Overleg gebruiker:KlaasZ4usV

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Overleg gebruiker:Patio)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie ook laatste, blok of alle archieven

Canade(e)s(e) broeder[bewerken]

Dag KlaasZ4usV, volgens de Spellinggids zijn beide vormen correct. Of het in de categorieën zo wordt gebruikt maakt niet uit voor de inhoud van artikelen lijkt me. Maar waarschijnlijk heb ik een hoop discussies hierover gemist, dus ik hoor graag waarom je hier anders over denkt.

WP:BTNI heeft het over persoonlijke voorkeuren trouwens, dus je zult met een goed argument moeten komen om aan te geven dat het daadwerkelijk een verbetering is. Glimlach Mvg, Encycloon (overleg) 18 mrt 2019 17:32 (CET)

Hoi Encycloon, je hebt helemaal geen hoop discussies gemist hierover. Dit zijn de gebruikelijke bijdragen (met name de vervelende opmerkingen in de bewerkingssamenvattingen) van deze gebruiker en dé reden waarom hij een uitspraak van de Arbcom hieromtrent heeft. De vorm van het bijvoeglijk naamwoord Canadees/Canadese heeft natuurlijk helemaal niets met gender- dan wel sekseneutraal of iets dergelijks te maken. KlaasZ4usV heeft hierover al een waarschuwing gehad. Ecritures (overleg) 18 mrt 2019 19:07 (CET)
Hallo Ecritures, met 'goed argument' bedoelde ik uiteraard 'inhoudelijk argument'. Ik hoop inderdaad dat KlaasZ4usV verder het verwijzen naar 'iemand' buiten dit overleg houdt, tenzij het gaat om 'iemand' die een expert is op dit gebied (oftewel een gezaghebbende bron) om zijn stelling mee te ondersteunen.
Maar goed, afgaande op deze discussie is er uit de die door mij gemiste discussies wel een consensus gekomen over dat er taalkundig geen verschil is, dus ik heb dit weer ongedaan gemaakt. Collega KlaasZ4usV mag overigens nog steeds met een gezaghebbende bron komen om het tegendeel te bewijzen. Mvg, Encycloon (overleg) 18 mrt 2019 19:45 (CET)
Met 'Iemand' refereert hij aan mij (zeker geen gezaghebbend iemand...). Groet (en dank voor je opmerkzaamheid), Ecritures (overleg) 18 mrt 2019 20:20 (CET)
Hoi Klaas, ik vrees dat je in deze discussie, en dan met name hier en hier, het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord door elkaar haalt. Een Canadees is inderdaad een man en een Canadese is inderdaad een vrouw, maar wanneer het woord bijvoeglijk gebruikt wordt is zowel een Canadees broeder als een Canadese broeder mogelijk, evenals een Canadees zuster en een Canadese zuster. De Taalunie legt het hier helder uit, met voorbeelden als een Russisch(e) staatsman en een populair(e) schrijfster. Een hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 18 mrt 2019 20:46 (CET)
Geachte collegaredacteuren,
Ik hou van zo consequent mogelijk taalgebruik. In de hele paragraaf is nergens deze buigings-e te bekennen. Alleen bij deze broeder. Bovendien staat het op de eigen verwijzing op sterfdag 6 januari waarnaar in de bewerkingssamenvatting is verwezen ook goed en daar zegt collega Ecritures niets over. Graag een goed argument geven mijn verandering in eerste (en tweede) instantie af te keuren, terwijl ze hierboven toegegeven heeft geen autoriteit te zijn hoewel het moderatorschap (volgens de richtlijnen geen statussymbool) anders suggereert. Zelf mag ik het niet, maar iemand anders kan hier wellicht de deskundigen in Taal- of redactiecafé raadplegen.
Klaas `Z4␟` V:  18 mrt 2019 22:26 (CET)
Beste Klaas, dat punt (interne consequentie) had je nog niet eerder genoemd maar lijkt mij juist het sterkste argument. @de anderen: is deze uitzondering op BTNI voldoende om hier te mogen inhalen? Je zou kunnen zeggen dat de oorspronkelijke auteur ervoor gekozen heeft om geen buigings-e te gebruiken, en dat er later een andere gebruiker is geweest die dit (als enige in het hele artikel) heeft ingehaald.
Op de sterfdag heb je het zelf toegevoegd in deze vorm; dan mag het sowieso blijven staan (en ook daar is consequentie aanwezig). Mvg, Encycloon (overleg) 19 mrt 2019 00:46 (CET)
Encycloon is me net voor. Glimlach In het lemma '1937' is inderdaad praktisch geen buigings-e te bekennen, dus dat lijkt me een goede reden om er dan ook 'Canadees broeder' van te maken. Het was alleen wel handig geweest als je direct met dit valide argument was gekomen, en niet met die curieuze stelling dat het 'Canadees broeder' moet zijn omdat 'broeder' mannelijk is... — Matroos Vos (overleg) 19 mrt 2019 01:15 (CET)
Het woord 'moeten' is hier enigszins misplaatst, in elk geval wat overtrokken, beste collega. Zoals op vrijwel elke regel/richtlijn/(dringend) advies zijn er uitzonderingen die deze bevestigen of ontkrachten. Het zij zo. Case closed?– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door KlaasZ4usV (overleg · bijdragen)
De stelling geen buigings-e indien onderwerp mannelijk is van (woord)geslacht en (onnodig) dreigen met een bewerkingsoorlog geven toch wel aan dat je vond dat het zo moest. Maar ik begrijp dat je het inmiddels eens bent met deze en deze analyses? Encycloon (overleg) 19 mrt 2019 12:26 (CET)
Het klopt dat beide vormen om een bijvoeglijk(e) naamwoord te vormen goed(e) taalkunde is, maar om nu een vorm die afwijkt binnen 1 artikel te prefereren boven een niet-afwijkende lijkt meer op pesterij en/of uitlokken dan het verdedigen van (om met collega VanBuren te spreken) een draak van een regel.[1] Ave, Klaas `Z4␟` V:  19 mrt 2019 15:21 (CET)
Het patroon dat in die uitspraak werd vastgesteld betreft opmerkingen op overlegpagina's die veelal geen of nauwelijks betrekking op de discussie hebben, en waarin een groep andere gebruikers verwijten wordt gemaakt die niet worden onderbouwd of van zulke algemene aard zijn dat onderbouwing vrijwel onmogelijk zou zijn. De Commissie oordeelt dat dergelijke generalisaties en niet onderbouwde beschuldigingen een vorm zijn van sfeerbederf. Ze zorgen ervoor dat andere gebruikers het animo verliezen aan Wikipedia bij te dragen en mogelijk zelfs het project de rug toekeren. Daarom zijn dergelijke opmerkingen schadelijk voor de opbouw van het project.. Een collega beschuldigen van 'pesterij en/of uitlokking' gaat ver over de grens van wat de Arbcom uitspraak jouw verboden heeft. Ecritures (overleg) 19 mrt 2019 16:13 (CET)
Wat was dan de hoofdreden om een bewerking die niet fout is zonder redelijk argument terug te draaien, beste Ecritures? Het verdedigen van mijn eigen acties mag toch wel hoop ik? Als dat niet mag zouden de drie leden van de arbitragecommissie die deze zaak behandelden wel erg rigide zijn geweest. Klaas `Z4␟` V:  19 mrt 2019 17:23 (CET)
Beste Klaas, je motiveerde je wijziging van Canadese in Canadees aanvankelijk met de ronduit foute veronderstelling dat een bijvoeglijk naamwoord geen buigings-e krijgt bij een zelfstandig naamwoord van de mannelijke kunne, en op dat moment draaide Ecritures je bewerking volkomen terecht terug. Inmiddels ben je wel met een goede reden voor die wijziging gekomen en lijkt het me dus juist dat die alsnog is doorgevoerd, maar je kunt Ecritures onmogelijk verwijten dat ze reageerde op wat je zelf aanvankelijk schreef. Dominus tecum, Matroos Vos (overleg) 19 mrt 2019 17:43 (CET)
  1. Taalcafé 6 mrt 2019 13:39, bezocht 19-3 15:23


