Overleg gebruiker:Gouwenaar/Archief 2010

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inhoud

2010[bewerken]

NewYear2010.jpg
  • Beste Gouwenaar
  • Een gezond, gelukkig en vredig 2010.
  • Met vriendelijke groet, Lidewij 1 jan 2010 12:49 (CET)
  • Dank voorde goede wensen en natuurlijk voor jou hetzelfde. Gouwenaar 1 jan 2010 15:57 (CET)

wederzijds[bewerken]

Gouwenaar, ik was inderdaad verkeerd in mijn woorden. Mijn bedoeling was uiteraard het zijn van een ambt "herstellen", maar deze verwoording zoals nu opgegeven (burgemeesterschap is geen functie) kon alleen maar verwarring stichten. Ik had ook wat zorgvuldiger moeten zijn in mijn omschrijving. Ik wou net te snel iets herstellen waarbij ik zelf tegen de taal zondigde ... groet. Dietzsche 5 jan 2010 11:21 (CET)

Maar je correctie was uitstekend, waarvoor mijn dank. Gouwenaar 5 jan 2010 12:51 (CET)

Cijfers cbs[bewerken]

Hallo Gouwenaar, ik zag dat je van de gemeente Zuidplas de cijfers had ingevuld op [1]. Ik heb voor de nieuwe gemeentes Oldambt en Peel en Maas de getallen van de oude gemeentes bij elkaar opgeteld, idem voor het samengevoegde Venlo. Maar van de gemeentes Horst aan de Maas en Venray is er geen 1 op 1 optelling mogelijk omdat de gemeente Meerlo-Wanssum is opgeplitst in twee delen. Heb jij enig idee hoe we aan die gegevens komen. (En als het optellen van mij geen goed idee is hoor ik het ook graag.) Groetjes - Romaine (overleg) 6 jan 2010 02:46 (CET)

Dit moet voor alle gemeentes ook nog gebeuren voor de landoppervlakte. Ik wacht je reactie daaromtrent even af. Groetjes - Romaine (overleg) 6 jan 2010 02:48 (CET)
Daar waar het gaat om het samenvoegen van gemeenten kan imo een simpele optelling volstaan. Het sjabloon is door Michiel1972 (overleg | bijdragen | bloks) bijgewerkt tot november 2009. Daarvoor zijn de gegevens gebruikt van CBS-Statline van 30 november 2009 en die hebben uitsluitend betrekking op de totalen van de desbetreffende gemeenten. Er bestaat ook een overzicht in Statline op buurtniveau, maar die is gebaseerd op het overzicht kerncijfers wijken en buurten 2003-2008. Het invoegen van die gegevens vervuilt imo het overzicht omdat dan gegevens uit 2008 ingevoegd worden in een tabel die gebaseerd is op de gegevens d.d. 30 november 2009. Bij een eerstkomende update van de gegevens in het sjabloon wordt het een en ander vermoedelijk rechtgetrokken. Maar raadpleeg Michiel1972, hij heeft gezorgd voor de actualisering van de gevens. Met vr. groet, Gouwenaar 6 jan 2010 13:19 (CET)

FOP Nederland[bewerken]

Hallo Gouwenaar, we hadden het niet zo lang geleden over de toelichting van Engelfriet op Vrijheid van Panorama in Nederland en Openbare plaats. De door jou getoonde websites staan nu permanent op mijn gebruikerspagina. Een vervelende discussie loopt op nl-duitsland i.v.m de uitleg van FOP-NL. Een discussiebijdrager dacht zelfs dat Nederland helemaal geen FOP kent!! (Was me overigens op Commons ook al eens met een Nederlander overkomen, nog erger.)

Ik heb geweigerd de discussie daar voort te zetten en heb het slot van de discussie nu geplaatst op Talkpage van User:Lupo en zou het op prijs stellen als je er ook eens naar kijkt. De toelichting van Engelfriet is redelijk duidelijk, maar vertel de inhoud samengevat maar eens in het Duits + Engels. Het antwoord is ook al binnen evenals mijn commentaar daar weer op. Groetend, Gerard.--GerardusS 7 jan 2010 17:09 (CET)

Dag Gerardus, over het algemeen red ik mij aardig in het Duits en in het Engels, maar als het erg specialistisch wordt en dat geldt zeker voor juridisch ingewikkelde zaken zoals het auteursrecht, dan wordt ik buitengewoon voorzichtig om geen termen te gebruiken, die juridisch in een andere taal wellicht geheel anders kunnen worden opgevat. Waar zit jouw probleem in deze passage? Wellicht zou je bij Engelfriet zelf kunnen informeren of de informatie op zijn website ook in andere talen beschikbaar is. Hij is in dit soort zaken heel benaderbaar heb ik begrepen. Met vr. groet, Gouwenaar 7 jan 2010 19:44 (CET)
Het probleem zit hem thans in de betekenis van het begrip: Openbare ruimte/Openbare plaats/publieke ruimte. Hoe moet dat gedefinieerd worden, zodat het voor de toekomst vastgeslegd kan worden in het hoofdstuk: Vrijheid van panorama in Nederland (FOP NL). Ik heb uitgelegd, dat wat in het gedeelte Privacy wordt uiteengezet, ook zo gelezen kan worden in het gedeelte Panoramavrijheid. Lupo zegt dat dit idee van ons/mij te geconstrueerd is en wil het bewezen zien. Ja, dat kan alleen Engelfriet, waar ik, die nooit iets te maken heb gehad met juridische zaken, nog nooit van had gehoord. Ik probeer het vanuit mijn boerenverstand te beredeneren, jij zette mij op het juiste spoor. Ik zou het op prijs stellen als je deze moeilijke taak uit handen zou willen nemen (ik ben ook doodmoe van al dit gediscussieer). Ik zou het ook op prijs stellen als je hier enig begrip voor kunt opbrengen. Groetend, Gerard.--GerardusS 7 jan 2010 20:33 (CET)

De memorie van toelichting bij de wetswijziging van 2004 zegt [2]:

"Het huidige artikel 18 maakt het mogelijk bouw- en beeldhouwwerken die aan de openbare weg staan onder zekere voorwaarden af te beelden. Artikel 5, derde lid, onder h, van de richtlijn laat een beperking toe ten aanzien van het gebruik van werken van architectuur of beeldhouwwerken gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden ondergebracht. De commissie auteursrecht heeft voorgesteld de bepaling te wijzigen, mede gelet op de gebleken maatschappelijke behoefte tot aanpassing, met name wat betreft de vereisten van de «hoofdvoorstelling» en het«afwijkend formaat».

Het voorstel van de commissie wordt overgenomen. Waar het gaat om bouw- en beeldhouwwerken die zijn gemaakt om permanent in de openbare ruimte te worden geplaatst, spreekt de gedachte aan dat deze werken daarmee tot op zekere hoogte deel uitmaken van het publiek domein. Er passen beperkingen op het auteursrecht terzake van de werken die door iedereen kunnen worden waargenomen, die deel uitmaken van het straatbeeld en die daarmee tot ieders leefwereld behoren. Met die gedachte is in overeenstemming een zekere vrijheid van gebruik van zulke werken, zoals zij zich in die openbare ruimte, dus in dat straatbeeld respectievelijk die leefwereld bevinden. Het kan dan gaan om een reisgids, gewijd aan een bepaalde stad of regio, om een aan een specifieke architectuurstroming gewijd overzichtsboek of om ansichtkaarten.<br?> De mogelijkheid om zich op de beperking te beroepen is echter terecht aan verschillende voorwaarden gebonden. Het moet gaan om werken die bestemd zijn om blijvend op een specifieke daarvoor bestemde openbare plaats, dat wil zeggen aan de openbare weg, in een openbaar park of in openbare gebouwen te worden geplaatst. De beperking is niet van toepassing op werken, die zijn geplaatst in een museum, in een ontvangsthal van een bedrijf of in een niet voor het publiek toegankelijke beeldentuin. Evenmin vallen werken die deel uitmaken van een slechts tijdelijke tentoonstelling op een stadsplein of andere openbare plaats onder de beperking. De voorwaarde van een afwijkend formaat, die met name in de digitale omgeving tot zeer lastige afbakenings- en interpretatieproblemen aanleiding kan geven, is evenwel, in lijn met het advies van de commissie, geschrapt. De voorgestelde bepaling is niet van toepassing op driedimensionale verveelvoudigingen, in de vorm van maquettes, souvenirs, sneeuwbolletjes of op schaal gemaakte reproducties; in de huidige situatie brengt het voorstel dus in zoverre geen wijziging.<br?> Met de commissie kan worden ingestemd dat als het gaat om de vrijheid tot het overnemen van de werken bedoeld in artikel 18, daaraan wat betreft het overnemen in compilatiewerken een zekere beperking mag worden gesteld. Die beperking bestaat er in dat in die situatie slechts enkele van de werken mogen worden overgenomen. Aldus is voorzien in het bezwaar dat aan een enkele maker een geheel boek kan worden gewijd, waarmee het doel van deze beperking zou worden voorbijgeschoten (en strijd met de drie-stappen-toets zou ontstaan), als althans de maker niet in de opbrengsten daarvan zou kunnen meedelen. Deze bepaling is ontleend aan artikel 16, derde lid, van de Auteurswet 1912"

Maar om dit op een verantwoorde wijze om te zetten in een juridisch sluitende Duitse of Engelse tekst durf ik mij niet te wagen. Wel zal ik Engefriet mailen of zijn informatie ook in andere talen beschikbaar is. Natuurlijk alle begrip voor jouw inspanningen op dit punt, maar ik weet niet of ik de juiste persoon ben om het stokje van je over te nemen (noch juridisch geschoold, noch taalkundig). Gouwenaar 7 jan 2010 21:41 (CET)

Als ik mag Gouwenaar, Gerardus, ik heb de link naar Lupo gelezen. Het is mij nog niet helemaal duidelijk waar het jou om gaat. Stel ik maak een foto bij jou, zou die dan onder panoramavrijheid vallen of niet. Is dat de kern van je vraag? Peter b 8 jan 2010 00:17 (CET)
Nou nee, gesteld je maakt een foto, als ik je heb uitgenodigd en ik geef je daartoe toestemming, dan is de foto op Commons niet toegestaan omdat mijn tuin niet gerekend wordt tot openbare ruimte, aangezien het hier handelt om een der uitzonderingen: een niet voor het publiek toegankelijke tuin. Zodra ik de tuin ga openstellen voor het publiek, vervalt deze uitzondering.

Het probleem ontstond rond de tuin van KMM. In het zogenaamde DACH-gebied (Deutschland-Austria-Schweiz) is er in tuinen met een hek eromheen en een kassa geen Panoramafreiheit, want niet vanaf de openbare weg te fotograferen. Wel dus een beeld in mijn voortuin, op voorwaarde dat je daar geen trap voor nodig hebt want dan mag het weer niet. In enkele dagen is nu duidelijk geworden, waar ik erg van schrik, dat de hele Nederlandse Panoramavrijheid zoals gepubliceerd op Wikimedia Commons is gebaseerd op de wet van 1912 art. 18 ( die alleen vervangen was door een nieuwere wet à la de Belgische, die thans geldt als NO-FOP (hetgeen door onze Vlaamse vrienden weer wordt ontkend)) in plaats van op de vigerende wet van 2004 (door de kamer geloodst in september 2004), waar ik met behulp van Gouwenaar nu ineens over beschik.

De tekst op Commons is dus al ruim 5 jaar fout. Ik verdedig me al enkele jaren (sinds 2007) op Commons en sinds 5 januari j.l. op de.wikipedia tegen wikipedianers die denken dat er in Nederland helemaal geen vrijheid van panorama is.

De jongste wet (waar vind ik overigens het hoofdstuk vrijheid van panorama op nl.wiki ?) is ontstellend ruimer geformuleerd, maar geeft nog de belangrijke vraag wat is een openbare plaats, aangezien de panoramavrijheid ook IN GEBOUWEN van kracht is. Niet in musea, niet in de ontvangsthal van bedrijven en niet in niet voor het publiek toegankelijke beeldentuinen. Maar dan wel in stations, winkelcentra, openbare gebouwen (wat zijn dat dan) etc. etc.

Tweede vraag is er een engelse vertaling beschikbaar?

Mijn vraag tenslotte nog: wie maakt een leesbare samenvatting voor nl.wiki en Wikimedia Commons? Onze vriend Lupo heeft op de.wiki de tekst NU AL aangepast, maar wanneer doet nl.wiki iets? Wie verandert onze regelgeving en ons sjabloon, want e.e.a. komt wel erg lullig over.

PS. Twee weken geleden ontdekte ik dat er voor Liechtenstein nog geen regel was. Wat bleek, daar geldt wellicht de meest ruime vrijheid van panorama die ik ooit heb gelezen. Met hulp van een de.wikipedianer stond de regel in 1 (!) dag op Commons.

Groetend en hopend dat dit verhaal niet te chaotisch is, Gerard.--GerardusS 8 jan 2010 08:55 (CET)

Op mijn verzoek van gisteravond heeft Lupo zojuist in de tekst op Panoramafreiheit Niederlande het begrip Öffentliche Plätze (wat mij te beperkt lijkt) gewijzigd in Öffentliche Orte (iets ruimer, al dekt dat de lading nog niet helemaal). Over snelheid van handelen gesproken!!--GerardusS 8 jan 2010 09:37 (CET)
@GerardusS en @Peter b, het antwoord van Engelfriet op mijn mail naar jullie doorgemaild. Helaas is er geen vertaalde versie van zijn website Fotograferen van kunst op openbare plaatsen, wel is het toegestaan om die tekst te vertalen en te gebruiken onder de BY-SA bepalingen. Verder wees hij nog op de volgende bronnen vakantiepark alleen toegankelijk voor bewoners; toch openbare plaats en binnenruimtes van de Amsterdam ArenA geen openbare plaats. Gouwenaar 8 jan 2010 10:37 (CET)
Jammer, User:Lupo liet mij vanochtend al weten, dat hij deze pagina al meeleest en adviseerde, als Engelfriet niet antwoord, of naar nu blijkt ons niet verder kan helpen, Visser te contactueren. @Peterb: hellup!!. Gerard.--GerardusS 8 jan 2010 11:06 (CET)
Hieraan toegevoegd mijn antwoord aan User:Lupo die dit bericht ook al weer meekreeg:
As I said before I am not a lawyer and in fact very ignorant on these matters, but I observe that the second case is about a wall painting on one of the tribunes of Amsterdam Arena. So not a structural part of the building and neither a sculpture. So that case is not very helpfull or alarming. Your question on purpose made and permanent is in many cases easy to find as many sculptures are listed on websites from Cities or in the case of KMM Sculpture park documented in their catalogue (history of the artwork in question) and it is important to know as well whether the artwork is commissioned (as is often the case these days with new sculptures)--GerardusS 8 jan 2010 11:28 (CET)
Gerardus artikel 18 (overigens heet de wet nog steeds Auteurswet 1912) is een lastig artikel. Het maakt een uitzondering op de hoofdregel, en binnen die uitzondering worden vervolgens beperkingen op de uitzondering gemaakt. Daarnaast is het artikel aangepast om te voldoen aan een EG-richtlijn, hetgeen impliceert dat je het artikel richtlijnconform moet uitleggen. Heb je ergens een link naar de betreffende richtlijn? Vertalen naar het Duits van het citaat uit de memorie van toelichting durf ik niet aan, dat zou een soort van machinevertaling worden. Engels zou ik op zich kunnen, maar ik ben altijd zeer huiverig om juridische begrippen naar het Engels te vertalen. Voor je het weet gebruik je een term die in het Engelse of Amerikaanse rechtssysteem een hele specifieke betekenis heeft, terwijl jij zelf een andere betekenis in gedachten hebt. Dus als er een andere liefhebber is graag. Peter b 8 jan 2010 11:37 (CET)
&Gouwenaar: sorry Jan voor mijn Jaap van gisteren.
&Peterb: een Duitse vertaling is niet nodig, een Engelse wel. Al zou een samenvatting al erg helpen. En waar is de discussiepagina:Panoramavrijheid, zoals andere wikis die wel hebben?
&Gouwenaar & Peter: Ik ben nu zo doodmoe van dit gedoe hier en op Commons, dat ik echt een aantal uren rust moet nemen.Gerard.--GerardusS 8 jan 2010 11:43 (CET)
Zoals al aangegeven is dit onderwerp te specialistisch voor mij om mij te wagen aan een lemma c.q. een vertaling van deze materie. Wel onderschrijf ik de wens van Gerardus voor zowel een juridisch sluitend vertaling als voor een lemma Panoramavrijheid op Wikipedia.nl. Hoe pakken we dit aan? Is die deskundigheid hier beschikbaar? Gouwenaar 8 jan 2010 14:35 (CET)
Ik heb zo'n zin er het bijltje bij neer te gooien. Een lemma Panoramavrijheid is er wel, maar dat omvat eerlijk gezegd niet veel meer dan de titel. En de deskundigheid die je mist, heb ik, zoals gezegd, ook niet. Ik heb het hier redelijk moeilijk mee. Groetend,--GerardusS 8 jan 2010 15:31 (CET)
Gerardus, je onderschat je zelf. De rechtbank in de Arena zaak vroeg zich niet eens af of artikel 18 überhaupt wel van toepassing is op een schilderwerk, terwijl dat toch de eerste vraag zou zijn die de rechtbank had moeten beantwoorden. In het licht van de richtlijn, althans zoals deze genoemd wordt in het citaat uit de memorie van toelichting van Gouwenaar, lijkt het dat enkel beelden en bouwwerken onder artikel 18 vallen, hetgeen jij beter onderkent dan de rechtbank !
Ik wil binnenkort wel een poging wagen om het lemma wat uit te breiden, maar het is niet mijn specialisme. Meedenken stel ik dan ook zeer op prijs. Peter b 9 jan 2010 00:14 (CET)
Inmiddels heb ik de Nederlandse vertaling van de Richtlijn gevonden [*zie hier], en is de conclusie dat ook dat schilderwerk, als het in de openbare ruimte is aangebracht, onder de werking van artikel 18 kan vallen. De Richtlijn, artikel 5 lid 3 sub h, noemt werken zoals werken van architectuur of beeldhouwwerken, dat is dus geen limitatieve opsomming. Peter b 9 jan 2010 10:49 (CET)
Ja de richtlijn, maar dat is toch alleen het raamwerk, waarbinnen de lidstaten zelf de wetgeving kunnen formuleren. Als ik kijk naar Frankrijk, daar mag nog steeds niks (ik geloof alleen de Eifeltoren), ook niet de piramide van Pei. --GerardusS 9 jan 2010 11:07 (CET)
Ja, ja maar de constatering van de rechtbank dat in de Arena geen sprake is van een openbare plaats, maakt dat probleem er niet eenvoudiger op. Nu heb ik, was zelf te ziek gisteren, Lupo gevraagd zelf nadere informatie bij Visser in te winnen. Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden evenals het feit dat hier NIEMAND meediscussieert. Wet van 1912, ja klopt. Maar van 1972-2004 een soort Belgische wet met alle verwarring die daarbij hoort (Atomiumarrest) en dan vanaf 2004 een terugdraaien en moderniseren van de oude wet, waar op Commons geen melding van is gedaan en waar de juridisch niet-onderlegde gebruikers. die iets met beelden in Nederland doen, absoluut niets van weten, omdat nl.wiki niet zoals andere wiki's hierover info verstrekt aan de gebruikers.
Openbare plaats: eindigt dus niet bij de deur c.q. kassa van een gebouw of terrein (zoals in Duitsland met dat vreselijke Hundertwasserarrest), maar zet zich (soms diep) in openbare gebouwen voort: (metro/trein)stations, shoppingmalls (wel de malls, maar niet de shops), culturele complexen met centrale ruimtes, bibliotheken, horecagelegenheden, stadhuizen, ziekenhuizen (denk aan Groningen met zijn pleinen en straten in het complex) multiplexbioscopen (info, krantje, kopje koffie), en zelfs zoals het NAI in Rotterdam met een publieke doorgang dwars door het museum of een situatie zoals in Veendam met museum, theather, openbare bibliotheek onder één dak. Maar er is wel een beperking opgenomen: in musea (ik neem aan niet in het gebouw c.q. entreehal maar in de museumzalen), in entreehallen van bedrijven (raar want men kan toch het hele gebouw noemen). Ik hoorde ook noemen operagebouwen (ha ha, in Nederland, voor zover ik weet is er maar een operagebouw in Nederland, de Stopera in Amsterdam en dat is nu juist ook een stadhuis). Onduidelijk alom. Wie beantwoordt (een jurist toch??) de vraag waar eindigt de "openbare plaats", want architectuur en openbare ruimte wordt steeds meer verweven (zie Rotterdam met station/shopping/ondergrondse verbindingswegen). En ik ben nog niet eens volledig. Wie discussieert mee?? Vragen, vragen, vragen. Groetend,--GerardusS 9 jan 2010 09:40 (CET)
Het probleem is, en daar wees Engelfriet ook uitdrukkelijk op, dat er maar heel weinig jurisprudentie bestaat op dit vlak. Dat betekent imo dat waar overduidelijk sprake is van publieke ruimte (straten, pleinen e.d.) er geen interpretatieprobleem zal onstaan. Maar het gaat natuurlijk om die diffuse grensgevallen. Het kleine beetje jurisprudentie dat er is laat zien dat het begrip veel ruimer moet worden opgevat dan de openbare weg. Dat is winst. Maar hoe ruim? Dat is de vraag, die pas beantwoord kan worden als er meer uitspraken op dit punt gedaan worden. Mijn inschatting (maar ik ben echt een leek) is dat er veel meer mogelijk is geworden door die wetswijziging van 2004. Ik maakte bijv. een foto van een permanent aangebrachte muurschildering in een café-restaurant. Volgens mij toegestaan. Maar hoe zit dat met foto's van beelden in een besloten beeldentuin, zichtbaar vanaf de openbare weg. Ik maakte een foto in Nieuweschans, maar heb die nooit geplaatst op Wikipedia, omdat ik niet weet of het daar om een permanente plaatsing gaat. Overigens ook al weer zo'n onduidelijk begrip (waar ligt de grens, wanneer is iets al dan niet permanent geplaatst?), beelden in de openbare ruimte veranderen nog al eens van plek, ik heb een beeld in Gouda inmiddels op drie verschillende plekken gefotografeerd. Overal was de plaatsing kennelijk bedoeld als permanent, maar toch!). Overigens ben ik voorstander om het begrip openbare ruimte niet bij voorbaat (te) eng te interpreteren, omdat het duidelijk de bedoeling van de wetgever is geweest (zie deel van de memorie van toelichting hierboven) om de regelgeving op dit punt te verruimen en aan te passen aan de maatschappelijke behoefte. Gouwenaar 9 jan 2010 11:06 (CET)
Lupo wees mij daar ook al op. De wetgever spreekt over de bestemming van het kunstwerk als permanent. Bij tijd en wijle verplaatsing om technische redenen is nooit uit te sluiten, zie ook Santa Claus in Rotterdam, maar de bestemming blijft : beeld in de openbare ruimte c.q. er voor gemaakt. Gerard.--GerardusS 9 jan 2010 13:37 (CET)
Ja, de afbeeldingen van die beelden heb ik zeker geplaatst. Geen enkel probleem lijkt mij. Het gaat om mij voorliggende vraag: een foto van een beeld in besloten (niet publiek toegankelijk) beeldentuin, zichtbaar vanaf de openbare weg. Hoe kan ik beoordelen of het desbetreffende beeld daar al dan niet permanent is geplaatst. Voor sommige zaken is overigens een creatieve oplossing te bedenken. Ik herinner mij een beeld, dat oorspronkelijk geplaatst was bij een gebouw, meeverhuisde toen de instelling fuseerde naar een nieuwe locatie, maar jaren later tijdelijk binnen in de directiekamer werd geplaatst vanwege uitbreiding van het gebouw. Ik wilde buitengewoon graag een foto van dat beeld en kreeg toestemming van de directie. Omdat de maker van het beeld nog geen 70-jaar geleden was overleden heb ik voor alle zekerheid zowel toestemming gevraagd en verkregen van de huidige eigenaar (die het beeld in bruikleen had gegeven aan de instelling) als van de erfgenamen van de maker. Ik geef toe het was een wat bewerkelijke procedure voor één foto (die waarschijnlijk over enige tijd ook gewoon weer buiten gemaakt kan worden), maar het voorkomt in ieder geval problemen. Gouwenaar 9 jan 2010 13:55 (CET)
Het permanente karakter zal in zo'n geval (sculptuur in een niet openbare tuin, wel deel van het panorama vanaf de straat) pas na verloop van tijd duidelijk worden. Veel van dergelijke beelden, zoals bij bedrijven, zijn evenwel zo groot dat het uiteraard om permanent gaat. Twijfel en nader onderzoek zal altijd blijven bestaan, maar dat weet jij als geen ander. Overigens zo'n beeld in de voortuin van een galerie is vrijwel zeker niet-permanent. Over tien jaar, als we alles hebben gefotografeerd en gedocumenteerd, wordt het voor onze opvolgers makkelijker, haast alle nieuw te verschijnen beelden worden slechts na opdracht door overheden geplaatst. Groet.--GerardusS 9 jan 2010 14:33 (CET)
@Gouwenaar, @Peterb, @Alle anderen die dit bedoeld of onbedoeld meelezen: Bij gebrek aan commentaar van Engelfriet en Visser, aangezien er geen bruikbare jurisprudentie is en er slechts een paar vage rechtzaken waren, waagt niemand zich aan een (min of meer) bruikbare definiëring van het begrip "openbare ruimte", "openbare plaats" of "publiek domein". User Lupo zal op Commons nu de nieuwe tekst plaatsen van :FOP-NL (Freedom of Panorama in the Netherlands). Die tekst biedt niet voldoende ruimte voor de wens niet (te) eng te interpreteren. Mijn ervaring met Commons is toch min of meer, dat je juist wel eng moet interpreteren. Ook is mij uit een arrest inzake Dick Bruna - Nijntje, duidelijk geworden dat we meer dan tot nu toe rekening moeten houden met de aanwezigheid van "omgeving" op de foto, zeg maar panorama en de foto niet strikt moeten beperken tot de sculptuur "uitgelicht". Als iemand hierop nog wel reageren, gaarne. Groetend, Gerard.--GerardusS 11 jan 2010 13:29 (CET)
Wikimedia Commons: FOP Nederland is niet vervangen. De oorspronkelijke tekst (wet 1912) is aanzienlijk uitgebreid naar de situatie vanaf 2004 met een toelichting, waarin een groot deel van hetgeen de afgelopen week is geconstateerd is verwerkt. We zullen het hier vooralsnog mee moeten doen. Groetend,--GerardusS 11 jan 2010 15:33 (CET)
De huidige tekst is al weer verder uitgebreid/aangepast/van bronnen voorzien na uitvoerig overleg met User:Lupo. Spijtig genoeg is de eerdere opvatting, door de toelichting die Engelfriet heeft verstrekt, dat ook horeca een openbare plaats is, van ingesloten verhuisd naar uitgesloten. Sorry Gouwenaar. Aangezien er geen verdere vragen meer worden gesteld of onbeantwoord zijn gebleven, sluit ik deze discussie van de zelfbenoemde commissie Panoramavrijheid NL. Hapje/drankje vanmiddag om 16.00 uur ergens in de openbare ruimte van Nederland. U allen (?) groetend, --GerardusS 12 jan 2010 14:06 (CET)

Mededeling van algemeen belang[bewerken]

Hallo G., ik plaats op jouw pagina ook onderstaande discussie met Wikifrits:

== Beeldende kunst ==

Hallo W, ik lees nu pas voor het eerst de koptekst van de Lijst van beelden in .... en mij valt op het begrip: visueel kunstwerk. Dat is afgeleid van "visual art" en bestaat als zodanig niet in de Nederlandse taal. De juiste term is (gewoon) "beeldende kunst" in tegenstelling tot de zogenaamde podiumkunst. Ik stel voor visueel kunstwerk gewoon te vervangen door kunstwerk (linken naar kunstwerk maakt het alleen maar erger - dat is geen omschrijving die past maar een doorverwijspagina), aangezien het begrip "beeldend(e) kunstwerk" ook niet bestaat. Als je het hiermee eens bent kunnen we het ook aan de andere lijstenmakers voorleggen. Probleem is alleen hoe veranderen we het in de bijna 200 lijsten. Een wijziging per robot? Wie doet dat?

Groetend, Gerard.--GerardusS 8 dec 2009 07:38 (CET)

Hallo W., kijk je nog eens naar deze vraag?? Wat betreft Bernard Meadows, ik zal eens kijken of daar een artikel(tje) inzit. Groetend,Gerard.--GerardusS 9 jan 2010 16:07 (CET)

Hallo Gerard. Je bent er weer snel bij, zeg. Het vervangen van "visueel kunstwerk" door "kunstwerk (beeldende kunst) vind ik een prima idee. "Visueel kunstwerk" klinkt mij nogal wollig. Ik zal in ieder geval de lijsten doen, waar ik veel mee bezig ben geweest: Rotterdam, Den Haag, Schiedam, Capelle. Van botjes heb ik helaas geen verstand. Veel groetjes, Wikifrits 9 jan 2010 16:14 (CET)

Gewoon toeval. Als jij een begin maakt, kijk ik de komende weken wel verder. Over kijken gesproken, kijk eens op Overleg gebruiker:Gouwenaar#FOP_Nederland, misschien vindt je de discussie wel leuk (!?). Er gebeurt de laatste dagen erg veel (Duitsland, Commons, enkele weken geleden jouw foto van het werk van Leger in Den Haag, etc. etc. Groetend,Gerard.--GerardusS 9 jan 2010 16:43 (CET)
Ik zet dit zelfde bericht ook op de pagina's van de andere leden van de beeldengroep. Misschien kun jij ook een aantal lijsten aanpassen?? Groetjes, Gerard.--GerardusS 10 jan 2010 09:54 (CET)

RV[bewerken]

Beste Gouwenaar,

Ik las laast een aardige column (er is zelfs een heel boek over). Je zou haast gaan denken dat het gedoe hier deel is van een wetenschappelijk experiment of op z'n minst het verzamelen van materiaal voor een volgend stukkie... Vriendelijke groet, Spraakverwarring 10 jan 2010 11:10 (CET)

Dat gevoel bekroop me gistermiddag al en was een reden verder niet op het nogal overspannen 'gedoe' te reageren... Groet, --JanB 10 jan 2010 11:30 (CET)
Die column heb ik overigens wel met veel plezier gelezen. Deed me wel denken aan Help, mijn baas is een aap! van Patrick van Veen. Gouwenaar 10 jan 2010 13:06 (CET)

Drenthe[bewerken]

Hallo Gouwenaar, nog de beste wensen voor 2010! Ik heb net een anonieme wijziging gemarkeerd: [3], maar wil hier graag je expertise voor de Drentse uitspraak (en schrijfwijze) vragen. Ik laat me vast teveel door mijn Twents beïnvloeden, waardoor ik denk dat de eerste -e- inderdaad langer is dan in de Nederlandse uitspraak.... De spelling vóór de wijziging kwam trouwens wel overeen met de benaming op de Nedersaksische wikipedia. Hartelijke groet, Notum-sit 12 jan 2010 10:25 (CET)

Eveneens de beste wensen, wb je vraag denk ik, dat ik als import Drent niet de meest deskundige op dit terrein ben. Ik lees en versta het Drents goed, maar waag mij niet aan een uitspraak over de juiste spelling, te meer omdat er nogal wat varianten bestaan in het Drents. In mijn werkzame periode had ik vooral te maken met de taal die in de Gronings-Drentse Veenkoloniën wordt gesproken en die lijkt toch veel meer op het Gronings. Gouwenaar 12 jan 2010 10:47 (CET)
Da's jammer... Weet jij wie ik 't misschien zou kunnen vragen? Groet, Notum-sit 12 jan 2010 10:53 (CET)
Misschien Peterb? Mijn zakwoordenboek van Jan Tissing geeft alleen de woorden Drent (Drent en Drint) en Drents (Drents, Drèents, Dreints en Drints). Het online Drents woordenboek geeft voor Drenthe Drèent in de zin Ik woon nog net in Drèent (Eexterveen). Er bestaat geen eenduidige Drentse taal, maar meerdere varianten. Nijkeuter (de deskundige op het gebied van Drentse literatuur) heeft, herinner ik mij, eens heel aardig laten zien aan de hand van een kaartje hoe die verschillende varianten geografisch gespreid zijn over het gebied. Gouwenaar 12 jan 2010 13:30 (CET)
@Notum-sit: in het Praotkefee van nds-nl is vast wel iemand die je hiermee kan helpen. Wutsje 12 jan 2010 14:53 (CET)

Jean Viehoff[bewerken]

Ik reageer op je 'verbetering gevraagd' op Jean Viehoff. Ik ben eigenaar van de desbetreffende passages, dus zou dat geen probleem moeten opleveren? En daarnaast (vergeef me mijn beginnersvraag): is het daadwerkelijk niet toegestaan om kwalificaties te geven over het werk van een kunstenaar ('zwierig')?

