Overleg:Willem van Oranje

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De straf van Balthazar Gerards in het artikel komt niet overeen met de beschrijving in een artikel over Balthazar Gerards zelf op Wikipedia.

Fairytale bookmark.png Kwaliteitsbeoordeling

In het gepubliceerde artikel over Willem van Oranje is sprake van een misvatting. Willem van Oranje speelde ongetwijfeld een belangrijke rol bij de opstand maar was daar niet de initiator van. In tegendeel: zijn getreuzel leidde er toe hem de bijnaam De Zwijger te geven. In het Geuzenboek van Louis Paul Boon wordt een beeld geschetst waarin sprake is van een opstand bij zowel de edelen als het Vlaamse volk, toen één van de rijkste gebieden van Europa. Willem van Oranje hoopte lange tijd door Karel de vijfde als landvoogd aangesteld te worden en sloot zich pas aan bij de opstand toen deze al in volle gang was. Vandaar ook de woorden van Marnix van St Aldegonde: De koning van Hispaniën heb ik altijd geëerd.

Bosz de Kler Bron: Het Geuzenboek van Louis Paul Boon

Van Deurzen[bewerken]

Het artikel leunt wel heel erg op een bron. Dat Van Deurzen acht faen onderscheidit in het leven is mooi, maar wat is de zin van het kritiekloos volgen daarvan. Nu zou het lemma beter WvO in de ogen van Van Deurzen kunnen heten. Peter boelens 10 dec 2005 15:04 (CET)

Hekel aan Van Deursen dan? Als die volgorde gewoon klopt en handig is, waarom niet gebruiken? Verder heb ik 7 van deze 8 fasen ook daadwerkelijk bij andere auteurs gezien – empoor 10 dec 2005 15:11 (CET)
Heeft niets met een hekel aan te maken. Een artikel over een derglijk persoon, waarover kasten vol literatuur bestaat verdient het om op meerdere bronnen gebaseerd te zijn. Peter boelens 10 dec 2005 15:12 (CET)
Tsja, "verdienen" en "noodzakelijk zijn" (het is noodzakelijk dat..) zijn wel twee verschillende termen – empoor 10 dec 2005 15:14 (CET)
Voor een echt goed artikel mag je voor 'verdienen' best 'is noodzakelijk'lezen. Peter boelens 10 dec 2005 15:17 (CET)

Zettem[bewerken]

Ik vind dat jullie wat duidelijker moeten uitleggen en ik vind het STOM Dat er helemaal niks over in staat van wat ik zoek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tsja, als je nu eens zei wat je zocht en niet vond, dan had je opmerking misschien meegeholpen Wikipedia te verbeteren door ons een idee aan de hand te doen. Zoals het er nu staat, kunnen we er niks mee. - André Engels 15 feb 2006 08:34 (CET)

rare zie dp[bewerken]

Dit is erg rare zie dp, waarom? nou er staat op de doorverwijspagina dit:

  • Willem van Oranje, eerste graaf van Orange (ong. 752 - ong. 812)" (een doorverwijzing naar de eerste Willem van Oranje)
  • "Prins Willem I" (dit artikel)

Hoe kan dit nog serieus genomen worden, als we meerdere Willem's van Oranje hebben en we nota bene op de doorverwijspagina aangegeven dat de eerste een ander was? Dolfy 28 jun 2006 13:21 (CEST)

vergetelheid[bewerken]

