Overleg gebruiker:Bobzwamborn

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Stop

Deze gebruiker heeft misbruik gemaakt van sokpoppen. Er is een blokkade opgelegd conform de richtlijnen om bijdragen met de betreffende accounts en/of ip-adressen tegen te gaan.

Sokpop

I.v.m. misbruik van sokpoppen en herhaalde bewerkingsblokkadeontduiking om door te kunnen gaan met diverse dubieuze en ongewenste bewerkingen die een goede opbouw van de encyclopedie schaden zijn de volgende accounts zoals vastgesteld via bewerkingsonderzoek voor onbepaalde tijd geblokkeerd:

Gebruiker kan zich zoals destijds uitgelegd wenden tot de arbitragecommissie. Het meest recente account heeft hiertoe een niet mee geblokkeerde email- en overlegpaginafunctie.


Warning icon.png Waarschuwing
Beste gebruiker, hierbij krijgt u een waarschuwing. Nadere uitleg kunt u onderaan deze waarschuwing vinden.

Wanneer blijkt dat u na deze waarschuwing toch doorgaat met de geconstateerde ongewenste bewerkingen, dan wordt uw account geblokkeerd. Als u dit account enkel gebruikt voor vandalisme, dan zal de blokkade snel en voor onbepaalde tijd zijn. In minder ernstige gevallen kan een blokkade voor korte tijd volgen. Gaat u hierna weer door met de ongewenste bewerkingen, dan volgt, mogelijk zonder nieuwe waarschuwing, een lange blokkade. Als u constructief bij wil gaan dragen aan de encyclopedie, lees dan onze welkomstpagina.

  1. 18 jun 2011 19:53 (CEST) doorgaan met bewerkingsoorlogen mbt spelling
    • blok - 3 dagen
  2. 9 okt 2011 22:36 (CEST) Dubieuze edit op Lijst van keizers van het Roomse Rijk

Mensen[bewerken]

Hallo en welkom op Wikipedia. Ik heb voor de tweede maal je titelwijziging van Homo (geslacht) naar Mensen (Homo) ongedaan gemaakt. Daarvoor heb ik goede redenen: de termen "mensen" en "mens" verwijzen op dit moment nl. door naar het artikel mens, dat over de moderne mens (Homo sapines) gaat. Dat wil zeggen dat het woord "mens" meerdere betekenissen kan hebben: zowel het geslacht Homo als de soort Homo sapiens kunnen ermee worden aangeduid. Het is dus veel logischer om van mens (en mensen) een doorverwijspagina te maken en de titels van de artikelen zo min mogelijk disambiguiteit te geven. Vr. groet, Woudloper overleg 27 mei 2010 16:49 (CEST)

Als u goed gekeken had was dat niet zo of misschien beter, was dat niet de bedoeling. De bedoeling is dat: Mensen (homo) wordt verwezen naar de geslachtsnaam. Mens (homo sapiens) moet worden verwezen naar de soortnaam. Mocht u enige verwijzingsfouten tegenkomen dan verzoek ik u met mij dit probleem op te lossen. Bij voorbaat dank. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bobzwamborn (overleg · bijdragen)

Dit is een ingewikkelde zaak. Het komt echter vaker voor dat de experts (in dit geval biologen/taxologen) een specialistischer definitie gebruiken dan in het algemeen spraakgebruik gangbaar is. Daarom is er, meen ik, wel iets voor te zeggen de wetenschappelijke namen aan te houden als titels. Het artikel "mens" zou dan een meer algemene optiek moeten krijgen, waarin zowel Homo sapiens als andere mensensoorten beschreven worden. In ieder geval wordt in de huidige situatie onvoldoende recht gedaan aan de verschillen in betekenis(sen).
Ik begrijp niet helemaal wat je met "verwijzingsfouten" bedoelt.
Overigens kun je overlegbijdragen ondertekenen door vier tildes te typen (zo dus: ~~~~). Vr. groet, Woudloper overleg 27 mei 2010 17:04 (CEST)