Onprettige communicatie, toch maar eens aangepakt.[bewerken]

Hallo KlaasZ4usV,

Ik zie de discussie hierboven en de bijbehorende bewerkingen en vooral bewerkingssamenvattingen van jouw hand. Ik zie ook wat je hier schrijft.

In de, hierboven al aangehaalde, uitspraak van de Arbitragecommissie wordt aangegeven hoe de Arbitragecommissie tegen dit soort bewerkingen aankijkt. Ik heb even voor je gekeken naar het verwijderen van de gebruikerspagina van je sokpop, maar daarbij heb je zelf in de bewerkingssamenvatting Ik wil voorgoed van deze sokpop va me af - inhoud gearchiveerd - is reeds te lang geblokkeerd en ik gebruik hem nergens meer - op meta ook gevraagd ; zie op Trijnstel aangegeven, terwijl je de inhoud verving door {{delete}}. Ik kan me goed indenken dat de moderator die dit destijds heeft afgehandeld, vanwege de bewerkingssamenvatting besloten heeft om geen doorverwijzing te plaatsen. Ik zou het zelf ook niet gedaan hebben, hooguit ergens gevraagd hebben of je dat alsnog zou willen. Hoe het destijds gegaan is met je overlegpagina kan je zelf hier nalezen, mocht je daar belangstelling voor hebben.

