Overleg gebruiker:Bart Versieck

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Nuvola apps error.png Vertrokken
Deze gebruiker heeft Wikipedia (voorgoed) verlaten.
laatste bijdragen

Solidair met Akandunzio, GraafStatler, Wwikix en andere goed bedoelende gebruikers die hier monddood worden gemaakt.Grof taalgebruik verwijderd.

--->Overleg gebruiker:Bart Versieck/Overleghead

Trespassers will be prosecuted
Dit is de overlegpagina van gebruiker Bart Versieck, a.k.a. "Uw nederige dienaar Bart".

Vorige berichten: verplaatst naar het archief =>

Vierde blokkade cf uitspraak arbitragecommissie[bewerken]

Conform deze uitspraak van de arbitragecommissie zijn de bewerkingsrechten voor 1 week opgeschort gezien de volgende bewerkingen:

Gebruiker kan zich wenden tot de arbitragecommissie. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 feb 2017 08:29 (CET)

Deze bewerking was niet in strijd met de uitspraak. Het tekstfragment was van zijn hand. De spelwijze 'tornooi' is correct, dus Bart mocht op grond van WP:BTNI de bewerking van 84.35.85.90 ook conform de uitspraak ongedaan maken. 84.35.85.90 is geen geregistreerde gebruiker met meer dan vijftig niet-verwijderde bewerkingen. Het was vervolgens Akoopal die in strijd met BTNI handelde door de bewerking van 84.35.85.90 te herstellen. Bart had dit evenwel volgens de uitspraak niet opnieuw ongedaan mogen maken. De uitspraak vermeld in punt 2 wat hij wel had moeten doen: "op de overlegpagina van het betreffende artikel in overleg te treden met andere bewerkers in de gemeenschap, om alsnog tot overeenstemming tot verbetering van het artikel te komen."
Betreffende de bewerking op Arnoud Engelfriet: de uitspraak vermeld niet dat Bart een geregistreerde gebruiker mag reverten nadat hij op de overlegpagina in overleg is getreden. Zelfs als er consensus over bereikt wordt, is Bart nog altijd afhankelijk van de goedwillendheid van andere gebruikers om de bewerking te herstellen (eigenlijk een manco in de uitspraak). Het ware wel wenselijk dat de gebruiker die hem terugdraait in dat overleg ook van zich laat horen. Het kan niet zo zijn dat Bart langs alle kanten zonder commentaar en reactie wordt gerevert en dat Bart zich daar maar bij neer te leggen heeft. Dat andere gebruikers wel in dat overleg reageerden doet daar niets aan af. Kwestie van je verantwoordelijkheden nemen (maar dan moet je natuurlijk wel op de hoogte zijn van dat overleg). EvilFreD (overleg) 18 feb 2017 08:47 (CET)
Ik heb EvilFred even op mijn OP geantwoord. Tornooi is misschien wel niet fout maar 'eindtoernooi' en 'tornooi' in dezelfde zin is wel heel lelijk en een expliciete uitzondering op BTNI. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 18 feb 2017 11:40 (CET)
Ik ben er nu 100 % zeker van dat ik niets - maar dan ook niets - van welke uitspraak dan ook overtreden heb, dus dit kan écht niet meer door de beugel, hoor: de pogingen van die "MoiraMoira" om elk kritisch geluid of elke kritische stem hier in de kiem te smoren of monddood te maken zijn toch zo doorzichtig, want het is én blijft "BTNI" van u, aangezien ik "tornooi" schreef, dat niet fout is en het eigenlijk zelfs ook nog mooier is om niet tweemaal hetzelfde woord daar te gebruiken, plus het is ontegensprekelijk niet verboden om iets terug te draaien van iemand anders tot mijn oorspronkelijke versie die hoe dan ook volledig correct is!!! Bart Versieck 18 feb 2017 12:44 (CET)
Tja, als je daar 100% zeker van bent en dus niet begrijpt dat bijv. deze edit in strijd is met de uitspraak, dan vrees ik dat je na afloop van de huidige blok al snel weer de fout in gaat. Als je echter voor 13 juli 2017 (als ik het gezien heb) weer die uitspraak overtreedt dan wordt dat je 5e keer en dan volgt 'automatisch' een OT-blok. De keuze is aan Bart Versieck. Zoals hier te zien is, veranderde je tegelijk met bovenstaande edit en terwijl je dus al geblokkeerd bent een overlegbijdrage van MoiraMoira. Je leert het blijkbaar ook nooit! Misschien is een OT-blok na 12 jaar aanmodderen met Bart Versieck ook eigenlijk wel beter voor iedereen. - Robotje (overleg) 18 feb 2017 13:34 (CET)
