Overleg Wikipedia:Schrijfwedstrijd

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor overleg bij eerdere schrijfwedstrijden zie: Overleg Wikipedia:Schrijfwedstrijd/Archief

Schrijfwedstrijd 2016[bewerken]

Juryoverleg[bewerken]

Ik zou graag een commitment willen van de juryleden, voordat ze in die functie gesteld worden. Bijvoorbeeld vooraf een datum stellen waarop er overleg via Skype of hang-out zal zijn, of dat men zelfs naar het WMNL kantoor in Utrecht komt om de artikelen te bespreken. Vraag ik hierin teveel van de potentiële juryleden of is dit reëel als we niet opnieuw zo lang op de einduitslag willen wachten?
Ik kan meer als coördinator optreden dan ik vorig jaar deed, het is voor mij ook een leerweg. Door tijdig een jury aan te stellen en te zorgen dat die ook op tijd begint met het beoordelen van de aangemelde artikelen, hoop ik dat de jury meer aan de verwachtingen kan voldoen. Ciell 4 mei 2016 21:44 (CEST)

Geen meningen? Ciell 9 mei 2016 20:13 (CEST)
eerder had ik deze vraag over het hoofd gezien. Misschien kan je het ook melden op Wikipedia:Overleg gewenst. Ik wist ook niet van een probleem met de jurering. Maar het lijkt mij logisch als je jurylid worden wilt, dat commitment nodig is. Wat je beschrijft lijkt mij niet teveel gevraagd. Elly (overleg) 9 mei 2016 20:40 (CEST)
Gezien de beperkte interesse om in de jury gaan zitten in de afgelopen twee jaar, denk ik dat je al blij moet zijn als er überhaupt aanmeldingen genoeg zijn. Iedere commitment die je verlangt lijkt me er dan ook één teveel, maar al helemaal het lijfelijk aanwezig zijn (op een nog nader te bepalen locatie). Daarmee schakel je bij voorbaat een groot deel van de gemeenschap uit. EvilFreD (overleg) 9 mei 2016 21:50 (CEST)
Ik ben het in deze eens met EvilFreD, je kan niet gaan eisen dat mensen op vergadering komen op kantoor in Utrecht of Brussel. Beide zijn voor mij bijvoorbeeld niet bepaald om de hoek. Daarnaast heeft niet iedereen Skype om te kunnen Skypen, of de behoefte dat te gaan downloaden. Ik vind wel dat je mag verwachten, maar niet eisen, dat mensen tijd vrij zullen maken om te kunnen overleggen via bijvoorbeeld IRC. Dqfn13 (overleg) 9 mei 2016 21:57 (CEST)
Vooraf een datum stellen is niet praktisch. Je kunt wel vragen dat mensen tijd hebben en actief meedoen met online bijeenkomsten. Een fysieke bijeenkomst lijkt me inderdaad niet handig. Onnodig voor een online jury. In 2014 deden we zonder een fysieke bijeenkomst en hebben we ons aan het tijdschema gehouden. Mvg, Taketa (overleg) 11 mei 2016 07:12 (CEST)
Ik denk dat het praktisch is om een tijdslijn te maken voor de jurering (wanneer een shortlist, wanneer een uitslag), en dat vooraf te communiceren, zodat juryleden weten waar ze zich aan verbinden. De vorm van het jury-overleg is in principe aan de jury, als het uitkomt zouden ze kunnen kiezen voor voor een samenkomst in Utrecht, maar noodzakelijk lijkt het me niet.
Een andere optie, eerder had ik wel eens de suggestie gedaan om naast een paar wikipedianen een extern jurylid aan te trekken, een taalwetenschapper o.i.d.. Is dat nog een goed idee? Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 11 mei 2016 19:53 (CEST)
Een of enkele externe juryleden klinkt erg leuk. We kunnen wat mij betreft zeker proberen. Goed voor de kwaliteit van de jury, mogelijk goed voor promotie in media, en goed voor de CV van die externe persoon ;). Ik ben best bereid om wat mensen aan te schrijven per mail mocht dit gewenst zijn. Zou dan wel handig zijn om vooraf idd zoals Akoopal voorstelt een tijdslijn te hebben, zodat externe juryleden weten waar ze voor tekenen. Mvg, Taketa (overleg) 11 mei 2016 21:50 (CEST)
Wat een goed idee Akoopal, ik zie daar eigenlijk alleen maar voordelen van. Ik zal dit weekend proberen een tijdslijn voor de jury te maken, zullen wij daarna even overleggen over aan te schrijven kandidaten Taketa? Ciell 12 mei 2016 20:48 (CEST)
Hoi Ciell, doen we. Ping me als je een tijdslijn hebt. Mvg, Taketa (overleg) 13 mei 2016 10:32 (CEST)
Belangrijkste wat mij betreft is dat de jury regelmatig communiceert over de voortgang, zeker als het om wat voor reden ook wat langer duurt. Wachten is niet zo erg, als je maar weet dat je niet vergeten bent. Pimbrils (overleg) 11 mei 2016 21:10 (CEST)
Helemaal met je eens Pimbrils! Ciell 12 mei 2016 20:48 (CEST)
eerst maar zien of onze eigen juryleden zich weten te houden aan een tijdlijn alvorens dit van externen te eisen? En wie is extern, iedereen kan toch bewerken? En je wilt mensen die begrijpen hoe Wikipedia