Zowel de Neanderthaler, Heidelbergmens, Floresmens als de Moderne Mens (Nederlandse namen) plus de anderen waarvoor 'alleen' een Latijnse naam voor is worden in de teksten alzo als groep aangeduid. Het lijkt me logisch deze vanaf: Mensen (Homo (geslacht)) naar deze groep te verwijzen; en vanaf:Mens (Homo sapiens (soort) naar wat u typt naar alleen de gehele huidige wereldbevolking met diens voorouders. Met 'verwijzingsfouten' bedoel ik dat slechts hierna alleen de titels goed moeten verwijzen. Als u enige fout ziet, gaarne dit dan verbeteren. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bobzwamborn (overleg · bijdragen)

Beste Bobzwamborn, ten eerste voel ik me genoodzaakt een aantal huishoudelijke zaken aan te stippen. Eén daarvan is het ondertekenen van overlegbijdragen, waar ik u hierboven al op wees: dit houdt overlegpagina's overzichtelijk. Een andere "regel" op Wikipedia is niet wijzigingen door te voeren die door anderen betwist worden. Ondanks dat u goede redenen heeft, was het dus beleefder geweest even te wachten met opnieuw doorvoeren tot er overleg gevoerd was waar een redelijke consensus uit voortkwam. Zeker als die wijzigingen ingaan tegen eerder gemaakte afspraken. Ik geloof dat een van degenen die uw wijzigingen terugdraaide op zo'n afspraak (over naamgeving) wees. Overigens staan hierboven (in het rozige sjabloon) links naar de richtlijnen van dit project. Hoewel dat waarschijnlijk wat veel is om in een keer te lezen, kan ik u aanraden ze eens door te nemen.
Dan inhoudelijk: wellicht kunnen we beter bij het begin beginnen. Klopt het volgens u dat het woord "mens" nooit voor alleen Homo sapiens ("moderne mens") gebruikt wordt? Woudloper overleg 27 mei 2010 17:34 (CEST)

Hallo ik zat nog even te tobben met de titel weergeving. (in de tijd dat ik daar mee bezig was bent u alles weer aan het terugdraaien. Ik zal het u even voorleggen: Mens (Homo sapiens). Mensen (Homo (geslacht)). Homo -> doorverwijzen naar: Mensen (Homo (geslacht)). Homo sapiens -> doorverwijzen naar: Mens (Homo sapiens). in de taxonomie is het gebruikelijk dat (bijvoorbeeld): Chimpansee (Pan troglodytes) Chimpansees (Pan (geslacht)) Pan -> doorverwijzen naar: Chimpansees (Pan (geslacht)). Pan troglodytes -> doorverwijzen naar: Chimpansee (Pan troglodytes) Ik was dus bijna klaar, echter ik had een hoofdletterfout gemaakt in de titelweergeving. De boel werd niet meer doorverwezen en ik was dus naar de fout aan het zoeken, natuurlijk de fout gevonden. Maar wat bemerk ik. Alles werd weer teruggedraaid! Begrijpt u nou iets van taxonomische indelingen of niet! of heeft u soms een ander probleem? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bobzwamborn (overleg · bijdragen)

Er zijn inderdaad wel een aantal syntax-gerelateerde problemen tegen de titels die u voorstelt, maar dat lijkt me op het moment niet zo urgent. Wat me belangrijker lijkt is dat u inhoudelijk aangeeft waarom u vindt dat het woord "mens" niet naar het artikel over de moderne mens maar naar het artikel over het geslcht Homo dient te gaan. Dat heeft u tot noch toe niet onderbouwd. Ondertekenen doet u door vier tildes te typen aan het einde van een ovelegbijdrage (~~~~). Vr. groet, Woudloper overleg 27 mei 2010 18:00 (CEST)
Dat het voor u niet urgent is, is in tegenstrijd met datgene wat ik zo graag wilde verbeteren.

