Overleg Wikipedia:Schrijfwedstrijd

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor overleg bij eerdere schrijfwedstrijden zie: Overleg Wikipedia:Schrijfwedstrijd/Archief

Schrijfwedstrijd 2016[bewerken]

Juryoverleg[bewerken]

Ik zou graag een commitment willen van de juryleden, voordat ze in die functie gesteld worden. Bijvoorbeeld vooraf een datum stellen waarop er overleg via Skype of hang-out zal zijn, of dat men zelfs naar het WMNL kantoor in Utrecht komt om de artikelen te bespreken. Vraag ik hierin teveel van de potentiële juryleden of is dit reëel als we niet opnieuw zo lang op de einduitslag willen wachten?
Ik kan meer als coördinator optreden dan ik vorig jaar deed, het is voor mij ook een leerweg. Door tijdig een jury aan te stellen en te zorgen dat die ook op tijd begint met het beoordelen van de aangemelde artikelen, hoop ik dat de jury meer aan de verwachtingen kan voldoen. Ciell 4 mei 2016 21:44 (CEST)

Geen meningen? Ciell 9 mei 2016 20:13 (CEST)
eerder had ik deze vraag over het hoofd gezien. Misschien kan je het ook melden op Wikipedia:Overleg gewenst. Ik wist ook niet van een probleem met de jurering. Maar het lijkt mij logisch als je jurylid worden wilt, dat commitment nodig is. Wat je beschrijft lijkt mij niet teveel gevraagd. Elly (overleg) 9 mei 2016 20:40 (CEST)
Gezien de beperkte interesse om in de jury gaan zitten in de afgelopen twee jaar, denk ik dat je al blij moet zijn als er überhaupt aanmeldingen genoeg zijn. Iedere commitment die je verlangt lijkt me er dan ook één teveel, maar al helemaal het lijfelijk aanwezig zijn (op een nog nader te bepalen locatie). Daarmee schakel je bij voorbaat een groot deel van de gemeenschap uit. EvilFreD (overleg) 9 mei 2016 21:50 (CEST)
Ik ben het in deze eens met EvilFreD, je kan niet gaan eisen dat mensen op vergadering komen op kantoor in Utrecht of Brussel. Beide zijn voor mij bijvoorbeeld niet bepaald om de hoek. Daarnaast heeft niet iedereen Skype om te kunnen Skypen, of de behoefte dat te gaan downloaden. Ik vind wel dat je mag verwachten, maar niet eisen, dat mensen tijd vrij zullen maken om te kunnen overleggen via bijvoorbeeld IRC. Dqfn13 (overleg) 9 mei 2016 21:57 (CEST)
Vooraf een datum stellen is niet praktisch. Je kunt wel vragen dat mensen tijd hebben en actief meedoen met online bijeenkomsten. Een fysieke bijeenkomst lijkt me inderdaad niet handig. Onnodig voor een online jury. In 2014 deden we zonder een fysieke bijeenkomst en hebben we ons aan het tijdschema gehouden. Mvg, Taketa (overleg) 11 mei 2016 07:12 (CEST)
Ik denk dat het praktisch is om een tijdslijn te maken voor de jurering (wanneer een shortlist, wanneer een uitslag), en dat vooraf te communiceren, zodat juryleden weten waar ze zich aan verbinden. De vorm van het jury-overleg is in principe aan de jury, als het uitkomt zouden ze kunnen kiezen voor voor een samenkomst in Utrecht, maar noodzakelijk lijkt het me niet.
Een andere optie, eerder had ik wel eens de suggestie gedaan om naast een paar wikipedianen een extern jurylid aan te trekken, een taalwetenschapper o.i.d.. Is dat nog een goed idee? Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 11 mei 2016 19:53 (CEST)
Een of enkele externe juryleden klinkt erg leuk. We kunnen wat mij betreft zeker proberen. Goed voor de kwaliteit van de jury, mogelijk goed voor promotie in media, en goed voor de CV van die externe persoon ;). Ik ben best bereid om wat mensen aan te schrijven per mail mocht dit gewenst zijn. Zou dan wel handig zijn om vooraf idd zoals Akoopal voorstelt een tijdslijn te hebben, zodat externe juryleden weten waar ze voor tekenen. Mvg, Taketa (overleg) 11 mei 2016 21:50 (CEST)
Wat een goed idee Akoopal, ik zie daar eigenlijk alleen maar voordelen van. Ik zal dit weekend proberen een tijdslijn voor de jury te maken, zullen wij daarna even overleggen over aan te schrijven kandidaten Taketa? Ciell 12 mei 2016 20:48 (CEST)
Hoi Ciell, doen we. Ping me als je een tijdslijn hebt. Mvg, Taketa (overleg) 13 mei 2016 10:32 (CEST)
Belangrijkste wat mij betreft is dat de jury regelmatig communiceert over de voortgang, zeker als het om wat voor reden ook wat langer duurt. Wachten is niet zo erg, als je maar weet dat je niet vergeten bent. Pimbrils (overleg) 11 mei 2016 21:10 (CEST)
Helemaal met je eens Pimbrils! Ciell 12 mei 2016 20:48 (CEST)
eerst maar zien of onze eigen juryleden zich weten te houden aan een tijdlijn alvorens dit van externen te eisen? En wie is extern, iedereen kan toch bewerken? En je wilt mensen die begrijpen hoe Wikipedia

werkt. Josq (overleg) 12 mei 2016 23:55 (CEST)

Ik vind een taalwetenschapper als "extern" (wat dat ook moge betekenen) jurylid een vrij slecht voorstel. Hoewel voor het winnen van de schrijfwedstrijd een artikel taalkundig in orde moet zijn, is dat bepaald niet het belangrijkste aspect van een encyclopedisch artikel, en of een artikel qua spelling in orde is kunnen onze eigen juryleden ook nog wel vaststellen. EvilFreD (overleg) 13 mei 2016 00:05 (CEST)
Taal is veel meer dan alleen spelling. Een goede tekst schrijven, opbouw van een verhaal, en al dat soort zaken vallen zeker ook onder taal. Met extern bedoel ik dus iemand die niet actief is als bijdrager op Wikipedia, en vanuit zijn vakkennis wel ervaring heeft met het beoordelen van teksten. Een taalwetenschapper noemde ik als voorbeeld, maar er zijn best andere opties. Uiteindelijk gaat het om een kundige breed samengestelde jury. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 13 mei 2016 01:34 (CEST)
En nog even aan Jos, ja, je wilt mensen die snappen hoe Wikipedia werkt, maar uiteindelijk moet het een goed verhaal zijn en dat kan iedereen beoordelen, ik stel nadrukkelijk geen jury met alleen externen voor, maar een jury van wikipedianen, aangevuld met iemand extern. En dat staat los van het aan het tijdspad houden, maar een opmerking over de jury-samenstelling zelf. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 13 mei 2016 01:38 (CEST)
In dit stadium ben ik vooral benieuwd of het gaat lukken om de jury te laten werken volgens een van te voren vastgesteld tijdpad. Lukt dat, dan wordt het interessant om externe deskundigen te strikken. Maar zoals de vlag er nu bij hangt, kunnen we niet eens vertellen of de jurering een maand of een half jaar gaat duren. Josq (overleg) 13 mei 2016 11:41 (CEST)

Tijdpad voorstel 1[bewerken]

Ik maai misschien het gras voor de voeten van Ciell weg, maar onafhankelijk van deze discussie had ik ook al zitten nadenken over een tijdpad, of beter gezegd, een jureringsmethode. Gebaseerd op een keer juryervaring.

