscheidende criteria. Het is onderdeel van wat wel de Januskop van wetenschap is genoemd. Er is de afgelopen decennia meermalen voorgesteld om de normen aan de praktijk aan te passen en wetenschappelijk onderzoek dat subjectief, belangen gebonden en minder precies is of geen universele waarde heeft ook wetenschap te noemen. Zie daarvoor bijvoorbeeld de discussie over de zogenaamde Mode-2 wetenschap, wetenschap in praktijksituaties, die 'contextueel' is (beschreven in de boeken en artikels van Functovitz en Nowotny). Tot nu toe worden hun voorstellen niet in dank aanvaard.
Overigens zou ik het plezierig vinden als we de sfeer hier proberen prettig te houden. mvg henriduvent 21 sep 2010 19:55 (CEST)

Beste Henri, je zit weer om de hete brei heen te draaien. "Deze normen worden zoals gezegd op diverse plaatsen beschreven", zeg je. Toon dat nou gewoon eens aan..!! Welke uitspraken worden er over onbaatzuchtigheid gedaan? Komen eens met citaten? -- Mdd 21 sep 2010 20:29 (CEST)

Beste lezer, Vier Tildes komen dan maar met het citaat van L.J. Dorsman dat al in onze bijdrage van 20 september 23:55 te lezen was, maar niet gelezen werd:
"Opmerkelijk is dat in de Notitie wetenschappelijke integriteit van de KNAW/LOWI de wetenschapsbeoefening nog steeds wordt gekarakteriseerd in een terminologie die dicht aanschurkt tegen Mertons normen. Dus ondanks alles lijken deze nog steeds een nuttige leidraad voor etisch handelen van universitaire wetenschappers! Bij het doordringen van het marktdenken in de universitaire wetenschapsbeoefening is dus het ideologische en altruïstische karakter van de Republic of Science -het fundamentele onderzoek- nog steeds niet geweken."
Groet, Vier Tildes 21 sep 2010 21:17 (CEST)

Ok, heel goed. In dat boek: Onderzoek in opdracht: de publieke functie van de universitaire wetenschap door L.J. Dorsman (2007) op p.154-155 worden die normen van Merton nader omschreven [1]:

Volgens Merton (1942) zou de wetenschap zijn gekenmerkt door een viertal altruïstisch aandoende normen: communism, universalism, disinterestedness en organized skepticism. In gewone taal uitgedrukt; wetenschap wordt gekenmerkt door georganiseerde kritiek op elkaars werk waardoor men 'op elkaars schouders staat' en steeds verder komt; daarbij worden de resultaten op hun merites beoordeeld en niet op grond van afkomst of aard van de wetenschapper, en verkregen onderzoeksresultaten dienen met elkaar gedeeld te worden. Feitelijk was dit alles alleen mogelijk als de onderzoek bereid was zichzelf als het ware weg te cijferen vanwege een hoger doel, namelijk 'omwille van de wetenschap'.

In de volgende paragraaf staat echter iets belangwekkends:

In het midden van de jaren 1970 werden Mertons wetenschapsnormen tot mikpunt van kritiek door wetenschapssociologen. Zij wezen op het ideologisch karakter van die normen. In historisch onderzoek werd aangetoond dat wetenschappers genoemde normen vaak overtreden. Toen duidelijk werd dat binnen de computerindustrie en de biotechnologie goud geld te verdienen was, bleken die altruistische wetenschappers zelfzuchtig en was de belangeloosheid ver te zoeken...

Dit soort citaten bedoel ik dus. -- Mdd 21 sep 2010 21:52 (CEST)