Vaak wordt vlaanderen vergeten als het draait om Willem Van Oranje, Er staat in de tekst dat Vlaanderen zich bij Parma aansluit. Wat niet klopt want ze werden veroverd. De nederlanden waarvan Vlaanderen deel uit maakte heeft dan geen poging ondernomen om hun bondgenoten te helpen. Steden als Antwerpen waren groter dan de Nederlandse steden en werden veroverd door Alexander Farnese die juist voor hij het huidige nederland wou heroveren moest stoppen met zijn veroveringstocht om tegen Henrick IV te vechten. Nederland werd dus onafhankelijk in 1648 en België pas in 1830, hoewel de vlamingen evenveel geleden hebben onder Alva en evenveel gevochten hebben dan de Nederlanders. Sir_robin 20 nov 2006 22:58 (CET) De Vlaamse en Brabantse edelen sloten zich wel aan bij Parma nadat zij in het voordeel bleek te zijn, daarvoor hielden ze zich afstandig dus dit klopt wel. En 'De Nederlanders' en 'De Vlamingen' bestonden toen nog niet in onze hedendaagse betekenis, Vlaanderen hield in die tijd alleen Oost, West en Frans Vlaanderen in de rest was Brabant. Er werd misschien alleen een verschil tussen de noorderlijke en zuiderlijke Nederlanden gemaakt. tomvasseur

In Het Geuzenboek van Louis Paul Boon wordt de opstand veel breder beschreven en is er ook veel aandacht voor de volksopstanden die in het Zuiden plaatsvonden. De bekendste daarvan natuurlijk de Beeldenstorm die in dit artikel niet eens wordt genoemd. Boon geeft tevens een andere reden voor de bijnaam 'De Zwijger' (hier ontbreekt in het hoofdartikel een bron) die hij benoemt als spotnaam vanwege zijn aanvankelijk grote aarzeling aan de opstand deel te nemen. De grote groepen Calvinisten in de Zuidelijke Nederlanden in belangrijke steden zoals bijvoorbeeld in Gent en Doornik worden inmiddels zowel door Nederland als België geheel ten onrechte 'vergeten' omdat zij niet passen in het plaatje dat uitgaat van een simpele verdeling tussen Noord en Zuid. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 83.86.90.39 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Trivia[bewerken]

Het laatste trivia-punt:

Begin 2006 werd in het programma Verre Verwanten van Teleac een nazaat gevonden die rechtstreeks van Willem van Oranje afstamt. Deze Ron Pistoor heeft echter geen Koninklijk bloed, aangezien één van zijn voorouders een bastaardkind is van Prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje.

Ten eerste, wat wordt bedoeld met rechtstreeks afstammen? In mannelijke lijn? En waarom zou dat relevant zijn? Ten tweede, wat is koninklijk bloed? Waarom zou deze Ron Pistoor dat wel of niet hebben? Willem van Oranje was geen koning en bloed heeft, lijkt mij, niets met wettigheid te maken. Heeft iemand er bezwaar tegen als ik dit gedeelte verwijder? Bawm 6 dec 2006 23:41 (CET)

Verwijder maar, afstammeling over zo'n grote tijdsperiode is irrelevant. Sir_robin 11 dec 2006 02:19 (CET)

Willem van Nassau[bewerken]

Was Willem van Oranje oorspronkelijke naam niet Willem van Nassau (zo geboren), en later genoemd Willem graaf van Nassau; dit voordat hij respectievelijk de adellijke titel en naam "Prins van Oranje" kreeg? Ik kan hier niks over vinden, zelfs als je Willem van Nassau intypt bij zoeken, dan ook niet. Demophon 30 dec 2006 18:15 (CET)

Verbeurdverklaring[bewerken]

Geachte 82.95.219.206, ik heb eerder uw toevoeging in de inleiding over de deelname van Oranje na de verbeurdverklaring van zijn goederen verwijderd, omdat het naar mijn idee te veel suggereert dat dit dé reden was voor zijn deelname aan de Opstand. Ik denk dat dit beter pas later in het artikel verteld kan worden, waar het ook meer toegelicht kan worden. Groet, BoH 29 okt 2007 10:15 (CET)

Leo Adriaenssen[bewerken]