 • Week 1: elk jurylid neemt de inzendingen globaal door
  Vergadering 1: Vaststellen van een lijst van serieuze inzendingen. Aan welke artikelen is niet of nauwelijks of ongestructureerd gewerkt, zodat ze sowieso niet in aanmerking voor een prijs?
 • Week 2 en 3: Elk jurylid leest elk van de overgebleven serieuze inzendingen goed door en kiest op basis van de beoordelingscriteria 3 favorieten.
  Vergadering 2: De 3 favorieten van ieder jurylid worden samengevoegd op een groslijst. De kandidaten die maar 1 (of 2) keer als favoriet genoemd wordt, worden besproken. Is iemand bereid zijn favoriet te laten vallen, dan kan de groslijst gereduceerd worden, anders blijft de kandidaat op de groslijst staan. De artikelen op de uiteindelijke groslijst worden ter beoordeling verdeeld onder de juryleden, zodat elk artikel door tenminste 2 juryleden beoordeeld wordt.
 • Week 4 en 5: De juryleden geven hun artikelen per beoordelingscriterium een cijfer op de schaal van 1 tot 10. Wegingsfactoren mogen eventueel vrijelijk toegevoegd worden. De voorlopige beoordelingen worden per mail gedeeld met de andere juryleden
  Vergadering 3: Vrije discussie over de voorlopige beoordelingen. Geen vaststellingen.
 • Week 6: Gelegenheid om de beoordelingen aan te passen op basis van de discussie
  Vergadering 4: Vaststellen wat de 4-5 beste artikelen zijn op basis van ranglijst van beoordelingen (gemiddelde cijfers). Bespreken of en waarom de nr 1 beter is dan de nrs 2-5, de nr 2 beter is dan de nrs 3-5, en de nr 3 beter is dan nr 4 (en 5).
 • Week 7: laatste bestudering van de top 4/5.
  Vergadering 5: Definitieve vaststelling van de top 3.
 • Week 8: juryrapport schrijven, bekendmaking uitslag voorbereiden, communicatie met vereniging Wikimedia NL.
  Vergadering 6: afronding, bekendmaking uitslag

Uiteraard is dit slechts bedoeld als hulp- en adviesmiddel en geenszins als bindende richtlijn. Een ander advies is om vergaderingen gewoon door te laten gaan ongeacht afwezigheid van juryleden, wie afwezig is moet gewoon maar voorlopig instemmen met het besprokene en zo de draad weer oppakken. Ik hoop dat de toekomstige jury hier wat mee kan. Josq (overleg) 14 mei 2016 13:35 (CEST)

Ik hoopte al dat je nog zou reageren Jos. Ik zie het als meedenken en heb geenszins het gevoel dat je me het gras voor de voeten wegmaait.
Ik neem je input dan ook zeker mee: ik zit alleen zelf aan een iets simpeler tijdspad te denken. Ciell 14 mei 2016 14:40 (CEST)

Tijdspad voorstel 2[bewerken]

 • Tot 30 november hebben de juryleden de tijd om de artikelen te lezen en te beoordelen, opdat zij een top 10 van de artikelen kunnen maken. Het beste artikel krijgt 10 punten, nummer 2 9, etc. Eventueel vindt hierover e-mail contact plaats.
 • Tussen 1 - 15 december vindt er via Skype of Google Hangout een telefonisch juryoverleg plaats (Ciell zal assisteren bij degenen die dit niet kennen), datum en tijd worden door de juryleden gezamenlijk vastgesteld. In de vergadering wordt een top 3 samengesteld.
 • Tussen 16-31 december wordt de tijd gebruikt voor het schrijven van het juryrapport, de bekendmaking van de uitslag voorbereid en het contact met WMNL.
 • In 2017 januari wordt de uitslag bekend gemaakt op de Nieuwjaarsborrel van WMNL.

Iets minder ruis denk ik en iets meer ruimte voor eigen inbreng. Aan de andere kant wil ik dit keer dus wel graag faciliterend betrokken blijven.
Feedback hoor ik graag van jullie! Als het kan wil ik morgen de inschrijvingen voor de jury open zetten. Ciell 14 mei 2016 21:01 (CEST)

Misschien de manier waarop de top 10 wordt opgesteld openlaten voor de jury om zelf te bepalen. Dus 30 november top 10 klaar hebben. 15 dec top3. etc. Mvg, Taketa (overleg) 15 mei 2016 10:45 (CEST)
Je bedoelt dat puntensysteem eruit? Dat kan inderdaad, prima. Ciell 15 mei 2016 11:00 (CEST)
Ik heb toch wel een voorkeur voor het tijdspad zoals voorgesteld door Ciell dat minder dwingend is en ook minder vergaderingen vereist - allicht is het haalbaarder 1 of 2 lange vergaderingen te beleggen. Ben benieuwd wat de collega juryleden hiervan zeggen. netraaM • 9 aug 2016 16:21 (CEST)

Tijdpad[bewerken]

Hallo. In het tijdpad zoals het er nu staat, mis ik de datum per wanneer deelnemers aan het artikel kunnen gaan werken. Is dat 1 augustus of 1 september? Groet, Sander1453 (overleg) 16 jul 2016 17:24 (CEST)

De wedstrijd start als de inschrijvingen zijn gesloten, 1 september dus. Ciell 16 jul 2016 17:34 (CEST)
Klopt het dat je al kunt beginnen met schrijven buiten de hoofdnaamruimte, bv in een kladblok? Hier is nog enige onduidelijkheid over namelijk. -B kimmel (overleg) 9 aug 2016 18:10 (CEST)
Dat lijkt me niet tegen te houden. Als je vast in een Word-document schrijft, kunnen we dat online ook niet controleren, toch? Ciell 9 aug 2016 19:38 (CEST)
Lijkt me ook. Is in het verleden zeker ook gebeurd :-). Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 9 aug 2016 19:42 (CEST)
Fijn dat dat duidelijk is. Ben zelf alvast in mijn kladblok bezig en niet eens omdat ik er zo op gebrand ben om hoog te eindigen, maar om twee andere redenen. Ten eerste heb ik in de vakantie gewoon meer tijd dan in september en oktober. Ten tweede krijg ik bij het kiezen van het onderwerp al meteen zin om aan de slag te gaan met de mooie studies die erover bestaan. Overigens valt de schrijfwedstrijd steeds in september en oktober, misschien is het een idee om dat ook eens af te wisselen, bijvoorbeeld door eens voor februari en maart te kiezen en de inschrijvingen in januari open te stellen. Misschien dat dat meer deelnemers oplevert.MackyBeth (overleg) 10 aug 2016 09:48 (CEST)

Prijsuitreiking tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst Wikimedia Nederland?[bewerken]

Hallo allemaal, Even een vraag. Het idee was vorig jaar om de prijzen uit te reiken tijdens de nieuwsjaarborrel van Wikimedia Nederland. Dat kwam toen te snel en is niet gelukt. Mijn vraag is of jullie dit jaar, de prijzen willen uitreiken tijdens de nieuwjaarsborrel op 21 januari bij het Museum Volkenkunde in Leiden? In verband met het programma en dergelijke zou ik dat graag zo spoedig mogelijk horen. Alvast bedankt! SindyM3 (overleg) 30 nov 2016 13:39 (CET)

Hoi Sindy, volgens mij gaat het wel lukken om voor 21 januari een uitslag te hebben: de jury beraadt zich op dit moment via de mail en dit weekend hebben we telefonisch overleg. Ik zal vragen of er iemand de uitreiking wil doen. Vriendelijke groet, Ciell 1 dec 2016 09:25 (CET)
Hoi Ciell, Dat is leuk om te horen. We houden contact. SindyM3 (overleg) 5 dec 2016 16:37 (CET)

Aansluitfactor[bewerken]

Beste Schrijfwedstrijdjury, te weten Sylhouet, DimiTalen, Vincentsc, Netraam en Fabian Stolk,

