Overleg gebruiker:Neushorn/Archief zorgverzekering

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

woonlandpakket[brontekst bewerken]

Beste Neushoorn,

Heb inmiddels begrepen dat het hele verhaal over de zorgverzekering van jou is. Begrijp dus dat je mijn toevoeging hebt verwijderd. Ja het was nogal op Spanje gericht, zou anders kunnen. Ja, men heeft (in de meeste woonlanden) vrijheid om al of niet in te schrijven voor het woonland pakket. Maar ook als men dit niet doet wordt echt premie geheven door het CVZ. En ik had het niet echt over de AWBZ, maar wilde even laten zien dat de Nederlander in het buitenland véél meer betaalt voor zijn ZVW dan de binnenlander.

De Nederlanders in het buitenland hebben al € 300.000 uitgegeven aan proceskosten. Tot nu toe is de enige winst dat er een woonlandfactor is ingevoerd. Een geding bij de Raad van State is onontvankelijk verklaard. Gaan nu naar de rechter in Amsterdam, daarna naar de centrale raad van beroep tenslotte waarschijnlijk het Europese hof van Justitie.

Kortom: Wat er staat onder woonlandpakket is een goed stuk bezijden de waarheid. Misschien dat we samen tot iets goeds kunnen komen.

Wat er nu staat doet de Nederlander in het land denken dat alles goed is voor de landgenoten in het buitenland en dat is het niet. Draagt niet bij tot begrip voor de buiten Nederlanders. Daar heerst toch al niet veel sympathie voor ons nadat de minster ons voor de televisie heeft betiteld als bij het zwembad champagne drinkende belastingontduikers en de heer Hillen dat in een latere uitzending dunnetjes overdeed door ons te betitelen als hebbende een oranje zonnebril waarbij wij het beste van twee werelden probeerden te krijgen.

Hnberg (Hans Berg) hnberg@v5106.drago.net

Hallo Hans, dank voor je reactie. Ik begrijp je verhaal. Kennelijk gaat er e.e.a mis bij het CVZ? Als ik het goed begrijp stuurt het CVZ aan niet-verplicht verzekerde gezinsleden rekeningen voor het woonlandpakket. Een vervelende situatie natuurlijk.
Oké, een aantal Nederlanders (naar ik heb vernomen voornamelijk uit Spanje) hebben een proces aangespannen. Het feit dat deze processen zonder resultaat zijn kan twee dingen betekenen: de Nederlandse rechter begrijpt de materie niet of er is door de staat gewoon goed nagedacht over het verhaal. Om nu gelijk de conslusie te maken: Er is een proces aangespannen DUS het klopt allemaal niet, dat gaat me echt te ver. Als er een uitspraak van de rechter is dan wordt het natuurlijk een ander verhaal.
Overigens ben ik het ermee eens dat de passage in het artikel niet erg duidelijk is, ik zal er wat aan doen. Heb je iets van een link waar ik meer informatie kan vinden over die processen?
groeten Simon(neushorn) 3 sep 2007 20:48 (CEST)

Het is niet alleen Spanje. Spanje draagt minder dan de helft van de proceskosten, dus het is véél groter. Om je een goed inzicht te geven zou ik hier minstens 25 schermen vol moeten tikken om de geschiedenis op te halen. Stuur me dus s.v.p. een e-mail op eerdergenoemd adres en ik zal veel info aanleveren. Je zou ook eens kunnen beginnen met het doorbladeren van de info op www.vngsint.com. die langs scrolt op de startpagina. Groeten,

Hans

Wonen in het buitenland[brontekst bewerken]

Wonen in het buitenland

Mensen die in een EER- of verdragsland wonen en Nederland inkomen (loon, uitkering of pensioen) genieten en in Nederland belasting betalen maar niet in Nederland werken. Deze groep heeft recht op het woonlandpakket indien zij niet verplicht verzekerd zijn in het land waar ze wonen.

Neushoorn,

De eerste zin bevat een onjuistheid of is onduidelijk geschreven. Recht op een woonlandpakket is geheel onafhankelijk van het al of niet betalen van belasting in Nederland. Neem de gepensioneerde. In het verdrag met Spanje staat dat AOW en particuliere pensioenen in Spanje belast zullen worden. In het verdraag met Duisland staat dat AOW in Nederland wordt belast en de particuliere pensioenen in Duisland. In beide landen heeft men recht op het woonlandpakket (zoals mijn beste vriend in Duisland en ik in Spanje).

Wil niet muggenzifterig overkomen maar op de bovenste regel zou een s moeten staan achter Nederland.

Hans Berg (sorry, ik kan niet goed ondertekenen want mijn Spaanse toetsenbord heeft géén tilde (die wordt alleen gebruikt boven de n en de ñ zit er al zelfstandig op)

Woonlandpakket 2[brontekst bewerken]

Simon,

Ik heb jouw bericht op mijn overleg pagina bewerkt. Kijk daar even naar s.v.p.

Groeten,

Hans

Reactie op alles[brontekst bewerken]

Hans ik heb het uitgeplozen, zie Gebruiker:Neushorn/Zorgverzekering buitenland. Wat een ellende moet het voor jullie (geweest) zijn met het CVZ. Ik heb al erg vaak ondervonden dat de vragenbeantwoorders aldaar geen idee hebben waar het over gaat. De beantwoording van je vragen is ook bedroevend slecht. Het is ook bijna onmogelijk om adequate informatie te vergaren over de buitenland-kweste. Zelfs op de website van het CVZ is er vrijwel niets over te vinden. Zoals je wellicht hebt gelezen heb ik in Duitsland gewoond, en wel met de omschakeling naar het nieuwe zorgstelsel. Overigens heb ik daar niemand gekend die is geremigreerd naar Nederland vanwege de zorg-problematiek. Ik heb de ellende dus van dichtbij meegemaakt. Het grootste probleem zit 'm in de al dan niet aanwezige verzekeringsplicht en het, daarvan losstaande, recht op een woonlandpakket, al kunnen beiden niet los van elkaar worden gezien...

Ik ben hier vanavond en gisteravond alweer een aardig tijdje mee bezig geweest. Morgen ga ik het artikel aanpassen.

groeten Simon(neushorn) 5 sep 2007 21:23 (CEST)


Nog even dit[brontekst bewerken]

Simon,

Misschien heb je het al gezien maar ik heb nog wat geschreven op jouw overlegpagina bij het kladblok.

