Overleg Wikipedia:Schrijfwedstrijd

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor overleg bij eerdere schrijfwedstrijden zie: Overleg Wikipedia:Schrijfwedstrijd/Archief

Schrijfwedstrijd 2016[bewerken]

Juryoverleg[bewerken]

Ik zou graag een commitment willen van de juryleden, voordat ze in die functie gesteld worden. Bijvoorbeeld vooraf een datum stellen waarop er overleg via Skype of hang-out zal zijn, of dat men zelfs naar het WMNL kantoor in Utrecht komt om de artikelen te bespreken. Vraag ik hierin teveel van de potentiële juryleden of is dit reëel als we niet opnieuw zo lang op de einduitslag willen wachten?
Ik kan meer als coördinator optreden dan ik vorig jaar deed, het is voor mij ook een leerweg. Door tijdig een jury aan te stellen en te zorgen dat die ook op tijd begint met het beoordelen van de aangemelde artikelen, hoop ik dat de jury meer aan de verwachtingen kan voldoen. Ciell 4 mei 2016 21:44 (CEST)

Geen meningen? Ciell 9 mei 2016 20:13 (CEST)
eerder had ik deze vraag over het hoofd gezien. Misschien kan je het ook melden op Wikipedia:Overleg gewenst. Ik wist ook niet van een probleem met de jurering. Maar het lijkt mij logisch als je jurylid worden wilt, dat commitment nodig is. Wat je beschrijft lijkt mij niet teveel gevraagd. Elly (overleg) 9 mei 2016 20:40 (CEST)
Gezien de beperkte interesse om in de jury gaan zitten in de afgelopen twee jaar, denk ik dat je al blij moet zijn als er überhaupt aanmeldingen genoeg zijn. Iedere commitment die je verlangt lijkt me er dan ook één teveel, maar al helemaal het lijfelijk aanwezig zijn (op een nog nader te bepalen locatie). Daarmee schakel je bij voorbaat een groot deel van de gemeenschap uit. EvilFreD (overleg) 9 mei 2016 21:50 (CEST)
Ik ben het in deze eens met EvilFreD, je kan niet gaan eisen dat mensen op vergadering komen op kantoor in Utrecht of Brussel. Beide zijn voor mij bijvoorbeeld niet bepaald om de hoek. Daarnaast heeft niet iedereen Skype om te kunnen Skypen, of de behoefte dat te gaan downloaden. Ik vind wel dat je mag verwachten, maar niet eisen, dat mensen tijd vrij zullen maken om te kunnen overleggen via bijvoorbeeld IRC. Dqfn13 (overleg) 9 mei 2016 21:57 (CEST)
Vooraf een datum stellen is niet praktisch. Je kunt wel vragen dat mensen tijd hebben en actief meedoen met online bijeenkomsten. Een fysieke bijeenkomst lijkt me inderdaad niet handig. Onnodig voor een online jury. In 2014 deden we zonder een fysieke bijeenkomst en hebben we ons aan het tijdschema gehouden. Mvg, Taketa (overleg) 11 mei 2016 07:12 (CEST)
Ik denk dat het praktisch is om een tijdslijn te maken voor de jurering (wanneer een shortlist, wanneer een uitslag), en dat vooraf te communiceren, zodat juryleden weten waar ze zich aan verbinden. De vorm van het jury-overleg is in principe aan de jury, als het uitkomt zouden ze kunnen kiezen voor voor een samenkomst in Utrecht, maar noodzakelijk lijkt het me niet.
Een andere optie, eerder had ik wel eens de suggestie gedaan om naast een paar wikipedianen een extern jurylid aan te trekken, een taalwetenschapper o.i.d.. Is dat nog een goed idee? Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 11 mei 2016 19:53 (CEST)
Een of enkele externe juryleden klinkt erg leuk. We kunnen wat mij betreft zeker proberen. Goed voor de kwaliteit van de jury, mogelijk goed voor promotie in media, en goed voor de CV van die externe persoon ;). Ik ben best bereid om wat mensen aan te schrijven per mail mocht dit gewenst zijn. Zou dan wel handig zijn om vooraf idd zoals Akoopal voorstelt een tijdslijn te hebben, zodat externe juryleden weten waar ze voor tekenen. Mvg, Taketa (overleg) 11 mei 2016 21:50 (CEST)
Wat een goed idee Akoopal, ik zie daar eigenlijk alleen maar voordelen van. Ik zal dit weekend proberen een tijdslijn voor de jury te maken, zullen wij daarna even overleggen over aan te schrijven kandidaten Taketa? Ciell 12 mei 2016 20:48 (CEST)
Hoi Ciell, doen we. Ping me als je een tijdslijn hebt. Mvg, Taketa (overleg) 13 mei 2016 10:32 (CEST)
Belangrijkste wat mij betreft is dat de jury regelmatig communiceert over de voortgang, zeker als het om wat voor reden ook wat langer duurt. Wachten is niet zo erg, als je maar weet dat je niet vergeten bent. Pimbrils (overleg) 11 mei 2016 21:10 (CEST)
Helemaal met je eens Pimbrils! Ciell 12 mei 2016 20:48 (CEST)
eerst maar zien of onze eigen juryleden zich weten te houden aan een tijdlijn alvorens dit van externen te eisen? En wie is extern, iedereen kan toch bewerken? En je wilt mensen die begrijpen hoe Wikipedia

werkt. Josq (overleg) 12 mei 2016 23:55 (CEST)

Ik vind een taalwetenschapper als "extern" (wat dat ook moge betekenen) jurylid een vrij slecht voorstel. Hoewel voor het winnen van de schrijfwedstrijd een artikel taalkundig in orde moet zijn, is dat bepaald niet het belangrijkste aspect van een encyclopedisch artikel, en of een artikel qua spelling in orde is kunnen onze eigen juryleden ook nog wel vaststellen. EvilFreD (overleg) 13 mei 2016 00:05 (CEST)
Taal is veel meer dan alleen spelling. Een goede tekst schrijven, opbouw van een verhaal, en al dat soort zaken vallen zeker ook onder taal. Met extern bedoel ik dus iemand die niet actief is als bijdrager op Wikipedia, en vanuit zijn vakkennis wel ervaring heeft met het beoordelen van teksten. Een taalwetenschapper noemde ik als voorbeeld, maar er zijn best andere opties. Uiteindelijk gaat het om een kundige breed samengestelde jury. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 13 mei 2016 01:34 (CEST)
En nog even aan Jos, ja, je wilt mensen die snappen hoe Wikipedia werkt, maar uiteindelijk moet het een goed verhaal zijn en dat kan iedereen beoordelen, ik stel nadrukkelijk geen jury met alleen externen voor, maar een jury van wikipedianen, aangevuld met iemand extern. En dat staat los van het aan het tijdspad houden, maar een opmerking over de jury-samenstelling zelf. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 13 mei 2016 01:38 (CEST)
In dit stadium ben ik vooral benieuwd of het gaat lukken om de jury te laten werken volgens een van te voren vastgesteld tijdpad. Lukt dat, dan wordt het interessant om externe deskundigen te strikken. Maar zoals de vlag er nu bij hangt, kunnen we niet eens vertellen of de jurering een maand of een half jaar gaat duren. Josq (overleg) 13 mei 2016 11:41 (CEST)

Tijdpad voorstel 1[bewerken]

Ik maai misschien het gras voor de voeten van Ciell weg, maar onafhankelijk van deze discussie had ik ook al zitten nadenken over een tijdpad, of beter gezegd, een jureringsmethode. Gebaseerd op een keer juryervaring.

 • Week 1: elk jurylid neemt de inzendingen globaal door
  Vergadering 1: Vaststellen van een lijst van serieuze inzendingen. Aan welke artikelen is niet of nauwelijks of ongestructureerd gewerkt, zodat ze sowieso niet in aanmerking voor een prijs?
 • Week 2 en 3: Elk jurylid leest elk van de overgebleven serieuze inzendingen goed door en kiest op basis van de beoordelingscriteria 3 favorieten.
  Vergadering 2: De 3 favorieten van ieder jurylid worden samengevoegd op een groslijst. De kandidaten die maar 1 (of 2) keer als favoriet genoemd wordt, worden besproken. Is iemand bereid zijn favoriet te laten vallen, dan kan de groslijst gereduceerd worden, anders blijft de kandidaat op de groslijst staan. De artikelen op de uiteindelijke groslijst worden ter beoordeling verdeeld onder de juryleden, zodat elk artikel door tenminste 2 juryleden beoordeeld wordt.
 • Week 4 en 5: De juryleden geven hun artikelen per beoordelingscriterium een cijfer op de schaal van 1 tot 10. Wegingsfactoren mogen eventueel vrijelijk toegevoegd worden. De voorlopige beoordelingen worden per mail gedeeld met de andere juryleden
  Vergadering 3: Vrije discussie over de voorlopige beoordelingen. Geen vaststellingen.
 • Week 6: Gelegenheid om de beoordelingen aan te passen op basis van de discussie
  Vergadering 4: Vaststellen wat de 4-5 beste artikelen zijn op basis van ranglijst van beoordelingen (gemiddelde cijfers). Bespreken of en waarom de nr 1 beter is dan de nrs 2-5, de nr 2 beter is dan de nrs 3-5, en de nr 3 beter is dan nr 4 (en 5).
 • Week 7: laatste bestudering van de top 4/5.
  Vergadering 5: Definitieve vaststelling van de top 3.
 • Week 8: juryrapport schrijven, bekendmaking uitslag voorbereiden, communicatie met vereniging Wikimedia NL.
  Vergadering 6: afronding, bekendmaking uitslag

Uiteraard is dit slechts bedoeld als hulp- en adviesmiddel en geenszins als bindende richtlijn. Een ander advies is om vergaderingen gewoon door te laten gaan ongeacht afwezigheid van juryleden, wie afwezig is moet gewoon maar voorlopig instemmen met het besprokene en zo de draad weer oppakken. Ik hoop dat de toekomstige jury hier wat mee kan. Josq (overleg) 14 mei 2016 13:35 (CEST)

Ik hoopte al dat je nog zou reageren Jos. Ik zie het als meedenken en heb geenszins het gevoel dat je me het gras voor de voeten wegmaait.
Ik neem je input dan ook zeker mee: ik zit alleen zelf aan een iets simpeler tijdspad te denken. Ciell 14 mei 2016 14:40 (CEST)

Tijdspad voorstel 2[bewerken]

 • Tot 30 november hebben de juryleden de tijd om de artikelen te lezen en te beoordelen, opdat zij een top 10 van de artikelen kunnen maken. Het beste artikel krijgt 10 punten, nummer 2 9, etc. Eventueel vindt hierover e-mail contact plaats.
 • Tussen 1 - 15 december vindt er via Skype of Google Hangout een telefonisch juryoverleg plaats (Ciell zal assisteren bij degenen die dit niet kennen), datum en tijd worden door de juryleden gezamenlijk vastgesteld. In de vergadering wordt een top 3 samengesteld.
 • Tussen 16-31 december wordt de tijd gebruikt voor het schrijven van het juryrapport, de bekendmaking van de uitslag voorbereid en het contact met WMNL.
 • In 2017 januari wordt de uitslag bekend gemaakt op de Nieuwjaarsborrel van WMNL.

Iets minder ruis denk ik en iets meer ruimte voor eigen inbreng. Aan de andere kant wil ik dit keer dus wel graag faciliterend betrokken blijven.
Feedback hoor ik graag van jullie! Als het kan wil ik morgen de inschrijvingen voor de jury open zetten. Ciell 14 mei 2016 21:01 (CEST)

Misschien de manier waarop de top 10 wordt opgesteld openlaten voor de jury om zelf te bepalen. Dus 30 november top 10 klaar hebben. 15 dec top3. etc. Mvg, Taketa (overleg) 15 mei 2016 10:45 (CEST)
Je bedoelt dat puntensysteem eruit? Dat kan inderdaad, prima. Ciell 15 mei 2016 11:00 (CEST)
Ik heb toch wel een voorkeur voor het tijdspad zoals voorgesteld door Ciell dat minder dwingend is en ook minder vergaderingen vereist - allicht is het haalbaarder 1 of 2 lange vergaderingen te beleggen. Ben benieuwd wat de collega juryleden hiervan zeggen. netraaM • 9 aug 2016 16:21 (CEST)

Tijdpad[bewerken]

Hallo. In het tijdpad zoals het er nu staat, mis ik de datum per wanneer deelnemers aan het artikel kunnen gaan werken. Is dat 1 augustus of 1 september? Groet, Sander1453 (overleg) 16 jul 2016 17:24 (CEST)

De wedstrijd start als de inschrijvingen zijn gesloten, 1 september dus. Ciell 16 jul 2016 17:34 (CEST)
Klopt het dat je al kunt beginnen met schrijven buiten de hoofdnaamruimte, bv in een kladblok? Hier is nog enige onduidelijkheid over namelijk. -B kimmel (overleg) 9 aug 2016 18:10 (CEST)
Dat lijkt me niet tegen te houden. Als je vast in een Word-document schrijft, kunnen we dat online ook niet controleren, toch? Ciell 9 aug 2016 19:38 (CEST)
Lijkt me ook. Is in het verleden zeker ook gebeurd :-). Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 9 aug 2016 19:42 (CEST)
Fijn dat dat duidelijk is. Ben zelf alvast in mijn kladblok bezig en niet eens omdat ik er zo op gebrand ben om hoog te eindigen, maar om twee andere redenen. Ten eerste heb ik in de vakantie gewoon meer tijd dan in september en oktober. Ten tweede krijg ik bij het kiezen van het onderwerp al meteen zin om aan de slag te gaan met de mooie studies die erover bestaan. Overigens valt de schrijfwedstrijd steeds in september en oktober, misschien is het een idee om dat ook eens af te wisselen, bijvoorbeeld door eens voor februari en maart te kiezen en de inschrijvingen in januari open te stellen. Misschien dat dat meer deelnemers oplevert.MackyBeth (overleg) 10 aug 2016 09:48 (CEST)

Prijsuitreiking tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst Wikimedia Nederland?[bewerken]

Hallo allemaal, Even een vraag. Het idee was vorig jaar om de prijzen uit te reiken tijdens de nieuwsjaarborrel van Wikimedia Nederland. Dat kwam toen te snel en is niet gelukt. Mijn vraag is of jullie dit jaar, de prijzen willen uitreiken tijdens de nieuwjaarsborrel op 21 januari bij het Museum Volkenkunde in Leiden? In verband met het programma en dergelijke zou ik dat graag zo spoedig mogelijk horen. Alvast bedankt! SindyM3 (overleg) 30 nov 2016 13:39 (CET)

Hoi Sindy, volgens mij gaat het wel lukken om voor 21 januari een uitslag te hebben: de jury beraadt zich op dit moment via de mail en dit weekend hebben we telefonisch overleg. Ik zal vragen of er iemand de uitreiking wil doen. Vriendelijke groet, Ciell 1 dec 2016 09:25 (CET)
Hoi Ciell, Dat is leuk om te horen. We houden contact. SindyM3 (overleg) 5 dec 2016 16:37 (CET)