Nu heb ik een prachtartikel geschreven voor de Schrijfwedstrijd, in alle bescheidenheid zonder enige twijfel (want ik heb lang rondgekeken) het beste en uitgebreidste artikel over het fenomeen 'aansluitfactor' dat er op het hele internet te vinden is – weliswaar minder uitgebreid dan de prachtartikelen van mijn rivalen, maar toch – en nu vermeldt Google het niet in de zoekresultaten. Ja, alleen als je heel, heel diep gaat graven kom je het wellicht wel ergens tegen op plaats 700. In plaats daarvan vermeldt Google als eerste Telefoontoestel als het onberispelijke topartikel over aansluitfactoren, omdat de term in dat artikel heel gebrekkig een keertje wordt aangestipt. U begrijpt dat dit mijn rechtvaardigheids- en eergevoel enorm tart, en dat ik ongelooflijk veel zin heb om dat woord op Telefoontoestel te wissen om revanche te nemen op deze weerbarstige zoekmachine. In dat geval komt "Aantal telefoontoestellen op de Experia Box" in de zoekresultaten bovenaan te staan. Mijn verzoek aan u is nu of u het tot uw taak zou willen rekenen Google een gepeperde brief over deze kwestie te schrijven. Eén dag, namelijk op de dag van publicatie, heeft mijn artikel bovenaan gestaan, en misschien nog twee of drie dagen erna. Daarna was het foetsie en leek het spoorloos van de aardbodem verdwenen, alsof het nooit bestaan had. Een ongeëvenaard schandaal voor een zoekmachine die een reputatie hoog te houden heeft. Neemt u het mij niet kwalijk dat ik in dit bericht aan u ook een link naar mijn artikel verstopt heb om Google nog verder te sarren en het steeds moeilijker voor de multinational te maken de pagina te negeren. Het is eigenlijk linkspam en maakt mij blokwaardig, maar ik verzoek u het deze ene keer door de vingers te zien. Hopelijk bent u bereid, zo u de bevoegdheid heeft, aan mijn verzoek tot het schrijven van een protestbrief aan Google te voldoen. Naar mij luisteren ze waarschijnlijk niet, naar u misschien wel. Om u behulpzaam te zijn laat ik u weten dat het hoofdkantoor is gevestigd in Mountain View in de Amerikaanse staat Californië. Dan hoeft u dat niet eerst uit te zoeken. Wel alstublieft voldoende porto plakken, want anders is alles voor niets geweest. Google gaat namelijk beslist niet het tekort aan porto uit eigen zak betalen aan de betrokken postbedrijven; u krijgt de brief dan gewoon terug. Kunt u mij niet helpen, dan zoek ik het hogerop en stap ik naar de media. Ja, bescheidenheid siert de mens, u heeft gelijk, maar plaats 1 in de zoekresultaten is toch niet te veel gevraagd. Dat willen mijn wedstrijdtegenstanders ook. Let wel, ik tracht op geen enkele wijze middels dit schrijven de uitslag van de Schrijfwedstrijd te beïnvloeden door de aandacht op mij te vestigen, daar ik weet dat uw oordeel reeds geveld is. Enfin, ik wens u veel wijsheid en genot bij het schrijven van het juryrapport, dat volgens de planning thans gaande is, en wens mijn rivalen veel succes met hun formidabele artikelen in deze wedstrijd. Het ga u goed, juryleden. Ik zal u verder niet meer over deze kwestie lastigvallen, maar ik zal wel regelmatig op Google kijken of u al voortgang heeft geboekt. Met hoogachting en vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 22 dec 2016 19:38 (CET)

Een beetje creatieveling doet een beroep op het recht om vergeten te worden. Vul gewoon als naam 'Ericsson' in, en als url: https://nl.wikipedia.org/wiki/Telefoontoestel. Als bevoegd vertegenwoordiger van je zoon, denk ik dat er een reële kans bestaat dat Google de pagina 'telefoontoestel' uit haar resultaten verwijderd. EvilFreD (overleg) 22 dec 2016 20:16 (CET)
Haha. ErikvanB (overleg) 22 dec 2016 20:38 (CET)
Hihi.
Maar even serieus: met 'Belastings- en aansluitfactor' sta je bij mij op 1 in de organische zoekresultaten, met 'Aansluitfactor' op 2 (na Telefoontoestel) en met 'Belastingsfactor' op 3 (na de DP en het artikel over constructieleer). Niet zo slecht dus. Flag of California.svg DimiTalen 23 dec 2016 09:37 (CET)
Verrast ErikvanB (overleg) 23 dec 2016 12:57 (CET)
Naar België verhuizen dan maar? ;-) Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 23 dec 2016 13:08 (CET)
ErikvanB & DimiTalen, grensoverschrijdend gedrag is niet alleen overbodig, maar bovenal zinloos, daar Google de volgorde van de zoekresultaten voor een aanzienlijk deel laat afhangen van de vindgewoontes van de zoeker. Ja, ook als men nooit ingelogd is bij Mountain View. Wie voor Googelarij verhuist, is als de Zeeuwse Emielgrant die om aanhoudende burenruzies naar Nieuw-Zeeland ging en bij de tegenvoeters onmiddellijk weer bonje kreeg. Hij dacht alles achter te laten, maar nam de ellendebron mee: Emiel — bertux 10 aug 2017 18:26 (CEST)
P.S. 1: Mijn zoekresultaten per 10-8-2017 bij aansluitfactor:
 1. Aantal telefoontoestellen op de Experia Box - Kpn
 2. Belastings- en aansluitfactor - Wikipedia
 3. Telefoontoestel - Wikipedia
 4. [aansluitfactor] Wat is het en is het tweakable ...
 5. Aansluitfactor | Ziggo Gebruikersforum
P.S. 2: Een wat alledaagser voorbeeld van het fenomeen „hij googelde en vond zichzelf” ontmoette ik bij Kars, een cursusleider die vertelde over malafide types, die aanboden om voor zo'n 1500 euro BKR-registraties te verwijderen. Geschokt liet hij zien hoeveel mensen er kennelijk wel niet intrapten. Ik googelde hem na en vond het bureautje Mol à Fide B°K'Rijder op nummer 15. Bij Kars Eslijder stond het op 2.
Dat komt ervan als je het geboefte jaarlijks in dertig cursussen aan den volke toont — bertux 10 aug 2017 18:26 (CEST)
Wat een mooi verhaal. Mijn huidige zoekresultaten zijn deze:
 1. Aantal telefoontoestellen op de Experia Box - Kpn
 2. Aansluitfactor/Belastingsfactor modem ARV7519 | KPN Forum
 3. Belastings- en aansluitfactor - Wikipedia
 4. Telefoontoestel - Wikipedia
 5. Bestand:Aansluitfactor.jpg - Wikipedia
Hierbij moet aangetekend worden dat ik reeds meerdere malen eerder naar de term heb gekoekeld. Wat Koekel allemaal over je weet, kan je hier zien als het goed is. En als je Chrome gebruikt, kan je alle "geheime functies" die je nog niet kende, zien door chrome://flags in je adresbalk te typen.
Met warme groet, ErikvanB (overleg) 10 aug 2017 18:47 (CEST)
Ik heb zin om dit artikel in de Review te zetten. En dan kijken wat dat hier doet. Mag het? Mag het? heinGlas z3.pngnlein'' 10 aug 2017 19:00 (CEST)
O jee, ik zie dit nu. En het is al gebeurd, zo constateer ik. Er is inderdaad een sprong omhoog te zien, maar die komt vooral door jou, Heinonlein, vermoed ik. Waar ik nu wel bang voor ben is dat er in de tekst gewroet gaat worden en het artikel in mijn ogen verpest wordt. Laten we hopen van niet. Mvg, ErikvanB (overleg) 15 aug 2017 03:03 (CEST)
Och, zo'n vaart zal het niet lopen. De Review wordt vooral bezocht door een klein clubje gebruikers waarvan de ervaring mij leert dat die een artikel alleen zullen verbeteren of anders eerst overleggen. Een Etalagenominatie, dat kan pas echt tot lelijk gewroet leiden, maar zover is het (nog) niet. heinGlas z3.pngnlein'' 15 aug 2017 06:33 (CEST)
Weet niet of ik nu blij of treurig moet zijn. :-) ErikvanB (overleg) 15 aug 2017 11:36 (CEST)
Als je dan toch moet kiezen zou ik voor het eerste gaan!
I mean, what have you got to lose?
you know, you came from nothing
you're going back to nothing
what have you lost? Nothing!
(Waarschijnlijk heb je nu de komende uren dat liedje in je hoofd, sorry daarvoor...) heinGlas z3.pngnlein'' 15 aug 2017 12:38 (CEST)
Hahaha. ErikvanB (overleg) 15 aug 2017 13:15 (CEST)

Schrijfwedstrijd 2017[bewerken]

Kandidaat jury[bewerken]

