Overleg gebruiker:Richardkiwi

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Ik heb alle versies (behalve de laatste) van de gp verwijderd. Bas (o) 3 dec 2014 22:15 (CET)

Ok bedankt Basvb. - Richard KiWi Overleg 11 dec 2014 16:00 (CET)

Betreffende mijn blokkade: ik kan dit vandalisme niet terugdraaien en geen fijne feestdagen wensen aan een aantal gebruikers die ik dat toewens. - Hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. A very merry Christmas and a happy new year. - Richard KiWi Overleg 23 dec 2014 18:50 (CET)

Dank voor de melding! Ik ga er naar kijken. Josq (overleg) 23 dec 2014 18:53 (CET)
Ik zag Paul K. al, maar toch bedankt! - Richard KiWi Overleg 23 dec 2014 18:54 (CET)

Vanwege mijn blokkade kan ik de 'spamref' op Tramadol niet verwijderen en de bewerking niet markeren.. Een prettige jaarwisseling, - Richard KiWi Overleg 30 dec 2014 12:39 (CET)

Tijdens een blokkade is het niet de bedoeling om dit soort berichten achter te laten. Ik heb daarom de blokkade aangepast. Sjoerd de Bruin (overleg) 30 dec 2014 14:48 (CET)
Beste Sjoerddebruin, ik acht dergelijke overlegbijdragen constructief, ze komen de encyclopedie ten goede. Daarom zou hier WP:NAR toegepast moeten worden. Mijn verzoek zou zijn om of de overlegpagina weer open te zetten, of om anders de blokkade om te zetten naar een bepaalde tijd. Bij een open overlegpagina is het uiteraard aan Richardkiwi om zijn bijdragen strikt constructief te houden, maar dat heeft hij totnogtoe gedaan. Josq (overleg) 30 dec 2014 15:09 (CET)
Eens... JurriaanH (overleg) 30 dec 2014 15:19 (CET)
Tang. Varken. Dierenmishandeling.
Niet eens een kwestie van WP:NAR, maar communicatie ivm de blokkade en daarom gewoon toegestaan. Da Rules: Bij misbruik van de openstaande overlegpagina wordt ook deze meegeblokkeerd. Van misbruik was hier in de verste verte geen sprake. Kleuske (overleg) 30 dec 2014 15:25 (CET)
Het is algemeen bekend dat een overlegpagina tijdens een blokkade alleen bedoeld is voor overleg over deze blokkade. Sjoerd de Bruin (overleg) 30 dec 2014 15:33 (CET)
Nou nee. Het is algemeen bekend dat bij misbruik de OP ook gesloten kan worden. De onus probandi ligt dan bij de blokkerend mod, die aannemelijk moet kunnen maken dat er van misbruik sprake is ipv een goedwillend verzoek in de geest van de encyclopedie. Kleuske (overleg) 30 dec 2014 15:42 (CET)
Het gaat er niet om of de bijdragen constructief zijn, ze hebben gewoon helemaal niks te maken met de blokkade zelf. Dit is het tweede terugdraaiverzoek in twee week, hoeveel kunnen er nog volgen? Tevens helpt het niet veel als ik voor mafketel wordt uitgemaakt in een e-mail. Sjoerd de Bruin (overleg) 30 dec 2014 15:32 (CET)
E-mail is off-wiki en de meeste readers hebben een nuttige functionaliteit waarmee je mailtjes van een bepaalde origine direct naar /dev/null verplaatst. Desnoods kun je hem verwijzen naar een canon van Mozart (nou, ja... de tekst in ieder geval) in bes-majeur. Wat ik in de richtlijnen voor moderatoren lees en wat ik on-wiki (d.i. hierboven) aantref laat een blokkade van deze pagina niet toe. Hoeveel verzoekjes er ook volgen. Kleuske (overleg) 30 dec 2014 15:38 (CET)
Ik vind dat Kleuske hier helder en overtuigend argumenteert - de verwijzingen naar varkens en canons daargelaten. Ik zou daarom besluiten om de overlegpagina weer open te zetten, maar eerst geef ik collega Sjoerddebruin graag de gelegenheid om eventuele tegenargumenten alsnog uiteen te zetten. Een verwijzing naar wat "algemeen bekend" is, is te vaag. Misschien is er een betere onderbouwing, maar die kan ik zo gauw niet vinden, ook niet aan de hand van de stemming die ooit over dit onderwerp is gehouden. Josq (overleg) 30 dec 2014 15:49 (CET)
Ummm... Josq... De verwijzing naar het varken vond plaats in een doodnormale nederlandse zegswijze in telegramstijl (het slaat als een tang op een varken), het ander een goedgemeende (hoewel licht ironische) raadgeving: negeer hem (of laat de software het voor je doen) of zeg hem dat hij het dak op kan. Kleuske (overleg) 30 dec 2014 15:57 (CET)
Krijgt tenminste iemand toch gelijk... Rolling on the floor Maasje ? 30 dec 2014 16:14 (CET)
Voor wat het waard is: ook ik ben ervan overtuigd dat hier geen sprake was van misbruik maar integendeel van een zeer goedbedoelde poging de encyclopedie tegen misbruik te beschermen. De uitleg dat een OP tijdens een blokkering uitsluitend gebruikt mag worden voor overleg over de blokkering, is een mogelijke maar erg eenzijdige en starre, naar mijn smaak. Met name de constatering dat er geen misbruik is gemaakt, zou eigenlijk reden moeten zijn om onmiddellijk over te gaan tot het weer openzetten van deze pagina voor de gebruiker. In z'n algemeenheid zijn regels er om een doel te bewerkstelligen maar geen doel op zich. Ik zie geen enkel doel dat met het toepassen van deze uitleg van de regel gehaald wordt. WIKIKLAAS overleg 30 dec 2014 17:33 (CET)
Tja, wat is star? Merk op dat het openlaten van de overlegpagina door de RVM uitsluitend wordt afgedwongen in het geval van korte blokkeringen. Voor blokkeringen van langere duur en OT-blokkeringen wordt deze mogelijkheid zelfs niet genoemd. Voor zover de overlegpagina wél genoemd wordt in de rvm, wordt vermeld dat dat uitsluitend dient voor "eventueel overleg over de blokkade". Misbruik van die mogelijkheid bestaat derhalve uit ál het andere dan overleg over de blokkade. EvilFreD (overleg) 30 dec 2014 17:51 (CET)
Een oud geval (2010) [1]. Of dit helemaal hiermee vergelijkbaar is laat ik even in het midden, maar hier wordt dus duidelijk gesteld dat een geblokkeerde gebruiker volgens de formele regels tijdens zijn blokkade op zijn OP niet mag overleggen over andere zaken (ik heb dit zelf ook wel eens te horen gekregen bij gelegenheden dat ik geblokkeerd was). In het geval waar het toen om ging werd de blokkade van de betreffende gebruiker zelfs verdubbeld wegens "misbruik van OP" De Wikischim (overleg) 30 dec 2014 19:19 (CET)
Het is heel simpel. De gemeenschap heeft ermee ingestemd dat in principe een kort geblokkeerde gebruiker diens OP mag bewerken maar dan wel om te overleggen over de blokkade. Herhaaldelijk is door Richardkiwi voor andere zaken de pagina bewerkt (o.a. [2], [3], [4], [5], [6] en [7]) en dan komt toch echt een keer het moment dat die mogelijkheid wordt ingetrokken zoals ook al bij tal van andere gebruikers gedaan is die tijdens een blokkade die pagina bwerkten zonder dat het ging over de blokkade. Het aanpassen van de blokkade door Sjoerddebruin zodat Richardkiwi die pagina niet meer kan bewerken is gedaan volkomen volgens de letter en de geest van die door de gemeenschap bepaalde richtlijn. - Robotje (overleg) 31 dec 2014 11:56 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── In geen enkel van de hier aangehaalde 6 gevallen zie ik ook maar enige vorm van ongewenst bewerken van de OP, laat staan misbruik. Ik zie daarentegen wel een goedbedoelde waarschuwing voor spam. Ik kan me niet voorstellen dat het in de geest van de door de gemeenschap bepaalde richtlijn is om dan de OP af te sluiten. De gemeenschap zal toch vooral het doel nastreven om de encyclopedie te beschermen tegen schade of onrust. Er is hier hooguit heel star naar de letter geblokkeerd. En dat geeft meer onrust dan wanneer er gewoon was bedankt voor de waarschuwing, en verder niks. WIKIKLAAS overleg 31 dec 2014 12:21 (CET)

