Overleg gebruiker:Tjako/Archief Juli 2008

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pas op: deze pagina bevat gearchiveerd overleg van de maand JULI 2008. Gelieve hierin niet meer te editten.

Dobry Dzien[bewerken]

Even voor de verbetering het is "Dobry Dzien" en niet "Dobry Den". Mateusz van Lemmolland 1 jul 2008 02:31 (CEST)

In elk geval welkom dus ;) Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 1 jul 2008 02:35 (CEST)
Succes met je break. Mateusz van Lemmolland 1 jul 2008 02:44 (CEST)
Srdecne dekují. Ik heb het een beetje gehad hier voorlopig en ga binnenkort vakantie vieren. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 1 jul 2008 02:46 (CEST)
We hebben een misverstand want ik kan geen Tsjechisch maar Pools. Dus het zal wel "Dobry Den" moeten zijn in het Tsjechisch, maar "Dobry Dzien" in het Pools. :D Mateusz van Lemmolland 1 jul 2008 02:49 (CEST)
Sja.... die interwiki's ook.... :) Anyway (Engels voor 'hoe dan ook') welkom dus en hoop dat je een fijne tijd hebt op de Nederlandstalige wiki. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 1 jul 2008 02:51 (CEST)
Ik hoop ook dat jij een fijne tijd zal hebben op de Nederlandse Wikipedia na je break. :) Mateusz van Lemmolland 1 jul 2008 02:54 (CEST)
Het leuke is dat ik altijd een fijne tijd heb, zowel voor/tijdens en na de break. Zelfs bij alle minder fijne dingen des levens. Sja, ik ben te positief ingesteld denk ik Knipoog. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 1 jul 2008 02:57 (CEST)

Einduitslag van Oscar's afzetting[bewerken]

Kun je de conclusie van de einduitslag over Oscar's afzetting even beter formuleren? Zie Overleg Wikipedia:Afzetting moderatoren. Dank! Anoko 1 jul 2008 09:37 (CEST)

Nee. Dat is mijn conclusie als peilcoordinator en die is helder. Net als de einduitslag daar vlak boven helder is.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 1 jul 2008 12:01 (CEST)
Tjako, je hebt al behoorlijk wat peilingen, stemmingen etc. op de wiki georganiseerd. Je lijkt hierin zelfs kampioen. Ik heb je nog niet één keer kunnen betrappen op een objectieve formulering van de stemopties en/of een objectieve conclusie van de uitslag. Mijn vertrouwen in jou als peilings- of stemmingscoordinator is werkelijk nul komma nul. Doe s.v.p. mij en anderen een groot plezier en organiseer dit soort zaken niet meer op de wiki. Ik heb weinig aan EXCUUS met koeieletters wanneer je toch "gewoon lekker doorgaat waarmee je bezig bent". Dit duidt erop dat je weet dat je zaken anders zou kunnen doen, maar dat de (goede) wil daartoe ontbreekt. Chris(CE) 1 jul 2008 22:02 (CEST)
Ieder zijn mening. Leven en laten leven, Chris. De stemopties objectief formuleren als het Reglement onduidelijk is, is onmogelijk, vandaar mijn duidelijke formulering over wat geldige stemmen zijn en welke geteld worden aan het begin van de peiling. De onduidelijkheid over of Palliser's stem geldig is kan ik niet alleen en objectief bepalen, wederom op grond van het slecht geformuleerd Reglement. Vandaar de zo objectief mogelijke uitkomst, dat geldigheid van die stem niet vaststaat. De Einduitslag is daarbij zo objectief mogelijk gegeven in getallen, gevolgd door de conclusies die ondergetekende daaraan verbindt. Verdere discussie over interpretatie van de einduitslag vindt reeds plaats, en daarin heb ik getracht e.e.a. te verduidelijken. Svp uitgaan van goede wil dus. Ik kan ook zaken anders doen, door ook met PA's te gaan strooien en politiek te gaan bedrijven, en op IRC te gaan koehandelen, en cross-wiki mensen gaan stalken, en op de man te spelen en discussies te verrookgordijnen, en richtlijnen negeren (al ben ik geen mod, dus dan wel zonder knopjes). Doe ik niet. Ik ben steeds zo beleefd mogelijk gebleven, en tracht beargumenteerd bij te dragen. Wel ben ik een kritische gebruiker, die niet alles voor zoete koek slikt, dus doe ik dan mijn best dat aan de kaak te stellen waarvan ik denk dat het te gortig is. Moet kunnen.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 1 jul 2008 22:14 (CEST)
Hoezo is het objectief formuleren van stemopties onmogelijk als het reglement onduidelijk is? Waar het mij om gaat is dat je veel te sturend optreedt in dergelijke zaken. De andere zaken die je hierbij haalt ("ook met PA's te gaan strooien en politiek te gaan bedrijven, en op IRC te gaan koehandelen, en cross-wiki mensen gaan stalken, en op de man te spelen en discussies te verrookgordijnen, en richtlijnen negeren") klinken leuk, maar hebben in feite geen enkele relatie tot mijn verzoek om peilingen en stemmingen aan anderen over te laten. Chris(CE) 1 jul 2008 22:28 (CEST)
Elke gebruiker heeft de mogelijkheid een peiling of stemming of desysop procedure te starten. Die keren dat ik van dat instrument gebruik heb gemaakt heb ik dat niet licht gedaan, en heb ik het gedaan met de insteek dat het nodig was om de encyclopedie verder te helpen, constructief dus. Ik zou omgekeerd anderen eens willen verzoeken op te houden met mij van alles voor de voeten te gooien alsof ik me misdraag. DAT is namelijk bezijden de waarheid. Vriendelijke groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 1 jul 2008 22:33 (CEST)
Tjako, ik heb het er niet over dat je je zou misdragen. Het is mij een raadsel waar je dat denkt te lezen. Ik heb ook niet gesteld dat jouw inbreng (vanuit jouw perspectief) anders dan constructief zou zijn bedoeld. Waar het om gaat is dat je herhaaldelijk hebt aangetoond niet in staat te zijn om objectief een stemvoorstel te formuleren en/of objectief een conclusie te plaatsen. Het maakt daarbij onderhand niet meer uit of het om onwil of onkunde gaat; het lukt je gewoonweg niet. Dan is een verzoek om peilingen/stemmingen voortaan aan anderen over te laten toch niet zo gek? (tip: check voordat je op opslaan klikt eerst of het antwoord ook werkelijk een antwoord is op de gestelde vraag) Chris(CE) 1 jul 2008 23:16 (CEST)
Hoi Chris, het ene hangt met het andere samen. Lees svp even de zich ontspinnende discussie n.a.v. de desysop-aftermath. Ik moet de eerste stemcoordinator of peilcoordinator nog ontmoeten waarop geen kritiek was, overigens, tenzij het gaat over mineure zaken als of we koffie of thee lusten, of bij peilingen of stemmingen waar de regels wel redelijk duidelijk zijn, zoals ingeval van herbevestiging van moderatoren (hoewel een oplettende lezer ook daar procedureel kritiek op kan hebben, maar ik bemoei me daar maar even niet ook nog mee). Een coordinator moet binnen rammelende regels altijd keuzes maken. Dat trachtte ik derhalve zo consentieus mogelijk te doen. Jij mag uiteraard denken dat anderen het beter kunnen. Eerst zien, dan geloven. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 1 jul 2008 23:27 (CEST)

