Overleg Wikipedia:Stemlokaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

zie ook :


Stemmingen[bewerken]

Vandaag bemerkte ik dat een stemming uit het stemlokaal weggehaald werd. Bij mijn weten plaatsen we alle stemmingen die plaatsvinden op deze Wikipedia in het stemlokaal, conform het reglement van de stemprocedure. Op die manier bestaat er een centrale plek waar gebruikers alle stemmingen kunnen vinden en kan een gebruiker geen stemmingen mislopen. Waar de precieze stemming over gaat maakt volgens mij daarvoor niets uit, in de stemprocedure wordt er geen onderscheid in soorten stemmingen gemaakt. Romaine 13 jan 2017 14:27 (CET)

De betreffende stemming werd door mij verwijderd. Het betrof een verkiezing van leden van de Arbitragcommissie. Bij mijn weten hebben die nog nooit plaatsgevonden in het stemlokaal, en was er ook nooit een directe link voorzien vanuit het stemlokaal. Ik weet niet of er bezwaren zijn daartegen, maar wat ik wel weet is dat dat het op zich opmerkelijk is om dat nu ineens spontaan in te voeren met als argument "alle stemmingen móeten in het stemlokaal plaatsvinden. Dit is een stemming, dús moet het hier". Hebben we het dan al die jaren verkeerd gedaan en, belangrijkere vraag wellicht, wordt Wikipedia er beter op als we het nu ineens anders gaan doen? EvilFreD (overleg) 13 jan 2017 15:00 (CET)
Overigens is de door Romaine voorgestelde wijziging mogelijk in strijd met zowel de stemprocedure, als de reglementen van de AC. In de eerste wordt dan wel gesteld: "[...] dan is de volgende stap een stemming in het Stemlokaal", waaruit Romaine kennelijk opmaakt dat álle stemmingen in het stemlokaal plaats dienen te vinden, maar er staat ook "Ter voorbereiding van een stemming wordt in het Stemlokaal een Stemvoorstel opgezet met de bedoeling daar later over te stemmen", hetgeen betekent dat een stemming in het stemlokaal niet kan plaatsvinden zonder dat er eerst een stemvoorstel gestaan heeft. WP:AC/R vermeld echter het volgende: "Voor de verkiezing wordt een pagina gemaakt, bijvoorbeeld "Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal/Verkiezing januari 2007"", hetgeen inhoudt dat die stemming dus níet in het (algemene) stemlokaal plaatsvindt, maar in een apart stemlokaal.
Bovendien zijn de voorwaarden voor deelname aan stemmingen die georganiseerd worden volgens de stemprocedure (twee weken, 100 bewerkingen) anders dan die voor deelname aan stemmingen over arbiters (één maand, 100 bewerkingen). Het lijkt mij geen goed idee om stemmingen over AC-leden te laten plaatsvinden op een plek die andere voorwaarden voor deelname hanteert ("Een stemming moet verlopen volgens de Stemprocedure"). EvilFreD (overleg) 13 jan 2017 15:08 (CET)
(na bwc) De oorsprong tot de invoeging is vrij eenvoudig. Er wordt kenbaar gemaakt dat er een stemming is, in dit geval van de arbitragecommissie, een gebruiker het stemlokaal maar ziet daar de stemming niet staan. Volgens mij hebben we de regel dat alle stemmingen in het stemlokaal staan. In de stemprocedure zie ik daarvoor geen uitzonderingen. Dat kan twee dingen betekenen: ofwel de stemprocedure is onvolledig en houdt geen rekening met "afwijkende" stemmingen, ofwel de stemprocedure is bedoeld om alle stemmingen altijd op één plek vindbaar te maken, zodat er een vaste plek is waar stemmingen gevonden kunnen worden. Ik meen dat die tweede optie het geval is. Als het zo zou zijn dat men dat met eerdere stemmingen niet gedaan heeft, terwijl het wel bedoeld was, dan is het zo opgelost.
Op de vraag of Wikipedia er beter van wordt, het lijkt mij van wel aangezien het voor gebruikers het handigste is als alle stemmingen bereikbaar zijn via het stemlokaal en het niet een zoekplaatje wordt waar een stemming dan wel staat. Romaine 13 jan 2017 15:17 (CET)
PS: "hetgeen inhoudt dat die stemming dus níet in het (algemene) stemlokaal plaatsvindt, maar in een apart stemlokaal." -> Die conclusie deel ik niet, want ook voor iedere stemming wordt er een subpagina aangemaakt in de Wikipedia-naamruimte. Geen enkele stemming staat zelf handmatig in het stemlokaal, alles gaat via een subpagina. In de stemprocedure wordt niet gezegd *waar* de subpagina aangemaakt moet worden. Romaine 13 jan 2017 15:17 (CET)