Hier heeft EvilFred wel een punt: het gaat om een verschil van inzicht tussen Bart en Wikiwerner, maar laatstgenoemde nam niet deel aan het overleg op Overleg:Arnoud Engelfriet. Voor het blokkadewaardig zijn van deze nieuwe kwestie zal doorslaggevend moeten zijn of het door Bart initieel plaatsen van een bronsjabloon kan worden gezien als een 'niet-inhoudelijke bijdrage'. Bob.v.R (overleg) 18 feb 2017 14:18 (CET)
Ik zie pas zojuist de melding van de ongedaanmaking. Het bronsjabloon werd geplaatst samen met een WP:PUNT-nominatie van diverse advocaten (zie Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20170208), nadat een artikel van Bart Versiecks hand verwijderd werd als NE. Daarom had ik het sjabloon weggehaald. Bart Versieck heeft het nu teruggeplaatst en uitleg geplaatst op de overlegpagina. Hij had dus wel degelijk een gegronde reden voor de bronvraag. Wikiwerner (overleg) 18 feb 2017 16:53 (CET)
@EvilFred: Het tekstfragment was dan wel van zijn hand, de anoniem harmoniseerde de spelling binnen de betreffende alinea en dat valt niet onder WP:BTNI: "Er is één uitzondering mogelijk op "bij twijfel niet inhalen": namelijk wanneer de bewerking de spelling binnen hetzelfde artikel consequenter maakt. Bewerkingen die de consequentie van spelling verhogen zijn geen neutrale maar nuttige bewerkingen: daarbij is geen sprake van twijfel. Een bewerking waarin de enige spelwijze in een artikel op álle plekken vervangen wordt door een andere spelwijze is daarentegen ongewenst." Ik heb de spelling van de anoniem daarom weer teruggezet. Wikiwerner (overleg) 18 feb 2017 16:41 (CET)
Eigenlijk gaat het hier over twee personen die géén advocaat (resp. een totaal E-onwaardige componist en een al even E-onwaardige jurist zonder meestertitel, die die titel dan ook niet mag voeren, aangezien dat dan een strafbaar feit is!!!) zijn, en dat waren dan ook absoluut géén "PUNT"-nominaties (dit juist in scherpe tegenstelling tot of in schril contrast met de 100 % E-waardige advocaat (hij dus wél!) Willem Jan Ausma, maar in ieder geval heb ik totaal niets gedaan wat een blokkade zou rechtvaardigen, vandaar dan ook mijn verzoek tot onmiddellijke deblokkade aan de "ArbCom" (via mail), want ze houden zich daar zelfs - hoe ironisch - nog niet eens aan hun eigen regels, dus dat is echt compleet absurd, los van deze belachelijke blokkade, doch het feit dat men mijn beroep integraal online zou moeten plaatsen slaan ze daar blijkbaar helaas ook al in de wind, waarvan akte! Bart Versieck 20 feb 2017 00:54 (CET)
Volgens mij zou je er goed aan doen om eerst eens de buitengewoon behartigenswaardige dingen te lezen die Woody opmerkte op Overleg Arnoud Engelfriet, alvorens je iemand beticht van een strafbaar feit. Het gaat hier vooral om de chronologie, en wanneer precies de stukken zijn gepubliceerd die als bewijs voor van alles en nog wat zijn aangehaald.
Wat je ook nog eens goed zou kunnen lezen is de uitspraak van de ArbCom. Deze laatste overtreding ervan was misschien niet de ernstigste, maar het was al wel de vierde binnen zeer korte tijd, en bij een volgende overtreding zijn de consequenties ernstig. Het is aan jou om te zorgen dat je niet tegen een langdurige blokkering oploopt, maar je kunt je dus geen uitglijder meer veroorloven, ook niet "per ongeluk". En ga je, na herhaalde verzoeken daartoe, ook weer eens gewoon met vier tildes ondertekenen? WIKIKLAAS overleg 20 feb 2017 01:12 (CET)
Ik ken toevallig wel iemand (lees: een journalist) die Engelfriet het recht op de man heeft gevraagd over die titel. Hij heeft wel geantwoord, maar op die vragen over die titel niet. Is toch vreemd, vind je ook niet? Hij kan toch gewoon zeggen waar en wanneer hij is afgestudeerd? Raar zaakje, vind je ook niet? En vind jij die van Dillen nu echt E, en Ausma niet? Vreemde opvattingen heb jij dan van E-waarde, "Wikiklaas"! Bart Versieck 20 feb 2017 02:00 (CET)