Taal[bewerken]

Tjako, oscar zullen we maar niet verder lastig vallen. In jouw reactie op zijn gebruikersruimte geef je aan dat mijn conclusie onjuist is (en dat je hem daarom niet deelt). Je geeft echter niet aan waar dan naar jouw idee de fout zit. Dat maakt argumenteren vanzelfsprekend onmogelijk.
Voor de goede orde: de arbcom besloot het volgende. De duur van dit mentoraat bedraagt 6 maanden, waarna de mentor de zaak opnieuw zal evalueren. Hij zal besluiten het mentorschap op te zeggen, verder te zetten of de zaak opnieuw aan de arbitragecommissie voor te leggen middels een nieuw verzoek indien de problemen blijven aanhouden. In de tweede zin staat toch heel duidelijk dat de mentor kán besluiten om het mentoraat voort te zetten? Als je het met me oneens geef dan alstublieft aan waarom; 'omdat het onjuist is' is net ietsjes te beknopt voor mij om jouw redenering (indien aanwezig) te kunnen volgen. Bob.v.R 2 jul 2008 23:16 (CEST)

Hoi Bob, ja dat kan een mentor wel eenzijdig besluiten, maar of het dan zin heeft is een tweede. Zeer onduidelijk is namelijk of het mandaat daarvoor aanwezig is. Overigens: een mentor (a trusted friend, counselor or teacher, usually a more experienced person) (volgens de Engelse wikipedia) dient wel geaccepteerd te worden door de gementorde (die wellicht dan ook trusted friend, gecounselde, pupil, usually a less experienced person is), anders is mentoraat onzinnig. Als ik een leraar kies of een mentor of coach, verwacht ik dat ik iets kan leren. Als ik die verwachting niet heb neem ik er geen les. Voorts zij opgemerkt dat de mentor niets van het gedrag van een echte mentor laat zien. Er wordt niet opgetreden als vriend, raadgever, leraar of ervaren persoon, maar als dicteerder van beslissingen, waar gementorde niets mee opschiet, en die overduidelijk geen leerervaring bewerkstelligen bij de leerling, omdat daarvoor de vertrouwensbasis wederzijds ontbreekt, of onjuiste methodieken worden opgezet en gevolgd. Voorts is er dan de 'letter' van de arb.com. uitspraak, die stelt dat mentoraar op 29 maart afliep, en een eventueel mentorSCHAP al dan niet bij oscar neerlegt als BESLISSING van OSCAR (dus zonder dat de arb.com. inhoudelijk verder bemoeienis heeft), zonder te specificeren wat dat mentorSCHAP dan vervolgens zou moeten inhouden. Daarmee kreeg oscar een carte blanche om maar te doen wat hem goeddunkte. Superpowers dus, en zonder dat ook maar 1 seconde is geëvalueerd of de pupil daar iets mee kan of iets van zou kunnen leren. Aangezien alle gebruikers gelijk zijn in principe schiep dit dus een grote vorm van discriminatie, waar oscar als god kon regeren, en Guido gekooid (en diverse keren geblokt en gepiepeld) werd, waarbij vervolgens ook nog eens een oneerbiedig gezegd KGB-achtig archief ontstond, omdat elke vermeende misstap aan de mentor gemeld diende te worden. Voorts werd zelfs door de mentor archivering aan een gebruiker ontzegd, waarbij een zware PA werd teruggeplaatst door de mentor. Ook maakte de mentor zich recentelijk schuldig aan het creeëren van een dubbele 'boekhouding', hetgeen zaken nodeloos compliceert en de keten van acties en reacties uiteen reet. Tenslotte merk ik op, dat de laatste tijd ik niet de enige ben die bezwaren ziet in het mentorschap, en wijs ik nog op de zaak met 5 toevoegingen die ik bij de arb.com. aanhangig heb gemaakt. Ik zal dus niet alle reeds eerder gegeven argumenten hier wederom herhalen om 'lappen tekst' te vermijden. Het moge duidelijk zijn dat dit mentoraat zijn langste tijd gehad moet hebben. groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 2 jul 2008 23:39 (CEST)
Goed, je kan het oneens zijn met de arbcom-uitspraak, en je kan problemen hebben met de wijze waarop oscar het mentoraat invult. Maar we zijn het er kennelijk over eens dat oscar wel opereert binnen de kaders zoals die zijn aangegeven door de arbcom.
Dat je je mening geeft is natuurlijk mogelijk (verzoek: graag beknopt en niet continu herhalen; de irritaties die je hiermee oproept zouden duidelijk moeten zijn), maar waar ik wél ernstig bezwaar tegen maak is het continu suggereren door Guido en jou dat het mentoraat niet 'legaal' zou zijn. Strijd dan alstublieft eerlijk en met open vizier: erken ruiterlijk dat oscar 100% opereert binnen de door de arbitragecommissie gestelde kaders, en geef dan daarnaast (beknopt) je mening over de manier van invullen.
Tot zover mijn mening over het gehakketak op oscar's OP. Groet, Bob.v.R 2 jul 2008 23:54 (CEST)
Nee je leest het anders dan ik het bedoel: ik vind juist dat oscar zelf regels verzint, en niet de kaders van de arb.com.volgt. De arb.com. besliste dat mentoraat eindigde op 29 maart. Oscar beslist vervolgens dat hij mentor wil blijven (onder dezelfde voorwaarden zoals het mentoraat voor 29 maart geldde). Dat is wat anders dan dat dat legaal zou zijn. Zover strekte de arb.com. uitspraak namelijk niet. Oscar begaf zich dus buiten de kaders. En ver ook. Overingens is het merkwaardig dat je eerst vraagt om méér uitleg, en me dan verwijt dat ik teveel uitleg geef.... Voorts kan je inhoudelijk mijn kritiek op de manier van invullen terugvinden in de mentoraatspaginageschiedenis of in de schaduwboekhouding van die pagina. tot slot: ik heb ALTIJD met open vizier gestreden, (ook jou wel bekend!) dus die opmerking negeer ik gevoeglijk. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 jul 2008 00:10 (CEST)
Tjako, je zegt hier dus op 2 jul 2008 23:39 (CEST) dat volgens jou de arbcom aan oscar een carte blanche heeft gegeven. Carte blanche. Oscar mag dus doen wat hem goeddunkt, in jouw interpretatie van de arbcom-uitspraak (inclusief de verlenging na 29 maart). Okay.
En toch slaagt volgens jou (althans dat zeg je op 3 jul 2008 00:10 (CEST)) oscar erin om buiten de kaders van de arbcom te treden. Zoveel interne tegenspraak wordt mij teveel. Ik geef het op.
Daarnaast stel ik vast dat je de arbcom-uitspraak, waar ik je twee keer op heb gewezen (De duur van dit mentoraat bedraagt 6 maanden, waarna de mentor de zaak opnieuw zal evalueren. Hij zal besluiten het mentorschap op te zeggen, verder te zetten of de zaak opnieuw aan de arbitragecommissie voor te leggen middels een nieuw verzoek indien de problemen blijven aanhouden.) voor de afwisseling weer eens 100% negeert.
Maar sta mij dan wel toe je niet meer serieus te nemen. Ik had het graag anders gezien, maar het gedraai wordt me nu echt teveel. Dat je je mening geeft is prima, maar als dat ten koste gaat van de waarheid, en als je denkt door jezelf tegen te spreken je doelen te moeten bereiken, dan haak ik echt af. Groeten, Bob.v.R 3 jul 2008 00:33 (CEST)
Jammer dat je afhaakt, want de essentie is nu juist de door jou geciteerde zinsnede. Dat is een CRUX in deze discussie, naast het feit dat Guido allang geen mentorschap accepteert, waarover jij je dan weer angstvallig stil houdt, en naast het feit dat oscar zijn 'carte blance' (mocht die onverhoopt door een wonder van tekstinterpretatie door de arb.com. ondersteund worden) zwáár heeft misbruikt. ik heb vaker mensen zien weglopen bij discussies, dat vind ik persoonlijk een zwaktebod.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 jul 2008 00:54 (CEST)
Leestip: kijk eens waarom ik afhaak. Bob.v.R 3 jul 2008 02:58 (CEST)