De informatie in deze paragraaf lijkt me niet heel relevant voor het artikel over Willem van Oranje. De zogenaamde 'wandaden' tegen de Brabantse bevolking behoorden tot de standaard-tactieken van vrijwel elk leger in die tijd. Nu zou dat waarschijnlijk goed zijn voor vervolging wegens oorlogsmisdaden, maar voor die tijd was dat doodgewoon. Adriaenssen vergeet één van de allerbelangrijkste stelregels van elke historicus: je moet het verleden niet beoordelen met de maatstaven van het heden. M.i. dient deze paragraaf verwijderd of aangepast te worden. W.Veenstra 1 dec 2007 21:31 (CET)

Mee eens. Ik heb al eerder zijn boek uit de lijst met bronnen verwijderd om die reden. Het artikel moet ook verder opgeschoond worden, ik zie dat iemand wat al te enthousiast blauwe linkjes heeft aangemaakt. Groet, BoH 1 dec 2007 21:46 (CET)
Elders in het artikel, in de paragraaf 'Strijd in Holland en Zeeland (1572-1576)' wordt Adriaenssen alsnog aangehaald: "Uit onderzoek van historicus Leo Adriaenssen blijkt dat Willem van Oranje zich tijdens deze opmars schuldig heeft gemaakt aan 'genocide' jegens de Brabantse bevolking. Bij de strijd om het bisdom 's-Hertogenbosch werd het omliggende platteland van de stad - de Meierij van 's-Hertogenbosch - stelselmatig platgebrand en geplunderd door de Staatse troepen om zo de belegerde stad nog beter uit te kunnen hongeren. Dit leidde van 1580 tot 1605 tot een afname van de Meijerijse bevolking van maar liefst 69%."
Dit lijkt me nog altijd niet relevant voor het artikel over Willem van Oranje. Ten eerste heeft het betrekking op een grotendeels latere periode (tot 1605!) en ten tweede zou je een dergelijke opmerking dan bij vrijwel alle legeraanvoerders tot grofweg de Napoleontische tijd moeten zetten. Ik heb sterk de indruk dat het onderzoek van Adriaenssen ontzettend wordt overschat. Zijn cijfermateriaal wil ik geenszins betwisten, maar je kunt het verleden echt niet behoordelen aan de hand van maatstaven van het heden... M.i. horen Adriaenssens conclusies daarom niet thuis in dit artikel, wat vinden jullie?W.Veenstra 28 mei 2008 13:49 (CEST)
'Genocide' staat inmiddels niet eens meer tussen aanhalingstekens... Hele alinea verwijderd: geen neutraal standpunt (dat bovendien historisch incorrect is) en de gebeurtenissen tussen 1580 en 1605 zijn nauwelijks relevant voor dit artikel (in elk geval niet voor deze paragraaf).W.Veenstra 25 jun 2008 10:08 (CEST)
Met de stelling 'je kunt het verleden echt niet behoordelen aan de hand van maatstaven van het heden' kun je elke historische geschiedschrijving aanpassen naar behoefte. Lijkt me dus geen uitgangspunt om feiten of onderzoeksresultaten uit te sluiten. De toevoeging vna Adraenssen is wat mij betreft zeker wel relevant. Willem van Oranje staat in het canon van Van Oostrum. Dan is een totaalbeeld wel gerechtvaardigd. Als je de oorlogstactieken van Willem van Oranje bekijkt dan zijn ze rechtstreeks in contradictie met de titel 'vader des vaderlands'. Weglaten is zoiets als 'niet willen vertellen'. Van mijn ouders heb ik geleerd dat dat gelijk staat aan liegen... – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.12.10.1 (overleg · bijdragen)
Dat hij als Vader des Vaderlands wordt beschouwd, is iets wat vooral in de negentiende eeuw naar voren is gekomen en wat inderdaad genuanceerd kan worden. De vraag is echter of dat moet gebeuren m.b.v. Adriaenssen en een standpunt dat zeker niet algemeen aanvaard is. Dat betekent niet dat alles verzwegen moet worden, wel dat wij ons hier onthouden van een waardeoordeel. Verder helpt het de discussie niet als er direct grote woorden als liegen worden gebruikt. BoH 19 jul 2008 22:52 (CEST)
Volgens mij begrijpt 145.12.10.1 mijn eerder genoemde stelling totaal niet. Juist als je met hedendaagse maatstaven het verleden beoordeelt, pas je de geschiedschrijving aan aan (al dan niet je eigen) behoefte. Een naar objectiviteit strevende historicus (en meer dan dat kun je niet doen) zal daarom altijd het verleden in zijn context plaatsen. Dat betekent in dit geval dus niet dat gebruikte oorlogstactieken weggelaten moeten worden, maar áls je ze noemt, dan moet je ze wél in hun context plaatsen. Dat zou hier alleen te ver gaan denk ik, lijkt me meer iets voor een geheel ander artikel.W.Veenstra 6 aug 2008 13:44 (CEST)