Dat is precies wat ik bedoelde. Het belang van normen is duidelijk, dat ze overtreden worden ook. Dat is waar Functowitz (een van de kritische wetenschapssociologen) op wijst en daarom deels nieuwe normen voorstelt. Geen van deze wetenschapssociologen wil echter helemaal af van die normen. Dat geldt ook voor de KNAW. Zie ook Adam: "Promoting Disinterestedness or Making Use of Bias? Interests and Moral Obligation in Commercialized Research", Matthias Adam, Forthcoming in: M. Carrier, D. Howard & J. Kourany (eds), "Science and the Social: Knowledge, Epistemic Demands, and Social Values, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press."
The norm of disinterestedness (or impartiality) of scientific research – for long taken to be central to the normative constitution of science – has come under pressure from different directions. On the one hand, as evidenced by many findings on clinical research, the norm is often violated for economic reasons in a way that threatens the objectivity and trustworthiness of clinical results. On the other hand, it has been argued that the pursuit of partial interests by scientist or scientific institutions is morally acceptable and compatible with scientific objectivity if sufficiently different agendas compete and exert mutual control. Thus, both the factual and the normative validity of disinterestedness are challenged. Based on an analysis of the measures that are taken or proposed to restore the trustworthiness of clinical studies, it is argued in this paper that only a combination of an individual commitment to disinterestedness, its public enforcement, and the mutual control of biasing interests is likely to be capable of maintaining the objectivity of research. Disinterestedness thus remains a key element of the scientific ethos.
Desinterestness = belangeloos = onbaatzuchtig (Van Dale. Vandaar. Wie een goed overzicht over deze materie wil krijgen kan veel baat hebben bij het lezen van de door mij aangehaalde of gesuggereerde publicaties, zowel de literatuur waarin op het scherp van de snede uitgevochten wordt waarom normen als onbaatzuchtigheid (of onafhankelijkheid of belangeloosheid) belangrijk zijn - maar ook zo moeilijk te hanteren - als de eveneens in felle bewoordingen geschreven publicaties waarin met een beroep op die normen de wetenschappelijke inbreng verdedigd wordt. Met groet! henriduvent 21 sep 2010 22:15 (CEST)
Ik zie net dat Merton's visie hier in Wikipedia besproken is in het CUDOS artikel. -- Mdd 21 sep 2010 22:12 (CEST)
(na een heleboel bwc's) Beste Mdd, heb je door dat collega Henriduvent, die zijn uiterste best doet een aantal lemma's op te knappen die er niet al te best aan toe waren, zojuist een oproepje deed om "de discussie prettig te houden". Laten we dat inderdaad proberen!
Wat ik zo even snel weet te vinden, is
  • "Deze conceptie, (..), treffen we evenwel nog steeds bij veel wetenschappers en filosofen aan. (..) Dit streven naar kennis in de wetenschap moet daarom een onbaatzuchtig streven zijn" (Erik Oger, red. Peter Reynaert, 1993), zie hier. Helaas is die voetnoot nr 50 niet online te zien.
  • "Traditioneel hebben academici zich laten inspireren door de idealen van de Verlichting waardoor ze zowel het onbaatzuchtige karakter als de universele bestemming van wetenschappelijk onderzoek benadrukt hebben. Die visie lijkt aan herziening toe", (Pattyn, 2006), zie hier. Ik concludeer uit die bron dat dat onbaatzuchtige dus nog steeds (nagenoeg) geldt.
  • "Die onafhankelijke en onbaatzuchtige houding van de wetenschap is wel getypeerd als 'speaking truth to power', (Leroy, 2007), zie hier.
  • Wanneer je de bron die jij hierboven opvoert, nog iets verder citeert, lees je "Desalniettemin fungeren Mertons normen ook nu nog als een initiatierite voor jonge wetenschappers in het uitzonderlijke en specifieke karakter van de wetenschapsbeoefening".
  • In deze publicatie van de KNAW vind ik de term twee keer.
  • Ook in dit stuk van Ronald Plasterk komt de term duidelijk naar voren.
  • "Onbaatzuchtig streven naar wetenschappelijke waarheid" kom ik tot drie keer tegen in deze publicatie van de universiteit van Brussel.
Vriendelijke groet, Vinvlugt 21 sep 2010 22:18 (CEST)

Dit zijn inderdaad alle goede bronnen, waarop we hier verder zouden kunnen bouwen. Een volgende stap kan zijn om te bekijken, welke citaten hier nu bruikbaar kunnen zijn... om wat meer niveau in het artikel te krijgen!?

Slechts een voorbeeld: De KNAW publicatie wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen uit 2004 meldt:

Volgens Sir Francis Bacon (1561-1626) en velen na hem zouden aan dienaren van de wetenschap de allerhoogste morele eisen moeten worden gesteld. Zij zouden onbaatzuchtig moeten zijn, onpartijdig, ongevoelig voor autoriteiten, en louter en alleen gemotiveerd door waarheidsvinding.

Dit citaat leert mij dat de norm van "onbaatzuchtigheid" dus kennelijk kan worden teruggevoerd naar Francis Bacon. Dit gegeven, zowel als de beschrijving zelf, zijn best vermeldenswaardig in dit artikel.