 • (2) Nu ik dit schrijf sta ik als tweede. Heb een kritische blik en heb wel redelijk veel tijd nodig om een artikel goed te lezen. Ik communiceer alleen via e-mail, niet via Skype en zal me neutraal opstellen. Ik ben al 10 jaar met Wikipedia bekend. Mochten er meer dan vijf aanmeldingen zijn en er is een echte schrijver bij, of iemand die dit duidelijk beter kan dan mij (zover dat te beoordelen is), dan gaat de voorkeur naar degene uit. Dus ik ben kandidaat voor de jury, maar sta mijn plaats af als er echte goede schrijvers of deskundige lezers zich melden als kandidaat. Heb besloten alleen bij hoge uitzondering mijn plaats af te staan, er staat ook een fictief jurylid in, hoewel ik vermoed wie dat is :-). Beter een jurylid meer dan te weinig. - Richardkiwi Overleg 21 mei 2017 16:58 (CEST)
 • Ik heb het gevoel dat men hier heel weinig waardering heeft voor mijn schrijfsels; men heeft mij bijvoorbeeld geen ster voor vijf jaar trouwe dienst willen geven. Dus wil men mij niet als jurylid, zeg het meteen, dan trek ik mij terug. Het is wel zo dat ik meer dan veertig jaar ervaring heb als redacteur en dus zou moeten weten hoe een goed artikel eruit ziet. Ik ben bijna acht jaar actief op Wikipedia, dus ik hoor ook te weten welke eisen men hier stelt. Communicatie graag via e-mail; Skype heb ik niet. Sijtze Reurich (overleg) 9 aug 2017 22:53 (CEST)
  Ik heb het twee jaar gedaan, en mijn ervaring is dat je naast mail ook iets als IRC of Skype nodig hebt om echt te kunnen overleggen. Email gaat dan veel te traag, en het voordeel van IRC (er is vast een handige jongen m/v die een privé-kanaaltje voor jullie aan wil maken) is dat je ook echt als groep kunt brainstormen. Groet, en fijn dat jullie je aangemeld hebben! Vinvlugt (overleg) 10 aug 2017 07:41 (CEST)
  Houdt steek, maar vorig jaar is zowat alle communicatie via e-mail gelopen, en ik moet eerlijk zeggen dat het een bijzonder aangename, vlotte en efficiënte samenwerking was. Zo zie je maar :-) Flag of California.svg DimiTalen 10 aug 2017 08:09 (CEST)
  Kijk eens aan, dat wist ik niet. Waar bemoei ik me ook mee ;-) Vinvlugt (overleg) 10 aug 2017 08:41 (CEST)
  Haha, het staat je vrij om je mening te zeggen hoor :-D. Jij geen interesse in een jury- of schrijfdeelname, collega? Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 10 aug 2017 08:56 (CEST)
  Jullie zijn compleet toch? Schrijven zou ik niet aandurven. Vinvlugt (overleg) 10 aug 2017 08:59 (CEST)
  Oh ja, blijkbaar ^^. Flag of California.svg DimiTalen 10 aug 2017 09:08 (CEST)
  Zo te zien compleet, wel zie ik dat twee gebruikers, waaronder ik, liever alleen per mail communiceren. IRC wordt hierboven aangevoerd en ondanks dat ik geen (M)IRC heb, zou dat wel een optie zijn, Skype of een andere vorm van 'bellen' is voor mij uitgesloten, heb in het verleden een aantal keer op het chatkanaal van Wikipedia gezeten, figuurlijk, dus dat kan bij mij wel. - Richardkiwi Overleg 13 aug 2017 16:02 (CEST)

Inzendingen 2017[bewerken]

Hallo!

Wanneer begint de inschrijving voor deelnemers? Volgens het tijdpad zou dat nu al moeten zijn, maar ik zie er op de pagina nog niet een sectie voor. - netraaM • 4 aug 2017 10:54 (CEST)

Goed dat je me eraan herinnert! Ik ben wel bezig met de jury nog completer te krijgen (IK ZOEK NOG STEEDS KANDIDATEN!), maar nog niet met de inschrijvingen. Ciell 4 aug 2017 12:02 (CEST)
Sorry Ciell, ik heb vorig jaar niet een volwaardige rol in de jury kunnen spelen door tijdgebrek en ik weet niet hoe het dit jaar komt in december - januari. Als je echt niemand hebt dan... maar dit jaar wil ik het wel proberen met een inzending. Suxes! - netraaM • 4 aug 2017 12:29 (CEST)

Goedemiddag, zojuist gaf ik mij op voor de schrijfwedstrijd met een artikel over conversie-optimalisatie. Hierover 2 vragen: 1. De pagina heeft bestaan maar is in het verleden verwijderd. Nu is er dus een nieuwe pagina aangemaakt die ik in de komende tijd wil vullen. In het begin zal de inhoud nog niet E-waardig zijn (hopelijk later wel :), maar hoe voorkom ik dat deze in de tussentijd wordt verwijderd? 2. In het verlengde daarvan, hoe gaat Wikipedia/de jury om met het feit dat anderen een pagina kunnen bewerken? Anders gezegd, in hoeverre beoordeelt de jury mijn bijdrage nog als deze in de tussentijd is veranderd door hele goede of hele slechte wijzigingen die op de pagina geplaatst zijn? Alvast dank voor uw toelichting! De digitale griffel (overleg) 22 aug 2017 16:12 (CEST)

Op Wikipedia:Schrijfwedstrijd/Veelgestelde vragen vind je antwoord op je vragen. Vorig jaar werd er wel gebruik gemaakt van het sjabloon {{schrijfwedstrijd}}[ op een artikel om aan te geven dat het onderdeel was van de schrijfwedstrijd. Je kunt natuurlijk ook het artikel voorbereiden in je kladblok. Nietanoniem (overleg) 22 aug 2017 16:19 (CEST)

Beste niet anoniem, dank voor uw reactie en hulp. Inmiddels heb ik de informatie gelezen en ik zal mijn deelname heroverwegen. In andere overlegdiscussies zie ik dat gebruikers nogal veel gedachten uitwisselen over de schrijfwedstrijd en mogelijkheden om meer mensen enthousiast te maken. Voor wat het waard is mijn idee: 1. Er zijn wel heel veel formaliteiten waar een schrijver aan moet voldoen; 2. Een schrijver wil graag beoordeeld worden op zijn eigen werk en steekt veel tijd arbeid in een onderwerp en research. Op het moment dat een deelnemer een nieuwe pagina aanmaakt moet hij deze direct kunnen vullen met een volledig E-waardig artikel om te voorkomen dat de pagina al verwijderd wordt voordat deze gevuld kan worden. Het wachten met het aanmaken van een pagina en eerst in Word of het kladblok voorbewerken levert het risico dat een willekeurige derde eenzelfde pagina aanmaakt. Op dat moment is het werk voor niets. 3. Mocht het al lukken de pagina aan te maken, de eigen inhoud erop te zetten en tot de deadline 'in de lucht te houden' is er het risico dat anderen zoveel bijdragen dat het niet meer het werk van de schrijver is dat beoordeeld wordt. Nu is de wedstrijd wellicht nog kleinschalig, maar als u op groei mikt zou de concurrentie zelfs bewust pagina's van mededingers kunnen vervuilen om de kansen te doen keren. Al met al zaken waar veel schrijvers (en zeker deze) huiver door krijgen om mee te doen. Nu is het 'roepen van de zijlijn' makkelijk, maar oplossingen geven productiever. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om voor de deelnemers aan de schrijfwedstrijd, naast het tabje 'kladblok' een tabje 'schrijfwedstrijd' in te voegen na aanmelding. Hier kunnen de schrijvers dan, zonder inmenging van buiten en zonder dat de artikelen zichtbaar zijn, werken aan een artikel. Op het moment dat de inzendingstermijn gesloten is kan de pagina openbaar gemaakt worden. Is de titel nog vrij? Geen punt! Is de titel inmiddels bezet, dan zou het artikel kunnen worden geïntegreerd in het bestaande artikel. Bovendien zouden de artikelen van de schrijfwedstrijd onder het kopje 'schrijfwedstrijd' wellicht links in het menu geplaatst kunnen worden. De digitale griffel (overleg) 22 aug 2017 17:14 (CEST)

„Kandidaat jury”[bewerken]

Als er bedoeld wordt wat ik denk dat er bedoeld wordt, dan zou het kopje „Kandidaat jury” (op de projectpagina) veranderd moeten worden in „Kandidaatjury” of misschien „Kandidaat-jury” — bertux 10 aug 2017 17:32 (CEST)

Voel je vrij. Mvg, Taketa (overleg) 10 aug 2017 20:49 (CEST)
Gedaan. Kandidaat-jury werd het, zie Woordenlijst.org — kandidaat* — bertux 10 aug 2017 22:26 (CEST)

Schrijfwedstrijd 2017 en juryrapport 2016[bewerken]

Ik heb de tekst over de Wikipedia-schrijfwedstrijd 2017 wat opgepoetst, maar bleef zitten met de vraag wie of wat 'de organisatie' is.
Verder vroeg ik me af of er niet beter een aparte pagina kan komen waarop kandidaten zich kunnen aanmelden; op de bijbehorende overlegpagina kan Ciell dan haar kandidaat naar voren schuiven. (Het komt op mij vreemd over dat dit midden in een neutrale aankondiging van een wedstrijd geschiedt.)

Vervolgens viel mijn oog op het jury-rapport van 2016. Er is sprake van een lacune die wordt gevuld. (Kan dat, een lacune vullen?) Van een auteur met palmares. (Wordt in die betekenis wel in België gebruikt, maar feitelijk niet in Nederland.) En van 'een Wikipedialemma' - terwijl dit volgens ons eigen artikel Lemma een trefwoord is - géén artikel. Een schrijfstijl wordt 'erudiet en gevarieerd' genoemd. (Iemand kan een uitgebreide kennis hebben, of een brede kennis; zo iemand wordt dan erudiet genoemd. (erudiet op Wiktionary) Maar kan een schrijfstijl ook erudiet zijn?)