Groeten,

Hans

PS Ik heb ook nooit wat gehoord over Duitse remigranten. Komt waarschijnlijk omdat de zorg daar een stuk beter is dan in b.v. Spanje.


En dan nog wat[brontekst bewerken]

Heb de opmerkingen op je kladblok weer verder bijgewerkt, hetgeen je misschien al opgevallen is.

groeten,

Hans

Lang woord[brontekst bewerken]

Sorry dat ik je vraag niet eerder beantwoord heb, maar enfin, bij deze dan... - Erik Baas 8 sep 2007 01:52 (CEST)buitenland[brontekst bewerken]

Simon,

Het is wat stil! Denk je nog na over mijn laatste opmerkingen op je kladblok? Zou graag wat horen.

Hans

Hans, Ja ik weet niet zo goed waar het heen moet gaan met de discussie We dwalen af. Ik heb het artikel nu gebaseerd op mijn onderzoek en jouw kritiekpunten meegenomen. Verder kan ik er niks mee. Simon(neushorn) 12 sep 2007 20:28 (CEST)


Laatste bijdrage[brontekst bewerken]

Simon,

We dwalen af zeg je. Ik zeg dat alles diende om je het benodigde inzicht te geven. Je weet niet waar het met de discussie naar toe moet. Ik weet dat wel. We moeten toe naar een stuk dat de wet weergeeft en dat toekomstige emigranten een beeld geeft waar ze aan beginnen. Met alle stukjes van mijn zijde heb ik getracht jouw gebrekkige inzicht in de materie wat bij te spijkeren. Dat is kennelijk niet echt gelukt, mede doordat je steeds weigerde om een e-mail adres te verstrekken zodat ik je allerlei achterliggende info niet toe kon sturen. Je verweet mij eerder bepaalde conventies van wikipedia niet te volgen. Hier krijg je het terug: Je weet kennelijk nog steeds niet waar je over praat, pas het dus goed aan of haal de bijdrage over het woonlandpakket gewoon van het net! Hier mijn laatste bericht over dit onderwerp.

Mijn opmerkingen in hoofdletters


Woonlandpakket Een woonlandpakket kan door bepaalde groepen worden afgesloten (dit wordt verderop toegelicht). Het woonlandpakket is een vrijwillige verzekering. Het woonlandpakket vloeit voort uit een speciale afspraak die Nederland heeft gemaakt met de landen uit de Europese Economische Ruimte (EER) en de zogenoemde verdragslanden, Bosnië-Herzegovina, Servië-Montenegro, Tunesië en Turkije. Het woonlandpakket geeft recht op de verstrekkingen volgens het recht van het land waar ze wonen. De kosten van de verstrekkingen worden door het CVZ aan het buitenland voldaan. De mensen die gebruik maken van het woonlandpakket betalen een bijdrage aan het CVZ. DIT IS ONJUIST: OF MEN WEL OF GEEN GEBRUIK MAAKT VAN HET WOONLANDPAKKET; MEN BETAALT DE BIJDRAGE!!!!!! De bijdrage is gelijk aan de gemiddelde nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage, (OM TE VOORKOMEN DAT DE NEDERLANDER GAAT DENKEN DAT MEN IN HET BUITENLAND HEEL WEINIG BETAALT ZOU DE SAMENSTELLING VAN DE BIJDRAGE VERMELD MOETEN WORDEN, DAAR WAAR DE BINNENLANDER NOMINAAL+ 6,5/4,4% VAN INKOMEN BETAALT VOOR DE ZVW MOET MEN HIER VOOR DE BUITENLANDER DAAR 12% VAN INKOMEN BIJTELLEN ALVORENS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE WOONLANDFACTOR) vermeerderd of verminderd met de woonlandfactor. De woonlandfactor is ingevoerd nadat een groep Nederlanders in het buitenland een proces tegen de Nederlandse Staat aanspande. De woonlandfactor zorgt ervoor dat de premie hoger of lager wordt naarmate het woonland meer of minder zorg verleend dan in Nederland gebruikelijk is. De persoon moet zich binnen vier maanden nadat het recht op het woonlandpakket ontstaat aanmelden bij het CVZ. Na de aanmelding bij het CVZ moet de persoon zich nog bij een verzekeraar in het woonland aanmelden ALS HIJ GEBRUIK WIL MAKEN VAN HET WOONLANDPAKKET. Bij het woonlandpakket geldt in de meeste situaties de no-claimregeling en de zorgtoeslag. OM TE VOORKOMEN DAT DE INLANDIGEN GAAN DENKEN DAT DE UITLANDIGEN IN DE WATTEN WORDEN GELEGD ZIJ VERMELD DAT DE ZORGTOESLAG AANMERKELIJK LAGER IS DAN IN NEDERLAND!!!


Wonen in het buitenland Mensen die in een EER- of verdragsland wonen en Nederland inkomen (loon, uitkering of pensioen) genieten en in Nederland belasting betalen maar niet in Nederland werken. Twee opmerkingen over deze zin: 1. LOON UIT NEDERLAND BETEKENT IN NEDERLAND WERKEN EN DUS: VERPLICHT VERZEKERD, AANMELDEN BIJ VERZEKERAAR ETC. HET LIJKT ER DUS OP DAT DIT WOORD TUSSEN HAAKJES WEGGEHAALD MOET WORDEN. 2. HET AL OF NIET IN NEDERLAND BELASASTING BETALEN IS ÉCHT GEEN CRITERIUM VOOR HET VERDRAGSRECHT.

Deze groep is verzekeringsplichtig én heeft recht op het woonlandpakket
indien zij niet verplicht verzekerd zijn in het land waar ze wonen.

HET WOORD VERZEKERINGSPLICHTIG KAN HIER NIET WORDEN GEBRUIKT. DIT WOORD WORDT DOOR CVZ EN DE WET ANGSTVALLIG VERMEDEN. VERZEKERINGSPLICHT BETEKENT DAT MEN AWBZ VERZEKERD IS, VRIJE KEUZE HEEFT EN EEN RESTITUTIEPOLIS KAN KRIJGEN. MEN IS VERPLICHT ZICH AAN TE MELDEN (DOOR DE GETROFFENEN CVZ GIJZELING, CVZ INTERNERING, GEDWONGEN AANSLUITING ETC. GENOEMD) Mensen die in een niet-EER of verdragsland wonen zijn niet verzekeringsplichtig en hebben geen recht op een woonlandpakket. Zij kunnen zich het beste in het woonland zelf verzekeren. Een aantal Nederlandse verzekeraars biedt voor deze groep mensen een internationale zorgverzekering aan.

