Overleg gebruiker:Jeroen N/Archief 2016

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op! Dit is gearchiveerd overleg van Jeroen N. Bewerkingen op deze pagina worden ongedaan gemaakt. Wend je voor overleg tot mijn overlegpagina.

Oorlogshistorie[brontekst bewerken]

Hij is duidelijk niet hier om een neutrale encyclopedie te schrijven maar helaas mag ik niet op WP:RB komen. Kun jij meneer voordragen? The Banner Overleg 12 jan 2016 19:22 (CET)

De afhandelend moderator meende in deze gebruiker iemand te zien die de intentie heeft aan de encyclopedie bij te dragen en heeft zijn bewerkingsrechten daarom voor één dag opgeschort, en hem een blokkade van drie dagen in het vooruitzicht gesteld. We moeten zijn aanwezigheid dus nog een poosje dulden, aangenomen dat de bureaucraten het op safe spelen en zullen vasthouden aan toepassing van de verhogingsregel. Woody|(?) 12 jan 2016 21:47 (CET)
Bedankt voor je actie. Ik denk overigens dat ErikvanB je eerste reactie na het blok gewoon even niet begreep en eerlijk gezegd ikzelf ook niet. Ben je niet gewoon een woordje vergeten?Glimlach Sander1453 (overleg) 12 jan 2016 23:06 (CET)
Ik geloof het niet? Woody|(?) 13 jan 2016 10:18 (CET)
Okay, dan is het zoals het is. Sander1453 (overleg) 13 jan 2016 10:29 (CET)
Misschien had je graag gezien dat ik de zin 'Dit is niet zo'n gebruiker' vooraf had doen gaan van het woordje 'maar', maar mijn indruk is dat daarmee (in ieder geval explicieter) uitgenodigd wordt tot repliek, waar ik op dat moment niet naar zocht. Ik wilde slechts een opmerking maken en het daarbij laten. Misschien dacht je dat het woordje 'niet' ontbrak in de zin 'Ben ik helemaal met u eens', maar dat is niet het geval. Het was echter wel mooier geweest als ik die zin had aangevangen met het woordje 'dat'. Knipoog Woody|(?) 13 jan 2016 18:54 (CET)

Harry Ferguson en auteursrechten[brontekst bewerken]

Onlangs gaf je aan je als moderator in te willen zetten op het gebied van auteursrechtenschendingen. Ik zie dat je desondanks geen moderator bent geworden, maar wil je toch vragen of je over het volgende je mening kunt geven. In het lemma Harry Ferguson staat een afbeelding van een uit de Verenigde Staten afkomstig artikel uit 1922. Naar mijn mening zou de inhoud ervan een auteursrechtenschending kunnen zijn. Niet gezegd is namelijk dat de auteur al meer dan 70 jaar dood is. Het zou dus best kunnen dat er in België en Nederland nog auteursrechten op liggen, maar in ieder geval niet in de USA. Momenteel ben ik de enige die dat vind en een andere gebruiker vindt van niet. Daarom is er nu geen consensus. Alvast bedankt! Happytravels (overleg) 15 jan 2016 02:16 (CET)

Hallo Happytravels,
Bedankt voor je (interessante) vraag. Het is goed dat je rekening houdt met de internationale aspecten van het auteursrecht en je afvraagt of het werk misschien nog buiten de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming geniet. Dat wordt namelijk nogal eens over het hoofd gezien. In dit geval gaat het om een artikel van ene Joseph D. Eddy (Amerikaan, neem ik aan) in een Amerikaanse tijdschrift dat in september 1922 gepubliceerd werd, en een foto in datzelfde tijdschrift waar geen naam bij staat (anoniem, of ook van Eddy?). Aangenomen dat aan de formaliteiten was voldaan gold vanaf het moment van publicatie een beschermingsduur van 28 jaar, welke termijn dus in september 1950 zou zijn verlopen. Vernieuwing van de termijn was mogelijk, maar ik heb geen bewijs kunnen vinden dat van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt. Bovendien zou de auteur, had hij daarvan wel gebruikgemaakt, niet hebben kunnen profiteren van de termijnverlenging van 1998, en was het auteursrecht uiterlijk in september 1997 vervallen. Zoals je ziet werd de beschermingsduur destijds nog niet gekoppeld aan het leven van de auteur en is het voor het bepalen ervan dus niet van belang om te weten wanneer de heer Eddy overleden is.
In de Verenigde Staten valt het werk dus inderdaad in het publiek domein. Ik kan niet voor elk ander land ter wereld nagaan of het auteursrecht ook daar verlopen is (of überhaupt heeft bestaan), maar ik kan wel iets zeggen over wat volgens mij de status in de Europese Economische Ruimte is. Daar geldt sinds 1995 dat werken van niet-Unieburgers, en waarvan het land van oorsprong geen EER-lidstaat is, moeten worden achtergesteld bij andere werken: er wordt niet met terugwerkende kracht een beschermingstermijn van 70 jaar post mortem auctoris toegekend; in plaats daarvan geldt de termijn van het land van oorsprong (in dit geval de Verenigde Staten). Ook in de EER is het auteursrecht op dit werk dus in 1997 vervallen.
Op Commons wordt echter alleen gekeken of het werk beschermd is in de Verenigde Staten en het land van oorsprong. Als dat niet het geval is beschouwen ze het werk (mogelijk niet altijd terecht) als vrij. Het uploaden van een Amerikaans werk uit 1922 is dus niet in strijd met het beleid dat daar geldt.
Ik grijp deze gelegenheid graag ook even aan om iets op te merken op de gegeven argumenten in het overleg. Van beide kanten zie ik namelijk dat sprake is van een misverstand. Wat Technische Fred opmerkt, namelijk dat Amerikaans recht geldt omdat onze servers in Amerika staan (er staan trouwens ook servers in Amsterdam), is pertinent onjuist: toepasselijk recht wordt voor wat betreft auteursrecht niet bepaald aan de hand van de locatie van de servers. Ook jouw opmerking dat we ons op de Nederlandstalige Wikipedia aan de Belgische, Nederlandse en Surinaamse wetgeving moeten houden is echter onjuist voor zover je daarmee probeert te zeggen dat dit komt omdat we op Nederlandstaligen gericht zijn. De algemene vraag "welk recht is van toepassing" is zonder enige betekenis. Toepasselijk recht, en hoe dit te bepalen, verschilt van rechtsgebied tot rechtsgebied. In het auteursrecht is in de meeste gevallen elk recht potentieel van toepassing.
Hopelijk kun je hier iets mee. Als je verder nog vragen hebt hoor ik het graag.
Groet,
Woody|(?) 15 jan 2016 19:14 (CET)
Hartelijk dank voor je zéér uitgebreide antwoord. Erg leerzaam! Je hebt er veel te veel werk voor verricht ;) Wellicht is een heuse pagina Wikipedia:Auteursrechtenschending handig. Maar het jaar is nog lang. Happytravels (overleg) 16 jan 2016 09:49 (CET)

Gefeliciteerd met de gekregen WikiUil[brontekst bewerken]

Uitreiking
WikiUilen 2015
WikiUil
De WikiprojectUil
is uitgereikt aan het
Coachingsprogramma
ter waardering van
het uitstekende werk
in het verbeteren van
onze encyclopedie.

Hallo Woodcutterty! Van harte gefeliciteerd met het ontvangen van de WikiprojectUil!!

We hopen dat jullie de ontvangen WikiUil een mooi plekje zullen geven en deze blijk van waardering jullie veel plezier geeft in het werken op Wikipedia.

Naast de fysieke WikiUil krijgen jullie ook deze digitale WikiUil die je een plekje kunt geven op je gebruikerspagina.