werkt. Josq (overleg) 12 mei 2016 23:55 (CEST)

Ik vind een taalwetenschapper als "extern" (wat dat ook moge betekenen) jurylid een vrij slecht voorstel. Hoewel voor het winnen van de schrijfwedstrijd een artikel taalkundig in orde moet zijn, is dat bepaald niet het belangrijkste aspect van een encyclopedisch artikel, en of een artikel qua spelling in orde is kunnen onze eigen juryleden ook nog wel vaststellen. EvilFreD (overleg) 13 mei 2016 00:05 (CEST)
Taal is veel meer dan alleen spelling. Een goede tekst schrijven, opbouw van een verhaal, en al dat soort zaken vallen zeker ook onder taal. Met extern bedoel ik dus iemand die niet actief is als bijdrager op Wikipedia, en vanuit zijn vakkennis wel ervaring heeft met het beoordelen van teksten. Een taalwetenschapper noemde ik als voorbeeld, maar er zijn best andere opties. Uiteindelijk gaat het om een kundige breed samengestelde jury. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 13 mei 2016 01:34 (CEST)
En nog even aan Jos, ja, je wilt mensen die snappen hoe Wikipedia werkt, maar uiteindelijk moet het een goed verhaal zijn en dat kan iedereen beoordelen, ik stel nadrukkelijk geen jury met alleen externen voor, maar een jury van wikipedianen, aangevuld met iemand extern. En dat staat los van het aan het tijdspad houden, maar een opmerking over de jury-samenstelling zelf. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 13 mei 2016 01:38 (CEST)
In dit stadium ben ik vooral benieuwd of het gaat lukken om de jury te laten werken volgens een van te voren vastgesteld tijdpad. Lukt dat, dan wordt het interessant om externe deskundigen te strikken. Maar zoals de vlag er nu bij hangt, kunnen we niet eens vertellen of de jurering een maand of een half jaar gaat duren. Josq (overleg) 13 mei 2016 11:41 (CEST)

Tijdpad voorstel 1[bewerken]

Ik maai misschien het gras voor de voeten van Ciell weg, maar onafhankelijk van deze discussie had ik ook al zitten nadenken over een tijdpad, of beter gezegd, een jureringsmethode. Gebaseerd op een keer juryervaring.