"Volgens mij hebben we de regel dat alle stemmingen in het stemlokaal staan", die regel hebben we dus niet. We hebben geen algemeen gelden procedure waarvolgens alle stemmingen plaats moeten vinden. Wat we wel hebben is een stemlokaal met regels voor het gebruik. Het is dus niet zo dat als er een stemming wordt georganiseerd, dat die plaats moet vinden in het stemlokaal, maar wel zo dat áls er voor het stemlokaal gekozen wordt, dat de stemprocedure voorschrijft hoe dat dient te gebeuren. EvilFreD (overleg) 13 jan 2017 15:23 (CET)
De stemming zelf vindt ook niet in het Stemlokaal plaats, maar op de in WP:AC/R genoemde subpagina. In het Wikipedia:Stemlokaal staat slechts het sjabloon naar die subpagina, zodat de lopende stemming ook in dat stemlokaal zichtbaar is. Bovenaan mijn volglijst heb ik op het moment een regeltje met 0 peilingen | 1 stemming | 4 verzoeken om commentaar | 0 moderatoraanmeldingen. Als ik die 1 stemming wil zien, ga ik via die link en kom uit in het Wikipedia:Stemlokaal, waar ik dan ook hoop die stemming tegen te komen. De stemming zelf staat zoals gezegd op een andere pagina, maar dat is bij alle stemmingen zo. In het stemlokaal zelf staan slechts de individuele stemmingen als sjabloon ingevoegd, zodat ze wél zichtbaar zijn, maar zodra iemand stemt, gebeurt dat niet in het stemlokaal zelf, maar op de in het stemlokaal door het sjabloon aangegeven subpagina. Het is dus zeker nuttig om ook de stemming mbt de AC-verkiezing in het Wikipedia:Stemlokaal te tonen, zodat bezoekers die via hun volglijst naar dat stemlokaal worden verwezen, daar ook de lopende stemming kunnen zien en niet een leeg lokaal voor hun neus krijgen. Dat laatste is namelijk erg verwarrend, als je via de link bovenaan je volglijst naar het Stemlokaal wordt gestuurd. Mvg, Trewal 13 jan 2017 15:28 (CET)
Alle andere stemmingen die wél in het stemlokaal vermeld staan, vinden ook niet plaats in het stemlokaal zelf. Dat is dus gewoon gelul om het goed te praten. We werken met subpagina's, zowel in dit stemlokaal als in anders stemlokalen. Nergens staat vermeld dat stemmingen die elders plaatsvinden hier ingevoegd moeten worden.
Er wordt bovendien niet op de andere argumenten ingegaan (voorwaarden tot deelname, strijdigheid met de stemprocedure/ac-reglementen). Waarom zou er ineens overgegaan moeten worden tot het vermelden van alle stemmingen, terwijl dat eerder nooit gebeurde? Moeten straks de etalagemeldingen ook in het stemlokaal gemeld worden? En wat te denken van modaanmeldingen en desysops? Volgens de bewoordingen in de RRM peilingen, maar naar hun aard en (bindende) karakter technisch gezien stemmingen. EvilFreD (overleg) 13 jan 2017 15:39 (CET)
Als het probleem is dat er vanuit het volglijstkader naar het stemlokaal verwezen wordt voor een stemming die daar niet staat, kan je wellicht proberen dat op te lossen door Wikipedia:Mededelingen/volglijstkader aan te passen, zodat het wel goed verwijst. EvilFreD (overleg) 13 jan 2017 15:44 (CET)
"Nergens staat vermeld dat stemmingen die elders plaatsvinden hier ingevoegd moeten worden." -> Er staat ook nergens vermeld dat dat niet moet gebeuren.
"terwijl dat eerder nooit gebeurde" -> In de begintijd is het stemlokaal opgezet om alle stemmingen te bevatten. Later zijn de stemmingen voor de verkiezingen van de arbitragecommissie erbij gekomen en die zijn minstens voor een deel niet ingevoegd geweest.
Het probleem is niet zozeer dat het volglijstkader niet goed linkt, het probleem is dat het verwarrend is dat er twee plekken bestaan voor stemmingen. En dat terwijl in allebei die plekken stemmingen van de arbitragecommissie staan! Romaine 13 jan 2017 15:59 (CET)
PS: Zowel het afzetten als aanmelden van moderatoren is volgens een peiling, geen stemming. Romaine 13 jan 2017 16:01 (CET)