Je uitlating op de overlegpagina van IJzeren Jan en je dreiging met een BWO (bws) zie ik niet als in lijn met De Commissie roept KlaasZ4usV op het over een kam scheren van groepen andere gebruikers en scherpe beschuldigingen die niet ondersteund worden met links en goede argumenten voortaan geheel achterwege te laten. Ook je gedraai met motivering voor het gebruik van Canade(e)s(e) (waarbij je uiteindelijk wel met een goed argument komt), draagt niet bij aan een constructieve sfeer.

Misschien zou ik het bij een waarschuwing gelaten hebben, maar in de al eerder genoemde uitspraak lees ik Indien KlaasZ4usV in de toekomst opnieuw negatieve, niet constructieve opmerkingen plaatst, kan naar keuze een blokkade van een week of van twee weken worden opgelegd, afhankelijk van de aard van de opmerkingen.. De veranderde uitspraak maakt hiervan Bij overtreding van de uitspraak dient een blokkade van minimaal een week te worden opgelegd. De blokkerend moderator kan besluiten om gemotiveerd de verhogingsregel toe te passen. Je laatste blokkade is meer dan een half jaar geleden afgelopen. De toen toegepaste verhogingsregel is hierdoor niet meer van toepassing. Omdat ik ook zie dat je wel degelijk goede[1] bijdragen kan en wil leveren, lijkt me een blok van een week voldoende signaal. Mocht je het met deze blokkade niet eens zijn, je mag hieronder inhoudelijk reageren op deze blokkade. Daarnaast weet je de Wikipedia:Arbitragecommissie te vinden en kan je hieronder een verzoek plaatsen om een blokpeiling te laten organiseren.

Ik hoop echt dat je na deze blokkade weer overgaat tot constructieve bijdragen aan deze Wikipedia en dat je je meer richt op het juist gemotiveerd verbeteren van de inhoud. Ik weet dat je het kan, maar ook dat de verleiding om je met andere dingen in te laten te vaak (te) groot voor je is.

Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 19 mrt 2019 19:04 (CET)

Van die blokpeiling maak ik graag gebruik, maar mag hem niet op de daarvoor bestemde plek zetten. De te kleine ArbCom wil ik niet lastig vallen. Is er wellicht een bereidwillige en goedwillende collega die deze blokpeiling wil organiseren graag met verwijzing naar mijn blokarchief waar een overzicht staat van de geuite dreigementen door Ecritures. Een keer 'zonder waarschuwing' blokkeren. Dit kan reglementair namelijk niet, want dient - zoals RonnieV hierboven deed - eerst op de OP van de te blokkeren collega worden gemeld. Wil iemand een blokpeiling organiseren laat ik e.e.a. zoals het volgens genoemde twee personen i elkaar steekt en spreken we elkaar weer na 26 maart 2019. Ondanks alles collegiale groeten van goede wil, Klaas `Z4␟` V:  19 mrt 2019 20:44 (CET)
Hallo KlaasZ4usV, Zoals aangegeven is de blokpeiling een van de opties die je hebt. Als jij hieronder een toelichting geeft die bij de peiling gezet kan worden, ben ik bereid om morgenochtend dan wel morgenavond op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen de benodigde handelingen te verrichten. Maar als iemand anders dat wil doen, is dat natuurlijk ook prima. Na de start geeft de gemeenschap je in 24 uur duidelijkheid over de handhaving dan wel opheffing van de blokkade, meer opties zijn er niet bij een blokpeiling. Bedenk wel: als deze blokpeiling niet in jouw voordeel uitvalt, kan je de volgende blokkade niet via een blokpeiling aanvechten. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 20 mrt 2019 00:51 (CET)

Blokpeiling betreffende collega KlaasZ4usV[bewerken]

Toelichting

KlaasZ4usV (hierna te noemen 'Klaas') is op 19 maart 2019 om ca. 8 uur 's avonds geblokkeerd door moderator RonnieV (hierna te noemen 'moderator') wegens vermeende overtreding van een ArbCom-uitspraak die hem verbiedt in de naamruimten Wikipedia: en Overleg* bewerkingen te verrichten. De geschiedenis der (toepassingen van) voornoemde uitspraak is door Klaas hier opgeslagen.