Aansluitfactor[bewerken]

Beste Schrijfwedstrijdjury, te weten Sylhouet, DimiTalen, Vincentsc, Netraam en Fabian Stolk,

Nu heb ik een prachtartikel geschreven voor de Schrijfwedstrijd, in alle bescheidenheid zonder enige twijfel (want ik heb lang rondgekeken) het beste en uitgebreidste artikel over het fenomeen 'aansluitfactor' dat er op het hele internet te vinden is – weliswaar minder uitgebreid dan de prachtartikelen van mijn rivalen, maar toch – en nu vermeldt Google het niet in de zoekresultaten. Ja, alleen als je heel, heel diep gaat graven kom je het wellicht wel ergens tegen op plaats 700. In plaats daarvan vermeldt Google als eerste Telefoontoestel als het onberispelijke topartikel over aansluitfactoren, omdat de term in dat artikel heel gebrekkig een keertje wordt aangestipt. U begrijpt dat dit mijn rechtvaardigheids- en eergevoel enorm tart, en dat ik ongelooflijk veel zin heb om dat woord op Telefoontoestel te wissen om revanche te nemen op deze weerbarstige zoekmachine. In dat geval komt "Aantal telefoontoestellen op de Experia Box" in de zoekresultaten bovenaan te staan. Mijn verzoek aan u is nu of u het tot uw taak zou willen rekenen Google een gepeperde brief over deze kwestie te schrijven. Eén dag, namelijk op de dag van publicatie, heeft mijn artikel bovenaan gestaan, en misschien nog twee of drie dagen erna. Daarna was het foetsie en leek het spoorloos van de aardbodem verdwenen, alsof het nooit bestaan had. Een ongeëvenaard schandaal voor een zoekmachine die een reputatie hoog te houden heeft. Neemt u het mij niet kwalijk dat ik in dit bericht aan u ook een link naar mijn artikel verstopt heb om Google nog verder te sarren en het steeds moeilijker voor de multinational te maken de pagina te negeren. Het is eigenlijk linkspam en maakt mij blokwaardig, maar ik verzoek u het deze ene keer door de vingers te zien. Hopelijk bent u bereid, zo u de bevoegdheid heeft, aan mijn verzoek tot het schrijven van een protestbrief aan Google te voldoen. Naar mij luisteren ze waarschijnlijk niet, naar u misschien wel. Om u behulpzaam te zijn laat ik u weten dat het hoofdkantoor is gevestigd in Mountain View in de Amerikaanse staat Californië. Dan hoeft u dat niet eerst uit te zoeken. Wel alstublieft voldoende porto plakken, want anders is alles voor niets geweest. Google gaat namelijk beslist niet het tekort aan porto uit eigen zak betalen aan de betrokken postbedrijven; u krijgt de brief dan gewoon terug. Kunt u mij niet helpen, dan zoek ik het hogerop en stap ik naar de media. Ja, bescheidenheid siert de mens, u heeft gelijk, maar plaats 1 in de zoekresultaten is toch niet te veel gevraagd. Dat willen mijn wedstrijdtegenstanders ook. Let wel, ik tracht op geen enkele wijze middels dit schrijven de uitslag van de Schrijfwedstrijd te beïnvloeden door de aandacht op mij te vestigen, daar ik weet dat uw oordeel reeds geveld is. Enfin, ik wens u veel wijsheid en genot bij het schrijven van het juryrapport, dat volgens de planning thans gaande is, en wens mijn rivalen veel succes met hun formidabele artikelen in deze wedstrijd. Het ga u goed, juryleden. Ik zal u verder niet meer over deze kwestie lastigvallen, maar ik zal wel regelmatig op Google kijken of u al voortgang heeft geboekt. Met hoogachting en vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 22 dec 2016 19:38 (CET)

Een beetje creatieveling doet een beroep op het recht om vergeten te worden. Vul gewoon als naam 'Ericsson' in, en als url: https://nl.wikipedia.org/wiki/Telefoontoestel. Als bevoegd vertegenwoordiger van je zoon, denk ik dat er een reële kans bestaat dat Google de pagina 'telefoontoestel' uit haar resultaten verwijderd. EvilFreD (overleg) 22 dec 2016 20:16 (CET)
Haha. ErikvanB (overleg) 22 dec 2016 20:38 (CET)
Hihi.
Maar even serieus: met 'Belastings- en aansluitfactor' sta je bij mij op 1 in de organische zoekresultaten, met 'Aansluitfactor' op 2 (na Telefoontoestel) en met 'Belastingsfactor' op 3 (na de DP en het artikel over constructieleer). Niet zo slecht dus. Flag of California.svg DimiTalen 23 dec 2016 09:37 (CET)
Verrast ErikvanB (overleg) 23 dec 2016 12:57 (CET)
Naar België verhuizen dan maar? ;-) Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 23 dec 2016 13:08 (CET)
ErikvanB & DimiTalen, grensoverschrijdend gedrag is niet alleen overbodig, maar bovenal zinloos, daar Google de volgorde van de zoekresultaten voor een aanzienlijk deel laat afhangen van de vindgewoontes van de zoeker. Ja, ook als men nooit ingelogd is bij Mountain View. Wie voor Googelarij verhuist, is als de Zeeuwse Emielgrant die om aanhoudende burenruzies naar Nieuw-Zeeland ging en bij de tegenvoeters onmiddellijk weer bonje kreeg. Hij dacht alles achter te laten, maar nam de ellendebron mee: Emiel — bertux 10 aug 2017 18:26 (CEST)
P.S. 1: Mijn zoekresultaten per 10-8-2017 bij aansluitfactor:
 1. Aantal telefoontoestellen op de Experia Box - Kpn
 2. Belastings- en aansluitfactor - Wikipedia
 3. Telefoontoestel - Wikipedia
 4. [aansluitfactor] Wat is het en is het tweakable ...
 5. Aansluitfactor | Ziggo Gebruikersforum
P.S. 2: Een wat alledaagser voorbeeld van het fenomeen „hij googelde en vond zichzelf” ontmoette ik bij Kars, een cursusleider die vertelde over malafide types, die aanboden om voor zo'n 1500 euro BKR-registraties te verwijderen. Geschokt liet hij zien hoeveel mensen er kennelijk wel niet intrapten. Ik googelde hem na en vond het bureautje Mol à Fide B°K'Rijder op nummer 15. Bij Kars Eslijder stond het op 2.
Dat komt ervan als je het geboefte jaarlijks in dertig cursussen aan den volke toont — bertux 10 aug 2017 18:26 (CEST)
Wat een mooi verhaal. Mijn huidige zoekresultaten zijn deze:
 1. Aantal telefoontoestellen op de Experia Box - Kpn
 2. Aansluitfactor/Belastingsfactor modem ARV7519 | KPN Forum
 3. Belastings- en aansluitfactor - Wikipedia
 4. Telefoontoestel - Wikipedia
 5. Bestand:Aansluitfactor.jpg - Wikipedia
Hierbij moet aangetekend worden dat ik reeds meerdere malen eerder naar de term heb gekoekeld. Wat Koekel allemaal over je weet, kan je hier zien als het goed is. En als je Chrome gebruikt, kan je alle "geheime functies" die je nog niet kende, zien door chrome://flags in je adresbalk te typen.
Met warme groet, ErikvanB (overleg) 10 aug 2017 18:47 (CEST)
Ik heb zin om dit artikel in de Review te zetten. En dan kijken wat dat hier doet. Mag het? Mag het? heinGlas z3.pngnlein'' 10 aug 2017 19:00 (CEST)
O jee, ik zie dit nu. En het is al gebeurd, zo constateer ik. Er is inderdaad een sprong omhoog te zien, maar die komt vooral door jou, Heinonlein, vermoed ik. Waar ik nu wel bang voor ben is dat er in de tekst gewroet gaat worden en het artikel in mijn ogen verpest wordt. Laten we hopen van niet. Mvg, ErikvanB (overleg) 15 aug 2017 03:03 (CEST)
Och, zo'n vaart zal het niet lopen. De Review wordt vooral bezocht door een klein clubje gebruikers waarvan de ervaring mij leert dat die een artikel alleen zullen verbeteren of anders eerst overleggen. Een Etalagenominatie, dat kan pas echt tot lelijk gewroet leiden, maar zover is het (nog) niet. heinGlas z3.pngnlein'' 15 aug 2017 06:33 (CEST)
Weet niet of ik nu blij of treurig moet zijn. :-) ErikvanB (overleg) 15 aug 2017 11:36 (CEST)
Als je dan toch moet kiezen zou ik voor het eerste gaan!
I mean, what have you got to lose?
you know, you came from nothing
you're going back to nothing
what have you lost? Nothing!
(Waarschijnlijk heb je nu de komende uren dat liedje in je hoofd, sorry daarvoor...) heinGlas z3.pngnlein'' 15 aug 2017 12:38 (CEST)
Hahaha. ErikvanB (overleg) 15 aug 2017 13:15 (CEST)

Schrijfwedstrijd 2017[bewerken]

Kandidaat jury[bewerken]

 • (2) Nu ik dit schrijf sta ik als tweede. Heb een kritische blik en heb wel redelijk veel tijd nodig om een artikel goed te lezen. Ik communiceer alleen via e-mail, niet via Skype en zal me neutraal opstellen. Ik ben al 10 jaar met Wikipedia bekend. Mochten er meer dan vijf aanmeldingen zijn en er is een echte schrijver bij, of iemand die dit duidelijk beter kan dan mij (zover dat te beoordelen is), dan gaat de voorkeur naar degene uit. Dus ik ben kandidaat voor de jury, maar sta mijn plaats af als er echte goede schrijvers of deskundige lezers zich melden als kandidaat. Heb besloten alleen bij hoge uitzondering mijn plaats af te staan, er staat ook een fictief jurylid in, hoewel ik vermoed wie dat is :-). Beter een jurylid meer dan te weinig. - Richard kiwi Overleg 21 mei 2017 16:58 (CEST)
 • Ik heb het gevoel dat men hier heel weinig waardering heeft voor mijn schrijfsels; men heeft mij bijvoorbeeld geen ster voor vijf jaar trouwe dienst willen geven. Dus wil men mij niet als jurylid, zeg het meteen, dan trek ik mij terug. Het is wel zo dat ik meer dan veertig jaar ervaring heb als redacteur en dus zou moeten weten hoe een goed artikel eruit ziet. Ik ben bijna acht jaar actief op Wikipedia, dus ik hoor ook te weten welke eisen men hier stelt. Communicatie graag via e-mail; Skype heb ik niet. Sijtze Reurich (overleg) 9 aug 2017 22:53 (CEST)
  Ik heb het twee jaar gedaan, en mijn ervaring is dat je naast mail ook iets als IRC of Skype nodig hebt om echt te kunnen overleggen. Email gaat dan veel te traag, en het voordeel van IRC (er is vast een handige jongen m/v die een privé-kanaaltje voor jullie aan wil maken) is dat je ook echt als groep kunt brainstormen. Groet, en fijn dat jullie je aangemeld hebben! Vinvlugt (overleg) 10 aug 2017 07:41 (CEST)
  Houdt steek, maar vorig jaar is zowat alle communicatie via e-mail gelopen, en ik moet eerlijk zeggen dat het een bijzonder aangename, vlotte en efficiënte samenwerking was. Zo zie je maar :-) Flag of California.svg DimiTalen 10 aug 2017 08:09 (CEST)
  Kijk eens aan, dat wist ik niet. Waar bemoei ik me ook mee ;-) Vinvlugt (overleg) 10 aug 2017 08:41 (CEST)
  Haha, het staat je vrij om je mening te zeggen hoor :-D. Jij geen interesse in een jury- of schrijfdeelname, collega? Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 10 aug 2017 08:56 (CEST)
  Jullie zijn compleet toch? Schrijven zou ik niet aandurven. Vinvlugt (overleg) 10 aug 2017 08:59 (CEST)
  Oh ja, blijkbaar ^^. Flag of California.svg DimiTalen 10 aug 2017 09:08 (CEST)
  Zo te zien compleet, wel zie ik dat twee gebruikers, waaronder ik, liever alleen per mail communiceren. IRC wordt hierboven aangevoerd en ondanks dat ik geen (M)IRC heb, zou dat wel een optie zijn, Skype of een andere vorm van 'bellen' is voor mij uitgesloten, heb in het verleden een aantal keer op het chatkanaal van Wikipedia gezeten, figuurlijk, dus dat kan bij mij wel. - Richard kiwi Overleg 13 aug 2017 16:02 (CEST)

Inzendingen 2017[bewerken]

Hallo!