Verwijderingsnominatie Wikipedia:Vrijwillige bemiddelaars/Tjako/Zaak Palliser[bewerken]

Beste Tjako, één of meerdere pagina's die u hebt gestart zijn genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat iemand het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Wikipedia:Vrijwillige bemiddelaars/Tjako/Zaak Palliser. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20080702 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. Als u vragen hebt, kun u die stellen op Help:Helpdesk. --E85Bot 3 jul 2008 02:03 (CEST)

Mij bekend en schandalig! Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 jul 2008 02:04 (CEST)

ArbCom-verzoek[bewerken]

Hoi Tjako, het verzoek van Guido kan gericht worden aan Arbcom.svg. Het beste kan hij het zelf even mailen. Groet, Erwin(85) 3 jul 2008 11:23 (CEST)

Het bericht is uiteraard ook aan de commissie gemaild. Wat mij betreft kan de beveiliging van de pagina af, dan zal ik het verzoek daar zelf plaatsen. Ik zou Tjako willen vragen om voortaan iets terughoudender te zijn met dit soort dingen. Het kan geen kwaad om bijv. even de commissieleden te vragen of zij het verzoek kunnen plaatsen als ze het ontvangen hebben. Dat de "werkzaamheden" zijn opgeschort betekent niet dat dit soort administratieve klussen onmogelijk is: daar is geen overleg voor nodig, dat kan gewoon worden gedaan. Paul B 3 jul 2008 12:01 (CEST)
Staat ergens dat een verzoek niet namens iemand anders kan worden ingediend? Zo ja heb ik dat even gemist.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 jul 2008 12:12 (CEST)
Het ligt voor de hand dat verzoeken op die pagina bij grote voorkeur door de indieners zelf worden geplaatst, zodat te allen tijde duidelijk is dat de vermeende indiener ook de werkelijke indiener is. Ook wordt in artikel 6 duidelijk gezegd dat een geblokkeerde gebruiker een verzoek per email of IRC kan indienen, en wordt er niet gesproken over het door een andere gebruiker laten indienen van een verzoek namens de geblokkeerde gebruiker. Het wordt niet expliciet verboden, maar het is ook niet geheel volgens de procedure. Paul B 3 jul 2008 12:20 (CEST)
Ik dacht dat elke gebruiker een verzoek kon indienen. Het revertgedrag door enige mods is in mijn ogen dan ook nogal voorbarig. Overigens blij dat de arb.com. het verzoek nu nogmaals geplaatst heeft. Probleem opgelost. (Alleen de vage regeltjes weer he? ...) groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 jul 2008 12:23 (CEST) P.S. dit verzoek overlapt overigens met mijn staande verzoek (met name toevoeging 6). FYI.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 jul 2008 12:24 (CEST)
Beste Tjako, elke gebruiker kan een verzoek indienen, dat is duidelijk, en dat kan ook een derde zijn. Hier echter diende een derde namens iemand een verzoek in. Jij diende echter geen eigen verzoek in namens jezelf ten behoeve van Guido den Broeder, maar namens Guido den Broeder. Dat is iets anders, en het levert mogelijk problemen op wat de authenticiteit van het verzoek betreft. Daarom liever niet op die manier als het enigszins mogelijk is. Paul B 3 jul 2008 13:15 (CEST)
Dat begrijp ik, omdat e.e.a. omslachtiger is. Ik had de authenticiteit overigens kunnen bewijzen zoals aangegeven, dus was dat geen probleem geweest. ik snap ook dat 'liever' de gebruiker zelf het doet, maar als die via de wiki zelf niet kan emailen zou er een probleem kunnen zijn. Ik zou er overigens voor pleiten, net als op veel buitenlandse wikipedia's dat de O.P. van een gebloke gebruiker zelf NIET onder het blok valt voor die gebruiker, zodat er in elk geval communicatie mogelijk blijft via die O.P. Kwestie van softwarematig iets instellen dacht ik. Groet,Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 jul 2008 13:25 (CEST)

dAb[bewerken]

Borgdorff is op de Zweedse wikipedia voor een jaar geblokkeerd. Wammes Waggel 3 jul 2008 18:29 (CEST)

Waar je maar lol aan hebt... lekker mensen het leven elders nog zuurder maken... maar ja, ieder z'n ding...Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 jul 2008 18:58 (CEST)
Dat doet hij zelf met zijn gedram. Die referentie hoort daar niet, ik heb je uitgebreid uitgelegd waarom; dat ik er geen lol in heb ook - blijkbaar heb je mijn schrijven niet eens gelezen. En ik heb hem niet geblokkeerd, daar hebben ze mij niet voor nodig daar. Je kunt mij wel van vandalisme betichten, maar toch ben ik het niet die wordt geblokkeerd, zul je wel vreemd vinden. Heb je overigens René-Louis Vallée al gelezen? Wammes Waggel 3 jul 2008 20:15 (CEST)
Die ref hoort daar wel en met jou discussieer ik hier verder niet over.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 jul 2008 23:46 (CEST)
Dan ga je 'm zeker maar weer terugzetten, want hij is weg nu..... Wammes Waggel 4 jul 2008 08:02 (CEST)