Wat er nu gebeurt is dat: Mens, 'Mensen' en Homo sapiens doorverwezen worden naar Mens (Homo sapiens). En dat: Homo doorverwezen wordt naar 'Mensen' (Homo (geslacht)). Taxonomisch niet correct, omdat 'mensen' op zijn beurt weer zou moeten verwezen naar: Mensen (Homo (geslacht)) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bobzwamborn (overleg · bijdragen)

Inmiddels heeft collega Ucucha de titels weer in oorspronkelijke staat hersteld. Ik zou u beleefd doch dringend willen verzoeken de richtlijnen/hulppagina's Wikipedia:Doorverwijspagina, Wikipedia:Benoemen van een pagina en Wikipedia:Bewerkingsoorlog door te lezen voor u verdere titelwijzigingen doorvoert. Daarnaast is Wikipedia:Bij twijfel niet inhalen ook aan te raden.
Taxonomisch gezien heeft het woord "mens" volgens mij geen betekenis. Het is een woord uit het algemene taalgebruik. Zover ik kan inschatten kan het zowel op de soort als op het geslacht slaan, maar daar ben ik niet zeker van. Als mijn vermoeden klopt, heeft u gelijk dat de oude situatie verkeerd was. De vraag komt dan op hoe het wel moet, en daar zijn verschillende antwoorden mogelijk. De vorm die u invoerde voldoet volgens mij echter niet aan de afspraken over titelgeving. Het is dus niet vreemd dat men uw wijzigingen blijft herstellen.
Ik raad u aan de zaak eens, o.v.v. het probleem en uw argumenten voor mogelijke oplossingen, voor te leggen in het biologiecafé en dan eens af te wachten hoe de biologen erover denken. Overigens is het zeker op zo'n centrale overlegplek ten zeerste aan te raden al uw overlegbijdragen af te sluiten met vier tildes (~~~~). Vr. groet, Woudloper overleg 27 mei 2010 19:05 (CEST)

Philippos/Filippos[bewerken]

Beste Bob,

Alle Macedonische koningen worden hier met Ph geschreven. Graag eerst overleg plegen in plaats van dit klakkeloos te wijzigen. Michiel (overleg) 9 jun 2011 17:18 (CEST)

x-ks[bewerken]

Dag Bobzwamborn,

Waarom nou toch weer die namen veranderd? De naam van het lemma is met een x, de conventie is met een x, we hebben het allemaal geleerd met een x, Google komt met 183000 tegen 443 uitkomsten uit op een x. Wat zijn de argumenten om dit met ks te spellen? Wellicht heb je een punt, dus start op de juiste pagina een discussie en overtuig ons ;-). Fijne pinksterdagen. 3 Wise Men (overleg) 11 jun 2011 20:42 (CEST)

Hallo ja, ik geloof dat ik het u nog niet heb laten weten, maar de Nederlands-fonetische benadering van Alexander is Aleksander. Deze spelwijze wordt door meerdere talen als normaal beschouwd. Het is gewoon de kwestie: wil je seks of wil je sex. Ik heb het trouwens zelf niet verzonnen, maar de spelling Aleksander valt dus uit de lijst van meerdere taalschriften te herleiden en is dus nogmaals de beste Nederlands-fonetische benadering.

Overleg[bewerken]

Beste Bobzwamborn, u maakte de afgelopen dagen vaak iemands wijzigingen ongedaan, meest recentelijk op het inmiddels door mij beveiligde artikel Alexander III de Grote. Dit wordt ook wel gezien als het voeren van een 'bewerkingsoorlog' en is zeer onwenselijk. Het is beter om eerst te overleggen met de andere collega's en de uitkomst daarvan af te wachten. Aan de titel van het artikel is te zien dat op dit moment een spelling met 'x' gebruikelijk is. Om verandering te brengen in de status quo is overleg, soms heel veel overleg, nodig. Hoe valide uw argumenten ook zijn, de wijze waarop de artikelen zijn ingericht, dient altijd te berusten op voldoende draagvlak binnen de gemeenschap. Het kan daarom raadzaam zijn om anderen bij het overleg te betrekken met een melding op WP:OG, zodat bekeken kan worden welke standpunt de meeste steun geniet. Zie voor meer informatie Wikipedia:Conflictafhandeling. Met vriendelijke groet, Mathonius 11 jun 2011 22:39 (CEST)

En daar sluit ik me bij aan. Graag eerst serieus overleggen in plaats van te proberen je zin door te drijven. Michiel (overleg) 11 jun 2011 22:42 (CEST)