Ik heb de passage verwijderd. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bartdriessen (overleg · bijdragen) 14 jan 2010 om 23:12

Dag Bartdriessen, ik heb hier al gereageerd. En ja, het is niet de bedoeling om zelf waardeoordelen te geven over het werk van de beschreven kunstenaars. Als er betrouwbare en verifieerbare bronnen zijn waarin geschreven wordt over het werk van een kunstenaar kunnen die natuurlijk gebruikt worden. Zou je zo vriendelijk willen zijn om je bijdragen op overlegpagina's af te sluiten met ~~~~ dan is voor iedereen duidelijk wie, wat wanneer heeft geschreven. Met vriendelijke groet en veel plezier nog op Wikipedia. Gouwenaar 14 jan 2010 23:23 (CET)

Panoramavrijheid Nederland[bewerken]

Beste Gouwenaar, ik heb een pagina Gebruiker:GerardusS/Panoramavrijheid gemaakt met alle discussiestukken, toelichtingen, wets- en wiki-teksten op een rijtje. Oogst van een ongemakkelijke week. Wellicht kun je van de volledige tekst van het overleg op nl.wiki, de.wiki en Wikimedia Commons nog eens kennisnemen. FOP-Nl blijkt al met al ruimer te zijn dan de Duitse FOP, kennelijk gelijk aan de Zwitserse FOP, maar door gebrek aan waardevolle jurisprudentie weten we nog steeds niet wat "de openbare ruimte" inhoudt. De nieuwe tekst op Commons is stevig aangepast. Wellicht kan de discussie eens voortgezet worden. Groetend, Gerard.--GerardusS 16 jan 2010 09:12 (CET)

Categorisering Jan Gerard Martinus Timmerman[bewerken]

Naar aanleiding van ons meningsverschil over de categorisering: je hebt zoëven het artikel over Jan Gerard Martinus Timmerman aangemaakt, burgemeester van Peize. Hij is ook als zodanig gecategoriseerd. In het artikel staat het echter ook dat hij als majoor in Nederlands-Indië heeft gediend. Het lijkt mij dat iemand dan ook als Nederlands militair en persoon in Nederlands-Indië kan worden gecategoriseerd, al zullen dat niet de redenen zijn waarom het artikel is geschreven. Het zijn om het zo te zeggen belangrijke bijkomstigheden die deze categoriseringen rechtvaardigen. Wikix 16 jan 2010 21:34 (CET)

Dat staat nog te bezien. Als jij nou eens bronnen zoekt om zijn geschiedenis in Nederlands-Indië te achterhalen, dan kan vervolgens bepaald worden of zijn activiteiten aldaar een indeling in een dergelijke categorie rechtvaardigen. Indelingen in een categorie moeten imo inhoudelijk gemotiveerd kunnen worden. Nu weten we niets meer dan dat hij die functie heeft gehad, meer niet. Gouwenaar 16 jan 2010 22:29 (CET)
Kijk, daar wringt de schoen. Voor mij is al voldoende dat hij dat daar is geweest, jij wilt meer informatie voordat je wellicht daartoe overgaat. De vraag is hoe los je dit op? Je zou kunnen zeggen dat de oorspronkelijke schrijver bepaalt maar dan krijg je de ene keer wel en de andere keer geen extra categorisatie en dat lijkt me niet goed. Wellicht moet dit op een hoger plan worden getild en hierover in de kroeg of elders over worden gediscussieerd, misschien gevolgd door een peiling want anders blijven we eindeloos harrewarren. Wikix 16 jan 2010 22:41 (CET)
De schoen wringt wat mij betreft in het geheel niet als je leest wat er hier staat: Plaats niet te veel categorieën op één pagina. De meeste pagina's zijn met 1 of 2 categorieën wel goed ondergebracht. Heeft u er duidelijk meer nodig, beoordeel dan of er categorieën bij zijn waar ze maar zijdelings mee te maken hebben en haal deze weg.
Dit geeft de lijn aan die we moeten nastreven, dwz. zo weinig mogelijk categorieën en zoveel mogelijk gericht op de hoofdzaak van het artikel (vervat in deze Wikipediabrede richtlijn). Dus niet ieder beroep dat je in een artikel tegenkomt maar gebruiken om iemand in een categorie te stoppen. Gouwenaar 16 jan 2010 22:57 (CET)
Dat is niet de praktijk. Daar zal ik zelf wel mede debet aan zijn maar zo werkt het niet. Wellicht dat dat goed heeft gewerkt in de beginperiode van Wikipedia maar nu is dat niet meer het geval. Als je toch naar zoiets (terug)wilt dan raad ik je aan het hogerop te zoeken (kroeg, categoriecafé). Maar dat betekent wel dat veel categorisaties op de schop moeten en vraag ik me af of dat goed is. Wikix 16 jan 2010 23:54 (CET)
Ik wil niet ergens naar terug, ik wijs jou op het vastgestelde beleid. Ik heb geen behoefte om dat te veranderen. Tot dusverre ben jij degene die afwijkt en je beroept op je eigen normen wat betreft de praktijk Dus aan jou om een wijziging van het beleid aan te kaarten en niet op eigen houtje een werkelijkheid te gaan creëren. Tot dusver beroep jij voortdurend op wat naar jouw idee de praktijk zou zijn, als ik je dan wijs op wat afgesproken is dan is het weer niet goed. Dat is dan wel de omgekeerde wereld. Als ik het goed begrijp gelden de afgesproken regels voor iedereen, behalve voor jou, want jij kan bij voortduring beroepen op zo iets ongrijpbaars als de praktijk, als de gemaakte afspraken je even niet goed uitkomen. Gouwenaar 17 jan 2010 00:02 (CET)
Dit beleid is geen praktijk en dat niet alleen door mij toedoen. In veel gevallen kun je niet uit de voeten met alleen maar een of twee categorieën. Wikix 17 jan 2010 00:05 (CET)
Dan moet je maar proberen de spelregels te veranderen. Overigens staat er ook niet dat er maar één of twee categorieën gebruikt mogen worden, maar er staat niet te veel en bij voorkeur op hoofdzaken (verwijder desnoods de bijzaken). Gouwenaar 17 jan 2010 00:09 (CET)
Maar wat is in dit geval de hoofd- en wat de bijzaak? Het lijkt op de discussie die we op mijn overlegpagina over Gijsbert Carel Ferdinand Gasinjet hebben over wie ongeveer evenveel over het ene beroep als het andere staat geschreven. Daar lijkt bij deze persoon ook sprake van te zijn. En zoals ik op mijn overlegpagina voor Gasinjet aanraadde, zou ik (daarom) voor beide kiezen. Wikix 17 jan 2010 00:40 (CET)
De hoofdzaak is het gegeven waaraan hij zijn encyclopedische vermelding te danken heeft, nl. zijn burgemeesterschap. Of zijn militaire loopbaan elementen bevat die hem interessant genoeg maken voor een afzonderlijk categorisering dient eerst aangetoond te worden. Bij zijn collega Herman Petrus Krull eveneens burgemeester van Peize was dat duidelijk het geval. Maar dat betekent elke keer weer, dat je je moet verdiepen in het onderwerp van het lemma en op zoek moet gaan naar beschikbare bronnen. Op grond van een inhoudelijke afweging kan dan een beslissing genomen worden. En dat vergt aanmerkelijk meer tijd en energie dan het domweg plakken van een etiketje. Gouwenaar 17 jan 2010 09:51 (CET)
Dat vind ik te ver gaan. Een eenvoudige vermelding dat iemand een hoge militair in Nederlands-Indië is geweest, lijkt me voldoende reden om iemand als zodanig te categoriseren. Wikix 17 jan 2010 12:33 (CET)
Ja want dan moet je je verdiepen in het onderwerp en nu kan je simpelweg een etiketje plakken. Maar het maken van een encyclopedie betekent ook het selecteren van hoofd- en bijzaken. En niet het klakkeloos plakken van etiketjes. En zo hoog was zijn rang ook weer niet. In zijn actieve diensttijd in Ned. Indië was hij majoor, de laagste rang van de hoofdofficieren. Gouwenaar 17 jan 2010 12:40 (CET)
Het is niet redelijk om te verlangen dat iemand zich in de achtergronden van een artikel moet gaan verdiepen om te bekijken hoe een beschreven persoon kan worden gecategoriseerd. Het artikel zelf dient daar voldoende uitsluitsel over te geven. Wat betreft zijn rang, een majoor is geen lage rang. Wikix 17 jan 2010 12:56 (CET)
Ja precies, het artikel geeft geen enkele aanleiding om hem anders te categoriseren dan is gedaan, daar hoeft niets aan te worden toegevoegd. En als je dat wel wilt dan zal je je toch echt meer dienen te verdiepen in een artikel, om de encyclopedische relevantie van je bewerking aan te tonen. Jij (niet ik) voegt een categorie toe, waarvoor imo geen noodzaak bestaat (plaats niet te veel categorieën). En wat je laatste opmerking betreft moet je mijn woorden niet verdraaien. Ik heb nergens gezegd dat majoor een lage rang is. Alleen niet zo'n bijzonder hoge rang en bovendien de laagste rang van de hoofdofficieren. Gouwenaar 17 jan 2010 13:01 (CET)
Als reactie op jouw mededeling dat majoor de laagste rang is bij de hoofdofficieren heb ik slechts geschreven dat majoor geen lage rang is. Wikix 17 jan 2010 13:03 (CET)

Verwijderingsnominatie Ooievaart[bewerken]

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meerdere artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Ooievaart dat is genomineerd door Narayan. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20100124 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot 25 jan 2010 01:12 (CET)

Jansma[bewerken]

Ik zal en-wiki collega's en de-wiki-collega's attenderen op de problemen via de wikichat. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 26 jan 2010 13:05 (CET)

Prima, want dit overstijgt mijn mogelijkheden als gewone gebruiker. Gouwenaar 26 jan 2010 13:07 (CET)
Geregeld! Zie gehonoreerde aanvraag op meta ivm crosswiki falsificatie van gegevens in steeds dezelfde artikelen overal. Alledrie de overlegpagina's zijn genotificeerd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 26 jan 2010 13:59 (CET)
Mooi, hopelijk stopt het nu. Gouwenaar 26 jan 2010 14:05 (CET)
Zie hier. Met vriendelijke groet, Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 26 jan 2010 22:53 (CET)
Ik had het al gezien, dank voor je inspanningen. Gouwenaar 26 jan 2010 23:07 (CET)
Ik heb de aanvullende vraag van Glatisant op de overlegpagina van Jansma naar zijn eigen overlegpagina verplaatst en beantwoord hier. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 28 jan 2010 08:01 (CET)

Robert Peter Kuijper[bewerken]

Gouwenaar,

Ik heb deze tekst gemaakt na het zien van pagina's over andere advocaten. Ik denk niet dat deze veel anders of subjectievier was dan die pagina's, doch ik heb de tekst aangepast. In het bijzonder is nu het probleem van het huisbezoek wat breder aangepakt en geprobeerd deze (ook voor de advocatuur en rechterlijke macht)uitermate ingewikkelde materie kort toe te lichten en de noodzaak van een discussie op niveau, en daarmee het academisch/encyclopedisch belang aan te tonen.

Dat dit is gedaan onder vermelding van mijn naam komt omdat ik als een van de weinige advocaten in Nederland specialistische kennis en ervaring heb van c.q. in het bestuursstrafrecht, en de belangrijke uitspraken nu eenmal uit mijn zaken komen.

Ik hoop dat hiermee is voldaan aan de conventies van wikipedia – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 82.93.74.78 (overleg · bijdragen) 1 feb 2010 14:44

Beste gebruiker, in het algemeen wordt afgeraden, hoewel niet verboden, om een artikel over jezelf te schrijven (zie: hier). Gelet op mijn ervaring kan ik niet anders dan dit advies heel nadrukkelijk onderschrijven. Ook in dit geval lijkt mij de tekst verre van neutraal met termen als overwinning, wist hij zover te krijgen, waar hij de strijd aanbond. Een ander bezwaar tegen het artikel imo is dat het enerzijds lijkt te gaan over de advocaat Robert Peter Kuijper maar feitelijk meer over de kwestie van het onrechtmatig afgelegde huisbezoek. Ter informatie: de discussie over de inhoud van het artikel en de relevantie ervan wordt hier gevoerd en duurt in principe veertien dagen. Zou je je bijdragen op overlegpagina's willen afsluiten met ~~~~ dan is duidelijk wie, wanneer, welke bijdrage heeft geplaatst. Met vr. groet, Gouwenaar 1 feb 2010 15:03 (CET)

O.J. Scherphuis[bewerken]

Beste Gouwenaar, bedankt voor het artikel over de man die in mijn woonplaats bekend stond als "bakker Scherphuis" en in onze provincie als "O.J.", lang voordat O.J. Simpson zich van deze initialen meester maakte. Het zou wel aardig zijn als de veelgebruikte afkorting ook in het Wikipedia-lemma tot zijn recht kwam. Met vriendelijke groet, Hartenhof 8 feb 2010 14:40 (CET)

P.S. Ik zoek nog naar zijn exacte sterfdatum en -plaats, maar dat wil nog niet erg lukken. Hartenhof 8 feb 2010 14:44 (CET)
Beste Hartenhof, om dat te verduidelijken zou ik een zin invoegen als Hij had een bakkerszaak in Appingedam en stond in Groningen bekend als O.J. Scherphuis of als O.J. . afhankelijk van hoe hij bekend stond, dan is direct duidelijk, dat de initialen hier functioneel worden gebruikt. Met vriendelijke groet, Gouwenaar 8 feb 2010 17:15 (CET)

Iris Le Rütte[bewerken]

Gaarne even afblijven van de pagina Iris Le Rütte als ik er mee bezig ben! Je ziet niet eens wat ik aan het doen ben! - De voorgaande opmerking werd toegevoegd door 80.60.60.181 (overleg|bijdragen)

Neen, zo werk het niet, als je rustig wilt werken gebruik je het sjabloon
Mee bezig Mee bezig
Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt.
Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen.

dan is voor iedereen duidelijk, dat je bezig bent met dat artikel. Maar zou je eerst even goed kennis willen nemen van de opmaakconventies en de naamgeving van bestanden, want dat scheelt erg veel dubbel werk. Ik plaats even een welkomstbericht op je overlegpagina, met daarin vele nuttige tips voor het werken in Wikipedia. Met vr. groet, Gouwenaar 8 feb 2010 22:05 (CET)

Dag Gouwenaar,

Jawel - ik ben zeer goed bekend met Wikipedia. Maar niet gediend van ingrepen terwijl; ik bezig ben informatie toe te voegen aan een pagina. Dat is echt tegen de etiquette. Eerst rustig kijken svp. - De voorgaande opmerking werd toegevoegd door 80.60.60.181 (overleg|bijdragen)

Toch, al vind je het wellicht overbodig, mijn welgemeende advies, om kennis te nemen van de conventies. Mijn correcties vonden plaats zo'n twintig minuten na je laatste bewerking. Aangezien niemand in een glazen bol kan kijken, ook ik niet, viel in het geheel niet op te maken of je nog meer bewerkingen zou doen. Als je rustig wilt werken gebruik dan het door mij genoemde sjabloon. Als je dat niet doet loop je het risico, dat je fouten verbeterd worden, of je dat nu leuk vindt of niet. Dat is zeker niet tegen welke etiquette dan ook. Gouwenaar 8 feb 2010 22:41 (CET)

Artikel stadsrechten[bewerken]

Gouwenaar,

Ik kan me voorstellen dat zo'n grote wijziging wantrouwen opwekt. Ik werk bij het gemeentearchief van Den Haag en heb een beperkt onderzoek gedaan naar het stadsrecht van Den Haag, omdat daar van alles over werd beweerd. Den Haag blijkt dit nooit te hebben gehad. Er is literatuur over, maar die is niet zo bekend. Het hele verhaal, mijn bron, staat op: http://www.xs4all.nl/~anemaa/ges/onderwerpen/den_haag_stad_of_dorp.htm. Als ik andere grote wijzigingen aanbreng zal ik de bron toevoegen.

vr. groet,

Ooievaar – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ooievaar (overleg · bijdragen) 9 feb 2010 19:19

Beste Ooievaar, dank voor je reactie. De gegeven bron is wel duidelijk, waar het de historische feiten betreft, maar laat imo wel ruimte voor wat betreft de interpretatie van die feiten. Immers er wordt nadrukkelijke gesproken over de stadsverheffingen van 1806 en 1811. De conclusie is dat daar geen waarde aan gegeven zou moeten worden. Daar waar het gaat om concrete rechten zou dat kunnen kloppen, maar daarmee is niet de vraag beantwoord of Den Haag al dan niet een stad genoemd mocht worden in de periode tussen 1813 en 1848/1851. Imo wordt dat niet duidelijk weerlegd in de gegeven bron. Welke waarde aan die stedelijke erkenning in die periode gehecht moet worden is nl. van een andere orde dan de verheffing tot stad op zichzelf. Als je het goed vindt verplaats ik deze reactie naar de desbtereffende overlegpagina van het artikel, zodat meerdere gebruikers hun opvatting kunnen geven. O, ja zou je je bijdragen op overlegpagina's willen afsluiten met ~~~~ dan is duidelijk wie, wanneer, welke reactie heeft geplaatst. Met vr. groet, Gouwenaar 9 feb 2010 19:52 (CET)

Oosterwei[bewerken]

Ambtelijke blabla en linkspam? Mij leek dit eigenlijk best een nuttige toevoeging, net zo relevant als opgeblazen nieuws over een overvallen buschauffeur in elk geval. De link kan/moet misschien weg, maar met de inhoud is toch weinig mis? Afhaalchinees 9 feb 2010 20:37 (CET)

Dag afhaalchinees, de desbetreffende gebruiker probeert op meerdere pagina's die gelieerd zijn aan Gouda een link te plaatsen naar de website forumgouda.nl. eerst als externe link en toen die verwijderd werd, verscholen als bron (zonder dat feitelijk te zijn) in een inhoudelijke toevoeging. Wat betreft de inhoudelijke toevoeging op Oosterwei leek mij deze passage: In 2009 publiceerde One Architecture het Essay Gouda-Oost, dat uitgaat van een stapsgewijze vernieuwing van de wijk. De gemeente Gouda en woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland hebben hier enthousiast op gereageerd, en hebben begin 2010 een akkoord gesloten om hun bereidheid fors in de wijk te investeren tot uitdrukking te brengen een typisch voorbeeld van ambtelijk jargon, een passage die bovendien niet erg encyclopedisch neutraal is geformuleerd. Met vr. groet, Gouwenaar 9 feb 2010 20:53 (CET)
Mwah, die links mogen er inderdaad zeker uit, maar met de tekst zelf heb ik, zowel inhoudelijk als stilistisch, weinig problemen. De herstructurering van een wijk lijkt mij zowel fysisch- als sociaal-geografisch relevant en encyclopedisch en ook de toon komt op mij over het algemeen neutraal over (wat zijn de obstakels: 'enthousiast gereageerd' en 'fors investeren'?). Afhaalchinees 9 feb 2010 21:46 (CET)
Inderdaad: stapsgewijze vernieuwing, enthousiast gereageerd en hun bereidheid fors in de wijk te investeren zijn nietszeggende frasen als ze niet nader omschreven worden. In de Korte Akkeren was de toegevoegde passage redelijk neutraal, maar dit was voor mij net een stap te ver. Maar als jij het in neutrale termen wil toevoegen, ga gerust je gang. Gouwenaar 9 feb 2010 21:53 (CET)
Ik heb de passages, evenals delen van de rest van het artikel, herschreven, hopelijk kun je je hier wel in vinden. Afhaalchinees 10 feb 2010 21:49 (CET)
Wat mij betreft, prima zo. Met vr. groet, Gouwenaar 10 feb 2010 22:03 (CET)

Station Gouda[bewerken]

Oké, mooi. Nog iets anders: de laatste tijd heb ik, zoals je waarschijnlijk al gemerkt had, wat wijzigingen doorgevoerd in het artikel over Station Gouda. Heb jij daar misschien nog iets aan te voegen, op historisch vlak of op kunstgebied? Afhaalchinees 10 feb 2010 22:19 (CET)
Ja, dat heb ik gezien en gevolgd. Wat kunst betreft vind ik dit standbeeld van Dirck en Wouter Crabeth altijd wel beeldbepalend geweest voor het stationsplein. Maar dat kan ook heel goed een vorm van nostalgie zijn ;-) Gouwenaar 10 feb 2010 22:37 (CET)
Tegenwoordig staat het beeld er wat minder 'beelbepalend' bij, evenals het kleine molentje. Gelukkig moet de toekomst hoop bieden. Alvast bedankt als je nog wat informatie weet toe te voegen, misschien ook wel over hoe de spoorlijn en het station eigenlijk in Gouda zijn gekomen (gezien de scepsis vanuit het stadsbestuur, was mijn eigen idee dat Albertus Adrianus van Bergen IJzendoorn als toenmalig burgemeester van Broek misschien wel een vinger in de pad heeft gehad, maar dat is maar een simpele, bronloze interpretatie). Afhaalchinees 10 feb 2010 23:21 (CET)
Dat is niet onmogelijk. James rept er niet over in zijn beschrijving van Goudse burgemeesters, maar die behandelt slechts de zaken na zijn benoeming in 1864 tot burgemeester van Gouda. Ook in het artikel na zijn overlijden in het Leidsch Dagblad wordt die relatie niet gelegd. Overigens werd Broek wel vanuit Gouda bestuurd, zowel Adrianus als zijn vader Nicolaas voerden het bestuur over Broek, maar zetelden in het stadhuis van Gouda. Gouwenaar 11 feb 2010 12:55 (CET)

Grevijlink[bewerken]

Moi Gouwenaar, je laat hem overlijden in een rode link, zou hij niet gewoon in zijn eigen huis zijn overleden? Peter b 12 feb 2010 17:09 (CET)

Zou best kunnen, Peter. Maar ik heb niet meer dan deze bron mbt zijn overlijden: Overledene: Lambertus Grevijlink, overleden te Annerveen (Anloo) op 29-06-1815; oud: 80 jaren, zoon van Willem Grevijling en Elina NN. Gehuwd geweest met Grietje Epping, overleden. (bron: Drenlias) Gouwenaar 12 feb 2010 17:26 (CET)

Jan Campert[bewerken]

Gouwenaar wil je mijn bijdrage aan Jan Campert controleren? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door DirkW47 (overleg · bijdragen) 13 feb 2010 15:13

Naar aanleiding van je verzoek ben ik zo vrij geweest om de tekst iets te bewerken, met name op het punt waar een naar mijn smaak te grote gelijkenis was met deze tekst. Dat bood tegelijkertijd de gelegenheid om deze bron dmv een voetnoot te vermelden. Met vr. groet, Gouwenaar 13 feb 2010 17:49 (CET)
Heb graag dat jij de zaak nakijkt op wiki belangen. Dank. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door DirkW47 (overleg · bijdragen) 13 feb 2010 21:20
Dank voor het vertrouwen, maar ik ben zeker geen expert mbt tot Campert. Er zullen ongetwijfeld ook andere meelezen, die beter op de hoogte zijn. Het laatste deel van de passage, die je vanavond toevoegde :"Met zijn gedicht: Lied der Achttien Dooden is hij geworden wat hij als verzetsstrijder wilde: Stem te zijn, en anders niet. Campert deed in de aanloop naar de oorlog, verklaarbaar, hij was immers schrijver in crisistijd, wat neutraal schrijfwerk voor de toen nog enkel pro Nederlandse politieke partij Nationaal-Socialistische Beweging, zoals de melkboer in die tijd ook melk verkocht aan NSB]-ers." zou ik persoonlijk verwijderen, omdat dit imo te veel interpretatie is en geen feitelijk en neutrale beschrijving. O, ja, zou je je bijdragen op een overlegpagina willen afsluiten met ~~~~ dan is direct duidelijk wie, wanneer, welke bijdrage heeft geschreven. Met vr. groet, Gouwenaar 13 feb 2010 21:52 (CET)
Ja dat van die melkboer zou ik vroeger nooit geschreven hebben. Maar. De voor de huidige generatie is het moeilijk inschatten wat de drie gradaties van NSB er waren. Zij oordelen snel vanuit deze tijd negatief over vroeger. Als buitenonderzoeker gids leraar voor voormalig Kamp Westerbork weet ik daar wat van. Dus kies ik af en toe voor een enciclopedie met docerende elementen. Plaatsen in de context. Zal er de komende weken over denken. Zou je voor mij een voetnoot willen platsen bij Godert van Colmjon bij de journalist regel vier na het woord gepleegd. Komt uit de tekst van de jancampertstichting zie externe links. Eind maart beeindigen wij het onderzoek naar Jan Campert. Met deze teksten willen we wiki gelijktijdig steunen.~~~~– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door DirkW47 (overleg · bijdragen) 14 feb 2010 22:42
Dat nowiki, kan je gewoon weglaten, 4x een tilde intypen is voldoende. Wat je inhoudelijke opmerking betreft, die kan ik heel goed plaatsen binnen de context van het voormalige Kamp Westerbork, maar de context van Wikipedia behoort strikt neutraal te zijn. Nog afgezien van de vragen die een dergelijke passage op kan roepen. Want kan het leveren van diensten aan personen (die NSB-er) waren op gelijke voet gesteld worden met het leveren van diensten aan de partij NSB? Dat lijkt mij toch een tamelijk riskante vergelijking, die naar mijn smaak te veel gekleurd is om binnen Wikipedia te passen. De voetnoot maak ik in orde. Met vr. groet, Gouwenaar 14 feb 2010 23:17 (CET)
K Dank voor de voetnoot. De context van wiki is vaak niet neutraal. Zelfs extreem buiten wetenschappelijk. Wij proberen naar neutrale teks toe te werken. Ga er op studeren. Dank. djaw 15 feb 2010 01:13 (CET)
De melkboer weggehaald. Dank voor het advies. Het stuk van Campert zou nog kunnen worden verfraaid met een foto van het monument op voormalig Kamp Westerbork. Zou jij die willen toevoegen.djaw 15 feb 2010 14:42 (CET)
Als het gaat om een bestaande foto op Wikipedia dan kan je die rustig plaatsen bij het artikel. Gouwenaar 15 feb 2010 19:16 (CET)

Dopper[bewerken]

Dag Gouwenaar, bedankt voor je toevoeging van de foto van het beeld van Cornelis Dopper in Stadskanaal. Je was blijkbaar bij de onthulling. Ik ben zo vrij geweest jouw afbeelding ook te plaatsen bij het lemma Loek Bos. We hebben met z'n tweeën wel een aardig Dopper-lemma gemaakt, vind je ook niet? Joop Stam kan tevreden over ons zijn, dacht ik zo. Hartenhof 14 feb 2010 00:27 (CET)

Zo snel heb ik nog geen enkel standbeeld gefotografeerd. Ach aan Dopper (los van de verdiensten van Dopper zelf en van zijn biograaf Joop Stam) kleeft voor mij ook een bepaald nostalgisch gevoel: ik heb nogal wat uurtjes doorgebracht in het voormalige hotel Dopper. :-) Gouwenaar 14 feb 2010 11:14 (CET)

Ekke Fransema[bewerken]

Beste Gouwenaar, is voor deze man de categorie Nederlands boekverzamelaar misschien een betere keuze dan het wat algemene Nederlands persoon? Gezien je eerdere revert - begrijpelijk bij iemand die pas op zijn 61e afstudeert - vraag ik het maar even vooraf. Met vriendelijke groet, Gasthuis(consultatiebureau) 14 feb 2010 21:07 (CET).

Dag Gasthuis, mijn revert had meer te maken met het feit, dat een niet bestaande categorie werd gebruikt. Maar jouw voorstel is wmb uitstekend. Gouwenaar 14 feb 2010 21:29 (CET)

Willem Hoefnagels[bewerken]

Geantwoord. Groet, --ErikvanB 15 feb 2010 16:02 (CET)

arbcomzaak[bewerken]

Beste Gouwenaar,

Ik heb je ingediende verzoek verplaatst naar een eigen pagina, te weten Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Wikix. Dit meld ik hier slechts zodat je je verzoek nog terug kan vinden; eventuele discussie over de zaak graag op de zaakpagina.

groet, CaAl 16 feb 2010 13:18 (CET)

Dank voor de melding. Met vr. groet, Gouwenaar 16 feb 2010 13:28 (CET)
Ik weet niet wat de mening van de Arbcom zou zijn, maar ik zou je verzoek specifieker invullen. Op welke terreinen handelt Wikix zoal eigengereid? Over welk deel van Wikix' bijdragen zou de Arbcom zich moeten uitspreken? Vriendelijke groet, Josq 16 feb 2010 14:18 (CET)
Het gaat mij niet om elk afzonderlijk en specifiek geval. Het gaat mij om het totale patroon aan stelselmatige ingrepen in bewerkingen van anderen, die voortdurend gemotiveerd worden door Wikix dat het in zijn/haar ogen verbeteringen zijn. Voorbeelden te over zou ik zeggen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 en 19. En dat betreft dan alleen nog maar de oogst over 2010. Maar nogmaals het gaat mij niet om al die afzonderlijke gevallen. Het gaat mij om het patroon erachter. Gouwenaar 16 feb 2010 16:18 (CET)
Een goede lijst met voorbeelden, wat mij betreft. Mijns inziens is de Arbcom nu verplicht een oordeel uit te spreken over de wenselijkheid van Wikix' gedragspatronen. Het zou me verbazen als de Arbcom de zaak niet aanneemt en Wikix' gedrag niet veroordeelt. Josq 16 feb 2010 16:42 (CET)
Ik ben benieuwd. Gouwenaar 16 feb 2010 16:52 (CET)

Herman Reinders[bewerken]

Beste Gouwenaar, Ik ben zijn oudste zoon, Lennart Herman Reinders. Ik weet zijn geboortedatum maar al te goed, een geboortebewijs overleggen lijkt mij niet noodzakelijk. Ook is mijn vader al jaren geen lid meer van de PVDA, dit in verband met het volstrekt niet meer eens zijn met de koers van die partij. Na zijn vertrek als Burgemeester in Heerenveen heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Hij heeft Sociale Geografie gestudeerd in Utrecht, er is ook een Fysische Geografie nl. Ik verzoek u dan ook mijn wijziging te laten voor wat ze zijn aangezien Wikipedia belang heeft bij een correcte weergave van de feiten. De Leeuwarder Courant is nou niet echt een feilloze bron is mijn ervaring.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lennart1970 (overleg · bijdragen) 21 feb 2010 09:34

Dank voor je reactie, het feit dat jij de zoon van Reinders ben kon ik natuurlijk niet weten. Ik bewaar overigens goede herinneringen aan zowel je vader als je moeder aan hun periode in Gasselte. Dat een krant (en de Leeuwarder Courant is geen uitzondering) niet altijd even betrouwbaar is kan ik helaas bevestigen, maar soms heb je geen andere bron beschikbaar. Zou je bijdragen op overlegpagina's willen afsluiten door 4 x een ~ in te typen, of op het knopje met de handtekening te klikken, dan is duidelijk, wie, wanneer welke bijdrage heeft geplaatst. Met vr. groet, Gouwenaar 21 feb 2010 11:21 (CET)

Huub Kortekaas[bewerken]

Hallo J., het artikel Huub Kortekaas is dankzij de fam. K. volledig verminkt en zeer POV. Ik weet nog steeds niet hoe meerdere wijzigingen tegelijk terug te draaien. Kun jij dat ajb voor mij doen. Groetend, Gerard.--GerardusS 23 feb 2010 08:19 (CET)

Ik heb dit opgepakt, oude versie hersteld en familie K. geïnformeerd. Gr. RONN (overleg) 23 feb 2010 10:58 (CET)
Dag Gerardus en Ronn, ik ben net weer terug, de hele dag in het westen des lands vertoefd. Ik heb gezien dat er inmiddels door MrBlueSky maatregelen zijn genomen om verminking te voorkomen. Ik heb het artikel op mijn volglijst geplaatst en zal het mee in de gaten gaan houden. Met vr. groet, Gouwenaar 24 feb 2010 00:26 (CET)

Uitspraak arbitragecommissie in zaak Wikix[bewerken]

Beste Gouwenaar,

De arbitragecommissie is tot een uitspraak gekomen in de zaak Wikix.