Dubbel[bewerken]

Hoi,

Wat is het nut om jouw adres en je gsm nummer te mailen? Je denkt toch zeker niet dat ik jouw ga bellen! In de zelfde email zet je ook dat ik uit je buurt moet blijven. Dubbel op dus. SterkeBakoverleg 3 jul 2008 18:37 (CEST)

Ik wens niet anoniem te opereren zoals jij. Ik onderteken emails altijd netjes met naam en adres. Dit is niet gezegd dat je me moet bellen, maar als je netjes een afspraak wilt maken voor een kop koffie, kan dat uiteraard. Ik bedoelde dat je op de wiki uit m'n buurt moet blijven want onze online samenwerking verloopt niet bepaald geolied blijkbaar.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 3 jul 2008 18:56 (CEST)
Even los van onze problemen: let daar een beetje op. Dit kan voor sommige mensen erg bedreigend overkomen. Dit is alleen bedoeld als tip. Mig de Jong 4 jul 2008 10:42 (CEST)

Help je mee?[bewerken]

Hoi Tjako,

Ken je deze pagina al? Er staan nog veel rode links op die jij wel blauw zou kunnen maken als je zin en tijd hebt. Lijkt me helemaal in jouw straatje. B.v.h.d. --Nuvola apps bug.pngalgont overleg 4 jul 2008 09:55 (CEST)
P.S. let er wel op of de artikelen ook echt nog niet bestaan op WP. Sommigen kunnen er wel al zijn, zij het onder een iets andere schrijfwijze van de titel.

Herbevestiging[bewerken]

Beste Tjako,

Ik heb kennis genomen van je bezwaar bij mijn herbevestiging als moderator (hier). Ik was verbaasd – dit is mijn derde herbevestiging en de eerste keer dat er een bezwaar is – maar vooral teleurgesteld. Niet omdat er een bezwaar is, want dat is iets wat ik accepteer, maar om de inhoud van je bezwaar. Die berust voor een groot deel op je bewering dat ik "te (?) jong" zou zijn en "te weinig levenservaring" zou hebben.

Ik vraag me af waar je die bewering op baseert. Er zijn namelijk verschillende andere moderatoren op deze Wikipedia die, net als ik, voor de wet nog niet volwassen zijn, en mijn ervaring is niet dat dat iets problematisch is. Integendeel zelfs, deze moderatoren kom ik nooit tegen bij afzettingsprocedures, bij de tweede ronde van de herbevestigingen en bij andere zaken die vaak tot meningsverschillen aanleiding geven of er het gevolg van zijn (daarmee wil ik niet zeggen dat moderatoren die we daar wel tegenkomen onruststokers zijn; vaak zijn het eerder moderatoren die de moed hebben om hun nek uit te steken). In het algemeen kan ik ook je bewering dat ik "te weinig levenservaring" zou hebben niet begrijpen: ik zie op Wikipedia namelijk geen reden om aan te nemen dat levenservaring hand in hand gaat met een beter gedrag op Wikipedia. De gebruikers die door de jaren heen op Wikipedia als problematisch zijn ervaren (ik zal geen namen noemen, maar ik neem aan dat je genoeg kennis van de "Wikipedia-geschiedenis" hebt om te weten wie ik in gedachten heb) waren allemaal, voor zover ik weet, al lang volwassen, net als de meeste gebruikers hier. Er zijn ook enkele jonge gebruikers geweest die als problematisch werden ervaren, maar die veroorzaakten niet de grote onrust in de gemeenschap waar sommige anderen voor gezorgd hebben. De meeste jonge gebruikers die ik op Wikipedia ken zijn echter goede bijdragers aan de encyclopedie (vaak door te helpen bij de vandalismebestrijding, vaak ook door zelf te schrijven) die zich niet mengen in het "gedoe", zoals het wordt genoemd. Ik zie op Wikipedia dus geen reden om je bewering, die impliceert dat jonge gebruikers minder geschikt voor Wikipedia zijn, te bevestigen (tot op redelijke grenzen natuurlijk; vanzelfsprekend ben ik het met je eens dat kinderen van zes geen moderator kunnen zijn).

Laat ik het ook eens over mezelf, een kind van zestien, hebben; ik ben immers de eerste moderator van mijn leeftijd op deze Wikipedia en zelf ben ik misschien dus wel een goed voorbeeld van wat ik probeer aan te tonen. Ik ben nu bijna drie jaar moderator. In die tijd heb ik pagina's beveiligd en verwijderd, gebruikers geblokkeerd en allerlei andere dingen gedaan die een moderator kan en voor zover mogelijk ook moet doen (de laatste tijd is dat vanwege tijdgebrek wat minder geworden, maar ik hoop nog steeds op een constructieve wijze aan Wikipedia te kunnen blijven bijdragen). De meeste van mijn blokkades zijn van simpele anonieme vandalen geweest, maar ik heb verschillende keren de beslissing genomen om een gevestigde, ingelogde gebruiker te blokkeren. Dat is altijd een moeilijke beslissing. Misschien kun jij je daar als niet-moderator niet zoveel bij voorstellen, maar ik denk dat ieder van mijn collega-moderatoren dat kan beamen: bij een dergelijke blokkade krijg je bijna gegarandeerd verwijten over je heen van collega's die een andere inschatting van de situatie maken en als blokkerende moderator vraag je je zelf natuurlijk ook altijd af of je beslissing rechtvaardig is en in het belang van Wikipedia. Ik geloof echter ook nu nog dat ik uiteindelijk minstens in de meeste gevallen de juiste beslissing heb genomen en ik heb niet het idee dat mijn jonge leeftijd ervoor heeft gezorgd dat ik slechte beslissingen heb genomen; voor zover ik weet hadden ook anderen die mening indertijd niet. Voor mijn andere moderatorenacties geldt hetzelfde: ik heb soms moeilijke beslissingen moeten nemen, maar naar mijn mening met goed resultaat. Ik heb mijn zeldzame conflicten met andere gebruikers steeds in vriendschap kunnen oplossen. Natuurlijk heb ik ook fouten gemaakt, maar dat is niets bijzonders en ik heb altijd geprobeerd om mijn fouten in te zien en zo nodig recht te zetten. Kun je begrijpen, Tjako, dat ik het teleurstellend vindt dat je mij nu te jong vindt, nadat ik drie jaar met naar mijn mening goed resultaat moderator ben geweest?