Groeten,

Hans

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, een uitzondering bevestigt niet de regel. Ik heb boeken geraadpleegd welke zijn geschreven door zeer vooraanstaande auteurs, een belastingadviseur geraadpleegd die zowel AA als FB is en daarnaast mr en drs, websites van de officiële overheidsinstellingen enz enz. Je beweerd klakkeloos dat al deze mensen onzin verkondigen want jij hebt het anders ervaren. Persoonlijk ben ik in het bezit van de diploma's assurantie A en B en ben ik erkend hypotheekadviseur, en jij verwijt mij gebrekkige kennis. Ik ben uitgepraat. Simon(neushorn) 22 sep 2007 15:55 (CEST)

Simon,

Ik heb toch nog wat opmerkingen over wat er op je kladblok staat:

Voor particuliere verzekeringen gold NOOIT een acceptatieplicht, slechts voor SPP, die niet opging voor Nederlanders in buitenland, en voor Ziekenfonds. De ZVW en ZFW verschillen inhoudelijk nauwelijks, ook bij ziekenfonds gold een soort van woonlandregeling, inclusief aanmelding bij CVZ en buitenlandse verzekeraar


Je hebt gedeeltelijk gelijk maar bekijkt het te technisch. Er gold nooit een acceptatieplicht voor particuliere verzekeringen, dat is waar. De realiteit is echter dat de overgrote meerderheid van de mensen die emigreerden een particuliere polis meenamen naar het buitenland (we praten hier over EU en verdragslanden). Ze hadden al jong afgesloten of gekregen hem via een collectieve verzekering waar de verzekeraar genoegen moest nemen met het hele bestand, doorgaans inclusief de oudjes daarin. Ook de SPP, want ook dat was een particuliere verzekering, ging gewoon mee naar het buitenland. De eenmaal afgesloten polis kon niet worden opgezegd vanwege het feit dat de polishouder grote kosten met zich mee ging brengen. En overal was deze polis wat men in Nederland zou noemen een restitutiepolis. Men had vrijheid van keuze van arts en ziekenhuis. Dat was de situatie tot 1-1-2006. Op die dag vervielen echter alle polissen en moesten de verzekeraars een aanbieding doen aan een ieder die verplicht verzekerd werd voor de ZVW. In deze wet staat ook dat er voor de Nederlanders in het buitenland géén basispolis hoeft te worden aangeboden, omdat ze volgens artikel 69 van deze wet verwezen zouden worden naar de sociale zorg in het woonland en die is vaak niet van kwaliteit. De Nederlandse verzekeraars kregen dus géén plicht meer om bestaande verzekeringen in het buitenland aan te houden. Ze kregen de kans om een bestand dat veel ouderen bevatte en hulpbehoevenden te schrappen uit hun administratie en dat werd op grote schaal gedaan. Slechts een enkele verzekeraar heeft ingezien dat deze publieke ingreep van de overheid eigenlijk géén gevolgen zou moeten hebben voor de privaatrechtelijke overeenkomst met hun trouwe klanten en hebben ze een redelijk aanbod gedaan (en gelukkig ben ik daar verzekerd).

Terzijde: We zijn in Nederland doorgaans gewend geweest dat er voor bestaande gevallen een overgangsregeling wordt getroffen. We praten hier wel over een sociale verzekering toch? Hier echter werden de spelregels onder het spel veranderd en dat is niet netjes. Nieuwe gevallen zouden kunnen weten waar ze in trappen, oude gevallen hadden echter hun emigratiebeslissing genomen op andere gronden, waarbij een goede en betaalbare verzekering een grote rol speelde.

je hebt helemaal gelijk, de handelswijze van de verzekeraars eind 2005/begin 2006 verdiende niet de schoonheidsprijs

Stelling 3:

Volgens het CVZ is men niet verplicht is zich in te schrijven in het buitenland maar is men wel verplicht te betalen

Vraagtekens:

blijkt niet uit geplakte e-mails


Lees de tweede E-mail van het CVZ nog eens door. Ik ben niet verplicht me in te schrijven bij het INSS (de locale verzekeraar). Maar volgens artikel 28 van VO 1408/71 wel verplicht te betalen. Overigens is dat onjuist: Artikel 28 zegt dat ik in mijn woonland recht heb op de sociale zorg en me om gebruik te maken van dat recht in moet schrijven bij het INSS. Dat doe ik niet, dus wordt ik bij het INSS niet geholpen, ik heb er dus voor gekozen om géén woonlandpakket te nemen. Artikel 33 van genoemde verordening zegt dat ik aan Nederland moet betalen in zover daar kosten voor Nederland tegenover staan. Als ik me niet inschrijf kunnen er geen kosten tegenover staan en is inhouding dus onrechtmatig.

Maar er wordt echt wel ingehouden op mijn AOW en op dat van mijn echtgenote en op die van veel mensen die ik ken die ook niet ingeschreven staan bij de locale zorgverzekeraar.Ondanks al mijn en andermans protesten. Ondanks ook de ruim 6000 bezwaarschriften die er binnegerold zijn bij het CVZ.En de rekening over mijn particuliere pensioenen komt ook echt wel (een van de drie houdt overigens al in op instigatie van CVZ, de andere ywee hebben nog hun bedenkingen over hun rol hier in en doen dat nog niet).

verderop beantwoord

waarom onjuist:

men is pas verplicht te betalen na inschrijving bij CVZ én verzekeraar in woonland

Dat is dus een volkomen juiste opmerking, en precies volgens art. 28 en 33 van het verdrag, maar zo is het niet in de praktijk. Zie boven. Daar gaan dus de rechtzaken over en dat kan nog wel een paar jaar duren.

prima


Juist is:

men is niet verplicht een woonlandpakket te nemen

en dat is ook een juiste opmerking, maar men schiet er niets mee op, men blijft betalen.

ok, geen discussie

Stelling 4:

Recht op een woonlandpakket is geheel onafhankelijk van het al of niet betalen van belasting in Nederland

Waarom onjuist:

Een Nederlander die in Denemarken woont, Deens inkomen heeft en een Deense partner met Deens inkomen heeft, heeft geen recht op een woonlandpakket. Een Deense die in Denemarken woont en Deens inkomen heeft en gehuwd is met een Nederlander met inkomen uit Nederland heeft wel recht op een woonlandpakket. Eventueel via omweg (partner) heeft dit wel degelijk met elkaar te maken.