Wanneer begint de inschrijving voor deelnemers? Volgens het tijdpad zou dat nu al moeten zijn, maar ik zie er op de pagina nog niet een sectie voor. - netraaM • 4 aug 2017 10:54 (CEST)

Goed dat je me eraan herinnert! Ik ben wel bezig met de jury nog completer te krijgen (IK ZOEK NOG STEEDS KANDIDATEN!), maar nog niet met de inschrijvingen. Ciell 4 aug 2017 12:02 (CEST)
Sorry Ciell, ik heb vorig jaar niet een volwaardige rol in de jury kunnen spelen door tijdgebrek en ik weet niet hoe het dit jaar komt in december - januari. Als je echt niemand hebt dan... maar dit jaar wil ik het wel proberen met een inzending. Suxes! - netraaM • 4 aug 2017 12:29 (CEST)

Goedemiddag, zojuist gaf ik mij op voor de schrijfwedstrijd met een artikel over conversie-optimalisatie. Hierover 2 vragen: 1. De pagina heeft bestaan maar is in het verleden verwijderd. Nu is er dus een nieuwe pagina aangemaakt die ik in de komende tijd wil vullen. In het begin zal de inhoud nog niet E-waardig zijn (hopelijk later wel :), maar hoe voorkom ik dat deze in de tussentijd wordt verwijderd? 2. In het verlengde daarvan, hoe gaat Wikipedia/de jury om met het feit dat anderen een pagina kunnen bewerken? Anders gezegd, in hoeverre beoordeelt de jury mijn bijdrage nog als deze in de tussentijd is veranderd door hele goede of hele slechte wijzigingen die op de pagina geplaatst zijn? Alvast dank voor uw toelichting! De digitale griffel (overleg) 22 aug 2017 16:12 (CEST)

Op Wikipedia:Schrijfwedstrijd/Veelgestelde vragen vind je antwoord op je vragen. Vorig jaar werd er wel gebruik gemaakt van het sjabloon {{schrijfwedstrijd}}[ op een artikel om aan te geven dat het onderdeel was van de schrijfwedstrijd. Je kunt natuurlijk ook het artikel voorbereiden in je kladblok. Nietanoniem (overleg) 22 aug 2017 16:19 (CEST)

Beste niet anoniem, dank voor uw reactie en hulp. Inmiddels heb ik de informatie gelezen en ik zal mijn deelname heroverwegen. In andere overlegdiscussies zie ik dat gebruikers nogal veel gedachten uitwisselen over de schrijfwedstrijd en mogelijkheden om meer mensen enthousiast te maken. Voor wat het waard is mijn idee: 1. Er zijn wel heel veel formaliteiten waar een schrijver aan moet voldoen; 2. Een schrijver wil graag beoordeeld worden op zijn eigen werk en steekt veel tijd arbeid in een onderwerp en research. Op het moment dat een deelnemer een nieuwe pagina aanmaakt moet hij deze direct kunnen vullen met een volledig E-waardig artikel om te voorkomen dat de pagina al verwijderd wordt voordat deze gevuld kan worden. Het wachten met het aanmaken van een pagina en eerst in Word of het kladblok voorbewerken levert het risico dat een willekeurige derde eenzelfde pagina aanmaakt. Op dat moment is het werk voor niets. 3. Mocht het al lukken de pagina aan te maken, de eigen inhoud erop te zetten en tot de deadline 'in de lucht te houden' is er het risico dat anderen zoveel bijdragen dat het niet meer het werk van de schrijver is dat beoordeeld wordt. Nu is de wedstrijd wellicht nog kleinschalig, maar als u op groei mikt zou de concurrentie zelfs bewust pagina's van mededingers kunnen vervuilen om de kansen te doen keren. Al met al zaken waar veel schrijvers (en zeker deze) huiver door krijgen om mee te doen. Nu is het 'roepen van de zijlijn' makkelijk, maar oplossingen geven productiever. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om voor de deelnemers aan de schrijfwedstrijd, naast het tabje 'kladblok' een tabje 'schrijfwedstrijd' in te voegen na aanmelding. Hier kunnen de schrijvers dan, zonder inmenging van buiten en zonder dat de artikelen zichtbaar zijn, werken aan een artikel. Op het moment dat de inzendingstermijn gesloten is kan de pagina openbaar gemaakt worden. Is de titel nog vrij? Geen punt! Is de titel inmiddels bezet, dan zou het artikel kunnen worden geïntegreerd in het bestaande artikel. Bovendien zouden de artikelen van de schrijfwedstrijd onder het kopje 'schrijfwedstrijd' wellicht links in het menu geplaatst kunnen worden. De digitale griffel (overleg) 22 aug 2017 17:14 (CEST)

„Kandidaat jury”[bewerken]

Als er bedoeld wordt wat ik denk dat er bedoeld wordt, dan zou het kopje „Kandidaat jury” (op de projectpagina) veranderd moeten worden in „Kandidaatjury” of misschien „Kandidaat-jury” — bertux 10 aug 2017 17:32 (CEST)

Voel je vrij. Mvg, Taketa (overleg) 10 aug 2017 20:49 (CEST)
Gedaan. Kandidaat-jury werd het, zie Woordenlijst.org — kandidaat* — bertux 10 aug 2017 22:26 (CEST)

Schrijfwedstrijd 2017 en juryrapport 2016[bewerken]

Ik heb de tekst over de Wikipedia-schrijfwedstrijd 2017 wat opgepoetst, maar bleef zitten met de vraag wie of wat 'de organisatie' is.
Verder vroeg ik me af of er niet beter een aparte pagina kan komen waarop kandidaten zich kunnen aanmelden; op de bijbehorende overlegpagina kan Ciell dan haar kandidaat naar voren schuiven. (Het komt op mij vreemd over dat dit midden in een neutrale aankondiging van een wedstrijd geschiedt.)

Vervolgens viel mijn oog op het jury-rapport van 2016. Er is sprake van een lacune die wordt gevuld. (Kan dat, een lacune vullen?) Van een auteur met palmares. (Wordt in die betekenis wel in België gebruikt, maar feitelijk niet in Nederland.) En van 'een Wikipedialemma' - terwijl dit volgens ons eigen artikel Lemma een trefwoord is - géén artikel. Een schrijfstijl wordt 'erudiet en gevarieerd' genoemd. (Iemand kan een uitgebreide kennis hebben, of een brede kennis; zo iemand wordt dan erudiet genoemd. (erudiet op Wiktionary) Maar kan een schrijfstijl ook erudiet zijn?)

Tot mijn verbijstering noemde de jury van 2016 het plaatsen van referenties in een artikel - m.i. noodzakelijk voor de verifieerbaarheid van het beweerde - "vervuilen". Gelukkig bleek mij dat in het artikel in kwestie wel degelijk referenties zijn geplaatst. De passage - ik citeer: "Bovendien wordt de inhoud gestaafd door een duidelijk en evenwichtig bronnenapparaat, dat de auteur onderaan plaatste om de tekst niet te vervuilen met referenties." - blijft hiermee voor mij duister. M.i. is het op Wikipedia gangbaar om bronnen onderaan te plaatsen; daar hebben we zelfs een sjabloon voor. De jury ontwaart in deze plaatsing "(e)en keuze die verraadt wie hier centraal staat: de lezer die op een en dezelfde plaats alle relevante informatie over het onderwerp wil aantreffen."
Dit staat geheel haaks op het principe van Wikipedia: het door middel van hyperlinks verbinden van relatief korte artikelen over deelonderwerpen. Wikipedia is uitdrukkelijk géén essay-verzameling - daar bestaan andere websites voor.

De bronzen pen blijkt uitgereikt voor een 'stuk' (moet zijn artikel) dat volgens de jury wat moeizaam op gang komt. Dat vind ik geen aanbeveling voor een encyclopedie; als de schrijver er niet in slaagt in de inleiding het behandelde helder samen te vatten is het artikel feitelijk mislukt.
Over die inleiding merkt de jury op dat die "iets te veel in juridische termen is gegoten, maar daardoor merkt de lezer dat het is geschreven door een vakkundige die subtiel balanceert tussen precieze vakkennis en gedegen popularisering". Het spijt me, maar dat kan niet. Als de inleiding teveel in juridische termen is gegoten, is het subtiel balanceren mislukt.

Vreemd genoeg ontbreekt in het jury-rapport een afsluitende passage, over de overige inzendingen - waren er slechts drie? - de afwegingen die zijn gemaakt, aanbevelingen, een vooruitblik naar de volgende schrijfwedstrijd etcetera.

Nu breekt het rapport af na deze zin (over het met een bronzen pen bekroonde 'stuk'): "Dat het artikel op een klassieke manier juridisch-historisch, inhoudelijk verantwoord en terminologisch vakkundig is, maakt op impliciete wijze duidelijk dat het strafrecht een zeer complexe materie is, die zich duidelijk onderscheidt van het gescheld en gelaster waar het een oordeel over mogelijk moet maken."

Ook na herhaald lezen kon ik hier weinig chocola van maken. Stel dat het artikel met de behangerskwast zou zijn geschreven. Zou dat dan duidelijk maken dat het strafrecht géén zeer complexe materie is? Die twee hebben m.i. niets met elkaar te maken. Dit lijkt het aloude misverstand dat over ingewikkelde zaken alleen ingewikkeld zou kunnen worden geschreven. Terwijl een encyclopedie ingewikkelde zaken nu juist helder en toegankelijk dient uit te leggen.
En zou er iemand zijn die - alvorens het artikel te hebben gelezen - veronderstelde dat het strafrecht zich nauwelijks onderscheidt van laster en gescheld?

Muijz (overleg) 13 aug 2017 11:56 (CEST)

Beste Muijz, voel je vrij en ga je gang. Wordt lid van de jury en verbeter het rapport van dit jaar op die manier. Je bent een jaar laat met geven van commentaar op de rapportage van de jury van vorig jaar. Maar mogelijk lezen betrokkenen nog mee en kan men er lering uit trekken. Ik heb de "feit" sjablonen verwijderd. Lijkt me nogal duidelijk wat er wordt bedoeld, en het zijn feiten, dat is niet wat je betwijfelt. Bij vragen kun je die hier stellen. De voorlopige organisator is Ciell, die zet alles op totdat een jury is aangesteld. Mvg, Taketa (overleg) 13 aug 2017 12:13 (CEST)
Ik zou "een jaar (te) laat (zijn) met met geven van commentaar op de rapportage van de jury van vorig jaar". Hoezo? Een jaar geleden was er nog helemaal geen juryrapport 2016. Overigens lijkt het me nooit te laat. Mijn commentaar is wellicht nuttig voor de jury van dit jaar.
Als het duidelijk zou zijn geweest dat met 'de organisatie' wordt bedoeld 'Gebruiker Ciell' zou ik niet om verduidelijking hebben gevraagd. (Waaruit blijkt eigenlijk dat met 'de organisatie' wordt bedoeld 'Gebruiker Ciell'? Dit blijkt m.i. nergens uit.) Ik heb dat nu toegevoegd, maar ik geef Wikipedia in overweging om de schrijfwedstrijd voortaan door Wikimedia Nederland te laten organiseren. Dit voorkomt ook kromme zinnen als "De voorlopige organisator is Ciell, die zet alles op totdat een jury is aangesteld." (Een jury kan niet tevens organisator zijn; de jury wordt immers door de organisatie aangesteld.)
Verbazingwekkend dat 'de organisatie' bestaat uit één gebruiker die bovendien in een neutrale aankondiging van een wedstrijd een kandidaat-jurylid naar voren schuift.
Muijz (overleg) 13 aug 2017 13:02 (CEST)
P.S. Misschien kan de organisatie onder Tijdpad nog even aangeven wanneer de definitieve samenstelling van de jury bekend wordt gemaakt.
Dag Muijz, collega's. Enerzijds voel ik me aangesproken, omdat ik lid was van deze jury, een van de drie rapporten heb geschreven en eindredactie deed op het geheel. Anderzijds vind ik je kritiek een beetje vreemd. Oké, de juryrapporten getuigen weleens van een taalkundige onzuiverheid of een belgicisme. Ze brachten het oordeel van de jury volgens mij goed over, en dat lijkt me de essentie. Dat er ook nadelen in vermeld worden, spreekt voor zich: geen van de inzendingen was naar ons aanvoelen perfect, en de nadelen helpen mee verklaren waarom het ene artikel eerste werd en het andere twee of derde. Zinvolle info dus.
De schrijfwedstrijd en het juryschap berusten op goedbedoeld vrijwilligerswerk, zoals alles hier. Ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn dat alles in de hoofdnaamruimte aan een supergrondige controle mag en moet onderworpen worden. Dat geldt voor mij niet voor de andere pagina's, waar we met elkaar van mens tot mens overleggen.
Dat gezegd zijnde: ik vind het fijn iemands mening hierover te lezen, en zo vast te stellen dat er verbeteringsmogelijkheden zijn. Maar laten we dat dan als kansen beschouwen om van editie 2017 een topper te maken, in plaats van de jury van 2016 te bekritiseren? 't Is maar een suggestie :-).
Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 13 aug 2017 13:16 (CEST)
Inderdaad, vrijwilligerswerk, en dan klinken Muijz' opmerkingen wel zuur voor de betrokkenen. Persoonlijk zou ik liever een professioneel samengestelde jury 'van buitenaf' zien, maar dat is wellicht praktisch niet haalbaar. Wie desondanks deelneemt moet het er dus maar bij nemen dat zijn of haar bijdrage wordt beoordeeld door goed bedoelende vrijwilligers. Wie zich daar aan stoort, doet niet mee. Simpel. Beachcomber (overleg) 13 aug 2017 13:29 (CEST)
Beste DimiTalen, dank voor je reactie. De jury moet inzendingen beoordelen. Onder andere op taalvaardigheid. Wanneer het juryrapport dan belgicismen en andere stijlfouten bevat, en een artikel aanduidt als 'lemma' doet dit m.i. afbreuk aan het vertrouwen van de gebruikers in de jury.
De andere zaken die ik heb gesignaleerd betreffen hoofdzakelijk denkfouten over het wezen van een encyclopedie. Wikipedia is geen essay-verzameling. Het plaatsen van referenties is essentieel voor de verifieerbaarheid; het is m.i. bizar om dit in een juryrapport tot "vervuilen" te bestempelen. Een artikel waarvan de inleiding niet helder is hoort niet in een encyclopedie thuis, en dient niet bekroond.
Het is inderdaad allemaal vrijwilligerswerk. Zowel het schrijven in de hoofdnaamruimte - en het corrigeren van dat geschrijf - als wat er elders in het project gebeurt. Waarom zou ik dan alleen kritisch mogen zijn in de hoofdnaamruimte?
Je pleidooi om van de editie van 2017 een topper te maken onderschrijf ik - al zou ik het zelf anders hebben opgeschreven. ;-)
Muijz (overleg) 13 aug 2017 13:55 (CEST)

(persoonlijke aanval verwijderd)

Het woord lemma wordt in het Nederlands zeer regelmatig gebruikt als synoniem voor (encyclopedisch) artikel. Zie hiervoor onder meer lemma in Wikipedia, maar ook tientallen krantenartikelen, onder veel meer dit artikel in de NRC uit 2007. Vysotsky (overleg) 13 aug 2017 14:56 (CEST)
"Lemma" wordt inderdaad soms als pars pro to­to voor een heel artikel gebruikt, al is de oorspronkelijke betekenis gewoon een trefwoord (in een encyclopedie). Beachcomber (overleg) 13 aug 2017 15:10 (CEST)
Dank je voor het beantwoorden Taketa. Inderdaad ben je welkom om je kandidaat te stellen voor de jury Muijz: de voorlopige organisatie ben ik, er wordt ook gelinkt naar mijn overlegpagina en mijn mailadres. Ik ben dan ook degene die uiteindelijk de jury samenstelt, en heb daarin graag ervaren Wikipedianen zitten. Daar sluit niet uit dat er soms ook iemand van buitenaf bij is, die andere kwalificaties heeft waardoor hij of zij naar mijn mening geschikt is om mee te oordelen over de voor de Schrijfwedstrijd geschreven artikelen. - Vergeef me mijn late en vertraagde reactie, ik zit op een conferentie en zal de komende dagen slecht bereikbaar zijn. Ciell 13 aug 2017 21:23 (CEST)
De schrijfwedstrijd is dus helemaal geen Wikipedia-initiatief zoals ik dacht, maar de hobby van één gebruiker.
Ciell, je schrijft "de voorlopige organisatie ben ik, er wordt ook gelinkt naar mijn overlegpagina en mijn mailadres. Ik ben dan ook degene die uiteindelijk de jury samenstelt (…)." (cursivering van mij, Mijz) Dit is grotendeels wartaal, vrees ik. Een persoon kan geen organisatie zijn; als die persoon de wedstrijd opzet en uiteindelijk de samenstelling van de jury bepaalt is er van 'voorlopig' ook geen sprake; uit het feit dat er wordt gelinkt naar iemands overlegpagina en emailadres volgt niet dat de gebruiker van die overlegpagina de jury samenstelt, dus dat 'dan ook' is misplaatst en kan weg. Wat je bedoelt is dat jij een schrijfwedstrijd in het leven hebt geroepen, die organiseert, en de jury ervan samenstelt.
Ik heb daar geen bezwaar tegen - al zal ik het wel uit mijn hoofd laten om mij als jury-lid aan te melden. Maar zou je je hobby voortaan in je eigen naamruimte willen uitoefenen, en niet langer in de Wikipedia-naamruimte. Dank voor je begrip en medewerking.
Muijz (overleg) 14 aug 2017 07:40 (CEST)
Oh kom op, Muijz, kunnen we mekaar ajb met wat waardigheid blijven behandelen? Ciell verzorgt de praktische organisatie op een heel nette manier. Als er nood is aan meer inspraak, is daar vast ruimte voor. Vragen om het project dan maar te verkassen naar een privé-achterkamertje helpt niks. Kunnen we het ajb constructief houden? Want straks begin ik me af te vragen of je kritiek nog wel constructief bedoeld is. Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 14 aug 2017 08:05 (CEST)