Je zegt ook dat je bij mij te veel "zwakke momenten" hebt gezien. Ik kan me geen veroordeling door het Zwakke-Momenten-Tribunaal herinneren, dus ik zal verder aannemen dat je bedoelt dat je te veel momenten hebt gezien die jij zwak vond. Dat zij je vergund; ieder heeft recht op zijn mening, ook als ik het daar niet mee eens ben. Ik vind het echter vreemd dat je het wel over die zwakke momenten hebt, maar niet aangeeft waar het je precies om gaat. Ik zal er maar van uitgaan dat je het over mijn bijdragen bij de afzettingsprocedure van Oscar heb, want mijn levenservaring is voldoende om te weten dat mensen die iets algemeens zeggen vaak iets specifieks bedoelen en dit is het enige voorbeeld waar ik zo gauw op kan komen. Als dat in dit geval niet zo is en je van mening bent dat er meer van zulke zwakke momenten zijn geweest, maak ik bij voorbaat mijn excuses. Ik moet toegeven dat ik bij die afzettingsprocedure tactvoller had kunnen zijn, maar niet eens zo heel veel: ik heb je simpelweg gezegd wat ik van de procedure vond en me daarbij niet jou gericht, maar op wat je deed (anders dan sommige anderen die aan die discussie bijdroegen, helaas). Mijn mening kwam en komt erop neer dat de procedure zinloos was, omdat je eigenlijk wel van tevoren had kunnen bedenken dat Oscar moderator zou blijven, zodat de procedure uitsluitend tijd en goede wil zou hebben gekost (ik heb er vertrouwen in dat je inmiddels genoeg inzicht in de verhoudingen op Wikipedia hebt om dat in te zien). Jij antwoordde daarop met een verzoek niet te stemmen als ik de procedure zinloos vond, maar daar ben ik het niet mee eens: ook een zinloze procedure kan een ongewenst resultaat hebben dat voorkomen dient te worden. Ik kan me best voorstellen dat je niet blij was met mijn bijdragen daar, want ik was het overduidelijk niet met je eens en liet dat ook blijken. Ik neem aan dat je ervaring vergelijkbaar moet zijn geweest met die van een moderator die een gedurfde blokkade heeft uitgevoerd en vindt daar goed aan gedaan te hebben, maar zoals gebruikelijk de verwijten over zich heen krijgt. Ik vind echter ook nu ik erop terugkijk zelf niet dat mijn bijdragen een noemenswaardig "zwak moment" vormen; bovendien zie ik het verband met mijn moderatorschap niet, want als niet-moderator zou ik precies hetzelfde hebben kunnen doen. Zoals ik al schreef, ben ik zelf van mening dat mijn drie jaren moderatorschap tot nu toe goed zijn verlopen.

Samenvattend kan ik dus stellen dat je toelichting bij je bezwaar naar mijn mening geen stevige basis heeft, want er is geen goede reden om aan te nemen dat jonge Wikipedianen het in het algemeen slecht doen en zelf heb ik ook, al zeg ik het zelf, als moderator mijn taken over het algemeen goed uitgevoerd. Dat laatste is echter iets waar we over van mening kunnen verschillen, het eerste vind ik nu belangrijker: je baseert je bezwaar voor een groot deel op een eigenschap van mij waar ik niets aan kan veranderen en die, naar ik heb getracht aan te tonen, niet relevant is voor het moderatorschap.

Dit is geen verzoek om je bezwaar in te trekken: het maken van een bezwaar is, zoals ik min of meer al zei, je goed recht onder de huidige procedure. Ik vind die niet ideaal, maar ik heb me daaraan geconformeerd toen ik moderator werd en ik zal de gevolgen daarvan dus ook moeten ondergaan.

Overigens wil ik je nog bedanken voor je compliment dat ik ook veel goed werk heb verricht. Ik hoop dat nog lang te kunnen doen op Wikipedia.

Met vriendelijke groet,

Ucucha 4 jul 2008 11:59 (CEST)

Hoi Tjako, ik spring even in om als "jongere" (nog net geen 18) in te springen om ook van mijn kant te laten weten dat ik leeftijd zeer zeker niet als belemmering zie om als moderator te kunnen fungeren. Ik was dan ook een beetje teleurgesteld over je bezwaarmaking richting Ucucha. Ook al is Ucucha "nog maar" 16 jaar, hij heeft al voor zijn leeftijd een zeer respectabel wetenschappelijk CV opgebouwd, met een 2e plaats van Nederland voor de Biologie Olympiade, gaat naar Vietnam voor de wereld Biologie Olympiade, weet ik veel wat allemaal nog niet meer, en heeft n.b. zelfs al een wetenschappelijke publicatie op zijn naam staan. Dit in acht nemende zie ik Ucucha als een vrij verantwoordelijk persoon (dat is een zwaar understatement) die ik op Wikipedia nog nooit in de fout heb zien gaan, en al helemaal niet op moderatorgebied. Waarom zou je bezwaar maken tegen een moderator die nooit is betrapt op misbruik van de knoppen? Ik en vooral jij kennen wel andere moderatoren en de Onfeilbare Oppermoderator Knoppenkoning die zich wel wat meer in controverse roeren dan Ucucha. Zijn naam valt nooit in controversiele zaken in Wikipedia, dus ik zie geen reden tot afzetten. Leeftijd mag geen probleem zijn, en dat dat zo is, dat heb je hopelijk mogen ervaren hier op Wikipedia. Groeten, Celloman 4 jul 2008 12:15 (CEST)
Dank je wel voor je steun en je vertrouwen. Twee kleine en onbelangrijke correcties: ik was derde, niet tweede van Nederland en ik ga naar India, niet naar Vietnam. Ucucha 4 jul 2008 12:19 (CEST)
Hoi Uchucha, ik heb om o.a. de redenen die je zelf noemt inderdaad twijfel uitgesproken. Ik ben er dus nog niet over uit of je moderatorstatus verlengd zou moeten worden. Voor een moderator die extra rechten heeft en mensen kan blokkeren gelden in mijn ogen iets meer normen dan voor gewone gebruikers, ook omdat ze een voorbeeldfunctie hebben. Misschien stem ik in de tweede ronde wel voor jou. Ik vind het echter wel zinvol om ook de gemeenschap een oordeel uit te zien spreken, en dan zal blijken hoe groot het vertrouwen in je is. Mijn stem is dus nog niet bepaald. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 4 jul 2008 14:09 (CEST)
Dank je. Goed om te zien dat je in staat bent om je mening te heroverwegen; dat getuigt van moed. Ucucha 4 jul 2008 15:33 (CEST)

Blokkade Guido[bewerken]

Moi Tjako, Guido is geblokkeerd, ik begrijp dat je het daar niet mee eens bent, maar het is wel zo. Van de week plaatste jij op zijn verzoek een bericht bij de arbcom, daar kwam kritiek op, maar er werd verder geen punt van gemaakt. Nu laat je je echter gebruiken als doorgeefluik voor bijdragen van Guido in een lopende discussie. Omdat Guido geblokkeerd is kan hij niet aan die discussie meedoen, dat is wellicht vervelend, maar tis niet anders. Als hij via jou blijft meedoen dan komt dat wel erg dicht in de buurt van het ontduiken van een blokkade. Als men dat vindt dan zou dat slechts op te lossen zijn door jou te blokkeren, ik vroeg me af of je je dat wel realiseert. Peter b 4 jul 2008 14:52 (CEST)