Met vriendelijke groeten, LolSimon -?- 4 mrt 2010 23:35 (CET)

Dank voor jullie gewaardeerde inzet. Gouwenaar 5 mrt 2010 10:17 (CET)

'Dankbetuiging' van Wikix[bewerken]

Je wordt 'bedankt' gebruiker Gouwenaar voor je verzoek. Wikix 10 mrt 2010 23:17 (CET)

Verwijderingsnominatie Huis Meeus d'Argenteuil[bewerken]

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meerdere artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Huis Meeus d'Argenteuil dat is genomineerd door Sonuwe. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20100304 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot 5 mrt 2010 01:06 (CET)

Wittenborg[bewerken]

Hallo Gouwenaar, nog bedankt voor het bewaken van m'n overlegpagina! Betrokkenen zijn inmiddels druk doende op het lemma Hogeschool Wittenborg. Zou jij, omdat ik me inmiddels niet geheel onbevooroordeeld meer voel, eens een frisse blik op het artikel willen werpen? Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, --JanB 5 mrt 2010 15:59 (CET)

Dag Jan, ik heb in ieder geval geprobeerd om het stukje iets te objectiveren. De visie van de directie mag best weergegeven worden op de situatie, maar dan wel onder die noemer. De bewering, dat een krantenbericht verwarring schept is nmm een te subjectief oordeel en hoort dus niet in dit lemma thuis. Door zowel het krantenbericht als de reactie van de directie weer te geven wordt in voldoende mate recht gedaan aan de noodzakelijke objectiviteit. Als het geen personen zijn die Wikipedia beschouwen als een nuttig marketinginstrument dan zijn het wel instellingen. Oplettendheid blijft dus geboden. Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geholpen, maar zal de pagina ook nog wel blijven volgen. Met vr. groet, Gouwenaar 5 mrt 2010 17:20 (CET)
Zeer bedankt! Een net artikel zo dacht ik. Vr. groet, --JanB 5 mrt 2010 18:47 (CET)
Merkwaardige constructie. De hogeschool Wittenborg huurde het gebouw kennelijk van Probalex, dat in staat van faillissement verkeert. De directie van Probalex is een tweehoofdige, waarvan één tevens directeur van Wittenborg is. Aandeelhouder van Probalex is ICAAT B.V., waarvan de andere directeur van Probalex de enige directeur is. Aandeelhouder van ICAAT is Singel International Holding B.V. met als enige directeur dezelfde als die van ICAAT. Zowel Probalex als ICAAT hebben exact dezelfde doelstelling nl. In stand houden van een instelling van (hoger) beroepsonderwijs, met name voor buitenlandse studenten, en het in dat kader organiseren en verzorgen van onderwijs en opleidingen. (bron:KvK). Gouwenaar 5 mrt 2010 19:36 (CET)
Ja, het is/was ook dezelfde directie, daarom is ook het niet onredelijk om van een gedeeltelijk faillissement van de organisatie te spreken. Het is niet alleen een businessschool maar ook gewoon business. Ze zijn ook eens door de IND op de vingers getikt omdat ze 60 Vietnamezen hadden 'zoekgemaakt.' Er is een stichting Wittenborg, die huurde van Probalex. Deze had dan nog weer een poot die oa ook een (mislukte) mbo-opleiding de 'Guard-academy' verzorgde. Tenminste dit is voor zover ik eea begrepen heb. ICAAT is een nieuwe naam voor mij. Groet, --JanB 5 mrt 2010 20:03 (CET)
Er staan op het adres (van Probalex bv en ICAAT bv) in Deventer 15 ondernemingen geregistreerd bij de KvK, waaronder ook de Hogeschool Wittenborg bv en de Stichting Wittenborg University met nog 11 andere, waarvan niet gezegd is dat die allemaal tot deze organisatie behoren (het kunnen immers ook huurders zijn). De vier genoemde organisaties zijn wel onderdeel van een holdingsconstructie. Gouwenaar 5 mrt 2010 23:06 (CET)

Vergelijkingen[bewerken]

Hee, dat is inderdaad een goed idee! PPP 8 mrt 2010 19:41 (CET)

Dank voor je reactie, het gebeurt ook bij andere gemeenten moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Ik ben dus niet de enige die op dit idee was gekomen. Maar verder een prima actualisering van de cijfers van Katwijk van jouw kant. Met vr. groet, Gouwenaar 8 mrt 2010 19:47 (CET)

bevolkingsdichtheid[bewerken]

Geachte Gouwenaar, Ik hoop dat ik dit op de juiste plek neerzet. Deze omgeving is nieuw voor mij en eerlijk gezegd vind ik hem niet erg gebruiksvriendelijk. Uw opmerking is volkomen terecht, maar het is me niet duidelijk waar ik dat anders kwijt kan. In de figuur in elk geval niet. Immers is mij onbekend hoe de cijfers zijn samengesteld en anderzijds omdat ik niet in de figuur kan komen. De fout laten staan lijkt me ook niet in orde. Wat is wijsheid?

Groeten, Bof – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bof (overleg · bijdragen) 10 mrt 2010 23:50

Dat geeft niet, je had ook op je eigen gebruikerspagina kunnen antwoorden dan had ik het ook gelezen. Ik zal jouw opmerking bij het artikel wel even op de desbetreffende overlegpagina plaatsen. Dan zie je gelijk hoe dat in zijn werk gaat. Met vr. groet, Gouwenaar 11 mrt 2010 09:56 (CET)

Welke voornaam?[bewerken]

Beste Gouwenaar, er is onduidelijkheid over de juiste voornaam van Gilles André de la Porte (1866-1950) zie Overleg:Gilles André de la Porte (1866-1950). Weet je nog een manier om achter het juiste te komen? Mvg, Lidewij 11 mrt 2010 11:46 (CET)

Daar gereageerd. Met vr. groet, Gouwenaar 11 mrt 2010 12:23 (CET)

Oosterboer[bewerken]

Beste Gouwenaar, ik vind het artikel Oosterboer erg leuk en interessant om te lezen. Er blijkt toch altijd meer historie te zijn dan waar men aanvankelijk van op de hoogte is. Zelf heb ik nog een en ander toe te voegen aan dit artikel over de huidige wijk die er nu is, ik weet hier een en ander wel over te vertellen. Is het een goede plaats om dit in het artikel zelf te doen, of moet ik hiervoor een aparte pagina maken (aangezien de wijk toch wel verschild van de vroegere buurtschap). Met hartelijke groet, Jannes Drenth – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jannes Drenthe (overleg · bijdragen) 11 mrt 2010 16:13

Dag Jannes, dank voor je reactie. Ik weet niet precies welke informatie je wilt toevoegen, maar het is heel goed denkbaar om in een afzonderlijke paragraaf de informatie over de huidige wijk Oosterboer te geven. Je zou daarbij de laatste twee zinnen kunnen gebruiken als het begin van de nieuw paragraaf. Als het heel uitgebreid wordt dan valt te overwegen om er een nieuw artikel aan te wijden, met uiteraard een link van het ene naar het andere artikel. Ik ben graag bereid om verder met je mee te denken over de beste oplossing. O, ja, zou je een opmerking op een overlegpagina willen afsluiten met 4 x een ~ te typen (~~~~) dan worden automatisch de afzender en het tijdstip toegevoegd. Met vr. groet, Gouwenaar 11 mrt 2010 16:23 (CET)

Gieten[bewerken]

Hallo Gouwenaar, nog bedankt voor je hulp op het gebied van de rijksmonumenten. De kerknaam Maria heb ik overigens van de volgens pagina overgenomen: http://reliwiki.nl/index.php?title=Gieten%2C_Brink_8_-_Maria. Rudolphous 13 mrt 2010 23:27 (CET)

Vermoedelijk zal dat de voorloper van deze kerk geweest zijn. Daar waar het kerken betreft die voor 1595/1600 zijn gebouwd gebruik ik altijd de oorspronkelijke naam. Maar het lijkt mij wat dubieus om dat te doen voor kerken die geheel na die tijd zijn gebouwd c.q. herbouwd. De nieuwe kerk is altijd protestants geweest en nooit gewijd geweest aan Maria. Ik zal overigens volgende week nog wat meer foto's uit Gieten toevoegen. Met vr. groet, Gouwenaar 13 mrt 2010 23:36 (CET)

Categorieën bij Aa en Hunze[bewerken]

Beste Gouwenaar, ter info: ik heb de subcats die je hebt aangemaakt voor de diverse plaatsen binnen de categorie:Aa en Hunze op de verwijderlijst geplaatst. Het was ooit de afspraak om niet verder te gaan dan gemeenteniveau met de categorieën. Het lijkt mij niet wenselijk om iedere gemeente op te gaan knippen in categorieën voor de diverse plaatsen, omdat dit de overzichtelijkheid niet ten goede komt naar mijn idee. Ik hoop dat je de verwijderingsnominatie niet persoonlijk opvat en nodig je uit te reageren op de verwijderlijst, Groet, Alankomaat 17 mrt 2010 15:56 (CET)

Natuurlijk vat ik dat niet persoonlijk op, ik zal inhoudelijk reageren op de verwijderlijst. Met vr. groet, Gouwenaar 17 mrt 2010 16:35 (CET)

Waarnemend burgemeester is burgemeester?[bewerken]

Zou jij hier eens naar willen kijken: overleg:Lodewijk Asscher#Opvolger van burgemeester Cohen?. Wikix 21 mrt 2010 14:03 (CET)

Daar gereageerd. Gouwenaar 21 mrt 2010 15:33 (CET)

Wittenborg[bewerken]

Sorry Gouwenaar, een bewerkingsconflict! Ik dat dacht dat NewMarket aan het werk geweest was maar heb niet goed gekeken. Zal nog controleren of ik niet teveel ongedaan gemaakt heb. Nog bedankt voor de steun bij 'Dordt onder stoom' Hartelijke groet, --JanB 29 mrt 2010 12:57 (CEST)

Geen probleem met jouw snoeiwerk, ga gerust je gang. Gouwenaar 29 mrt 2010 12:58 (CEST)

Gecontroleerd[bewerken]

Beste Goudenaar, de volgende edits een en twee staan als gecontroleerd aangemerkt. De laatste heb ik al teruggezet, maar is na te gaan wie deze bijdragen heeft gecontroleerd? Mvg, -Lidewij 29 mrt 2010 13:12 (CEST)

Ja dat was Robb, dat kan je in het markeerlogboek zien, zie hier. Je vindt het door te klikken op de tab geschiedenis, vervolgens op Logboek voor deze pagina bekijken en dan op Markeerlogboek weergeven Gouwenaar 29 mrt 2010 14:04 (CEST)
Dank. En de tweede WinContro. Weer wat geleerd. Deze controle was voor mij dan minder zinvol. Ik heb zelf lange tijd gedacht dat gecontroleerd betekende dat je de hele pagina had gecontroleerd. Mvg, Lidewij 29 mrt 2010 14:32 (CEST)

Goed nieuws[bewerken]

Als ik op de link http://www.archiefleeuwardercourant.nl/ klik zie ik de tekst:

Aanhalingsteken openen

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe website met meer mogelijkheden voor de onderzoeker. Het is namelijk de bedoeling om het aanbod van digitale kranten te vergroten met Dagblad van het Noorden, de weekbladen van NDC mediagroep en meer titels. Daarom is het nodig dat wij een korte tijd even niet bereikbaar zijn.

Wij vragen daarvoor uw begrip.

Zo spoedig mogelijk gaat www.archiefleeuwardercourant.nl verder als www.dekrantvantoen.nl

Aanhalingsteken sluiten

En nu maar hopen dat het geen "1 april"-grap is. - Robotje 1 apr 2010 17:25 (CEST)

Dat is goed nieuws. Ik ben benieuwd of ook alle voorlopers van het Dagblad van het Noorden daar te vinden zullen zijn. Gouwenaar 1 apr 2010 18:45 (CEST)

Comité van oudgedienden[bewerken]

Geachte Gouwenaar, hierbij benoem ik u tot lid van het Comité van oudgedienden (afgekort Het Comité). Het Comité is een select groepje gerespecteerde wikipedianen die hun sporen op deze encyclopedie verdiend hebben. Het Comité kan zich -gevraagd en ongevraagd- vrijblijvend uitspreken over netelige kwesties op wikipedia met als doel onrust en problemen in de kiem te smoren en waar mogelijk te voorkomen. U heeft het recht het lidmaatschap van Het Comité op de gebruikerspagina te vermelden. Proficiat en veel wijsheid. J. Driepinter 4 apr 2010 14:13 (CEST)

Dank voor het vertrouwen, maar uit mijn gebruikerspagina blijkt nu juist dat ik mij niet graag in hokjes (lees in dit geval comités) laat stoppen. Met veel genoegen deel ik hierbij dan ook mee, dat het me gelukt is om wederom te ontsnappen. Gouwenaar 4 apr 2010 16:23 (CEST)
Om beide redenen mijn felicitaties. Groetend, Gerard.--GerardusS 4 apr 2010 16:47 (CEST)
Ter informatie: zie ook hier. Wutsje 4 apr 2010 19:02 (CEST)
Vandaar mijn reactie met een ;-) Gouwenaar 4 apr 2010 20:04 (CEST)

Gescheld[bewerken]

Een pretletter vond het nodig om een rare aantijging op je gebruikerspagina herhaald te plaatsen. Die twee versies heb ik uit de geschiedenis gehaald. Collega's Kleuske en ReneV hadden het al teruggedraaid en ReneV had me gealert via de wikichat. Het betreffende IP-adres (een statische huisaansluiting) heeft zojuist een jaar opschorting van de bewerkingsrechten gekregen. Met vriendelijke groet, Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 5 apr 2010 14:49 (CEST)

Dank voor de goede zorgen van jullie drieën; ik was deze dag niet aanwezig dus de hele geschiedenis is mij ongezien gepasseerd. Maar ik geloof niet dat ik daar rouwig om hoeft te zijn. Met vr. groeten, Gouwenaar 5 apr 2010 20:43 (CEST)

Wilde Veenen en het Groene Hart[bewerken]

Hallo Gouwenaar, ik heb op verschillende overlegpagina's de vraag gesteld of de polder de Wilde Veenen in het groene hart blijft. Op een overlegpagina werd naar je verwezen. Dus daarom stel ik de vraag aan je. Blijft de polder de Wilde Veenen in het Groene Hart of wordt het als gedeelte van de Zuidplaspolder gezien en van het Groene Hart ontrokken? Lars-f-94 6 apr 2010 12:42 (CEST)

In het bestemmingsplan Moerkapelle-Dorp d.d. 16 oktober 2009 wordt gesteld dat de polders De Wilde Venen en de Tweemanspolder deel uit maken van het nationaal landschap Groene Hart. [4]. Uit diverse verkiezingsprogramma's begrijp ik ook dat dit gebied, in tegenstelling tot de Zuidplaspolder, niet bestemd zal worden voor woningbouw. Vooralsnog is mij geen bron bekend waaruit zou blijken, dat deze polders aan het Groene Hart worden onttrokken. Gouwenaar 6 apr 2010 15:09 (CEST)
Bedankt voor uw hulp, soms is niet helemaal duidelijk of een polder een losstaande polder of een onderdeel van is. Nogmaals bedankt voor uw hulp. Lars-f-94 6 apr 2010 16:08 (CEST)
Graag gedaan. De Wilde Veenen is al een hele oude droogmakerij. Al rond 1655 werd dit gebied ingepolderd en drooggemalen. Aardige informatie vind je hier met diverse getekende kaartjes waarmee de ligging van de verschillende polders c.q. droogmakerijen goed geïllustreerd wordt. Met vr. groet, Gouwenaar 6 apr 2010 16:35 (CEST)

Scherm[bewerken]

Beste Gouwenaar, Alle bewerkingsknoppen staan nu in een lijn, op een na. Alleen die van het onderwerp boererij staat helemaal aan de rand. Omdat ik dit lelijk vind heb ik de foto om 12:39 een stukje hoger gezet. Jij hebt nu een mooi scherm, ik niet meer. ? Mvg, Lidewij 8 apr 2010 23:05 (CEST)

Het gaat niet om mijn scherm. Dat is groot genoeg om dit soort problemen op te kunnen vangen. Maar je moet het effect ook bekijken op veel kleinere schermen. In dat geval zweeft de bewerkknop door de tekst van het artikel en dat is voor bezitters van kleinere computers erg hinderlijk. Bij het uitlijnen met behulp van een wrapper of door het plaatsen van een afbeelding onder de scheidingslijn van een nieuwe paragraaf wordt gewaarborgd dat dit effect niet optreedt. Dus het effect op jouw of mijn computer is wmb niet zo relevant, het gaat erom dat er geen storende bijeffecten ontstaan voor lezers, die slechts over een klein scherm beschikken. Met vr. groet, Gouwenaar 8 apr 2010 23:12 (CEST)
Ik heb een klein scherm. Ik begrijp dat je wanneer de bewerkingsknop niet aan de rand staat, je dit 'zweven' noemt. Er valt nu één bewerkingsknop uit de toon omdat dit de enige knop is die niet 'zweeft'. En als je iets hinderlijk vindt, dan is het voor mij die ene knop die uit de toon valt. Mvg, Lidewij 8 apr 2010 23:32 (CEST)
Neen, ik bedoel niet dat hij niet aan de rand staat. Ik bedoel precies wat ik zeg, dat bij het niet uitlijnen van deze knoppen, de bewerkingsknoppen dwars door de tekst heen geplaatst worden. Ik test opmaak van artikelen regelmatig in meerdere browsers, in meerdere computersystemen en in meerdere schermresoluties. Met vr. groet, Gouwenaar 9 apr 2010 16:50 (CEST)

Jan Jacob Willinge (1853-1921)[bewerken]

Is het Jan Jacob of Jan Jaob? Wikix 9 apr 2010 19:03 (CEST)

Jacob volgens de burgerlijke stand. Dank voor de melding. Gouwenaar 9 apr 2010 19:30 (CEST)

Lijst van rijksmonumenten in Gouda[bewerken]

Ik zie dat jij het nodige aan deze lijst gedaan hebt. Ik heb inmiddels alle adressen toegevoegd. Met vriendelijke groeten, Rudolphous 12 apr 2010 23:32 (CEST)

Nog heel wat te doen, zie ik. Vandaag Stadskanaal nagenoeg compleet gemaakt en vorig week Hasselt, maar Gouda dat is andere koek, wat aantallen betreft. Met vr. groet, Gouwenaar 12 apr 2010 23:46 (CEST)

Edits bewaken[bewerken]

Ter mededeling, zie Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Edits bewaken#Gebruiker:Gouwenaar. Wikix 19 apr 2010 14:16 (CEST)

Doe niet zo kinderachtig, joh; besteed je tijd aan nuttiger zaken. Gouwenaar 19 apr 2010 14:35 (CEST)
Had je aan je eigen advies gehouden. Als het zo doorgaat (zie hier), is bewerken op Wikipedia voor mij straks verleden tijd. Alvast 'bedankt' daarvoor. Wikix 19 apr 2010 14:55 (CEST)
De problemen heb je toch geheel en al aan jezelf te wijten en aan niemand anders. Het moge toch duidelijk zijn, dat fröbelen in andermans bijdragen niet gewenst wordt. Het feit dat Wikipedia een vrij bewerkbare encyclopedie is betekent nog niet dat alles daarmee is toegestaan. Er zijn wel degelijk grenzen aan die vrije bewerkbaarheid. Zo is vandalisme niet toegestaan, maar ook het onnodig zogenaamd verbeteren van zaken, die geen verbetering zijn, maar die uitsluitend zijn gebaseerd op het eigen oordeel van een individuele gebruiker over wat al dan niet goed is, is ongewenst. Hierover heeft de arbcom een uitspraak gedaan. Als jij die uitspraak van de arbcom terzijde schuift en je daaraan niet wenst te houden, dan is dat geheel en al je eigen verantwoordelijkheid, die je niet kunt afwentelen op welke andere gebruiker dan ook. Je hoeft je wat mij betreft niet meer op mijn overlegpagine te komen beklagen. Als jij je houdt aan de vastgestelde spelregels dan is er geen vuiltje aan de lucht. Gouwenaar 19 apr 2010 15:18 (CEST)
Jij mag die verbeteringen geen verbeteringen vinden, een ander vindt dat wel en de vrije bewerkbaarheid van Wikipedia brengt met zich mee dat die ander dat ook mag doen. Ik vind het een slechte zaak dat men de oren heeft laten hangen naar jouw verzoek, zo wordt de vrije bewerkbaarheid van dit project om zeep geholpen. Met mij kan best overlegd worden (voor het geval je op zaken van voor 2006 zou willen wijzen - dat heb je namelijk gedaan -, daar heb ik eind 2005 definitief een punt achtergezet, dus daar ga ik op geen enkele wijze meer op in) maar niet over flauwekul en daarmee bedoel ik dat ik niet ga overleggen of ik bijvoorbeeld ergens wel een interne link mag plaatsen of een opmaakverbetering mag uitvoeren. Wikix 19 apr 2010 15:29 (CEST)
Ongelimiteerde vrijheid bestaat niet ook niet op Wikipedia. Daarbij komt dat Wikipedia een samenwerkingsproject is, waarbij afspraken zijn gemaakt over wat wel niet getolereerd wordt in de wijze waarop gebruikers bijdragen. Als jij geen boodschap hebt aan die spelregels - en je hebt dat op meerdere plaats luid en duidelijk verkondigd - dan is dat jouw keuze, maar dan moet je niet gek opkijken als blijkt dat er aan het negeren van spelregels sancties zijn verbonden. Het is aan jou: take it or leave it. Gouwenaar 19 apr 2010 15:35 (CEST)
Ik heb inderdaad geen boodschap aan 'spelregels' die erop neerkomen dat de vrije bewerking wordt verhinderd want dat is wat jij wenst. Als het op jouw manier gaat, dan kan er op een eenmaal aangemaakt artikel hoegenaamd niets meer, behalve inhoudelijke aanvullingen en verbeteringen van spelfouten. Dé spelregel van Wikipedia is dat het een vrij bewerkbare internetencyclopedie is, en dat mag niet doorkruist worden door 'nadere spelregels' die deze vrije bewerking doorkruisen. Wikix 19 apr 2010 15:41 (CEST)
Je geeft hier wel een heel erg vertekend beeld. Wat ik wil is dat artikelen niet gevandaliseerd worden en dat er niet onnodig gefröbeld wordt aan artikelen. Wat dit laatste betreft geldt zeker bij twijfel niet inhalen. Het gaat in deze zaak al lang niet meer om mijn opvatting. Het is niet voor niets dat ik de arbcom om een uitspraak heb gevraagd. Daardoor wordt voorkomen dat het een kwestie blijft van mijn opvatting tegenover de jouwe. Waar ik geen boodschap aan heb is aan een zogenaamde Wikixnorm, die op niets anders gebaseerd is dan op jouw hoogst persoonlijke opvatting van wat goed en niet goed, wat mooi of niet mooi, wat gebruikelijk of niet gebruikelijk is. Telkens blijk jij in dit soort zaken volstrekt op eigen houtje te handelen, waarbij je je niets aantrekt van de rest van de Wikipediagemeenschap. Het meest duidelijk was dat bijvoorbeeld in kwestie van het categoriseren van wethouders.Je beweerde hier dat jouw opvatting over het categoriseren van wethouders niet gebaseerd was op eigen beleid. Nog geen dag na het aan de orde stellen van de vraag in het opinielokaal bleek je behoorlijk alleen te staan (slechts één adhesiebetuiging) en na een dag al een zo overtuigende groep tegenstemmers, dat je de peiling voortijdig staakte. Dit nu is symptomatisch: je denkt je voortdurend te kunnen beroepen op algemeen aanvaarde uitgangspunten voor Wikipedia, maar die blijken in de praktijk niet meer dan eigen Wikixnormen te zijn. Ik stel vast, dat jij geen enkele respect hebt voor de door de Wikipediagemeenschap gemaakte regels en afspraken, noch voor de uitspraken van een door diezelfde gemeenschap ingestelde arbitragecommissie. Gouwenaar 19 apr 2010 20:12 (CEST)

Charivari[bewerken]

Geachte Gouwenaar, ik heb nog maar eens een stukje in Wikipedia geschreven. Het zou mij veel plezier doen als je het zou willen lezen en van commentaar voorzien. Natuurlijk ben je tot niets verplicht. Over een paar dagen verschijnt ook nog een stukje over wellevendheid. Met vriendelijke groet, beetjedwars 20 apr 2010 11:53 (CEST)

Met veel plezier het artikel gelezen. Met vr. groet, Gouwenaar 21 apr 2010 10:55 (CEST)
Hierbij een paar opmerkingen mbt de vorm van het artikel. Vermoedelijk moet je het slot van het artikel nog aanpassen wat vormgeving betreft. Wat de noten betreft had ik er wel behoefte aan om iets duidelijker te zien welke voorbeelden je aan welk bron hebt ontleend. Je noemt twee belangrijke bronnen Geschiedenis van het persoonlijk leven en Religion and the decline of magic, ik neem aan dat de gegeven voorbeelden hieruit afkomstig zijn. Met vr. groet, Gouwenaar 21 apr 2010 19:00 (CEST)
Dankje. Ik heb Bemoeial gevraagd om naar het slot te kijken. Het is mij niet gelukt. Alle voorbeelden zijn van de Franse bron. Ik zal erover nadenken hoe ik dat ga verwerken. Vriendelijke groet, beetjedwars 21 apr 2010 23:54 (CEST)
Beste Gouwenaar, als jij weet hoe de juiste categorie op de juiste manier toe te voegen, wil ik je beleefd vragen dat te doen. Vroeger lukte het me altijd, maar dat is alweer twee jaar geleden. Geen idee wat er fout is gegaan. Keith Thomas heb ik alleen maar als bron toegevoegd omdat hij (kort) schrijft over charivari in Engeland. Daar blijkt dus uit dat ze ook in Engeland waren. Hoe vind je dat ik dat op moet lossen? Een voetnoot koppelen aan het betreffende woord "Engeland" en in die voetnoot Keith Thomas zetten? Dan zou jouw bezwaar opgelost zijn. Vriendelijke groet, beetjedwars 22 apr 2010 00:06 (CEST)
Probleem met de "cats" is iinmiddels opgelost. beetjedwars 22 apr 2010 09:21 (CEST)

Nu heb ik ook nog het artikel wellevendheid geplaatst en ga ik op mijn virtuele lauweren rusten! Vriendelijke groet, beetjedwars 22 apr 2010 10:32 (CEST)

Ook dat artikel zal ik zeker gaan lezen. Wat betreft de voetnoten/bronnen, dat zou je imo op twee manieren op kunnen lossen. Bijvoorbeeld door in het paragraafje Bronnen aan te geven op welke manier je gebruik hebt gemaakt van deze bronnen. Of door in de tekst, op de plaatsen waar je gebruik heb gemaakt van Keith Thomas, een referentie naar hem op te nemen. Als je gebruik maakt van de <ref name=Thomas>constructie dan levert dat maar één verzamelvoetnoot op. Met vr. groet, Gouwenaar 22 apr 2010 12:13 (CEST)

Ik heb voor de tweede optie gekozen. Dank. beetjedwars 22 apr 2010 18:05 (CEST)

Bedankt[bewerken]

Bedankt voor deze toevoeging! De voornamen wist ik nog niet. Olivier Bommel 22 apr 2010 21:01 (CEST)

Ik zag je wijziging voorbijkomen, kleine moeite. Met vr. groet, Gouwenaar 22 apr 2010 21:06 (CEST)

Watertorens[bewerken]

Ter info. Zelfde constructie als met de molens. Je foto even doorgeplaatst. En bedankt voor de foto van zowel de molen als de watertoren. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 25 apr 2010 05:57 (CEST)

Graag gedaan, ik was lopend en had geen zin om een paar kilometer om te lopen om dichter bij de toren te komen, maar met de grootste zoomfactor ging het zo ook. Gouwenaar 25 apr 2010 10:44 (CEST)

Oudendijk[bewerken]

Hoi Gouwenaar, je draag de pagina Oudendijk_A.O.C. voor om te verwijderen, kun je even toelichten wat er in ruwe lijnen nog anders zou moeten? Dit is mijn eerste artikel op Wikipedia, het zou leuk zijn als je wat gerichte feedback kunt geven over waarom deze pagina reclame zou zijn tov bv Leerdammer. Moet het korter of zo? Bedankt, Fons 26 apr 2010 15:47 (CEST)

Beste Fons, ik heb het artikel niet genomineerd voor verwijdering. Ik ondersteun wel de door MoiraMoira gegeven motivering. Het artikel is, als er geen betrouwbare en verifieerbare externe bronnen gegeven kunnen worden, een vorm van expliciete productreclame. Ook het veelvuldig gebruik van de term Oudendijk® draagt hier nog eens extra aan bij. Wikipedia is een neutrale encyclopedie; voor het promoten van producten zijn andere platforms meer geëigend. Overigens heb je in principe 14 dagen de tijd om het artikel aan te passen aan de gestelde eisen. In het welkomstbericht op je overlegpagina tref je allerlei nuttige tips hiervoor aan. Met vr. groet, Gouwenaar 26 apr 2010 17:41 (CEST)

Charles Henry[bewerken]

Ik had reeds twee keer een foto van de stadswandeling geupload maar het verschijnt niet in mijn pagina. Het kan zijn dat het even duurt maar pogingen om mijn pagina aan te passen verdwenen ook steeds weer ik geloof niet dat ik het helemaal snap. Groeten Chjarles Henri – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Charles Henri (overleg · bijdragen) 28 apr 2010 14:50

Al gereageerd op je overlegpagina. Gezien dat met hulp van Gerardus het inmiddels prima is gelukt. Met vr. groet, Gouwenaar 28 apr 2010 23:25 (CEST)

Hofje van Buytenwech[bewerken]

De bronvermelding bij het hofje van Buytenwech te Gouda zijn een aanvulling t.b.v. lezers en onderzoekers en een feitelijke onderbouwing van het geschrevene. Ik ben al dertig jaar bezig met onderzoek o.a. met betrekking tot de familie van Grypskercke en Buytenwech. Ik zou de bronnen er maar bij zetten.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 82.170.197.72 (overleg · bijdragen) 28 apr 2010 23:27

Zoals uitgelegd op je overlegpagina is het niet de bedoeling om in een artikel allerlei verwijzingen naar primaire archiefbronnen op te nemen, zeker niet als ze slechts zijdelings met het artikel te maken hebben. Bovendien betreft dit een artikel over het hofje van Buytenwech en niet over de families van Grypskercke en Buytenwech. Graag verzoek ik je nogmaals dringend om kennis te nemen van onder meer Wikipedia:Geen origineel onderzoek. Met vr. groet, Gouwenaar 28 apr 2010 23:37 (CEST)

Uniquesculptures[bewerken]

Hallo J., prachtige naam voor een website van een kunstenaar, niet? Ik kreeg gisteravond een e-mail van de directie (!). Ik heb ze geantwoord dat overleg gewoon hier op wikipedia plaatsvindt en heb vanochtend e.e.a. betoogd op de overlegpagina Overleg gebruiker:Uniquesculptures. Het zal wel aan het mooie weer liggen of aan de slappe tijden voor kunstenaars, maar men wordt opdringeriger. Neem ajb kennis van het door mij geschrevene en volg de discussie, die eigenlijk door Ronn moet worden gevoerd. Groetend, Gerard.--GerardusS 29 apr 2010 09:24 (CEST)

Dank voor je bericht Gerard, het artikel staat op mijn volglijst. Ik zag dat je gisteravond al de reclame op Commons had verwijderd. Ik kwam vandaag in de middle of nowhere (bij Wetering tussen Muggenbeet en Nederland) een beeld van Jon Gardella tegen ("Golf"). Ik zag dat jij en Ronn foto's van zijn werk in Pekela en Groningen hebben gemaakt. Met vr. groet, Gouwenaar 29 apr 2010 19:21 (CEST)

foto's Blokzijl[bewerken]

Hallo Gouwenaar,

Mijn complimenten voor het in een keer bijna volledig maken van de foto's van de Rijksmonumenten in Blokzijl.