Verdragsrecht (zo heet het recht op het woonlandpakket!!!)(en door het CVZ wordt het verdragsplicht gemaakt) wordt verkregen indien men recht heeft op een Nederlandse sociale uitkering of iets dat daarmee is gelijkgesteld, al deze gelijkstellingen kan men vinden in de bijlagen van VO 1408/71. Zeker is dat een particulier(bedrijfspensioen) daar niet toe hoort. Heeft men verdragsrecht dan int het CVZ de verdragsbijdrage over het wereldinkomen (met de bekende bovengrenzen).

Het is onduidelijk of de eerste Nederlander in Denemarken inkomen uit Nederland heeft dat verdragsrecht vasstelt. Zo ja, dan krijgt hij van het CVZ een E-121 formulier. Omdat hij in Denemarken werkt is hij daar reeds woonlandverzekerd. Het Deense ziekenfonds zal dan op het E-121 formulier vermelden dat hij al verzekerd is en CVZ schrijft hem uit, althans laat hem met rust tot hij met pensioen gaat. Zo nee, dan kan er al helemaal geen sprake zijn van verdragsrecht

In het tweede aangehaalde geval moet eerst worden bekeken of de bron van inkomsten van de man verdragsrecht vasstelt. zo ja,dan zou de vrouw wel afgeleid verdragsrecht kunnen krijgen, maar ze zou wel gek zijn om dat aan te vragen. Ze heeft al direct recht uit Denemarken, en nog eens aan Nederland betalen zou onzinnig zijn.Twee keer betalen voor hetzelfde doet geen zinnig mens.

Overigens wordt in beide gevallen in het midden gelaten of de Nederlander belasting betaalt in Nederland of in Denemarken. Ik zou het niet weten want ik ken het belastingverdrag niet. Zeker is overigens dat het geen moer uit zou maken.

waarom juist:


Ik betaal géén belasting in Nederland maar in Spanje en die is daar echt hoger dan in Nederland, onder meer omdat de zorg er uit wordt betaald. En als ik over belasting praat in Nederland dan praat ik niet over de heffing, maar over het belastingdeel van de heffing. Ik betaal belasting in Spanje omdat dat zo geregeld is in de belastingverdragen. Heffing over AOW en particuliere pensioenen is overgedragen. Ik ben wel verplicht me in te schrijven bij het CVZ en de verdragsbijdrage te betalen, die voor een deel wordt ingehouden op de AOW. Mijn buurman is een ex ambtenaar. Hij betaalt belasting in Nederland. Omdat het belastingverdrag dat zegt. Hij is echter niet verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen (evenals ik) omdat hij in het buitenland woont. Er wordt dus alleen belasting voor hem ingehouden in Nederland en geen premies. Voor wat betreft het verdragsrecht wordt hij net zo behandeld als ik. QED.

Ik begrijp nu wat meer van de problemen die je ondervindt. Nederland heeft in alle belastingverdragen hetzelfde geregeld Men betaalt belasting in het land waar tenminste 90% van de inkomsten vandaan komen. Bij een andere verhouding mag men kiezen in welk land. (voor de zekerheid vandaag nog gecheckt bij belastingadviseur). Ik begrijp dat je zowel inkomen hebt uit Spanje als uit Nederland en hebt gekozen in Spanje belasting te betalen. De Nederlandse belastingdienst begrijpt dit niet en slaat je aan voor de CVZ-bijdrage. Waarschijnlijk omdat je ook in Nederland aangifte doet van inkomen?? Dit is in ieder geval vaak een oorzaak, speelt bijvoorbeeld in Duitsland ook met de eigenheimzulage.

Gedeeltelijk juist, gedeeltelijk volkomen fout.

Ik heb absoluut geen inkomen uit Spanje (behalve wat rente van de bank), alleen uit Nederland. Nederland heeft in het verdrag geregeld dat Spanje mag heffen over al mijn inkomsten. Spanje stelt echter dat in geval men meer dan 183 dagen van het jaar in het land verblijft dat je dan belastingplichtig bent in Spanje. Nederland zegt dat ik mag kiezen(en dat is de zaak, je belastingadviseur heeft kennelijk géén klanten in het buitenland). Ik zou per jaar veel geld kunnen besparen als ik dat deed. Maar daar zitten twee nadelen aan: Indien men hier belasting betaalt is het successierecht practisch 0. En als ik hier belasting betaal hoef ik géén 18% belasting te betalen over de winst bij de verkoop van mijn huis (geldt voor 65+ ers). Doorrekenend besluit ik hier in Spanje belastingplichtig te blijven. Door mijn keuze van belastingplicht in Spanje ben ik volledig van de Nederlandse belastingdienst af. Er wordt niets ingehouden op mijn inkomen door Nederland. Voor de diverse bronnen heb ik verklaringen van de belastingdient te Heerlen dat er géén belasting moet worden ingehouden en dat ik niet verplicht verzekerd ben voor de volksverzekeringen. De Nederlandse belastingdienst begrijpt alles zéér goed!!! En de belastingdienst laat ook niets inhouden.

De inhouding op mijn AOW door de SVB gebeurt dan ook niet in opdracht van de belastingdienst maar in opdracht van CVZ. Hoewel ik hun recht op deze inhouding betwist is het duidelijk dat áls ze gaan inhouden dit echt wél mag op die AOW. CVZ wil echter ook inhouden op de particuliere pensioenen. Sommige fondsen trappen daar in anderen niet. Het is overigens volkomen onduidelijk wat wel en niet mag want de wet is daar niet duidelijk in. Maar of ze dat nu wel of niet doen zal worst zijn want wat niet ingehouden is zal later op aanslag moeten worden betaald. Overigens verwijzen de particuliere pensioenfondsen bij bezwaar tegen inhouding naar het CVZ en het CVZ geeft pasklare antwoorden, die zoals gewoonlijk weer de grijsgedraaide gramofoonplaat afspelen.

Mijn buurman, die wel belastingplichtig is heeft overigens hetzelfde. Ook bij hem wordt van zijn ABP pensioen belasting ingehouden in opdracht van de belastingdienst en premievervangende bijdrage ZVW in opdracht van het CVZ. Ook hij is als wonende in het buitenland niet verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Balstingplicht over een (deel van) het inkomen staat geheel los van de gedwongen aansluiting bij CVZ.