Bronen[bewerken]

Meer bronen nodig!76.15.56.93 15 jun 2008 06:07 (CEST)

Vader des vaderland[bewerken]

ik ben van mening dat er ergens verteld moet worden dat hij vaak de vader des vaderland wordt genoemt. ik denk dat dat al in het eerste stuk al moet staan. als je mij vraagt wie de vader des vaderland is zeg ik willem van oranje!

Hij wordt inderdaad vader des vaderlandS genoemD

Jcwf 30 apr 2009 00:09 (CEST)

Opheldering dankmis St.Janskathedraal 's Hertogenbosch na moord op Willem van Oranje[bewerken]

Op 25 juli 1584, 's avonds om 23.00 uur, sloeg de bliksem in de hoge middentoren van de St.Janskerk. Het was vlak na de moord op Willem van Oranje. Volgens een diaserie jaren geleden in het Prinsenhof van Delft werd die avond een dankmis gehouden in de St.Jan vanwege de geslaagde moord op Willem van Oranje. Berust dit op ware feiten, is er een bron?--Martinus1967 24 jun 2009 09:28 (CEST)

Eén bron gevonden : http://groetenuitdenbosch.nl/653b.htm Als je dit artikel leest wordt gedaan alsof het Te Deum gezongen werd ter gedachtenis aan Willem van Oranje ?--Martinus1967 24 jun 2009 23:26 (CEST)

  • Nee, eerder uit dankbaarheid... Michiel 25 jun 2009 08:08 (CEST)

Inderdaad, Te Deum betekent : Wij loven U o God, hier wil ik meer van weten !--Martinus1967 25 jun 2009 09:26 (CEST)

Ik heb een stukje geschreven op de pagina zie " Te Deum in de St.Janskathedraal ", en sta open voor correctie. Groeten--Martinus1967 27 jun 2009 20:43 (CEST)

Wat linkjes en een voetnoot toegevoegd. Mvg JRB 27 jun 2009 21:57 (CEST)

Ja, zo is de tekst mooi gepolijst, vier ogen zien meer dan twee. Hartelijke groeten --Martinus1967 27 jun 2009 22:16 (CEST)

Ik heb hier toch een beetje moeite mee; prima dat op basis van het zingen van het Te Deum aangegeven wordt dat ook in de Nederlanden niet iedereen rauwig was om de dood van Oranje. Dat lijkt me zelfs een heel zinnige bijdrage. Echter, het huidige stukje tekst gaat 3/4 over de brand in die toren. En dat heeft niets met van Oranje te maken. Past prima op een pagina over de kerk, maar niet op deze plek. Compro 15 jul 2009 20:19 (CEST)

Probeer even in de schoenen te staan van een Protestant, groeten --Martinus1967 17 jul 2009 12:05 (CEST)

De protestant die begripsvol dacht aan de 17 Gorcumse martelaren? Vr.groet, --JanB46 17 jul 2009 12:34 (CEST)

Heeft Willem van Oranje toen ook het Te Deum gezongen ?Hij heeft Lumeij gevangen laten zetten omdat hij te barbaars was. Willem van Oranje heeft geen opdracht gegeven voor die moord, of wel soms ?--Martinus1967 17 jul 2009 12:41 (CEST)