 • Week 1: elk jurylid neemt de inzendingen globaal door
  Vergadering 1: Vaststellen van een lijst van serieuze inzendingen. Aan welke artikelen is niet of nauwelijks of ongestructureerd gewerkt, zodat ze sowieso niet in aanmerking voor een prijs?
 • Week 2 en 3: Elk jurylid leest elk van de overgebleven serieuze inzendingen goed door en kiest op basis van de beoordelingscriteria 3 favorieten.
  Vergadering 2: De 3 favorieten van ieder jurylid worden samengevoegd op een groslijst. De kandidaten die maar 1 (of 2) keer als favoriet genoemd wordt, worden besproken. Is iemand bereid zijn favoriet te laten vallen, dan kan de groslijst gereduceerd worden, anders blijft de kandidaat op de groslijst staan. De artikelen op de uiteindelijke groslijst worden ter beoordeling verdeeld onder de juryleden, zodat elk artikel door tenminste 2 juryleden beoordeeld wordt.
 • Week 4 en 5: De juryleden geven hun artikelen per beoordelingscriterium een cijfer op de schaal van 1 tot 10. Wegingsfactoren mogen eventueel vrijelijk toegevoegd worden. De voorlopige beoordelingen worden per mail gedeeld met de andere juryleden
  Vergadering 3: Vrije discussie over de voorlopige beoordelingen. Geen vaststellingen.
 • Week 6: Gelegenheid om de beoordelingen aan te passen op basis van de discussie
  Vergadering 4: Vaststellen wat de 4-5 beste artikelen zijn op basis van ranglijst van beoordelingen (gemiddelde cijfers). Bespreken of en waarom de nr 1 beter is dan de nrs 2-5, de nr 2 beter is dan de nrs 3-5, en de nr 3 beter is dan nr 4 (en 5).
 • Week 7: laatste bestudering van de top 4/5.
  Vergadering 5: Definitieve vaststelling van de top 3.
 • Week 8: juryrapport schrijven, bekendmaking uitslag voorbereiden, communicatie met vereniging Wikimedia NL.
  Vergadering 6: afronding, bekendmaking uitslag

Uiteraard is dit slechts bedoeld als hulp- en adviesmiddel en geenszins als bindende richtlijn. Een ander advies is om vergaderingen gewoon door te laten gaan ongeacht afwezigheid van juryleden, wie afwezig is moet gewoon maar voorlopig instemmen met het besprokene en zo de draad weer oppakken. Ik hoop dat de toekomstige jury hier wat mee kan. Josq (overleg) 14 mei 2016 13:35 (CEST)

Ik hoopte al dat je nog zou reageren Jos. Ik zie het als meedenken en heb geenszins het gevoel dat je me het gras voor de voeten wegmaait.
Ik neem je input dan ook zeker mee: ik zit alleen zelf aan een iets simpeler tijdspad te denken. Ciell 14 mei 2016 14:40 (CEST)

Tijdspad voorstel 2[bewerken]

 • Tot 30 november hebben de juryleden de tijd om de artikelen te lezen en te beoordelen, opdat zij een top 10 van de artikelen kunnen maken. Het beste artikel krijgt 10 punten, nummer 2 9, etc. Eventueel vindt hierover e-mail contact plaats.
 • Tussen 1 - 15 december vindt er via Skype of Google Hangout een telefonisch juryoverleg plaats (Ciell zal assisteren bij degenen die dit niet kennen), datum en tijd worden door de juryleden gezamenlijk vastgesteld. In de vergadering wordt een top 3 samengesteld.
 • Tussen 16-31 december wordt de tijd gebruikt voor het schrijven van het juryrapport, de bekendmaking van de uitslag voorbereid en het contact met WMNL.
 • In 2017 januari wordt de uitslag bekend gemaakt op de Nieuwjaarsborrel van WMNL.

Iets minder ruis denk ik en iets meer ruimte voor eigen inbreng. Aan de andere kant wil ik dit keer dus wel graag faciliterend betrokken blijven.
Feedback hoor ik graag van jullie! Als het kan wil ik morgen de inschrijvingen voor de jury open zetten. Ciell 14 mei 2016 21:01 (CEST)

Misschien de manier waarop de top 10 wordt opgesteld openlaten voor de jury om zelf te bepalen. Dus 30 november top 10 klaar hebben. 15 dec top3. etc. Mvg, Taketa (overleg) 15 mei 2016 10:45 (CEST)
Je bedoelt dat puntensysteem eruit? Dat kan inderdaad, prima. Ciell 15 mei 2016 11:00 (CEST)
Ik heb toch wel een voorkeur voor het tijdspad zoals voorgesteld door Ciell dat minder dwingend is en ook minder vergaderingen vereist - allicht is het haalbaarder 1 of 2 lange vergaderingen te beleggen. Ben benieuwd wat de collega juryleden hiervan zeggen. netraaM • 9 aug 2016 16:21 (CEST)

Tijdpad[bewerken]