Wat de belastingdienst nog wel doet is het inkomen vaststellen. Daarvoor is een ieder in het buitenland een speciaal formulier toegestuurd. De uitkomst hiervan gaat naar CVZ die de definitieve aanslag voor de verdragsbijdrage vaststelt.

De processen gaan over de verplichting tot bijdrage die de CVZ hanteert. Laatste proces was voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS). Zowel de verenigingen van gedupeerden als de CVZ hoopten op een inhoudelijke uitspraak. Er is een hele dag geluisterd naar alle argumenten en slechts 5 minuten is er gesproken over de ontvankelijkheid van het beroep waarbij alle partijen in het geding de zaak ontvankelijk vonden. De uitspraak heeft heel lang op zich laten wachten. Uiteindelijk heeft de ABRS geoordeeld dat de mededelingen die het CVZ heeft verstuurd geen voor bezwaar ontvankelijke beslissingen (in de zin der AWB) bevatten en dat het CVZ alle bezwaarschriften al niet ontvankelijk had moeten verklaren, waardoor de zitting onnodig was. De ABRS heeft in hun plaats de zaken onontvankelijk verklaard en het CVZ veroordeelt tot de kosten van het geding en de kosten van de apellanten.

De pleitnota: http://www.inclnegep.nl/map_processtukken/PleitnotaKeuzerecht.pdf Uitspraak ABRS: http://www.inclnegep.nl/map_processtukken/Uitspraak200606908-1.doc

Sindsdien wijst iedereen naar elkaar en moeten wij weer naar het Hof in Amsterdam. Het CVZ blijft inhouden (en dus NIET de belastingdienst) en weigert een beslissing af te geven waartegen bezwaar mogelijk is (hoewel dat wel kan tegen de uiteindelijke aanslag zal kunnen heb ik begrepen, maar die laat ook over 2006 nog lang op zich wachten).


Stelling 5:

Nederlanders in buitenland betalen veel meer voor zorgverzekering

Waarom onjuist:

Premie is gelijk, na toepassen woonlandfactor wrs lager dan in Nederland. Inkomensafhankelijke bijdrage betaalt men in Nederland ook. Werkgever vergoedt dit, maar dat is onafhankelijk van land waar men woont (een Nederlander in wonende in Duitsland krijgt ook gewoon vergoeding)


De premie is niet altijd lager dan in Nederland door de woonlandfactor. Een voorbeeld. Echtpaar 1 van de partners zit aan de maximale premie en de ander heeft alleen AOW. (een veel voorkomend voorbeeld omdat van de ouderen niet altijd sprake was van tweeverdieners, vooral niet als één van de partners een betere baan had) ZVW Nederland € 4194 verdragsbijdrage Noorwegen € 9424, Duitsland € 5180, België € 4755, Frankrijk ligt ergens tussen Duitsland en België. Grote emigratielanden als laatstgenoemde 3 betalen dus meer. Pas als de woonlandfactor onder 0,56 ligt betaalt men minder dan in Nederland. Jawel, ment betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage in Nederland. 6,5% of 4,4%. Maar niet ook nog eens 12% daar bovenop. De 12% in Nederland is voor de AWBZ en daar zouden we het niet over hebben. Of de werkgever iets vergoed is niet echt interessant. We hebben het hier over premies en premie vervangende bijdrage. Een Nederlander wonende in Duitsland krijgt ook gewoon vergoeding. Jawel, vooropgesteld dat hij in Nederland werkt en verplicht ZVW verzekerd is.

Woonlandfactor Noorwegen: 1,3088, totale premie € 5.489,10, België 0,6603- premie € 2.769, Duitsland 0,7194- premie € 3.017, Spanje 0,3557- premie € 1.491. Je voorbeelden kloppen dus niet of ik mis iets. Waarom verdubbel je de bijdragen? Terzijde:Ik betaal ook 12% AWBZ, bovenop de inkomensafhankelijke bijdrage. In Spanje is dit 12%*0,3557=4,2%.

We praten langs elkaar heen, we zouden de AWBZ er uit laten!

In Nederland is de ZVW premie gelijk aan standaardpremie plus 6,5/4,4% van inkomen box 1. In het buitenland is de premievervangende ZVW bijdrage (standaard premie plus 6,5/4,4% van box 1 inkomen + pseudo_AWBZ premie 12% van box 1 inkomen) * woonlanfactor. Dat is voor het woonlandpakket. Mijn cijfers waren dus juist. Die van jou niet. Dit woonlandpakket bevat (doorgaans) géén AWBZ achtige voorzieningen.

Voorbeeld België: Men wordt voor dat geld (€ 4755) ingeschreven bij de mutualiteit. Iedere Belg weet dat hij zelfs voor normale ziekenhuis zorg een hospitalisatie verzekering nodig heeft zonder bij opname armlastig te worden. Deze wordt er niet bij geleverd. Sterker nog, voor iedere handeling die binnen de mutualiteit valt zal hij ca. 25% zelf moeten dragen (en dat is wel andere koek dan de kleine eigen bijdragen die Nederland voorziet.

Als je echt geinteresserd bent in cijfers: op www.vngsint.com vind je rekenmodellen. Deze zijn voor een goed deel gesloten om amateurs niet af te schrikken. Neem aan dat je ze zelf kunt downloaden en openen, zodat de rekenmechanismen er achter tevoorschijn komen. Zo niet, geef me dan je e-mail adres en ik stuur ze toe. Ze zijn van mijn hand en goedgekeurd door diverse accountants. Wat er niet aan deugt is de berekening van de zorgtoeslag in de naaste toekomst, want er ligt een wetsontwerp ter goedkeuring bij de kamer.

Dit behelst een verandering van zorgtoeslag voor mensen buiten Nederland. Daardoor gaan de kosten (premie - zorgtoeslag) van de minder verdienende Nederlander in Spanje (echtpaar alleen AOW) t.o.v. evenknie in Nederland van 0,3775 naar ruim 0,5. Hierover een brief gestuurd naar tweede kamer commissie van VWS. Kan ik je ook toesturen. Kan je inzicht verhogen, want tenslotte vermeld je ook al op de site dat er bij afname woonlandpakket ook zorgtoeslag kan worden geclaimd.

Overigens zijn er ook processen gaande over de woonlandfactor, maar dat is minder relevant.