We hopen dat jullie in dit nieuwe jaar wederom een hoop mooie bijdragen mogen doen om nieuwe gebruikers te helpen en Wikipedia te verrijken en te verbeteren. Namens de WikiUilen Academie - Romaine (overleg) 17 jan 2016 03:47 (CET)

M&MPlays[brontekst bewerken]

Het was niet de bedoeling om mijn kanaal te promoten, maar uitleg te geven – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Milan mertens (overleg · bijdragen) 24 jan 2016 16:32

Dag Milan. Als op een platform als Wikipedia "uitleg" wordt gegeven door een nauw betrokkene, dan gebeurt dat natuurlijk in verreweg de meeste gevallen met de bedoeling om bekendheid te genereren voor hetgeen wordt "uitgelegd". Wij noemen dat gewoon het promoten van een product of dienst, en dat is – zeker als het onderwerp niet encyclopedisch relevant is, zoals een YouTubekanaal met drie abonnees – ongewenst. Voor het geven van uitleg is je kanaal bij uitstek geschikt. Met vriendelijke groet, Woody|(?) 25 jan 2016 00:27 (CET)

Hitlijsttabel[brontekst bewerken]

Dag Woody. Wat is op het moment de status van je hitlijsttabel? BoH (overleg) 28 jan 2016 16:39 (CET)

Dag BoH. Ik ben het met Dinosaur918 eens (zie Overleg:Adele) dat het gebruik van een sjabloon zoals ik die had gemaakt waarschijnlijk als ingewikkelder wordt ervaren dan een tabel. Daarbij hadden de sjablonen wat problemen die wel opgelost hadden kunnen worden, maar ze waarschijnlijk nog moeilijker in gebruik zouden maken. Ik denk dat het daarom beter is om steeds gewoon handmatig een tabel aan te leggen. Misschien is het wel een idee om een pagina in de Wikipedia- of Helpnaamruimte te maken waarin uitleg wordt gegeven over de opmaak van een hitlijsttabel, en waar een lijst van geschikte hitlijsten per land inclusief externe links kan worden aangelegd? Woody|(?) 28 jan 2016 16:46 (CET)
Ok, dan houd ik het voorlopig bij de handmatige versie, bedankt. BoH (overleg) 28 jan 2016 17:06 (CET)

Survivalrun[brontekst bewerken]

Dus je haalt bij het Wikipedia artikel voetbal KNVB of FIFA ook weg? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lumeij1234 (overleg · bijdragen) 30 jan 2016 00:03

Hallo Lumeij1234. Wat had je graag gezien dat ik op die artikelen had weggehaald? Woody|(?) 30 jan 2016 00:06 (CET)
nee gewoon meer overleg of aanpasing en niet lukraak wissen, of is dat de werkwijze die wordt gehanteerd op wikipedia – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lumeij1234 (overleg · bijdragen) 30 jan 2016 09:58‎
De werkwijze die ik hanteerde betrof geen "lukraak wissen", maar het verwijderen van promotioneel materiaal dat niet relevant was voor een artikel dat het fenomeen 'survivalrun' zou moeten beschrijven. Deze werkwijze wordt gedekt door een van onze belangrijkste richtlijnen: voel je vrij en ga je gang. Daar is in principe geen voorafgaand overleg voor nodig, zeker niet in het geval het artikel op de beoordelingslijst staat en dus schreeuwt om verbetering binnen een vooraf bepaalde tijd. Ik zie dat je een en ander inmiddels weer teruggeplaatst hebt, en maak daaruit op dat het je niet zoveel uitmaakt of het artikel behouden blijft. Het artikel heeft een enorme bias: de schrijver (jij) gaat ervan uit dat de lezer Nederlands of Belgisch is en als vanzelf begrijpt dat 'survivalrun' alleen maar in Nederland en België bestaat. Zie ik dit verkeerd, dan beschrijft het artikel ten onrechte iets Nederlands als een wereldwijd fenomeen door nergens te specificeren dat het (vooralsnog) alleen in de lage landen wordt beoefend. Het artikel wekt aldus de indruk dat 'survivalrun' een groter fenomeen is dan in werkelijkheid het geval is, en is in dat opzicht misleidend en niet encyclopedisch geschreven. Pas verderop wordt opeens een enorme nadruk gelegd op Nederland. In feite wordt je als lezer geconfronteerd met tegenstrijdige informatie.
Belangrijke verschillen met de artikelen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond en FIFA, is dat deze artikelen organisaties beschrijven, terwijl het bij het artikel Survivalrun gaat (althans, zou moeten gaan) om de beschrijving van een sport of wedstrijdsoort. Het spreekt vanzelf dat in de artikelen over de KNVB en FIFA gesproken wordt over competities, maar hetzelfde geldt voor het algemene artikel Voetbal. Daar wordt weliswaar ten onrechte ook de nadruk gelegd op Nederland en België (het is dan ook een artikel van matige kwaliteit), maar het betreft daar niet een uitweiding over de competitie van één bepaalde bond. Jouw beschrijving van de competities georganiseerd door de SBN is te gedetailleerd voor een encyclopedie, tot het gebruik van polsbandjes toe, en bevat uitslagen van individuele wedstrijden. Het bevestigt mijn vermoeden dat het je niet te doen is om 'survivalrun' te beschrijven, maar specifiek om de SBN en haar activiteiten onder de aandacht te brengen. Het artikel is dan ook niet geschreven aan de hand van onafhankelijke, betrouwbare bronnen.
Tot slot: ik heb middels Bron?-sjablonen gevraagd om verduidelijking van een aantal zogenaamde wezelwoorden, zoals 'op dit moment' en 'inmiddels', maar deze verzoeken heb je verwijderd zonder daaraan op enige wijze te voldoen. Dergelijke woorden zijn volstrekt betekenisloos in een encyclopedie, die beoogt informatie op een zoveel mogelijk tijdloze wijze weer te geven. Woody|(?) 30 jan 2016 15:33 (CET)
Ik merk dat je het fijn vind om dingen af te zeiken/af te kraken, misschien moet je dan je best doen en wat bijdragen aan de pagina survival. Het is ook onzin om te denken dat informatie over de competitie een vorm van reclame is. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lumeij1234 (overleg · bijdragen) 30 jan 2016 18:46
Ik merk dat je het verschil niet ziet tussen iets afkraken en ergens kritiek op leveren. Ik heb aangegeven wat het probleem is met het artikel. Dat kun je negeren en afdoen als afzeiken of onzin, of je kunt proberen er je voordeel mee te doen. Die keuze is helemaal aan jou. Woody|(?) 30 jan 2016 19:03 (CET)

Hoge Raad der Nederlanden[brontekst bewerken]

Beste Woodcutterty, nee dat was geen vergissing. Perudotes heeft commentaar in de tekst gezet, zie geschiedenis. Die heb ik verwijderd. Vliegenmepper (overleg) 3 feb 2016 20:28 (CET)

Dit betrof geen commentaar, maar toelichtingen bij terechte bronverzoeken. Die heeft collega Perudotes op de gebruikelijke manier in het artikel geplaatst, namelijk door gebruik te maken van het {{Bron?}}-sjabloon. Woody|(?) 3 feb 2016 20:36 (CET)

Beoordelingspagina[brontekst bewerken]

Hallo Woodcutterty, dit is mijn eerste verwijdernominatie, ik had het kopje toegevoegd omdat ik in de veronderstelling was dat alleen items op de beoordelingspagina worden behandeld. Je moet ze, naast het verwijdersjabloon op de pagina zelf, toch handmatig toevoegen? Als dat zo is, dan voeg ik mijn item even op de pagina van 7 feb toe. Groet, Verdel (overleg) 7 feb 2016 21:43 (CET)

Hallo Verdel,
Je moet inderdaad zowel een nominatiesjabloon op de pagina plakken als het artikel op de beoordelingslijst zetten. Je plakte het sjabloon op 20 januari, dus ik begrijp wel waarom je hem nu op de lijst van 20 januari zette, maar je moet betrokkenen en geïnteresseerden wel ten minste veertien dagen de tijd geven om het artikel te verbeteren en/of erover te discussiëren. De lijst van 20 januari is al sinds 3 februari klaar om afgehandeld te worden, dus het artikel nu nog op die lijst zetten zou niet eerlijk zijn tegenover met name de gebruiker die het artikel gestart heeft. Je zet het artikel dus in principe altijd op de lijst van 'vandaag' (in dit geval 7 februari), ongeacht of je het sjabloon al eerder geplakt hebt. Het handigste is natuurlijk om beide handelingen op dezelfde dag uit te voeren. Knipoog
Vriendelijke groet,
Woody|(?) 7 feb 2016 21:52 (CET)
Ik snap hem. Nemen we mee voor de volgende keer. Bedankt voor je hulp en toelichting! Verdel (overleg) 7 feb 2016 21:55 (CET)

Personele unie[brontekst bewerken]

Hi Woody. Bedankt voor je bronvraag. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren. Onbetwistbaar feit is dat Curaçao, Sint-Maarten en Aruba geen deel uitmaken van Nederland, maar dat ze wel vallen onder het koninkrijk. En dat is precies de definitie van Personele unie. Als ik het mis heb, hoor ik dat graag. Handige Harrie (overleg) 21 feb 2016 17:37 (CET)

"Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren." Hoe bedoelt u? U bent niet voornemens een bron te leveren voor de beweringen die u zelf toevoegt? Woody|(?) 21 feb 2016 17:40 (CET)
Die bron heb ik hierboven al gegeven. Maar het zou natuurlijk kunnen dat ik het totaal niet begrepen heb. Handige Harrie (overleg) 21 feb 2016 17:50 (CET)
Uw bron is het artikel Personele unie? Nog los van het feit dat dat artikel elke vorm van bronvermelding ontbeert komt uw definitie van 'personele unie' helemaal niet mee overeen met de daarin gegeven omschrijving. Van een personele unie is sprake als twee (soevereine) staten hetzelfde staatshoofd hebben. Hier is echter sprake van één staat: het Koninkrijk der Nederlanden. Curaçao, Sint-Maarten, Aruba en Nederland zijn landen binnen dat koninkrijk, maar zijn zelf geen staat. De staatsvorm van het Koninkrijk wordt doorgaans aangemerkt als een staatsvorm sui generis, die kenmerken heeft van een federatie. (Er wordt ook wel gesproken van een quasi- of pseudofederatie.) Zie bijvoorbeeld C. Borman, Het Statuut voor het Koninkrijk, Deventer: Kluwer 2012, p. 26. U gaat mij toch hopelijk niet vertellen dat u op basis van een verkeerd begrip van wat een personele unie is zelf gaat lopen bedenken welke constructies aan die definitie voldoen, zonder gezaghebbende bronnen te raadplegen? Woody|(?) 21 feb 2016 18:01 (CET)
Nee mijn bron, staat hierboven, dat zei ik. Ik herhaal "Onbetwistbaar feit is dat Curaçao, Sint-Maarten en Aruba geen deel uitmaken van Nederland, maar dat ze wel vallen onder het koninkrijk. En dat is precies de definitie van Personele unie." Er is sprake van vier staten en één koninkrijk. Maar misschien heb je een andere definitie van 'staat' die afwijkt van 'land'. Dat zou de zaak kunnen veranderen. Handige Harrie (overleg) 21 feb 2016 19:01 (CET)
Er is helemaal geen sprake van "vier staten en één koninkrijk", er is sprake van vier landen en één staat. De landen (zoals de Rijksdelen genoemd worden, zie art. 1 lid 1 Statuut) zijn niet soeverein, alleen het Koninkrijk als geheel is soeverein en in staatsrechtelijke en volkenrechtelijke zin te beschouwen als een staat. Ik citeer uit Borman 2012, hierboven aangehaald, p. 27: "Het uit de vier landen bestaande Koninkrijk der Nederlanden is een constructie van staatsrechtelijke aard. Het Koninkrijk als geheel is een soevereine staat, de afzonderlijke landen zijn dat niet. Alleen het Koninkrijk is dan ook volkenrechtelijk rechtssubject, drager van volkenrechtelijke rechten en verplichtingen. In het internationale verkeer treedt ten principale het Koninkrijk als eenheid op." H.G. Hoogers zegt er het volgende over in Tekst & Commentaar Grondwet: "Het Statuut is een in de wereld nogal eigensoortige samenwerkingsconstructie, waarin confederatieve, federale maar ook eenheidsstatelijke elementen gecombineerd worden en daarnaast op een onvergelijkbare wijze geprobeerd wordt om vier onderling zeer ongelijksoortige delen in één staatsrechtelijk verband samen te doen werken." Het klopt dat Curaçao, Sint-Maarten en Aruba geen deel uitmaken van Nederland, maar wie heeft dat beweerd en waarom zou het relevant zijn? Het is duidelijk dat er een overkoepelend rijksniveau is met eigen organen (Koning, rijksregering, rijksministerraad, Raad van State van het Koninkrijk, rijksministers) en eigen competenties (in het bijzonder buitenlandse betrekkingen), en dat dus niet slechts sprake is van verbondenheid door een gedeeld staatshoofd (het is zelfs onjuist om te zeggen dat de landen een staatshoofd hebben). Uw conclusie dat het niet deel uitmaken van Nederland maar wel onderdeel zijn van het koninkrijk "precies de definitie van Personele unie" is, is volledig uit de lucht gegrepen, en het is ronduit belachelijk om zo'n kromme redenering een bron te noemen. Ik zal uw bewerkingen ongedaan maken en wijs u verder op de richtlijn inzake origineel onderzoek. Woody|(?) 21 feb 2016 20:27 (CET)
Dag Woodcutterty, kun jij beoordelen of dit teruggedraaid moet worden? Vriendelijke groet, Vinvlugt (overleg) 22 feb 2016 16:45 (CET)
Dit hoeft niet teruggedraaid te worden, hoewel ik de vervanging van Gemenebest der Naties door Commonwealth realm niet begrijp en je vraagtekens kunt stellen bij de beschrijving van een situatie waarin juist niet van een personele unie gesproken wordt. Woody|(?) 22 feb 2016 16:56 (CET)
Eh, ik geloof dat ik je antwoord niet helemaal begrijp, maar dat ligt aan mijn gebrek aan kennis van het staatsrecht. Toch bedankt! Groet, Vinvlugt (overleg) 24 feb 2016 08:24 (CET)

Oeps[brontekst bewerken]

Excuses, ik draaide de verkeerde bewerking terug. Ik heb het reeds hersteld. Machaerus (overleg) 22 feb 2016 16:01 (CET)

Geeft niets hoor. Knipoog Woody|(?) 22 feb 2016 16:03 (CET)

Weerpraatje in de Kroeg[brontekst bewerken]

Hallo Woodcutterty. Jouw naam viel in de Kroeg. Gaat het hier inderdaad om iets waar jij je wel vaker mee bezighoudt? Apdency (overleg) 23 feb 2016 20:37 (CET)

Hoi Apdency. Nee, dit is niet iets waar ik mij ooit mee bezighoud. Erik verwijst naar mijn ergernis over systematische bias in het algemeen. Woody|(?) 23 feb 2016 21:48 (CET)
Ehm, eigenlijk bedoelde ik dat ook, dus vat ik het antwoord op als ja. Hoe dan ook, dank voor deze reactie. Apdency (overleg) 23 feb 2016 21:57 (CET)
Dat had ik niet begrepen uit je bericht. Dan mag je mijn antwoord inderdaad als ja opvatten. Glimlach Woody|(?) 23 feb 2016 22:41 (CET)

Boek[brontekst bewerken]

Hi,

Ik kwam dit boek tegen. Misschien vind je het wat of misschien ken je het al. In ieder geval is het gratis. Natuur12 (overleg) 3 mrt 2016 03:13 (CET)

Staat al een tijdje op mijn e-reader, maar toch bedankt. Knipoog Woody|(?) 3 mrt 2016 05:22 (CET)

Zweedse uitspraak[brontekst bewerken]

Moi Woody, ik zet het maar even hier anders verdwijnt het in het moeras. In je reactie geef je aan dat het je verbaast dat de Zweedse rechter geen pre-judiciële vragen aan Luxemburg heeft gesteld. In de uitspraak die jij linkt wordt echter verwezen naar een uitspraak van Luxemburg (C 279/13), een verzoek van diezelfde Zweedse rechter. Ik neem aan dat de Zweedse rechter op basis van dat arrest impliciet heeft overwogen dat een nieuwe vraag niet nodig was. Peter b (overleg) 6 apr 2016 09:08 (CEST)

Dag Peter. Het is inderdaad mogelijk dat het Zweedse hooggerechtshof de mening is toegedaan dat verschillen in uitleg van art. 5(3)(h) van de richtlijn geen ongunstige invloed heeft op de interne markt, en dat het auteursrecht op dat punt dus niet geharmoniseerd is (cf. punt 29 van het arrest C More Entertainment). Onder andere ook M.M.M. van Eechoud, Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, p. 129 is die mening toegedaan. (Van Eechoud overweegt ten aanzien van deze en enkele andere beperkingen dat ze "are unlikely to find any meaningful application in the digital environment or to have any impact on the Internal Market", maar dat lijkt me gezien de recente ontwikkelingen niet goed meer te verdedigen voor zover het om panoramavrijheid gaat.) Of verschillen in uitleg van de bepaling omtrent panoramavrijheid een ongunstige invloed op de interne markt heeft is echter iets dat ter beoordeling van het Hof staat en waar volgens mij dus prejudiciële vragen over gesteld hadden moeten worden, of (als de zaak wordt voortgezet) nog gesteld zullen moeten worden. Uit het arrest C More Entertainment volgt namelijk niet reeds dat deze beperking niet geharmoniseerd is. Woody|(?) 6 apr 2016 11:19 (CEST)

Misverstand?[brontekst bewerken]