Trol alert Druifkes (overleg) 14 aug 2017 08:10 (CEST)

Beste Muijz, je maakt er wel iets heel erg groots van. Wat zit je precies dwars? Vinvlugt (overleg) 14 aug 2017 09:22 (CEST)
Ciell doet het heel goed. Ook vorig jaar al. Een prima organisator van een al lang bestaande traditie. Elly (overleg) 14 aug 2017 12:11 (CEST)
Toen ik de eerste bijdrage van Muijz hierboven begon te lezen, was dat met instemming. Goede vraag over de organisatie en over de samenstelling van de jury. Maar gaandeweg viel mijn mond open van verbazing. Hier was iemand wel heel erg bezig met spijkers op laagwater zoeken. Lieve hemel: in een juryrapport mag een artikel ter afwisseling geen "stuk" of "lemma" genoemd worden? Wat tracht de schrijver met die vergezochte kritiek eigenlijk te bereiken? In elk geval geeft hij er blijk van niet best op de hoogte te zijn van de geschiedenis van de schrijfwedstrijd op de Nederlandstalige Wikipedia. Dit is geen privé-project van Ciell; die heeft gewoon van een vorige organisator het stokje overgenomen om ervoor te zorgen dat een wedstrijd die al sinds 2004 jaarlijks wordt georganiseerd, ook dit jaar weer kan worden gehouden. Wat een absurd idee om deze traditie naar een achterkamertje te verbannen. Ik zie wel wat constructieve opmerkingen (laat Wikimedia Nederland organisator worden – samen met Wikimedia België, lijkt me dan; regel een deskundige jury van buitenaf) maar die suggesties komen niet van Muijz. Niet te veel aandacht aan besteden dan maar. WIKIKLAAS overleg 14 aug 2017 13:11 (CEST)
Woudlopers Popcornkraam draait overuren! heinGlas z3.pngnlein'' 14 aug 2017 13:21 (CEST)
Doe mij maar wat popcorn met caramelsmaak. Ik heb de suikers nodig om te bekomen. Flag of California.svg DimiTalen 14 aug 2017 13:24 (CEST)

Beste Muijz,

Dank voor jouw terugkoppeling in dezen. Ik hoop met mijn reactie het een en ander te verduidelijken en hier verbeterpunten uit te halen voor SW 2018. Voor de goede orde, persoonlijk vind ik de huidige voorlopige organisatie een stuk beter dan de vorige.
Je legt de lat hoog en dat is alleen maar goed voor de kwaliteit. De SW is echter nooit een "professionele" organisatie geweest maar een activiteit van onbezoldigde vrijwilligers die tot verbetering van artikelen én de werksfeer heeft geleid. Voor de deelnemers is het iedere jaar weer spannend en voor de toeschouwers is het leuk om de inspanningen te volgen en artikelen tot etalageniveau te zien uitgroeien. Het kan zijn dat er een misverstand is ontstaan m.b.t. de kwaliteit, waardoor jouw verwachtingen veel te hoog waren. Op welke manier zou de huidige introductie zodanig herschreven kunnen worden dat het direct duidelijk wordt dat dit geen "commerciële" wedstrijd is maar meer een schrijfactiviteit van de Nederlandstalige Wikipedia? Dat juryleden en de voorlopige organisatie geen betaalde hoogleraren zijn maar (wederom) onbezoldigde vrijwilligers zijn? Misschien hoeft deze aanvullende toelichting niet direct in de introductie te staan maar kan het ook in de sectie Veelgestelde vragen geplaatst worden? Hoe kunnen we - volgens jou - voorkomen dat iemand anders ook met zulke hoge verwachtingen krijgt na het lezen van deze projectpagina?
Stel je het op prijs als er alsnog een toelichting geschreven wordt die een antwoord geeft op jouw vraag "wie of wat 'de organisatie' is." zodat een ander hier niet mee blijft zitten? In aanvulling op bovenstaande reacties een stukje geschiedenis: in 2010 ben ik Woudloper opgevolgd als "voorlopige organisatie", toen hij desgevraagd aangaf de schrijfwedstrijd niet meer te willen organiseren en aangaf dat ik dit wel mocht doen. In 2015 bleek Ciell bereid te zijn om dit op zich te nemen toen ik niets meer van mij had laten horen (waarvoor mijn excuus). Er is (nog) geen officiële procedure omdat dit een kleinschalige evenement is waarvoor het soms moeilijk is om juryleden en voldoende gemotiveerde "voorlopige organisatoren" te vinden en omdat er ook sprake is van een stukje sociale controle: mensen kennen Ciell als betrouwbaar, integer en een goed mens die stevig in de schoenen staat. Het lijkt daarom op het eerste gezicht een hobby van één persoon, in de werkelijkheid staat er een onzichtbare team van gedreven Wikipedianen achter haar. Ook hier is er sprake van een misverstand, die vermeden had kunnen worden met een heldere toelichting over de opzet van "voorlopige organisatie".
De term "voorlopig" heeft betrekking op organisatie tot het moment dat de jury samengesteld is; vanaf dat moment doet de voorlopige organisator eigenlijk niet meer mee.
Wat betreft jouw suggestie m.b.t. het aanmelden van jury-leden: Er was een aparte pagina waarop kandidaten zich konden aanmelden maar blijkbaar is dat geen succes geweest, misschien is dat de reden waarom dit bewust niet meer op een aparte pagina gebeurt?
Bij terugkoppeling / suggesties, zoals: "Vreemd genoeg ontbreekt in het jury-rapport een afsluitende passage, over de overige inzendingen - waren er slechts drie? - de afwegingen die zijn gemaakt, aanbevelingen, een vooruitblik naar de volgende schrijfwedstrijd etcetera.", zitten zeker nuttige dingen en verwerkte ik doorgaans in een soort draaiboek voor toekomstige juryleden. Natuurlijk kunnen dergelijke teksten altijd beter, net als veel andere artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia. Het is alleen jammer dat deze discussie door de toon in jouw bijdragen is ontspoord, daarmee mis je uiteindelijk het doel waarmee je deze discussie opende.
Jouw suggestie "... ik geef Wikipedia in overweging om de schrijfwedstrijd voortaan door Wikimedia Nederland te laten organiseren ..." lijkt me niet verstandig met oog op het waarborgen van de principele neutraliteit/onafhankelijkheid van de wedstrijdartikelen en mogelijk juridische implicaties voor VWN. Citaat JZ85 ([[1]]): "VWN is juridisch en statutair gezien een externe instantie (zie de Sijthof-affaire) en zou dat naar mijn mening ook moeten blijven.". Ik denk dat als dit daadwerkelijk gaat gebeuren een aantal Wikipedianen daarom heel erg boos gaan worden. Met andere woorden: ik zou hier niet aan beginnen en hoop dat je daarin kan meegaan?
Wat de kwaliteit van artikelen, organisatie en jury flink omhoog zou halen is publiciteit: door een grote prijs te regelen en voor publiciteit in de landelijke media te zorgen gaat het op beide vlakken een stuk serieuzer worden. Hier is volgens mij echter ook bezwaar tegen, vanuit diegenen die het graag kleinschalig willen houden. Maar hoeveel weerstand hier tegen is kan ik nu niet goed inschatten. Het zou in ieder geval wel nieuwe aanwas kunnen opleveren voor de Nederlandstalige Wikipedianen.
(persoonlijke aanval verwijderd)
Met vriendelijke groet, BlueKnight 14 aug 2017 23:47 (CEST)
Allen hartelijk dank voor uw inhoudelijke reacties.
Ik begrijp wel dat het wat bot klinkt, maar het gaat hier om een principekwestie. We hebben namelijk een precedent geschapen - ongewild, lijkt mij.
Er is sprake van een Wikipedia Schijfwedstrijd - met logo en al - in de Wikipedia-naamruimte, maar de feitelijk organisatie blijkt bij één persoon te berusten die naar eigen goeddunken regels kan maken en een jury kan aanwijzen.
De Wikipedia-naamruimte is echter gereserveerd voor het reilen en zeilen van de gemeenschap. Niet voor iemands hobby of privé-project, hoe voortreffelijk ook beheerd.
Er zijn m.i. drie oplossingen:
 • De gemeenschap bepaalt voortaan de spelregels van de schrijfwedstrijd, de gemeenschap kiest voortaan een coordinator van de schrijfwedstrijd, en de gemeenschap wijst de jury-leden van de schrijfwedstrijd aan.
 • Ciell blijft 'de organisatie', maar dan in de eigen gebruikersruimte.
 • De schrijfwedstrijd wordt door een externe organisatie georganiseerd - ik noemde al Wikimedia Nederland - buiten Wikipedia.
Wanneer de huidige situatie wordt gehandhaafd zie ik niet hoe we kunnen optreden wanneer een ander hobby-initiatief in de Wikipedia-naamruimte zou worden geplaatst. En dat lijkt me ongewenst want daar is die naamruimte niet voor bedoeld.
Ook het gebruiken van de site notice vind ik hier vreemd. Een site notice gebruiken voor een gemeenschapsproject, prima. Maar daar is hier blijkbaar niet echt sprake van.
Dank voor uw aandacht, en graag een applausje voor gebruiker Druifkes. Deze vaardigde alvast een trol-alert uit zonder dat hij of zij kennis had kunnen nemen van mijn onderbouwing. Hij of zij waarschuwt dus feitelijk tegen zichzelf. En zelfkennis is een groot goed.
Muijz (overleg) 14 aug 2017 23:59 (CEST)
(Voor de goede orde: toen ik bovenstaande schreef had ik de reactie van Blueknight niet gezien. Ik kom daar nog op terug; een serieuze reactie verdient een serieus antwoord.) Muijz (overleg) 16 aug 2017 08:35 (CEST)
En met die laatste opmerking maak je opnieuw duidelijk dat we niet al te veel notie van je bijdragen moeten nemen. Jammer van de energie die je erin hebt gestoken, als het je uiteindelijk toch om niet anders gaat dan het uitdelen van een paar sneren. WIKIKLAAS overleg 15 aug 2017 00:14 (CEST)
Laat Ciell maar eens proberen om de schrijfwedstrijd in de eigen gebruikersnaamruimte te organiseren in plaats van hier. Dan zul je merken hoe zeer dit een gemeenschapsproject is. Het gaat haar niet lukken.
Bovendien, de reacties op deze discussie tonen al aan hoe zeer alle geledingen van de gemeenschap zich betrokken voelen op dit evenement.
Kortom, ik denk dat de eerste van de drie oplossingen die Muijz zojuist voorstelt juist in deze discussie volop geïmplementeerd wordt: de gemeenschap bepaalt hier de gang van zaken, door overleg en consensus. Josq (overleg) 15 aug 2017 00:30 (CEST)
Met alle respect vind ik niet dat Muijz' opmerkingen inhoudelijk veel toevoegen. De algemeenheden over taalvaardigheid zal iedereen onderschrijven; de specifieke correcties die hij op de projectpagina wil zien zullen vallen onder Wikiklaas' opmerking over "spijkers op laag water zoeken" en kan hij beter privé met de organisatie bespreken of gewoon zelf aanpassen. Ik geloof niet dat dit met wat Blueknight het "hoog leggen van de lat" te maken heeft, omdat er belangrijkere criteria zijn voor de kwaliteit van een artikel dan correct taalgebruik en de hoeveelheid interne links.
Dat een tekst ofwel een verzameling hyperlinks is, ofwel een opstel (i.e.: "essay"), is een valse tegenstelling. Zover ik zie heeft de jury nooit geschreven of bedoeld dat een goed artikel gelijk moet zijn aan een goed opstel. Er zijn talloze vormen van schrijven, niet slechts twee uitersten waartussen een keuze gemaakt moet worden. Een goed artikel uit Wikipedia zal kenmerken van zowel portaal als opstel moeten hebben. Met alleen een verzameling hyperlinks, tabellen of rijtjes heb je geen goed artikel; met een opstel zonder Wikipedia-opmaak of overzichtelijke structuur ook niet. Bovendien behelst de portaalfunctie van een artikel veel meer dan alleen een verzameling hyperlinks. Verwijzingen naar externe bronnen van kennis zijn vaak juist van lagere kwaliteit (en dus niet te verkiezen) als ze naar andere plekken op Wikipedia of het internet verwijzen.
N.B.: de zure opmerking over de organisator vind ik onterecht en vervelend. Woudloper overleg 16 aug 2017 14:29 (CEST)

Top 10[bewerken]

Op de projectpagina staat onder Tijdpad Schrijfwedstrijd 2017, dat de leden van de jury geacht worden in november de ingezonden artikelen te lezen en te beoordelen opdat zij een top 10 van de artikelen kunnen maken. Ik begrijp niet waartoe dat dient. De jury van verleden jaar heeft dat niet gedaan en kwam toch snel tot een top 3, zoals de bedoeling is. Ik pleit ervoor detaillering van de werkwijze aan de jury over te laten. Sylhouet overleg 13 aug 2017 16:14 (CEST)