Ter uwer informatie: "herhaalde verzoeken daartoe" (nergens één, laat staan meerdere gezien!), en ik teken nog altijd met die vier tildes, maar dan komt er nu gewoon automatisch zo mijn naam te staan (wat kan ik daar aan doen?), plus die "uitspraak" spreekt zichzelf voortdurend tegen, want ik mag zogezegd nog altijd wél inhoudelijke bijdragen leveren, doch als ik dat dan doe, dan word ik toch geblokkeerd: ik deed NIETS STRAFBAARS! Bart Versieck 20 feb 2017 02:00 (CET)
"Ik ken toevallig iemand", "Is toch vreemd, vind je niet?", "Raar zakje, vind je ook niet?" zijn geen bewijzen voor je stelling. Dit valt in de categorie Roddel en Achterklap. Het is op methodologische gronden onmogelijk om te bewijzen dat Engelfriet geen meestertitel heeft (men kan niet bewijzen dat iets niet bestaat). Je mag ervan vinden wat je wilt maar het is dom om iemand te beschuldigen van een strafbaar feit als je niet heel erg zeker van je zaak bent. 1) Engelfriet zelf heeft in z'n CV staan dat ie een meestertitel heeft, 2) jij kunt niet bewijzen dat ie die niet heeft, 3) je baseert je op roddelverhalen en bedient je van ongefundeerde verdachtmakingen. Je hebt dus ruim onvoldoende grond voor zo'n zware beschuldiging. En dan daarbij: het sop is hier de kool niet waard. Verder is het niet slim om je OP te gebruiken voor zulke beschuldigingen op het moment dat je geblokkeerd bent, want met de reden voor de blokkering heeft dit eigenlijk niks te maken.
Wat de uitspraak van de ArbCom betreft, en jouw uitleg daarvan: jij concentreert je steeds op wat je denkt nog wél te mogen. Om een volgende blokkering te voorkomen zou het goed zijn om je eens te verdiepen in de beperkingen die je zijn opgelegd. Je moet dus vooral goed weten wat je NIET mag. Als je straks toch tegen een blokkering aanloopt, dan is dat niet omdat je één keer de beperkingen hebt genegeerd, maar omdat je de regels vijf keer hebt overtreden.
Wat je handtekening betreft: daarvan is je al eerder verzocht die aan te passen. Als je naar je "voorkeuren" gaat, en dan naar de tab "Gebruikersprofiel", onder het kopje "Ondertekening", dan moet het vakje achter "Tekst voor ondertekening" leeg zijn, of een aangepaste handtekening bevatten waarin ten minste een link naar je GP of OP is opgenomen. Als het je niet lukt om dat op een zinvolle manier te doen, dan maak je dat vakje beter maar weer helemaal leeg. WIKIKLAAS overleg 20 feb 2017 10:31 (CET)
Ik vind meer dat jouw antwoord een raar zaakje is en vooral een verbetering van het wereldkampioenschap om de pot draaien. Je gebruikt namelijk die "Arbcom"uitspraak en handtekening als een stropop, en je moet de zaak niet omdraaien! Waar het om gaat is dat het er alle schijn van heeft dat die Engelfriet geen meestertitel heeft (ik kan dat ook in mijn Curriculum Vitae zetten en voortdurend een ander jaar daarvoor claimen duidt al evenmin op een te vertrouwen persoon: eerlijk duurt het langst, zeker voor iemand die beweert dat "elke gek kan claimen dat hij een jurist is"), maar toch voert (het tegendeel heeft hij nog nooit bewezen, en dat is hier wel degelijk aan de orde: niet omgekeerd!!!), dat die "Arbcom"uitspraak oneerlijk en onwerkbaar is en dat die handtekening totaal, maar dan ook totaal onbelangrijk is! Overigens heb ik de mail zelf onder ogen gehad, dus wat is je punt, "Wikiklaas"? Wat roddel en achterklap? Engelfriet heeft zijn kans gehad! "Zijn" artikel is bovendien totaal niet van welke bron dan ook voorzien, met als klap op de vuurpijl de stelling dat hij zelfs in China gevraagd zou zijn, maar dat kan ik ook uit mijn duimen zuigen, hoor, doch het plus absoluut wél van bronnen voorziene lemma over de zéér encylopediewaardige Mr. Ausma wil men dan op totaal geen enkele basis of grond (laten) verwijderen: als dat géén "PUNT"-nominatie van jullie is, dan wéét ik het toch echt wel niet meer, hoor!!! En wil de "Arbcom" (waartoe jij als voormalig mod trouwens niet behoort, doch die zich opnieuw in een voor hen zéér kenmerkend stilzwijgen hult), nu zo vriendelijk zijn zich aan haar reglement en opdracht te houden en die mail publiceren?