Tot mijn verbijstering noemde de jury van 2016 het plaatsen van referenties in een artikel - m.i. noodzakelijk voor de verifieerbaarheid van het beweerde - "vervuilen". Gelukkig bleek mij dat in het artikel in kwestie wel degelijk referenties zijn geplaatst. De passage - ik citeer: "Bovendien wordt de inhoud gestaafd door een duidelijk en evenwichtig bronnenapparaat, dat de auteur onderaan plaatste om de tekst niet te vervuilen met referenties." - blijft hiermee voor mij duister. M.i. is het op Wikipedia gangbaar om bronnen onderaan te plaatsen; daar hebben we zelfs een sjabloon voor. De jury ontwaart in deze plaatsing "(e)en keuze die verraadt wie hier centraal staat: de lezer die op een en dezelfde plaats alle relevante informatie over het onderwerp wil aantreffen."
Dit staat geheel haaks op het principe van Wikipedia: het door middel van hyperlinks verbinden van relatief korte artikelen over deelonderwerpen. Wikipedia is uitdrukkelijk géén essay-verzameling - daar bestaan andere websites voor.

De bronzen pen blijkt uitgereikt voor een 'stuk' (moet zijn artikel) dat volgens de jury wat moeizaam op gang komt. Dat vind ik geen aanbeveling voor een encyclopedie; als de schrijver er niet in slaagt in de inleiding het behandelde helder samen te vatten is het artikel feitelijk mislukt.
Over die inleiding merkt de jury op dat die "iets te veel in juridische termen is gegoten, maar daardoor merkt de lezer dat het is geschreven door een vakkundige die subtiel balanceert tussen precieze vakkennis en gedegen popularisering". Het spijt me, maar dat kan niet. Als de inleiding teveel in juridische termen is gegoten, is het subtiel balanceren mislukt.

Vreemd genoeg ontbreekt in het jury-rapport een afsluitende passage, over de overige inzendingen - waren er slechts drie? - de afwegingen die zijn gemaakt, aanbevelingen, een vooruitblik naar de volgende schrijfwedstrijd etcetera.

Nu breekt het rapport af na deze zin (over het met een bronzen pen bekroonde 'stuk'): "Dat het artikel op een klassieke manier juridisch-historisch, inhoudelijk verantwoord en terminologisch vakkundig is, maakt op impliciete wijze duidelijk dat het strafrecht een zeer complexe materie is, die zich duidelijk onderscheidt van het gescheld en gelaster waar het een oordeel over mogelijk moet maken."

Ook na herhaald lezen kon ik hier weinig chocola van maken. Stel dat het artikel met de behangerskwast zou zijn geschreven. Zou dat dan duidelijk maken dat het strafrecht géén zeer complexe materie is? Die twee hebben m.i. niets met elkaar te maken. Dit lijkt het aloude misverstand dat over ingewikkelde zaken alleen ingewikkeld zou kunnen worden geschreven. Terwijl een encyclopedie ingewikkelde zaken nu juist helder en toegankelijk dient uit te leggen.
En zou er iemand zijn die - alvorens het artikel te hebben gelezen - veronderstelde dat het strafrecht zich nauwelijks onderscheidt van laster en gescheld?

Muijz (overleg) 13 aug 2017 11:56 (CEST)

Beste Muijz, voel je vrij en ga je gang. Wordt lid van de jury en verbeter het rapport van dit jaar op die manier. Je bent een jaar laat met geven van commentaar op de rapportage van de jury van vorig jaar. Maar mogelijk lezen betrokkenen nog mee en kan men er lering uit trekken. Ik heb de "feit" sjablonen verwijderd. Lijkt me nogal duidelijk wat er wordt bedoeld, en het zijn feiten, dat is niet wat je betwijfelt. Bij vragen kun je die hier stellen. De voorlopige organisator is Ciell, die zet alles op totdat een jury is aangesteld. Mvg, Taketa (overleg) 13 aug 2017 12:13 (CEST)
Ik zou "een jaar (te) laat (zijn) met met geven van commentaar op de rapportage van de jury van vorig jaar". Hoezo? Een jaar geleden was er nog helemaal geen juryrapport 2016. Overigens lijkt het me nooit te laat. Mijn commentaar is wellicht nuttig voor de jury van dit jaar.
Als het duidelijk zou zijn geweest dat met 'de organisatie' wordt bedoeld 'Gebruiker Ciell' zou ik niet om verduidelijking hebben gevraagd. (Waaruit blijkt eigenlijk dat met 'de organisatie' wordt bedoeld 'Gebruiker Ciell'? Dit blijkt m.i. nergens uit.) Ik heb dat nu toegevoegd, maar ik geef Wikipedia in overweging om de schrijfwedstrijd voortaan door Wikimedia Nederland te laten organiseren. Dit voorkomt ook kromme zinnen als "De voorlopige organisator is Ciell, die zet alles op totdat een jury is aangesteld." (Een jury kan niet tevens organisator zijn; de jury wordt immers door de organisatie aangesteld.)
Verbazingwekkend dat 'de organisatie' bestaat uit één gebruiker die bovendien in een neutrale aankondiging van een wedstrijd een kandidaat-jurylid naar voren schuift.
Muijz (overleg) 13 aug 2017 13:02 (CEST)
P.S. Misschien kan de organisatie onder Tijdpad nog even aangeven wanneer de definitieve samenstelling van de jury bekend wordt gemaakt.
Dag Muijz, collega's. Enerzijds voel ik me aangesproken, omdat ik lid was van deze jury, een van de drie rapporten heb geschreven en eindredactie deed op het geheel. Anderzijds vind ik je kritiek een beetje vreemd. Oké, de juryrapporten getuigen weleens van een taalkundige onzuiverheid of een belgicisme. Ze brachten het oordeel van de jury volgens mij goed over, en dat lijkt me de essentie. Dat er ook nadelen in vermeld worden, spreekt voor zich: geen van de inzendingen was naar ons aanvoelen perfect, en de nadelen helpen mee verklaren waarom het ene artikel eerste werd en het andere twee of derde. Zinvolle info dus.
De schrijfwedstrijd en het juryschap berusten op goedbedoeld vrijwilligerswerk, zoals alles hier. Ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn dat alles in de hoofdnaamruimte aan een supergrondige controle mag en moet onderworpen worden. Dat geldt voor mij niet voor de andere pagina's, waar we met elkaar van mens tot mens overleggen.
Dat gezegd zijnde: ik vind het fijn iemands mening hierover te lezen, en zo vast te stellen dat er verbeteringsmogelijkheden zijn. Maar laten we dat dan als kansen beschouwen om van editie 2017 een topper te maken, in plaats van de jury van 2016 te bekritiseren? 't Is maar een suggestie :-).
Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 13 aug 2017 13:16 (CEST)
Inderdaad, vrijwilligerswerk, en dan klinken Muijz' opmerkingen wel zuur voor de betrokkenen. Persoonlijk zou ik liever een professioneel samengestelde jury 'van buitenaf' zien, maar dat is wellicht praktisch niet haalbaar. Wie desondanks deelneemt moet het er dus maar bij nemen dat zijn of haar bijdrage wordt beoordeeld door goed bedoelende vrijwilligers. Wie zich daar aan stoort, doet niet mee. Simpel. Beachcomber (overleg) 13 aug 2017 13:29 (CEST)
Beste DimiTalen, dank voor je reactie. De jury moet inzendingen beoordelen. Onder andere op taalvaardigheid. Wanneer het juryrapport dan belgicismen en andere stijlfouten bevat, en een artikel aanduidt als 'lemma' doet dit m.i. afbreuk aan het vertrouwen van de gebruikers in de jury.
De andere zaken die ik heb gesignaleerd betreffen hoofdzakelijk denkfouten over het wezen van een encyclopedie. Wikipedia is geen essay-verzameling. Het plaatsen van referenties is essentieel voor de verifieerbaarheid; het is m.i. bizar om dit in een juryrapport tot "vervuilen" te bestempelen. Een artikel waarvan de inleiding niet helder is hoort niet in een encyclopedie thuis, en dient niet bekroond.
Het is inderdaad allemaal vrijwilligerswerk. Zowel het schrijven in de hoofdnaamruimte - en het corrigeren van dat geschrijf - als wat er elders in het project gebeurt. Waarom zou ik dan alleen kritisch mogen zijn in de hoofdnaamruimte?
Je pleidooi om van de editie van 2017 een topper te maken onderschrijf ik - al zou ik het zelf anders hebben opgeschreven. ;-)
Muijz (overleg) 13 aug 2017 13:55 (CEST)