Mvg,

Bas 1 mei 2010 14:47 (CEST)

Ik sluit me hierbij aan. Geweldig! Rudolphous 1 mei 2010 15:45 (CEST)
Dank, het was een mooie dag en een prachtige wandeling, na Blokzijl door de Weerribben. Gouwenaar 1 mei 2010 16:58 (CEST)
Alle lof, Gouwenaar, maar mag ik mij verstouten een opmerking te maken over deze foto? Het monument is niet het 20e-eeuwse pand met halfsteensverband op de voorgrond maar het geveltje links daarvan... Het staat dus wel op de foto, maar een beetje bijsnijden zou de aandacht misschien wat meer op het monument zelf kunnen leggen? Met vriendelijke groet, Notum-sit 4 mei 2010 19:54 (CEST)
Dank voor je vriendelijke woorden. Het probleem met Breestraat 8 had ik, afgaande op de omschrijving ook al geconstateerd. Ik ging er eerst vanuit dat de omschrijving wel in de goede richting zou wijzen. Maar jouw suggestie is beter, ik snij de foto wel zo bij dat het monumentale pand echt centraal komt te staan. Dit soort kritische reacties stel ik overigens buitengewoon op prijs. Met vr. groet, Gouwenaar 4 mei 2010 21:10 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd
Prachtig! Notum-sit 4 mei 2010 21:27 (CEST)

Ook de Lijst van rijksmonumenten in Steenwijk! Bedankt voor al die foto's. Mvg, Bas 11 mei 2010 22:53 (CEST)

Intensief Casemanagement[bewerken]

Beste Gouwenaar, Steef hoogendam vraagt zich af waar we "in hemelsnaam mee bezig" zijn: verwijderlijst van 2 mei Deel 3. Misschien weet jij dat. ;) Vr.gr., --ErikvanB 4 mei 2010 21:12 (CEST)

Hoi Gouwenaar![bewerken]

Ik heb geantwoord op mijn overlegpagina en ik ben zo brutaal geweest om je gebruikerspagina te bewerken (ik kon t niet laten). Met vriendelijke groet, Kwiki overleg 4 mei 2010 21:17 (CEST)

Vooruit, ik strijk wel met de hand over mijn hart. ;-) Gouwenaar 4 mei 2010 21:19 (CEST)

erfgoeddag[bewerken]

Dag collega, je nomineerde Erfgoeddag voor verwijdering. Ik weet niet welk zicht jij vanop 300km afstand hierop hebt, maar het is wel een evenement dat meer dan honderdduizend bezoekers telde bij de laatste editie. O.k. het was wat simpel geredigeerd met copy&paste uit een site, maar nu lijkt het mij wel behoudenswaard. Overigens verdienen jouw fotobijdragen aan diverse artikelen een dikke pluim. Ik wenste dat er in het zuiden ook zo wat meer lieden waren. Vriendelijke groet. Bouwmaar 6 mei 2010 15:14 (CEST)

Beste Bouwmaar, allereerst dank voor je compliment. Dan wat betreft de nominatie, ik heb geen oordeel gegeven over de encyclopedische waarde van het artikel, enkel vastgesteld dat de tekst deels letterlijk was overgenomen van [5] waardoor er auteursrechten kunnen zijn geschonden. Zelf ben ik in zo'n geval voor verwijdering van een artikel en een nieuwe start (bij een encyclopedisch onderwerp) zonder die schending van auteursrechten. Maar daar wordt hier verschillend over gedacht. Het voordeel van deze werkwijze is wel dat de versie met auteursrechtenschending niet meer terug te vinden is in de geschiedenis van het artikel. Met vr. groet, Gouwenaar 6 mei 2010 17:15 (CEST)

Joris Zwaak[bewerken]

Wie is/was Joris Zwaak? Is dit serieus? (zie [6]. KKoolstra) 8 mei 2010 21:02 (CEST)

Goed dat je dit ontdekte, ik heb slechts de foto willen plaatsen en kennelijk de wijziging van een anonieme gebruiker per ongeluk weer meegenomen, vermoedelijk door een oudere versie van het artikel te bewerken. Gouwenaar 8 mei 2010 22:29 (CEST)

Niet waar[bewerken]

Hallo J., je schreef in je reactie op de wedergeboorte van TT "niet waar", daar waar je bedoelde "nietwaar". Dit lijkt me een mooi startpunt voor een lekkere ruzie, vind je ook niet? Zulke eindeloos voortslepende affaires laten me lachen en huilen tegelijk, maar zoek je aandacht, dan krijg je dat op deze manier zeker. Goed dat je partij koos (ik voeg me maar niet in het koor - wie ben ik tenslotte - want ik wil ook wel eens stoom afblazen), maar het lijkt me nogal zinloos. Wat een speeltuin is het hier af en toe. Jammer dat er in de verschillende categorieën (veder-, licht- en zwaargewicht) geen punten worden toegekend. Groetend, Gerard.--GerardusS 9 mei 2010 10:14 (CEST)

Je hebt volstrekt gelijk Gerard, nietwaar. Dat hele gedoe van mensen, die menen dat je altijd alles moet kunnen zeggen wat je denkt, komt mij zo mijlenver de keel uit dat ik af en toe eens wat tegengas probeer te geven. Meestal een zinloze handeling, omdat de boodschap toch niet overkomt. Met vr. groeten, Gouwenaar 9 mei 2010 10:55 (CEST)
Niet geheel zinloos Gouwenaar, het is goed om te zien dat er mensen zijn die niet alles laten passeren. 82.72.103.204 9 mei 2010 12:26 (CEST)
Ik sluit me geheel aan bij Peter. Ik weet niet of ik nog op nl:wiki actief zou zijn als er geen "tegengassers" waren zoals Gouwenaar. Wutsje 9 mei 2010 21:32 (CEST)

Wie sjoeën ós Limburg is[bewerken]

N.a.v. dit: je had toch op z'n minst even van te voren met mij en/of AJW kunnen overleggen? Dat je de Limburgse tekst weghaalt vanwege (vermeende) auteursrechtenschending is tot daar aan toe, maar ondertussen was er ook al meer met dit artikel gedaan en dat alles draai jij zonder ook maar enige vorm van voorafgaand overleg terug. Sorry hoor, ik vind dit niet erg beleefd van je. Groet, De Wikischim 9 mei 2010 12:22 (CEST)

Iemand die integraal een tekst plaatst van een auteur die in 1980 is overleden en wiens materiaal dus auteursrechtelijk beschermd is tot 1 januari 2051 kan weten dat dit soort grove auteursrechtenschendingen niet zijn toegestaan op Wikipedia en direct verwijderd dienen te worden, dat heeft niets met beleefd of onbeleefd te maken. Reverten naar de versie voordat er sprake was van auteursrechtenschending is wmb noodzakelijk om recht te doen aan de auteur van de overgenomen passage. Gouwenaar 9 mei 2010 15:36 (CEST)
Zou je me trouwens kunnen uitleggen waarom je deze bewerking [7] deed en daarbij uitdrukkelijk verklaarde, dat deze bijdrage door jezelf was geschreven en/of geen auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom schond, terwijl de tekstdichter in het artikel werd vermeld? Gouwenaar 9 mei 2010 19:04 (CEST)

Gebruiker Gräff[bewerken]

Omdat jij je ook bezig hield met deze zaak: ik heb Gräff Matthias aan de Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Edits bewaken toegevoegd. Groetjes--DutchRepublic12 9 mei 2010 15:22 (CEST)

Gezien, permanente bewaking van zijn edits blijft helaas noodzakelijk. Gouwenaar 9 mei 2010 17:25 (CEST)

Raymond de Roon[bewerken]

Dank voor het vinden van de oorspronkelijke bron. Ik had net zelf dezelfde zoektocht gedaan, en wilde net die link gaan wijzigen en vond toen dat jij dat al had gedaan. --Whaledad 12 mei 2010 14:36 (CEST)

Graag gedaan. Gouwenaar 12 mei 2010 14:39 (CEST)

Foto's[bewerken]

Beste Gouwenaar, u maakt net als ik veelvuldig foto's voor Wikipedia. Nu houd ik zelf als richtlijn aan dat ik door anderen geplaatste foto's niet vervang, tenzij ik een foto heb die een verbetering is. Ofwel, duidelijker, scherper, hogere resulutie, zonder voorbijgangers erop, genomen op zonnige dag inplaats bewolkt, enz. Als men mijn foto's vervangt voor betere dan juich ik datzelfs toe! Zoals bijvoorbeeld de prachtige foto van Schloss Anholt waar ik u al eens een compliment van deed, of zelfs in Blokzijl waar u mijn geplaatste gallerie verwijderde voor een panorama foto. Maar bijvoorbeeld in de Lijst van rijksmonumenten in Steenwijk, de afbeelding van het Rams Woerthe vervangen door een foto waarop het monument grotendeels aan het zicht wordt onttrokken door aanwezigheid van bladeren, waar het volgens mij toch specifiek om het monument (de gevel in dit geval) zou moeten handelen, dan het pitoreske van het aanwezige groen. Hetzelfde ook voor de foto van Steenwijk's vesttingwerken. Maar over het klakkeloos verwijderen van de door mij geplaatste galerie op het lemma Steenwijk ben ik echter niet over te spreken. Ik neem aan dat u het zelf ook niet op prijs zou stellen als iemand zich zo vrij voelt uw werk, zonder vorm van enig overleg, ongedaan maakt. Ik maak de foto's niet voor niets, en maak niet voor niets een gallerie aan. Als u een gallerie op één of andere manier niet geschikt vind dan is en blijft het een kwestie van smaak. Naar mij weten bestaan er geen officiele richtlijnen voor het wel of niet toepassen van een gallerie, zolang die niet bestaat wil ik u ook vriendelijk, doch met klem verzoeken mijn gallerieën niet meer klakkeloos te verwijderen. Arch. 15 mei 2010 05:59 (CEST)

Mijn oprechte excuses, wb de foto in de lijst met rijksmonumenten van Steenwijk. Ik heb de lijst bijna automatisch ingevuld door de kolom afbeeldingen in excel in zijn geheel te vervangen door een door mij aangemaakte kolom met verwijzingen naar afbeeldingen die ik van alle rijksmonumenten ter plaatse heb gemaakt. Plaats hem rustig terug. Wat betreft de galerij in Steenwijk, dat is imo een geheel ander verhaal. Die galerij is gemaakt, voordat er een uitgebreide verzameling foto's van Steenwijk aanwezig was. De galerij gaf dan ook geen representatief overzicht meer. In dat geval kan imo beter volstaan worden met een verwijzing naar de verzameling op Commons, waaronder jouw (ik gebruik op Wikipedia altijd "je" ipv het formele "u") en mijn foto's te zien zijn en die daarmee een completer beeld te zien geeft van de plaats Steenwijk. Ik was in de oprechte overtuiging, dat daarmee alle makers van beeldmateriaal tot hun recht kwamen (ik verving immers niet de galerij door ander foto's). Gouwenaar 15 mei 2010 12:04 (CEST)
Ik zie dat je de galerij inmiddels hebt teruggeplaatst. Ik vind het echter om verschillende redenen geen verbetering. Ten eerste geeft de galerij geen representatief beeld van Steenwijk, zeker niet gelet op het beschikbare beeldmateriaal. Ten tweede ben ik van mening dat er kwalitatief beter materiaal beschikbaar is. Rams Woerthe vind ik een twijfelgeval, maar zeker wb de Grote Kerk en enkele andere foto's in de gallerij is dat zeker het geval. Daarom vond ik de oplossing om te volstaan met een verwijzing naar de complete serie op Commons zo gek nog niet. Ik zal overigens zelf de pagina niet (meer) wijzigen. Het materiaal is wat mij betreft beschikbaar, laat anderen maar oordelen. Gouwenaar 15 mei 2010 18:01 (CEST)

Ter info[bewerken]

Het verzoek van Wikix om de uitspraak in de arbcomzaak die jij had aangespannen, (op termijn) te beëindigen is afgewezen. Op zich niet verwonderlijk want er was door Wikix geen poging gedaan om aan te geven welke omstandigheden gewijzigd waren wat wel nodig is voor een herziening en er was ook niet echt sprake van 'goed gedrag' wat als aanleiding voor herziening gebruikt zou kunnen worden. - Robotje 21 mei 2010 11:41 (CEST)

Terecht lijkt mij, hij kan niet enerzijds beweren geen enkele boodschap te hebben aan de arbcom en anderzijds wel om beëindiging van een uitspraak vragen. Dat is tamelijk tegenstrijdig. Op z'n minst moet hij dan bereid zijn om de uitspraken van de arbcom te accepteren lijkt mij. Dat zou een goed vertrekpunt zijn, zeker als hij vervolgens laat blijken serieus met anderen in overleg te willen gaan. Gouwenaar 21 mei 2010 22:23 (CEST)

Foto[bewerken]

Ik was net bij Antiquariaat Berger & De Vries in de Stad. Daar loopt een minitentoonstelling over Anno Smith. Er lag ook een print van een foto van Commons bij (van het beeld in Diever). Ik dacht dat die van mijn hand was, maar het was jouw foto. ;-) Gr. RONN (overleg) 28 mei 2010 13:29 (CEST)

Dag Ronn, hebben ze keurig als bron Wikimedia Commons vermeld? Gouwenaar 28 mei 2010 23:29 (CEST)
Nou ja, vermeld... de titel is (inclusief url) onderaan de pagina afgedrukt. RONN (overleg) 28 mei 2010 23:38 (CEST)
Nou ja, dat is al heel wat ;-). Niet vermelding van de herkomst van fotomateriaal schijnt helaas eerder regel dan uitzondering te zijn. Gouwenaar 28 mei 2010 23:47 (CEST)

Mijlpaal[bewerken]

N use.svg

@ Gebruiker:Brbbl, @Gebruiker:Gouwenaar, @Gebruiker:Ronn en @Gebruiker:Wikifrits. Duim omhoog voor het het bereiken van een mijlpaal: 1000 geregistreerde Nederlandse beeldhouwers in de categorie: Sculptors from the Netherlands op Wikimedia Commons. Proficiat,--GerardusS 1 jun 2010 22:21 (CEST)

Dank, maar het proficiat geldt natuurlijk vooral ook voor jouw inspanningen. Met vr. groet, Gouwenaar 1 jun 2010 23:01 (CEST)
Complimenten aan alle harde werkers!--Satrughna 4 jun 2010 13:54 (CEST)

Joodse begraafplaats (Veenhuizen)[bewerken]

Hallo Jan. Je hebt indertijd dit lemma gestart. Nu vroeg ik me af of jij toevallig (nog) weet waar deze begraafplaats precies ligt. Misschien weet je de straat of zelfs de coördinaten. Dan kunnen we dat in de Lijst van Joodse begraafplaatsen in Nederland erbij zetten. Alvast bedankt. Groetjes, Frank--Janssenfrank 17 jun 2010 12:01 (CEST)

Dag Frank, ik heb de coördinaten aan het artikel toegevoegd. De begraafplaats ligt niet aan een straat, maar is te bereiken via een onverhard graspad langs een sloot in het verlengde van de Kerklaan. Na een paar honderd meter ligt er rechts een bosje met de begraafplaats. Met vr. groet, Gouwenaar 17 jun 2010 12:56 (CEST)
Dit zijn de plaatsen die je nooit zult vinden als je niet weet waar je moet gaan zoeken. Dank je wel voor je reactie. Groetjes, --Janssenfrank 17 jun 2010 15:03 (CEST)

Maatschappij van Weldadigheid[bewerken]

Hallo Gouwenaar,

Mooie serie artikelen heb je de laatste dagen rond dit onderwerp neergezet en uitgebreid, mijn complimenten.

Mvg, Bas 19 jun 2010 23:04 (CEST)

Dank, zojuist de laatste in deze serie toegevoegd. Gouwenaar 19 jun 2010 23:47 (CEST)

Veerpont de Burd[bewerken]

Beste Gouwenaar, zou je eens naar bovenstaand lemma willen kijken. Ik was vol goede moed aan een volgens mij broodnodige redactie begonnen. Veerpontjes interesseren me wel. Helaas ben ik vast komen te zitten en twijfel nu tussen 'maar zo laten' en 'alles wat niet direct met de pont te maken heeft wegkieperen'. Vandaag stop ik er in ieder geval mee, maar ik ben wel benieuwd naar jouw mening. Bijvoorbaat bedankt en met vr. groeten, --JanB 20 jun 2010 17:40 (CEST)

Dag Jan, ik heb het artikel doorgelezen. Het is naar mijn oordeel veel en veel te gedetailleerd. Stukken lijken zo overgenomen te zijn (of dat ook werkelijk zo is weet ik natuurlijk niet) uit een gemeentelijke notitie of uit een stuk van een of ander projectbureau. Wat stijl en gedetailleerdheid betreft zou 'enig' snoeiwerk nmm dus wel passend zijn. Groeten, Gouwenaar 20 jun 2010 19:56 (CEST)
Okay, bedankt voor het kijken. Ik denk dat ik m'n snoeischaar er maar bij pak. Vr. groet, --JanB 21 jun 2010 13:38 (CEST)
En de bosmaaier dan ook maar. Gr.--GerardusS 21 jun 2010 14:20 (CEST)
Met bosmaaier of snoeischaar, het artikel is behoorlijk opgeknapt en imo veel leesbaarder geworden. Goed werk. Gouwenaar 23 jun 2010 12:49 (CEST)
Ik heb nog een paar puntjes op de i gezet. In deze sterk verkorte vorm prettiger leesbaar. Groet.--GerardusS 23 jun 2010 13:29 (CEST)
En ik heb inmiddels met tevredenheid gereageerd op de op. van GerardusS. Groet, --JanB 23 jun 2010 14:03 (CEST)

Alweer[bewerken]

Beste Gouwenaar, alweer een kwestie waarbij ik een 'second opinion' zoek. Op het lemma Circumcisie zijn nogal uitgesproken voor- en tegenstanders actief. Naar mijn mening heeft dat oa tot gevolg dat onder het kopje Meest voorkomende vorm een niet terecht verband wordt gelegd tussen standpunten van de KNMG en massale fraude. Zie ook de overlegpagina. Omdat ik heb gemerkt dat jij in dergelijke gevallen tot een koel en helder oordeel instaat bent, wil ik je nog een keer vragen mee te kijken. Vr. groet, --JanB 23 jun 2010 20:44 (CEST)

Daar gereageerd, met vr. groet, Gouwenaar 23 jun 2010 21:49 (CEST)
Bedankt voor je interventie, ik hoop je nu weer een poosje met rust te laten. Groet, --JanB 23 jun 2010 23:09 (CEST)
Het heeft er alle schijn van, dat iemand zijn eigen persoonlijke kruistocht aan het voeren is en Wikipedia als een bruikbaar platform ziet voor zijn eenzame strijd. Gouwenaar 26 jun 2010 11:24 (CEST)

Gerard van Remmen[bewerken]

Hallo J., bedankt voor de foto van Musselkanaal - ik wilde er juist vandaag langs gaan. Ik heb al een aantal aantekeningen en er is wat documentatie onderweg uit Den Haag. Een korte biografie komt er wel + wat werken, maar wat ontbreekt is, behalve dan de vaste overtuiging dat hij is overleden, een sterfplaats en -datum. Hoe los ik dat op in de kopregel? Had jij dit al eens? Vandaag heb ik kontakt met de RKD (daar staat zijn Haags archief), maar ik verwacht op korte termijn geen gegevens. Weer zo'n 50er jaren kunstenaar die volledig is zoekgeraakt. Groet. Gerard.--GerardusS 24 jun 2010 08:35 (CEST)

Dag Gerardus, na een dag door de Stellingwerven te hebben gelopen vond ik je bericht. Mooi dat je de draad hebt opgepakt en een artikel hebt geschreven. Ik heb het wat aangevuld. De afbraak van de school vond plaats voordat er sprake was van een onderbrenging van het beroepsonderwijs bij het Noorderpoortcollege. In 1993 vond er een Stadskanaal een opmerkelijke fusie plaats, waarbij, binnen een gemeentelijke constructie, openbaar en bijzonder onderwijs werden samengevoegd tot een samenwerkingsschool o.l.v. een bestuurscommissie. Bijzonder beroepsonderwijs, een protestantse en een katholieke mavo en een openbare school voor voortgezet onderwijs werden samengesmeed tot het Comenius College. Het ook in Stadskanaal gevestigde Ubbo Emmius Lyceum bleef hier buiten. Pas in 2000 vond er een fusie plaats, waarbij het Comeniuscollege onderdeel werd van het Noorderpoortcollege. De oude LTS was al voor die tijd afgebroken, omdat het beroepsonderwijs werd geconcentreerd in Stadskanaal (in o.a. nieuwbouw gerealiseerd samen met de toenmalige MTS). De overlijdensdatum van Van Remmen heb ik tot dusver ook nog niet kunnen vinden. Vaak wordt dan volstaan met het vermelden van alleen de geboortedatum, maar jouw oplossing laat iets duidelijker zien, dat hij is overleden. Tot slot, wellicht ken je deze informatie al, zo niet dan levert het misschien nog wat aanvullende informatie op [8] Met vr. gr. Gouwenaar 24 jun 2010 19:19 (CEST)
Bedankt, ik heb alleen nog de vraag of je de plaquette bij het reliëf ook hebt gefotografeerd. Die geeft zo aardig de situatie in het verleden weer. Niet voor het artikel, maar wel om te bewaren op Commons. Dat archief gedoe is overigens niets voor mij (te vermoeiend voor de ogen), maar ik zag zijn naam wel zeer vaak en zeer prominent opduiken. Groet.--GerardusS 25 jun 2010 09:32 (CEST)
Ja, die plaquette heb ik ook gefotografeerd, ik ben vandaag verder afwezig, maar zal er in het weekend naar kijken. Ik was wat voorzichtig, omdat er een foto opstond van de oude LTS (auteursrecht?) Met vr. gr. Gouwenaar 25 jun 2010 09:39 (CEST)
De plaquette maakt deel uit van het totale kunstwerk, dus dat met het auteursrecht lijkt me wel in orde. Heb je dan ook een foto met de plaguette zichtbaar op het werk? Gerard.--GerardusS 25 jun 2010 12:16 (CEST)
Foto geplaatst, voor de zekerheid het sjabloon FoP-Nederland toegevoegd. Gouwenaar 26 jun 2010 11:22 (CEST)
Ik zal eens kijken hoe de foto naast het betreffende artikeldeel van Van Remmen staat. Ik heb het deel Neth. Carillon nog wat verder uitgediept. Bedankt voor de aanzet. Groet.--GerardusS 26 jun 2010 11:54 (CEST)

Maxime (filosofie)[bewerken]

Beste Gouwenaar, Hartelijk dank voor je interventies. Het stemt allemaal niet vrolijk. Weet jij wat wijsheid is in dit toch wel vrij rampzalige geval? Zo doorgaan is in geen geval in het belang van de encyclopedie, en hetzelfde geldt voor hem maar laten begaan. Theobald Tiger (overleg) 29 jun 2010 14:35 (CEST)

Jan Couperus[bewerken]

Ken jij deze persoon? De Franse Wikipedia heeft een lemma over hem. Hij lijkt me typisch iemand voor jou om aan te maken.Taks 3 jul 2010 11:24 (CEST)

http://www.parlement.com/9353000/1f/j9vvhy5i95k8zxl/vg09llug0zw9

Ja, hij komt o.a. voor in Een regentendagboek uit de achttiende eeuw door dr. mr. J. Smit uit 1957. Dat dagboek van Willem Frederiksz van der Hoeve beslaat grofweg de periode 1761 tot 1788. De rol van Couperus was in die periode nog wat beperkt. Hij vervulde enkele regentenfuncties. Op 1 mei 1787 werd hij benoemd tot baljuw van Gouda. Dat baljuwschap heeft maar kort geduurd, omdat hij vanwege zijn patriottische gezindheid het veld weer snel moest ruimen. Ook zijn vader, dominee Petrus Theodorus Couperus, was patriottisch gezind. Deze was predikant geworden in Gouda en was in 1781 hertrouwd met een dochter van de invloedrijke burgemeester Vincent van Eijck, Huberta Catharina van Eijck. Haar eerste man, Bartolomeus de Moor van Immerzeel, was evenals haar vader burgemeester van Gouda. (zie ook [9]). Ik verwacht binnenkort de verschijning van het proefschrift van W.A. Knoops Gouda 1787, dat levert waarschijnlijk nog wel wat meer feiten op. Met vr. groet, Gouwenaar 3 jul 2010 13:20 (CEST)

Hallo Gouwenaar, heeft die promotie al plaatsgevonden, dat lijkt me wel leuk om bij te zijn? Het boek is wel te koop, zie hier [10]. groet. Taks 3 jul 2010 13:48 (CEST)

Ik weet het niet, hij mailde mij dat hij medio 2010 zou promoveren. Ik heb indertijd ingetekend op het boek, volgens mij is het nog niet verschenen, maar zo te zien al wel uitverkocht. Gouwenaar 3 jul 2010 13:55 (CEST)

Ik ben bezig met Van der Heim, vooral Jacob van der Heim is interessant vanwege zijn invloed op stadhouder Willem V. Misschien kan je ook nog iets toevoegen met je kennis van de Zuid-Hollandse situatie. Groet. Taks 3 jul 2010 14:11 (CEST)

In Gouda duikt een Cornelia van der Heim op, zij was een dochter van de Schiedamse burgemeester Adam van der Heim; zij trouwde in Schiedam met de uit Gouda afkomstige raadsheer en latere thesaurier-generaal van de Republiek Johan van der Does. Haar portret tref je aan in het artikel over haar echtgenoot. Gouwenaar 3 jul 2010 18:22 (CEST)
Jan Couperus is inmiddels aangemaakt, ik hoop dat tzt het artikel nog verder uitgebreid kan worden. Gouwenaar 3 jul 2010 19:45 (CEST)

Kooistra[bewerken]

Was eerst nog de discussie of Kooistra geboren was in Groningen of Emmen, er is intussen een nieuwe kandidaat [11]. En je weet het; als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. - Robotje 8 jul 2010 12:26 (CEST)

Daar gereageerd, imo onjuiste informatie. Kooistra kwam pas naar Norg op 14-jarige leeftijd. Er is een anonieme bewerker bezig dit imo onjuiste gegeven met grote hardnekkigheid aan Norg toe te voegen. Gouwenaar 8 jul 2010 12:59 (CEST)
Ter informatie: dat gaat de eerstkomende tijd niet meer lukken: ik heb de pagina zonet voor een maand semibeveiligd. Groet, Wutsje 8 jul 2010 13:41 (CEST)
Dank, spaart weer een hoop onnodig werk. Gouwenaar 8 jul 2010 15:24 (CEST)

Vraagje over het auteur-sjabloon[bewerken]

Hallo Gouwenaar. Het is voor mij nieuws dat het testauteur in diverse browsers een volstrekt onleesbaar lettertype oplevert. Weet jij om welke browsers het gaat? Mvg JRB 11 jul 2010 17:32 (CEST)

Dag JRB, volstrekt onleesbaar is wat zwaar aangezet, maar in volgorde van vaagheid (de hoofdletters vervagen op de een of ander manier): Safari, SeaMonkey en Firefox. De namen blijven dus wel leesbaar, maar vervagen aan de bovenzijde en vergeleken bij het lettertype zonder sjabloon gaat dat imo ten koste van de leesbaarheid. Met vr. groet, Gouwenaar 11 jul 2010 19:56 (CEST)

Discussie reclame[bewerken]

Beste Gouwenaar, ter info een discussie van hedenochtend t.a.v. het bekende onderwerp:

  • kunstenaars en externe links

Beste Glatisant, de strijd tegen reclame is nobel en wordt door mij gesteund (ook actief). Helaas kun je dat alleen doen binnen artikelen: neutraliteit staat voor mij voorop. T.a.v. externe links praten we over een geheel ander probleem: sites van kunstenaars (uiteraard 100% reclame), galeries (id.), artsites (weekendje weg, weet je wel), zelfs in toenemende mate musea (met merchandising en sponsoren) en ga zo maar door. Alle staan bol van de reclame. Of je accepteert dat of je gaat de strijd aan en dat betekent alle externe links (en niet nu de pijlen richten op 1 site) die ook maar een spoortje reclame tonen: WEG ERMEE. Dan blijft er niet veel over! Als je daarvoor kiest: respect! Maar ajb geen selectieve verontwaardiging over de site met de (niet enkele) zeer vele nuttige citaten.

Overigens bedankt voor het oplappen van de tekst van het artikel Yves Klein. Ik corrigeerde een paar puntjes (het hele artikel zag er bedroevend slecht uit), maar had nog niet de moed de tekst te schonen. Ik concentreer mij op beeldhouwers en pak af en toe een schilder mee. Vriendelijk groetend,--GerardusS 14 jul 2010 10:01 (CEST)

Die reclamelinks staan me erg tegen, Artcyclopedia is inderdaad erger dan deze citatenleveraar, die echter absoluut niet belangeloos informatie aan het toevoegen is. Artprice staat me nog meer tegen omdat je moet betalen om waardevolle informatie te verkrijgen. De links die ik verwijderd heb betreffen echter citaten in het Engels, dus niet in het Nederlands of Frans, en reclame voor moderne Nederlandse schilders die niets met Yves Klein van doen hebben.
Het is een bedrijfsmatige activiteit van die schilders om hun link op allerlei artikelen te plakken met de bedoeling om hun schilderijen te verkopen. Het moest niet magge. Maar het is vechten tegen de bierkaai, waar ik geen zin in heb. Voor de lieve vrede en bij gebrek aan tijd om er iets echt goeds van te maken (en die citaten, in het Nederlands, op de juiste plaats in het artikel te verwerken) laat ik ze dan maar staan, hoewel het mogelijk is dat ik ze uit ergernis af en toe wél zal verwijderen. (Waarom zit je eigenlijk die reclamesite zo te verdedigen? Als je ook Artcyclopedia e.d. weghaalt zou je óók consequent zijn.) Glatisant 14 jul 2010 10:29 (CEST)
Bedankt voor je reactief en sportief. De makers van de website (Gouwenaar zag dat het om slechts zo'n vijftien à twintig artikelen gaat), durven een niet-geautoriseerde vertaling niet aan en vragen op hun site ook om iemand die dat wel wil doen. Zo'n kanonschot op een mug staat mij tegen, daarom! Discussie over het überhaupt toelaten van websites met (een beetje of veel: principieel verschil is er niet) reclame is wat mij betreft welkom, maar ik zeg er dan gelijk bij, hiermee maak je niet alleen externe links onmogelijk, maar vooral ook de bronnen (die heel vaak ook van die sites afkomstig zijn). En dat is niet alleen moeilijk te realiseren, maar in tegenspraak met de roep om bronnen. Ook een bron naar een krantenartikel, dat werkelijk wordt gelardeerd met reclame, is dan onmogelijk. Daarom wil ik wel, maar kan ik niet consequent zijn. Ik schrijf vrijwel dagelijks over kunstenaars en kan er gewoon niet omheen. PS Bijt je niet zo vast in die reclame op de website van Benfo-Dutch, ik ken honderden, veel ergere voorbeelden waar niemand, maar dan absoluut ook niemand (ook niet diegenen die nu zo protesteren) iets aan doet. Vriendelijk groetend,--GerardusS 14 jul 2010 10:58 (CEST)
Bedankt, ook voor je vriendelijke toon. Glatisant 14 jul 2010 11:19 (CEST)
Desalniettemin stuit de nu uitgevoerde, resolute doorhaling van de ext. links mij, zo zonder een discussie, tegen de borst.--GerardusS 14 jul 2010 17:10 (CEST)
Van mij mag je ze weer terugzetten, op jouw actie zal ik niets ondernemen. Juist vanuit het bovenstaande wilde ik consequent zijn, na de verwijdering door Whaledad. En ik zal dit overleg naar Yves Klein verplaatsen, hoewel het misschien op een meer algemene plaats gevoerd zou moeten worden. Glatisant 14 jul 2010 17:18 (CEST)
Ik geloof je op je woord, maar de eenmansaktie van Whaledad, zoals zichtbaar is geworden bij Yves Klein, doet voor mij de deur dicht. Argumenten blijken geen enkele waarde te hebben en ik doe dus niet meer mee. Groetend,--GerardusS 14 jul 2010 17:22 (CEST)
Een eenmansactie is het niet, zoals ik zag op het overleg van MoiraMoira, waar ook verschillende anderen zich uitspraken (vóór en tegen). Op Jan Schoonhoven zag ik trouwens een link van (als ik me niet vergis) dezelfde aanmaker, met citaten zonder reclame. Het kan dus wel. Glatisant 14 jul 2010 17:31 (CEST)
OK, dan reageer ik nog één keer. Aan die gedachtenwisseling bij MoiraMoira met slechts een handvol deelnemers deed ik zelf mee tot het moment, dat de manier van discussiëren mij niet meer beviel. "Het is zo want het is zo". Bij Jan Schoonhoven sla je de plank mis: de nederlandstalige citaten zijn door, inderdaad dezelfde, aanmakers ondergebracht bij wikiquote.nl. Ik heb daar destijds zelf nog enigszins toe bijgedragen. So far so good. De aanmakers signaleerden een probleem met de anderstalige citaten. Ik heb daar niet aan bijgedragen. De gemaakte website, die inderdaad verwijst naar een kunstenaarssite, ( maar niet de kunstenaarssite zelf is !), is volgestopt met honderden citaten (engelstalige) van zo'n 35 kunstenaars en op nl.wiki is bij een kleine 20 kunstenaars gelinked. That's all. De discussie hoort te gaan over het toelaten van externe sites met reklame (van 1 tot 100%) en niet over dit ene voorbeeld, waar alle "woede" zich nu op richt. Een fatsoenlijke discussie met de voors en de tegens: ja graag. Een scheidsgerecht hap-snap: nein danke. Tot ziens bij die discussie. Groetend,--GerardusS 14 jul 2010 18:54 (CEST)

Wellicht komt dit nog eens van pas. Groet. Gerard.--GerardusS 14 jul 2010 12:51 (CEST)