Met de huidige stand van twee vraag ik me af of er wel een top 10 komt.. - Richard kiwi Overleg 13 aug 2017 16:34 (CEST)
Die detaillering is er juist omdat er enkele jaren geleden naar gevraagd werd. Als er slechts 6 artikelen zijn, wordt er een top 6 gemaakt. Er zijn ondertussen weer 3 prijzen beschikbaar, dus hopelijk hebben we in ieder geval een top 3. Des te meer kans voor de deelnemers. Ciell 13 aug 2017 21:20 (CEST)
Waarom een top 6 als er zes deelnemers zijn? De taak van de jury is het aanwijzen van de top 3. Voor zover mij bekend worden de inzenders die geen prijs krijgen toegekend niet geïnformeerd over de plaats van hun inzending in de ranking. Sylhouet overleg 13 aug 2017 22:31 (CEST)
Het lijkt mij ook niet zo zinnig om ze daarover te informeren. Het lijkt me wel zinnig om ze te vertellen waarom hun inzending niet in de prijzen is gevallen. Is dat in het verleden gebeurd en zo nee, is het een goed idee om dat nu wel te doen? Sijtze Reurich (overleg) 13 aug 2017 22:48 (CEST)
Voor mij hoeft het niet. Als je niet in de prijzen bent gevallen, dan is je inzending volgens de jury niet goed genoeg, dat lijkt me voldoende. Om de top 3 te beschrijven is al lastig genoeg, denk ik. Het blijven meningen, ook al is het een jury en om dan alles aan de niet-winnaars (even netjes gezegd) uit te leggen?? Ben benieuwd naar nog meer meningen. - Richard kiwi Overleg 13 aug 2017 22:59 (CEST)
Vaak is het appels met peren vergelijken. Zoals Richard zegt, een top 3 is al lastig genoeg. Twee jaar geleden zat ik zelf in de jury en ik herinner me dat er destijds twee zéér degelijke, uitgebreide artikelen waren waartussen het moeilijk kiezen was, daarna een hele tijd niets, en ten slotte een aantal artikelen die qua niveau tamelijk dicht bij elkaar lagen en eigenlijk geen van alle echt voor een derde prijs in aanmerking kwamen. Om die reden is toen ook besloten die niet uit te reiken. Wat het vooral moeilijk maakt, is dat je artikelen moet beoordelen over onderwerpen waar je geen bal verstand van hebt en ook nul affiniteit. Die onderwerpen zijn bovendien zeer divers en een artikel over bijvoorbeeld een voetballer ziet er natuurlijk heel anders uit dan een artikel over een historisch onderwerp. Om goed over een artikel te kunnen oordelen, moet je dus ook een beeld hebben van artikelen over vergelijkbare onderwerpen. Waar het bovendien ook nog wel eens aan ontbreekt, is duidelijke, vooraf vastgelegde, objectieve criteria. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat elk jurylid elke inzending toetst aan de hand van een checklist bestaande uit twee hoofdcriteria (presentatie en inhoud) en een aantal subcriteria, en per subcriterium een rapportcijfer geeft. Het moet daarbij ook van tevoren duidelijk zijn hoe die subcriteria onderling ten opzichte van elkaar worden gewogen. Dat is een heidense klus, maar als je op zo'n manier te werk gaat, rollen er wel vanzelf een eerste, tweede en derde plaats uit, gevolgd door een complete ranglijst die je al dan niet openbaar kunt maken. Maar wordt er geoordeeld op grond van algemene indrukken, onderbuikgevoelens en "het rode potlood", dan is zo'n ranglijst echt niet te doen. Groeten, Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 15 aug 2017 02:48 (CEST)
Alle respect voor degenen die het willen proberen, maar zoals Jan zegt kun je van een jurylid niet verwachten dat hij of zij over alles evenveel verstand heeft. De tijdsdruk is bovendien te groot, waardoor je 'even inlezen' in onbekende materie niet echt haalbaar is. Hoezeer die juryleden ook hun best doen, en in het verleden hebben gedaan: een op de bon­ne­fooi bijeengeraapte drie- tot vijfkoppige beoordelingscommissie van leken is verre van ideaal. Als we hier niets aan veranderen, dan vrees ik dat er hoe langer hoe minder animo zal zijn om deel te nemen aan deze wedstrijd. J.G.G. (overleg) 15 aug 2017 12:38 (CEST)
Vorig jaar was er een extern jurylid (zie ook hier).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 15 aug 2017 17:21 (CEST)
Helaas was deze dit jaar niet meer beschikbaar, noch zijn collega. Mocht je een contact hebben dat binnen de jury past, voel je dan vrij om hem of haar (eventueel via de mail) door te geven, dan neem ik graag contact op. Ciell 17 aug 2017 18:18 (CEST)

Inschrijvingen stimuleren?[bewerken]

Hey collega's. Ik denk dat we allemaal wel een idee hebben van wie er graag en goed schrijft. Kunnen we deze collega-gebruikers misschien een berichtje achterlaten op hun overlegpagina, om ze uit te nodigen deel te nemen? De schrijfwedstrijd wordt pas echt spannend als er meer dan tien ernstig te overwegen artikels zijn. Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 15 aug 2017 19:37 (CEST)

Aanvullend: de Schrijfwedstrijd zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om nieuwe bijdragers aan te trekken. In de praktijk wordt de wedstrijd echter steeds een onderonsje tussen de anciens, die de regeltjes van Wikipedia goed onder de knie hebben. Dat is jammer. Ideeën hoe we dit kunnen verbeteren? J.G.G. (overleg) 16 aug 2017 16:15 (CEST)
Kijken of er nog een krant is die ruimte over heeft voor een berichtje in deze komkommertijd? Natuur12 (overleg) 16 aug 2017 16:38 (CEST)
Misschien te laat voor nu. Maar misschien voor volgend jaar: een beginnersklasse die actief gepromoot wordt. Natuur12 (overleg) 16 aug 2017 16:42 (CEST)
Weet je, we doen al best veel om de "buitenwereld" bij Wikipedia te betrekken. Het schrijven van een goed artikel voor Wikipedia kost simpelweg tijd en gaat fijner als je ervaring hebt, omdat je dan weet wat men verwacht en wat men bedoelt met "een goed artikel". Ik heb wel overwogen om het breder te communiceren dan alleen via de kanalen van Wikipedia, een banner voor ingelogde gebruikers en de nieuwsbrief van Wikimedia, maar aan de andere kant zijn sommige dingen nuttiger "onder ons", gewoon al vanwege de moeilijkheidsgraad. De schrijfwedstrijd is geen laagdrempelige activiteit, zoals bijvoorbeeld Wiki Loves Monuments (die voor menigeen al gecompliceerd genoeg is). Ciell 17 aug 2017 18:22 (CEST)
Ik was aangenaam verrast op mijn overlegpagina een bericht gepost te krijgen die mij zou moeten stimuleren om ook deel te nemen aan de schrijfwedstrijd 2017. Wel vind ik het bijzonder jammer nooit enige terugkoppeling gekregen te hebben over mijn deelname 2016. Wat was het oordeel van de jury over mijn bijdrage, wat was goed of wat kon er beter? Een beetje meer transparantie over het verloop van de wedstrijd en het oordeel van de jury (al was het persoonlijk naar elk van de niet-winnende deelnemers), zou de lichte nevel van 'onderonsje tussen de anciens' zoals hierboven letterlijk geciteerd, misschien wat kunnen wegnemen. Gewoon een kleine suggestie van een overtuigde Wikipedia-fan.Heipedia (overleg) 22 aug 2017 22:22 (CEST)
Hierboven wordt daar al op gereageerd. Volgens mij is dat bij weinig wedstrijden zo. Geen winnaar, dan was het volgens de jury niet goed genoeg. Als alle inzendingen van hoge kwaliteit zijn dan blijven het meningen (zo en zo eigenlijk) en zou het zomaar kunnen dat met een andere jury er een andere uitslag zou zijn. Het is een wedstrijd en een terugkoppeling kan weer aanleiding geven tot discussie en onvrede over de uitslag, naar mijn mening. - Richard kiwi Overleg 22 aug 2017 23:08 (CEST)
Je kunt natuurlijk altijd vriendelijk vragen om feedback en waarschijnlijk kan de jury best iets aan feedback aan jou geven. Alle gebruikers kunnen feedback geven :). Mvg, Taketa (overleg) 24 aug 2017 19:33 (CEST)

Schrijfwedstrijd afgesloten[bewerken]

Dag allen, namens Ciell (die met verlof is) en de jury is de website vannacht afgesloten. Alle bewerkingen vanaf de startdatum tot afgelopen nacht worden vanaf nu dus door de jury beoordeeld. Alvast hartelijk dank aan alle deelnemers voor hun inzet! We zijn benieuwd naar de resultaten. Groetjes, Flag of California.svg DimiTalen 1 nov 2017 12:14 (CET)

Haalt de Schrijfwedstrijd 2020?[bewerken]

Oproep[bewerken]

Deelnemers Wikipedia Schrijfwedstrijd.png

De twee keren dat ik lid was van de jury van de Wikipedia Schrijfwedstrijd viel het me op hoe weinig inzendingen we ter beoordeling kregen. Het waren er elf in 2016 en tien in 2017, met de kanttekening dat de jury zich in dat laatste jaar vergevingsgezind heeft opgesteld en een inzending kleiner dan een derde A4 voor vol heeft meegeteld.

Naar mijn gevoel zouden we moeten stoppen als het aantal inzendingen blijvend onder de tien komt. Daarover nadenkend heb ik de aantallen van de afgelopen negen jaar - waarin de spelregels vergelijkbaar waren - eens ingevoerd in Excel en de trend berekend. Die ziet er verontrustend uit.

We kunnen erover discussiëren of de ondergrens nu tien moet zijn of vijf, feit is dat de trend gaat naar nul in 2023. Het lijkt me dat een gedachtewisseling over de opzet van de wedstrijd hard nodig is om de continuïteit van het evenement te kunnen waarborgen. Ik wil iedereen die de Schrijfwedstrijd een goed hart toedraagt daartoe oproepen. Met vriendelijke groet, Sylhouet overleg 6 feb 2018 16:31 (CET)

Jaar Aantal 1/9 Aantal 1/11  % uitvallers
2009 28 23 18
2010 39 26 18
2011 25 23 8
2012 34 20 41
2013 39 28 23
2014 30 23 23
2015 15 12 20
2016 30 11 63
2017 21 10 53

Om de discussie meer onderbouwingsmateriaal te geven voeg ik een tabel toe met daarin het aantal deelnemers aan het begin van de wedstrijd, aan het eind ervan en het percentage deelnemers dat onderweg heeft afgehaakt. Sylhouet overleg 7 feb 2018 16:40 (CET)

Reacties[bewerken]