(persoonlijke aanval verwijderd)

Het woord lemma wordt in het Nederlands zeer regelmatig gebruikt als synoniem voor (encyclopedisch) artikel. Zie hiervoor onder meer lemma in Wikipedia, maar ook tientallen krantenartikelen, onder veel meer dit artikel in de NRC uit 2007. Vysotsky (overleg) 13 aug 2017 14:56 (CEST)
"Lemma" wordt inderdaad soms als pars pro to­to voor een heel artikel gebruikt, al is de oorspronkelijke betekenis gewoon een trefwoord (in een encyclopedie). Beachcomber (overleg) 13 aug 2017 15:10 (CEST)
Dank je voor het beantwoorden Taketa. Inderdaad ben je welkom om je kandidaat te stellen voor de jury Muijz: de voorlopige organisatie ben ik, er wordt ook gelinkt naar mijn overlegpagina en mijn mailadres. Ik ben dan ook degene die uiteindelijk de jury samenstelt, en heb daarin graag ervaren Wikipedianen zitten. Daar sluit niet uit dat er soms ook iemand van buitenaf bij is, die andere kwalificaties heeft waardoor hij of zij naar mijn mening geschikt is om mee te oordelen over de voor de Schrijfwedstrijd geschreven artikelen. - Vergeef me mijn late en vertraagde reactie, ik zit op een conferentie en zal de komende dagen slecht bereikbaar zijn. Ciell 13 aug 2017 21:23 (CEST)
De schrijfwedstrijd is dus helemaal geen Wikipedia-initiatief zoals ik dacht, maar de hobby van één gebruiker.
Ciell, je schrijft "de voorlopige organisatie ben ik, er wordt ook gelinkt naar mijn overlegpagina en mijn mailadres. Ik ben dan ook degene die uiteindelijk de jury samenstelt (…)." (cursivering van mij, Mijz) Dit is grotendeels wartaal, vrees ik. Een persoon kan geen organisatie zijn; als die persoon de wedstrijd opzet en uiteindelijk de samenstelling van de jury bepaalt is er van 'voorlopig' ook geen sprake; uit het feit dat er wordt gelinkt naar iemands overlegpagina en emailadres volgt niet dat de gebruiker van die overlegpagina de jury samenstelt, dus dat 'dan ook' is misplaatst en kan weg. Wat je bedoelt is dat jij een schrijfwedstrijd in het leven hebt geroepen, die organiseert, en de jury ervan samenstelt.
Ik heb daar geen bezwaar tegen - al zal ik het wel uit mijn hoofd laten om mij als jury-lid aan te melden. Maar zou je je hobby voortaan in je eigen naamruimte willen uitoefenen, en niet langer in de Wikipedia-naamruimte. Dank voor je begrip en medewerking.
Muijz (overleg) 14 aug 2017 07:40 (CEST)
Oh kom op, Muijz, kunnen we mekaar ajb met wat waardigheid blijven behandelen? Ciell verzorgt de praktische organisatie op een heel nette manier. Als er nood is aan meer inspraak, is daar vast ruimte voor. Vragen om het project dan maar te verkassen naar een privé-achterkamertje helpt niks. Kunnen we het ajb constructief houden? Want straks begin ik me af te vragen of je kritiek nog wel constructief bedoeld is. Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 14 aug 2017 08:05 (CEST)

Trol alert Druifkes (overleg) 14 aug 2017 08:10 (CEST)

Beste Muijz, je maakt er wel iets heel erg groots van. Wat zit je precies dwars? Vinvlugt (overleg) 14 aug 2017 09:22 (CEST)
Ciell doet het heel goed. Ook vorig jaar al. Een prima organisator van een al lang bestaande traditie. Elly (overleg) 14 aug 2017 12:11 (CEST)
Toen ik de eerste bijdrage van Muijz hierboven begon te lezen, was dat met instemming. Goede vraag over de organisatie en over de samenstelling van de jury. Maar gaandeweg viel mijn mond open van verbazing. Hier was iemand wel heel erg bezig met spijkers op laagwater zoeken. Lieve hemel: in een juryrapport mag een artikel ter afwisseling geen "stuk" of "lemma" genoemd worden? Wat tracht de schrijver met die vergezochte kritiek eigenlijk te bereiken? In elk geval geeft hij er blijk van niet best op de hoogte te zijn van de geschiedenis van de schrijfwedstrijd op de Nederlandstalige Wikipedia. Dit is geen privé-project van Ciell; die heeft gewoon van een vorige organisator het stokje overgenomen om ervoor te zorgen dat een wedstrijd die al sinds 2004 jaarlijks wordt georganiseerd, ook dit jaar weer kan worden gehouden. Wat een absurd idee om deze traditie naar een achterkamertje te verbannen. Ik zie wel wat constructieve opmerkingen (laat Wikimedia Nederland organisator worden – samen met Wikimedia België, lijkt me dan; regel een deskundige jury van buitenaf) maar die suggesties komen niet van Muijz. Niet te veel aandacht aan besteden dan maar. WIKIKLAAS overleg 14 aug 2017 13:11 (CEST)
Woudlopers Popcornkraam draait overuren! heinGlas z3.pngnlein'' 14 aug 2017 13:21 (CEST)
Doe mij maar wat popcorn met caramelsmaak. Ik heb de suikers nodig om te bekomen. Flag of California.svg DimiTalen 14 aug 2017 13:24 (CEST)