Willem van Oranje heeft in elk geval wel, na zijn inname van Roermond, de geestelijken daar laten vermoorden, de zogeheten 'martelaren van Roermond'

DVD's Willem van Oranje[bewerken]

Er zijn 2 DVD's verschenen over het leven van Willem van Oranje.Beide zijn nog verkrijgbaar. De ene is uit 1934, het was de eerste officiele Nederlandse geluidsspeelfilm. De andere is de TV serie uit 1984 met o.a. Jeroen Krabbé. Willem Nijholt, Ramses Shaffy en Linda van Dijk. De uitgave zijn 3 schijfjes met totaal 7 uur film. Verkrijgbaar bij o.a. Mediamarkt.--Martinus1967 18 jul 2009 09:30 (CEST)

Ik ben zo vrij geweest deze info te verwerken op de " voorpagina " groeten--Martinus1967 18 jul 2009 09:37 (CEST)

Tot mijn verrassing : Van beide films waren al pagina's beschikbaar. Ik heb even de doorlinkjes vermeld.Hopelijk heb ik iemand blij gemaakt ?--Martinus1967 19 jul 2009 08:01 (CEST)

Haarlok van liefelingsvrouw[bewerken]

Onze schoolmeester vertelde vroeger dat Willem van Oranje zo van zijn vrouw hield dat hij een haarlok van haar onder zijn jas meedroeg. De vraag is nu welke vrouw was dat ?--Martinus1967 19 jul 2009 07:52 (CEST)

Linksnoei wenselijk[bewerken]

Ik stel voor eens kritisch naar de externe links te kijken, onder het bekende motto: "Wikipedia is geen startpagina". Michiel 19 jul 2009 09:33 (CEST)

Ik vind het niet storend eerlijk gezegd. Alles mooi bij elkaar. Groeten--Martinus1967 19 jul 2009 09:40 (CEST)

Correspondentie van Willem van Oranje[bewerken]

Er zijn nog zoveel onvertaalde brieven van Willem van Oranje. Het is fijn dat er veel te lezen zijn op het internet. Nu de vertaling nog, wie doet er iets aan ?--Martinus1967 19 jul 2009 09:45 (CEST)

Grootste Nederlander[bewerken]

Ik heb een hoofdstukje Grootste Nederlander bijgevoegd. De info over de grootste nederlander dat bij Trivia stond, staat nu onder dat kopje. Iemand die door het volk gekozen is met de meeste stemmen mag niet ondergesneeuwd raken toch ? Eerlijk is eerlijk.Groeten--Martinus1967 25 jul 2009 17:30 (CEST)

Beveiliging?[bewerken]

Ik zie dat dit artikel vrij regelmatig slachtoffer van klein vandalisme is... zou dat geen reden kunnen zijn om hier een semi-beveiligde pagina van te maken? Bespaart de nodige herstelwerkzaamheden. Groeten Paul2 30 dec 2009 16:55 (CET)

Bron van?[bewerken]

"In 2005 werd Willem van Oranje genomineerd voor de titel De grootste Nederlander. Hij eindigde op de tweede plaats, al bleek een groot aantal telefonische stemmen niet op tijd ter plekke te zijn gekomen. Indien die ook geteld waren zou Willem van Oranje de winnaar zijn geweest."

Is hier een bron van?

--Wouterjan 27 jun 2010 14:17 (CEST)

Dit was zelfs op het nieuws... dus lijkt mij dat er wel een bron van gevonden kan worden (NOS Journaal, RTL Nieuws, De Telegraaf, NHD, Parool, of iet dergelijks) Dqfn3 03-08-2010 9:59 (GMC)+1

Taal[bewerken]

Welke talen sprak Willem van Oranje? Zijn vader was Duits, dus Duits? Hij sprak Frans dat weet ik zeker. Hij was dienaar van de koning van Spanje, dus Spaans? Hij werd leider van de opstandige Nederlandse gewesten, dus Nederlands? Weet iemand het toevallig?Lars-f-94 (overleg) 6 jul 2012 00:42 (CEST)