 1. Er haakten ook mensen af omdat deze meerdere artikelen maakten (of wilden maken) en toen opeens moesten kiezen. Wat minder strenge regels zou mijns inziens al meer kandidaten opleveren. Uiteraard is het dan aan de jury om te beoordelen of iemand die meerdere artikelen heeft gemaakt en er daar op het laatste moment eentje (de beste) kiest, in hoeverre dit mee te laten tellen. Ik denk dat het wel meevalt, desnoods iets soepeler zijn. PS we kregen er tien ter beoordeling in 2017, maar er waren er meer, echter hadden deze te weinig gedaan om voor beoordeling in aanmerking te komen, hoewel dat duidelijk moge zijn. Ik vond tien niet eens zo slecht, vooral omdat ik voor de eerste keer jurylid was. - Richard kiwi Overleg 6 feb 2018 16:45 (CET)
  Ter verduidelijking: er hebben zich - voor de wedstrijd begon - meer dan twintig personen aangemeld. Op de sluitingsdatum waren er daarvan nog tien over. Die zijn dus beoordeeld. Sylhouet overleg 6 feb 2018 17:08 (CET)
  Ja daar was ik zelf bij, dan lees je het anders dan ik het bedoel. - Richard kiwi Overleg 6 feb 2018 17:23 (CET)
 2. Een lang artikel op professioneel niveau schrijven binnen een maand vind ik onmogelijk. Ik heb verschillende malen geprobeerd deel te nemen maar telkens gemerkt dat ik onvoldoende tijd over had. Wikipedia is geen full-time baan en al mijn vrije tijd met mijn neus in de boeken zitten wil ik ook niet. Misschien is dit waarom mensen zich terugtrekken tijdens de race. Ooit hadden we een artikel van het jaar verkiezing. Dit heeft als voordeel dat je het hele jaar aan je artikel kan schrijven. Woudloper overleg 6 feb 2018 17:28 (CET)
 3. Een langere schrijfperiode zou geen slecht idee zijn. Is wel eens gekeken welke van de voorgaande deelnemers nu nog actief zijn en welke niet? Natuur12 (overleg) 6 feb 2018 17:37 (CET)
 4. Ik heb voor het eerst meegedaan als jurylid en ik vond het wel een leuke ervaring. Van vorige rondes van de schrijfwedstrijd heb ik weinig meegekregen. Ik weet wel uit ervaring dat het enorm veel tijd kost om een artikel van behoorlijke omvang te schrijven dat ook nog eens onberispelijk gedocumenteerd is. Ik zou me kunnen voorstellen dat het nieuwtje er een beetje af is voor de groep mensen die dat kunnen en willen. Dan krijg je minder deelnemers. Sijtze Reurich (overleg) 6 feb 2018 19:30 (CET)
 5. Bij mij is wel eens de gedachte opgekomen, en de bijdrage van Woudloper hierboven bevestigt die, dat de focus bij de jury en vaste deelnemers van de Schrijfwedstrijd in de loop der jaren is verschoven zonder dat dat de bedoeling was. Een artikel moet namelijk niet beoordeeld worden naar de afstand die nog tot de Etalage rest of zelfs maar hoe goed het is, maar uitsluitend naar het verschil met de staat van het artikel toen de wedstrijd begon. Als je het superkarige artikel over Frank Sinatra zou bijwerken en aan het eind van de wedstrijd tot 1955 gekomen bent, dan moet je worden beoordeeld op wat je hebt bijgedragen en dat je niet de tweede helft van zijn leven hebt kunnen beschrijven hoort geen rol te spelen bij de beoordeling. Maar andere deelnemers weten hun artikel wel te voltooien en dan wordt de jury op het verkeerde been gezet en gaat kijken naar de mate van voltooidheid. Dus daar ligt het eerste verbeterpunt om meer deelnemers te werven: duidelijker stellen dat een artikel niet volledig hoeft te worden gemaakt, alleen maar beter dan het was. Wordt trouwens nog eens geprobeerd Geert Buelens in de jury te krijgen?MackyBeth (overleg) 7 feb 2018 00:22 (CET)
  Even tussendoor: Professor Geert Buelens was in 2016 lid van de jury, maar moest zich om hem moverende redenen tussentijds terugtrekken. Hij heeft gezorgd voor een vervanger: Fabian Stolk, eveneens letterkundige. Groet, Sylhouet overleg 7 feb 2018 18:04 (CET)
  Beide heren gaven in 2017 aan geen tijd (en zin) te hebben in de jury-verantwoordelijkheden. In 2017 was er ook Schrijfspecialist: buitenstaander bij Wikipedia, maar jarenlange ervaring als schrijver: helaas kon hij uiteindelijk ook de tijd niet opbrengen. Ciell 7 feb 2018 19:15 (CET)
 6. Ik sluit me aan bij Woudloper. Het is voor mij niet goed te doen op deze manier. Ik had me dan ook uit de wedstrijd moeten terugtrekken (mijn excuses), net als de vorige keer. Groeten, Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 7 feb 2018 15:08 (CET).
 7. Ik ben ook wel voorstander van Woudlopers idee. Voor mij was het de eerste keer dat ik meedeed aan de wedstrijd. Het was op zich een prima ervaring, maar ik zou het niet gauw nog eens doen. Ik ben bijna drie maanden met mijn artikel bezig geweest en ik vond dat toch te lang. Je zou je ook kunnen afvragen of de encyclopedie wel gebaat is met 'superartikelen' van 30 A4'tjes. Wie leest zo'n artikel nog? kleon3 (overleg) 7 feb 2018 17:32 (CET)
 8. Ik heb heb herhaald gejureerd en ook een paar keer meegedaan. Iedereen weet dat er elk jaar een schrijfwedstrijd is dus voor een nieuw artikel kan je ruim van te voren beginnen in je gebruikersruimte. Dus mijn voorstel is om ruim voor de aanvang te melden dat dan en dan de schrijfwedstrijd begint zodat er meer tijd is. Mijn tweede voorstel is om twee categorieën te maken, een voor artikelen die uitgebreid worden en een voor nieuwe artikelen. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 7 feb 2018 15:54 (CET)
 9. Misschien wordt er iets te bureaucratisch te werk gegaan. Deelnemers moeten zich twee maanden van tevoren inschrijven en aangeven welk artikel zij willen schrijven of verbeteren. Wie weet verdient het de voorkeur dat iedereen die wil meedoen zich gewoon tot 1 november met een artikel kan aanmelden. Marrakech (overleg) 7 feb 2018 18:24 (CET)
 10. Ik heb een keer deelgenomen. Voor mij is de sterkte van het concept ook de zwakte. Er wordt verwacht dat de schrijvers een hoog taalkundig niveau halen. Dat wil dus zeggen dat de meerderheid van de Wikipedia bijdragers er niet aan begint omdat ze weten dat ze niet het nodige niveau halen. Of dat is toch de reden waarom ik het na 1 keer voor bekeken hield. SvenDK (overleg) 7 feb 2018 18:42 (CET)
 11. Ik heb enkele keren deelgenomen. De laatste keer in 2016 met Endurance-expeditie. Ik vind het jammer dat er geen enkele feedback komt over een artikel waar je lang aan bezig bent en misschien haal ik, zoals SvenDK aanhaalt, niet het niveau van de topschrijvers. Dit motiveert niet echt om opnieuw mee doen. Omdat ik fulltime werk, heb ik ook minder tijd hiervoor. Davinho (overleg) 7 feb 2018 19:53 (CET)
 12. Ik heb in 2015 voor het eerst deelgenomen aan de schrijfwedstrijd en meteen was dit de laatste keer. Er was geen enkel feedback op mijn artikel, wat ik bijzonder jammer vond, daar ik veel tijd ingestoken had voor mijn normale doen. Er was een nietszeggend opmerking voor mijn gevoel (Dit vanwege het feit dat veel artikelen wat betreft niveau zeer dicht bij elkaar liggen.). Goed, dat is een zwak excuus, want ik had zelf om kunnen vragen. Heb ik niet gedaan vanwege de prachtige artikel van de winnaar (die al drie keer eerder gewonnen had) en van nr. 2. Daarbij kreeg ik meteen het gevoel dat het geen wedstrijd was. Het was te ongelijk. Eigenlijk in lijn met bovenstaande reactie. Het is totaal niet motiverend. Eigenlijk zou je niveau- of artikelklassen moeten instellen, niet iedereen heeft het schrijftalent en de tijd. Nu is het alles of niets, voor merendeel een onbereikbaar iets. Elvesham (overleg) 7 feb 2018 21:16 (CET)
  Maar in dat opzicht is een wedstrijd toch altijd ongelijk? Een voorbeeld: aangezien ik slechts een klein beetje gitaar speel, maken getalenteerdere kandidaten bij een gitaarwedstrijd veel meer kans dan ik om in de prijzen te vallen. Daar zou ik me zonder morren bij neerleggen, mede in de wetenschap dat mijn spel er dankzij mijn deelname waarschijnlijk wel enigszins op vooruitgaat. Marrakech (overleg) 9 feb 2018 13:08 (CET)
 13. Er wordt in de opzet van deze discussie iets teveel geduwd in de richting van opheffing van de schrijfwedstrijd. Ik zou ervoor willen pleiten geen voorwaarden op te stellen voor wanneer de schrijfwedstrijd niet doorgaat - als er twee bijdragen zijn valt er al een prijs uit te delen wat mij betreft. Ik heb de wedstrijd twee keer gejureerd en ik heb me één keer teruggetrokken als deelnemer, de laatste keer. Hoewel de opzet allicht wat formeel en bureaucratisch is zoals hierboven gezegd, denk ik dat het wenselijk is om er toch in een bepaalde vorm mee door te gaan, omdat het de "gemeenschap" op een wat ludiekere wijze hecht. Vooral de vaste looptijd en de vooraf bepaalde data waartussen de wedstrijd loop en wanneer de uitslag bekend wordt gemaakt, zorgt toch dat je met een groepje gelijktijdig ergens mee bezig bent, en waar ook andere mensen naar kijken, wat toch anders is dan een artikel van de maand of van het jaar verkiezing. Er zou misschien gesproken kunnen worden over hoe deelname aan de wedstrijd aantrekkelijk kan worden gemaakt en misschien hoe er wat beter publiciteit aan gegeven kan worden. - netraaM • 7 feb 2018 22:44 (CET)
 14. Mijn redenen voor het niet deelnemen of het tijdens de wedstrijd stoppen, is heel simpel: gebrek aan tijd. De wedstrijd duurt altijd maar één maand en dat kan voor mij net te kort zijn. Daarnaast moet ik ook inspiratie hebben en niet al bezig zijn voor WLM (waar ik meer kan winnen dan een dankje en een klop op de schouder) en dat vind ik ook net interessanter omdat ik meer creativiteit in foto's kan leggen dan in encyclopedische tekst. Stopzetten van de schrijfwedstrijd zou echt zonde zijn. Iets meer aandacht en tijd geven, lijkt mij een beter idee. Dus geen 4 weken, maar eerder 1,5 of 2 kalendermaanden de tijd om te schrijven. Ook beloftes nakomen werkt wel, ook ik zou feedback krijgen en heb deze nooit gekregen voor mijn artikel over de Hervormde Kerk in Westerblokker. Dqfn13 (overleg) 7 feb 2018 23:03 (CET)
 15. Er staat hierboven bij de reacties dat je voor de schrijfwedstrijd maar 1 maand de tijd hebt, maar het gaat om minimaal 2 maanden, afgelopen jaar van 1 september tot en met 31 oktober. Verder gingen de inschrijvingen al vanaf 1 augustus in. De personen die er vlot bij waren hadden dus 3 maanden de tijd, maar je kan natuurlijk al veel eerder aan het artikel beginnen te werken. Het beste is dan dat offline te doen. Het zou denk ik al een verbetering zijn als dat nader wordt toegelicht. Het schrijven van lange lemma's - die het meest gewenst zijn bij de jaarlijkse schrijfwedstrijd - zit echter niet in het dna van de meeste schrijvers hier. Kijk alleen maar naar de gemiddelde lengte van de nieuwe lemma's. Er wordt specifiek gevraagd naar de opzet van nieuwe schrijfwedstrijden. Ik vraag mij af of de lemma's inhoudelijk wel geverifieerd worden, in ieder geval bij die van de prijswinnaars. Dat lijkt me wel noodzakelijk. mvg. Happytravels (overleg) 8 feb 2018 06:21 (CET)
  Wat de laatste opmerking betreft: Verificeerbaarheid is een van de criteria waarop de jury geacht wordt de beoordeling te stoelen, zie hier. Sylhouet overleg 8 feb 2018 09:57 (CET).
  Je verwijst naar een richtlijn waarin staat dat de tekst verifieerbaar moet zijn. De vraag is echter: wordt de tekst door de jury geverifieerd op juistheid? Alvast bedankt! mvg. Happytravels (overleg) 8 feb 2018 10:28 (CET)
  Wat de criteria betreft, die zijn zojuist door Marakech ter discussie gesteld, zie hier. Sylhouet overleg 8 feb 2018 12:32 (CET)
  Is er dan iemand anders die kan aangeven of bij de schrijfwedstrijd de lemma's standaard op inhoudelijke fouten worden nagekeken en in elk geval bij die van de prijswinnaars? Happytravels (overleg) 9 feb 2018 06:30 (CET)
  Beste Happytravels, wat stel jij je bij die inhoudelijke controle voor? En hoe hoog acht jij het risico dat een artikel dat meedingt naar de prijzen een onacceptabel aantal inhoudelijke fouten bevat? Vinvlugt (overleg) 9 feb 2018 08:26 (CET)
  Het controleren of er inhoudelijke onjuistheden in de tekst staan, bijvoorbeeld aan de hand van de opgegeven bronvermeldingen die achter een (half)zin staan. Die zijn het makkelijkst te controleren. Ook het controleren van de juiste weergave van citaten is eenvoudig, temeer daar die verplicht een bron dienen te hebben. Daarnaast kan je ook op andere onderdelen controleren. Ik heb nooit alle prijswinnende lemma's nagekeken op inhoudelijke fouten en wat is onacceptabel? Dat kan voor iedereen anders liggen. Een echt goed lemma dient in elk geval nul inhoudelijke fouten te hebben en in correct Nederlands te zijn geschreven. De jury zal uiteindelijk een keuze moeten maken welk lemma het beste of het minst slechte is, waarbij naast controle op taal, inhoudelijke onjuistheden, correct en volledig bronnengebruik, ook gekeken dient te worden of er belangwekkende informatie ontbreekt. In dat licht gezien vind ik een totaal van vijf juryleden aan de lage kant. Ook daarom mijn vraag: worden de lemma's op inhoudelijke fouten nagekeken? Happytravels (overleg) 9 feb 2018 12:38 (CET)
  Het is natuurlijk onmogelijk om van een jury te verwachten dat ze een soort garantie geven dat alles inhoudelijk is nagekeken. Ik zou zeggen: pak er eens een paar artikelen bij, en probeer je een beeld te vormen van de bulk aan werk die dat met zich mee zou brengen. Ook vind ik het vreemd dat je verwacht dat een goed artikel nul inhoudelijke fouten bevat. Artikelen schrijven is mensenwerk, een foutje kan er zo tussendoor glippen dat maakt het echt geen slecht artikel. En of je nu met drie, vijf, of meer juryleden bent, jureren is inderdaad een hoop werk! Vinvlugt (overleg) 9 feb 2018 13:19 (CET)
  De jury hoeft en kan ook geen garantie geven. Bij lange artikelen is het inderdaad ondoenlijk alles op juistheid te controleren. Lemma's die in slecht Nederlands zijn geschreven vallen wat mij betreft direct al uit de boot voor een prijs en hoeven dus niet inhoudelijk te worden nagekeken. Bij wat overblijft zou je dus de bronvermeldingen (of bij veel een deel daarvan) op juistheid kunnen controleren, waarbij ook de citaten dienen te worden meegenomen. Als de gegeven informatie correct is, dan heb je normaal gesproken een goede indicatie hoe de rest van het lemma is. Dat is tenminste mijn eigen ervaring. In feite controleer je alleen de vermeende top drie op inhoudelijke onjuistheden, of bij vijf juryleden de top vijf. Happytravels (overleg) 9 feb 2018 13:31 (CET)
  Ik zeg niet dat je niet een paar bronvermeldingen zou kunnen controleren hoor, maar welk probleem denk je ermee op te lossen / welk risico wil je tegengaan? Mijn ervaring als jurylid is trouwens dat je, om de top 3 te kunnen bepalen, echt wel alle 8, of 10, of 12, serieuze kanshebbers helemaal door moet vlooien. Dat aantal is natuurlijk niet afhankelijk van het aantal juryleden, iets wat je met je laatste zin suggereert. Vinvlugt (overleg) 9 feb 2018 13:39 (CET)
  Het belangrijkste van Wikipedia is correcte informatie verstrekken. Het lijkt mij dan dat bij een schrijfwedstrijd meetelt of de aangedragen informatie juist is. Niet meer dan dat. Happytravels (overleg) 9 feb 2018 14:19 (CET)
  Ik denk dat het risico op echt onjuiste informatie niet zo groot is, jij wel? Vinvlugt (overleg) 9 feb 2018 14:24 (CET)
  Een schrijfwedstrijd van nota bene een encyclopedie waarbij niet standaard op inhoudelijke fouten wordt gecontroleerd, is een vreemde wedstrijd. Happytravels (overleg) 9 feb 2018 14:31 (CET)
  Mag ik vragen waarom je geen antwoord geeft op mijn vraag? Vinvlugt (overleg) 9 feb 2018 16:02 (CET)
  Ja, ik acht het aannemelijk dat er in een lemma inhoudelijke fouten staan en ook te veel om voor een prijs in aanmerking te komen, maar dat is niet per se waarom ik controle op inhoudelijke onjuistheden wil; het hoort gewoon bij een schrijfwedstrijd van een encyclopedie. Verder begrijp ik uit je antwoorden dat er inderdaad geen inhoudelijke controle is. Happytravels (overleg) 9 feb 2018 17:35 (CET)
  Er zullen vast inhoudelijke fouten in wedstrijdartikelen staan, maar ik denk dat dat er niet veel zullen zijn. En degene die er in staan, zullen denk ik het gevolgd zijn van een onoplettendheid, niet van "kwade wil". Ik denk dat zo'n onoplettendheid niet tot enorme puntenaftrek hoeft te leiden. EN "het hoort gewoon" vind ik eerlijk gezegd niet zo'n sterk argument. Vinvlugt (overleg) 10 feb 2018 14:12 (CET)
  @Happytravels: "Lemma's die in slecht Nederlands zijn geschreven vallen wat mij betreft direct al uit de boot voor een prijs en hoeven dus niet inhoudelijk te worden nagekeken."
  Hoe aannemelijk dat ook mag klinken, er valt best wel het nodige op af te dingen. Je zou bijvoorbeeld het criterium kunnen hanteren: hoe gemakkelijk is een bepaald probleem te verhelpen? Slecht Nederlands is vrij eenvoudig om te zetten in goed Nederlands, daar is geen enkele kennis van het onderwerp voor nodig. Feitelijke onjuistheden zijn veel moeilijker op te sporen, zeker met een jury die uit leden bestaat wier expertise op een heel ander vlak ligt.
  Ook vind ik niet dat je van juryleden mag verwachten dat ze alle voetnoten gaan langslopen. Afgezien nog van het feit dat die in veel gevallen naar boeken verwijzen, zodat het niet louter een kwestie is van doorklikken, maakt dit de taak voor een jurylid veel te zwaar en tijdrovend. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 9 feb 2018 20:18 (CET)
 16. In plaats van een (kortlopende) schrijfwedstrijd zou er gevraagd kunnen worden naar artikelen die in het laatste (half) jaar zijn aangemaakt of rigoreus herschreven. Het is dan minder een schrijfwedstrijd voor 1 persoon, hoewel je vaak wel kan zien wie het leeuwendeel van een artikel voor zijn rekening heeft genomen. Het verschuift dan misschien wel van een schrijversverkiezing naar een artikelverkiezing, maar er zullen dan wel meer aanmeldingen zijn. Ik heb ook een keer mee willen doen, maar het ontbreekt mij gewoon aan prioriteit/tijd.Nietanoniem (overleg) 8 feb 2018 11:04 (CET)
 17. Een reactie van een niet-meedoener: Hierboven worden enkele argumenten genoemd. Een reden om niet mee te doen voor mij is dat ik dan rustig verder kan rondsnuffelen op zoek naar en in recente bronnen. Die bronnen vormen een probleem, omdat ik geen zin heb te moeten betalen voor de toegang daartoe, en dat is wat vaak het geval bij wetenschappelijke tijdschriften. Wetenschap is vaak niet vrij toegankelijk. Je kunt het niet hebben van de samenvattingen - die zijn te veel samengevat voor een goed begrip (van mijn kant dan wel). Mijn oude studieboeken zijn het inderdaad: oud. Een reden om wel mee te doen is dan natuurlijk: de kans op een prijs, een pluim op je hoed en een veer in je gat. Daarbij als serieus argument: collega's gaan serieus kijken naar wat je hebt geschreven. Maar eigenlijk zou dit ook moeten gebeuren zonder wedstrijd, etalages en dergelijke. Tot nu toe gaat mijn voorkeur dus uit naar het geleidelijk tweaken van artikelen, of om mijn kladblok lekker knoeien tot er iets leuks uit dreigt te komen. Groeten, PAvdK (overleg) 8 feb 2018 11:17 (CET)
 18. Het zou voor mij een stimulans zijn om (weer) mee te doen als kortere artikelen een kans maken op een prijs. Compact schrijven is moeilijk en kost veel tijd. Daarnaast geldt dat compacte artikelen op het internet prettig te lezen zijn; de lezer krijgt snel de informatie die zij/hij zoekt. Mijn suggestie is om meerdere prijzen uit te reiken, voor een zeer kort (200 woorden = 1/2 A4), een kort (400 woorden = 1 A4), een middellang (1000 woorden) en een lang (onbegrensd) artikel. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 8 feb 2018 11:36 (CET)
  Ik vind de categorieën die je noemt wel héél erg kort. We gaan toch geen schrijfwedstrijd organiseren om een artikel van een half A4-tje te beoordelen? Ook 1 A4-tje vind ik voor zo'n wedstrijd nog erg kort. Vinvlugt (overleg) 8 feb 2018 11:56 (CET)
  Inderdaad veel te kort. Happytravels (overleg) 8 feb 2018 12:45 (CET)
  Ik vind het een goed idee om verschillende categorieën in te richten (misschien nog verder kijkend dan alleen de lengte, maar ook naar soort artikel - techniek, natuur/milieu, geografie). Het invullen van wat kort, middel of lang is, is dan van later zorg. Nietanoniem (overleg) 8 feb 2018 12:55 (CET)
  Verschillende categorieën is bij dit deelnemersaantal geen haalbare kaart. Vinvlugt (overleg) 8 feb 2018 13:07 (CET)
  Kortere artikelen zijn geen optie, verschillende categorieën wordt afgeschoten. Ik stop maar met het aandragen van mogelijkheden. Als overal bij voorbaat negatief wordt op gereageerd stop ik met het denken over alternatieven om de schrijfwedstrijd nieuw leven in te blazen. Nietanoniem (overleg) 9 feb 2018 09:06 (CET)
  Beste Nietanoniem, dat was niet de bedoeling van mijn opmerking. Mijn ervaring is dat er een stuk of 10, 15 artikelen meedingen naar de prijzen. Een stuk of wat categorieën zou dan betekenen dat zo ongeveer iedereen in de top 3 eindigt. Daarom is het volgens mij geen haalbare kaart. Vinvlugt (overleg) 9 feb 2018 09:32 (CET)