Dag Woody, jouw bewerkingssamenvatting klinkt mij wat cynisch, en kan ik niet rijmen met "Goed verhaal, Vinvlugt". Misschien zie ik spoken hoor, maar ik zou graag even weten of je je gestoord hebt aan mijn bijdrage in de Kroeg of niet. Vriendelijke groet, Vinvlugt (overleg) 11 apr 2016 20:41 (CEST)

Dag Vinvlugt, als ik je uitleg dat 'goed verhaal' (meestal gevolgd door 'lekker kort') een ironische opmerking is, begrijp je dan dat deze eigenlijk prima te rijmen is met mijn bewerkingssamenvatting? Je reactie had helemaal niets te maken met mijn bijdrage (ik had het over de Moodbar – je weet wel, het onderwerp van het betreffende kopje – en de redenen waarom gebruikers terugkoppelingen achterlaten, en jij vertelt een of andere vage anekdote uit het vorige decennium over hoeveel nieuwkomers je destijds verwelkomd hebt), dus vond ik het opmerkelijk dat je haar begon met 'Beste Woody'. Daar heb ik mij niet aan gestoord, maar ik wilde wel even laten blijken dat ik je bijdrage gelezen had (die was immers aan mij geadresseerd) en dat ik deze met de beste wil van de wereld niet in verband kon brengen met mijn eerdere bijdrage. Dat is alles. Vriendelijke groet, Woody|(?) 11 apr 2016 21:23 (CEST)
Prima. Reageer ik voortaan niet op jou, lijkt me beter voor beiden. Groet, Vinvlugt (overleg) 11 apr 2016 21:27 (CEST)
Je mag best op mijn bijdragen reageren, hoor, maar het verdient in veruit de meeste gevallen gewoon de voorkeur dat je reactie iets te maken heeft met de bijdrage waarop gereageerd wordt ('ontopic' is volgens mij het woord dat hiervoor gebezigd wordt). Een discussie voeren vormt anders namelijk een behoorlijke uitdaging. Woody|(?) 11 apr 2016 21:44 (CEST)
Ik verkeerde in de veronderstelling dat mijn bijdrage vaag iets te maken had met jouw verhaal, maar blijkbaar komt dat erg nauw. Sorry voor de overlast. Vinvlugt (overleg) 12 apr 2016 09:25 (CEST)

Conclusiekalender[brontekst bewerken]

Beste Woody, wat is dit? Zou u ook willen bekijken wat de gebruiker verder allemaal doet. Ik heb in elk geval een hoop gespam verwijderd. Vriendelijk dank als u wilt. Met groet, ErikvanB (overleg) 17 apr 2016 03:15 (CEST)

Aangezien u de bewuste wijziging al had teruggedraaid voor u deze vraag stelde ga ik ervan uit dat u niet van mij wenst te vernemen of de wijziging inhoudelijk juist is (u heeft al geoordeeld dat dat niet het geval is), maar slechts waarom die niet in lijn was met onze conventies voor opmaak van artikelen. Mijn antwoord op die vraag is: dat weet ik niet, dat zult u aan Kyumar moeten vragen. Ik heb tijd, zin noch de benodigde kennis van het Belgisch recht om alle wijzigingen van deze gebruiker na te lopen. Groet, Woody|(?) 17 apr 2016 12:57 (CEST)
Dan plaats ik de pagina vandaag misschien wel op de beoordelingslijst, want ik weet niet wat ermee moet gebeuren, en er zal toch iets mee moeten gebeuren. Ik had de tekstverandering geschrokken impulsief ongedaan gemaakt, omdat (afgezien van de opmaak, die nergens op leek) een bestaande pagina plotseling zowel een totaal andere inhoud als een andere titel had gekregen. Bovendien was de nieuwe inhoud in strijd met de informatie op Akkoordvonnis. Daarbij had ik ook nog de term "beslissingsvonnis" op internet opgezocht (dit bracht me weinig verder) en de eerste versie bekeken. Het is jammer dat ik in uw ogen nooit iets goed doe of dat ik u altijd benader uitgerekend in die gevallen dat ik mogelijk eens een verkeerde beslissing heb genomen. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 17 apr 2016 14:31 (CEST)

Openbare zeden[brontekst bewerken]

Beste Woody, heb ik hier goed aan gedaan? 'Openbare zeden' noch 'openbare zedenschennis' kan ik vinden in de Nederlandse en Belgische wetboeken. Ik heb de woorden toegevoegd omdat Perudotes soms een artikel afkeurt wanneer de term officieel niet bestaat. Om niet opnieuw een vreemde indruk op u te maken: 1) Mocht u hebben willen antwoorden dat ik blijkbaar 'mijn mening al gevormd had' en dus geen antwoord behoef, dan zeg ik daarop dat ik voor 90% zeker ben dat mijn toevoeging een verbetering is, dat ik daarom alvast voor de 90% zekerheid heb gekozen in plaats van voor de 10% onzekerheid, maar dat ik een bevestiging op prijs zou stellen mocht u die al kunnen geven. 2) Mocht u hebben willen antwoorden dat ik slechts bij u langskom om te laten zien dat ik 'zo goed' ben of om mijn ego te laten strelen, dan verzeker ik u dat dit niet het geval is. — Pff, het is soms wel net of men een gebruikshandleiding nodig heeft om u te mogen benaderen... of vergis ik me? — Nadat de overlegger zijn verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna hij ondertekende met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 25 apr 2016 23:28 (CEST) Zo, dat zit er weer op.

Fanta[brontekst bewerken]

De reden dat fanta in het lijstje staat is omdat sinas bij mij thuis steevast zo werd genoemd. Ik begrijp dat dat dus uit eigen ervaring stamt, maar het is (voor mij) wél een feit dat dit bij ons in de buurt (Achterhoek) een heel gebruikelijke benaming is/was voor deze frisdrank. In principe heb je dus wel gelijk maar ik kan in dit geval alleen maar uitgaan van het wereldje waarin ík leef en heb deze daarom toegevoegd. OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 26 apr 2016 17:04 (CEST)

Dag Oxygene7-13,
Door het toevoegen van informatie gebaseerd op eigen ervaringen dreigt Wikipedia te verworden tot een primaire bron van die informatie, dit terwijl Wikipedia een encyclopedie is en dus een tertiaire bron hoort te zijn. Deze werkwijze confligeert met onze richtlijn inzake origineel onderzoek. Uit je eigen ervaring kun je niet de conclusie trekken dat het merk Fanta verwaterd is.
Woody|(?) 26 apr 2016 17:24 (CEST) (Voor het archief: dit overleg heeft betrekking op Lijst van merknamen die als soortnaam worden gebruikt.)
Ik snap jouw intentie in deze ook wel, maar bij mij in de buurt noemde iedereen het zo en zoals ik al eerder zei; ik kan alleen maar uitgaan van mijn wereldje... A;s het verder in het land nooit zo werd genoemd, kan deze wel weer uit de lijst, maar dan eerst zekerheid. OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 26 apr 2016 17:35 (CEST)
Correctie: tot zekerheid geboden wordt over het tot soortnaam verworden zijn van het merk Fanta, dient deze naam van de lijst te worden afgevoerd. Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat. Woody|(?) 26 apr 2016 17:47 (CEST)
Sorry, mijn latijn is niet meer wat het is geweest... M.A.W. hèèè, wàààt!? OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 26 apr 2016 17:55 (CEST)
De bewijslast ligt op degene die stelt, niet op degene die de stelling betwist. Jij stelt dat Fanta tot soortnaam verworden is, dus is het aan jou om die stelling desgevraagd te onderbouwen. Woody|(?) 26 apr 2016 17:59 (CEST)
Aah! Op die fiets. Maar aangezien ik ernstig wordt beperkt door een white-list ben ik genoodzaakt dit aan anderen over te laten. Ik zal normaal gesproken nooit zomaar klakkeloos iets toevoegen, tenzij ik behoorlijk zeker van mijn zaak ben. Dat gaat dus ook wel 'ns mis. OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 26 apr 2016 18:05 (CEST)
Ik heb Fanta van de lijst afgevoerd en Loctite ook meteen maar meegenomen. Woody|(?) 26 apr 2016 18:27 (CEST)

voorstem ongedaan maken?[brontekst bewerken]

Ha Woodcutterty, kun je voor mij deze bewerkingssamenvatting nog wat nader toelichten? Waarschijnlijk ligt het aan mijn mistige brein, maar ik geloof dat ik je nog niet helemaal volg. Alvast bedankt! Josq (overleg) 31 mei 2016 13:11 (CEST)