Beste Muijz,

Dank voor jouw terugkoppeling in dezen. Ik hoop met mijn reactie het een en ander te verduidelijken en hier verbeterpunten uit te halen voor SW 2018. Voor de goede orde, persoonlijk vind ik de huidige voorlopige organisatie een stuk beter dan de vorige.
Je legt de lat hoog en dat is alleen maar goed voor de kwaliteit. De SW is echter nooit een "professionele" organisatie geweest maar een activiteit van onbezoldigde vrijwilligers die tot verbetering van artikelen én de werksfeer heeft geleid. Voor de deelnemers is het iedere jaar weer spannend en voor de toeschouwers is het leuk om de inspanningen te volgen en artikelen tot etalageniveau te zien uitgroeien. Het kan zijn dat er een misverstand is ontstaan m.b.t. de kwaliteit, waardoor jouw verwachtingen veel te hoog waren. Op welke manier zou de huidige introductie zodanig herschreven kunnen worden dat het direct duidelijk wordt dat dit geen "commerciële" wedstrijd is maar meer een schrijfactiviteit van de Nederlandstalige Wikipedia? Dat juryleden en de voorlopige organisatie geen betaalde hoogleraren zijn maar (wederom) onbezoldigde vrijwilligers zijn? Misschien hoeft deze aanvullende toelichting niet direct in de introductie te staan maar kan het ook in de sectie Veelgestelde vragen geplaatst worden? Hoe kunnen we - volgens jou - voorkomen dat iemand anders ook met zulke hoge verwachtingen krijgt na het lezen van deze projectpagina?
Stel je het op prijs als er alsnog een toelichting geschreven wordt die een antwoord geeft op jouw vraag "wie of wat 'de organisatie' is." zodat een ander hier niet mee blijft zitten? In aanvulling op bovenstaande reacties een stukje geschiedenis: in 2010 ben ik Woudloper opgevolgd als "voorlopige organisatie", toen hij desgevraagd aangaf de schrijfwedstrijd niet meer te willen organiseren en aangaf dat ik dit wel mocht doen. In 2015 bleek Ciell bereid te zijn om dit op zich te nemen toen ik niets meer van mij had laten horen (waarvoor mijn excuus). Er is (nog) geen officiële procedure omdat dit een kleinschalige evenement is waarvoor het soms moeilijk is om juryleden en voldoende gemotiveerde "voorlopige organisatoren" te vinden en omdat er ook sprake is van een stukje sociale controle: mensen kennen Ciell als betrouwbaar, integer en een goed mens die stevig in de schoenen staat. Het lijkt daarom op het eerste gezicht een hobby van één persoon, in de werkelijkheid staat er een onzichtbare team van gedreven Wikipedianen achter haar. Ook hier is er sprake van een misverstand, die vermeden had kunnen worden met een heldere toelichting over de opzet van "voorlopige organisatie".
De term "voorlopig" heeft betrekking op organisatie tot het moment dat de jury samengesteld is; vanaf dat moment doet de voorlopige organisator eigenlijk niet meer mee.
Wat betreft jouw suggestie m.b.t. het aanmelden van jury-leden: Er was een aparte pagina waarop kandidaten zich konden aanmelden maar blijkbaar is dat geen succes geweest, misschien is dat de reden waarom dit bewust niet meer op een aparte pagina gebeurt?
Bij terugkoppeling / suggesties, zoals: "Vreemd genoeg ontbreekt in het jury-rapport een afsluitende passage, over de overige inzendingen - waren er slechts drie? - de afwegingen die zijn gemaakt, aanbevelingen, een vooruitblik naar de volgende schrijfwedstrijd etcetera.", zitten zeker nuttige dingen en verwerkte ik doorgaans in een soort draaiboek voor toekomstige juryleden. Natuurlijk kunnen dergelijke teksten altijd beter, net als veel andere artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia. Het is alleen jammer dat deze discussie door de toon in jouw bijdragen is ontspoord, daarmee mis je uiteindelijk het doel waarmee je deze discussie opende.
Jouw suggestie "... ik geef Wikipedia in overweging om de schrijfwedstrijd voortaan door Wikimedia Nederland te laten organiseren ..." lijkt me niet verstandig met oog op het waarborgen van de principele neutraliteit/onafhankelijkheid van de wedstrijdartikelen en mogelijk juridische implicaties voor VWN. Citaat JZ85 ([[1]]): "VWN is juridisch en statutair gezien een externe instantie (zie de Sijthof-affaire) en zou dat naar mijn mening ook moeten blijven.". Ik denk dat als dit daadwerkelijk gaat gebeuren een aantal Wikipedianen daarom heel erg boos gaan worden. Met andere woorden: ik zou hier niet aan beginnen en hoop dat je daarin kan meegaan?
Wat de kwaliteit van artikelen, organisatie en jury flink omhoog zou halen is publiciteit: door een grote prijs te regelen en voor publiciteit in de landelijke media te zorgen gaat het op beide vlakken een stuk serieuzer worden. Hier is volgens mij echter ook bezwaar tegen, vanuit diegenen die het graag kleinschalig willen houden. Maar hoeveel weerstand hier tegen is kan ik nu niet goed inschatten. Het zou in ieder geval wel nieuwe aanwas kunnen opleveren voor de Nederlandstalige Wikipedianen.
(persoonlijke aanval verwijderd)
Met vriendelijke groet, BlueKnight 14 aug 2017 23:47 (CEST)
Allen hartelijk dank voor uw inhoudelijke reacties.
Ik begrijp wel dat het wat bot klinkt, maar het gaat hier om een principekwestie. We hebben namelijk een precedent geschapen - ongewild, lijkt mij.
Er is sprake van een Wikipedia Schijfwedstrijd - met logo en al - in de Wikipedia-naamruimte, maar de feitelijk organisatie blijkt bij één persoon te berusten die naar eigen goeddunken regels kan maken en een jury kan aanwijzen.
De Wikipedia-naamruimte is echter gereserveerd voor het reilen en zeilen van de gemeenschap. Niet voor iemands hobby of privé-project, hoe voortreffelijk ook beheerd.
Er zijn m.i. drie oplossingen:
 • De gemeenschap bepaalt voortaan de spelregels van de schrijfwedstrijd, de gemeenschap kiest voortaan een coordinator van de schrijfwedstrijd, en de gemeenschap wijst de jury-leden van de schrijfwedstrijd aan.
 • Ciell blijft 'de organisatie', maar dan in de eigen gebruikersruimte.
 • De schrijfwedstrijd wordt door een externe organisatie georganiseerd - ik noemde al Wikimedia Nederland - buiten Wikipedia.
Wanneer de huidige situatie wordt gehandhaafd zie ik niet hoe we kunnen optreden wanneer een ander hobby-initiatief in de Wikipedia-naamruimte zou worden geplaatst. En dat lijkt me ongewenst want daar is die naamruimte niet voor bedoeld.
Ook het gebruiken van de site notice vind ik hier vreemd. Een site notice gebruiken voor een gemeenschapsproject, prima. Maar daar is hier blijkbaar niet echt sprake van.
Dank voor uw aandacht, en graag een applausje voor gebruiker Druifkes. Deze vaardigde alvast een trol-alert uit zonder dat hij of zij kennis had kunnen nemen van mijn onderbouwing. Hij of zij waarschuwt dus feitelijk tegen zichzelf. En zelfkennis is een groot goed.
Muijz (overleg) 14 aug 2017 23:59 (CEST)
(Voor de goede orde: toen ik bovenstaande schreef had ik de reactie van Blueknight niet gezien. Ik kom daar nog op terug; een serieuze reactie verdient een serieus antwoord.) Muijz (overleg) 16 aug 2017 08:35 (CEST)
En met die laatste opmerking maak je opnieuw duidelijk dat we niet al te veel notie van je bijdragen moeten nemen. Jammer van de energie die je erin hebt gestoken, als het je uiteindelijk toch om niet anders gaat dan het uitdelen van een paar sneren. WIKIKLAAS overleg 15 aug 2017 00:14 (CEST)
Laat Ciell maar eens proberen om de schrijfwedstrijd in de eigen gebruikersnaamruimte te organiseren in plaats van hier. Dan zul je merken hoe zeer dit een gemeenschapsproject is. Het gaat haar niet lukken.
Bovendien, de reacties op deze discussie tonen al aan hoe zeer alle geledingen van de gemeenschap zich betrokken voelen op dit evenement.
Kortom, ik denk dat de eerste van de drie oplossingen die Muijz zojuist voorstelt juist in deze discussie volop geïmplementeerd wordt: de gemeenschap bepaalt hier de gang van zaken, door overleg en consensus. Josq (overleg) 15 aug 2017 00:30 (CEST)
Met alle respect vind ik niet dat Muijz' opmerkingen inhoudelijk veel toevoegen. De algemeenheden over taalvaardigheid zal iedereen onderschrijven; de specifieke correcties die hij op de projectpagina wil zien zullen vallen onder Wikiklaas' opmerking over "spijkers op laag water zoeken" en kan hij beter privé met de organisatie bespreken of gewoon zelf aanpassen. Ik geloof niet dat dit met wat Blueknight het "hoog leggen van de lat" te maken heeft, omdat er belangrijkere criteria zijn voor de kwaliteit van een artikel dan correct taalgebruik en de hoeveelheid interne links.
Dat een tekst ofwel een verzameling hyperlinks is, ofwel een opstel (i.e.: "essay"), is een valse tegenstelling. Zover ik zie heeft de jury nooit geschreven of bedoeld dat een goed artikel gelijk moet zijn aan een goed opstel. Er zijn talloze vormen van schrijven, niet slechts twee uitersten waartussen een keuze gemaakt moet worden. Een goed artikel uit Wikipedia zal kenmerken van zowel portaal als opstel moeten hebben. Met alleen een verzameling hyperlinks, tabellen of rijtjes heb je geen goed artikel; met een opstel zonder Wikipedia-opmaak of overzichtelijke structuur ook niet. Bovendien behelst de portaalfunctie van een artikel veel meer dan alleen een verzameling hyperlinks. Verwijzingen naar externe bronnen van kennis zijn vaak juist van lagere kwaliteit (en dus niet te verkiezen) als ze naar andere plekken op Wikipedia of het internet verwijzen.
N.B.: de zure opmerking over de organisator vind ik onterecht en vervelend. Woudloper overleg 16 aug 2017 14:29 (CEST)

Top 10[bewerken]

Op de projectpagina staat onder Tijdpad Schrijfwedstrijd 2017, dat de leden van de jury geacht worden in november de ingezonden artikelen te lezen en te beoordelen opdat zij een top 10 van de artikelen kunnen maken. Ik begrijp niet waartoe dat dient. De jury van verleden jaar heeft dat niet gedaan en kwam toch snel tot een top 3, zoals de bedoeling is. Ik pleit ervoor detaillering van de werkwijze aan de jury over te laten. Sylhouet overleg 13 aug 2017 16:14 (CEST)