Ik geef het op, dat dit zomaar kan en door enkelen wordt uitgevoerd als ware dit namens de gemeenschap.....? Typisch voorbeeld hoe het niet moet, maar toch gaat. Groet,--GerardusS 14 jul 2010 17:18 (CEST)
Inmiddels worden alle links weer verwijderd door Gebruiker:Whaledad, die bovendien dreigt met een blokkering. Wat een ballentent. Groet,--GerardusS 14 jul 2010 19:11 (CEST)
Op mijn overlegpagina heeft de plaatser netjes gereageerd met zijn standpunt zoals ik vroeg en Whaledad gereageerd ook. Ik voel me wat geremd door de toon van het overleg om nog bij te dragen en wil enkel even kwijt dat ik jullie inzet waardeer. Met vriendelijke groet, Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 14 jul 2010 20:09 (CEST)
@MoiraMoira: gebruiker:W handelt, dreigt en vraagt (hypocriet?) om de mening van de anderen. Precies dat is de reden, dat ik niet aan dit overleg wens deel te nemen.Groet,--GerardusS 15 jul 2010 07:45 (CEST)
Wat er na een dag afwezigheid niet kan gebeuren. Ik zal mijn reactie plaatsen op de overlegpagina van MoiraMoira. Gouwenaar 15 jul 2010 10:26 (CEST)
Waarom ga je dan ook een dag weg, we kunnen je nog geen uur missen. Bedankt voor je reactie. Ik vraag me wel af of de plaats waarheen de discussie nu is verplaatst door iemand wordt gezien. De paniekzaaier W. heeft overigens op en.wiki 9 x de link verwijderd. Inderdaad een cross.wiki drama. Kan zo'n sjabloon met waarschuwing zomaar door iedereen worden geplaatst? Ook door iemand zonder enige staat van dienst? Gaarne je antwoord voor je er weer vandoor gaat. Groetend,--GerardusS 15 jul 2010 12:27 (CEST)
Je bedoelt het plakken van het sjabloon linkspam op deze pagina. Ja, dat kan kennelijk. Je kunt daar, zo je wilt, nu de informatie onder plaatsen, dat het sjabloon ten onrechte is geplaatst, omdat gelinkt wordt naar een reclamevrije site met meerwaarde voor het artikel. Gouwenaar 15 jul 2010 13:16 (CEST)
O, ik zag dat er ook een waarschuwingssjabloon geplakt was op Overleg gebruiker:Benfo-Dutch. Dat is te gek voor woorden. Benfo-Dutch reageerde keurig op de aan hem gestelde vragen en bleek bovendien bereid om zijn eigen website aan te passen aan de gestelde eisen. Dat is wel de meest botte manier om iemand met knowhow hier weg te jagen. Discussie voeren over al dan niet vermeende zelfpromotie is prima, maar dan wel zonder lukraak allerlei beschuldigingen rond te strooien. Ik heb dat sjabloon dan ook maar vervangen door het normale welkomsjabloon. Gouwenaar 15 jul 2010 17:31 (CEST)
Ok, jij hebt dus een overtrokken reactie en W. is te goeder trouw, want Benfo-Dutch was dus in een razende vaart bezig het leesplezier op Wikipedia te verpesten. T'is maar dat je het weet. Moeten wij nu weer dat enorme aantal pagina's (haast twintig, dus weet waar je aan begint) van de link voorzien?? Is dit nu zo'n eenmansactie geweest van een admin in spé, die altijd gelijk heeft (had), wat er ook gebeurt? Sorry dat ik je even alleen liet gaan, mijn hoofd kon dit vandaag niet aan. Groet (en tot ziens ?), Gerard.--GerardusS 15 jul 2010 18:57 (CEST)
Ik heb mijn commentaar gezet op de OP van Whaledad.--GerardusS 15 jul 2010 19:12 (CEST)

Van Dongen[bewerken]

Hoi Gouwenaar, ik liep tegen de schilder Dionys van Dongen aan. Volgens het NNBW is hij gedoopt in Dordrecht 07-09-1747 als zoon van Pieter van Dongen en Geertruy Paldonk. Volgens RKD is hij geboren op 03-09-1748 (dus een jaar later). Vreemd genoeg kan ik hem niet terugvinden bij de Dordtse dopen op Archieven.nl, zijn ouders wel. Wil je eens meekijken? Gr. RONN (overleg) 14 jul 2010 22:01 (CEST)

Dag Ronn, pas kwam ik een soortgelijke situatie tegen bij Jacobus Stellingwerff, daar vermeldde het RKD ook iets anders dan een tweede bron. In dit geval kon ik bij het stadsarchief Amsterdam wel de juiste doopdatum vinden. Met behulp van een voetnoot heb ik nadere uitleg gegeven. Daar zou je in dit geval ook voor kunnen kiezen, met het verschil dat bij Dionys van Dongen niet duidelijk is wat het juiste geboortejaar is. Inderdaad vind ik zijn doop ook niet bij het stadsarchief Dordrecht, wel de dopen van zijn zussen en broers Maria 31 januari 1745, Joseph 25 januari 1746, nogmaals Joseph 22 oktober 1749 en Pieter 30 maart 1752 (en mogelijk nog een Maria op 22 november 1754, vader wordt Philp en moeder wordt van Pasdonk genoemd). In de diverse bronnen wordt wel steeds het jaar 1748 genoemd als zijn geboortejaar o.a. in The Wallace Collection: Dutch and Flemish, de Allgemeine deutsche Biographie, in Oud-Holland: nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid en bij Sotheby. Vooralsnog wijzen die bronnen dus in de richting van 1748. Wellicht een typefout bij P.C. Molhuysen en P.J. Blok in het NNBW? Zij melden ook dat hij als weduwnaar op 21 oktober 1770 getrouwd zou zijn met ene Maria van Bongen uit Wageningen. Het gemeentearchief van Rotterdam vermeldt op 23 oktober 1770 een huwelijk van Denijs van Dongen weduwnaar van Dordrecht (wonend te Dordrecht) met Maria van Bingen jongedochter van Wageningen (wonend aan de Steiger te Rotterdam). Drie jaar later (23 september 1773) trouwt er echter ook nog een Dionisius van Dongen, jongeman van Dordrecht (wonend: a/d Schiekade onder Cool) met Geertruij Elizabet van der Hart jongedochter van Woudrichem (wonend: a/d Singel onder Cool) . Met vr. groet, Gouwenaar 15 jul 2010 14:20 (CEST)
Dankjewel voor je uitgebreide antwoord. :) Gr. RONN (overleg) 15 jul 2010 21:30 (CEST)

Sint-Franciscuskerk (Bolsward)[bewerken]

Ik vind het prima hoor, maar ik ben wel erg benieuwd naar die andere bronnen voor de typering "expressionistische art decostijl", want hoewel ik me toch redelijk heb verdiep in het werk van Dom Bellot en H.C. van de Leur is deze term volkomen nieuw voor mij. Persoonlijk hecht ik meer waarde aan de mening van dé Nederlandse kenner van het werk van Bellot en Van de Leur, op wikipedia sporadisch actief als Gebruiker:Aaluka. Ik zal hem dan ook om uitsluitsel vragen. Fnorp 16 jul 2010 11:35 (CEST)

Wat dat laatste betreft prima. De term art-decostijl werd ook gebruikt tijdens een lezing over de kerk, door één van de schrijvers van een standaardwerk over Friese kerken. Maar die kan ik niet als bron opvoeren in een Wikipedia-artikel vanwege de verifieerbaarheid (het boek heb ik hier niet bij de hand). Op de website van Katholiek Nederland [12] wordt gesproken over de mengeling van stijlen, die door Bellot en Van de Leur werden gebruikt : "Eigenzinnige kerkarchitecteur. De Franse kerkarchitect Dom Paul Bellot en zijn Nederlandse leerling Hendrik van de Leur had een heel eigen stijl: een mengeling van Jugendstil, Art Déco, Berlage en de Amsterdamse School. "Kitch', vonden de Nederlandse architecten van begin vorige eeuw, maar de gelovigen liepen ermee weg. En dat doen ze nog steeds. Zoals met de onlangs gerestaureerde Sint Franciscuskerk in Bolsward. Een rijksmonument bovendien". Met vr. groet, Gouwenaar 16 jul 2010 12:42 (CEST)
Bedankt. De typering verbaast me nog steeds, de associatie met Berlage nog meer, maar voorlopig lijkt me dit onderbouwing genoeg. Overigens ben ik benieuwd naar dat boek over Friese kerken; heb je wat gegevens voor me? Fnorp 16 jul 2010 14:52 (CEST)
Natuurlijk, het is Friese kerken: een inleiding door Saskia van Lier en Regnerus Steensma, uitg. Bornmeer, Gorredijk, 2009, ISBN 978-90-5615-198-0. met vr. groet, Gouwenaar 16 jul 2010 14:58 (CEST)
Bedankt! Fnorp 16 jul 2010 17:00 (CEST)

Inwonertal Lekkerkerk[bewerken]

Gouwenaar, juiste correctie betreffende de link naar de CBS statistieken. Was die vergeten aan te passen.

Echter, naar mijn mening dient het inwonertal van Lekkerkerk opgeteld bij dat van Krimpen aan de Lek het inwonertal van Nederlek te zijn. Door de buurtschappen die deel uit maken van Lekkerkerk niet mee te tellen en je te beperken tot het dorp is die rekensom niet correct meer en wordt hiermee m.i. een verkeerd beeld geschetst. Bij andere inwoneraantallen wordt in de meeste gevallen ook een totaalcijfer gegeven. Bovendien beperkt het CBS zich bij de 'dorp'-cijfers tot het oude gedeelte. Nieuwe wijken, die inmiddels behoorlijk wat inwoners huisvesten, worden daarbij niet meegenomen. Mijn voorstel is daarom om het inwonertal weer terug te zetten op de waarde die ik in mijn bijdrage gewijzigd heb. Wat zijn jouw argumenten om dat niet te doen? Misschien kun je me overtuigen ;-)

M.b.t. de referentie naar het inwonertal van Nederlek als totaal: hiermee wordt voorkomen dat je heen en weer moet bladeren. Maar dat is meer een persoonlijk gemak. Ik denk dat de correctie om dat aantal te verwijderen correct is. Zeker in het licht van de overige vermeldingen hier op wikipedia. Aan de andere kant: iemand moet de trendsetter zijn ;-).

GdB --83.119.195.183 20 jul 2010 23:10 (CEST)

Het punt is dat er naast het lemma over het dorp Lekkerkerk, ook lemma's bestaan over Schuwacht en Opperduit. De inwoneraantallen van elk van de dorpen afzonderlijk wordt in elk artikel vermeld. Wat betreft je opmerking over de nieuwe wijken, dat lijkt mij correct. Ik stel voor om als inwoneraantal van Lekkerkerk 6.830 te vermelden, met daarbij tevens de vermelding (exclusief Opperduit en Schuwacht). Met vr. groet, Gouwenaar 20 jul 2010 23:25 (CEST)
Beste Gouwenaar, m.b.t. uw geboortestad staat op de pagina ook het inwoneraantal van Gouda in totaal. Dit ondanks het feit dat bijvoorbeeld ook het buurtschap Stolwijkersluis een eigen pagina heeft. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Ouderkerk a/d IJssel waar Lageweg ook niet buiten de cijfers gehouden wordt. Om dan voor Lekkerkerk wel een splitsing te maken lijkt me onjuist en verwarrend. GdB 83.119.195.183 20 jul 2010 23:35 (CEST)
Het artikel over Gouda betreft zowel de stad als de gemeente. Dat is bij Lekkerkerk niet het geval. Vergelijk bijvoorbeeld Apeldoorn (gemeente) en Apeldoorn (stad). Bij de laatste worden ook niet tegen Apeldoorn aanliggende dorpen geteld. Bij Ouderkerk en Lageweg kent het CBS geen afzonderlijk cijfer voor Lageweg. Er worden slechts twee wijken onderscheiden: Ouderkerk en Gouderak. (zie [13]). W.b. Lekkerkerk merk ik dat je er kennelijk aan hecht om het totale cijfer inclusief Opperduit en Schuwacht te vermelden. Hoewel ik het zuiverder vind om dat niet te doen zal ik een dergelijke aanpassing niet terugdraaien, mits er dan bij vermeld wordt inclusief Opperduit en Schuwacht. Want fout is het natuurlijk niet. Gouwenaar 21 jul 2010 11:03 (CEST)

Bargon[bewerken]

Beste Gouwenaar,

Ik las dat u twijfelde aan de juistheid van het onderzoek. Ik kan u verzekeren dat alles gedocumenteerd is door het Nederlands Instituut voor Genealogisch en Heraldisch Onderzoek. Ik meende dat verwijzing naar een dergelijk instituut de juistheid wel zou staven. Er is overigens ook een geschiedenisboek geschreven, waar ik dus ook in de tekst naar verwijs "Historisches Hasubuch - 300 Jahre Seelenberg". Nogmaals ik kan alles in geschrift aantonen.

Het is een onterechte aanname dat u denkt dat het op vermoedens berust.

Als u wilt kan ik kopieen van deze documentatie naar u opsturen.

Met vriendelijke groet, Peter – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Peterbargon (overleg · bijdragen) 25 jul 2010 23:53

Beste Peterbargon, mijn bezwaar tegen het artikel is dat geen encyclopedische beschrijving is van het geslacht Bargon. Voor het publiceren van genealogische en heraldische artikelen zijn andere platforms beschikbaar. Uit het artikel blijkt (behalve de verwijzing naar het familiewapen) niet welke gepubliceerde bronnen gebruikt zijn. Dit dienen bronnen te zijn die door de lezer ook geverifieerd kunnen worden. Het gebruik van het woord wij in de tekst wekt de schijn dat het hier gaat om eigen, niet gepubliceerd, onderzoek. Daar komt nog bij dat een deel van het artikel een tamelijk speculatief karakter heeft (bijv door het gebruik van "wat er op wijst", "zou", "waarschijnlijk" en "vermoedelijk"). Dit soort speculatieve veronderstellingen passen imo niet in een encyclopedie. Ook de toegevoegde bronnen verwijzen (ook weer met uitzondering van het familiewapen) niet naar gepubliceerde documenten, maar naar archieven. Een algemene verwijzing naar een archief is niet wat op Wikipedia wordt verstaan onder verifieerbaarheid. Een artikel over een bepaald geslacht is pas in encyclopedisch zin relevant indien blijkt uit de beschrijving van dat geslacht, dat de meerdere leden ervan een interessante of opvallende rol in de loop der tijd hebben gespeeld. Als je bezwaar wilt maken tegen de nominatie dan kan beter hier gedaan worden, dan op de afzonderlijke overlegpagina's. Zou je zo vriendelijk willen zijn om je bijdragen op overlegpagina's af te sluiten met het intikken van 4 x een ~ (~~~~), dan is duidelijk wie, wanneer welke bijdrage heeft geplaatst. Met vr. groet, Gouwenaar 26 jul 2010 12:59 (CEST)

Beste Gouwenaar,

Allereerst mijn excuses voor het gebruik van de afzonderlijke overlegpagina's. Ik ben een nieuwe gebruiker en de manier van werken is me nog niet geheel duidelijk. Ik kan het e.e.a. voor u verklaren. Er wordt eenmaal het woord 'wij' gebruikt. 'Wij' is in dit geval het Instituut voor Genealogisch en Heraldisch Onderzoek. Het is een feit, dus als het woordje 'wij' overkomt alsof ik of iemand van de familie Bargon het onderzoek heeft gedaan dan kan ik dat anders noteren. De familie zelf heeft het onderzoek niet gedaan.

Verder heeft u moeite met de volgende zinsnedes i.v.m. het speculatieve karakter. Ik kan me daar wel een beeld van vormen, maar het is geschreven tegen het einde van het onderzoek. Later is dit nog gestaafd met bewijzen. Ik zal er een voor een op ingaan.

1. De plaats Seelenberg in Taunus, die thans behoort tot de gemeente Schmitten, was omstreeks 1600 geheel ontvolkt geraakt, wat vermoedelijk veroorzaakt werd door de Dertigjarige Oorlog, de godsdiensthervormingen en de pest. Opmerking: Dit is gestaafd door een geschiedenisboek, Kroniek over Seelenberg " Historisches Hausbuch". Vermoedelijk kan ik hier weghalen.

2. Het plaatsje droeg vroeger de naam Selderberg, Seldenberg of Seltenberg, vermoedelijk afgeleid van de naam Saeldenberg (Glücksberg ofwel geluksberg). Opmerking: Dit is gestaafd door een geschiedenisboek, Kroniek over Seelenberg " Historisches Hausbuch". Vermoedelijk kan ik hier daarom ook weghalen.

3. Gerlach Barchon werd in 1698 als eerste tot burgemeester van Seelenberg benoemd, wat erop wijst dat hij daartoe de capaciteiten had. De spelling van de naam van de familie zou door de Duitse taalinvloed langzamerhand veranderen in Bargon. Opmerking: Is m.i. dit speculatief, maar meer een conclusie. Als je de gewenste capaciteiten niet hebt om Burgemeester te worden dan word je doorgaans niet gekozen tot Burgemeester. Ik kan eventueel deze conclusie weghalen.

4. De spelling van de naam van de familie zou door de Duitse taalinvloed langzamerhand veranderen in Bargon. Opmerking: Ik heb hier doopakten van, waaruit te zien is dat rond 1750 de achternamen van alle gedoopte kinderen uit deze familie veranderd zijn van Barchon in Bargon. De betreffende vaders bleven de oude spelling behouden op de doopaktes. Het is algemeen bekend dat veel namen in Duitsland met een 'ch' gewijzigd zijn in een 'g'. Dit feit kan ik noemen en de Duitse taalinvloed weghalen, maar het lijkt me een logisch redenering.

5. Gezien het kennelijk geringe aantal Barchon’s in België is er waarschijnlijk sprake van slechts één geslacht. Opmerking: De Genealoog heeft op basis van het Rijksarchief in Luik kunnen oordelen dat er sprake is van 1 familie, maar heeft een voorbehoud opgenomen. Buitenechtelijke kinderen en andere gevallen vallen daar onder. Als u daar moeite heeft heeft kan ik aangeven dat er sparake is van een gering aantal Barchon's en 1 familie weghalen.

6. Ongeveer acht km ten noordoosten van Luik ligt het dorp Barchon, waar de familie vermoedelijk haar naam aan heeft ontleend. Opmerking: Ik vind deze conclusie wel logisch. Veel familienamen zijn ontleend aan plaatsnamen. Het betreft geschiedschrijvingen. Het is niet te controleren of de familie werkelijk haar naam heeft ontleend aan deze plaats. Een voorbehoud in geschiedschrijving hierover vind ik eigenlijk wel op z'n plaats.

V.w.b. de verwijzingen naar de archieven kan ik u melden dat de verwijzingen naar de specifieke documenten niet zo eenvoudig is. Het gaat om ruim 100 documenten die niet herkend worden met een uniek nummer of iets dergelijks, maar wel een stempel van echtheid met een handtekening of paraaf hebben. Ik zou eerslijk gezegd niet weten hoe ik moet gaan verwijzen naar specifieke documenten. Binnen de genealogie is wel gebruikelijk om aan te geven uit welke archieven de informatie vandaan komt.

Graag uw reactie of bovengenoemde voorstellen voor u voldoende zijn.

Peterbargon 26 jul 2010 16:09 (CEST)

Beste Peterbargon, Zoals duidelijk wordt uit bovenstaande reactie is het artikel niet gebaseerd op een verifieerbare (met uitzondering van het familiewapen) publicatie en is daarmee imo niet bruikbaar voor Wikipedia. Of het onderzoek door uzelf of door een derde is gedaan is daarbij minder relevant. Het is een interessante genealogische verhandeling, maar daarvoor zijn toch ander platforms meer geschikt dan Wikipedia. Het verwijzen naar afzonderlijke archiefstukken kan heel goed binnen een genealogisch artikel, maar een encyclopedisch artikel stelt andere eisen met betrekking tot de verifieerbaarheid. In het laatste geval dient teruggevallen te kunnen worden op betrouwbare publicaties en niet op de primaire bronnen zelf, dat is immers een vorm van eigen onderzoek. Dat laat nog onverlet mijn bezwaar dat het hier ook niet een encyclopedische beschrijving van een geslacht betreft, waarvan het belang van het geslacht en de individuele leden duidelijk gemaakt wordt in het artikel. Ook dan dient het artikel gebaseerd te worden op betrouwbare en verifieerbare publicaties. Eventuele bezwaren tegen de nominatie kunnen beter hier aangegeven worden. Na veertien dagen besluit een dienstdoend moderator op basis van de geleverde argumentatie of het artikel al dan niet wordt verwijderd. Met vr. groet, Gouwenaar 26 jul 2010 17:06 (CEST)

Commonscat[bewerken]

Hallo J., nu levert de plaatsing van de Commonscat op onze lijsten van beelden weer problemen op. Pff. Kun je ajb ook een duit in het zakje doen onderaan op mijn OP. Graag. Gerard.--GerardusS 31 jul 2010 14:33 (CEST)

permanente educatie[bewerken]

hoi heb diverse mensen gevraagd wat er nu moet veranderen om een pagina te kunnen neerzetten over permanente educatie, volgens jou zou deze te eng zijn neergezet. Vind ik geen probleem en snap ik ook. Punt is en blijft......het is een relevant onderwerp voor grote bevolkingsgroepen. Mijn idee daarbij was ,om een basis artikel neer te zetten, vandaar dat ik gestart ben bij de term pe, toen permanente educatie wilde gaan uitwerken, eerst de basis en dan per categorie. Maar kwam er na verloop van tijd achter dat er op dit vlak nog vele termen te vullen zijn.

was amper begonnen aan dit traject of kreeg al allerlei commentaar, moet zeggen dan vergaat je wel de zin om er verder aan te werken, want kost heel veel tijd. Zelf had ik verwacht dat als je een idee neerzet dat anderen je zouden helpen om een en ander goed te krijgen in plaats daarvan blijkt er een hele groep mensen zich bezig te houden met voor mij allerlei vage termen waardoor de post vervolgens al snel verwijderd is. de paar mensen die ik vervolgens gevraagd heb waarom zij tegen waren, reageerden daar slechts op met standaard antwoorden, wij hebben hier geen verstand van.......maar ik vind.....tja daar kan ik dus niets mee, een ander kreeg ik alleen maar ruzie mee, want die las van alles dat ik niet schreef.......tsja....

zou jij mij willen helpen een goed permanente educatie artikel te schrijven ? mijn dank bij voorbaat ! vr groet bert bjmATchello.nl– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.163.51.208 (overleg · bijdragen) 1 aug 2010 20:12

Beste Bert, een goed artikel schrijven over permanente educatie vereist wel enige tijd. Er is nogal wat literatuur over dat onderwerp verschenen. Een eenvoudige screening bij de Koninklijke Bibliotheek levert al 204 publicaties op in de periode 1969 tot heden over permanente educatie, 124 over education permanente en nog eens 102 over lifelong learning. Daar zitten ongetwijfeld wat dubbelen in en niet alles behoeft gelezen te worden. Maar toch zal het enige tijd kosten om het onderwerp goed in beeld te krijgen. Voor het zicht op de beginperiode in Nederland is kennis van het werk van L.B. van Ommen en R. Hajer imo absoluut noodzakelijk. In principe bewaar ik wat afstand tot de onderwerpen, waar ik ooit beroepshalve bij betrokken ben geweest. Inmiddels maakt de afstand in tijd het weer wat gemakkelijker om ook af en toe zo'n onderwerp te behandelen, maar het is niet iets wat je op een achternamiddag in elkaar zet. Ik zou mij op z'n minst goed moeten verdiepen in de ontwikkelingen van de laatste zeven jaar, en oude kennis boven water zien te halen. Dus voorlopig staat dit onderwerp niet onmiddellijk hoog op mijn prioriteitenlijst. O, ja zou je zo vriendelijk willen zijn om je bijdragen op overlegpagina's af te willen sluiten met het intikken van 4 maal een ~ (dus ~~~~), dan is voor iederen direct duidelijk, wie welke bijdrage wanneer heeft geplaatst. Je emailadres heb ik maar even onherkenbaar voor robots gemaakt, om ongewenste spam te voorkomen. Met vr. groet, Gouwenaar 1 aug 2010 20:44 (CEST)

Molen de Croot[bewerken]

Hallo Gouwenaar,

Bedankt voor het toevoegen van de foto op Molens in Gouda. Toen ik de afbeeldinggegevens bekeek, viel met echter de omschrijving op: "de Latijnse School van Gouda, voorheen het Cellebroedersklooster". Heb je hier niet toevallig per ongeluk de omschrijving van Latijnse school Gouda.jpg overgenomen? Vriendelijke groet, Afhaalchinees 1 aug 2010 20:39 (CEST)

Ai, dat is goed dat je me daar even op attendeert. Ik zal het snel corrigeren. Met vr. groet, Gouwenaar 1 aug 2010 20:44 (CEST)

Groot Hitland[bewerken]

Beste Gouwenaar, op Overleg:Groot Hitland heb ik de reactie gezet, die ik binnenkreeg. Daarin staat heel wat informatie die in het artikel over Groot Hitland gebruikt kan worden. Met vriendelijke groet - Paul-MD 2 aug 2010 13:28 (CEST)

David Vandekop resp. David van de Kop[bewerken]

Hallo J., de tekst van David van de Kop staat klaar op mijn projectpagina 1. Zullen we de oude tekst van David Vandekop nu maar vervangen, er komt toch geen respons meer. Zorg jij dan voor de naamwijziging (hoe dan? Er is al een redirect met de naam David van de Kop) of verplaatsing (David Vandekop wordt dan een redirect) of zoiets? Groet. Gerard.--GerardusS 3 aug 2010 09:58 (CEST)

Prima G., de naam van het artikel heb ik gewijzigd in David van de Kop, je kunt de oude tekst vervangen door de nieuwe. Met vr. groet, Gouwenaar 3 aug 2010 19:05 (CEST)
Ook alle links gefixt, die verwezen naar David Vandekop, nu rechtstreeks gelinkt ipv naar de redirect. Links naar redirect op gebruikers(overleg)pagina's heb ik niet gewijzigd. Gouwenaar 3 aug 2010 19:20 (CEST)
Bedankt, wat moest ik zonder je? Groet.--GerardusS 3 aug 2010 21:07 (CEST)

Opmerking mbt Statie[bewerken]

Hallo Gouwenaar, Een beetje toevallig kwam ik op Statie (kerk) terecht. Ik weet daar inhoudelijk weinig van, maar gezien de discussie bij Overleg en de discussie nav de Verwijderingsnominatie zie ik veel verbetering wat door jou en anderen duidelijk is aangegeven. Het is dus behouden, maar nu staat er nog steeds zo'n vervelend twijfelsjabloon. Kan dat niet weg? Met vriendelijke groet, Salix2 4 aug 2010 00:06 (CEST)

Beste Salix, indertijd heb ik enig aandeel gehad in de discussie over het artikel. Ik had sterke twijfels bij de wijze waarop het onderwerp was beschreven en dat vind je ook terug op de overlegpagina. Ik ben niet één van de schrijvers van het artikel en ik heb ook niet het twijfelsjabloon geplaatst. Je kunt wmb beter deze discussie voeren op de overlegpagina van het artikel en ook Fred uitdrukkelijk om een reactie vragen, want hij plaatste het sjabloon indertijd. Met vr. groet, Gouwenaar 4 aug 2010 11:42 (CEST)
Ik heb gedaan wat je hebt geadviseerd. Salix2 4 aug 2010 23:36 (CEST)

Rob Schreefel[bewerken]

Dag Gouwenaar,

Ik heb een foto van een beeld in Nijkerk aan de Vetkamp. Het lijkt mij een beeld van Rob Schreefel. Aangezien jij dit artikel begonnen was, vroeg ik mezelf af of je wellicht ook de lectuur bezit die onderaan genoemd wordt en of je kan bevestigen dat hij een beeld heeft staan in Nijkerk. Op internet kan ik er niks over vinden namelijk. Alvast bedankt! (PS, de foto die ik bezit staat recht) --brbbl 6 aug 2010 08:37 (CEST)

Dag brbbl, helaas kan ik je dat niet vertellen. De literatuur, die in het artikel vermeld staat heb ik niet als bron gebruikt, maar slechts genoemd in het artikel. Ik geloof je op je woord, dat het beeld recht staat. Maar die beeldhouwers maken er soms wel een potje van, er moet maar eens gauw iemand langskomen, die al dat werk gaat rechtzetten ;-) Gouwenaar 6 aug 2010 13:03 (CEST)

Bicker Caarten[bewerken]

Kun je eens kijken naar deze discussie? Is in dit geval de overerving van het predicaat jonkheer zo dat als iemands achternaam 'Bicker Caarten' is, deze dus automatisch jonkheer/jonkvrouw is, of wordt die 'titel' alleen doorgegeven via de oudste zoon? Ik kan me moeilijk voorstellen dat ze dat bij het schrijven over de tak Bicker Caarten in het Nederland's patriciaat‎ voor al die personen vergeten zijn te vermelden dat het gaat over jonkheer/jonkvrouw ... Bicker Caarten. Ik heb Robert Prummel op diens OP al om advies gevraagd, maar hij kon me in deze helaas niet helpen. - Robotje 6 aug 2010 15:07 (CEST)

Ik zag net je reactie aldaar, waarvoor dank. - Robotje 6 aug 2010 16:17 (CEST)

Michiel van Coxie[bewerken]

Hallo Gouwenaar. Alles goed? Heb jij ook informatie over de kleinzoon van Michiel van Coxie die na 1700 raad en schepen in Gouda is geweest? Hij was eigenaar van een huis op de Keizersgracht en had een zoon Pieter die in Amsterdam het huis verkocht. Hij werkte (als tekenaar?) mee aan een van de eerste reisgidsen voor Rome: Het kabinet der Statuten.Taks 8 aug 2010 09:57 (CEST)

Dag Taks, met mij gaat het uitstekend. Met mijn plezier in Wikipedia iets minder na een aanvaring met Jan Doedels van de Kulturpolizei, die met liniaaltjes in de hand foto's beoordelen of die voldoen aan hun maatstaven, maar hun eigen scheve muren kennelijk als het summum van rechtheid ervaren. Wat je vraag betreft: Michiel van Coxie wordt genoemd in Met goed fatsoen van de Jong. Hij behoorde niet tot de meest rijke en vooraanstaande regenten van Gouda. In 1744 stond hij op de derde plaats van onderen in een lijst van leden van de vroedschap, gerangschikt naar hoogte van de aanslag in de personele quotisatie van 1744. Hij kreeg een aanslag opgelegd van ƒ 18, de huurwaarde van zijn woning bedroeg ƒ 225 en hij had één dienstbode en geen rijtuigen en paarden. De Jong vermeldt ook nog in een voetnoot, dat Michiel van Coxie niet werd opgevolgd door zijn zoon in de vroedschap, waarschijnlijk vanwege het geringe aanzien van het geslacht in Gouda en het niet inhuwen in een deftiger en machtiger geslacht. Verdere gegevens: Michiel van Coxie, koopman, gedoopt 15 maart 1676 te Amsterdam, poorter van Gouda d.d. 16 oktober 1715, overleden 14 november 1747 te Gouda. Hij was in Gouda weesvader van 1716 tot 1747, lid van de vroedschap van 1733 tot 1734 en vervulde diverse regentenfuncties, schepen, ontvanger verponding, schepenmeester, commissaris huwelijkse zaken en thesaurier-fabrieksmeester. Hij trouwde op 30 mei 1704 met Barbarine Elisabeth Ostome (1680-1717). Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren, waaronder Johannes, arts te Amsterdam, de door jou genoemde Pieter, die koopman was in Amsterdam en getrouwd was met Susanna Elisabeth Moeringh, dochter van een Goudse regent (bron: Met goed fatsoen, blz. 337/338). Gouwenaar 8 aug 2010 13:04 (CEST)

Hallo Gouwenaar. Dat is al heel wat, bedankt. De informatie lijkt me niet zo geschikt voor een artikel, maar ik kan het goed gebruiken. Het lijkt helaas zaak iedereen af te blaffen, als ze er geen verstand van hebben. Taks 8 aug 2010 15:06 (CEST)

Graag gedaan. Zou jij, als je wilt, nog eens willen kijken naar het Overleg:Gerard Carel Coenraad Vatebender. Ik kwam van de vader van Vatebender alleen tegen, dat hij secretaris van Lochem is geweest en vond geen vermelding van het burgemeesterschap van Borculo. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat hij dat niet geweest zou zijn. Met vr. groet, Gouwenaar 8 aug 2010 15:33 (CEST)

Commons[bewerken]

Hallo J., ik heb je verzoek gesteund en Wutsje ook. Omdat de discussie niet loopt heb ik bij een admin een verzoek tot interventie ingediend. De informele wegen lopen soms sneller (soms enkele minuten) dan de normale weg (soms een maand of langer). Dat kan ik met voorbeelden staven. De admin is er kennelijk vandaag niet (het schijnt zondag te zijn), maar hij komt er zeker op terug. Ik blijf optimistisch. Ik begrijp je stap en raad je aan de tijd te nemen. Groeten, G.--GerardusS 8 aug 2010 16:33 (CEST)