Natuurlijk. Je probeert met deze peiling de twee voorstellen te selecteren waarin de meeste gebruikers iets zien, dacht ik. Dan is het niet logisch om ook tegenstemmen toe te staan. Krijgt een voorstel 1 voorstem en 1 tegenstem, dan is het percentage voorstemmen 50%. Krijgt het 2 voorstemmen en 1 tegenstem, dan is het percentage voorstemmen 66,7%. Krijgt het vervolgens een extra tegenstem, dan is het percentage voorstemmen weer 50%. Een tegenstem maakt dus effectief een voorstem ongedaan, en het voorstel met de meeste voorstemmen gaat niet per definitie door naar de volgende ronde (voorstel 8 heeft nu met 4 voorstemmen een hogere kans dan voorstel 2 met 5 voorstanders). Vergelijk het met een presidentsverkiezing, waarbij de twee kandidaten met de meeste stemmen in de eerste ronde doorgaan naar de tweede ronde gaan ('second ballot system'). Daarin laat je kiezers ook niet een tegenstem uitbrengen op hun minder favoriete kandidaten. Dan eindig je immers met de kandidaat waar de minste mensen tegen zijn, in plaats van met de kandidaat waar de meeste mensen voor zijn. M.i. had je er overigens beter aan gedaan een systeem van alternative vote te gebruiken. Dan had je ook geen tweede ronde hoeven houden. Woody|(?) 31 mei 2016 14:03 (CEST)
Dank, ik geloof dat het begint te dagen. Ik heb het artikel Alternative vote gelezen, ziet er veelbelovend uit maar ik vermoed dat het niet compatibel is met de Stemprocedure, terwijl ik toch een stemming wil organiseren omdat ik een bindend gemeenschapsbesluit wil. Josq (overleg) 31 mei 2016 14:25 (CEST)
In welk opzicht is alternative vote volgens jou onverenigbaar met de stemprocedure? De stemprocedure eist alleen dat ten minste een van de stemopties het quorum behaalt, en dat een van de stemopties ten minste 55% van het totaal aantal geldige stemmen haalt. Dat bereik je met alternative vote ook, alleen staat dat systeem je toe om over meer dan twee voorstellen tegelijkertijd te stemmen. Het reglement bepaalt niet dat er slechts twee keuzemogelijkheden mogen zijn, en stelt geen eisen aan het aantal uit te brengen stemmen per persoon of aan de waarde die daaraan wordt gegeven. Woody|(?) 31 mei 2016 15:18 (CEST)

kleur[brontekst bewerken]

Je wijziging hier [1] was al een verbetering. Nog een stapje verder om het toch nog eenvoudiger te maken is mogelijk de eerste kolom met de nummers de gewenste kleur geven in plaats van een extra kolom alleen voor de kleuren. Zou dat werken? VanBuren (overleg) 31 mei 2016 17:37 (CEST)

Dat zou kunnen, ja. Maar je krijgt dan wel weer tekst op een gekleurde achtergrond en de daarmee potentieel gepaard gaande discussie over de leesbaarheid. Woody|(?) 1 jun 2016 10:48 (CEST)

De Wikimedia Foundation zoekt een Directeur Enquête-oproep voor de Vrijwilligersgemeenschap[brontekst bewerken]

De Raad van Bestuur van de Wikimedia Foundation heeft een commissie ingesteld die verantwoordelijk is voor het vinden van een nieuwe directeur. Een van de eerste taken van de commissie is het opstellen van een functieomschrijving voor de directeur, waarvoor we de Wikimedia-gemeenschap graag om input willen vragen. We zouden het op prijs stellen als je de tijd kunt nemen om deze enquête in te vullen. Het helpt ons inzicht te krijgen in wat de vrijwilligersgemeenschap en de betaalde medewerkers verwachten van de directeur van de Wikimedia Foundation.

Bij voorbaat dank,

De commissie verantwoordelijk voor de zoektocht naar een nieuwe directeur voor de Wikimedia Foundation via MediaWiki message delivery (overleg) 1 jun 2016 23:52 (CEST)

Wijziging Lijst van internationale organisaties waarvan Nederland lid is[brontekst bewerken]

Goedemiddag, alles goed? Ik zag dat je een wijziging had doorgevoerd op de pagina Lijst van intergouvernementele organisaties waarvan Nederland lid is met het commentaar "slaat volstrekt nergens op". Zou je kunnen uitleggen wat er precies fout aan de oude tekst is? De oude tekst is namelijk een uitleg van artikel 24, 25, 26 en 28 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Mvg, I90Christian (overleg) 9 jun 2016 17:33 (CEST)

Goedemiddag I90Christian,
Met mij gaat alles goed, met jou? Je geeft aan dat de oude tekst een uitleg is van de artikelen 24, 25, 26 en 28 van het Statuut. Dit kan alleen je eigen uitleg zijn, want steun in de literatuur (en in de realiteit) voor deze interpretatie ontbreekt. Het schrijven van een artikel op basis van een eigen interpretatie van wet- en regelgeving is bovendien in strijd met de richtlijn inzake origineel onderzoek. Dat internationale verdragen altijd in overleg met de landen van het Koninkrijk onderhandeld worden is onjuist: bij verdragen die evident alleen voor Nederland van betekenis zijn worden Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het geheel niet betrokken, en deze verdragen worden bij gewone wet (dus niet bij rijkswet) goedgekeurd. De hele figuur van een "verklaring van geldigheid" bestaat niet. Het territoriale toepassingsbereik van een verdrag staat in het verdrag zelf (bij bilaterale verdragen) of in de goedkeuringswet (bij multilaterale verdragen), en is niet afhankelijk van verklaringen van de Staten of van de Tweede Kamer (waarom zou de Tweede Kamer hier überhaupt zelfstandig een positie innemen?). Ik weet niet of je de "verklaring van geldigheid" zelf verzonnen hebt, maar het is flauwekul. Ten slotte is het niet waar dat de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten toestemming moeten geven voor medegelding in die landen. Een goedkeuringswet wordt alleen aan de Staten-Generaal voorgelegd, zelfs indien het de goedkeuring betreft van een verdrag dat enkel geldt voor de Caribische landen.
Vriendelijke groet, Woody|(?) 9 jun 2016 18:34 (CEST)

Sorry[brontekst bewerken]

Je hebt gelijk, ik was te vlug op de aftrekker. Dinsdag ga ik een nieuwe poging wagen.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  26 jun 2016 13:52 (CEST)

Martin Simek[brontekst bewerken]

Hallo,

Bezwaar tegen het terugdraaien. Ik weet niet of u de DWDD aflevering überhaubt heeft gezien, maar hier komt heel duidelijk naar voren dat Simek een sympathie heeft voor de vluchtelingen en dat Simons hem vervolgens in de rede valt en uitmaakt voor racist op basis van het woord 'zwartje', hetgeen in deze context totaal niet als racistisch bedoeld is. Hopelijk ziet u dit ook in en ik raad u dan ook aan om de aflevering te bekijken indien u dat nog niet gedaan heeft.

Mvg, Henk Henk963 (overleg) 30 jun 2016 14:12 (CEST)

Beste,
Ik heb de aflevering in kwestie gezien. Het is echter in strijd met onze richtlijnen inzake origineel onderzoek en neutraliteit om een eigen lezing van een situatie aan artikelen toe te voegen. U leest de situatie zo dat Šimek sympathie voor vluchtelingen heeft en dat hij niet de intentie had om te discrimineren. U noemt dat zelfs 'heel duidelijk'. U moet echter erkennen dat er ook mensen zullen zijn die het anders interpreteren. Om even advocaat van de duivel te spelen: hij heeft het wel over 'zwartjes'. Het toeschrijven van gevoelens en intenties aan een persoon op basis van wat u meent waar te nemen kan in een encyclopedie niet.
Vriendelijke groet,
Woody|(?) 30 jun 2016 14:19 (CEST)

Watervliet[brontekst bewerken]

Ik ben niet echt akkoord met uw terugdraaiaktie op de Watervlietpagina. Ik ken de taalregisters ,en er is niet echt zoiets als een encyclopedisch taalregister. Ik kan het wel strikter schrijven, formeler zo u wilt , om in het formele register te blijven. Kunt u echter in de mate van het mogelijke en omwille van de verschillen tussen Nederlands abn en 'Vlaams abn'(ik ben Vlaming, moeder Hollands),blijven inhoudelijk de overweging maken dat Belgen ietsje minder formeel abn aanhouden dan de meeste Hollanders?. Wat nog niet wil zeggen dat wij Belgen meer taal-of stijlfouten vermogen te maken dan Nederlanders.

aangaande uw bewering,"onvoldoende enyclopedisch"; ..ik kan beter.Ik zal er beter op letten "veel weg van het trekken van eigen conclusies", dit is op zichzelf inhoudelijk gezien complete subjectieve nonsens , Waarvan akte. Ik beweer ook niet dat de Belgische revolutie plaats vond in 1830 , dit is een gekend feit en geen bewering.Ik hoef per defenitie niet te bewijzen dat Parijs bestaat.