Ik had al aangegeven dat ze naar hun bindende aard stemmingen zijn. Dat ze anders genoemd worden in de RRM doet daar niets aan af. In beide gevallen gaat het om verkiezingen voor de invulling van functies. Dus de vraag blijft: waarom die wel en modaanmeldingen (en -afzettingen) niet? EvilFreD (overleg) 13 jan 2017 16:06 (CET)
Ik heb ook niet gezegd dat er een algemeen geldende procedure is voor alle stemmingen, omdat er voor de arbitragecommissie specifieke eisen ingesteld zijn om helderheid te genereren en problemen te voorkomen. Er valt op zich wat van te zeggen dat er een specifieke procedure voor de arbitragecommissiestemming bestaat, maar uiteindelijk gelden er voor iedere stemming andere stemregels, omdat de coördinator van een stemming instelt welke wat er voor quorum is en meer. Bij iedere stemming moet er dus bovenaan gelezen worden welke regels van toepassing zijn op die betreffende stemming.
Het stemlokaal bestaat al meer dan tien jaar. Het stemlokaal heeft men toen opgezet om één centrale plek te hebben voor alle stemmingen. Pas in 2007 kwam de arbitragecommissie met stemmingen. Er zijn toen specifieke regels opgesteld om de stemmingen van de arbitragecommissie in goede banen te leiden. Maar niet alle stemmingen van de arbitragecommissie, alleen die van verkiezingen, alle andere stemmingen (inclusief afzettingen) vonden plaats volgens de stemprocedure in het stemlokaal. Als verkiezingen uit dit stemlokaal weggelaten worden, terwijl afzettingen en andere stemmingen rond de arbitragecommissie hier wel gehouden worden, snijdt dat volgens mij geen hout.
Bovenaan in het stemlokaal staat er al vele jaren "In het Stemlokaal worden de stemmingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden." Als het zo is dat de stemmingen voor de arbitragecommissie daar niet gehouden worden, klopt deze zin dus niet.
Ik denk dat we versnippering moeten voorkomen en één centrale plek moeten hebben waar alle stemmingen gevonden kunnen worden. Romaine 13 jan 2017 15:51 (CET)
Ik ben het met je eens dat het allemaal niet perfect is. Ik geloof echter ook niet dat de oplossing is om alles maar weer terug bijeen te smijten wat uit elkaar gegroeid is. Onder andere omwille van die ongelijke voorwaarden voor deelname. Ook dat schept weer verwarring. EvilFreD (overleg) 13 jan 2017 16:00 (CET)
Ik denk hierbij dan: hoe gaat het elders? Als er een referendum wordt gehouden tegelijk met verkiezingen, dan geldt er voor de verkiezingen niet exact dezelfde regels als voor het referendum. Maar dat wordt wel alle twee in het zelfde stemlokaal gehouden (met twee stembussen). Zo zie ik het stemlokaal hier ook, de stembus is de ingevoegde subpagina. Ze zeggen dan niet, dank voor het uitbrengen van uw stem, voor die andere verkiezing moet u naar de andere kant van de stad voor het stemlokaal daar. Voor iedere stemming worden de regels vastgesteld en die kunnen afwijken.
Het is niet perfect, maar het is verwarrend. Perfectie gaan we denk ik nooit bereiken, maar we kunnen het wel duidelijker maken. Aan de procedure verandert niets, maar de discrepanties en onduidelijkheden kunnen we wel wegnemen. Als jouw visie breed gedragen wordt zal de eerste zin in het stemlokaal aangepast moeten worden, zodat die niet meer de suggestie wekt dat alle stemmingen daar moeten plaatsvinden. Als mijn visie breed gedragen wordt moet er denk ik in het stemlokaal vermeld worden dat stemmingen van de arbitragecommissie volgens een afwijkende stemprocedure geregeld worden.
Wat ik al zei, dat er voor de stemming van de verkiezing van de arbitragecommissie niet op dezelfde centrale plek getoond kan worden als andere stemmingen van de arbitragecommissie blijf ik vreemd en raar vinden. Ik denk dat het slim is om nu op WP:OG een oproepje te plaatsen om te zien waar andere gebruikers voorkeur voor hebben. Romaine 13 jan 2017 16:22 (CET)
Mee eens dat het nuttig is om de rest van de gemeenschap te consulteren via WP:OG. Hopelijk hoeven we er niet over te stemmen :) EvilFreD (overleg) 13 jan 2017 16:36 (CET)
Lach We kunnen altijd nog peilen Knipoog - Romaine 13 jan 2017 16:48 (CET)