Hoi Peter b, mijns inziens heeft deze gebruiker recht op verweer tegen dit blok. Hij is monddood gemaakt op mijns inziens onterechte gronden, en dat ik me dan vrijwillig leen als spreekbuis is mijn vrijwillige keuze. 3 maand is niet niks tenslotte. Hoop dat je daar begrip voor hebt. Voorts vermeldt de bijdrage duidelijk dat ik hem plaats, en dat ik er dus verantwoordelijk voor ben, en niet Guido zelf. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 4 jul 2008 15:04 (CEST)
Het gaat er niet om wat ik vind of wat jij vindt. We hebben afspraken gemaakt, die zijn vaak voor verbetering vatbaar, maar ze zo maar terzijde schuiven omdat dat goed uitkomt gaat ons niet verder helpen. Dat Guido het niet eens zal zijn met zijn blokkade is een open deur, daar hoef je echt geen mail van hem voor te plaatsen. Mijn zeer dringende advies, doe dit niet nog een keer. Peter b 4 jul 2008 15:08 (CEST)
Waar woorden zwijgen spreken de wapens?Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 4 jul 2008 15:10 (CEST)
Zie het als een welgemeend advies, geef niet zelf een stok etcetera, vul maar in. Peter b 4 jul 2008 15:32 (CEST)

Ster[bewerken]

Tjako, de ster die je hebt uitgereikt aan "dAb" heb ik verwijderd. Je prijst hem daarmee voor ongewenst gedrag dat al talloze reverts, beveiligingen en blokkades tot gevolg heeft gehad. Wammes Waggel 5 jul 2008 11:51 (CEST)

Ik heb de ster weer teruggeplaatst. Ik vind het van geen stijl betuigen om een ster weg te halen als de reden waarom die ster door iemand anders is geplaatst je niet aanstaat. Celloman 5 jul 2008 12:17 (CEST)

Waar woorden zwijgen spreken de wapens.[bewerken]

Zie Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Oscar V. Ik ga breaken. Ben dit even spuugzat.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 5 jul 2008 17:49 (CEST)

Reactie[bewerken]

Misschien wat laat, maar ik heb geantwoord op Overleg gebruiker:Tjako/kladjes/reglementaanpassingsvoorstel. Mvg, --Tuvic 7 jul 2008 15:56 (CEST)

Waarchuwing[bewerken]

Stoppen met je geklier! Je wil niet snappen wat er veranderd, dat is jouw probleem. Val anderen er echter niet mee lastig. Dank, Troefkaart 19 jul 2008 18:45 (CEST)

Ik klier niet. Ik heb gerede redenen de stemming te laten verwijderen, en heb die meer dan fatsoenlijk geuit. Jouw scheldkannonnades doen daar niets aan af.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 jul 2008 18:47 (CEST)
Tsja, ik heb het geprobeerd netjes uit te leggen, maar je verdomd het gewoon te begrijpen. Dan word ik boos als je aanhoudend blijft klieren. Troefkaart 19 jul 2008 18:54 (CEST)

Wikipedia:Stemlokaal/Afschaffen herbevestiging[bewerken]

Geachte Tjako, het is niet gebruikelijk om een stemvoorstel op de verwijderlijst te plaatsen uit onvrede met de inhoud. Het onderhavige voorstel is ruim op tijd in de kroeg aangekondigd en eenieder heeft de mogelijkheid gehad om erop te reageren. De huidige formulering is het resultaat van de discussie die daarop volgde. Zou u daarom willen stoppen met deze stemming steeds opnieuw voor verwijdering te nomineren? Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet, Wutsje 19 jul 2008 18:55 (CEST)

De stemming is te onduidelijk en ik heb gerede argumenten geleverd over de slecht opgezette stemming, en de gevolgen ervan. Vandaar mijn nominatie die ik niet in wens te trekken. groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 jul 2008 18:58 (CEST)

Daargelaten hoe duidelijk de stemming in uw ogen wel of niet moge zijn: ze is behoorlijk aangekondigd en vooraf uitgebreid bediscussieerd, zowel in de kroeg als op de bijbehorende overlegpagina. De eventuele "rechtsgevolgen" van de stemming kunnen worden besproken indien ze mocht worden aangenomen. Nogmaals: mag ik u verzoeken uw nominatie ongedaan te maken c.q. deze stemming niet opnieuw ter verwijdering voor te dragen? Wutsje 19 jul 2008 19:17 (CEST)

Wutsje:iedere gebruiker heeft de mogelijkheid een pagina te nomineren voor verwijdering als hij vindt dat deze niet op de wiki thuis hoort. Ik vind deze stemming daar een schoolvoorbeeld van. Ik trek m'n nominatie dus niet in.Ik verzoek je tevens om troefkaart ervan te weerhouden telkens het sjabloon te verwijderen op de betreffende pagina.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 jul 2008 19:19 (CEST)

Ik beschouw het ter verwijdering nomineren van een geldig tot stand gekomen stemming uit enkele onvrede met de inhoud ervan als een vorm van verstoring van de besluitvorming op deze wiki. Terugplaatsen van het sjabloon zal ik beschouwen als een vorm van vandalisme en zal leiden tot een afkoelblok. Wutsje 19 jul 2008 19:32 (CEST)

Wutsje: er wordt wel vaker een nominatie ter verwijdering gedaan van pagina's die anderen relevant vinden. De stemming is gewoon te onduidelijk, met onvrede heeft dit niets te maken. De stemming maakt namelijk niet duidelijk waarover precies gestemd wordt, en is dus in feite een schijnvertoning.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 jul 2008 19:41 (CEST)
Voorts beschouw ik het verwijderen van het sjabloon als vandalisme, en het feit dat een nominator van vandalisme beschuldigd wordt getuigt niet van veel inzicht in mijn ogen.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 jul 2008 19:43 (CEST)

pssst[bewerken]

Gebruiker:Sterkebak/tjako

SterkeBakoverleg 19 jul 2008 19:55 (CEST)

Dank, al heb ik daarmee niet de geschi8edenis terug.... groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 jul 2008 21:16 (CEST)

Plaatsen {{Weg}}[bewerken]

Tjako,

Het plaatsen van een verwijderingssjabloon op een lopende stemming kan nooit de bedoeling zijn. Dat jij het oneens bent met de opzet van de peiling kan je op de overlegpagina aankaarten (en dat heb je inmiddels ook gedaan). Hoewel het iedereen vrij staat een pagina voor verwijdering te nomineren, zijn de redenen die jij opgeeft voor verwijdering alleen maar redenen tot het niet in stemming brengen, niet om een pagina te verwijderen. Merk daarnaast op dat het op de verwijderlijst plaatsen geen nut heeft voor de stemming. De stemming is al afgelopen als de moderator-van-dienst de verwijderlijst zal doorlopen. Ook dit commentaar komt op mij over als misbruik van de verwijderlijst. Ik heb de nominatie verwijderd, en verwacht dat deze dat ook blijft. nl:Mark W (Mwpnl) ¦ talk 19 jul 2008 20:01 (CEST)