Als ik die verschillende citaten nog eens overzie, valt me het volgende weer op. Er wordt wel beschreven dat men belang hecht aan "onbaatzuchtigheid"... maar nergens wordt echt beschreven wat hieronder nou wordt verstaan!? Wellicht is dit gewoon te veel gevraagd. -- Mdd 21 sep 2010 23:32 (CEST)

Beste Mdd, ik weet niet wat je nu precies nu wil. Blijkbaar zijn er ineens voldoende (in een half uur door mij bij elkaar gesprokkelde) bronnen voor de term onbaatzuchtigheid, en nu is het probleem dat nergens echt wordt beschreven wat hieronder nou wordt verstaan! Hoezo wordt uit die bronnen die ik aandroeg niet duidelijk wat er met dit begrip wordt bedoeld? Het is toch geen heel erg ingewikkelde term? Kun je aangeven wat jouw onduidelijkheid is? Groet, Vinvlugt 21 sep 2010 23:45 (CEST)
Beste Vinvlugt. Ik ben deze discussie begonnen met de stelling: Wil je deze term noemen, dan zal je toch echt dienen uit te leggen wat je daar nou mee bedoeld. En in de loop van deze discussie heb ik meerdere keren gevraagd om een citaat, waarin uitgelegd wordt wat hieronder wordt verstaan. Dat is dus nog steeds niet gebeurd. En dat moeten we misschien gewoon zo laten...!?
Waar ik overigens naar toe wil, is gewoon dat dit artikel verbeterd wordt. Ik denk dar de gegeven citaten hiervoor allerlei mogelijkheden bieden. En ik denk dat we ons daar beter op kunnen richten. -- Mdd 22 sep 2010 00:03 (CEST)
Beste Mdd, je schrijft vijf dagen geleden "Dat onbaatzuchtig is door KoenB al redelijk omschreven". Ook collega Henriduvent heeft hier nog een uitleg gegeven. Daarom herhaal ik mijn vraag: zou je kunnen aangeven wat jou niet duidelijk is aan het woord onbaatzuchtigheid? Groet, Vinvlugt 22 sep 2010 00:29 (CEST)

Sorry, dit lemma gaat over de essentie van "wetenschappelijk onderzoek", en daar horen géén kwalitatieve criteria bij als onbaatzuchtigheid. De researcher die bij de tabaksindustrie zoekt naar toevoegingen die sigarettentabak een zo sterk mogelijk verslavend effect geeft kan heel goed volstrekt wetenschappelijk te werk gaan, al is hij (of zijn werkgever) zo "baatzuchtig" als de pest. Zijn onderzoek deugt wetenschappelijk niet als hij incorrecte waarnemingen doet bijv. vanuit de hoop op bepaald effect, maar de (eventuele) ethische verwerpelijkheid staat daar los van.

Wat vermoedelijk bedoeld wordt is dat de wetenschapper geen loopje moet nemen met zijn methoden om tot een door hem gewenste, doch incorrecte uitspraak te komen. Dat manifesteert zich echter in "wetenschap" die al bij toetsing op wetenschappelijkheid door de mand zal vallen.

Kortom, baatzuchtigheid kán onderzoekers verleiden tot oneerlijkheid. Maar het kan evengoed een stimulans zijn om excellent onderzoek uit te voeren!

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Rbakels (overleg · bijdragen) 26 nov 2013 om 09:09

Fundamenteel en toegepast onderzoek[bewerken]

Het verschil tussen fundamenteel en toegepast onderzoek wordt overdreven. Eigenlijk het enige wat gezegd kan worden is dat fundamenteel onderzoek niet direct is gericht op de oplossing van een praktisch vraagstuk. Een van de rechtvaardigingen van vooralsnog schijnbaar "zinloos" onderzoek is dat de geschiedenis leert dat dit later vaak wel tot praktische toepassingen leidt, soms tientallen of zelfs honderden jaren later. Rbakels (overleg) 26 nov 2013 08:17 (CET)

De definitie[bewerken]

De definitie die er stond koppelde "wetenschappelijkheid" meteen al aan kwalitatieve normen. Er is echter ook slecht onderzoek dat niettemin wetenschappelijk van karakter is. het karakter en de kwaliteit moeten uit elkaar worden gehouden. Rbakels (overleg) 26 nov 2013 08:40 (CET)

Normen en controle[bewerken]

Deze paragraaf verwarde opnieuw de criteria voor een wetenschappelijk karakter met kwalitatieve normen. En de kwalitatieve normen voor "goede wetenschap" moeten onderscheiden worden van ethische normen, zoals die primair gelden voor onderzoek dat aan universiteiten wordt verricht. "Goede wetenschap" gaat erom of de bevindingen goed en correct zijn weergegeven, en liefst ook interessant zijn. Zoals hierboven al even aangegeven kan wetenschappelijk onderzoek ook doelen dienen die velen volstrekt onethisch vinden, bij voorbeeld ook in de wapenindustrie (al zullen sommigen betogen dat de aandeelhouders van zulke bedrijven recht hebben op een goed rendement, bijv. om hun pensioen op peil te houden).