Jaap stelt voor: Neushorn... mag ik voorstellen, dat je met hnberg in overleg gaat. De info rond buitenland op je lemma is onvolledig en wellicht niet correct in relatie tot Europese regelgeving.. Hnberg is hiervan goed op de hoogte. Ik vermoed dat hij een poging doet, dit te verduidelijken. Wellicht beter via overleg dan zomaar tekst toevoegen, maar toch

Mee eens, ik heb daarom vanmiddag een berichtje achtergelaten op zijn overlegpagina. Ik heb mijn informatie rechtstreeks ontleend aan de genoemde bronnen. Hnberg weet, zoals ik het nu zie, iets af van een proces dat een stel gepensioneerden in Spanje heeft aangespannen. Zijn/haar toevoegingen zijn zeer in strijd met de peilers van Wikipedia. Simon(neushorn) 2 sep 2007 22:15 (CEST)


fouten:[brontekst bewerken]

Simon, wanneer haal je de fouten betreffende het buitenland uit je bijdrage?

Hans Berg 21 sep 2007 19:02 (CEST)

  • Er staan geen fouten in, lees de bronvermelding er maar op na. 22 sep 2007 15:56 (CEST)


Fouten[brontekst bewerken]

Er staan wel degelijk fouten in. Bronnen zijn niet altijd betrouwbaar. Streven vaak hun eigen doelen na. B.v. buitenland.CVZ.nl als het gaat over wonen in het buitenland met uitkering/pensioen uit Nederland.

Premie/bijdrage

U bent aan het CVZ een bijdrage verschuldigd voor de medische zorg in uw woonland. U komt in aanmerking voor de zorgtoeslag. Het bedrag van de no-claimteruggave is al verrekend met het verschuldigde vaste bedrag in de bijdrage Zvw.

Zou de indruk kunnen wekken dat men alleen de bijdrage betaalt als men gebruik maakt van het woonlandpakket, dus als men zich inschrijft bij het sociale orgaan van het woonland. Niets is minder waar. Men betaalt altijd aan het CVZ, ook als men een goede particuliere verzekering heeft en géén gebruik wenst te maken van de sociale zorg. RECHT op zorg leidt tot PLICHT van betalen aan CVZ. Woonlandpakket vrijwillig ? Plicht tot betalen: zie http://www.inclnegep.nl/nieuws/14-9-07/CVZ%20BOB.PDF voor een beslissing op bezwaar van een mijheer die zich niet wil aansluiten bij de woonlandzorg. En zo zijn er ca. 6000 bezwaarschriften, er wordt niet op alln beslist maar slechts op een geselecteerd aantal. En die liggen bij de rechtbank van Amsterdam als beroep.

Dus je zin dat mensen die van het woonlandpakket gebruik maken is ONJUIST. Óf het is géén vrijwillige verzekering!!!

En je schrijft:

Mensen die in een EER- of verdragsland wonen en Nederlands inkomen (loon(1), uitkering of pensioen(2)) genieten en in Nederland belasting betalen (3) maar niet in Nederland werken. Deze groep is verzekeringsplichtig én heeft recht op het woonlandpakket indien zij niet verplicht verzekerd zijn in het land waar ze wonen.

Daar zitten maar liefst 3 fouten in:

1. Bij Nederlands loon is men verplicht verzekerd zoals een ieder die in Nederland werkt. Deze mensen mogen wél gebruik maken de volledige Nederlandse zorg (incl. AWBZ zorg) maar ook van de zorg in het woonland. Dit is dus een geheel andere categorie.

2. En in Nederland belasting betalen is geheel onjuist. Bij een uitkering of pensioen kan men heel goed géén belasting betalen in Nederland maar in het woonland. In beide gevallen zal men wél recht hebben op het woonlandpakket.

3. Deze groep is verzekeringsplichtig. En dat zijn ze nu juist niet. Ze zijn verplicht zich te melden bij CVZ. Kijk er de wet maar op na (die mis ik in de bronvermelding en dat zou toch het uitgangspunt moeten zijn).

Overigens kan men best een pensioen genieten en niet verplicht zijn tot aanmelding. Pensioenen uitkeringen die leiden tot verdragsrecht (en dus recht op het woonlandpakket en daarmede de plicht tot aanmelding bij en betaling aan CVZ) staan in VO1408/71 (die mis ik in de bronvermelding en dat zou het andere uitgangspunt moeten zijn.

Hans Berg 23 sep 2007 16:51 (CEST)

Ik heb een boek gebruikt, de praktijkgids Zorg & Inkomen, wat is geschreven door de volgende personen:

  • mr. J.W.S. van Dijk, fiscaal pensioenadviseur, partner financieel kenniscentrum Nibe-SVV, NOVAA en het Actuarieel Instituut;
  • M.J.A. Nikkels-Agema, Directeur Sendio Kunsult BV, docent post-HBO opleiding Case management op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • H. Winters FFP, gecertificeerd financieel planner, partner van het eerder genoemde kenniscentrum, docent Amsterdamse Academie voor de financiële sector,

en een adviesraad van:

  • R.A.J. Graafsma, Directeur Respect Pensioenadvies, adviseur en docent op het gebied van Zorg en Inkomen;
  • R. Houtzager, manager portfolio AOV van AXA, lid technische commissie AOV van het Verbond van verzekeraars en voorzitter van de SEFD examencommissie medische varia,
  • J. Hulzinga, Consultant Achmea Business Unit Sociale Zekerheid;
  • drs. P.G. Mulder, Markt manager Collectief Pensioen Avéro Achmea

Ik hecht iets meer waarde aan al deze personen dan aan het feit dat enkele duizenden gepensioneerden een bezwaarschrift hebben ingediend. Ik zou zeggen, koop het boek en schrijf de auteurs aan op de gemaakte fouten. De uitkomsten verneem ik graag. Simon(neushorn) 23 sep 2007 17:10 (CEST)

Simon,

Mensen die een boek schrijven doen dit altijd vanachter een bureautje. In de praktijk werkt het vaak anders uit omdat anderen (die het voor het zeggen hebben zoals SVB,CVZ,VWS) een andere interpretatie geven. De praktijk is de beste graadmeter. En die geef ik je uit ervaring. Ik hoef dus géén boek te lezen, want ik weet hoe het uitwerkt (in tegenstelling tot de schrijvers). Wél lezen en de schrijvers benaderen heeft geen zin want het boek is er en er zal ongetwijfeld nooit een tweede uitgave komen. Op wikipedia de waarheid weergeven is een wat makkelijker zaak. Als je dat niet doet vergeet je de spelregels. Hans Hillen (een gezaghebbend figuur) heeft mij persoonlijk geschreven dat de particulier verzekerden in het buitenland volkomen over het hoofd waren gezien bij de wetgeving. VWS had zijn handen vol aan binnenlands verzet van o.a. de medische wereld, CVZ had geen belangstelling voor particulier verzekerden, want daar hadden ze voor 1 januari 2006 niet veel mee te maken. zo schreef hij. Er heeft ongetwijfeld wat ontbroken over het buitenland aan de info van de schrijvers van het door jou genoemde boek.