Hallo in zijn tijd bestond het huidige Duits nog niet als eenheidstaal en werd de taal van onze voorouders (tegenwoordig Nederlands genoemd) ook nog als een vorm van Duits gezien. Maar de talen die hij min of meer geleerd zou hebben zouden dus Latijn, Frans, het Duits zoals dat aan de Rijn en de Lahn werd gesproken, Spaans, Italiaans en ook een zwaar Brabants gekleurd en met Duitse leenwoorden doorspekt Nederlands zijn geweest. Als taal onder de edelen gebruikte hij bij voorkeur Frans, maar met zijn tweede vrouw Anna van Saksen sprak hij dus Duits, en met zijn derde en vierde vrouw weer Frans. Norbert zeescouts (overleg) 19 jul 2012 22:22 (CEST)
Wat de zonen betreft weten we dat zijn oudste zoon Filips Willem als twaalfjarige uit Leuven naar Spanje ontvoerd werd en daar een Spaanse opvoeding 'genoot' voor hij na de dood van zijn vader terug mocht keren. Zijn jongere halfbroer Maurits genoot als vluchteling dan weer bij zijn oom in Dillenburg een Duitse opvoeding en de jongste van de drie halfbroers Frederik Hendrik genoot dan weer een Franse opvoeding. Norbert zeescouts (overleg) 20 jul 2012 01:28 (CEST)
Pardon (ik ben via Wikipedia:Overleg gewenst op deze pagina gekomen) misschien dat ik wat verduidelijking kan geven. De opmerking dat Nederlands in die tijd als Duits werd gezien klopt niet, maar heeft hier voor de rest weinig relevantie. Ik vermoed dat iedere goede biografie over Willem van Oranje hier eenvoudig uitsluitsel over kan geven. Echter, het beeld dat hierboven lijkt te ontstaan, dat van een uitzonderlijke polyglot, is historisch niet geheel correct. De taal van de hoge adel, zowel in de Nederlanden als in de westelijke helft van het huidige Duitsland was Frans. Naar mijn weten is de overgrote meerderheid van zijn correspondentie in het Frans en zijn ook zijn vermoedelijke laatste woorden allereerst in het Frans opgetekend. Ik geloof dat recent forensisch onderzoek heeft aangetoond dat hij niet meer heeft kunnen spreken, maar toch, het idee dat zijn laatste woorden in het Frans werden gegeven is veelzeggend. Het feit dat hij ondergeschikt was aan de 'Spaanse Kroon' betekent niet dat hij Spaanstalig geweest moet zijn. In Nederland wordt wel gesproken van de 'Koning van Spanje', maar dat is slechts een titel. De Nederlanden behoorden niet toe aan Spanje, maar aan de man die op dat moment ook de titel 'Koning van Spanje' droeg. Ik acht de kans klein dat hij Spaans (noch Italiaans) sprak op een niveau dat de absolute basis ontsteeg. Latijn lijkt me aan hem al helemaal niet besteed. In het kort, Frans, Duits en Nederlands met een accent lijkt mij de meest correcte typering. Met vriendelijke groet, P.K.Wijnmalen (overleg) 8 aug 2012 21:34 (CEST)
Hier kan ik mij in vinden Henk Obee (overleg) 9 aug 2012 03:03 (CEST)
En ter bevestiging, dit zegt historicus Henri Pirenne erover in zijn Geschiedenis van België: "Hoewel hij met de zijnen uitsluitend Fransch spreekt, bezigt hij enkel 's lands taal in zijne betrekkingen met het volk." (Deel 4,1,II p. 39). En uiteraard ook zijn moedertaal, aldus P.J.Blok in Geschiedenis van het Nederlandsche volk: "Die uitgewekenen zaten ook niet stil maar wendden zich in 1570, zoowel alle te zamen als namens verschillende provinciën, waaruit zij afkomstig waren, onder medewerking van den als hun aller leider optredenden Oranje, in welsprekende taal tot den te Spiers verzamelden duitschen Rijksdag om de tusschenkomst te vragen van Keizer en Rijk" (Deel 2, 1, I p.64). MVG, Labrys Staatliche Antikensammlungen.jpg Datu overleg 22 mei 2013 13:56 (CEST)