Hallo. In het tijdpad zoals het er nu staat, mis ik de datum per wanneer deelnemers aan het artikel kunnen gaan werken. Is dat 1 augustus of 1 september? Groet, Sander1453 (overleg) 16 jul 2016 17:24 (CEST)

De wedstrijd start als de inschrijvingen zijn gesloten, 1 september dus. Ciell 16 jul 2016 17:34 (CEST)
Klopt het dat je al kunt beginnen met schrijven buiten de hoofdnaamruimte, bv in een kladblok? Hier is nog enige onduidelijkheid over namelijk. -B kimmel (overleg) 9 aug 2016 18:10 (CEST)
Dat lijkt me niet tegen te houden. Als je vast in een Word-document schrijft, kunnen we dat online ook niet controleren, toch? Ciell 9 aug 2016 19:38 (CEST)
Lijkt me ook. Is in het verleden zeker ook gebeurd :-). Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 9 aug 2016 19:42 (CEST)
Fijn dat dat duidelijk is. Ben zelf alvast in mijn kladblok bezig en niet eens omdat ik er zo op gebrand ben om hoog te eindigen, maar om twee andere redenen. Ten eerste heb ik in de vakantie gewoon meer tijd dan in september en oktober. Ten tweede krijg ik bij het kiezen van het onderwerp al meteen zin om aan de slag te gaan met de mooie studies die erover bestaan. Overigens valt de schrijfwedstrijd steeds in september en oktober, misschien is het een idee om dat ook eens af te wisselen, bijvoorbeeld door eens voor februari en maart te kiezen en de inschrijvingen in januari open te stellen. Misschien dat dat meer deelnemers oplevert.MackyBeth (overleg) 10 aug 2016 09:48 (CEST)

Prijsuitreiking tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst Wikimedia Nederland?[bewerken]

Hallo allemaal, Even een vraag. Het idee was vorig jaar om de prijzen uit te reiken tijdens de nieuwsjaarborrel van Wikimedia Nederland. Dat kwam toen te snel en is niet gelukt. Mijn vraag is of jullie dit jaar, de prijzen willen uitreiken tijdens de nieuwjaarsborrel op 21 januari bij het Museum Volkenkunde in Leiden? In verband met het programma en dergelijke zou ik dat graag zo spoedig mogelijk horen. Alvast bedankt! SindyM3 (overleg) 30 nov 2016 13:39 (CET)

Hoi Sindy, volgens mij gaat het wel lukken om voor 21 januari een uitslag te hebben: de jury beraadt zich op dit moment via de mail en dit weekend hebben we telefonisch overleg. Ik zal vragen of er iemand de uitreiking wil doen. Vriendelijke groet, Ciell 1 dec 2016 09:25 (CET)
Hoi Ciell, Dat is leuk om te horen. We houden contact. SindyM3 (overleg) 5 dec 2016 16:37 (CET)

Aansluitfactor[bewerken]

Beste Schrijfwedstrijdjury, te weten Sylhouet, DimiTalen, Vincentsc, Netraam en Fabian Stolk,