Ik vind de stemming ongeldig, omdat pas gedurende de looptijd duidelijk is geworden dat ook de termijn van 1 jaar moderatorschap afgeschaft wordt.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 19 jul 2008 21:16 (CEST)

Spuugzat[bewerken]

Maan Deze gebruiker is voorlopig niet actief op Wikipedia ('wikibreak').
laatste bijdragen

en zal slechts op de vele PA's in mijn richting en zaken die hem erg nauw aan het hart gaan reageren. (Zulks ter verduidelijking.) Bijdragen in de hoofdnaamruimte zult u voorlopig niet van mijn hand aantreffen. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 20 jul 2008 01:38 (CEST)

Dat zou zonde zijn, Tjako. Uiteindelijk gaat het om de vulling van de hoofdnaamruimte. Dat neemt niet weg dat ik niet achter je sta in je streven naar duidelijkheid en transparantie in de manier waarop we deze naamruimte vullen. Neem een <x> (vul hier consumptie naar keuze in) en laat het gaan. Morgen weer een dag. Nite, Balko 20 jul 2008 02:26 (CEST)
Weet ik, maar een goede werksfeer is arbeidsvoorwaarde nummer 1 voor mij. Proost (Wijntje dus voor mij) Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 20 jul 2008 02:28 (CEST)

Blokkade[bewerken]

Ivm de edit war op Overleg Wikipedia:Stemlokaal/Afschaffen herbevestiging tussen jou en Romaine heb ik je voor 1 uur geblokkeerd. CaAl 21 jul 2008 16:04 (CEST)

Je bent nog geen minuut terug, en je gaat direct weer door. Dan maar een blok van een dag. CaAl 21 jul 2008 17:06 (CEST)

Reminders (2)[bewerken]

(ter informatie hierheen gekopieerd vanaf Overleg_gebruiker:Troefkaart:)

  • waarschuwing - al wie hier nu nog verder volhardt in het verder importeren van een conflict van de zeeuwse naar de nederlandstalige wikipedia, moet erop rekenen dat hij of zij op deze wikipedia geblokkeerd kan gaan worden totdat de conflicten daar zijn opgelost. groet, oscar ° overleg 22 jul 2008 01:01 (CEST)

Reminders[bewerken]

Zoals op IRC afgesproken even een reminder. Zou je t.z.t. 'ns naar Muziekonderwijs en Les Indes galantes willen kijken? Alvast bedankt en groeten, Tjipke de Vries 22 jul 2008 12:52 (CEST)

Les Indes galantes iets aangevuld. Muziekonderwijs doe'k een andere keer. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 jul 2008 17:50 (CEST)
Dank je! Tjipke de Vries 22 jul 2008 17:54 (CEST)
Ook maar wat gesleuteld aan muziekonderwijs, maar dat kan denk ik nog wel beter. groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 22 jul 2008 18:09 (CEST)

Persoonlijk?[bewerken]

Beste Tjako,
Ik heb een poging gedaan iets te bevatten van het verschil van mening dat je lijkt te hebben met collega Troefkaart. Is het overwegend een persoonlijk conflict tussen jullie beiden of zijn er (ook) dingen tussen jullie voorgevallen waar wij wel iets mee te maken zouden kunnen hebben afgezien van het feit dat jullie lijnrecht tegenover elkaar staan v.w.b. de duur van het moderatorschap? Patio 25 jul 2008 10:00 (CEST)

Patio, ik heb persoonlijk met niemand een conflict. Dit ging wat mij betreft over inhoud, nl. de moderatortermijn van 1 jaar. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 25 jul 2008 13:01 (CEST)

Dat hoopte ik al, Tjako. Ben het ook met je eens dat er een termijn moet zijn. Hoe dat in te vullen is vers 2. Bedankt. Patio 28 jul 2008 14:52 (CEST)

Heb je mijn voorstel gelezen? Misschien kan/wil je daar bij het overleg e.e.a. aan bijdragen? Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 28 jul 2008 14:54 (CEST)

Ik wil er zeker naar kijken. Of ik een substantiële bijdrage kan leveren durf ik helaas niet te beloven Patio 31 jul 2008 07:57 (CEST)

Benieuwd naar je reactie[bewerken]

Dag Tjako, ik vroeg me af of jij mijn reactie gezien had [1] op de overlegpagina over de blokkering van gebruiker Bornestera. Zo ja, vergeef me mijn ongeduld, ik zie je reactie met interesse tegemoet. Met vriendelijke groet, Vinvlugt 25 jul 2008 13:47 (CEST)

Hoi Vinvlugt, ik heb geen zin me in een wespennest te steken. Het lemma Kestigia is er zo een. Vandaar mijn wat meer beschouwende reaktie aldaar op S.Kroeze. Ben met je eens dat B. soms wat te grof is overigens, maar dat zijn er wel meer. Blokkade dus wmb niet nodig. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 25 jul 2008 14:11 (CEST)

bedankt[bewerken]

Hoi Tjako/Archief Juli 2008

Bedankt voor je stem, Ik denk aan de vele tegenstemmen te zien dat het nog wat te vroeg was. Ik ga het zeker later nog een keer proberen.

Groetjes, SterkeBakoverleg 27 jul 2008 11:03 (CEST)

Plaatjes voor bij raga's?[bewerken]

Hoi Tjako,

Op commons is er een categorie commons:Category:Music of India met wat subcategoriën. Wellicht staat daar iets tussen dat je als illustratie bij je lemma's over raga's kunt gebruiken? Tjipke de Vries 28 jul 2008 14:55 (CEST)

Aha, leuk. Ik zal er nog eens tussen kijken. Dank voor de tip.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 28 jul 2008 15:13 (CEST)

Blokkade van daB[bewerken]

Bedankt dat je me hierop attent maakte, ik heb op zijn overlegpagina een reactie gezet.--Lieven Smits 30 jul 2008 14:33 (CEST)

Vrijwillige bemiddeling[bewerken]

Hoi Tjako, Na jouw voorstel/advies mbt vrijwillige bemiddeling (nav mijn kandidaatstelling moderatorschap) opnieuw die pagina bezocht, en het verouderings sjabloon bovenaan zal de meeste mensen snel wegjagen.

Als het mogelijk is, met actieve medewerking van bobos als moderatoren, leden arbcom en andere burocraten, dit initiatief weer tot leven te brengen zet ik me daar graag voor in; maar uiteraard niet alleen.