Met de huidige stand van twee vraag ik me af of er wel een top 10 komt.. - Richardkiwi Overleg 13 aug 2017 16:34 (CEST)
Die detaillering is er juist omdat er enkele jaren geleden naar gevraagd werd. Als er slechts 6 artikelen zijn, wordt er een top 6 gemaakt. Er zijn ondertussen weer 3 prijzen beschikbaar, dus hopelijk hebben we in ieder geval een top 3. Des te meer kans voor de deelnemers. Ciell 13 aug 2017 21:20 (CEST)
Waarom een top 6 als er zes deelnemers zijn? De taak van de jury is het aanwijzen van de top 3. Voor zover mij bekend worden de inzenders die geen prijs krijgen toegekend niet geïnformeerd over de plaats van hun inzending in de ranking. Sylhouet overleg 13 aug 2017 22:31 (CEST)
Het lijkt mij ook niet zo zinnig om ze daarover te informeren. Het lijkt me wel zinnig om ze te vertellen waarom hun inzending niet in de prijzen is gevallen. Is dat in het verleden gebeurd en zo nee, is het een goed idee om dat nu wel te doen? Sijtze Reurich (overleg) 13 aug 2017 22:48 (CEST)
Voor mij hoeft het niet. Als je niet in de prijzen bent gevallen, dan is je inzending volgens de jury niet goed genoeg, dat lijkt me voldoende. Om de top 3 te beschrijven is al lastig genoeg, denk ik. Het blijven meningen, ook al is het een jury en om dan alles aan de niet-winnaars (even netjes gezegd) uit te leggen?? Ben benieuwd naar nog meer meningen. - Richardkiwi Overleg 13 aug 2017 22:59 (CEST)
Vaak is het appels met peren vergelijken. Zoals Richard zegt, een top 3 is al lastig genoeg. Twee jaar geleden zat ik zelf in de jury en ik herinner me dat er destijds twee zéér degelijke, uitgebreide artikelen waren waartussen het moeilijk kiezen was, daarna een hele tijd niets, en ten slotte een aantal artikelen die qua niveau tamelijk dicht bij elkaar lagen en eigenlijk geen van alle echt voor een derde prijs in aanmerking kwamen. Om die reden is toen ook besloten die niet uit te reiken. Wat het vooral moeilijk maakt, is dat je artikelen moet beoordelen over onderwerpen waar je geen bal verstand van hebt en ook nul affiniteit. Die onderwerpen zijn bovendien zeer divers en een artikel over bijvoorbeeld een voetballer ziet er natuurlijk heel anders uit dan een artikel over een historisch onderwerp. Om goed over een artikel te kunnen oordelen, moet je dus ook een beeld hebben van artikelen over vergelijkbare onderwerpen. Waar het bovendien ook nog wel eens aan ontbreekt, is duidelijke, vooraf vastgelegde, objectieve criteria. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat elk jurylid elke inzending toetst aan de hand van een checklist bestaande uit twee hoofdcriteria (presentatie en inhoud) en een aantal subcriteria, en per subcriterium een rapportcijfer geeft. Het moet daarbij ook van tevoren duidelijk zijn hoe die subcriteria onderling ten opzichte van elkaar worden gewogen. Dat is een heidense klus, maar als je op zo'n manier te werk gaat, rollen er wel vanzelf een eerste, tweede en derde plaats uit, gevolgd door een complete ranglijst die je al dan niet openbaar kunt maken. Maar wordt er geoordeeld op grond van algemene indrukken, onderbuikgevoelens en "het rode potlood", dan is zo'n ranglijst echt niet te doen. Groeten, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 15 aug 2017 02:48 (CEST)
Alle respect voor degenen die het willen proberen, maar zoals Jan zegt kun je van een jurylid niet verwachten dat hij of zij over alles evenveel verstand heeft. De tijdsdruk is bovendien te groot, waardoor je 'even inlezen' in onbekende materie niet echt haalbaar is. Hoezeer die juryleden ook hun best doen, en in het verleden hebben gedaan: een op de bon­ne­fooi bijeengeraapte drie- tot vijfkoppige beoordelingscommissie van leken is verre van ideaal. Als we hier niets aan veranderen, dan vrees ik dat er hoe langer hoe minder animo zal zijn om deel te nemen aan deze wedstrijd. J.G.G. (overleg) 15 aug 2017 12:38 (CEST)
Vorig jaar was er een extern jurylid (zie ook hier).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 15 aug 2017 17:21 (CEST)
Helaas was deze dit jaar niet meer beschikbaar, noch zijn collega. Mocht je een contact hebben dat binnen de jury past, voel je dan vrij om hem of haar (eventueel via de mail) door te geven, dan neem ik graag contact op. Ciell 17 aug 2017 18:18 (CEST)

Inschrijvingen stimuleren?[bewerken]

Hey collega's. Ik denk dat we allemaal wel een idee hebben van wie er graag en goed schrijft. Kunnen we deze collega-gebruikers misschien een berichtje achterlaten op hun overlegpagina, om ze uit te nodigen deel te nemen? De schrijfwedstrijd wordt pas echt spannend als er meer dan tien ernstig te overwegen artikels zijn. Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 15 aug 2017 19:37 (CEST)

Aanvullend: de Schrijfwedstrijd zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om nieuwe bijdragers aan te trekken. In de praktijk wordt de wedstrijd echter steeds een onderonsje tussen de anciens, die de regeltjes van Wikipedia goed onder de knie hebben. Dat is jammer. Ideeën hoe we dit kunnen verbeteren? J.G.G. (overleg) 16 aug 2017 16:15 (CEST)
Kijken of er nog een krant is die ruimte over heeft voor een berichtje in deze komkommertijd? Natuur12 (overleg) 16 aug 2017 16:38 (CEST)
Misschien te laat voor nu. Maar misschien voor volgend jaar: een beginnersklasse die actief gepromoot wordt. Natuur12 (overleg) 16 aug 2017 16:42 (CEST)
Weet je, we doen al best veel om de "buitenwereld" bij Wikipedia te betrekken. Het schrijven van een goed artikel voor Wikipedia kost simpelweg tijd en gaat fijner als je ervaring hebt, omdat je dan weet wat men verwacht en wat men bedoelt met "een goed artikel". Ik heb wel overwogen om het breder te communiceren dan alleen via de kanalen van Wikipedia, een banner voor ingelogde gebruikers en de nieuwsbrief van Wikimedia, maar aan de andere kant zijn sommige dingen nuttiger "onder ons", gewoon al vanwege de moeilijkheidsgraad. De schrijfwedstrijd is geen laagdrempelige activiteit, zoals bijvoorbeeld Wiki Loves Monuments (die voor menigeen al gecompliceerd genoeg is). Ciell 17 aug 2017 18:22 (CEST)
Ik was aangenaam verrast op mijn overlegpagina een bericht gepost te krijgen die mij zou moeten stimuleren om ook deel te nemen aan de schrijfwedstrijd 2017. Wel vind ik het bijzonder jammer nooit enige terugkoppeling gekregen te hebben over mijn deelname 2016. Wat was het oordeel van de jury over mijn bijdrage, wat was goed of wat kon er beter? Een beetje meer transparantie over het verloop van de wedstrijd en het oordeel van de jury (al was het persoonlijk naar elk van de niet-winnende deelnemers), zou de lichte nevel van 'onderonsje tussen de anciens' zoals hierboven letterlijk geciteerd, misschien wat kunnen wegnemen. Gewoon een kleine suggestie van een overtuigde Wikipedia-fan.Heipedia (overleg) 22 aug 2017 22:22 (CEST)
Hierboven wordt daar al op gereageerd. Volgens mij is dat bij weinig wedstrijden zo. Geen winnaar, dan was het volgens de jury niet goed genoeg. Als alle inzendingen van hoge kwaliteit zijn dan blijven het meningen (zo en zo eigenlijk) en zou het zomaar kunnen dat met een andere jury er een andere uitslag zou zijn. Het is een wedstrijd en een terugkoppeling kan weer aanleiding geven tot discussie en onvrede over de uitslag, naar mijn mening. - Richardkiwi Overleg 22 aug 2017 23:08 (CEST)
Je kunt natuurlijk altijd vriendelijk vragen om feedback en waarschijnlijk kan de jury best iets aan feedback aan jou geven. Alle gebruikers kunnen feedback geven :). Mvg, Taketa (overleg) 24 aug 2017 19:33 (CEST)

Schrijfwedstrijd afgesloten[bewerken]

Dag allen, namens Ciell (die met verlof is) en de jury is de website vannacht afgesloten. Alle bewerkingen vanaf de startdatum tot afgelopen nacht worden vanaf nu dus door de jury beoordeeld. Alvast hartelijk dank aan alle deelnemers voor hun inzet! We zijn benieuwd naar de resultaten. Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 1 nov 2017 12:14 (CET)