De regio bestond immers!!, concludeert u nogal conclusief,niet wetende allicht dat de gehele streek door de middeleeuwen heen overspoeld werd door overstromingen, en regelmatig compleet van de kaart werd geveegd,om soms pas honderd jaar later weer droog te komen liggen;de regio bestond dus ter plaatse alternerend. Watervliet!! vliet--vliet, begint het te dagen?.

U doet overigens zelf waar u mij van beticht, na uw wijziging en terugdraai merkte ik op dat u waar eerst stond "zou zijn gesticht" er nu staat "is gesticht", of heb ik last van mijn ogen?.

Ik geef u wel krediet, u hebt mij eerder al geholpen op de helpdesk pagina waarvoor dank. Het valt mij echter ook op , als ik uw random wijzigingen opvolg , gegeven de tijdsstamps, dat u wel erg snel veel wijzigingen doorvoert aan artikelen,...soms ondoordacht?

lees nog eens goed wat ik schreef op de watervliet pagina;ik beweerde niet dat dit Nederlanders zijn. Graag uw reactie. Adrie – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Parser666 (overleg · bijdragen) 30 jun 2016 20:31‎

Beste Adrie,
Door uw toevoegingen (die ik weer verwijderd heb) kreeg de tekst het karakter van 'gesticht door Vlaamse immigranten maar o eigenlijk waren het niet echt Vlamingen maar toch weer wel'. Dit onder andere door het gebruik van formuleringen als 'enige nuance is echter op zijn plaats', 'strikt genomen' en 'wel degelijk' (alsof de ene schrijver reageert op de ander, in plaats van dat er één lopend verhaal staat). U hoeft van mij niet te bewijzen dat de Belgische revolutie in 1830 plaatsvond, maar u trekt daaruit de conclusie dat vóór 1830 "dus" nog niet van Vlamingen gesproken kon worden, en dan wordt van u verwacht dat u een bron opgeeft (zie onze richtlijn WP:GOO). Vervolgens weerspreekt u dit echter weer, door te zeggen dat ze in de geschiedenisboeken (welke?) als Utrechtse Vlamingen vermeld staan. Al met al is de tekst die u plaatste dus niet geschikt voor een encyclopedie, en hoe dan ook te gedetailleerd voor onder een kopje 'Trivia' onder een artikel dat over iets heel ergens anders gaat (zet het dan in de artikelen over die andere Watervlieten).
Adrie, u vraagt mij om een reactie, maar ik had die bijna niet gegeven gezien de ronduit onbeschofte manier waarop u mij in uw uitermate beroerde Nederlands aanspreekt. Ik stel voor dat u iets aan uw manieren en taalbeheersing doet voor u besluit u weer op mijn overlegpagina te vertonen.
De groeten.
Woody|(?) 30 jun 2016 20:52 (CEST)

Het beroerde Nederlands was opzettelijk om iets duidelijk te maken,en aan mijn manieren kan ik inderdaad wel iets doen.Ook dat was opzettelijk. Ik vond het onbeschoft dat u zomaar iets wijzigde zonder overleg te zoeken,hoewel ik wens toe te geven dat ik geen overlegpagina had op het moment dat u misschien probeerde...?. Ik heb een overlegpagina aangemaakt ondertussen.Los daarvan dacht ik dat u ,aangezien u mij reeds eerder geholpen heeft in de helpdesk,u daar aanwezig was ten tijde van de wijziging en u geen overleg zocht daar ter plaatse, hoewel ik over Watervliet een vraag stelde.

Ik ben dus niet overtuigd van uw goeder trouw,en de situatie is niet aan het verbeteren met uw rechtvaardigingen en antwoordden. Sta mij toe dit toe te lichten.

Bronvermelding is niet verplicht in Wikipedia,ik doe niet aan eigen meningen of oog en ik kan van de meeste dingen die ik beweer vrij direct bewijzen wat ik zeg of bronnen geven. bv omtrent de Utrechtse Vlamingen https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Doornik , onder vernoemde 4 ambachten zul je zien dat Assenede, Boekhoute, Axel, en Hulst genoemd worden onder het Bisdom Utrecht te vallen.Watervliet hecht geografisch aan boekhoute,dit kan je zo nagaan op Google maps. De rest van de uitspraak die ik deed op de pagina is niet ter discussie , iedereen weet dat alle Belgen voor 1830 Nederlanders waren, zelfs Nederlandse Vlamingen,...het is u die er een probleem van maakt of u die stelt dat het bewezen dient te worden. als ik echter lees dat...en ik citeer u letterlijk,... " Vervolgens weerspreekt u dit echter weer, door te zeggen dat ze in de geschiedenisboeken (welke?) als Utrechtse Vlamingen vermeld staan. Al met al is de tekst die u plaatste dus niet geschikt voor een encyclopedie, en hoe dan ook te gedetailleerd voor onder een kopje 'Trivia' onder een artikel dat over iets heel ergens anders gaat (zet het dan in de artikelen over die andere Watervlieten).(einde citaat)

Dan kan ik niet anders dan vaststellen dat u, allicht vooruitlopend op mijn reaktie, alle poten van de volgende aangereikte stoel op voorhand afzaagt, nog voordat iemand kan gaan zitten,.....u zult het allicht onbeschoft noemen als ik u intellectuele oneerlijkheid verwijt?, of ben ik mis? Zou het ook niet kunnen dat de paar zinnen die ik plaatste onbeduidend waren zoals het kopje Trivia al deed vermoedden?, =onbeduidend uiteraard , maar kijk wat een heisa.

Toch mag je niet denken dat ik vijandig tegenover je sta, woody,want dat is niet zo,maar je bent ook niet geboren met al je wikikennis en was ook ooit een beginner, als je toch graag helpt via de helpdesk etc , kun je net zo goed ook helpen bij wijzigingen ipv zoveel mogelijk te stofzuigen. Parser666 (overleg) 30 jun 2016 23:06 (CEST)

Beste Parser666,
Er wordt in de regel geen overleg gevoerd voor het uitvoeren van niet-controversiële wijzigingen. Als u niet overtuigd bent van mijn goede wil, mij intellectuele oneerlijkheid verwijt en zich niet wenst te conformeren aan de geldende mores (o.a. m.b.t. tot origineel onderzoek en het gebruik van de Nederlandse taal), dan heeft u hier niets te zoeken en zie ik geen reden om het overleg met u te continueren.
Goedenavond.
Woody|(?) 30 jun 2016 23:12 (CEST)
ik gebruikte goeder trouw ipv goede wil, allicht wil u hiermee aantonen hoe manipulatief u bent?of intellectueel oneerlijk?.Of wilde u dit door u geschrevene een cachet van formele rede

aanmeten?in elk geval komt het nadat u het artikel nog eens terugdraaide? Ik zal zelf wel uitmaken wat ik op wikipedia te zoeken heb, woody,en ik heb het nog eens teruggelezen voor de zekerheid, er mankeerde vrijwel niets aan. Ik ga er niet vanuit dat je de local aspy bent, maar je mocht bedachtzamer zijn. Parser666 (overleg) 30 jun 2016 23:36 (CEST)

Geachte heer Parser666. Mag ik u uitnodigen om op zeer korte termijn Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen te lezen? De wijze waarop u hier bezig bent is uitermate onvriendelijk en in strijd met genoemde pagina. Ik wil u vriendelijk verzoeken een vriendelijker toon aan te slaan en beledigingen weg te laten. Dank u. The Banner Overleg 30 jun 2016 23:54 (CEST)
Ik hoef dit echt niet te pikken. Ik heb een blokkade aangevraagd, zo niet voor u dan toch voor mezelf. Zie hier. Woody|(?) 1 jul 2016 00:16 (CEST)

IRC[brontekst bewerken]

Ben jij al weer binnen? Sander1453 (overleg) 1 jul 2016 00:15 (CEST)

Ik ben weer binnen, ja. Misschien nog een keer proberen? Woody|(?) 1 jul 2016 00:17 (CEST)
Ik probeer het straks weer, maar voorlopig zit ik in de Bermudadriehoek van het net. Sander1453 (overleg) 1 jul 2016 00:18 (CEST)