Hans Berg 23 sep 2007 19:00 (CEST)

Wel degelijk is er een tweede uitgave. Zowel in de uitgave 2006 als 2007 zijn dezelfde passages opgenomen. Kluwer schrijft in de (in de branche) overbekende "kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid" hetzelfde. Nibe-SVV beschrijft in de recent geupdate opleiding "A Varia" wederom hetgeen zoals in het artikel wordt weergegeven. De praktijk is een waardeloze graadmeter voor dit soort dingen. Er klagen minstens evenveel mensen dat ze geen woonlandpakket kunnen krijgen terwijl ze het zo graag willen. Gezien alle ellende eind 2005/begin 2006 heeft Hans Hillen volkomen gelijk. Feit is ook dat het CVZ een grote puinhoop heeft gemaakt van de voorlichting. Als je goed kijkt dan zie je een kopje waarin de problemen met de uitvoering worden beschreven. Simon(neushorn) 23 sep 2007 19:12 (CEST)


Nu eens eenvoudig[brontekst bewerken]

1. Als wat je schrijft waar zou zijn: ¨het woonlandpakket is een vrijwillige verzekering¨ en ¨degenen die gebruik maken van het woonlandpakket betalen een bijdrage aan CVZ¨ dan zou er géén reden meer zijn voor processen tegen de staat. Kennelijk hebben de deskundigen die je boeken schreven de verordening 1408/71 geïnterpreteerd zoals wij dat doen. VWS en CVZ doen dat anders en innen de bijdrage ook van degenen die géén gebruik willen maken van het woonlandpakket. Dat is de werkelijkheid en zou naar voren moeten komen in jouw stuk. Mochten we ooit de rechtzaak winnen (en dus de staat bereiken die jouw deskundigen beschrijven) dan zou je terug kunnen gaan naar de oorspronkelijke tekst.

2a. Mensen uit het buitenland die in Nederland LOON verdienen betalen belasting in Nederland, zijn verplicht verzekerd voor de AWBZ en moeten zich aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zij hebben recht op alle zorg in Nederland en op AWBZ voorzieningen. Zij kunnen daarnaast zorg krijgen in hun woonland op basis van een restitutiepolis van hun verzekeraar. Ze kunnen óók nog een E-106 formulier krijgen en zich inschrijven in het woonland om te genieten van het woonlandpakket. Het woonland bepaalt welke gezinsleden mogen worden meeverzekerd. De meeverzekerden betalen een bijdrage aan het CVZ en krijgen het woonlandpakket én recht op zorg in Nederland (incl AWBZ voorzieningen) via verzekeraar Agis.

2b. Mensen met Nederlandse uitkering of pensioen die in het buitenland wonen betalen wel of géén belasting in Nederland maar zijn in ieder geval NIET verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Zij moeten zich aanmelden bij het CVZ. Ze moeten in ieder geval de verdragsbijdrage betalen. Zij krijgen een E-121 formulier waardoor ze recht kunnen claimen op het woonlandpakket. Ze hebben géén enkel recht op zorg in Nederland (afgezien wat urgente zorg tijdens de vacantie met een EHIC uit hun woonland).

Je vat beide categoriën samen in één enkel zinnetje, terwijl er een wereld van verschil is. Dat is zéér kort door de bocht en uiterst onduidelijk.Hans Berg 24 sep 2007 15:50 (CEST)


Het is heel simpel[brontekst bewerken]

Het is heel simpel. Het gaat om TWEE situaties, ik citeer: "Mensen die niet in Nederland wonen, maar wel belastingplichtig zijn in Nederland en in de situatie dat mensen wel in Nederland wonen, maar belastingplichtig zijn in het buitenland". Einde citaat.

Kortom, iemand die in het buitenland woont en aldaar belastingplichtig is heeft helemaal niets te maken met de Nederlandse zorgverzekeringswet (uitgezonderd de gezinsleden, maar dat is weer een heel ander verhaal).

Dat is jouw interpretatie, maar te kort door de bocht. Er is een zeer grote groep gepensioneerden die wonen in de EU etc. en die niet belastingplichtig zijn in Nederland. Zij worden bij de ZVW betrokken door VWS/CVZ via artikel 69 ZVW. Zij zijn niet verplicht verzekerd maar (gedwongen) verdragsgerechtigd. Zij krijgen daardoor recht op het woonlandpakket en kunnen daarvan gebruik maken als zij zich laten inschrijven bij de sociale verzekering in hun woonland. VWS/CVZ zou dit laatste gaarne verplicht stellen, maar kan dat niet omdat men in het woonland vrij is de wet van dat land te volgen. Ook bij niet inschrijven wordt de bijdrage geheven.


Volgend citaat: "De Zorgverzekeringswet valt onder de socialeverzekeringsverodening. Woont iemand in een van de landen die onder deze socialezekerheidsverordering vallen, dan geldt het zogenoemde woonlandpakket, indien zij tenminste niet in het woonland verplicht verzekerd zijn.

Juist

(...) Voor de personen die in het buitenland wonen maar in Nederland belastingplichtig zijn, omdat ze loon of een uitkering uit Nederland krijgen, kan het woonlandpakket van toepassing zijn. (...)de mensen die gebruik maken van het woonlandpakket betalen een bijdrage die geïnd wordt door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als voor personen die in Nederland wonen. Dus de no-claimregeling (...) is van toepassing en afhankelijk van het inkomen is er ook recht op de Wet op de zorgtoeslag (...). Om recht op het woonlandpakket te hebben dient de persoon zich in te schrijven bij het College voor Zorgverzekeringen en een bijdrage te betalen (...). Naast de inschrijving bij het CVZ moet de persoon zich inschrijven bij een verzekeraar in het woonland (...).