Misschien kunt u dat niet, maar ik wel. Een geblokkeerde gebruiker gebruikt zijn OP voor andere zaken dan overleg over die blokkade, met als gevolg dat de OP wordt afgesloten. Dat lijkt mij volgens de regels niet meer dan redelijk. En geenszins "star". Ik sta als "normale" gebruiker (niet-mod) dan ook volkomen achter Sjoerd. En ik kijk letterlijk met verbijstering hoe sommige moderatoren toch ieder gaatje proberen te benutten om dit terug te draaien. Tja, dat veroorzaakt misschien juist onrust !? P.S.: Richard, beschouw dit niet als een afrekening op persoonlijk vlak. Zo gauw de blokkade is afgelopen, ingekort of wat dan ook, welkom terug. Maasje ? 31 dec 2014 12:45 (CET)
Hoi Wikiklaas, tot begin 2010 was het op de Nederlandstalige Wikipedia voor een geblokkeerde gebruiker niet mogelijk om welke pagina dan ook te bewerken. Voor Wikipedia's in andere talen was dat wel mogelijk binnen bepaalde grenzen. Op initiatief van Akoopal is toen een voorstel ter stemming gebracht om geblokkeerde gebruikers op de nl-wiki toch in bepaalde situaties hun OP te kunnen bewerken. In de overlegpagina gaf de indiener aan "Dat de OP alleen gebruikt word voor relevante discussie lijkt mij eigenlijk buiten kijf." en in die context dient dan ook de opmerking "Hierbij wordt de overlegpagina opengelaten voor eventueel overleg over de blok. .. Bij misbruik van de openstaande overlegpagina wordt ook deze meegeblokkeerd." gelezen te worden. De gemeenschap heeft ingestemd met het voorstel met die restrictie. - Robotje (overleg) 31 dec 2014 13:06 (CET)
De gebruiker is geblokkeerd zodat hij Wikipedia niet meer kan bewerken. Vervolgens wordt toegestaan dat de gebruiker Wikipedia toch kan bewerken (zij het indirect via derden die zijn overlegpagina lezen). Dan mist de blokkade toch zijn doel? Gebruiker heeft acties gedaan die schadelijk worden geacht voor de encyclopedie en is derhalve geblokkeerd. Dan behoort de gebruiker op geen enkele manier nog bewerkingen te doen op Wikipedia. Dat de overlegpagina is opengelaten voor overleg over de blokkade, is mijn inziens een toegestane uitzondering, omdat op die manier er transparant overlegd kan worden over de blokkade. Mbch331 (Overleg) 31 dec 2014 15:16 (CET)
Laat er geen misverstand over bestaan: ik vind het terecht dat RichardKiwi geblokkeerd is. En ik ben voldoende bekend met de geschiedenis van het gebruik van een OP tijdens een blokkering. Maar ik kan geen belang van de encyclopedie ontdekken dat gediend wordt met het dichtgooien van een OP nadat daar een mededeling werd gedaan die in het belang van de encyclopedie was. WIKIKLAAS overleg 31 dec 2014 15:32 (CET)
Er is ook een consequentie: RichardKiwi kan nu dus inderdaad ook z'n blokkering hier niet meer bespreken, terwijl er een verzoek bij de ArbCom loopt. Dat iemand die via z'n OP schimpt, belastert en weet ik wat niet meer, die mogelijkheid wordt ontnomen, daar kan ik inkomen. Maar net zo goed als dat iemand niet geblokkeerd moet zijn als er twijfel over de reden daarvoor is, moet iemand volgens mij het voordeel krijgen als er geen misbruik van de OP wordt geconstateerd. WIKIKLAAS overleg 31 dec 2014 15:40 (CET)
Mbch331 verwoordt het uitstekend. Deze gebruiker heeft momenteel geen bewerkingsrechten en tracht dat toch te omzeilen. Het feit dat hij melding maakt van bepaalde dubieuze edits in de hoofdnaamruimte is in strijd met de regels voor gebruik van de OP tijdens blokkade, punt uit. Ook al meldt hij 100 vandalistische bewerkingen; het is ook in het belang van de encyclopedie dat bepaalde afgesproken regels gewoon worden nageleefd i.p.v. die aanhoudend proberen op te rekken. Dat als gevolg daarvan Richards OP wordt dichtgezet, en hij dus niet meer op zijn blokkade kan reageren, is uitsluitend aan hemzelf te wijten. Als we dit toestaan is het hek van de dam, m.i. is deze OP-blokkade absoluut gerechtvaardigd en zeker geen grensgeval. Maasje ? 31 dec 2014 16:30 (CET)