De gewraakte bewerking vond plaats in de hoofdnaamruimte, waarover discussie is gevoerd op Klaas' eigen overlegpagina. Als hij het goed begrepen heeft is deze uitgesloten (althans dat zou zo redelijkerwijs moeten zijn gezien het principe van hoor en wederhoor) van de beperking en dat is blijkbaar nog steeds het geval. Hierop is een discussie ontstaan op Klaas' overlegpagina waarin hij van mening verschilde met een aantal collegae over een kleine stijlbreuk oplossende taalkundige verandering in deze paragraaf. Door tot drie keer toe iets andere bewoordingen te gebruiken heeft Klaas getracht collega Ecritures duidelijk te maken dat zijn bewerking niet fout noch onrechtmatig is geweest, maar laatstgenoemde lijkt onvermurwbaar. De derde keer heeft een ander de bewerking teruggedraaid vermoedelijk met toepassing van de richtlijn bij twijfel niet inhalen.

Hamvraag
moeten we deze richtlijn zo stringent blijven hanteren of erkennen we dat er wel degelijk uitzonderingsgevallen bestaan waardoor we met ons allen als gemeenschap minder dogmatisch overkomen?
Was getekend Klaas `Z4␟` V:  20 mrt 2019 10:11 (CET)
Ik heb een vergeten haakje ingevoegd. Ik zal zo de pagina aanmaken, en daarin aangeven dat de blokkade niet is opgelegd vanwege een bewerking buiten de door jou aangegeven naamruimten, maar vanwege het sfeerbederf vanwege generalisaties en niet-onderbouwde beschuldigingen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 20 mrt 2019 10:25 (CET)
Zie hier voor de opgezette peiling, deze begint zo. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 20 mrt 2019 10:58 (CET)
Dank voor het opzetten. Voor het eerst sinds zo'n twee-en-half jaar weer een blokpeiling. Ik ben benieuwd, RonnieV wie gelijk gaat/gaan krijgen: Ecritures en jij of ik.
Veel wijsheid allen! Klaas `Z4␟` V:  20 mrt 2019 11:30 (CET)
Sorry Klaas, maar ik vind je motivatie niet overtuigend voor een blokkade die is opgelegd wegens niet-constructieve opmerkingen. Naamruimten en de BTNI-regel hebben daar niets mee te maken. Daarbij heb ik je wijziging juist weer teruggezet met verwijzing naar de uitzondering op BTNI. Encycloon (overleg) 20 mrt 2019 11:33 (CET)
Neem me vooral niet kwalijk, maar dat is niet erg consistent: in het begin was je het eens met Ecritures, maar terwijl de meeste mensen slapen draai je 180 graden om en ben je het met me eens dat er sprake was van stijlbreuk. Natuurlijk staat het je vrij om van mening te veranderen, maar het moment waarop kan beter. Door je stemgedrag ben je weer teruggedraaid richting het standpunt van voornoemde moderator die vindt dat alleen ik de goede sfeer steeds naar beneden haal. Klaas `Z4␟` V:  20 mrt 2019 11:50 (CET)
die vindt dat alleen ik de goede sfeer steeds naar beneden haal. lijkt mij een treffend voorbeeld van de manier waarop je (negatief) communiceert. In mijn motivering bij de blokkade heb ik nadrukkelijk aangegeven dat ik ook positieve bijdragen van jou zie. Dat jij nu geblokkeerd bent, is omdat ik nu bij jou ongewenst gedrag signaleer. Dat wil niet zeggen dat jij de enige bent in deze gemeenschap die de goede sfeer naar beneden haalt. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 20 mrt 2019 12:06 (CET)
Precies. Mijn stem gaf alleen het standpunt aan dat de door RonnieV aangehaalde opmerkingen onnodig niet-inhoudelijk en negatief gesteld waren en dat de blokkade daarom gerechtvaardigd is. De peiling gaat er niet over of jij de enige bent. Voor de helderheid: ook ik zie zeker je positieve bijdragen, maar die kunnen de aanleiding voor de blokkade naar mijn mening niet tenietdoen. Encycloon (overleg) 20 mrt 2019 12:16 (CET)
  • KlaasZ4usV, let op: je bespreekt nu dingen die verder gaan dan je huidige blokkade, zoals de bewerking van Encycloon rondom de Canade(e)s(e) broeder. Wacht daarmee totdat je blokkade is afgelopen, anders moet ik ook je mogelijkheid om je overlegpagina te bewerken intrekken. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 20 mrt 2019 12:06 (CET)
  • Beste KlaasZ4usV, De uitslag blokpeiling is bekend. Meer mensen hebben aangegeven dat zij tegen opheffing van de opgelegde blokkade zijn dan voor. Hierdoor blijft de blokkade staan. Door deze niet-gehonoreerde blokpeiling kan jij bij je eerstvolgende blokkade geen blokpeiling aanvragen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 21 mrt 2019 11:32 (CET)