Ja, ik had het al gezien, waarvoor aan beiden mijn dank. Wat Commons betreft maar even een break genomen, geen zin om bewaakt te worden door iemand die Bestand:Hoorn,_Muntstraat_4_.jpg en Bestand:Hoorn,_Muntstraat_26.jpg als de absolute norm voor rechtheid beschouwt. Gouwenaar 8 aug 2010 17:07 (CEST)
Bij de eerste is het een kwestie van perspectief door de omhoog gerichte camera (wat met ShiftN niet goed genoeg te corrigeren viel). Misschien moet je zelf eens kijken naar File:Hoofdstraat80 Beetsterzwaag.jpg... Wat de tweede betreft: die gevel leunt nu eenmaal voorover. Zeg het maar als je wilt dat ik 'm rechtopzet. gescheld verwijderd. Pompidom. - Erik Baas 8 aug 2010 17:17 (CEST)
Die gevel aan de linkerzijde? Gouwenaar 8 aug 2010 17:20 (CEST)
Krom door camerarichting. Rechts idem (bij beide foto's). - Erik Baas 8 aug 2010 17:21 (CEST)
Het maakt ook allemaal niet uit, zoals ik al eerder schreef: mijn foto's zijn niet perfect, dus stop maar met (spijkers op laag water) zoeken. - Erik Baas 8 aug 2010 17:25 (CEST)
Bij beide afbeeldingen heb ik het natuurlijk over de gevels aan de linkerzijde. Die zijn in werkelijkheid zeker niet zo scheef als je op jouw foto's staan afgebeeld. Heel gemakkelijk te corrigeren door het gewoon uit te snijden. Camerarichting is dan ook geen enkel excuus. Een klein beetje zorgvuldigheid in de aflevering van het materiaal is alles. Als je anderen de maat neemt, moet je zelf dit soort beginnersfouten niet maken en moet je zeker niet proberen recht te praten wat krom scheef is. En al helemaal niet gaan schelden, als je kennelijk niet in staat bent om op een redelijk niveau te argumenteren. Ik vind dat je werk niet deugt, maar daarom ben je nog geen sukkel. Gouwenaar 8 aug 2010 17:20 (CEST)
Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen...
En: als je een perspectivische vertekening van een ander pand al zo erg vindt, wat vind je dan wel niet van bv. File:100714 Goeman Borgesiuslaan 40 (Eugeria) Groningen NL.jpg of File:100806 Hoge der A 35-35A Groningen NL.jpg, waar de voorgevel van het onderwerp flink vervormd is ? Niet om te katten op de maker van deze foto's (deze waren me al eerder opgevallen, en ik ga me niet verlagen tot jouw taktieken door in jouw foto's te gaan zoeken naar onvolkomenheden), maar om aan te tonen dat zulks soms onvermijdeljk is. Overigens gebruik je wel heel vreemde argumenten om de kwaliteiten van jouw werk te verdedigen, namelijk eerst dat je zeker weet dat je camera recht stond, later dat je de afwijking bewust hebt gedaan, en nu weer dat mijn werk niet zou deugen. En nadat je de foto met hand en tand (inclusief edit-war) verdedigd hebt, moet 'ie nu ineens verwijderd worden ??? Wat is het nou ? Geef nou gewoon toe dat je camera scheef stond, dat scheelt een hoop gezeur. - Erik Baas 9 aug 2010 02:58 (CEST)
Aardig dat je er nu ook foto's van mij bij haalt, maar met deze ligt het toch iets anders. Bij foto's zoals deze, die zijn samengesteld uit losse opnamen gemaakt met een 5.8 mm-lensje, is bij dergelijke beeldhoeken (van oorspronkelijk resp. ca. 90 bij 70 graden en 50 bij 65 graden) de vertekening van een rectilineaire projectie aanzienlijk erger, met name aan de korte zijden van het uiteindelijke beeld. Vandaar dat ik hier heb gekozen voor een mercatorprojectie, die weliswaar ook vertekent, maar beduidend minder. Zonder echte groothoeklens (die trouwens ook vertekent) is het óf dat, of zo'n pand er niet helemaal op krijgen. Merk overigens op dat ondanks die vertekening op beide foto's de muren in ieder geval wel rechtop staan. Wutsje 9 aug 2010 04:28 (CEST)
Ik herinnerde me deze toevallig (en eigenlijk nog een andere van een veel groter gebouw waar het effect nog veel sterker was, maar die kon ik niet meteen terugvinden). Hoe dan ook, dat is precies mijn punt: zonder die concessies zou er geen foto van zo'n pand zijn, en bij 9 van de 10 foto's die je wilt maken duikt er wel een of ander probleem op. Als dat te vermijden (of te herstellen !) is moet je dat zeker doen, en zo niet: soit. - Erik Baas 10 aug 2010 01:08 (CEST)
Baas, je mist het punt en die boodschap wil je kennelijk niet horen. Mijn punt is niet, dat je geen onvolmaakte foto's mag maken, je gaat je gang maar. En op iedere foto is wel wat aan te merken, die van jou, die van mij en die van alle anderen. Mijn punt is alleen, dat je in dat geval niet moet gaan optreden als een soort eigen benoemde kwaliteitsbewaker en met je liniaaltje anderen de maat te gaan nemen. Pas als je bereid bent om eerst je eigen materiaal kritisch onder de loep te nemen bouw je wellicht enig respect op. Maar ook dan nog ga je niet zo maar zitten sleutelen, zonder enige vorm van voorafgaand overleg, aan iemands werk, waarvan je niet weet waarom het gemaakt is zoals het gemaakt is. Dit is toch een samenwerkingsproject, zoals je elders betoogde? Gouwenaar 9 aug 2010 09:20 (CEST)
Mja, je weigert ook naar mijn argumenten te luisteren, dus wat dat betreft staan we quitte. In dit geval gaat het om een goede foto waar een kleinigheid aan mankeert, die je alleen kunt goedpraten als je artistiekerig in de weer bent, maar dat is voor een rijksmonument op wikipedia geen goede reden: ik vind dat je naar een zo natuurgetrouw mogelijke afbeelding moet streven. En het scheef afbeelden van een waterpartij kan IMO echt niet...
Al met al vind ik dat je een heel kinderachtig spelletje speelt, eerst met je tegenstrijdige argumenten en nu weer met je verwijderingsverzoek (wat volgens mij gewoon een smoes is). Wat mij betreft: EOD. - Erik Baas 10 aug 2010 01:08 (CEST)
Exact Baas, met het argument wb de foto's van rijksmonumenten sla je precies de spijker op de kop. Natuurlijk moet je bij het beoordelen van fotomateriaal rekening houden met de bedoeling die de maker heeft bij het vervaardigen en het plaatsen van het materiaal in de vorm waarin het werd geplaatst. Prima, q.e.d. Dat is precies de reden waarom ik niet zal gaan zitten snijden in het door jou geplaatste materiaal. Gouwenaar 10 aug 2010 13:11 (CEST)

Het Heidenschap[bewerken]

Het artikel staat al ruim vijf jaar onder de Nederlandse naam. Een paar jaar geleden is hier een grote discussie rond geweest die geen éénduidige uitkomst bood. In dat geval geld dus het 'bij-twijfel-niet-inhalenprincipe'. Ik vraag me dus af waar u en Wutsje het recht vandaan halen de status quo op te heffen. Temeer er totaal geen nieuwe elementen in de discussie opgedoken (je verwijst naar de overlegpagina terwijl de laatste reactie daar ruim een jaar geleden gemaakt is).--Drieskamp 11 aug 2010 15:10 (CEST)

Aldaar gereageerd. Gouwenaar 11 aug 2010 15:17 (CEST)
Idem. Wutsje 11 aug 2010 15:36 (CEST)
Waar dan? Ik zie nergens een reactie van jouw.--Drieskamp 11 aug 2010 15:23 (CEST)
Moet je maar niet onmiddellijk op die pagina weer gaan zitten bewerken, dan kunnen wel eens bewerkingsconflicten ontstaan. In dit geval zelfs met verlies van de ingevoerde gegevens. Gouwenaar 11 aug 2010 15:27 (CEST)

Wikibreak[bewerken]

Gouwenaar, "Junge komm bald wieder, bald wieder zurück". Gerard.--GerardusS 14 aug 2010 08:24 (CEST)
"Bleib' nicht so lange fort!" :) Gr. RONN (overleg) 14 aug 2010 10:11 (CEST)
Moi Gouwenaar, ik sluit me daar graag bij aan, hopelijk geen geval van te hoog opgelopen frustratie? Peter b 17 aug 2010 23:03 (CEST)

Hartelijk dank ...[bewerken]

... voor het resultaat van die onderbreking. Ik hoop dat er meer zullen volgen. En het wordt tijd dat ik Ter Laan ook koop. Groet, Wutsje 17 aug 2010 14:04 (CEST)

Vraagje[bewerken]

Klooster Sint Gabriel van de Passionisten

Moi Gouwenaar, ik moest gisteren in Den Haag zijn en was eerder klaar dan verwacht. Dan neem ik terug naar Zeist wel eens een touristische route. Gisteren vanaf Gouda door de polder via Haastrecht en Oudewater. Even voorbij Haastrecht kwam ik langs een klooster, wellicht zoek ik niet goed, maar ik kan er geen lemma over vinden. Nu jij vast wel eens in de omgeving van Gouda komt dacht ik laat ik jou eens vragen of je me verder kan helpen? Peter b 2 sep 2010 23:05 (CEST)

Dag Peter, het is het klooster Sint Gabriël van de Paters Passionisten aan de Provinciale Weg van Haastrecht naar Oudewater, ongeveer ter hoogte van Hekendorp. Het klooster ligt in de gemeente Vlist en is gebouwd, volgens De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst: De Krimpenerwaard (blz. 134) in 1921 en de kapel in 1922. De bijgaande foto van P.H. Louw is gemaakt van de kant van Hekendorp, vanaf de overzijde van de IJssel dus. Jij reed er langs aan de voorkant langs de Provinciale Weg. Het klooster is ook te zien vanuit de trein naar Den Haag of Rotterdam, waardoor ik weet dat de trein Gouda nadert, na het klooster, nog het kerktorentje van Haastrecht en de Haastrechts molen. Groeten. Gouwenaar 3 sep 2010 17:38 (CEST)
Bedankt, enne, volgens mij heb je zo al wel een beginnetje Glimlachende smiley Peter b 3 sep 2010 23:11 (CEST) En nou dus helemaal bedankt, zo is samenwerken prettig. Peter b 7 sep 2010 23:33 (CEST)
Op één dag het goddeloze tolhuis en dit artikel zorgt voor enig evenwicht ;-) Gouwenaar 8 sep 2010 12:32 (CEST)
Heb nog eens midden in de nacht dat tolhuis zien liggen, in mijn beleving was die hele streek goddeloos. Peter b 8 sep 2010 13:17 (CEST)
Als ik alle verhalen over die goddeloze singel en dat tolhuis mag geloven, dan kan het er inderdaad behoorlijk spoken. Overigens liep ik er met schitterend weer en vond het geheel een nogal vredige uitstraling hebben. Gouwenaar 8 sep 2010 13:20 (CEST)

Virtual Action Learning[bewerken]

Geachte Gouwenaar,

ik zag dat u aangaf dat het artikel Virtual Action Learning copyvio bevatte. Ik heb de referentie die u gaf gecheckt en het artikel geheel herschreven. Kunt u zo vriendelijk zijn om te kijken of in dit beginnetje alle copyvio daarmee is verwijderd en helemaal dankbaar ben ik als u een inschatting kunt geven of de door mij ingeslagen weg wat betreft dit lemma meer kans maakt. BeeBringer.png BeeBringeroverleg 3 sep 2010 08:14 (CEST)

Beste BeeBringer, allereerst mijn waardering voor je inspanning om het artikel te verbeteren. Op dit punt ben ik echter nogal principieel. Ik vind dat een artikel dat gestart is op basis van copyvio, plagiaat en/of een schending van auteursrechten verwijderd dient te worden. Vervolgens kan natuurlijk een nieuw artikel aangemaakt worden zonder dat er sprake is van copyvio, plagiaat en/of een schending van auteursrechten. Dat is nmm de enig juiste start van een artikel op Wikipedia. Maar let wel dat is mijn persoonlijke opvatting en niet meer dan dat. Gouwenaar 3 sep 2010 22:01 (CEST)
Beste Gouwenaar, ik heb ergens iets over die discussie gelezen. Ik begrijp je standpunt en heb er zelf geen enkel probleem mee dat het artikel om die reden nu wordt verwijderd en met de opgeschoonde versie een nieuwe start maakt. Het ging me niet zozeer om hoe dit onderwerp tot stand komt, maar zat met de vraag of dit onderwerp geschikt is voor wikipedia? Inmiddels heb ik uit meerdere feedback begrepen dat het probleem met het artikel daar niet in schuilde. Vandaar dat ik verder ga met het aanvullen en merk vanzelf of het artikel om reden van de schending van auteursrechten alsnog wordt verwijderd. In dat geval plaats ik een nieuwe. Met vriendelijke groet, BeeBringer.png BeeBringeroverleg 4 sep 2010 06:31 (CEST)

Biografie/nationaliteit[bewerken]

Hallo Gouwenaar, zie op mijn OP een aangekaarte discussie over de nationaliteit: Joegoslavisch beeldhouwer of zoals ik het zie Sloveens beeldhouwer. Wie kan hier iets zinnigs danwel definitiefs aan toevoegen? Groetend, --GerardusS 3 sep 2010 15:47 (CEST)

Aldaar gereageerd. Met vr. groet, Gouwenaar 3 sep 2010 22:22 (CEST)
Bedankt. Hoe meer ik over dit probleem nadenk, hoe meer ik denk dat je hier alleen maar heel pragmatisch op kunt reageren. Ik kan me ook voorstellen dat je hier amper voorschriften/richtlijnen kunt geven, de situatie verandert in veel gevallen (staatkundig, politiek, historisch) zo dramatisch, dat wat in het ene geval geldt in het andere geval absoluut niet kan. Maar dit zal toch wel eens eerder aan de orde zijn gesteld? Groet. Gerard.--GerardusS 4 sep 2010 09:29 (CEST)

Slag om Alam el Halfa[bewerken]

Beste Gouwenaar,

De aanmaker van dit lemma had jouw {{weg}}-sjabloon verwijderd. Ik neem aan dat dat tegen jouw zin is gebeurd en heb het sjabloon derhalve herplaatst. Met beste groeten, Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 sep 2010 18:52 (CEST)

Dank RJB, ik ben vandaag grotendeels afwezig (geweest) en je interventie was exact wat ik gedaan zou hebben, gelet ook op de inmiddels hier gevoerde discussie. Gouwenaar 3 sep 2010 20:42 (CEST)
Ja, die discussie zag ik, vandaar! Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 sep 2010 20:45 (CEST)

Tjasker[bewerken]

bijna Glimlachende smiley. Nu nog een artikeltje over deze. Ik kan hem op de molendatabases nog niet vinden. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 6 sep 2010 23:19 (CEST)

Even niet opgelet en de afbeeldingen verwisseld. Goed dat je dat opmerkte. Op de website van de molendatabase staat hij hier beschreven. Gouwenaar 6 sep 2010 23:24 (CEST)
Ahh, dan is het een dublicaat: Tjasker Veenwouden. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 6 sep 2010 23:30 (CEST)
En die had ik niet gezien, de dubbele vermelding uit de database verwijderd, dank! Gouwenaar 7 sep 2010 10:22 (CEST)
Graag gedaan. Via de overzichten van mijn botje (Gebruiker:Akoopal/Molenoverzicht) kan ik makkelijk op het id van 1 van de databases zoeken. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 7 sep 2010 18:11 (CEST)

Het goddeloze tolhuis[bewerken]

Erg blij met dat artikel, de vermelding op Valomstervaart had me al erg nieuwsgierig gemaakt, dank! :-) Milliped 7 sep 2010 17:44 (CEST)

Nadat ik gisteren 3,5 km heen en ook weer 3,5 km terug over de goddeloze singel had gelopen en dus tweemaal langs het goddeloze tolhuis was gekomen was mijn belangstelling ook gewekt, vandaar het artikel. Gouwenaar 7 sep 2010 19:13 (CEST)

Toevoeging aan Zuidplas artikel[bewerken]

Beste Gouwenaar, is het een goede toevoeging voor het Zuidplas artikel om een link aan te brengen naar Zuidplas Actief het online sociale netwerk voor inwoners van de fusiegemeente, in 2009 opgericht met subsidie van de toemalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Disclaimer: ben 1 van de oprichters. --Zeeforel 9 sep 2010 08:34 (CEST)

Beste Zeeforel, Het toevoegen van een externe link aan het doorverwijsartikel Zuidplas is niet gewenst. Op doorverwijspagina's worden geen externe links aangebracht. Als het je bedoeling is om deze link aan te brengen in het artikel Zuidplas (gemeente) dan adviseer ik je om eerst kennis te nemen van WP:EL. Je zult dan zien dat het de bedoeling is om van Wikipedia een encyclopdie te maken en geen startpagina's met een verzameling externe links. Het wordt overigens wel op prijs gesteld als je feitelijk encyclopedische informatie kunt toevoegen aan dit artikel. Dat is beter dan extern linken. Met vr. groet, Gouwenaar 9 sep 2010 09:35 (CEST)

Rijksmonumentenfoto's[bewerken]

Hallo Gouwenaar,

Wil je dat jouw foto's op commons meedoen aan wiki loves monuments? Op de manier waarop ze nu geupload worden doen ze namelijk niet mee aan de wedstrijd. Dit vraag ik even voor de zekerheid, als het een bewuste keuze is is dat natuurlijk helemaal prima.

Mvg, Bas 9 sep 2010 14:25 (CEST)

Dag Bas, dank voor je bericht. Maar ik heb zelf geen wedstrijd nodig om gestimuleerd te worden om foto's te plaatsen. De meeste foto's maak ik overigens tijdens mijn lange afstandswandelingen met eenvoudige apparatuur (het toestel moet niet te veel plaats innemen en zo weggeborgen kunnen worden, ik moet er nl. geen hinder van hebben tijdens het lopen). Dat levert wel redelijke foto's op, maar niet meer dan dat. Zeker geen foto's waarmee ik aan een wedstrijd zou willen deelnemen. Gouwenaar 9 sep 2010 20:31 (CEST)

Brink[bewerken]

Verplaatst naar Overleg:Frits_Brink. Gouwenaar 15 sep 2010 16:56 (CEST)

Brink[bewerken]

Verplaatst naar Overleg:Frits_Brink. Gouwenaar 15 sep 2010 16:56 (CEST)

Typo op Helpdesk[bewerken]

Hallo Gouwenaar,

Ik heb op de helpdesk een storende typefout uit je antwoord gehaald, zie hier.

Met vriendelijke groet, b222 ?!bertux 17 sep 2010 22:17 (CEST)

Ik had het al gezien, hartelijk dank en geen probleem. Gouwenaar 17 sep 2010 22:20 (CEST)

Foto's[bewerken]

Hoi Gouwenaar, ik moet zeggen dat het een genoegen is om de monumentenlijsten die jij allemaal al van foto's hebt voorzien te doen. Ze zijn vaak niet alleen fraai, maar bovendien niet zelden ook heel behulpzaam bij het oplossen van de puzzels waarmee de RCE je soms in zijn beschrijvingen opzadelt. Dank daarvoor! Groet, Wutsje 19 sep 2010 21:21 (CEST)

Dag Wutsje, ik zag al dat je hard bezig was om aanvullende informatie in de lijsten te verwerken. Ik probeer van tijd tot tijd ook wat artikeltjes aan die lijsten te koppelen, maar ook daar is het vaak sprokkelen naar beschikbare informatie. Na de kop van Overijssel ben ik noordwaarts getrokken door het oosten van Friesland. Dat levert regelmatig toch verrassende zaken op, waarvan ik het bestaan niet kende. Gouwenaar 19 sep 2010 21:31 (CEST)

Jack de Vries[bewerken]

Beste Gouwenaar, ik heb een drastische wijziging aangebracht in het artikel van Jack de Vries. Niet dat ik mij wil verantwoorden maar ik vraag mij oprecht af of u zich in de wijziging kunt vinden. Lakeman.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lakeman (overleg · bijdragen) 20 sep 2010 23:43

In het algemeen is het verstandig om terughoudend te zijn bij het vermelden van allerlei nieuwsfeiten of -feitjes in een encyclopedisch artikel. Niet iedere nieuwsscheet is het waard om te worden vermeld. Vaak blijkt pas na verloop van geruime tijd wat al dan niet relevante feiten zijn om te vermelden in een biografisch artikel. Overigens was de wijziging die je aanbracht niet zo drastisch, de oorspronkelijke bewerker typeerde zijn toevoeging nl. als klein (k). Zou je zo vriendelijk willen zijn om je berichten op overlegpagina's af te sluiten met het intypen van 4 x een ~ ~~~~, dan is voor iedereen duidelijk wie, wanneer, welke bijdrage heeft geplaatst en hoeven anderen niet steds de afzender van het bericht toe te voegen. Gouwenaar 21 sep 2010 16:15 (CEST)

De krant van toen[bewerken]

Beste Gouwenaar, allereerst een bedankje. Via jouw bijdragen ontdekte in het digitale archief van "De krant van toen". Ik moet nu erkennen dat ik mij wel wat schuldig voel over sommige kritische bijdragen. Misschien niet inhoudelijk maar wel qua "selectie". Ik heb vele artikelen over Brink gelezen en veel nieuwe feiten ontdekt. Zo ontdekte ik dat er ooit een spraakmakende overval/gijzeling is geweest op een juwelierszaak van Brink waarbij de dader tot 3 jaar werd veroordeeld. Dat lijkt mij zeer noemenswaardig in een biografie. Ik wil graag op een normalere manier bijdragen maar ook recht doen aan iemands verdiensten. Wel vind ik dat de "stijl van een bestuurder" op een korrekte manier mag doorklinken in een biografie. Zou je eens naar de volgende link willen kijken of er iets nuttigs bij zit? http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=NVHN-19971213-AE0043001&vw=org&lm=brink,frit,benus,DVHN,BCH,BNH,BRU,DAM,DRC,EMS,FEA,FRC,FRI,GBS,GZB,HAH,HEC,HOH,HSK,HWB,JCH,KHN,KLA,KSK,KVF,KVH,MCK,MDW,MFH,MOH,NDC,NOF,NOK,NOL,NPD,NVHN,NVP,PEK,ROJ,SBO,SNB,SSN,SSP,TAC,VEE,WEZ,WKL,WKW,ZFH,ZOH,LC LakemanLakemanLakeman 22 sep 2010 10:23 (CEST)

Nu er steeds meer noordelijke kranten digitaal ontsloten worden, na het goede voorbeeld van de Leeuwarder Courant, zullen er wel meer en vaker van dit soort artikelen gevonden kunnen worden. Voor een encyclopedische vermelding is imo het criterium wat de relevantie is geweest van een bepaalde gebeurtenis voor de loopbaan van een bepaalde persoon (want dat is de reden van zijn vermelding in een encyclopedie). In dit geval, hoe belangrijk die gebeurtenis ook voor de persoon zelf en zijn naaste omgeving, betreft het toch - encyclopische gezien - imo geen relevant feit. Maar dat is een kwestie van mijn persoonlijke inschatting. Wat betref de weergaven van de stijl van leidinggeven of besturen, als dat een eigen oordeel betreft wordt het al gauw een subjectief element dat haaks staat op Neutraal standpunt. Is het oordeel echter gebaseerd op betrouwbare bronnen, die eenduidig zijn in hun oordeel, dan ligt dat anders. Maar ook hier loert altijd het gevaar van een selectieve bronkeuze. Gouwenaar 23 sep 2010 10:49 (CEST)

Ee[bewerken]

Hallo, Gouwenaar. Ik zag dat je druk doende was om foto's van rijksmonumenten uit mijn omgeving op de foto en de wiki te zetten. Hardstikke mooi! Ik zet wel een vraagteken bij deze bewerking. Je wisselt hierbij de beschrijvingen van nr 9 en nr 11 met elkaar om. Als je echter de KICH-beschrijvingen leest, dan ligt nummer 9 juist met de zijgevel naar de straat en nummer 11 een topgevel. Kloppen de huisnummers dan misschien niet? M.vr.gr. brimz 23 sep 2010 19:41 (CEST)

Ja, die huisnummers kloppen dus niet, de beschrijving van het KICH van nr. 11 hoort bij 9 en omgekeerd. Ik heb al een melding gemaakt op de foutenlijst. Als je inzoomt op de foto van het huis met de topgevel, dan zie dat deze echt nr. 9 heeft en het huis met de zijgevel naar de straat is nr. 11. Gouwenaar 23 sep 2010 20:07 (CEST)

Van Kinsbergen; anonieme bijdrage van GP naar OP[bewerken]

Verplaatst naar overlegpagina Elburg Gouwenaar 25 sep 2010 11:13 (CEST)

P.N.U Harting[bewerken]

Ik zit hartstikke klem in dit lemma en weet niet waar ik verdere informatie kan vinden. Nu weet jij nogal veel van genealogie. Denk je dat je de geboortedatum en plaats en zijn sterfdatum en plaats kunt achterhalen? Dan kan ik het als beginnetje neerzette. Overige bronnen en informatie zijn natuurlijk ook van harte welkom! Mvg, Sir Statler 25 sep 2010 17:36 (CEST)

Zijn volledige namen luiden Pieter Nicolaas Ubbo Harting, geboren 15 januari 1892 te Batavia en overleden op 11 augustus 1970 te Amsterdam (zie [14]). Misschien ook aardig om het verslag van zijn inaugurele rede te lezen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 9 mei 1925 [15] (vierde kolom onderaan, even inzoomen). Met vr. groet, Gouwenaar 25 sep 2010 18:22 (CEST)
Daar ben ik ontzettend blij mee. Bedankt. Nu kan ik het lemma wat verder aankleden. Een interssant man, hij heeft veel voor het universitaire Engelse onderwijs in Nederland gedaan. Daar lag kennelijk zijn hart gezien zijn inaugurele reden (waarvoor ook dank.) Als ik even tijd heb zal ik het lemma afmaken en plaatsen. Kun je toevallig ook wat meer vinden over het Nederlandse F(Ph)ilologen Congres? Hij heeft daar ook veel voor gedaan. Bessel en ik hebben al gezocht maar zijn niet veel verder gekomen. Met vriendelijke groeten, Sir Statler 25 sep 2010 23:07 (CEST)
Zoek maar in het krantenarchief van de KB [16] op "Philologen Congres" (wel " " gebruiken), levert 67 krantenartikelen op. Alleen de term Philologen geeft 441 artikelen. Met vr. groet, Gouwenaar 25 sep 2010 23:16 (CEST)
Harting heeft nu zijn lemma. Het leverde me ook nog eens E. Kruisinga en R.W. Zandvoort op om een lemma over te schrijven. Vooral de laatste persoon is interessant omdat hij de oprichter was van het tijdschrift English Studies wat volgens mij ook een lemma waard is. Enfin, werk genoeg en nogmaals bedankt voor het meedenken. Mvg, Sir Statler 27 sep 2010 00:03 (CEST)
Graag gedaan en succes met je verdere werk. Met vr. groet, Gouwenaar 27 sep 2010 14:27 (CEST)

Piet Paaltjens[bewerken]

Overleg verplaatst naar OP Piet Paaltjens.--GerardusS 1 okt 2010 18:58 (CEST)

Schier[bewerken]

????

Dank voor de foto's! Leuk is dat, een onbedoelde coproductie met een volledige lijst als resultaat. Mooi ook dat je die Middenstreek 19-puzzel hebt opgelost. Ik had me voorgenomen om bij een volgend dagje Schier eens uit te zoeken hoe dat zat, maar dat hoeft nu niet meer, waarvoor ook dank. Groet, Wutsje 6 okt 2010 23:55 (CEST)

Bedankt dat je ook een paar beelden hebt meegenomen.--GerardusS 7 okt 2010 08:19 (CEST)
@Wutsje, Het was een mooi wandeling, ik was al weer een hele tijd niet op Schier geweest. Een Eilander vertelde mij, dat zijn moeder op Middenstreek 19 had gewoond en dat de woning al jaren geleden is afgebroken, maar nieuwbouw op die plek schijnt nog niet erg te vlotten vanwege allerlei voorschriften. Maar dit laatste is natuurlijk allemaal gestoeld op eigen onderzoek ;-).
@GerardusS, Schiermonnikoog is niet dicht bezaaid met beeldende kunst, maar ik heb toch nog wel wat gemist. Ik heb wel enkele foto's gemaakt van tegels met gedichten van Eilanders (Lammert Wiersma, Pita Grilk, en Jacob Fenenga). Van de negen tegels heb ik er vier gefotografeerd. Je vindt ze hier. Passen die wel of niet binnen beelden in Schiermonnikoog? Ik heb ze nog niet op Commons geplaatst. Ik kwam ook een beeld tegen bij de Badweg, waarvan ik nergens een beschrijving kan vinden. Die heb ik wel geplaatst. Heb jij enig idee? Gouwenaar 7 okt 2010 11:30 (CEST)
Ik dacht eerst aan Huub Kortekaas, maar dit beeld is te plat en die stenen kloppen dan ook niet. Keunstwurk heeft een te kort lijstje en op Kortekaas en Schiermonnikoog vind ik niets. Die gedichten horen in een ander project lijkt me. Ik heb zelf het Theater van de Natuur met gedichten gefotografeerd, maar dat is dan nog een soort beeld/installatie. Die los van elkaar geplaatste gedichten kun je zo niet als "beelden" categoriseren. Groetend, Gerard.--GerardusS 7 okt 2010 14:15 (CEST)
Het beeld lijkt platter dan het in werkelijkheid is. Keunstwurk had ik ook al geraadpleegd. Die taalroute met gedichten is een aardig project. De gedichten zijn vrij recent (april 2010) geplaatst heb ik begrepen en zijn in de taal van Schiermonnikoog (het 'Eilanders') geschreven. Een taal die nog maar door een kleine groep mensen wordt gesproken. Dat is op zichzelf al een artikel waard, lijkt mij. Gouwenaar 7 okt 2010 17:09 (CEST)
Ik zal om te beginnen om een paragraafje taalroute aan Schiermonnikoogs toevoegen. Drie van de vier foto's horen daarbij. De vierde foto betreft een granieten gedenksteen bij de Kobbeduinen, die is van een iets andere orde. Memorial? Gouwenaar 7 okt 2010 17:31 (CEST)
Ik zag de foto nu op Commons en heb de tekst gelezen. Ik weet echter niet waar dit gedenkteken dan betrekking op zou hebben. Over "gedenkteken" gesproken, wat ik een veel betere algemene term vind voor memorials dan het te vage "monument", ik zou graag in alle Lijsten van beelden in... een toevoeging in de koptekst willen hebben tussen "beelden" en "installaties" : nl. gedenktekens. Dit is allang geen uitzondering meer, maar eerder regel dat die in de lijst ook genoemd worden. Hoe laat dit zich organiseren?? Wellicht iemand die dit is toevertrouwd? Groet, Gerard.--GerardusS 8 okt 2010 14:00 (CEST)
Ik deel je twijfels wel wb de steen bij de Kobbeduinen, ik wist niets beters te verzinnen. Maar hij kan altijd verplaatst worden naar de categorie Schiermonnikoog. Ik moet nog even uitzoeken of deze steen nu wel of niet bij de Taalroute hoort. Je laatste voorstel ondersteun ik zeker, maar dat betekent als ook anderen instemmen, dat een grote hoeveelheid lijsten gewijzigd zou moeten worden. Gouwenaar 8 okt 2010 15:14 (CEST)
Wat ik al vermoedde blijkt te kloppen. De steen bij de Kobbeduinen hoort niet bij de serie van negen stenen van de Taalroute. Hij is afwijkend van vorm en van inhoud. De verst verwijderde steen van de Taalroute ligt bij de Vredenhof. Gouwenaar 8 okt 2010 16:47 (CEST)

Gedenkteken[bewerken]

Ik heb een reactie gevraagd aan Gebruikers: Satrughna, Brbbl, Ronn en Wikifrits. Discussie verder op mijn OP (?) Groet, Gerard.--GerardusS 9 okt 2010 10:41 (CEST)

Uitstekend. Gouwenaar 9 okt 2010 10:43 (CEST)

Frederik Willem van Vloten[bewerken]

Wat is uw bron? Wikipedia, zoals met elke encyclopedie het geval is, is niet bedoeld voor origineel onderzoek dus geef gaarne een onafhankelijke bronvermelding over de afkomst van Frederik Willem van Vloten. Overigens stamt het patriciërsgeslacht Van Vloten ook uit Utrecht dus de kans dat er sprake is van verwantschap is niet onwaarschijnlijk. De stamvader was Cornelis van Vloten, woonde aan de Haar (Vleuten), later te Utrecht in de Munt, zijn dochter Andriesjen woonde daar in 1634 bij haar ondertrouw. Bron: Nederlands Patriciaat 5e jaargang (1914) SpeakFree 9 okt 2010 02:26 (CEST)

Wie aan Wikipedia zaken toevoegt dient met bronnen te komen en niet andersom. Ik heb niets aan het artikel van Vloten toegevoegd. Jij beweert dat hij tot het patriciërsgeslacht Van Vloten behoort en behoort dat met deugdelijke bronnen te onderbouwen. Mijn twijfels zijn overigens niet gebaseerd op eigen onderzoek, maar op wat in de op internet gepubliceerde bronnen (Genlias) over hem en zijn voorouders te vinden is. Gouwenaar 9 okt 2010 10:46 (CEST)

Jacobikerk[bewerken]

Moi Gouwenaar, jij schreef het lemma over de Jacobikerk in Uithuizen. Het laatste nummer van het blad van de SOGK gaat in zijn geheel over deze kerk, alleen dan heet de kerk Dionysiuskerk. Wellicht een titelwijziging? Peter b 10 okt 2010 23:56 (CEST)

Dag Peter, Karstkarel (Alle middeleeuwse kerken van Harlingen tot Wilhelmshaven) noemt deze kerk de Jacobuskerk, gewijd aan Jacobus de Meerdere. De kerk zelf spreekt in haar folders over de Jacobikerk, het restauratiefonds van de kerk draagt ook de naam Restauratiefonds Jacobikerk. Ook W. en H. Plas (Religieus erfgoed in Groningen) vermelden Jacobus de Meerdere als patroonheilige en als naam van de kerk Jacobikerk. Zij voegen er wel iets aan toe, wat aansluit op jouw opmerking: "Recent wordt eveneens de heilige Dionysius als patroonheilige van de kerk genoemd" (hun bron is Roemeling, O.D.J. in: Van Uithuizen naar Saint-Denis, een artikel in Groninger Kerken, 1985, jaargang 5, nr. 2 blz. 54-55) Twee namen dus voor een en dezelfde kerk. Gouwenaar 11 okt 2010 20:28 (CEST)
In het artikel p.91 wordt gewezen op pastoorzegels uit 1420 tot 1510 die alle een afbeelding van Dionysius kennen, en een oorkonde uit 1552 waarin de toenmalige pastoor wordt omschreven als beneficio curate Paro(cchia)lis St Dionisii de Vuythuysen. Verder stelt het artike": De in Uithuizen verbreide veronderstelling dat de kerk aan de H. Jacobus de Meerdere is gewijd, en die zelfs tot een naambordje op de toren heeft geleid, berust op een misvatting. De eerste vermelding van het patrocinium van Jacobus komt volgens de schrijver uit een werk uit 1774, terwijl het patrocinium van Dionysius al genoemd wordt in een werk uit circa 1660. Is het een idee om als lemmatitel het neutrale Kerk van Uithuizen te nemen en dan beide patronen te noemen en toe te lichten? Peter b 11 okt 2010 22:07 (CEST)
Wmb, prima. Waarbij zowel Jacobikerk (Uithuizen) als Dionysiuskerk (Uithuizen) een redirect kunnen worden naar Kerk van Uithuizen. Ik neem aan, dat jij de aanpassing aanbrengt in het artikel, omdat jij over het artikel beschikt. Groeten, Gouwenaar 11 okt 2010 22:52 (CEST)
Zal ik doen, mocht er ooit een definitief antwoord komen dan passen we dan weer opnieuw aan. Peter b 11 okt 2010 22:55 (CEST)

foto rm-nummer[bewerken]

Hallo Gouwenaar,

Je hebt [17] in de rm-categorie gezet. Ik vraag me echter af is het deze kerk? want de klokkenstoel is anders, en dat rijksmonument is de klokkenstoel. zou jij er even naar kunnen kijken?