  Beste Nietanoniem, ja, helaas heerst vaak weerstand tegen verandering, ook als iets wat niet goed werkt. Dat lijkt soms in onze aard te zitten. Het is niet nodig om gefrustreerd te raken! Concentreren op bijval helpt. En verder moeten we allemaal afwachten wat de organisatie gaat doen met alle suggesties. Volgens mij het doel van deze discussie ideeën te horen zodat er er meer deelnemers komen. Als categorieën daarbij helpen zou ik er niet op tegen te zijn. Want hoe kan je een artikel over een juridisch onderwerp vergelijke met een over kunst of geografie. En wat is er eigenlijk op tegen om veel prijzen uit te delen? Als een artikel een derde prijs verdiend en er geen betere is in de bepaalde categorie, dan hoef je toch geen hogere prijs te geven? EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 9 feb 2018 12:08 (CET)
  Het is van mijn kant geen weerstand tegen verandering, maar een wedstrijd met een stuk of 10, 15 serieuze kandidaten opdelen in een categorie of 3, 4 of 5: dat betekent mijns inziens dat ongeveer iedereen in de top 3 belandt. Ik vind dat geen serieuze wedstrijd meer. En een artikel over een juridisch onderwerp kun je uitstekend vergelijken met een artikel over kunst of geografie! Vinvlugt (overleg) 9 feb 2018 13:19 (CET)
  Er zijn NU 10 tot 15 inzendingen. Er wordt gevraagd naar mogelijke veranderingen om het aantal inzendingen groter te maken. Het invoeren van verschillende categorieën (in lengte of onderwerp) kan misschien wel leiden tot meer inzendingen. Lijkt me handig om eerst alle ideeën te verzamelen, die op een rijtje te zetten en dan pas in te schatten wat het effect zou kunnen zijn. In tegenstelling tot wat jij denkt, vind ik niet dat je artikelen over verschillende onderwerpen goed kan vergelijken. Op schrijfstijl, bronvermelding en andere zaken zeker. Maar niet op inhoud/betekenis voor de lezer. Waarom denk je dat ze bij de Grammies tig categorieën hebben? Je kunt pop en metal niet vergelijken. Dan zou pop nooit meer een prijs verdienen (maar wel krijgen :) ). Nietanoniem (overleg) 11 feb 2018 10:51 (CET)
  Beste Nietanoniem, volgens mij beoordelen we artikelen inderdaad op schrijfstijl, consistentie, leesbaarheid, etc. Dat het dan om hele andere onderwerpen gaat, maakt volgens mij niet uit. Vinvlugt (overleg) 11 feb 2018 14:15 (CET)
  Ik snap hoe het nu werkt, maar de huidige schrijfwedstrijd is ten dode opgeschreven als ik deze pagina mag geloven. Er moet dus iets veranderen. Door te blijven hameren op hoe het nu gaat lok je geen nieuwe deelnemers. Maar neem vooral geen adviezen aan, blij vooral doorgaan op de oude vertrouwde manier. Denk er niet eens over na. Nietanoniem (overleg) 12 feb 2018 11:59 (CET)
  Iets minder verongelijkt mag ook wel. Vinvlugt (overleg) 12 feb 2018 15:09 (CET)
 19. Ik ben het eens met Ellywa. Geen hedendaagse hond, kat of ander wezen, met uitzondering van het bijna uitgestorven maniakale leesbeest, leest onze kolossale (etalage)artikelen nog. Het zou voor een moderne encyclopedie gezond zijn om een plafond van x aantal bytes te hanteren en veel meer de focus te leggen op compactheid en leesbaarheid. Een aanvullende leeswedstrijd voor compacte artikelen vind ik een uitstekend idee. J.G.G. (overleg) 8 feb 2018 11:51 (CET)
  Dit is een encyclopedie, hoor. Dat houdt nu eenmaal in dat er gedetailleerd moet worden geschreven, niet te verwarren met onnodig uitweiden. Mocht een lemma toch te lang worden, dan kan er altijd een tekst afgesplitst worden en een nieuw lemma van worden gemaakt. Happytravels (overleg) 8 feb 2018 12:45 (CET)
  Wat versta jij over een encyclopedie? Ik heb verschillende gedrukte encyclopedieën gehad en nog steeds heb ik er een paar. Sommige zijn zeer compact (zoals de tweedelige Winkler Prins en de Oosthoek). De gedrukte Encyclopædia Britannica had twee onderdelen, ik geloof micropedia en macropedia genoemd: het eerste had meen ik 12 delen en bevatte per lemma enkele zinnen, het had tweede zeer uitgebreide artikelen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat laatste nooit gebruikte. Een encyclopedie is (naar mijn mening) iets waar je snel iets in opzoekt wat je nog niet weet. Wil je meer weten over het onderwerp, neem dan een (e-)boek ter hand. Maar ik heb ook wel eens langere artikelen geschreven hoor, maar onze kracht zit imho in de korte, overzichtelijke artikelen. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 8 feb 2018 13:11 (CET)
  In een goede encyclopedie staat heel veel over heel veel. Happytravels (overleg) 8 feb 2018 13:14 (CET)
  Dan zou de Oosthoek bij jou zeker ongebruikt in het vierkante archief liggen. Bij ons thuis was die stukgelezen. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 8 feb 2018 14:10 (CET)
  Winkler Prins is een uitstekend voorbeeld van compacte presentatie. Bovendien: ons lezerspubliek zijn geen studenten of andere hoogopgeleiden, die raadplegen heus wel andere bronnen. Wij mikken eerder op lezers, leken, die een encyclopedie 'openklappen' op zoek naar een duidelijke, heldere beschrijving van een onderwerp, zonder dat ze daar een middagje vrij voor moeten nemen. Dat sluit overigens geen meer specialistische behandelingen uit (de deelartikelen), voor wie zin heeft om zich verder te verdiepen in de materie. J.G.G. (overleg) 8 feb 2018 13:21 (CET)
  Er is zowel encyclopedische beknoptheid als encyclopedische volledigheid. Idealiter moeten alle relevante onderdelen aanwezig zijn, maar er mag niet nodeloos uitgeweid worden, de twee behoren samen te gaan. Bij een Schrijfwedstrijd ligt de focus vooral op uitbreiding, maar ik kan me niet herinneren dat ik wel eens een winnend artikel heb gezien dat te veel over een enkel aspect uitweidde. Overigens ben ik zelf zo iemand die vooral van de Macropedia smult en de Micropedia te niemendallerig vindt.MackyBeth (overleg) 8 feb 2018 14:29 (CET)
  Winkler Prins gebruikt meestal sterk beknopte artikelen maar had ook een interessante lijst appendices vergelijkbaar met onze "lijsten". De meeste algemene encyclopedieën volgen dat formaat - veel zijn zelfs nog beknopter. Er bestaan echter ook veel encyclopedieën die veel langere lemmata hebben, verdeeld in verschillende kopjes en subkopjes, zeg maar van het soort dat we hier in de etalage aantreffen. Dit formaat komt bv. voor bij specifieke encyclopedieën: men kiest er vaak voor een heel beperkt aantal lemmata te beschrijven, zeg rond de 100, allemaal over het specifieke vakgebied (in mijn bibliotheek houdt bv. de Encyclopedia of Physical Geography dit formaat aan - sommige artikelen zijn 10 pagina's lang of meer). Als digitale encyclopedie heeft Wikipedia niet dezelfde fysieke beperking als een papieren naslagwerk. Persoonlijk durf ik niet te zeggen wie onze lezers zijn en daar is volgens mij ook nooit onderzoek naar gedaan, maar ik neem aan dat beide typen lezers hier komen. Wikipedia is bovendien pas de "verzameling van alle kennis" als ze naast algemene beschrijvingen ook detailinformatie kan geven. Dit geeft aan dat het schrijven van een beknopte, complete en heldere inleiding bij zo'n lang artikel erg belangrijk is: dit dient om de lezer die zoals Elly alleen een korte beschrijving wil hebben te bedienen. Woudloper overleg 9 feb 2018 07:24 (CET)
  Wat ik overigens wel zeker weet, is dat J.G.G.'s opmerking dat geen hond onze etalage-artikelen leest niet klopt. Een aantal jaren terug kwam ik toevallig een Belgisch forum tegen waar over de eruptie van een vulkaan op IJsland werd gediscussieerd. Een bepaalde deelnemer stelde daarbij de vraag of de uitbarsting te maken had met de opwarming van de Aarde. Men verwees hem uitgebreid naar ons artikel vulkanisme om aan te tonen dat dit geen effect heeft, een artikel dat ik toen net geschreven had. Het staat dan wel niet in de etalage maar is ook redelijk lang (en ooit wil ik het nog verder gaan aanvullen). Woudloper overleg 9 feb 2018 07:31 (CET)
  Bij het schrijven van een langer artikel worstel ik ook regelmatig met het vraagstuk: wat neem ik op en wat niet meer? Dan moet ik een inschatting maken: wat denk ik dat de lezer wil weten? Ik maak trouwens vaker mee dat mensen informatie toevoegen aan een artikel van mijn hand dan dat ze het gaan inkorten. Mijn voorzichtige conclusie is dat we niet zo bang hoeven te zijn voor lange artikelen. Sijtze Reurich (overleg) 9 feb 2018 16:41 (CET)
 20. Ik heb bewust niet aan de wedstrijd deelgenomen. In het verleden heb ik mij 1 keer aangemeld en toen voortijdig teruggetrokken. Enerzijds omdat ik artikelen schrijf omdat ik het leuk vind en niet voor eerbewijzen. Anderzijds omdat het er sterk op lijkt dat korte artikelen automatisch kansloos zijn. The Banner Overleg 8 feb 2018 11:54 (CET)
 21. Ik voel wel wat voor een "Artikel van het Jaar" zoals hierboven gesuggereerd. Mits etalage-artikelen niet mee mogen doen, want dat zullen velen er niet aan willen beginnen. SanderO (overleg) 8 feb 2018 12:03 (CET)
 22. Ik ben na één keer meedoen een paar jaar geleden (met het artikel Taal) weer afgehaakt, omdat ik het gevoel had dat ik van de jury geen eerlijke beoordeling had gekregen. (Er was ook helemaal niets van een feedback, of zo.) Maar ik kan het helemaal mis hebben, uiteraard. Desondanks denk ik ook dat er iets wezenlijk moet veranderen aan de basisopzet van het evenement, al was het maar om te voorkomen dat bepaalde deelnemers zelfs maar het gevoel krijgen dat ze worden benadeeld. De Wikischim (overleg) 8 feb 2018 12:38 (CET)
  Ik kan me niet herinneren dat er ooit iemand over een niet eerlijke beoordeling heeft geklaagd, dus om op basis van jouw onderbuikgevoelens een "wezenlijke verandering aan de basisopzet van het evenement" (geen idee wat je voor ogen hebt) te gaan doorvoeren.... Vinvlugt (overleg) 8 feb 2018 13:13 (CET)
  OK, misschien had ik iets duidelijker moeten zijn. Ik doel voor alles op het geven van feedback door de jury op elk bewerkt artikel, i.p.v. zoals nu alleen maar op de paar winnaars. Ik heb het destijds (2013-2014) met name als teleurstellend ervaren dat mijn bijdragen aan de Schrijfwedstrijd de facto geheel werden genegeerd door de jury, alsof ik helemaal niet mee had gedaan. De Wikischim (overleg) 8 feb 2018 14:35 (CET)
  Wikischim, ik geloof heus niet dat je bijdragen genegeerd zijn. Maar voor een jury is het selecteren van de drie beste bijdragen al een behoorlijke klus op zichzelf. Als elke individuele bijdrage dan ook nog eens van uitvoerige feedback moet worden voorzien, wordt het voor de juryleden helemaal ondoenlijk (zie ook mijn opmerkingen daarover onder punt 25). Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 8 feb 2018 14:41 (CET)
 23. Marrakech stelde hierboven dat de inschrijving wellicht te formeel is. Ik zelf kan eigenlijk geen goede reden bedenken waarom wij een specifieke inschrijfperiode hanteren. We doen het waarschijnlijk uit gemakzucht, omdat het in de analoge wereld ook zo gaat. Daar heeft men echter te maken met beperktere capaciteit en middelen. Zeker gezien het hier geschetste probleem (teruglopende deelnemers) lijkt mij daar bij ons helemaal geen sprake van. Kortom, iedereen die een artikel in periode x schrijft zou zich ook op de laatste dag nog moeten kunnen aanmelden.
  Hierboven werd ook het idee gegeven om de schrijfwedstrijd op te delen in categorieën. Ik zou mij kunnen voorstellen dat daar dit jaar (onder voorbehoud) een pilot mee gedraaid kan worden. Omdat het effect op de deelnemers nog onduidelijk is zou ik het dan wel op twee categorieën houden. Bijvoorbeeld een categorie tot 25.000 bytes en een categorie vanaf 25.000 bytes. Ook hier zou een en ander niet te bureaucratisch moeten zijn; gewoon kijken welk artikel aan het eind van de rit aan de criteria voldoet.
  Uit enkele reacties valt ook op te maken dat het gebrek aan feedback tot teleurstelling leidt. Hoewel ik dit zelf niet zo voel begrijp ik het sentiment wel. Het zou, uiteraard, een mooie toevoeging zijn als elk artikel van een gedegen feedback was voorzien, maar ik denk dat dit een onrealistisch verwachtingspatroon is. De jury blijft bestaan uit vrijwilligers die dit in hun vrije tijd erbij doen. Een goed rapport schrijven waar alle juryleden zich in kunnen vinden vergt nu eenmaal veel tijd. Natuurlijk kan de schrijfwedstrijd beloven om voortaan wel op elk artikel feedback te geven, maar ik vrees dat het voorspelbare gevolg dan is dat de feedback in nietszeggende standaardpassages verzandt. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 8 feb 2018 14:04 (CET)
 24. Eens met Elly en J.G.G. (motivatie volgt later) Trijnstel (overleg) 8 feb 2018 14:09 (CET)
 25. De schrijfwedstrijd heeft Wikipedia een hoop mooie artikelen opgeleverd en alleen al om die reden zou het jammer zijn om er een eind aan te maken. Maar aan de andere kant: de mensen die hier al wat langer rondlopen, zullen de onderwerpen waar ze de grootste passie voor hebben allang hebben beschreven. Je zult dus moeten "scoren" op een onderwerp waar je vermoedelijk minder affiniteit mee hebt. Bovendien wordt naarmate de encyclopedie groeit, de kans om een onderwerp te vinden dat niet al uitvoerig is beschreven, natuurlijk ook steeds kleiner. In die zin is het misschien niet zo gek dat het aantal deelnemers steeds kleiner wordt. Verder zie ik ook wel dat iemand met veel vrije tijd in een maand tijd veel meer voor elkaar kan krijgen dan iemand met die hooguit een uur per dag vrij kan maken.
  Wat is daaraan te doen? Ik heb twee suggesties. Ten eerste, beoordeel niet alleen nieuwe artikelen, maar geef mensen ook de kans reeds bestaande artikelen te verbeteren. Ten tweede, laat de deelnemers al het voorbereidende werk op hun kladblok of offline doen, en laat de jury vervolgens één enkele bewerking beoordelen. Wat mij betreft hoeft die bewerking niet binnen een bepaald tijdsbestek te zijn gedaan, het kan elke bewerking zijn die iemand na pak 'm beet 1 januari heeft gedaan. Je kunt je in zo'n geval dus ook achteraf inschrijven door een bewerking voor te dragen die al gedaan is.
  Wat het jureren betreft, ik heb het als bijzonder moeilijk ervaren om artikelen over zeer uiteenlopende onderwerpen met elkaar te vergelijken en ook om een gefundeerd oordeel te vormen over onderwerp waar ik werkelijk niet het flauwste benul van heb. Verschillende mensen geven hierboven aan het uitblijven van feedback als frustrerend te hebben ervaren. Hoe begrijpelijk dat ook is, de juryleden zijn ook maar amateurs en bovendien lang niet allemaal even actief, en het geven van een goede onderbouwing per artikel is een enorm tijdrovende klus. Bovendien ontbreekt het aan helder gedefinieerde beoordelingscriteria, waardoor het in de praktijk toch vaak nattevingerwerk wordt: de een hanteert het rode potlood, de ander is al gauw onder de indruk van lengte en mooie plaatjes. Ook is het moeilijk dezelfde criteria te hanteren voor totaal verschillende onderwerpen. Het ideale artikel over een rijksmonument zal minder lang zijn dan het ideale artikel over een oorlog. In een artikel over een taal zullen over het algemeen minder plaatjes te vinden zijn dan in een artikel over een dier, met minder relevantie voor de inhoud bovendien. En dan heb ik het nog niet eens over de ellenlange tabellen met veel kleurtjes en vlaggetjes bij sportlieden. Eigenlijk zou dit moeten worden ondervangen met verschillende categorieën (geschiedenis, biologie, sport, kunst e.d.), alleen is dat vanwege het lage aantal deelnemers en juryleden helaas niet uitvoerbaar. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 8 feb 2018 14:22 (CET)
  Een kleine correctie op maar geef mensen ook de kans reeds bestaande artikelen te verbeteren: dat kan al sinds 2009. Sylhouet overleg 8 feb 2018 14:56 (CET)
  Sterker nog: het goud en zilver ging dit jaar (de uitreiking was in 2018) naar ('de uitbreiding') van twee al bestaande artikelen. Alleen het 'brons' ging naar een nieuw artikel. - Richard kiwi Overleg 8 feb 2018 15:04 (CET)
  Inderdaad, jullie hebben gelijk. Laat ik het daarom anders formuleren: laat iedereen die wil meedoen ergens in de eerste paar weken van januari hun beste bewerking (of aaneengesloten serie bewerkingen) van het afgelopen jaar voordragen. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 9 feb 2018 20:08 (CET)
  Klinkt goed, echter moet alles ook nagekeken worden door een jury en ik zie al commentaar dat men geen feedback krijgt als men niet tot de winnaars behoort. Daar is gewoon geen tijd / zin / motivatie voor (vind ik althans), het jureren zelf kost al veel tijd en energie. Bovendien is het bij wedstrijden meestal zo dat alleen de winnaars wat horen. Het lag in ieder geval dicht bij elkaar, vooral wat betreft de derde plek, daar had (bij wijze van spreken) een groot deel van de kandidaten kunnen staan. Zelf ben ik voor dezelfde wedstrijd, maar dan met soepelere regels en desnoods een categorie extra. Een hele nieuwe opzet zou mij niet aanspreken, uiteraard wel een versoepling. - Richard kiwi Overleg 9 feb 2018 21:42 (CET)
  Dat is inderdaad wel een van de hoofdpunten hier: het moet behapbaar zijn voor de juryleden. Alleen al het grondig doorlezen van een artikel kost al gauw twee uur, en dan heb ik het nog niet eens over het bijhouden van een checklist of het nalopen van voetnoten. Als je dan ook nog eens een hele evaluatie moet gaan schrijven, wordt het ondoenlijk. Wat die versoepeling betreft, naar mijn mening zou het het nuttigst zijn om ook achteraf (uitbreidingen van) artikelen te kunnen nomineren. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 9 feb 2018 22:08 (CET)
 26. Ik heb me al twee jaar voorgenomen mee te doen aan de schrijfwedstrijd, en toch lukt het me niet om binnen de gestelde tijd het artikel af te schrijven. Dit jaar heeft dat een vrij simpele reden - ik kwam voor langere tijd in het ziekenhuis te liggen-, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik ook ondanks dat onverwachte verblijf buitenshuis ook de deadline ruim gemist zou hebben. De artikelen die zou willen schrijven zijn - in mijn hoofd althans - zo veelomvattend dat ik eigenlijk vanaf het begin af aan teveel tijd besteed aan het inlezen en het schrijven van artikelen waar ik graag naar door zou verwijzen. (Als voorbeeld: dit jaar wilde ik schrijven over salonnières en dus besteedde ik veel tijd aan het schrijven van verschillende biografieën van salonnières naar wie ik wilde verwijzen in het overzichtsartikel. Zo kwamen er in de eerste maand wel verschillende biografieën online maar een overzichtsartikel, ho maar) Ik dacht dat het not done was om (zoals MoiraMoira aanhaalt) eerder dan de startdatum offline of online in mijn kladblok) aan het overzichtsartikel te beginnen. TLDR, de twee maanden is voor mij te kort. Ik las hierboven echter over een artikel van het jaar-wedstrijd. Zoiets zou me wel meer trekken. Wat ik daarbij wél handig zou vinden als er dan - net als bij de huidige schrijfwedstrijd - een soort sjabloon boven het artikel van je keuze komt te staan zodat je wel ongestoord gedurende een langere periode (zeg van januari tot oktober) aan een artikel bezig mag zijn zonder dat er constant ook anderen aan bijdragen (het lijkt me dat dat het erg lastig maakt voor de jury) Concreet: kunnen we de schrijfperiode verlengen? Dus je kan zelf - op welk moment je ook wilt - voor 31/10 van een jaar instappen bij de wedstrijd door je aan te melden op de pagina en een artikel van een sjabloon te laten voorzien (als je dat wilt). Uiterlijk 1 november moet je aangeven welk artikel je wilt laten beoordelen (kan ook een artikel zijn waar geen sjabloon op heeft gestaan). Daarna kan een jury (hopelijk van veel mensen) de aangeleverde artikelen bekijken en beoordelen. Geheel terzijde, misschien kunnen de plaatsen 1, 2 en 3 ook automatisch een etalage-artikel worden als prijs. Wat mij betreft hoeven artikelen die meedingen aan de schrijfwedstrijd niet specifiek superlang te zijn. Groet, Ecritures (overleg) 12 feb 2018 21:19 (CET)
  Ik denk inderdaad dat er behoefte is voor een langere wedstrijdperiode. Deelnemers zouden gewoon voor bijvoorbeeld uiterlijk 1 november hun werk moeten inleveren. Dat zouden ze kunnen doen door het voor die tijd te publiceren. Wat mij betreft kunnen deelnemers op hun eigen kladblok aan een nieuw lemma werken. Bestaande lemma's die uitgebreid worden kunnen met een sjabloon beschermd worden. Een dergelijk sjabloon is er al, maar er is wel nog toestemming voor kleine bewerkingen van derden, bijvoorbeeld voor storende typefouten of een CITE-fout. Dat moet denk ik zo blijven, omdat het nu eenmaal in de hoofdnaamruimte staat en vooraf niet bekend is welk lemma voor een schrijfwedstrijd gebruikt gaat worden en hoe vaak dat dus gelezen wordt. Ik ben geen voorstander van automatische plaatsing in de etalage, om reden dat er niet eens een inhoudelijke beoordeling op onjuiste informatie is. Aan een lemma, op het kladblok of in de hoofdnaamruimte, kan dan vanaf 1 januari worden begonnen. Happytravels (overleg) 18 feb 2018 12:33 (CET)