Met overheidsgeld gefinancierd onderzoek is ook niet vrij van ethische dilemma's. Zo zijn technische universiteiten trots op hun octrooien, al kunnen die betekenen dat een consument tweemaal moet betalen: eenmaal via de belastingen en het budget van de universiteit, en nogmaals via de licentievergoeding die de fabrikant van een product aan de universiteit moet betalen. Er is een spanningsveld tussen de economische eisen van de bedrijfsvoering van de (zwaar bezuinigde) universiteiten en de wetenschappelijke vrijheid. Het doen van lucratief onderzoek lijkt ethisch gewenst tegenover de belastingbetaler, maar dat kan wel tot verwaarlozing van onontbeerlijk fundamenteel onderzoek leiden. Rbakels (overleg) 26 nov 2013 09:24 (CET)

Na een heftig debat bijna drie jaar geleden ie ik dat er nog helemaal niets gebeurd is met mijn debatsbijdrage. Het artikel zit uitgesproken onwetenschappelijk in elkaar, om niet te zeggen amateuristisch. Ik herhaal nog even de essentie van mijn kritiek: wetenschappelijk onderzoek is een soort van onderzoek. Het is onjuist en verwarrend om daar meteen kwalitatieve criteria bij te halen. Ook miserabel en onethisch onderzoek dat abjecte belangen dient kan "wetenschappelijk" van karakter zijn. Rbakels (overleg) 24 jul 2016 23:55 (CEST)

Academische vrijheid[bewerken]

Academische vrijheid wordt vaak niet goed begrepen, ook in het artikel. Die staat in Nederland ergens verstopt in een gewone wet, maar in Duitsland is het een grondrecht, dat in de grondwet in één adem met de vrijheid van meningsuiting - en ook met de vrijheid van de kunsten wordt genoemd. Het is primair een "klassiek" grondrecht, d.w.z. dat het de overheid (en met name de politiek) verplicht zich niet uit te laten over de wenselijkheid van bepaalde wetenschappelijke bevindingen. Het is geen toeval dat de Duitsers daar nu veel waarde aan hechten, want de nazi's traden dit grondrecht met voeten (en bestempelden ook bepaalde kunstuitingen als "entartet" - ontaard). Met "onafhankelijkheid van belangen" heeft de "academische vrijheid" hoogstens indirect te maken. Soms is er gewoon te weinig geld voor bepaald onderzoek. Het wordt pas bedenkelijk als geldgebrek als argument wordt aangevoerd om bepaald "politiek ongewenst" onderzoek te belemmeren.

Natuurlijk is kritiek op wetenschappelijke bevindingen mogelijk. Het debat tussen wetenschappers is zelfs essentieel. Maar de criteria moeten wetenschappelijk zijn, en niet politiek. Als een wetenschapper wetenschappelijk onderbouwd beweert dat de islam géén "achterlijke ideologie" is kan de Kamer hem daarom niet ontslaan - zelfs al zou de PVV het willen.

Onlangs hoorde ik een vooraanstaand SP-er fulmineren tegen het marktdenken waarmee economie-studenten zouden worden geïndoctrineerd. iedereen heeft recht op zijn mening, maar het zou lijnrecht tegen de "academische vrijheid" indruisen als de SP politiek bezwaar zou maken tegen de inhoud van de economie-studie. De spelregel in de wetenschap is dat kriek moet stoelen op inhoudelijke argumenten, niet op politieke bezwaren.

Rbakels (overleg) 25 jul 2016 00:03 (CEST)

"Andere vormen van onderzoek"[bewerken]

Ik vraag me af of niet veel van de vormen van onderzoek die onder dit kopje worden genoemd niet ook een wetenschappelijk karakter hebben. Waarom zou marktonderzoek niet wetenschappelijk kunnen zijn? En waarom klinisch onderzoek niet, of onderzoek in de forensische sfeer (synoniem met gerechtelijke sfeer)? Rbakels (overleg) 25 jul 2016 00:52 (CEST)

deze kwestie wortelt in een oude discussie; al de andere vormen van onderzoek wijken af of qua doel en of qua methode en of qua standaarden en of qua organisatie vandaar Mvg----

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Wetenschappelijk onderzoek. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 18 mei 2019 23:15 (CEST)