Schaak[bewerken]

Beste Richardkiwi, er is een nieuw schaakpartijtje begonnen. Groet, Peve (overleg) 24 jan 2015 11:36 (CET)

Hoi Peve, heb je goed naar deze OP gekeken voordat je dit plaatste? Lijkt me van niet. De Wikischim (overleg) 28 jan 2015 15:25 (CET)

Foto[bewerken]

Beste Richard, mijn moeder heeft een verhalenbundel geschreven. Zou zij je foto van Huis ter Duin vrij kunnen gebruiken? Alvast bedankt voor je reactie! Hartelijke groet, Truus de Vries (truusdevries1986 at gmail punt com) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Truusdevries1986 (overleg · bijdragen)

Uw gebruikersnaam wordt gewijzigd[bewerken]

Aan eenieder die dit leest: zie de mededeling onmiddellijk onder dit bericht. WIKIKLAAS overleg 30 mrt 2015 00:07 (CEST)

18 mrt 2015 05:38 (CET)

Mededeling: het bericht over de accounthernoeming gaat over het account Richardkw. Diens GP en OP zijn momenteel redirects naar respectievelijk de GP en OP van Richardkiwi. De bot die de notificatie over de hernoeming plaatste, volgde die redirects. Inmiddels is bekend dat de bot daardoor op nogal wat gebruikersaccounts die helemaal niet hernoemd hoeven te worden, een dergelijk bericht heeft achtergelaten. Richardkiwi verzocht me per e-mail of ik een mededeling van deze strekking hier wilde plaatsen. Dat leek me een zinvol verzoek, en ik voldoe daar dan ook graag aan. Het spijt me dat ik het bericht niet eerder zag. Richardkiwi verzocht me dit namelijk al op 19 maart maar ik las het pas vandaag. WIKIKLAAS overleg 30 mrt 2015 00:07 (CEST)