Evaluation Report and Toolkit[bewerken]

Wellicht een handig linkje: Wikimedia heeft een evaluation report en een toolkit ontwikkeld. Ik lees daar overigens dat wij in 2004 de eerste schrijfwedstrijd hadden! Vinvlugt (overleg) 13 feb 2018 10:47 (CET)

Samenvatting[bewerken]

Uit de reacties blijkt dat velen de Schrijfwedstrijd een warm hart toedragen. Er komen nogal wat aspecten aan bod: bezwaren tegen de huidige gang van zaken, pleidooien om de regels te versoepelen, suggesties voor een andere opzet en beschouwingen over het wezen van encyclopedieën, in het bijzonder van Wikipedia. Omdat ik de aanstichter van deze informatiestroom ben, zal ik een poging wagen die in te dikken tot suggesties waarmee de gemeenschap verder kan.

Bezwaren tegen de huidige praktijk[bewerken]

 1. Vier respondenten klagen erover dat ze geen of onvoldoende feedback hebben gekregen op hun inzending.
 2. Twee personen vinden dat meedoen wordt afgeschrikt door het hoge taalkundige niveau dat vereist wordt.
 3. Een collega betwijfelt of er voldoende inhoudelijk geverifieerd wordt door de jury.

Suggesties om de wedstrijd aantrekkelijker te maken[bewerken]

 1. Tien respondenten stellen voor om de periode waarin de wedstrijd zich afspeelt uit te breiden.
 2. Enkelen van hen vinden zelfs dat je voorafgaand aan de wedstrijd offline al aan het artikel mag beginnen.
 3. Twee suggesties betreffen het afzien van vooraanmeldingen. Iedereen kan dan op 1 november een artikel inzenden dat in een bepaalde tijdsperiode is geschreven.
 4. Vijf collega’s stellen voor om meerdere categorieën te introduceren, bijvoorbeeld nieuwe artikelen en uitbreidingen; meerdere niveauklassen; meerdere onderwerpcategorieën; meerdere lengteklassen.
 5. Twee maal luidt het advies om de focus van de wedstrijd te veranderen: ‘focuseer op compactheid en leesbaarheid’; ‘duidelijker stellen dat een artikel niet volledig hoeft te worden gemaakt, alleen maar beter dan het was’.
 6. Een respondent werpt het idee op om de lengte van de inzendingen te maximeren.
 7. Een persoon adviseert om meer aandacht te besteden aan publiciteit.
 8. Een collega denkt dat uitbreiding van de jury kan helpen de winnende inzendingen inhoudelijk te verifiëren.

Andere opzet[bewerken]

 1. Vijf respondenten stellen voor om de Schrijfwedstrijd te vervangen door de verkiezing van het ‘Artikel van het jaar’.
 2. Een collega wil switchen van een schrijver-verkiezing naar een artikel-verkiezing waarbij meerdere schrijvers aan een artikel werken.

Wie neemt de handschoen op? Sylhouet overleg 23 feb 2018 16:49 (CET)