Nu heb ik een prachtartikel geschreven voor de Schrijfwedstrijd, in alle bescheidenheid zonder enige twijfel (want ik heb lang rondgekeken) het beste en uitgebreidste artikel over het fenomeen 'aansluitfactor' dat er op het hele internet te vinden is – weliswaar minder uitgebreid dan de prachtartikelen van mijn rivalen, maar toch – en nu vermeldt Google het niet in de zoekresultaten. Ja, alleen als je heel, heel diep gaat graven kom je het wellicht wel ergens tegen op plaats 700. In plaats daarvan vermeldt Google als eerste Telefoontoestel als het onberispelijke topartikel over aansluitfactoren, omdat de term in dat artikel heel gebrekkig een keertje wordt aangestipt. U begrijpt dat dit mijn rechtvaardigheids- en eergevoel enorm tart, en dat ik ongelooflijk veel zin heb om dat woord op Telefoontoestel te wissen om revanche te nemen op deze weerbarstige zoekmachine. In dat geval komt "Aantal telefoontoestellen op de Experia Box" in de zoekresultaten bovenaan te staan. Mijn verzoek aan u is nu of u het tot uw taak zou willen rekenen Google een gepeperde brief over deze kwestie te schrijven. Eén dag, namelijk op de dag van publicatie, heeft mijn artikel bovenaan gestaan, en misschien nog twee of drie dagen erna. Daarna was het foetsie en leek het spoorloos van de aardbodem verdwenen, alsof het nooit bestaan had. Een ongeëvenaard schandaal voor een zoekmachine die een reputatie hoog te houden heeft. Neemt u het mij niet kwalijk dat ik in dit bericht aan u ook een link naar mijn artikel verstopt heb om Google nog verder te sarren en het steeds moeilijker voor de multinational te maken de pagina te negeren. Het is eigenlijk linkspam en maakt mij blokwaardig, maar ik verzoek u het deze ene keer door de vingers te zien. Hopelijk bent u bereid, zo u de bevoegdheid heeft, aan mijn verzoek tot het schrijven van een protestbrief aan Google te voldoen. Naar mij luisteren ze waarschijnlijk niet, naar u misschien wel. Om u behulpzaam te zijn laat ik u weten dat het hoofdkantoor is gevestigd in Mountain View in de Amerikaanse staat Californië. Dan hoeft u dat niet eerst uit te zoeken. Wel alstublieft voldoende porto plakken, want anders is alles voor niets geweest. Google gaat namelijk beslist niet het tekort aan porto uit eigen zak betalen aan de betrokken postbedrijven; u krijgt de brief dan gewoon terug. Kunt u mij niet helpen, dan zoek ik het hogerop en stap ik naar de media. Ja, bescheidenheid siert de mens, u heeft gelijk, maar plaats 1 in de zoekresultaten is toch niet te veel gevraagd. Dat willen mijn wedstrijdtegenstanders ook. Let wel, ik tracht op geen enkele wijze middels dit schrijven de uitslag van de Schrijfwedstrijd te beïnvloeden door de aandacht op mij te vestigen, daar ik weet dat uw oordeel reeds geveld is. Enfin, ik wens u veel wijsheid en genot bij het schrijven van het juryrapport, dat volgens de planning thans gaande is, en wens mijn rivalen veel succes met hun formidabele artikelen in deze wedstrijd. Het ga u goed, juryleden. Ik zal u verder niet meer over deze kwestie lastigvallen, maar ik zal wel regelmatig op Google kijken of u al voortgang heeft geboekt. Met hoogachting en vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 22 dec 2016 19:38 (CET)

Een beetje creatieveling doet een beroep op het recht om vergeten te worden. Vul gewoon als naam 'Ericsson' in, en als url: https://nl.wikipedia.org/wiki/Telefoontoestel. Als bevoegd vertegenwoordiger van je zoon, denk ik dat er een reële kans bestaat dat Google de pagina 'telefoontoestel' uit haar resultaten verwijderd. EvilFreD (overleg) 22 dec 2016 20:16 (CET)
Haha. ErikvanB (overleg) 22 dec 2016 20:38 (CET)
Hihi.
Maar even serieus: met 'Belastings- en aansluitfactor' sta je bij mij op 1 in de organische zoekresultaten, met 'Aansluitfactor' op 2 (na Telefoontoestel) en met 'Belastingsfactor' op 3 (na de DP en het artikel over constructieleer). Niet zo slecht dus. Flag of California.svg DimiTalen 23 dec 2016 09:37 (CET)
Verrast ErikvanB (overleg) 23 dec 2016 12:57 (CET)
Naar België verhuizen dan maar? ;-) Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 23 dec 2016 13:08 (CET)

Schrijfwedstrijd 2017[bewerken]

Kandidaat jury[bewerken]

 • (2) Nu ik dit schrijf sta ik als tweede. Heb een kritische blik en heb wel redelijk veel tijd nodig om een artikel goed te lezen. Ik communiceer alleen via e-mail, niet via Skype en zal me neutraal opstellen. Ik ben al 10 jaar met Wikipedia bekend. Mochten er meer dan vijf aanmeldingen zijn en er is een echte schrijver bij, of iemand die dit duidelijk beter kan dan mij (zover dat te beoordelen is), dan gaat de voorkeur naar degene uit. Dus ik ben kandidaat voor de jury, maar sta mijn plaats af als er echte goede schrijvers of deskundige lezers zich melden als kandidaat. - Richard KiWi Overleg 21 mei 2017 16:58 (CEST)