Mij best: Door de eeuwen heen is taal onderhevig aan verandering. Het fonetiseren van woorden en namen is daarbij tevens aan onderhevig. Dat het Nederlands in zijn geheel niet fonetisch is is mij zeer wel bekend. Neemt niet weg dat met de huidige Nedelandse spelling al heel wat te benaderen valt. Bij deze is het dan ook gewenst dit zoveel mogelijk toe te passen daar waar mogelijk. Oude spelwijzes vanuit de brontekst tot de spelwijzes van woorden tot nu toe behoeven nog steeds niet helemaal goed te zijn, daar het nu ineens 2011 is. Het zoveel mogelijk benaderen van de fonetiek in kwestie 'Philippos' is het resultaat 'Filippos' een betere benadering in de richting van de fonetiek der Nederlands. Tevens, en al eerder vermeldt, Filippos wordt op deze wijze in meerdere talen geschreven en is dus herleidbaar en niet verzonnen.

Bob, als je doorgaat met mijn terugdraaiingen terug te draaien zal ik een blokkadeverzoek tegen je indienen. Michiel (overleg) 11 jun 2011 22:59 (CEST)

Citaat uit mijn overlegpagina: "Geachte MvdLeeuw, hier B.Zwamborn betreft het onderwerp Filippos I. Kijk nou eens naar alle koningen van het Macedonische rijk beginnend bij Karanos (Caranus van Macedonië) tot en met Aleksander III de Grote (Alexander III de Grote). Dan zie je misschien hoe ik te werk ben gegaan. Al de namen van de koningen van Macedonië zijn aangepast naar de meest Nederlands-fonetische benadering, herleidbaar uit de lijst van de namen uit andere talen. Eigenlijk stelt het mij teleur dan nou juist mensen zoals jij zit te mierenneuken over een oude spelwijze."

Bob, het gaat er niet om of je gelijk hebt (wie weet heb je dat wel), maar dat je botweg zonder overleg dit soort wijzigingen doordrukt, hoewel meerdere gebruikers je al gevraagd hebben dat niet zonder overleg te doen. Michiel (overleg) 11 jun 2011 23:13 (CEST)
"Och overleg, wanneer iemand overtuigd is van zijn gelijk, behoeft dat toch geen overleg, slechts toelichting." En met dit soort opmerkingen bewijs je jezelf geen dienst, dacht ik zo. Michiel (overleg) 11 jun 2011 23:17 (CEST)

Ondertekenen[bewerken]

Vertel eens Bob, waarom vertik je het eigenlijk categorisch je bijdragen te ondertekenen, terwijl je dat al herhaaldelijk gevraagd is? Michiel (overleg) 12 jun 2011 00:37 (CEST)

Ik zou niet weten wat je bedoeld. Is dat zo belangrijk dan. Werk is werk.

Blokkade[bewerken]

Hallo Bobzwamborn,

Vanwege deze bewerking heb ik je voor 12 uur geblokkeerd. Zie ook persoonlijke aanvallen.

Met vriendelijke groet, MrBlueSky (overleg) 12 jun 2011 00:52 (CEST)

Ik heb u nogmaals geblokkeerd, dit keer voor 1 dag, omdat u maar blijft doorgaan met wijzigingen door te voeren zonder dat er consensus is over de namen. Mvg, Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 12 jun 2011 18:56 (CEST)
Overigens mag u blij zijn dat ik deze persoonlijke aanval nog niet eens had opgemerkt. - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 12 jun 2011 19:00 (CEST)
Omdat u doorgegaan bent met de bewerkingsoorlogen heb ik u nu voor 3 dagen geblokkeerd. Zie ook dit blokverzoek. Trijnsteloverleg 18 jun 2011 21:13 (CEST)

Macedonische koningen[bewerken]

Bob, ik zie dat je weer onverdroten bent begonnen met het wijzigen van de spelling van de namen van Macedonische koningen.

De discussie hierover op Overleg categorie:Koning van Macedonië ligt weliswaar al een tijd stil, maar dat betekent niet dat er consensus is.