Mensen die loon uit Nederland krijgen zijn verplicht verzekerd. Inderdaad kan het woonlandpakket van toepassing zijn. Men kan in zijn woonland (en in Nederland) gebruik maken van de restitutiepolis van de Nederlandse verzekeraar. Desgewenst heeft men ook recht op recht (via een E-106 formulier) op het woonlandpakket. Doordat men verplicht verzekerd is is men géén bijdrage verschuldigd aan het CVZ. Hier is het woonlandpakket inderdaad geheel vrijwillig. Voor Nederlandse uitkeringen die niet onder de verordening vallen zoals WW en ziektewet (men wordt nog gezien als werknemer) zal ongetwijfeld hetzelfde gelden. Ik neem aan dat al deze mensen ook belastingplichtig zijn in Nederland, hoewel het me lijkt dat belastingplicht en het recht van het heffen van loonbelasting door Nederland hier wat door elkaar worden gehaald.

Mensen die een andere uitkering hebben (dus niet meer als werknemer beschouwd worden): Afhankelijk van de bilaterale belastingverdragen kan Nederland soms wél en soms géén loonbelasting inhouden op bepaalde delen van de totale uitkering/pensioen.Van belastingplicht is echter géén sprake, hoewel men kan kiezen voor een behandeling als binnenlands belastingplichtige. Indien men niet verplicht verzekerd is in het woonland (uit hoofde van werk en/of pesioen uit dat land)dan wordt men geinterneerd door CVZ op basis van art 69 ZVW. Men kan zich wel of niet inschrijven, betalen zal men. DAT LIJKT DUS OP DE PLICHT DIE ER NIET IS:'

9.3.3. Wel pensioen/uitkering uit Nederland maar niet wonen in EU/EER- of verdragsland. Er is geen verzekeringsplicht voor de basisverzekering in Nederland. Het woonlandpakket is ook niet van toepassing. (...) wonen in buitenland, maar werken in Nederland (...) die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken en loonbelasting afdragen, geldt altijd de verzekeringsplicht voor de basisverzekering (...) de verzekeringsplicht geldt niet voor de gezinsleden! Wonen ze in een EU/EER- of verdragsland, dan geldt natuurlijk wel het recht op het woonlandpakket (...) wie gezinslid is, wordt bepaald door de regels van het woonland (...) het woonlandpakket is een recht, geen plicht. Dus indien bijvoorbeeld de echtgenoot van de grensarbeider al verplicht in het eigen woonland verzekerd is, dan gaat het woonlandpakket niet op." einde citaat.

Deze laatste zin bewijst niet dat het géén plicht is. Het bewijst alleen dat men in dit geval géén recht heeft. Lijkt me een goed voorbeeld van de grote haast en onzorgvuldigheid waarmee e.e.a. in elkaar is gezet.

Volgend boek: De Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid. Hier wordt iets dieper ingegaan op de gepensioneerden. "Personen die met een Nederlands pensioen of uitkering wonen in een land van de EU, EER, Zwitserland of een ander verdragsland, en hun gezinsleden, hebben op basis van de verdragen recht op medische zorg ten laste van Nederland (mits zij geen inkomsten uit het land zelf hebben). Zij zijn hiervoor een bijdrage verschuldigd aan het CVZ. (...) Men moet zich melden bij het CVZ en zich inschrijven bij een verzekeringsinstelling in de nieuwe woonplaats. De geneeskundige hulp wordt verleend volgens de bepalingen van de wetgeving van het woonland (...). Einde citaat.

En hier bewijs je nu exact wat ik steeds beweer en wat absoluut niet tot uitdrukking komt in je geschrift: Recht op medische zorg (woonlandpakket) ten laste van Nederland en daarom de bijdrage verschuldigd. Niets vrijwilligheid. Ook als men zich niet inschrijft (en dus géén gebruik maakt van dit recht): BETALEN. De kleine gids zegt in een paar woorden waar je andere bron véél woorden nodig heeft om mensen die niet in de materie zitten op het verkeerde been te zetten.

Hans Berg 26 sep 2007 13:59 (CEST)

Simon(neushorn) 24 sep 2007 19:59 (CEST)

sorry Hans. Je begrijpt werkelijk niets van de materie. Er kan RECHT zijn een woonlandpakket en een verzekeringsPLICHT. Essentieel! Een verzekeringsPLICHT levert een PLICHT op tot betalen! Iemand kan RECHT hebben op een woonlandpakket en een verzekeringsPLICHT hebben. Dit wil je maar niet begrijpen. Dit staat ook in de kleine gids en andere literatuur. Lees niet alleen wat je wilt lezen. Simon(neushorn) 26 sep 2007 14:30 (CEST)

Simon, Mijn eerste contact met de minister dateert van 18 maart 2005. Zo lang ben ik met deze materie bezig. Ik begrijp er dus echt alles van. Een verzekeringsplicht legt een plicht op tot betalen, jawel. Maar de emigranten hebben geen verzekeringsplicht. Wel de plicht tot betalen. Als men zich niet inschrijft in het woonland is men natuurlijk niet verzekerd voor het bedrag dat men betaalt. De plicht tot betalen is dus een eenvoudige manier om veel buitenlanders een subsidie te laten geven aan de Nederlandse zorg. Pure misbruik van een EU verordening die als vangnet zou moeten dienen om mensen die zich elders niet kunnen verzekeren niet onverzekerd te laten.

Maar goed, als jij het wilt zien als een verzekeringsplicht dan is je zin dat het woonlandpakket een vrijwillige verzekering is duidelijk onjuist. Het is juist voor mensen in het buitenland met LOON uit Nederland. Onjuist voor alle mensen in het buitenland met pensioen of uitkering uit Nederland. Ook is de zin dat men bij gebruik van het woonlandpakket een bijdrage moet betalen aan CVZ onjuist. Om twee redenen: Er zijn er velen die er géén gebruik van maken maar toch moeten betalen (uitkering/pensioen). Er zijn er ook velen (loon), die er wel gebruik van maken maar niets aan CVZ af hoeven te dragen, omdat ze verplicht verzekerd zijn bij een Nederlandse verzekeraar.

Je hele bijdrage blijft dus kort door de bocht en je wilt kennelijk niet de moeite nemen om te verbijzonderen. Daarvoor zou je nog veel moeten studeren.

Wat je doet, doe dat goed!!Hans Berg 27 sep 2007 14:06 (CEST)

Voor wat mij betreft is dit einde discussie.