Auteursrechtelijke vermelding[brontekst bewerken]

Beste Woody, deze verantwoording van het gebruik van de Franse en Engelse "versie" (versie van wat eigenlijk?) lijkt me onvoldoende. Misschien weet u hoe dit het beste kan. Zou u dit dan willen verbeteren. Met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 1 jul 2016 05:39 (CEST)

Beste ErikvanB, hoe gaat het met u? Ik zag dat u mij hierboven eens terloops in niet vleiende bewoording aanhaalde – het is ook lastig die vereisten van een encyclopedie dat alles gebaseerd moet zijn op betrouwbare en onafhankelijke bronnen. Dus in het kader van wat extra 'bonding' zal ik een poging doen om uw grieven te beantwoorden. De betwiste toevoeging is in 2011 gedaan door Gebruiker:Jean-Pierre Remy. Deze gebruiker is nog immer actief. In antwoord op uw vraag 'hoe dit het beste kan' is het antwoord dus: zoek even contact op met de beste man en vraag het aan hem. De logica dicteert overigens dat de Engelse en Franse versie van het artikel op Wikipedia bedoeld wordt (beide van voor 16 juli 2011) en dat dus getracht is te voldoen aan de vereisten van de Creative Commons-licentie, maar dat kunt u zoals gezegd beter met de auteur bespreken. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 1 jul 2016 12:01 (CEST)
Beste Perudotes, het gaat goed met me, ik hoop van harte ook met u, maar u heeft mijn eerdere tekst mijns inziens verkeerd geïnterpreteerd, want ik was absoluut neutraal over u in wat ik eerder schreef. Ik heb daar hooguit de spot met mezelf gedreven omdat ik de indruk had gekregen dat niets wat ik ooit stel of vraag Woody bevalt. Daar word je onzeker van. De enige die zich niet-gevleid zou kunnen hebben gevoeld is Woody zelf, maar u bent niet dezelfde persoon, neem ik aan, hoewel u erg op elkaar lijkt qua interessegebied, manier van handelen en formuleren. Nu over Jean-Pierre Remy: met hem heb ik nu juist niet overlegd omdat hij blijkbaar geen betere manier wist om de tekst te formuleren. Maar misschien leest hij mee en reageert. Met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 1 jul 2016 15:56 (CEST)
Beste ErikvanB, het gaat goed met mij. Wel moet ik bekennen dat u een iets vreemde interpretatie van WP:AGF lijkt te hebben. U gaat er a priori van uit dat Jean-Pierre Remy zich niet beter kon uitdrukken, omdat hij dat niet gedaan heeft ("met hem heb ik nu juist niet overlegd omdat hij blijkbaar geen betere manier wist om de tekst te formuleren"). Daarbij legt u alternatieve hypothesen naast zich neer. Ik noem enkele voor de hand liggende: 1) de tekst was snel getikt en bevat daarom onvolledigheden; 2) er is anderszins een stuk tekst niet in de definitieve versie terechtgekomen ('gewoon vergeten'); 3) de tekst is meerdere keren geredigeerd waardoor een deel is weggevallen; 4) de auteur stond er niet bij stil dat het woord 'versie' voor meerdere uitleg vatbaar was. Gezien deze alternatieve hypothesen lijkt het mij dat uitgaan van een bijster laag intelligentieniveau bij een collega-contributant, waardoor deze zich niet beter kon uitdrukken, niet strookt met onze basisprincipes. Ik zou u dus op het hart willen drukken om toch overleg te zoeken met deze collega – ook als deze hier niet reageert – zodat het mysterie van de enigmatische Engelse en Franse versie met goed gevolg kan worden opgelost. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 1 jul 2016 16:33 (CEST)
U heeft formeel gelijk - mijn excuses aan Jean-Pierre Remy voor het trekken van voorbarige conclusies. ErikvanB (overleg) 1 jul 2016 18:42 (CEST)
Probleem lijkt opgelost. Mvg, ErikvanB (overleg) 2 jul 2016 21:07 (CEST)

Botero[brontekst bewerken]

Ja, je had waarschijnlijk gelijk... ik heb deze en 2 andere afbeeldingen genomineerd voor verwijdering op Commons. Jammer. Elly (overleg) 8 jul 2016 14:36 (CEST)

Nationaal scheepvaartmuseum[brontekst bewerken]

Beste Woody, Ik heb dit onderwerp niet zelf gekozen maar opgedragen gekregen van men leerkracht. Het museum is gesloten aan het steen maar een deel van de collectie is te bekijken in het Mas. Dit stond zo ook op mijn pagina beschreven. Het is heel moeilijk om als beginneling uit het niets en met een deels gesloten museum, een wikipediapagina te maken en de website van de vrienden gaf mij daarom zeer veel informatie. Hun collectie ligt dan ook mee in het Mas en verwijst naar de collectie van het scheepvaartmuseum. Als ik de tekst van de website herschrijf in mijn eigen woorden, gaat de pagina dan wederom verwijderd worden? Graag wat tips zodat ik goede punten haal op men schooltaak ;-) JoyceAdriaenssen (overleg) 6 aug 2016 05:47 (CEST) JoyceAdriaenssen (overleg) 6 aug 2016 05:47 (CEST)

Ik heb zojuist een nieuwe pagina aangemaakt over het Nationaal Scheepvaartmuseum. Hopelijk voldoet deze wel aan de normen en kan deze gewoon blijven bestaan. :D Gelieve mij even feedback te geven of de pagina al dan niet goed is. Alvast bedankt! JoyceAdriaenssen (overleg) 6 aug 2016 10:47 (CEST)
Hallo Joyce,
Bedankt voor je bericht. Ik zie dat je hierover al in discussie bent gegaan op de overlegpagina van ErikvanB, in het bijzonder over de in het artikel genoemde data. Een ervan heb ik gecorrigeerd (Beuckeleer-Donche werd in 1927 conservator van het Museum voor Handel en Scheepvaart, niet in 1952), waardoor het hopelijk wat logischer overkomt. Ik begrijp de verwarring wel, want het klinkt op het eerste gezicht wat vreemd dat de vzw meer dan een decennium eerder werd opgericht dan het museum zelf, maar het klopt wel. Misschien is het handig om de paragraaf over de Vrienden op te nemen in de paragraaf Geschiedenis, zodat het een meer chronologisch verhaal wordt (i.e. oprichting Museum voor Handel en Scheepvaart → stichting van de Vrienden → oprichting Nationaal Scheepvaartmuseum). Zo wordt ook het verband tussen de drie duidelijker (Beuckeleer-Donche was immers een van de oprichters van de Vrienden). Wellicht heb je nog wat aan deze en deze bron. Wat mij betreft kan het artikel in deze vorm wel blijven bestaan.
Vriendelijke groet,
Woody|(?) 6 aug 2016 17:05 (CEST)

Lijst van presidenten van de Verenigde Staten[brontekst bewerken]

Beste Woody, zou u eens kunnen kijken naar het kopje 'Vanuit het vicepresidentschap president geworden'. Daar staat "Twaalf personen zijn vanuit het vicepresidentschap president geworden" en vervolgens volgt er een lijst met dertien namen en nog een vreemde regel met een bullet ervoor. Ik weet niet precies hoe het allemaal zat. Bedankt. Met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 9 nov 2016 13:50 (CET)

Er zijn veertien personen die voor hun presidentschap vicepresident zijn geweest. Nixon is echter niet vanuit het vicepresidentschap president geworden. Bij hem zaten er acht jaren tussen. Mvg, Woody|(?) 9 nov 2016 14:19 (CET)
Hm. Nu twijfel ik nog wel over dat "Twaalf personen". Bush werd direct na zijn vicepresidentschap zelf president, begrijp ik. Of dat "vanuit het vicepresidentschap" is, weet ik niet. ErikvanB (overleg) 9 nov 2016 14:36 (CET)
Bij "vanuit het vicepresidentschap" denk ik eigenlijk alleen aan gevallen dat de vicepresident de president opvolgt op grond van het feit dat de president is afgezet, afgetreden of overleden. Dus op grond van het Tyler-precedent of (sinds 1967) sectie 1 van het vijfentwintigste amendement op de grondwet ("In case of the removal of the President from office or of his death or resignation, the Vice President shall become President"). Dat zijn er dan dus negen (Tyler, Fillmore, Johnson, Arthur, Roosevelt, Coolidge, Truman, Johnson en Ford). Woody|(?) 9 nov 2016 14:51 (CET)
Ah, zeer bedankt voor de details. Zo interpreteerde ik "vanuit het vicepresidentschap" ook. ErikvanB (overleg) 9 nov 2016 15:01 (CET)
Zo dan maar denk ik. Groet, ErikvanB (overleg) 9 nov 2016 15:34 (CET)
Ik denk het ook. Groet, Woody|(?) 9 nov 2016 15:36 (CET)