Mvg, Bas 21 okt 2010 00:13 (CEST)

Toeval?[bewerken]

Hoi Gouwenaar, ik heb gisteren om 16:37 het artikel Lijst van burgemeesters van Oude Pekela op Wikipedia gezet en 7 uur later maakte je het artikel Sake van der Ploeg aan. Dat kan toch haast geen toeval zijn? In de opvolgbox heb ik de periode van z'n burgemeesterschap maar aangepast want dat was wel erg overdreven Knipogende smiley. - Robotje 21 okt 2010 10:42 (CEST)

Dag Robotje, toevallig zag ik de lijst en vond dat een artikel over Sake van der Ploeg niet kon ontbreken. Dus op de valreep gisteravond het artikel maar aangemaakt, met als gevolg dat ik zijn burgemeestersloopbaan wel heel erg heb opgerekt, 104 jaar in Pekela, dat zou ik hem toch niet willen hebben aandoen, gelet op de gespannen verhoudingen in die tijd met de Pekelders. Met vr. groet, Gouwenaar 21 okt 2010 11:13 (CEST)
Moi Gouwenaar, kun je ook nog ergens terugvinden waar het conflict met de raad over ging? Peter b 21 okt 2010 13:02 (CEST)
Ja zeker Peter, niet alleen herinner ik me de kwestie nog zeer levendig, maar is ook heel veel over gepubliceerd. Het begon met wat minder gelukkige opmerkingen van Van der Ploeg in de landelijke media over de Pekelders en de Pekelder politiek. Interessant om na te lezen, zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier hier en hier enz. enz. (en dit is alleen nog maar een selectie uit de noordelijke kranten, ook landelijk is daar veel aandacht aan besteed). Gouwenaar 21 okt 2010 13:47 (CEST)
Wat dat betreft doen ze het in Menterwolde nog beschaafd Glimlachende smiley, zou het interview met de Volkskrant ergens te vinden zijn? Peter b 21 okt 2010 15:49 (CEST)
Het archief van de Volkskrant is voor abonnees te raadplegen vanaf 1994. Dus voor dat interview uit 1976 kan je helaas niet daar terecht. Gouwenaar 21 okt 2010 15:57 (CEST)
Over het bewuste interview en de gevolgen ervan valt ook in de noordelijke pers wel veel te lezen, zoals hier, hier, hier, hier en hier. Gouwenaar 21 okt 2010 16:21 (CEST)

Lijst van beelden in Katwijk[bewerken]

Moin J., ik zag dat je Gebruiker: Richardkiwi wees op het overleg, zonder resulaat. Ik heb een boodschap op zijn overlegpagina gezet en kreeg een reactie.

  • Hallo R., het overleg over de verplaatsing van de commonscat vond hier plaats en is nu pas geëffectueerd omdat we inmiddels 185 lijsten hebben en er nog een aanpassing t.a.v. gedenktekens moest komen. Het overleg is gevoerd met de grootste bijdragers aan de lijsten en (misschien jammer) niet met de leveranciers van één of slechts enkele lijsten. Wij hadden liever het commonscat-logo boven in het artikel gezien, maar ondervonden hierbij weerstand. Graag toch je medewerking in het uniformeren van de lijsten, dus ook van Katwijk. Groetend,--GerardusS 21 okt 2010 18:09 (CEST)
Het vervangen van het commonscat-logo door tekst met een link en dan ook nog bovenin is mij een doorn in het oog. De versie die er stond is niet onjuist en hoort daarom te blijven staan. Zie bijvoorbeeld: Wikipedia:Bij twijfel niet inhalen. Dat er mogelijk overleg ergens op jouw overleg is geweest dat zal best, maar daar wist ik niets van en bovendien is het niet officieël via een aangekondigde stemming vastgesteld dat dit veranderd zou worden. De andere lemma's in deze categorie hebben mijn interesse niet, dus ga gerust je gang, maar de pagina Lijst van beelden in Katwijk, waar ik vaak aan werk, wil ik niet vervuild zien met deze verandering. Daarom hou ik vast aan deze versie. Ik hoop op je medewerking zonder weer terug te draaien. M.v.g. - Richardkw 21 okt 2010 19:55 (CEST)
p.s. Ik zie dat het overleg nog uit juli/augustus stamt en dat Erik Baas het er ook niet mee eens is. Meestal ben ik dat ook niet, maar in dit geval wel, het hoort onderin met een sjabloon en niet bovenin met tektst en een externe link. - Richardkw 21 okt 2010 19:55 (CEST)

Ik heb geen zin meer om hier op te reageren. Groet, Gerard.--GerardusS 22 okt 2010 08:26 (CEST)

Ik heb als compromis de link weer bovenin het artikel geplaatst zonder het sjabloon onderin te verwijderen. Groeten, Gouwenaar 22 okt 2010 10:56 (CEST)
Hallo Gouwenaar, ik ga geen bwo voeren of ruzie maken, dus laat het zo staan, maar dat wil niet zeggen dat ik het er mee eens ben. Gezien het sjabloon onderin blijft staan ga ik bij deze dus akkoord met je compromis. M.v.g. - Richardkw 22 okt 2010 11:00 (CEST)
Ik stel het zeer op prijs dat je het laat staan, omdat inmiddels door de inspanningen van Gerardus de inleiding op alle lijsten van een uniforme tekst is voorzien. Helaas is het niet altijd mogelijk om volledige consensus te bereiken. Gouwenaar 22 okt 2010 11:03 (CEST)

Van Vloten[bewerken]

Dag,

je hebt volkomen gelijk dat rode links in doorverwijspagina's ongewenst zijn. Toen ik die pagina maakte was ik ook van plan om snel wat aan de zusjes Van Vloten te doen, nadat ik pa onderhanden had genomen. Maar het is er niet van gekomen, toen. En jij herinnert me er nu aan dat het alweer drie jaar geleden is! Daar heb ik geen verweer tegen. Het is ook niet verstandig als ik je beloof om er snel iets aan te doen. Ik kan je wel zeggen, dat ik het nog steeds van plan ben. Eigenlijk vooral n.a.v. het boek over de zusters, van Van Uden en Stokvis. Heel aardig boek. Maar ik ben ook nog met een paar andere dingen bezig, en ik overzie niet wanneer ik eraan toe kom. Misschien is een (tussentijds) compromis om for the time being de tekst te laten staan, maar de links te verwijderen? Groet, Dick Bos 26 okt 2010 20:38 (CEST)

Dag Dick, ik heb wel enig geduld hoor, zeker als een serieuze gebruiker meedeelt plannen te hebben om van rode links blauwe te gaan maken. Drie jaar lijkt me rijkelijk lang, maar het hoeft van mij ook niet morgen ;-). Wmb vooralsnog maar liever een tijdje tegen rode links aankijken, misschien krijgt iemand anders nog inspiratie, wie weet. Tekst zonder links lijkt mij persoonlijk minder geslaagd in een doorverwijspagina.Gouwenaar 26 okt 2010 21:06 (CEST)

SIOO[bewerken]

Rond het Sioo artikel heb ik een structurele onenigheid over het al dan niet noemen van de officiële volledige naam. Nu ben ik op zoek naar feedback buiten de gebruikelijke reactie om en vroeg me af of jij hierover een uitspraak wilt doen? -- Mdd 29 okt 2010 15:37 (CEST)

Hierover hoef ik geen uitspraak te doen, dat is immers vastgelegd in een richtlijn. Gouwenaar 29 okt 2010 16:23 (CEST)
Ok bedankt voor deze verwijzing. Zou je misschien ook eens naar deze discussie willen kijken of je hier ook een eenvoudige oplossing zien? -- Mdd 30 okt 2010 02:03 (CEST)
Lemmata over personen heten in principe Voornaam Achternaam met de voornaam voluit (zie conventies en standaardvorm voor biografieën). Daar waar iemand bekender is geworden met zijn initialen kan het probleem van de vindbaarheid gemakkelijk worden opgelost door van de naam met de initialen een redirect te maken naar het artikel. Daarmee worden twee vliegen in een klap geslagen, de vindbaarheid is geregeld en het artikel vermeldt de complete gegevens over de desbetreffende persoon. Heeft een persoon meerdere voornamen en is niet bekend welke voornaam hij gebruikte dan kunnen uiteraard meerdere voornamen opgenomen worden in de titel van het lemma. Indien wel bekend is welke voornaam hij gebruikte, dan kan worden volstaan met die naam te vermelden in de naam van het lemma, waarbij natuurlijk in de openingszin wel de volledige namen worden vermeld. Indien hij uitsluitend met initialen bekend is geworden, zou dat eventueel ook nog in de tekst van de inleiding kunnen worden opgenomen. Een interessante uitzondering op dit verhaal is bijvoorbeeld ADAREA Fransema, maar het bijzondere van dat geval was dat hij met zijn initialen werd aangeduid als ware het een voornaam. Gouwenaar 30 okt 2010 11:14 (CEST)

Bedankt voor deze uitleg van de richtlijnen, en verdere ideeën. Ik zal eens zien wat ik hiermee kan doen. Maar misschien mag ik nog terugkomen op je eerste antwoord. Als ik de richtlijnen goed begrijp, dan dient het Sioo artikel met de volledige naam Stichting Sioo, Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde te worden aangeduid? -- Mdd 31 okt 2010 21:41 (CET)

Aangezien ik noch een jaarverslag, noch een recente inschrijving bij de KvK, noch de statuten van deze stichting ken waag ik me niet aan een concrete uitspraak. Ik heb slechts gewezen op de richtlijnen van Wikipedia mbt het benoemen van een lemma over een bedrijf. Gouwenaar 31 okt 2010 21:53 (CET)
Die KvK gegevens zijn online beschikbaar (tussen 8u en 24u). Als je zoekt op Sioo (zie hier krijg je drie zoekresultaten: 2 betreffende de stichting en 1 betreffende de CV. Nu gaat het artikel over de ruim 50 jaar stichting, de BV is pas van 2010 en NE. De stichting als rechtspersoon ingeschreven onder KvK nummer 41150774, met de naam "Stichting Sioo, Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde". -- Mdd 31 okt 2010 22:03 (CET)
Laat maar zitten. Dit lijkt zich toch op te lossen. -- Mdd 31 okt 2010 22:58 (CET)

Overleg:Ontstaan van de synagoge[bewerken]

Beste Gouwenaar, aangezien je eerder artikelen over synagogen hebt geschreven en je mijns inziens altijd zeer zorgvuldig en nauwkeurig te werk gaat, en wiens mening ik hoog in het vaandel heb staan, zou ik het erg op prijs stellen als je hier naar zou willen kijken en je mening zou willen geven. Ik ben toevalligerwijs op dit lemma terecht gekomen, hetgeen overigens een nodige poets nog kan gebruiken, maar dit terzijde. Bij voorbaat dank :-) vr. groet, Metzujan 3 nov 2010 16:52 (CET)

Aldaar gereageerd. Met vr. groet, Gouwenaar 4 nov 2010 20:21 (CET)
Dank voor je reactie. In ieder geval wel bereid het af te korten ;-) Vriendelijke groet, Metzujan 7 nov 2010 09:35 (CET)

Andries Vos.[bewerken]

Dag Gouwenaar. Om te beginnen heel veel dank voor je hulp tot nu toe. Ik ben er echt blij mee.

Ik kwam dit (toch enigszins trieste, de man is dus op het eind van zijn leven ernstig ziek geweest.) bericht tegen en wil als eerbetoon aan hem een lemma over hem schrijven. Maar ik kan geen geboorte en sterfdatum/plaats vinden. Denk jij dat je me kunt helpen? Natuurlijk zijn andere interessanten zaken ook meer dan welkom! Met vriendelijke groeten, Sir Statler 3 nov 2010 18:24 (CET)

Helaas, geen verdere gegevens gevonden. Met vr. groet, Gouwenaar 4 nov 2010 20:21 (CET)
Inmiddels een stap verder gekomen, zie deze bijdrage op je overlegpagina. Gouwenaar 5 nov 2010 21:46 (CET)
Ja geweldig!
Één klein vraagje. Weet jij raad met deze doorverwijspagina? Ik kom dan bij de zoon uit. Daarom heb ik de vader maar als Willem van Maanen (hoogleraar) aangemaakt. Heb ik dat goed gedaan? Verander het anders maar als je wilt. Met vriendelijke groeten, Sir Statler 5 nov 2010 23:01 (CET)
Ik heb van de redirect Willem van Maanen een echte doorverwijspagina gemaakt. Gouwenaar 5 nov 2010 23:11 (CET)
Ik zag het. Het lijkt me goed opgelost zo. Mvg, Sir Statler 5 nov 2010 23:13 (CET)
Kan dat zo denk je met die laatste zin in dat lemma van van Maanen? Ik vind dat altijd lastig en vraag daarom maar een second opinion . Hoe vermeld je zo een feit en hoe voorkom je dat je het een lemma overschaduwd met zoiets. Natuurijk is het een rel van de eerste orde geweest. En achteraf gezien uitermate kwalijk wat dat Amsterdamse stadsbestuur daar uithaalde. Maar ja, we schrijven een encyclopedie en geen roddelblad...
Denk je dat je nog wat meer over de geboorte datum en voornaam van Adriaan Swaen kunt vinden? En is het gebruikelijk een lijst van Nederlandse hoogleraren in de Engelse taal- en letterkunde aan te maken? Ik heb er nu wel een stel. Mvg, Sir Statler 7 nov 2010 22:32 (CET)
1) Die laatste zin in het lemma over Willem van Maanen is zeer correct lijkt mij. Het is een strikt zakelijke vermelding van de feitelijke gang van zaken.
2) Het betreft prof. dr. Adriaan Ernst Hugo Swaen, geboren 9 februari 1863 te Haarlem als zoon van Hugo Anthony Peter Swaen en Hendrina Elisabeth Rocker. Hij trouwde op 16 april 1891 met Henriette de Vos. Bij zijn overlijden werd vermeld dat hij ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw was. Bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap aan de universiteit van Amsterdam was de titel van zijn inaugurele rede De Wetenschappelijke Beoefening van het Engelsch hier te lande. Deze rede verscheen in druk, werd uitgegeven bij J.B. Wolters te Groningen en was voor ƒ 0,75 te koop. Voor zijn benoeming tot hoogleraar in Amsterdam in 1913 was Swaen lector bij de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens een krantenbericht was hij vanaf 1904 verbonden aan de RUG, daarvoor was hij leraar aan de gymnasia van Nijmegen en Almelo. Gouwenaar 8 nov 2010 13:05 (CET)
Kort voor zijn benoeming tot hoogleraar in Amsterdam werd Swaen in Groningen een eredoctoraat in de Nederlandse letteren verleend (zie hier). Naast de taalwetenschappen hield hij zich kennelijk ook bezig met geheel andere zaken, zoals blijkt uit een schenking uit zijn nalatenschap aan de KB van zijn Verzameling excerpten, aantekeningen en enkele gedrukte stukken betreffende valken en valkerij, waarvan hij de auteur was. Gouwenaar 8 nov 2010 22:28 (CET)
Toevallig stuit ik op een bericht waaruit blijkt, dat drie van de door jou beschreven hoogleraren in 1925 lid waren van de examencommissie voor het afnemen van de akten Engelsch M.O. Swaen was ondervoorzitter en Harting en Kruisinga waren plaatsvervangende leden. [18]. Wat de andere activiteiten van Swaen betreft: hij blijktvoorzitter geweest te zijn van de Vereeniging tot Bescherming van Vogels en bestuurslid van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten en lid van de Ned. Commissie voor Internationale Natuurbescherming. Voor deze en andere biografische bijzonderheden, zie artikel in Het Vaderland d.d. 23 september 1930 en in Het Vaderland d.d. 9 februari 1933. Er zijn overigens nog veel meer artikelen over hem verschenen. Gouwenaar 9 nov 2010 11:52 (CET)
Hier ontdekte ik dat er een portret van hem geschilderd is door Georg Rueter. Omdat Rueter nog geen 70 jaar geleden is overleden valt deze afbeelding niet in het publieke domein en kan dus helaas niet gebruikt worden in het artikel. Gouwenaar 9 nov 2010 12:14 (CET)
Naast dit schilderij vond ik hier ook nog drie foto's van hem. De mooiste is het eerste portret, maar ik heb voor de zekerheid maar het oudste portret van 1912 genomen en bij het artikel geplaatst. Hoewel waarschijnlijk ook het portret van 1916 in het publieke domein valt (maker onbekend en plaatsing meer dan 70 jaar geleden). Gouwenaar 9 nov 2010 17:03 (CET)
Ik heb de door jouw gegeven informatie verwerken en nog wat informatie toevoegen. Zo komt het lemma optisch wat beter tot zijn recht. Die eerste foto is inderdaad veel mooier. Een foto maakt een lemma zo veel attractiever. Ik denk een paar jaartjes wachten en omwisselen.... Overigens is dit misschien een onderwerp wat je ook interesseert heeft omdat je veel met genealogie bezig bent. Nadrukkelijk niet om je aan het werk te zetten maar ter informatie! Ik wil wat primaire bronnen zoeken en gaan bestuderen. Maar eerst ga ik de hoogleraarlemmata afmaken hopelijk met wat hulp van Bessel Dekker. Sir Statler 9 nov 2010 17:59 (CET)
Retrospectief een dramatisch leven. Mislukt als dichter en als hoogleraar. Aan zijn hoogleraarschap heeft hij geen enkele vreugde beleefd. Overladen met hoon,pek en veren door zijn collega's en ook nog eens door het slijk gehaald door de media..... Maar toch liefdevol maar volledig correct beschreven door Andries Vos en zijn zoon. Diep respekt. Ik ben blij dat ik het zo heb kunnen samengevatten dat het kennelijk niet door mij gekleurd is. Je begrijpt, heel hartelijk dank. En natuurlijk ook voor je verdere informatie. Ik heb de informatie in de voorlopige versie verwerkt. Sir Statler 8 nov 2010 18:15 (CET)( Voor de toevallige passant, dit sloeg op Willem van Maanen.)

Plaatje Pieter de Riemer[bewerken]

Beste Gouwenaar, Zeer bedankt voor dat prachtige plaatje bij Pieter de Riemer. Theobald Tiger (overleg) 15 nov 2010 14:59 (CET)

Graag gedaan, ik zag hem voorbij komen. Abusievelijk maakte ik er eerst een Groninger hoogleraar van, maar ik begrijp dat zijn connectie met Groningen is gelegen in de schenking van zijn, door Koning Willem I (waar een vorstenhuis niet goed voor is) aangekochte, preparaten aan het Groninger Universiteitsmuseum. Gouwenaar 15 nov 2010 15:04 (CET)
Ik had aanvankelijk ook de indruk dat er nog een link met Groningen moest zijn, maar ik krijg uit alle documenten die ik bestudeerd heb de indruk dat hij na zijn studietijd toch echt vooral als een Hagenaar heeft geleefd. Ik studeer er nog wel even verder op en hoop binnenkort een bezoek te brengen aan het universiteitsmuseum. Groet, Theobald Tiger (overleg) 15 nov 2010 15:08 (CET)
Beste Gouwenaar, Van De Riemer zegt de (in het lemma eerstvermelde) bron dat hij in 1819 werd gekozen tot lid van de (Haagse) gemeenteraad. Weet jij of en, zo ja, hoe ik dat feit kan controleren - ik vermoed dat jij vaker met dit bijltje hebt gehakt. Dezelfde bron vertelt ook dat hij in 1814 "consulentchirurgijn des konings" werd. Nu werd Willem I pas koning op 16 maart 1815. Van 1813-maart 1815 was Willem I soeverein vorst (misschien kwam die "I" ook pas toen). Vind jij dat een voetnoot waard? Bij voorbaat dank voor het meedenken. Groet, Theobald Tiger (overleg) 15 nov 2010 19:25 (CET)
In de overlijdensberichten van het Dagblad van 's-Gravenhage werd gemeld, dat hij lid van de Haagse gemeenteraad was (zie bericht 2 mei 1931 en bericht 4 mei 1931) en ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw was (zie ook zijn benoeming). In dezelfde krant werd zijn overlijden al op 29 april 1931 vermeld en een necrologie aangekondigd. Zijn overlijden werd ook in de Staatscourant d.d. 2 mei 1831 vermeld. Het bericht van de schenking van zijn kabinet tref je hier aan. Toen hij nog leefde demonstreerde hij ook voor publiek zijn ontleedkundige vaardigheden [19]. Noch zijn necrologie, noch het jaar van zijn benoeming tot lid van de gemeenteraad heb ik tot dusver aangetroffen. Maar wel komt hij met grote regelmaat voor in de kranten van die tijd. Zo was hij, naast raadslid, ook president van de plaatselijke commissie van geneeskundig toezigt [20]. Zijn levensbeschrijving moet te vinden zijn in de 's-Gravenhaagsche stadsalmanak van 1934 (zie [21]). Die voetnoot lijkt mij wel zo duidelijk. Met vr. groet. Gouwenaar 15 nov 2010 20:17 (CET)
Ha Gouwenaar, Hartelijk dank voor je leerzame reactie. Ik zal, mede op grond van jouw reactie, binnenkort het lemma nog aanpassen en uitbreiden. Met vriendelijke groet, Theobald Tiger (overleg) 16 nov 2010 09:28 (CET)

namen Joodse kinderen begraafplaats Veenhuizen[bewerken]

Geachte Heer. Dank voor uw correctie, het is mij niet de moeite waard om er tegenin te gaan. Ik weet zeker dat de drie Joodse kinderen daar begraven zijn, maar als iemand er anders over denkt vind ik prima. vr groeten w.kaminga– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door W.Kamminga (overleg · bijdragen) 15 nov 2010 16:34

Geachte heer Kamminga, op diverse plaatsen, zoals hier, hier en hier heb ik u geprobeerd uit te leggen, dat de informatie in artikelen op Wikipedia gebaseerd moet zijn op betrouwbare en verifieerbare bronnen. Ook al meent u iets zeker te weten, hoe terecht dat ook kan zijn, dat kan nimmer voor Wikipedia aanvaard worden als een betrouwbare bron. Tot dusver hebt u geen andere bron kunnen geven dan uw eigen overtuiging, dat deze kinderen daar begraven zijn. En met alle respect voor uw overtuiging, voor een encyclopedisch artikel is dat geen goede basis om een vermelding te rechtvaardigen. Met vr. groet, Gouwenaar 15 nov 2010 17:01 (CET)

kinderen Joodse begraafplaats Veenhuizen[bewerken]

Geachte Heer Gouwenaar. We kunnen nu het overleg wel staken, als ik voldoende bewijzen heb kom ik graag hierop terug. Ik heb begrip voor uw standpunt. vr groeten w.kamminga– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door W.Kamminga (overleg · bijdragen) 15 nov 2010 18:49

Kijk ik er nu overheen?[bewerken]

Goedenavond Gouwenaar,

Karl Daniel (1863-1917) Hoogleraar Engelse taal- en letterkunde, 1893-1900 vind ik hier in Google. Maar ik kan de beste man nergens vinden. Zie jij hem ergens? Ik wilde een lemma over hem schrijven, ik denk dat hij één van de eerste hoogleraren Engels in Nederland was. Met vriendelijke groeten, Sir Statler 15 nov 2010 19:59 (CET)

Maar hij staat er wel maar met zijn volledige naam Bülbring, Karl Daniel (1863-1917) Hoogleraar Engelse taal- en letterkunde 1893-1900, voor details, zie Persoonsgegevens hoogleraar, met vr. groet, Gouwenaar 15 nov 2010 20:22 (CET)
Ik heb zo een tijd gezocht... Nou ja, daar ben jij nu eenmaal veel handiger in dan ik. Ik kwam dit aardige detail tegen op de Duitse Wikipedia dat hij gehuwd was met Hortense Leonore Kann en dat deze de zuster was van Jacobus Kann. Het lemma van J Kaan kan wel wat uitgebreid worden zie ik. Het artikel lijkt me goed onderbouwd met serieuze bronnen. Klopt dit zo? (qua genealogie dan; en over die categorie Nederlands taalkundige ben ik ook niet zeker.)Sir Statler 16 nov 2010 00:57 (CET)
Hortense Leonore is inderdaad in 1868 geboren en in 1938 overleden. Zij werd geboren op 4 mei 1868 in Den Haag (bron: virtuele studiezaal Haags Gemeentearchief, akte nr. 1147). Zij was een dochter van de koopman Maurice Kann en Johanna Heymans.Na haar overlijden op 1 augustus 1938 verscheen er een overlijdensbericht in Het Vaderland van diezelfde datum [22]. Met vr. groet, Gouwenaar 16 nov 2010 23:23 (CET)

Dat is nou weer zo een leuk detail.. Ik zal het lemma afmaken maar had me eerst even op de Wilhelminakerk gestort. Dank! Sir Statler 16 nov 2010 23:50 (CET)

De gegevens van de ouders van Leonore Kann zal ik in het lemma Jacobus Kann verwerken. Misschien kun je nog een leuke vrije afbeelding van Karl Bülbring vinden? Jij kent daar de weg veel beter in dan ik. Vriendelijke groet Sir Statler 19 nov 2010 02:17 (CET)
Zijn portret wordt helaas niet genoemd in de database van geportretteerde hoogleraren van de RUG. In Groningen heeft hij wel op een markant punt in de stad gewoond, nl. op de hoek van de Oude Ebbingestraat en de Oude Markt [23]. Daar huurde hij op de 1e etage van een koopmanshuis drie kamers en suite op de eerste verdieping met een riant uitzicht (dat was vast niet de lelijke nieuwbouw, die er nu staat). Gouwenaar 19 nov 2010 12:34 (CET)
In meerdere krantenberichten werd de benoeming van Bülbring tot voorzitter van de examencommissie Engelse taal- en letterkunde genoemd. De ook door jou beschreven hoogleraar Swaen roemt zijn verdiensten op dit vlak [24]. Bij het aanklikken van dit artikel moet je vervolgens klikken op "Lees verder" en dan inzoomen op de linkerkolom. Gouwenaar 19 nov 2010 12:55 (CET)
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 24 juni 1915 las ik dat zijn echtgenote Hortense Bübring-Kann werk van de latere Groninger hoogleraar dr. C.A. Verrijn Stuart had vertaald, dat werd uitgebracht onder de titel Der Wirtschaftskrieg bij Mazens & Webers Verlag te Bonn. Wellicht een vertaling van diens in 1915 uitgesproken rede De economische oorlog voor de Groninger studentenvereniging Conamur (in Nederland uitgegeven bij Nijgh & Van Ditmar te Rotterdam. Gouwenaar 19 nov 2010 13:08 (CET)
Het is elke keer hetzelfde clubje. Ik las ook weer de naam Kruisinga in dat krantenartikel.
Maar bedoelen we hier hetzelfde? Ik heb geschreven in het lemma van Bülbring dat hij voorzitter van de commissie voor akte-examens was en jij hebt het over de examencommissie Engelse taal- en letterkunde. Overigens was dat minder idealistisch dan het lijkt, hoogleraren verdiende toentertijd ronduit beroerd en kluste gewoon wat bij. Maar hij had wel een mooi uitzicht op de markt met het stadhuis. (inderdaad, heden ten dagen is het een afschuwelijk gebouw op die mooie markt.) Vriendelijke groet. Sir Statler 20 nov 2010 00:12 (CET)
Voor zijn voorzitterschap van de examencommissie, zie o.a. [25], [26]. Gouwenaar 20 nov 2010 11:01 (CET)
Ik heb er dit van gemaakt: tevens was hij voorzitter van de commissie (voor?) akte-examens Engelse taal- en letterkunde. Klopt dat volgens jouw? Dit vond ik nog over zijn dochter. Is je toevallig nog iets bekend over de andere drie kinderen en hoe Jozef Israëls in deze familie past? (Dit laatste puur uit belangstelling.) Sir Statler 22 nov 2010 15:03 (CET)
Dat van die akte-examens klopt volgens mij. In het Staatsblad no 216, Koninklijk Besluit van 14 oktober 1884 werd het programma van het examen ter verkrijging eener akte van bekwaamheid A voor schoolonderwijs in de Fransche, Hoogduitsche of Engelsche talen, en van het programma van het examen ter verkrijging eener akte van bekwaamheid B voor schoolonderwijs in de Fransche, Hoogduitsche of Engelsche taal en letterkunde geregeld. Karl Daniel Bülbring en Hortense Leonore Kann trouwden op 30 november 1897 in Den Haag. In Groningen werden twee van hun kinderen geboren Hans op 11 september 1898 en Lucie op 8 april 1900. Hans sneuvelde op 25 maart 1918 als luitenant der artillerie aan het westfront. De relatie tussen Israëls en deze familie zie ik niet zo een, twee drie. Israëls was getrouwd met Aleida Schaap, een dochter van Rebekka Hijmans. De moeder van Hortense was ook een Hijmans, maar voor zover ik weet geen zus van Rebekka. Bij het overlijden van Bülbring stond in zijn overlijdensadvertentie, dat hij naast zijn hoogleraarsfunctie de functie van Geheimrat vervulde. Gouwenaar 22 nov 2010 16:46 (CET)
Samenvattend zou ik dus kunnen opnemen in het lemma onder een kopje persoonlijk leven:
Bülbring en zijn vrouw hadden vier kinderen waarvan een zoon (Hans) en een dochter (Lucie) in Groningen geboren zijn. Zijn zoon Hans is in 1918 gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog aan het westfront. Een zoon (Jacobus) en een dochter (Edith) zijn in Duitsland geboren. Hij was geheimrat van keizer Wilhelm II van Duitsland
Verbeter of verander gerust wat je goeddunkt. De relatie met Israëls wordt in het artikel over Edith Bülbring genoemd: Hortense’s uncle was the artist Jozef Israels and her brother Jacobus. Nu weten we dus ook dat het vierde kind een zoon was, Jacobus Bülbring. Ik vermoed dat Israëls ergens aangetrouwd is aan de kant van Kann. Misschien een oudoom? Over Edith zal ik een lemma schrijven. Vriendelijke groet, Sir Statler 23 nov 2010 00:22 (CET)
Die laatste zin zou ik iets voorzichtiger formuleren. Bijv. volgens de tekst van zijn overlijdensadvertentie was hij geheimrat van keizer Wilhelm II van Duitsland. Ik heb geen reden om aan te nemen, dat het niet waar is, maar teksten van overlijdensadvertenties zijn niet altijd 100% betrouwbaar. De bron van de beide overlijdensadvertenties is overigens de verzameling familieadvertenties van het centraal bureau voor genealogie (ik kon niet achterhalen in welke krant de advertenties hebben gestaan). Dezelfde bron vermeldt ook de geboorten van beide kinderen in Groningen, maar die geboorten worden ook vermeld op de website van Alle Groningers.
De relatie tussen Israels en de familie Kann heb ik inmiddels gevonden. Zoals ik al vermoedde loopt de verbinding via de moeder van Hortense Leonore. Deze moeder, Johanna Hijmans, was een nicht van de echtgenote van Israëls, Alida Schaap. Hun beider moeders Rebekka Hijmans en Dina Hijmans waren zussen, dochters van Hijman Mordechai Hijmans en Antje Nathans. Zij behoorden tot een joodse familie uit Tiel. De vermelding in het artikel over Edith Bülbring, dat Jozef Israëls een oom was van Hortense Leonore Kann is dus niet correct. Hij was een aangetrouwde neef van haar moeder. Gouwenaar 23 nov 2010 12:49 (CET)
Ik heb het met je aanvulling geplaatst. Mag ik misschien dit overleg over Bülbring naar de overlegpagina van het lemma over hem kopiëren ? Door je zeer gewaardeerde hulp is het lemma een stuk vollediger geworden. Je ziet maar weer eens in dat artikel van Edith hoe je moet uitkijken met het blind volgen van bronnen! Ik zal nog een literatuurlijst aanmaken. (ook bij de ander hoogleraar-lemmata die ik geschreven heb.) Vriendelijke groet en dank, Sir Statler 23 nov 2010 22:06 (CET)
Akkoord met verplaatsing, ga je gang. Het was toch weer een aardige puzzel. Gouwenaar 23 nov 2010 22:26 (CET)