P.S.: jullie durven en willen hem toch niet openbaar maken, terwijl dit volgens jullie eigen regels toch wél zou moeten, vandaar dat ik het nu dan maar zélf doe => zet hem snel in jullie zakagenda:


Doorgestuurd bericht ----------

Van: Bart Versieck <bversieck@gmail.com> Datum: 19 februari 2017 om 00:18 Onderwerp: Hierbij teken ik beroep aan tegen mijn huidige blokkade en tegen uw uitspraak Aan: "arbcom-nl@lists.wikimedia.org" <arbcom-nl@lists.wikimedia.org>

Beste juryleden,

Jullie van de "Arbcom" hebben je stomweg niet aan ​jullie ei​gen reglement gehouden bij jullie uitspraak. Namelijk niet aan Artikel 1 (doel van de arbitragecommissie), en met name niet aan subartikels 1 en 2 daaruit. Het doel is immers om problemen op te lossen (subartikel 1), wat jullie bepaald niet doen met deze uitspraak, want die veroorzaakt juist alleen maar problemen, en van het behandelen van problemen waarbij dit project ten doel heeft om een encyclopedie te scheppen en te onderhouden (aan de hand van de vijf zuilen), zoals vermeld in subartikel 2, lijkt me ook bepaald geen sprake. Ik zou werkelijk niet inzien hoe deze laatste en een na laatste blokkade door onze onnozele madam bijdraagt aan het bereiken van deze doelstellingen van dit project. Een onnozele - of eigenlijk meer een uitgekookte - madam die haar hoofd alleen maar heeft bij het zich onmisbaar maken door uren en uren te werken aan de anoniemenbestrijding, zodat niemand (en ook uw commissie niet) deze zeer rotte appel in de mand (jullie kennen het spreekwoord) durft aan te pakken, die hier nog maar één missie heeft op dit project, namelijk de corrupte artikelen van haar vriendjes te beschermen.