Sauropoda[brontekst bewerken]

Hallo, hoezo 'inbreuk auteursrecht' ? Is de tekst dan niet grondig genoeg gewijzigd na vertaling ? En wanneer is een wijziging grondig genoeg ? Mvg, Ronny MG (overleg) 28 nov 2016 20:10 (CET)

De vertaling werd trouwens niet gebaseerd op een boek, maar op een open acces paper. Mvg, Ronny MG (overleg) 28 nov 2016 20:12 (CET)
Beste Ronny MG,
Die paper wordt verspreid onder de licentie Creative Commons-Naamsvermelding-NietCommercieel. Die licentie is niet compatibel met de licenties die Wikipedia gebruikt, omdat zij geen commercieel hergebruik toelaat. In je vertaling zijn de auteursrechtelijk beschermde trekken van het oorspronkelijke werk heel duidelijk te herkennen. Een en ander kwam nagenoeg geheel overeen.
Met vriendelijke groet,
Woody|(?) 28 nov 2016 20:30 (CET)

Aanpassing herbevestigingsprocedure[brontekst bewerken]

Beste Woody, niets ten nadele van de alom (ook door mij) gerespecteerde CaAl, maar is het volledig zuiver wanneer een 'huidige moderator' een opiniepeiling opzet waaruit hijzelf voordeel zou kunnen behalen, namelijk wanneer de uitkomst van de peiling zou zijn dat ook hijzelf zonder herbevestigingsprocedures 'voor het leven benoemd is', in aanmerking nemende dat de herbevestigingsprocedure zonder de peiling niet zou zijn afgeschaft, en dat het starten van een afzettingsprocedure een hoogdrempeliger stap is dan het uitbrengen van een stem in een herbevestigingsprocedure en daarom niet zo snel genomen zal worden? Ik vind het moeilijk te beredeneren. Mijn twijfels hierover laten onverlet dat ikzelf (ik heb niet gestemd) misschien ook wel voor afschaffing van de eerste ronde of de complete procedure zou zijn geweest, maar dat doet er niet toe. Met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 1 dec 2016 04:43 (CET)

Zie in dat verband ook hier. EvilFreD (overleg) 1 dec 2016 08:51 (CET)
Beste Erik, ik vind dat een moeilijke vraag. Ja, CaAl heeft als moderator een duidelijk individueel belang bij een bepaalde uitslag. Tegelijkertijd ben ik er niet van overtuigd dat hij deze peiling heeft opgezet ter behartiging van dat eigenbelang. CaAl meent volgens mij oprecht een probleem te constateren met het huidige systeem van moderatorbevestigingen, namelijk dat dit een halfjaarlijks terugkerend "circus" zou zijn. Nu is het natuurlijk helemaal geen circus, maar CaAl gelooft kennelijk – met een boel andere gebruikers – dat dit probleem bestaat, dus dan is het in mijn ogen niet onzuiver om daarover een stemming op te zetten. Bovendien was het niet CaAls voorstel om de moderatorbevestigingen helemaal af te schaffen. Sterker nog, in plaats van de drempel te verhogen wilde hij deze juist verlagen door alleen de bezwarenronde af te schaffen. (Dit zou hebben betekend dat in het vervolg weer over alle moderators gestemd zou moeten worden – een probleem dat men juist met de bezwarenronde heeft willen oplossen.) Ik constateer bovendien dat CaAl niet gestemd heeft. Een heleboel andere moderators heeft dat wel gedaan. Daar kun je allerlei morele bedenkingen bij hebben. Woody|(?) 1 dec 2016 14:21 (CET)
Duidelijk. Ik stel deze mening op prijs omdat u (evenals onder anderen Wutsje) logisch kunt redeneren en ik daarom benieuwd was. Bedankt voor de toelichting, want sommige dingen ten aanzien van CaAl wist ik niet. Met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 1 dec 2016 15:29 (CET)

Zijbalk Politiek in Italië[brontekst bewerken]

Beste Woody, vanochtend heb ik de Lijst van premiers van Italië bijgewerkt (einddatum Renzi, en Gentiloni de nieuwe premier). Het lukte me echter niet om ook de rechter zijbalk op diezelfde pagina ("Politiek in Italië") bij te werken. Dit leek een zijbalk 'van buiten', waarvan ik het bewerkadres niet kon vinden.

Ik zie dat die zijbalk inmiddels wel up-to-date is. Heb jij dat gedaan? En zo ja, hoe doe je dat dan? Of kan zoiets alleen door een bot o.i.d. gedaan worden?

Hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 13 dec 2016 20:23 (CET)

Hallo Matroos Vos,
Dat heb ik inderdaad gedaan. Die zijbalk wordt ingevoegd middels het sjabloon {{Zijbalk politiek Italië}}. Als je een pagina bewerkt en helemaal naar beneden scrolt zie je de tekst 'Sjablonen die op deze pagina gebruikt worden:', die je kunt uitklappen om te zien welke sjablonen zijn ingevoegd. De meeste sjablonen zijn net als artikelen door iedereen te bewerken door op 'Brontekst bewerken' te klikken.
Vriendelijke groet,
Woody|(?) 13 dec 2016 20:38 (CET)
Ah, inderdaad, nu zie ik hoe het werkt. Dank voor de nuttige info! Matroos Vos (overleg) 13 dec 2016 22:23 (CET)

Label[brontekst bewerken]

Woodcutterty, gewoon uit nieuwsgierigheid, waarom staat er bij elke bijdrage van jou (Label: 2017 source edit)? Goudsbloem (overleg) 17 dec 2016 23:14 (CET)

Dag, Goudsbloem. Dat is van de nieuwe bewerkingsmodus in de visuele tekstverwerker. Die is hier aangekondigd en aan te zetten in je voorkeuren. Vriendelijke groet, Woody|(?) 17 dec 2016 23:20 (CET)
Oké, vandaar. Ik persoonlijk vind die visuele editor een vreselijk iets, dus ga daar niet eens naar kijken. Dank voor je antwoord, het is in ieder geval duidelijk. Goudsbloem (overleg) 17 dec 2016 23:30 (CET)

Voor of tegen juridische disclaimer?[brontekst bewerken]

Dag Woodcutterty, ik heb geconstateerd dat je een paar jaar geleden bijv. hier (misschien ook op andere artikelen?) zelf de disclaimer toevoegde. Niet om het een of ander, maar ik vind het dan toch een beetje wonderlijk dat je nu op WP:TBP zo'n uitgesproken voorstander van verwijderen bent. Mvg, De Wikischim (overleg) 18 dec 2016 13:23 (CET)

Dag De Wikischim, ik heb die disclaimer in het verleden inderdaad ook zelf toegevoegd, onder meer op artikelen die ik zelf heb aangemaakt (voorbeeld). Dat deed ik uit automatisme, precies om de (slechte) reden die ik op TBP heb aangegeven: het artikel behandelt een juridisch onderwerp, en het sjabloon bestaat. Ik zou dat nu niet meer doen. Woody|(?) 18 dec 2016 14:33 (CET)

Fijne feestdagen!!![brontekst bewerken]

IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR GEWENST!!! WEER EEN JAAR VOORBIJ, WEER EEN JAAR LANG KUNNEN LEREN VAN ONZE FOUTEN EN VAN DIE VAN ANDEREN... MOGE HET NIEUWE JAAR ER ÉÉN WORDEN WAARIN DE GEBRUIKERS ZICH IETS WEER BETER WETEN TE GEDRAGEN EN DE RUST WETEN TE BEWAREN, ER ZIJN AL TEVEEL GEBRUIKERS VERDWENEN DIT JAAR! GELUKKIG NIEUWJAAR!!! OXYGENE 7-13 (OVERLEG)
Jij ook de beste wensen, Oxygene7-13. Woody|(?) 23 dec 2016 17:24 (CET)

Zienswijze gevraagd[brontekst bewerken]

Kun je aub eens kijken naar dit: [2] met een zowel professionele als encyclopedische blik. Alvast dank. VanBuren (overleg) 25 dec 2016 12:51 (CET)

Aldaar gereageerd. Mvg, Woody|(?) 25 dec 2016 13:59 (CET)