Ik zag vandaag pas dat er een verkiezing was voor de arbitragecommissie. Geen overbodige luxe om deze verkiezing aan te duiden in het stemlokaal.Otto (overleg) 13 jan 2017 19:27 (CET)

Er is hierboven een flinke discussie, met erg weinig deelnemers. Ik heb er zelf bij het opstellen van de arbcomstemming niet bewust voor gekozen om deze hier niet aan te kondigen. Ik heb simpelweg alle 'aankondigings-stappen' gevolgd die op Wikipedia:Stemcoördinator vermeld staan. Daarnaast heb ik verschillende mededelingen in de Kroeg gedaan. Het lijkt me dat er consensus is dat het wenselijk is dat zo veel mogelijk gebruikers op de hoogte zijn van actuele stemmingen. In dat licht spreekt het voor zich om ook in het stemlokaal een linkje op te nemen. Het klopt dat dit (volgens mij) niet eerder gedaan is bij arbcomstemmingen en dat, als je de regels extreem letterlijk interpreteert, dit niet helemaal reglementair is. Als er een andere manier is om genoeg aandacht te genereren dan via het stemlokaal, vind ik het ook prima. Blijkbaar zijn er gebruikers zoals Otto die, ondanks al mijn aankondigingsinspanningen, niet op de hoogte waren van de stemming. Dat is jammer. Als we een andere manier vinden om hun bewust te krijgen, vind ik het ook best. Voor mij is opname in het Stemlokaal zeker niet essentieel, maar ook niet totaal ongewenst. Het regeltje 0 peilingen | 1 stemming | 4 verzoeken om commentaar | 0 moderatoraanmeldingen bovenaan de volglijst heeft inderdaad een "foute link" als de stemming niet in het Stemlokaal staat. Dat kan je op 2 manieren oplossen: de stemming hier wel zetten, of (als je handig bent met sjablonen) het sjabloon aanpassen. Ik heb geen voorkeur. CaAl (overleg) 13 jan 2017 19:47 (CET)

(na bwc, en even aansluitend op Otto): Ook voor mij gold dat ik het vandaag pas zag: ik had het pas door, doordat ik er gekrakeel over zag op mijn volglijst. Vermelding van een AC-verkiezing in het volglijstkader lijkt me daarom wenselijk. Als ik NU naar het stemlokaal ga, dan zie ik dat ik als "gebruiker" eerst in de stemprocedure moet onderzoeken of ik wel stemgerechtigd ben. Klik ik op die link, dan lees ik dat ik minimaal twee weken voor aanvang van de stemming mijn eerste bewerking gedaan moet hebben met een geregistreerd account. (als ik scherp lees, dan mag ik ook anoniem stemmen, mits ik ook maar een account heb en daarmee lang genoeg geleden voldoende bewerkingen heb gedaan; er zou moeten staan dat de voorwaarde geldt voor het account waarmee men de stem wil uitbrengen). En hier gaat het dus mis, want onder de "inleiding" van de AC-verkiezing staat een ander verhaal. Maar wie gaat dat nog lezen als hij of zij eerst dat onderzoek op die andere pagina heeft gedaan? En waarom eerst naar die andere pagina verwijzen als wat daar staat niet geldt voor de AC-verkiezing? WIKIKLAAS overleg 13 jan 2017 19:53 (CET)