Als ik sommige discussies volg kan ik me niet onttrekken aan het idee dat sommige moderatoren persoonlijk stelling nemen en hun eigen mening belangrijker vinden dan het bereiken van concensus. Hoewel ik me het onderwerp niet meer kan herinneren en ook niet alle meevechtende moderatoren ken kreeg ik in minimaal één geval sterk de indruk dat de bevoegdheden van een moderator gebruikt werden om een vrij breed gedragen standpunt werd onderdrukt en de -gevoelsmatig- minder breed gesteunde opvatting, die gedeeld werd door een mod uiteindelijk op de pagina bleef staan (die daarna beveiligd werd). En de hoofdpersoon met het afwijkende standpunt kreeg een blok opgelegd. Deze persoon had zich ook wel schuldig gemaakt aan PA's - maar dat kon ook van de betreffend mod gezegd worden. Ik vond zijn handelen verre van neutraal, weinig professioneel en eigenlijk het modschap onwaardig.

Eigenlijk vind ik dat een mod die persoonlijk stelling neemt in een inhoudelijk meningsverschil bij een lemma geen maatregelen zouden mogen nemen tegen een gebruiker die een andere mening is toegedaan - zelfs al is er sprake van PA, editwars etc. Het besluit tot het wel of niet blocken van zo'n gebruiker zou in dat geval bij een andere mod moeten liggen of pas na het inwinnen van advies bij onafhankelijke personen die NIET betrokken zijn bij betreffend onderwerp. (Een situatie als dit laatste kwam ik in dit voorjaar tegen waarbij er een onoverbrugbaar verschil van inzicht bestond of een bepaalde aandoening nu wel of geen ziekte was cq. of het wel of niet psychosomatisch zou zijn. Ik denk dat de betreffende persoon toen volledig terecht geblokkeerd werd, alleen vond ik niet dat dat gedaan had mogen worden door een mod die rechtstreeks betrokken was bij het onderwerp: om elke schijn van belangenverstrengeling en/of elke twijfel over Wiki's neutraliteit te voorkomen moeten mods ofwel neutrale moderator zijn of als gewone Wikier meedoen met de discussie.
In onderhavig geval was het standpunt van de mod nl. absoluut niet on-omstreden: niet alleen zijn tegenspeler in de editwar had een ander standpunt: ook onder wetenschappers en artsen is het geen uitgemaakte zaak. Volgens mij hadden beide inzichten toegelicht moeten worden in het lemma en niet slechts één van de twee als enige waarheid.

Volgens mij zou het nuttig kunnen zijn als er een mogelijkheid tot bemiddeling bestaat welke geïnitieerd kan worden door een van de betrokken personen/partijen in een conflict of voorgesteld of zelfs opgelegd kan worden door een moderator of andere bobo. De bemiddelaars zouden dan beginnende conflicten of potentiële escalaties kunnen proberen te voorkomen. In tegenstelling tot -bijv- een arbitragecom. is het doel niet om een schuldige partij aan te wijzen of te bepalen wie er nu gelijk heeft; maar moet de doelstelling zijn om beide partijen (of personen) tot elkaar te brengen en te voorkomen dat een editwar voortduurt of inhoudelijke discussies overgaan in persoonlijke vetes.

Belangrijk is dat een bemiddelaar niet een uitgesproken mening heeft over een omstreden onderwerp of een betrokken persoon. Mocht dat wel het geval zijn dan moet hij/zij een dergelijk bemiddelingsverzoek weigeren. Ook mag de bemiddelaar geen machtsmiddelen hebben om zijn mening door te drukken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat een bemiddelaar een conflict oplost (en alle partijen zich kunnen vinden in de uitkomst of het uiteindelijke compromis) of dat hij een zwaarwegend, maar niet bindend, advies uitbrengt.

Vooral bij conflicten tussen een gewone gebruiker en een moderator zou zo'n bemiddelaar nuttig kunnen zijn. Het zou (zoals ik het me voorstel althans) een lichter en sneller instrument zijn dan de arbitragecom, kan mods beschermen tegen beschuldigingen van machtsmisbruik en gewone gebruikers beschermen tegen (al dan niet ingebeelde) persoonlijke tegenwerking door mods.

Graag verneem ik jouw ideeen mbt dit onderwerp en hoor ik graag over jouw eerdere ervaringen met dit instrument. (Indien je deze discussie wilt moven naar betreffende overlegpagina, feel free to do so...). Met vriendelijke groet, --JanT 30 jul 2008 16:41 (CEST)

Ik heb bemiddelingspoging opgestart in 1 casus, en wat er gebeurde was dat de Bemiddelingspagina geheel verwijderd werd tijdens mijn wiki-werk-break. Bemiddeling werkt aleen als iedereen bemiddeling als serieuze optie wil erkennen. Wat mij betreft blazen we die pagina dan ook nieuw leven in. Om te beginnen zou dat 'verouderd' sjabloon eraf kunnen. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 30 jul 2008 16:51 (CEST)
Ik zal de komende dagen een idee/voorstel uitwerken en (bondig) op papier zetten. Wellicht een idee om voor een evt. voorstel/idee op een open (talk) page te zetten eerst onderling de boel afstemmen, bijv via mail? Graag je reactie, --JanT 2 aug 2008 19:46 (CEST) (zie reactie wel na wikibreak)T,

Afwijzing arbcomzaak 'mentoraat'[bewerken]

Beste Tjako,
De arbitragecommissie heeft besloten de zaak zaken Mentoraat (overleg), net als de zaken Deblokkering Guido den Broeder (overleg), Oscar II (overleg), Oscar III (overleg) en Oscar IV (overleg), niet in behandeling te nemen. Zie voor meer informatie de betreffende zaakpagina's.
Met vriendelijke groet,
Namens de arbitragecommissie,
valhallasw 31 jul 2008 21:45 (CEST)
Ik heb een reactie geplaatst op deze pagina. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 31 jul 2008 22:20 (CEST)
De vraag is verplaatst naar de overlegpagina. De arbitragecommissie heeft aldaar antwoord gegeven op de gestelde vragen. valhallasw 31 jul 2008 23:30 (CEST)
Ik heb dan ook aldaar nadere reactie gegeven.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 31 jul 2008 23:54 (CEST)
Ik heb sterk de indruk dat het juridische dreigement van Guido zich toespitste op wat hij zelf zegt: schendingen van mijn auteursrechten. De Arbcom stelt o.a. dat bij het mentoraat van Oscar t.o.v. Guido den Broeder men Oscar zijn eventuele blokkades niet moet tegenwerken. Als je dit zo leest dan worden blokkades bedoeld van anderen, dus mensen die tegen de besluitvorming of zelfs tegen Oscar zouden zijn. Er wordt volgens mij NIET expliciet bedoeld een blokkade van Guido zelf. Terwijl hij dit zelf daarna meteen gebruikte (dus zag als een soort carte blanche). Maar verbeter mij als ik er naast zit. Pieter2 1 aug 2008 20:00 (CEST)
De juridische actie van Guido was anders gericht (niet zozeer op schending van auteursrechten) en ging meer in de richting van het door Guido als zeer dubieus gezien handelen van oscar, naar ik begrepen heb. Meer zeg ik er hier niet over. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 1 aug 2008 20:08 (CEST)