Chronologie[bewerken]

Zonder mij over de kwaliteit van het hoofdstuk Chronologie uit te laten, vraag ik me af of dat op deze pagina thuishoort. Het gaat inmiddels meer over de Nederlandse Opstand en de Tachtigjarige Oorlog (die elk hun eigen artikel hebben) dan over Willem van Oranje zélf. Richard 22 mei 2013 13:11 (CEST)

Beste Richard, hier kan ik me volkomen in vinden. Deze "tabel" ontsiert in feite het artikel al van bij het begin, leek mij. Misschien moet het een zelfstandige tijdlijn worden. Een andere mogelijkheid is een in- en uitklapbare tabel? Nu is Oranje natuurlijk zowat de vader van de Nederlandse Opstand en dus moeilijk hiervan los te denken. Dus bepaalde gebeurtenissen zullen altijd in verband met hem worden gebracht, ook voor het goede begrip. MVG, Labrys Staatliche Antikensammlungen.jpg Datu overleg 22 mei 2013 13:41 (CEST)
Los van elkaar kun je e.e.a. niet zien, dat klopt, maar iets als April 1538: Mislukte aanslag op Alva bij Groenendaal hoort m.i. niet in dit artikel thuis. Over uitklapbare (delen van) artikelen wordt 'niet altijd positief' geoordeeld. Een apart artikel ('Tijdlijn van de Tachtigjarige Oorlog'?) zou denk ik beter zijn. Je kunt dan zowel vanuit dit artikel als vanuit het artikel over de Tachtigjarige Oorlog zelf naar die tijdlijn verwijzen. Door het in een kaderloze tabel met twee kolommen (een voor de datum en een voor de gebeurtenis) te plaatsen, zou e.e.a. bovendien wat netter onder elkaar gezet kunnen worden. Zuivere privéaangelegenheden als geboorte, huwelijken e.d. kunnen uiteraard gewoon in dit artikel blijven staan. Richard 22 mei 2013 13:59 (CEST)
PS: naar aanleiding van een van je recente wijzigingen: na een : hoort een kleine letter, zo zou bovenstaande punt eigenlijk April 1538: mislukte aanslag op Alva bij Groenendaal moeten zijn.
Bedankt voor de tip, ik zal het aanpassen. Die mislukte aanslag op Alva staat er omdat het niet met zoveel woorden gezegd wordt, (maar Oranje wordt in dezelfde zin door P.J.Blok genoemd,) dat hij daar mogelijk achter zat. "Een complot in April, te Ohain in het Soniënbosch gesmeed onder leiding van Jan Hinckaert, heer dier plaats, om Alva bij het klooster Groenendael in Brabant met 2500 man te overvallen mislukte en werd gevolgd door nieuwe veroordeelingen, die op hare beurt nieuwe emigratie veroorzaakten, terwijl velen, die nog bleven, Oranje geld zonden of geldelijken steun beloofden, wanneer hij de Nederlanden zou komen verlossen. 's Prinsen geheime agenten bereisden het gansche land, vooral zijn vroegere stadhouderschappen Holland en Zeeland, ten einde geldelijke hulp te verkrijgen voor het bijeenbrengen van troepen4)" (Deel 2, 1, I, p. 51). In de mogelijkheid van zo'n tijdlijn waar hier dan naar verwezen wordt zie ik ook wel wat. Het is wel een heleboel werk. Dus graag een amateur gevraagd. Labrys Staatliche Antikensammlungen.jpg Datu overleg 22 mei 2013 14:13 (CEST)