Zo ook in het geval het artikel van de (waarschijnlijk) nepjurist Arnoud Engelfriet, de "hulp en toeverlaat in bange Wikimedia-dagen". Ik heb dat bronsjabloon immers volkomen terecht geplaatst, want als inderdaad blijkt dat de bron van die meestertitel niet boven water komt, hebben jullie ironisch genoeg zélf bij "Wikimedia" maken met het fenomeen dat - en ik citeer - "elke idioot zich jurist kan noemen" (zie ook de overlegpagina van "zijn" artikel)!

Met deze uitspraak overtreedt jullie arbitragecommissie dus zeer duidelijk de arbitragewet, en dat is in strijd met nota bene zelfs ook jullie eigen gebruiksvoorwaarden: "Weet dat u juridisch verantwoordelijk bent voor al uw bijdragen, bewerkingen en het hergebruik van inhoud van Wikimedia-sites volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en andere van toepassing zijnde wetten (mogelijk inclusief de wetten van het land waar u leeft of het land waar u inhoud bekijkt of bewerkt)?"

Kortom, jullie commissie heeft zich bij deze uitspraak over mij als een illegale rechtbank gedragen, en dat is in strijd met tenminste de Nederlandse wetgeving, en mogelijk ook met andere wetgevingen, en ZEKER met de gebruiksvoorwaarden van de "Foundation" (zie hierboven).

Ik vorder en verzoek de arbitragecommissie dan ook dat zij haar illegale handelen staakt door per direct de uitspraak ofwel in te trekken ofwel aan te passen zodat ze wél in lijn is met de wetgeving(en) en jullie gebruiksvoorwaarden, en tevens opdracht te geven de blokkade stante pede te beëindigen omdat mijn bijdragen zowel in overeenstemming waren met de vijf zuilen, alsook de wetgeving en de gebruiksvoorwaarden, wat meer is dan over de uitspraak gezegd kan worden. Ook betwijfel ik sterk of jullie arbitragecommissie zich wel aan de eisen houdt die de "Foundation" aan een dergelijke commissie stelt met haar overtredingen van genoemde wetgevingen en zijn gebruiksvoorwaarden. Een uitspraak zonder enige geldigheid, en alleen al op deze grond zou mijn blokkade onverwijld teruggedraaid moeten worden. Immers, wat is de waarde van de uitspraak van een arbitragecommissie als die zich een illegale rechtbank gedraagt en elke regel- en wetgeving aan haar laars lapt? NIKS!

Tenslotte verzoek ik jullie, leden van de "Arbcom", om "MoiraMoira" OT te blokkeren vanwege haar overduidelijk steevast ontwrichtend gedrag.

-- Met vriendelijke groeten Bart Versieck 20 feb 2017 17:10 (CET)

Als de commissie zich hier niet door laat overtuigen weet ik het ook niet meer. Woody|(?) 20 feb 2017 17:31 (CET)

OP dichtgezet[bewerken]

Bart,

Je bijdragen van vandaag met geroddel over de titel van Engelfriet hebben niks met je blokkade te maken. Je hoort de spelregels inmiddels te kunnen dromen dus ik doe verder geen moeite ze uit te leggen. De OP en mailfunctie zijn dichtgezet voor de resterende duur van de blokkade. CaAl (overleg) 20 feb 2017 17:15 (CET)

Uitspraak van de Arbitragecommissie[bewerken]

Beste Bart, de Arbitragecommissie heeft uitspraak gedaan in de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken#Blokkade Bart Versieck 9. Groeten, namens de Arbitragecommissie, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 20 feb 2017 18:13 (CET)

Ondertekening[bewerken]

Voordat je weer geblokkeerd wordt, wil ik je er nog snel even aan herinneren dat je ondertekening niet aan de eisen voldoet, dus zou je nog snel even, nu het nog kan, naar je voorkeuren willen gaan, en daar het vakje achter "Tekst voor ondertekening:" helemaal leeg willen maken? Iemand die zo veel aandacht voor details als aanhalingstekens en wikilinks heeft, moet kunnen begrijpen dat zoiets voor sommige gebruikers belangrijk is. Groet, WIKIKLAAS overleg 25 feb 2017 19:13 (CET)