Bericht voor je[bewerken]

Beste Gouwenaar, zie hier: Overleg gebruiker:80.57.46.196#@ Gouwenaar. Vriendelijke groet, --ErikvanB 15 nov 2010 21:27 (CET)

Dank voor het bericht, aldaar gereageerd. Gouwenaar 15 nov 2010 22:02 (CET)
Keurig antwoord, hoor. Mijn complimenten. Groet, --ErikvanB 15 nov 2010 22:21 (CET)
Vind je het zo wat? Ik heb wat informatie toegevoegd en het neutraler gemaakt. Met vriendelijke groeten, Sir Statler 16 nov 2010 23:47 (CET)
Prima, in deze vorm kan het artikel wmb betreft behouden blijven. Gouwenaar 17 nov 2010 10:26 (CET)
Aan de desbetreffende anonieme gebruiker uitleg gegeven op zijn OP en laatste bewerking teruggedraaid. Als hij een editwar begint moeten we maar een verzoek aan de moderatoren doen om maatregelen te nemen. Het kan niet zo zijn dat dit lemma om deze reden weg moet. (m.i.) Vriendelijke groet, Sir Statler 17 nov 2010 18:08 (CET)

Je was me ...[bewerken]

... nét voor met terugdraaien (wat ik wilde doen op basis van deze pagina op de website van de gemeente). Over het zelfreinigend vermogen van nl:wiki zal men mij niet gauw horen klagen. :-)   Groet, Wutsje 18 nov 2010 11:19 (CET)

Die pagina had ik ook gezien, maar niet genoemd, omdat daar de cijfers op gemeentelijke niveau (van de oude gemeenten) wordt weergegeven. Voor de zekerheid heb ik CBS-Statline en Oldambt in cijfers nog eerst even geraadpleegd. Met vr. groet, Gouwenaar

Agnes[bewerken]

Met excuus, wist ik niet, gemist in de krant. Had het er gelijk bij gezet, had ik niet zo vervelend gedaan. --Stunteltje 19 nov 2010 11:10 (CET)

Excuses zijn in het geheel niet nodig. Als je naar de bewerkingsgeschiedenis van het artikel kijkt, dan zal je zien dat ik dezelfde fout als jij maakte, die door Dolledre werd hersteld, met verwijzing naar de bron. Hij was mij net iets sneller af anders had ik mijn eigen bewerking gecorrigeerd. Zie overlegpagina Dolledre. Met vr. groet, Gouwenaar 19 nov 2010 11:53 (CET)

Datum overlijden[bewerken]

In Gaarkeuken (Groningen) is sprake van een verschil tussen de overlijdensdatum in kranten en in de Burgerlijke Stand. Zie de opmerking die ik aan het overleg Gaarkeuken heb toegevoegd. Vriendelijke groet. -- Robb 19 nov 2010 17:20 (CET)

Juist omdat ik die aktes had ingezien heb ik de desbetreffende voetnoot geplaatst. Met vr. groet, Gouwenaar 19 nov 2010 21:47 (CET)

Adres als titel (maar plaatsnaam met komma of haakjes?)[bewerken]

Hoi, weet jij nog wat de uitkomst was van een eerdere discussie (ik denk begin dit jaar) over de naamgeving van artikelen die met een adres worden aangeduid? Ik kan de link ernaartoe niet meer vinden. Zie mijn vraag op Wikipedia:Benoemen van een pagina. Michiel1972 22 nov 2010 22:47 (CET)

Gabi van Driem[bewerken]

Beste Gouwenaar, netjes gedaan, hoor! Wat fijn dat mensen als jij gelukkig nog bestaan. ;) Vriendelijke groet, --ErikvanB 23 nov 2010 16:53 (CET)

Dank. :-) Gouwenaar 23 nov 2010 18:55 (CET)

Parkwijk[bewerken]

Moi Gouwenaar, ik wist niet dat Satdskanaal zo'n fraai gedeelte kende, bedankt voor het lemma en de foto's. Nu nog hopen dat het station weer in gebruik wordt genomen. Peter b 27 nov 2010 14:48 (CET)

De STAR rijdt er langs, je kunt zelfs de Starwagon, een kunstobject van Atelier Van Lieshout, afhuren en met een groep(je) overnachten in dit kunstwerk ergens geparkeerd op een plek naar keuze langs de lijn. Overigens het station op die plaats (aan de Stationslaan) bestaat niet meer. Het station dat nog wel gebruikt wordt ligt aan de Stationsstraat in wat vroeger Wildervank was.Gouwenaar 27 nov 2010 17:33 (CET)

Dank[bewerken]

Voor de afbeeldingen bij Willem. Eens te meer: onze ongeplande coproducties stemmen me zeer tevreden. :-)   Groet, Wutsje 27 nov 2010 22:07 (CET)

Ja, inmiddels heb ik wel diverse van zijn bouwwerken gezien. Ik kreeg een alleraardigste mail van de bewoners van de door hem ontworpen tuinderswoning. Op het moment dat ik de foto nam waren ze bijna klaar met het pand weer zo veel mogelijk in de originele staat terug te brengen. Alleen de deur van het vroegere stookhok stond nog in de grondverf. Gouwenaar 27 nov 2010 22:19 (CET)

Boeles[bewerken]

Moi Gouwenaar, waarom verwijder je dat Pieter junior naast zijn grootvader ook vernoemd was naar de broer van zijn vader, die broer was op vijfjarige leeftijd bij de pastorie in Noorddijk tijdens het schaatsen door het ijs gezakt en verdronken. (Zie de inleiding van Siemom Reker bij de uigave van de Idioticon Groninganum van Pieter senior) 82.72.105.136 27 nov 2010 22:21 (CET)

Vernoemingen zijn altijd lastig te bewijzen, zeker bij meerdere gelijkluidende namen. Een vernoeming naar grootvader ligt voor de hand, dat was niet meer dan gebruikelijk. De jong overleden oom is zelf waarschijnlijk vernoemd naar zijn grootvader van moederskant. Kleinzoon Pieter is ongetwijfeld vernoemd naar zijn grootvader. Maar is het zeker dat hij ook bewust naar die jong overleden oom is genoemd? Ze droegen dezelfde naam, maar dat lijkt mij wat mager om daar een vernoeming op te baseren. Maar als je een bron hebt waaruit blijkt, dat hij én naar zijn grootvader én naar zijn oom is vernoemd, is het helder. Gouwenaar 27 nov 2010 22:31 (CET)
Die gaf ik hierboven al, pagina 23 (nu ingelogd) Peter b 27 nov 2010 22:34 (CET)
Ja dat laatste was mij al duidelijk. Wat betreft die vernoeming ging ik er eerst van uit dat het om de naam Pieter ging. Maar het gaat dus om Catharinus, dat was de naam van het zoontje van Pieter sr. die op vijfjarige leeftijd door het ijs zakte. Ik zal dat aanpassen in het artikel. Gouwenaar 27 nov 2010 22:42 (CET)
Sterker nog hij heeft zowel zijn tweede, derde als vierde naam aan die jong overleden oom te danken, zie [27]. Nou je houdt me wel scherp ;-) Gouwenaar 27 nov 2010 23:02 (CET)

Martinikerk (Groningen)[bewerken]

Hoi Gouwenaar, In het artikel Martinikerk (Groningen) heb je mijn wijzigingen (behalve "ten minste") teruggedraaid door een beroep te doen op het BTNI-principe. De spelling "absis" is hoe dan ook fout, je zult ze niet vinden in het Groene Boekje en evenmin in Van Dale. Bestaat daar twijfel over? Het Groene Boekje kent alleen "apsis" met als enige meervoud "apsissen". Van Dale kent inderdaad ook "abside" met meervoud "absiden". Maar het lijkt me slordig om "apsis" en "absiden" naast elkaar te gebruiken. Volgens het Groene Boekje en volgens www.vandale.nl is "doopvont" alleen een de-woord. Ook dan kun je je afvragen of er twijfel is. Ik neem het zekere voor het onzekere: "de doopvont" en "apsissen" zijn zonder meer correct en je kunt de gebruiker doorverwijzen naar het online-Groene Boekje om dat te bewijzen. Daarentegen zijn "het doopvont" en "absiden" niet voor iedereen acceptabel (lees: bewijsbaar). Maar goed, het BTNI-principe (maakt meteen een overdonderende indruk op oningewijden) bestaat en ik wil me er verder niet te druk over maken. Met vriendelijke groeten, Heureka 28 nov 2010 01:07 (CET)

Dan zou ik toch eerst de laatste versie van Van Dale (veertiende herziene druk) maar eens raadplegen w.b. doopvont. Letterlijk staat daar; doopvont (de & het; -en). Waarom iets verbeteren, dat niet fout is? Hetzelfde geldt, zoals je al aangaf ook voor abside. Waarom de oorspronkelijke schrijver in dit geval niet het voordeel van de twijfel gunnen? Waarom vrij grootschalig zaken gaan corrigeren, die niet perse fout zijn? Gouwenaar 28 nov 2010 12:08 (CET)
Dit geldt ook voor de digitale versie van de veertiende editie van Van Dale :
"doopvont
doop·vont de & het; -en (1759) gevormd van doop + vont <Fr. font (wijwatervat)
1·bekken waarin het doopwater bewaard en waarboven het kind gedoopt wordt
synoniem: doopbekken"

Gouwenaar 28 nov 2010 12:16 (CET)

Wat betreft apsis heb je natuurlijk gelijk, die had ik over het hoofd gezien bij het terugdraaien van je wijziging. Dat heb ik inmiddels hersteld, waarvoor excuses. Gouwenaar 28 nov 2010 15:05 (CET)
Tot slot het gebruik van verschillende synoniemen in hetzelfde artikel is nmm geen kwestie van slordigheid. Het kan ook een methode zijn om te vermijden tweemaal hetzelfde woord vlak na elkaar te gebruiken, zoals in dit geval. Een kwestie van smaak dus (waarvoor BTNI geldt). Geen reden dus om dat te gaan wijzigen op grond van een persoonlijke voorkeur. Overigens het feit dat een synoniem niet in de WNT voorkomt betekent niet dat het woord niet bestaat. Dat geldt voor veel meer woorden die niet in de WNT voorkomen, maar wel in Van Dale. Gouwenaar 29 nov 2010 10:54 (CET)

Ook was hij...[bewerken]

Beste Gouwenaar, Ik zag het door jou gestarte artikel Louis Blankenberg. Er staat een nieuwsgierigmakend onaf zinnetje in dat lemma: "Ook was hij" Jij weet vast hoe dat verder moet (of dat het weg kan). Hartelijke groet, Theobald Tiger (overleg) 15 dec 2010 19:56 (CET)

Ik wist niet zeker of hij ook de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid mede had opgericht. Dat bleek zo te zijn, maar toen had ik al op "opslaan" geklikt met een half afgemaakte zin. Markant persoon overigens, ik kwam hier drie portretten van hem tegen, maar ik vrees dat die niet vrij beschikbaar zijn. Met vr. groet, Gouwenaar 15 dec 2010 20:17 (CET)
Inderdaad een markante persoon - ik had eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord. Iets anders: weet jij misschien hoe ik erachter kan komen of er een OTRS-bericht bestaat dat een overname van een reeds bestaande tekst goedkeurt (onder een bepaalde licentie)? Ik kijk op verzoek van RJB (mijn OP) naar Theo Hendriksen, omdat dat lemma behoorlijk hagiografisch is, maar het eerste dat ik constateer is dat het lemma vrijwel geheel afkomstig is van de webiste van de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Overigens is de tekst ook met toestemming niet geschikt om over te nemen ten behoeve van een neutraal enyclopedisch lemma en zou, ook als de toestemming is verleend, vermelding van de bron wel het minste zijn wat verwacht zou mogen worden, maar ook die vermelding ontbreekt. Bij voorbaat dank. Theobald Tiger (overleg) 15 dec 2010 20:25 (CET)
Indien een tekst is vrijgeven zou op de overlegpagina gemeld moeten worden dat er een toestemming via het OTRS-systeem verleend is (net zoals dat bij foto's gebeurt op de bestandspagina). Je zou één van de leden Wikipedia:OTRS/Team voor de zekerheid kunnen vragen of zo'n bericht voor de tekst van dit lemma bestaat. Gouwenaar 15 dec 2010 20:46 (CET)
Beste Gouwenaar, Hartelijk dank. Theobald Tiger (overleg) 15 dec 2010 21:49 (CET)

Lijst van hoogleraren Engelse taal- en letterkunde.[bewerken]

Beste Gouwenaar,

Allereerst prettige feestdagen!
Wat ik je wilde vragen, ik heb zoals je bekend enkele lemmata (met jouw zeer gewaardeerde hulp) over hoogleraren Engelse taal- en letterkunde aangemaakt. Nu weet ik niets van categorieën, lijsten van e.d. Maar zou het zinnig/gewenst zijn een aparte lijst of categorie aan te maken? Het voordeel zou zijn dat daarop hoogleraren die nog geen lemma hebben als rode link vermeld kunnen worden en ik vind de categorie hoogleraren erg groot en dus onoverzichtelijk. Gaarne jouw visie.
Met vriendelijke groeten, Sir Statler 19 dec 2010 15:20 (CET)

PS heb je nog iets over Andries Vos gehoord? Je had indertijd een mail gestuurd.

Dank voor de goede wensen en uiteraard voor jou ook prettige feestdagen gewenst. Ik houd me niet intensief met het maken van categorieën bezig, maar van tijd tot tijd loop ik er wel tegen aan. Die discussies verliepen wel eens moeizaam om het eens eufemistisch uit te drukken (zie hier, waarbij het heel erg veel moeite kostte om duidelijk te maken, dat er hoogleraren bestaan die in de geschiedenis van een universiteit een belangrijke rol hebben gespeeld en die dus onlosmakelijk met die universiteit verbonden zijn en daar ook logischerwijs gecategoriseerd behoren te worden). Een deelcategorie Categorie:Nederlands hoogleraar Engelse taal- en letterkunde lijkt mij persoonlijk wel zinvol, maar dat geldt natuurlijk ook voor hoogleraren in andere takken van wetenschap. Ik weet alleen niet of je vervolgens tegen dezelfde soort problemen aan gaat lopen als hierboven aangeduid.
Wat betreft je vraag over Andries de Vries. Het stadsarchief van Amsterdam berichtte mij op 1 december het volgende: "Uw aanvraag tot digitalisering is geaccepteerd, en het proces van scannen van de originele documenten en het beschikbaar stellen van de scans online is opgestart. Er zijn vele stappen en even zo vele mensen bij dit proces betrokken, en de afronding hiervan vergt normaal gesproken 3 tot 6 weken. U ontvangt opnieuw bericht zodra het digitale materiaal beschikbaar is voor aankoop en download". Met vr. groet, Gouwenaar 19 dec 2010 16:12 (CET)
Ik heb me door de overlegpagina heengeworsteld van de Categorie RUG. Allemachtig, wat een triest geheel! Nu zwerven al die hoogleraarlemmata doelloos rond. Theobald Tiger had laatst bijvoorbeeld nog zo een mooi lemma geschreven. Dat zou prachtig in een Categorie:Nederlands hoogleraar geneeskunde passen. Ik zal de categorie Engelse hoogleraren binnenkort aanmaken. We zien wel waar het schip strandt.....Fijn dat je die moeite voor het lemma Andries Vos wilt doen! Sir Statler 19 dec 2010 23:03 (CET)

Haije Sybesma[bewerken]

Prachtig hoe het wiki-systeem werkt. Bedankt. --H.kremer 20 dec 2010 22:27 (CET)

Geen dank, graag gedaan. Gouwenaar 20 dec 2010 22:36 (CET)

Duurzaamheid[bewerken]

Dank voor de steun tegen de verwijdering van Klaas van Egmond en Wouter Achterberg. Zelf ben ik nieuw op Wiki, althans op deze manier, dus ik kan wel wat steun gebruiken. Het dossier Duurzaamheid rechtvaardigt dat zeker. Het staat er maar mager op in Wikipedia. Bovendien blijken de Nederlandse denkers rond duurzaamheid erg onbekend. De commentaren van de "wegstemmers" zijn dermate onbegrijpelijk dat ik blijkbaar nog ergens iets mis in mijn begrip van Wikipedia. Goede feestdagen gewenst en hopelijk wil je het dossier Duurzaamheid in 2011 helpen ondersteunen. Groeten,

Timduurzaam 25 dec 2010 16:29 (CET)

Graag gedaan. Ik ben geïnteresseerd in de breedte van een encyclopedie als Wikipedia en niet in één specifiek thema. In dit geval vond ik beide nominaties ook enigszins merkwaardig, omdat het gerenommeerde wetenschappers betreft, die hun sporen op hun vakgebied hebben verdiend. Waarbij Van Egmond ook nog eens bij een groter publiek bekendheid geniet. Met vr. groet en eveens alle goede wensen voor het kleine stukje dat van dit jaar nog rest en natuurlijk ook voor het komende jaar. Gouwenaar 25 dec 2010 16:58 (CET)

Gemeente Hulst.[bewerken]

Ik heb gezien dat je goede bronnen hebt, waarmee je hebt aangetoond dat met Eeckenisse toch echt een polder wordt bedoelt. Vitshoek en Lettenburg zijn ook twee twijfel gevallen. Weet jij toevallig of het om buurtschappen gaat. Met vriendelijk groet Lars-f-94 (overleg) 26 dec 2010 16:59 (CET)

Van der Aa schrijft hierover (in 1846) het volgende: "Deze watering (= polder Lamswaarde) bestaat uit onderscheidene wijken, die waarschijnlijk weleer afzonderlijke polders hebben uitgemaakt, zoo dat van eenige zelfs nog de polderdijken geheel of gedeeltelijk aanwezig zijn. Deze wijken zijn van ouds genaamd: de Oost-Vogel, de West-Vogel, de Vitshoek, het Oudeland, Eeckenisse, den Hoofpolder, den Stoofpolder, Mispad, den Havenpolder met zijnen oversprong en den Dullaertpolder".
Over Lettenburg schrijft hij: landg. in Staats-Vlaanderen, in Hulster-Ambacht, prov. Zeeland, arr. Goes, kant. en distr. Hulst, gem. Hontenisse. Dit eigendom, ruim 1 u. N. van Hulst gelegen, is groot 34 bund. 75 v.r. 68 v. ell., en wordt bezeten en bewoond door den Heer Judocus Sergeant. Gouwenaar 26 dec 2010 17:35 (CET)
Deze bewoner van Lettenburg, Judocus Sergeant (1795-1866), was burgemeester van Hontenisse van 1854 tot 1866. Hij overleed er 15 oktober 1866. Gouwenaar (overleg) 26 dec 2010 18:39 (CET)
Het landgoed Lettenburg stond volgens een bericht in de Middelburgse Courant van 2 mei 1822 in dat jaar te koop. Het landgoed werd toen omschreven als een buitenplaats, bestaande uit een herenhuis, boerenwoning, bakkeet, schuur en andere gebouwen, wei- en zaailanden, erve, tuingrond, boomgaard, dreve en dijk (toen met de grootte van omtrent 21 bunder, 83 roeden en 37 ellen). Gouwenaar 26 dec 2010 17:52 (CET)
Op oude topografische kaarten, maar ook op de nieuwste, is Lettenburg als landgoed ingetekend, dus niet als polder of gehucht. De bebouwing, die hierboven wordt beschreven, is al op de oude kaarten ingetekend. Gouwenaar (overleg) 26 dec 2010 20:01 (CET)
Het landgoed beschreven in Lettenburg, met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 26 dec 2010 21:39 (CET)
Overigens wordt er lang niet altijd eenduidig met de begrippen buurt, polder etc. omgegaan, zo kom ik in de gegevens van de volkstelling van 1879 de namen van de volgende buurten in Hontenisse tegen: Klein Kuitaard, Lettenburg, Hoefkensdijk, Meerdijk, Prins Hendrik, Hoofpolder, Groot Moerdijk, Koelwei, Veitshoek, Mistpad (cursivering van mij). Bij de volkstelling van 1899 [28] is er sprake van een gehucht Vitshoek met 57 inwoners (32 mannen en 25 vrouwen). Ook bij de Volkstelling van 1930 [29] wordt Vitshoek als een bewoond oord genoemd in tegenstelling tot Ee(c)kenissepolder, die nadrukkelijk als polder wordt genoemd. Gouwenaar (overleg) 26 dec 2010 22:20 (CET)
Bedankt voor je informatie. Lettenburg is dus een buitenplaats. Vitshoek is daarentegen wel een buurtschap. Op de kaart uit 1866[30] staan Lettenburg, Vitshoek, Eeckenisse en Klein Kuitaard met hetzelde lettertype gedrukt. Vandaar dat ik ze allemaal als gehuchten beschouwden. Nogmaals bedankt, Lars-f-94 (overleg) 28 dec 2010 20:43 (CET)
Ja, die kaart van Kuyper is in mijn bezit. Hij gebruikte wel vaker dezelfde lettertypen voor ongelijksoortige eenheden. Het probleem blijft natuurlijk, dat de eenduidigheid soms ver te zoeken is. Van een standaardisatie van geografische namen was zeker in het verleden geen sprake. Zo wordt Vitshoek wordt beurtelings aangeduid als polder, als gehucht en als veldnaam. Op de huidige topografische kaart lijkt er ook eerder sprake te zijn van een veldnaam (met een enkele boerderij aan de Vitshoekdijk) dan van een gehucht . Gouwenaar (overleg) 28 dec 2010 22:28 (CET)
Misschien aardig om te zien is dit bericht uit de Middelburgsche Courant van 24 maart 1906 over de overstromingen in Zeeland "Het verdronken Zeeland" met een kaartje van de overstroomde en met overstroming bedreigde polders. In Oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen staan onder U genoemd de met overstroming bedreigde polders Eeckenisse, Vitshoek, Oudeland, Hoof en Stoof. Gouwenaar (overleg) 28 dec 2010 22:36 (CET)
En niet alleen het water vormde een bedreiging, ook onze zuiderburen overschreden de grenzen en kozen onder meer de polders Eeckenisse en Vitshoek als clandestien jachtgebied. En de politie, die stond er bij en keek er naar. We schrijven het jaar 1884: Men schrijft ons uit Hontenisse ;-). Vijftig jaar later was het weer raak, maar toen wist de ijverige opperwachtmeester tenminste nog 30 kilo suiker (geen geringe prestatie, helaas de daders ontkwamen) in beslag te nemen: In de steek gelaten. Nu niet in de polder, maar bij het gehucht Vitshoek Gouwenaar (overleg) 28 dec 2010 22:47 (CET)
Opvallend dat de naam gehucht en polder door elkaar heen worden gebruikt. Ook vreemd is dat meer dan een keer gehucht tussen aanhalingstekens wordt gezet. Het zou een Groningse situatie kunnen zijn. Daar heb je vaak een polder die tegelijkertijd als kern wordt gezien. Hier wordt vaak het woord streekje gebruikt, om aan te geven dat de verspreide bebouwing in de polder de kern is. Ik denk echter dat dit bij Vitshoek niet het geval is. Ik kan via google maps vier gebouwen onderscheiden. Jammer genoeg werkt street vieuw niet in de buurtschap, waardoor ik niet kan zien of het om vier woningen gaat of om een boederij met drie bijgebouwen. Ik laat Vitshoek in de gemeente navigatie staan, en als ik bij Vitshoek ben aangekomen. Zal ik een buurtschap artikel maken met een verwijzing naar de polder. Dit lijkt me de beste oplossing.Lars-f-94 (overleg) 29 dec 2010 14:44 (CET)
Wat ik kan zien met streetview vanaf de Vithoeksdijk is de ene boerderij 't Klein Hoefken op het adres Vithoeksdijk 1, verder ligt er nog één enkele boerderij aan de Koedamstraat nr. 1. Gouwenaar (overleg) 29 dec 2010 17:04 (CET)
Via street vieuw is er mijn een boederij te zien. Er wordt echter wel een foto gegeven waar nog een andere boederij op te zien is. Aangezien de buurtschap aan een zijweg op de Vitshoekdijk ligt, geeft streetvieuw geen volledig beeld. Vanuit de lucht dus met Google maps satelliet kan ik vier gebouwen onderscheiden, waarvan ik denk dat er twee schuren zijn. Google geeft echter aan de Vitshoekdijk maar één adres aan. Dit kun je echter niet als bewijs beschouwen, want google geeft bijv. op de Roverbergsestraat een nummer 1 aan op een plaats waar geen boederij of huis te zien is. Gouwenaar waar je de naam 't Klein Hoefken vandaan weet te halen is voor mij nog een raadsel.Lars-f-94 (overleg) 30 dec 2010 14:06 (CET)
Vermoedelijk hoort de bebouwing op dat punt allemaal bij de zorgboerderij Het Klein Hoefken. Om van een gehucht te spreken zou er toch wel wat meer bebouwing moeten zijn, lijkt mij. Gouwenaar (overleg) 30 dec 2010 14:14 (CET)
Tijdens de volkstelling van 1930[31] had Vitshoek 11 huizen en 53 inwoners. Visthoek staat tussen de andere buurtschappen alleen Droogedijk en Catalijnenweg heb ik niet terug kunnen vinden. Met Langenieuwstraat wordt er verwezen naar de buurtschap Fluitershoek In de volkstelling wordt ook Eeckenisse als polder gezien.Lars-f-94 (overleg) 30 dec 2010 15:46 (CET)
Het punt is wmb ook niet dat Vitshoek in verleden werd aangeduid als een gehucht of buurtschap. Ik verwees naar een krantenartikel uit 1933 waar ook sprake was van het gehucht Vitshoek. De vraag is natuurlijk of er nu anno 2010 nog steeds sprake is van een buurtschap. Het bestaan van het buurtschap nu zal aangetoond moeten worden aan de hand van bronmateriaal (bedenk: er is geen plaatsnaambord, het CBS heeft Vitshoek alleen in de tellingen van 1899 en 1930 verwerkt [32], daarna komt het bij de buurtregistraties van het CBS niet meer voor). Dus ja, het was ongetwijfeld een buurtschap , maar is het nu nmm niet meer. Gouwenaar (overleg) 30 dec 2010 16:01 (CET)
In de meeste recentste vermelding die ik zo snel kon vinden [33] wordt er gesproken over in de Vitshoek. Het lidwoord de zou in dit geval de polder aangegeven. Zou het een kern zijn dan zou er worden gesproken over In Visthoek. Het probleem is dat we geen harde bronnen kunnen vinden die Visthoek als hedendaagse polder aangeven of die Vitshoek als hedendaags buurtschap aangeven. De vraag blijft dan welke van de twee aannemelijker is en in dit geval lijkt het aannemelijker om over een polder te spreken. Het blijft echter wel raar dat er na de oorlog helemaal niets meer over de buurtschap Vitshoek is geschreven.Lars-f-94 (overleg) 30 dec 2010 16:14 (CET)
Als je kijkt op de topografische kaart [34], dan is er sprake van zowel Vithoekspolder als van Vitshoek, de laatste nnm, in die context, een veldnaam. Gouwenaar (overleg) 30 dec 2010 17:08 (CET)
Op de kaart die je hebt gegeven staat Vitshoek hetzelfde als Koelewei. Allebei staan ze schuin gedrukt en allebei staan niet bij de bebouwing maar daar net iets buiten. Ik heb mij laten vertellen dat Koelewei een buurtschap is [35] dus dat zou betekenen dat Vitshoek ook een buurtschap is. Verwarrend dachten we eindelijk er uit gekomen te zijn, komt er weer een bron die het tegenenover gestelde beweerd.Lars-f-94 (overleg) 30 dec 2010 17:13 (CET)
Ik pretendeer ook niet het antwoord te hebben. Ik ben slechts op zoek naar bronnen, die wellicht uitsluitsel kunnen geven. Tot dusver vind ik maar weinig, dat er op wijst dat er anno 2010 sprake zou zijn van een buurtschap Vitshoek. Voor de periode eerste helft 20e eeuw lag dat duidelijk anders. Gouwenaar (overleg) 30 dec 2010 17:39 (CET)

Ik denk dat het tijd is om de "expert"(wat Zeews Vlaanderen betrefd) Gasthuis er bij te halen ;)Lars-f-94 (overleg) 30 dec 2010 17:44 (CET)

Ik vrees dat ik als "expert" weinig heb toe te voegen aan het degelijke werk van Gouwenaar. Het Land van Hulst ken ik minder goed dan West-Zeeuws-Vlaanderen en het Land van Axel. Vitshoek lijkt mij een typisch voorbeeld van het ontvolkende platteland waarbij buurtschappen gereduceerd tot een of twee huizen. Ik zou het niet als bestaande buurtschap beschrijven. Over de geschiedenis van de polder Vitshoek is wel iets te vinden in de bron die Fred heeft opgegeven in zijn eerste reactie op de verwijderingsnominatie voor Eekenisse. Met vriendelijke groet, Gasthuis(consultatiebureau) 30 dec 2010 20:05 (CET).

Als ik tijd heb maak ik wel een artikel dat de polder Vitshoek beschrijft met een kleine verwijzing naar de voormalige buurtschap Vitshoek. Gelukkig Nieuwjaar ;)Lars-f-94 (overleg) 1 jan 2011 15:01 (CET)

Artikel Vitshoek aangemaakt. Lars-f-94 (overleg) 6 jan 2011 16:39 (CET)

Ferdinand Folef von Inn- und Kniphausen (1804-1884)[bewerken]

Hallo Gouwenaar!

Ik heb een artikel over "de Dolle Jonker", Ferdinand Folef von Inn- und Kniphausen (1804-1884), aangemaakt. Nu wordt de familienaam "Von Inn- und Kniphausen" op meerdere manieren gespeld. Bij het aanmaken ben ik afgegaan op het aantal en type hits op Google, maar weet jij toevallig wat de "officiële" spelling van de familienaam bij Ferdinand Folef was? Over F.F. doen ook veel anekdotes de ronde, o.a. hier en hier. Wellicht aardig om te vermelden, maar wat vind je hier het E-gehalte van?

Groeten, --Also sprach Friedrich! (overleg) 27 dec 2010 10:42 (CET)

Kleurrijk figuur, in zijn overlijdenakte bij de burgerlijke stand van Groningen wordt zijn naam geschreven als Ferdinand Folef Baron von Innhausen und Kniphausen (zie [36]). De tweede bron (het verhaal van Groningen), die je noemt is een nmm zeer betrouwbare bron en lijkt mij zeker bruikbaar om zijn biografie wat aan te vullen. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 27 dec 2010 14:29 (CET)
Dank! Heb e.e.a. aangevuld. --Also sprach Friedrich! (overleg) 27 dec 2010 23:01 (CET)

Betsy[bewerken]

Dag,

dank voor je link naar de geboorte-akte van Betsy van Vloten. Hoe vind je zoiets? Geweldig hoor.... Zoals je misschien hebt gezien heb ik ook haar overlijdensdatum (en -plaats) niet kunnen vinden. Ik ben niet zo thuis in die dingen. Heb jij enig idee hoe ik daar achter zou kunnen komen, zonder al te veel "eigen onderzoek"? Ik vermoed dat ze in Haarlem is overleden. Daar "eindigt" mijn bron.

Overigens goed dat we van dat "Van Vloten (geslacht)"-gerommel af zijn, trouwens. Groet, Dick Bos (overleg) 27 dec 2010 20:40 (CET)

Dag Dick, veel archieven plaatsen hun akten tegenwoordig op internet. Daarnaast hebben de mormonen alle aktes van de burgerlijke stand op microfiche gezeten. Die bestanden zijn ze in snel tempo aan het digitaliseren. De aktes van Deventer zijn bijvoorbeeld hier te vinden. Merkwaardigerwijs ontbreekt Haarlem in hun bestanden van Noord-Holland, dus dat levert voorlopig geen aanknopingspunt op. Ook in de bestanden van de digitale Stamboom Kennemerland ontbreken de overlijdens van Haarlem vanaf 1832. Ik heb het bestand aan familieberichten bij het Centraal Bureau voor Genealogie nagetrokken, maar ook daar helaas niets kunnen vinden. Wel de overlijdensadvertentie van haar zus Kitty uit 1945, maar niet die van haarzelf. Gouwenaar (overleg) 27 dec 2010 21:28 (CET)
Een beetje suf van mij, ik heb indertijd een foto gemaakt van de publicatie in het Nederland's Patriciaat jaargang 88, daar staat haar overlijdensdatum keurig vermeld: 21 februari 1946 en inderdaad in Haarlem. Gouwenaar (overleg) 27 dec 2010 22:58 (CET)
Heel mooi! Hou Kitty maar even bij de hand, voor als ik met het artikeltje over haar klaar ben! Groet, Dick Bos (overleg) 28 dec 2010 12:29 (CET)