Bronvermelding Moord op Willem van Oranje en het zingen van het Te Deum, en de brand[bewerken]

De bron waar dit vermeld wordt is te vinden in boek, De wonderen des Allerhoogsten, A.v.d.Velde, zie pag 130 - Bij de vijanden was buitengewoon grote vreugde, hoewel het volk dit moorddadig feit verfoeide; waardoor het vreugdevuren ontsteken, dat zij in verschillende steden poogden te doen, werd verhinderd. Opmerkelijk is hetgeen destijds door de Heere is gedaan. De Kanunniken in 's Hertogenbosch, die verhinderd werden om over deze moord een openbaar feest te houden, verzamelden zich in de Domkerk (St.Janskerk) en zongen het „Te Deum Laudamus”;dit zingen veranderde de Heere in klagen, en deze blijdschap in droefheid; want 's avonds is de toren van deze kerk zodanig door donder en bliksem bestormd, dat hij is afgebrand en in kolen gelegd, zonder dat een enkel huis in de hele stad beschadigd werd. Het gehele boek is in pdf beschikbaar, zie Theologienet. Martinus1967 (overleg) 27 jan 2014 18:54 (CET)

Gesprek Uijlenburgh[bewerken]

Citaat: "Oranje wilde van deze Friese rechtsgeleerde in het bijzonder informatie over het unieke Friese rechtssysteem". Rombertus van Uijlenburgh was landsadvocaat. Het friese recht is eenvoudig vrijheid en blijheid. De stinkzaakjes van de landsadvocaat zullen hier toch wel vooral de aandacht gehad hebben. FNH – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 82.173.42.108 (overleg · bijdragen) 25 feb 2017 00:27‎

Gerards voortdurend 2 pistolen[bewerken]

Citaat: "...en werd van zeer korte afstand door Gerards met een pistool[21] doodgeschoten...". Er is bij Gerards voortdurend sprake van 2 pistolen. Kocht er twee en ging zijn pistolen halen in de Diamant (de Herberg). Dan wordt het nog waarschijnlijker dat ie weinig meer kon uitbrengen. Hooguit iets van 'Merde'. FNH – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 82.173.42.108 (overleg · bijdragen) 25 feb 2017 00:45

Verhaaltje einde iets anders?[bewerken]

Placcaatboek I, inv.nr.M93, missive 227. Nr. 25. Missive van Caerl Roorda aan de Staten van Vriesland, met het bericht van den aanslag op het leven van Prins Willem van Oranje, gepleegd te Utrecht op 18 Maart 1582, 22 Maart 1582. Copie authentique, get. A. Harderwijck. 1 blz., ongezegeld. Chb. IV 285. ENIGE tijd later. Nr. 46. Missive van Prins Willem aan Bernard van Merode, hem daarbij gelastende de onmiddellijke invrijheidsstelling van Bernard van Loo, die door Gedeputeerde Staten, “met soldaten verseeckert” was; voorts om, zo hij iets misdreven mocht hebben, op regelmatige wijze te procedeeren en hem in sauvegarde te nemen. 11 Februari 1583. Copie authentique, geteekend, als voorgelezen in den Raad van Leeuwarden, door L. de Veen. 1 blz., ongezegeld, Chb. IV 350. M.A.W. meneer leeft gewoon door na de aanslag????? Gaarne uitleg. Wie durft? FNH – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 91.105.216.225 (overleg · bijdragen) 7 feb 2019

Na die aanslag wel, ja. Michiel (overleg) 7 feb 2019 20:59 (CET)

Willem IV van den Bergh of Jan van Montigny?[bewerken]

In het artikel over Willem van Oranje staat on het kopje "Strijd vanuit Duitsland (1567–1572)" dat Willem IV van den Bergh werd verslagen in de slag bij Dalheim. Echter staat er in Oranjes eerste invasie dat dit Jan van Montigny was. Welke van deze bronnen is correct? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.164.124.13 (overleg · bijdragen) 6 aug 2019 22:04 (CEST)