Suggestie[bewerken]

Bart, het kan toch niet zo moeilijk zijn? Hier staan de regels waaraan jij je moet houden volgens de nu geldende arbcom-uitspraak. Voor jou gelden dus, om bekende redenen, regels die strenger zijn dan voor de gemiddelde gebruiker. Het beste voor jou lijkt me om steeds voordat je klikt op "Wijzigingen opslaan", nog even na te gaan of je niet ingaat tegen de arbcom-uitspraak. Je bent een volwassen man, dus dit zou toch moeten lukken, als je tenminste geen permanent blok (OT) wilt krijgen. Succes gewenst hiermee.

Een opmerking over Engelfriet: niet van iedere academicus zullen er makkelijk bronnen te vinden zijn die aantonen dat hij/zij de graad heeft behaald. Maar tegelijkertijd is het zo dat de linken die je hebt aangedragen niet serieuze aanleiding geven te betwijfelen dat deze persoon netjes afgestudeerd is.

Met vriendelijke groeten en een prettig weekend gewenst, Bob.v.R (overleg) 25 feb 2017 20:55 (CET)

Beste Bob, het wordt mij integendeel juist helemaal niet duidelijk of we al dan niet met een academicus van doen hebben: hij werkt immers naar eigen zeggen bij een juridisch adviesbureau, en daar is geen enkele controle op. Zoals dat wél het geval is als iemand bij een advocatenkantoor werkt. Dan moet je immers bij de balie ingeschreven zijn. Verder heeft het er gezien de informatie die zijdelings is ingewonnen toch echt wel minstens de schijn van dat we hier met een nepper van doen hebben, en dan kunnen jullie het hier echt allemaal schudden, hoor!!! Tussen haakjes, waarom is een advocaat die volgens een van zijn collega's (en tevens ook nu niet bepaald zijn beste vriend - op zijn minst gezegd of zachtst uitgedrukt -, moet je weten) dicht achter Anker zit zogezegd niet E, en een "jurist" die alle schijn tegen heeft wel E volgens "MM" en kennelijk ook volgens jou? Dat is heel simpel: omdat die "MM" door en door corrupt of zo corrupt als iets is met al die artikeltjes van haar Wikimedia- en sportvriendjes die ze voortdurend in bescherming neemt (ik bedoelde trouwens over honkbal i.p.v. voetbal toen ik het over haar eigen artikelen had). Dat kan ze wel onder een berg hard werken verschuilen, maar toch is dat de waarheid en niets anders dan de waarheid (die kan hard zijn, maar het is en blijft wel de waarheid!!!). Ook met vriendelijke groeten en nog een prettige zondag verder! Bart Versieck 26 feb 2017 17:34 (CET)

Blokkade onbepaalde tijd[bewerken]

Beste Bart,

Je hebt de arbcomuitspraak overtreden. Dit is de vijfde keer binnen zes maanden dat je hiervoor geblokkeerd wordt. De blokkadeduur is daarmee van onbepaalde tijd. Je kan bij de arbcom een verzoek tot beoordeling van deze blokkade vragen. Indien de arbcom de blokkade terecht vindt, zal je niet eerder dan 26 februari 2018 - en mogelijk (veel) later of niet - gedeblokkeerd worden. Op deze pagina staat een toelichting op de blokkade.

De bewerkingsrechten van de OP zijn enkel en alleen opengelaten voor een beleefde en zakelijke discussie over de blokkade. Alles wat daarbuiten valt, leidt direct en onherroepelijk tot het dichtzetten van de OP.

Groet, CaAl (overleg) 26 feb 2017 15:40 (CET)

"De bewerkingsrechten van de OP zijn enkel en alleen opengelaten voor een beleefde en zakelijke discussie over de blokkade." En toch was de eerste edit van jou op deze OP geen reactie op het blok, maar een vieze aantijging richting een medegebruiker. OP en mailfunctie zijn dus dichtgezet. CaAl (overleg) 26 feb 2017 17:41 (CET)