Om te voorkomen dat je weer een blokkade krijgt zoals in juni 2011, raad ik je dringend aan: 1. Te stoppen met deze wijzigingen. 2. Constructief bij te dragen aan bovengenoemd overleg. Michiel (overleg) 28 jan 2012 19:47 (CET)

Gekopieerd van Overleg gebruiker:mvdleeuw:
Geachte, ik heb het tevens ook nog een tijdje aangekeken, hierbij ben ik nu (gisteren) begonnen met het terugdraaien van mijn spelwijze. ik neem aan dat ik daar toch goed aan doe. het zijn tenslotte de officiële benamingen die al tijd niet meer bestonden. daar wanneer ik het toen had teruggedraaid zou hebben, ik er meer dan een week uitgelegen zou zijn. als u goed gekeken heb, en daarbij waarom hebben jullie zelf niet teruggedraaid, ben ik het zelf weer de officiële terminologie aan het herinvoeren. ik zou eerst maar eens goed lezen wat er gecorrigeerd is, dan blindelings uw rancune op mij te botvoeren. let wel, als de lijst van koningen van Macedonië, heb ik alleen achter de offiële meestal op de Latijn gebaseerde namen van de betreffende koningen erachter tussen haakjes een meer fonetische benaming die ferifieerbaar zijn uit andere talen erachter gezet. alle in de tekst onofficiële benamingen heb ik teruggedraaid naar de officiële versie van voorheen. ik vraag u dan ook vriendelijk, omdat de gehele lijst nog niet af is, om toestemming om hiermee door te mogen gaan met het afmaken van het geheel.
in afwachting van uw antwoord en hopelijk toestemming waar u allen meer hebt dan voorheen, uw nederige dienaar (of zoiets). – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door BobZwamborn (overleg · bijdragen) 29 januari 2012 13:37
Bob, de discussie heeft in ieder geval aangetoond dat er niet zoiets bestaat als "de officiële benamingen". Daarom: haak aan bij de discussie op Overleg categorie:Koning van Macedonië. Wie weet krijg je nog gelijk ook. Het gaat overigens niet om toestemming, maar om consensus. Michiel (overleg) 29 jan 2012 15:05 (CET)

Waarschuwing[bewerken]

Bob, ik zie dat je gewoon doorgaat met je wijzigingen in plaats van te overleggen. Als dit zo doorgaat zal ik me genoodzaakt zien een blokkade aan te vragen. Michiel (overleg) 31 jan 2012 22:59 (CET)

Categorieën[bewerken]

Hallo Bob, ik zie dat je diverse artikelen aan het aanmaken bent over Afghaanse steden. Dat is heel fijn uiteraard, maar zou je in het vervolg een categorie willen toevoegen onderaan het artikel? Dat kan middels [[Categorie:Stad in Afghanistan]]. Of een "diepere" categorie als deze van toepassing is. Ook wordt bij dergelijke korte artikeltjes normaliter het beginnetje-sjabloon ingevoegd: {{Beginnetje|Steden|2012|03|14}}. Alvast bedankt en succes. Velocitas(↑) 14 mrt 2012 14:21 (CET)

Dag Bob,
Graag ook geen toevoegingen tussen haakjes aan titels toevoegen wanneer er geen duidelijke doorverwijsconstructie wordt aangelegd, zoals een doorverwijspagina of een {zie artikel}-sjabloon, of wanneer er geen homoniem onderwerp voorhanden is. Ik heb enkele van je onnodige acties met betrekking tot Afghanistan ongedaan gemaakt, de incorrecte wijzigingen op de lijst van grote Afghaanse steden incluis. Groet, Gertjan R 14 mrt 2012 21:14 (CET)

En graag geen pagina's leegmaken, zoals op Mihtarlam (district). Als een pagina weg moet dan is WP:TVP de plaats om dat te regelen. Dank! ElfjeTwaalfje (overleg) 15 mrt 2012 01:14 (CET)

Ha Bob, ook nog het verzoek om bij deze serie te denken aan de links naar anderstaluge wikipedia's (interwiki's). Zie Help:Gebruik van interwiki-links. Dat scheelt allemaal weer een hoop nawerk. Waar er over gelijknamige stad en district nu nog weinig te melden valt, zou ik voorstellen ze voor nu even samen te pakken. mvg Agora (overleg) 16 mrt 2012 14:31 (CET)
Als ze quasi samenvallen (in hoeverre is duidelijk hoe de gemeentegrenzen zijn afgelijnd?) is het zelfs permanent wenselijk om ze samen te behandelen, lijkt me. Dit even breder aankaarten in Wikipedia:De Nulmeridiaan kan zeker geen kwaad. Groet en succes verder, Gertjan R 17 mrt 2012 15:26 (CET)