Overleg gebruiker:Wutsje

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

 • Ik ben onregelmatig online, dus een reactie kan even duren.
 • Bijdragen aan deze pagina kunnen direct na lezing worden gearchiveerd.
 • Al wa't wend is ...
Archief

verzoek[brontekst bewerken]

Beste Wutsje, Ik controleer zo af en toe de "brokenimages" (zie hier op onze wikipedia. Daar staan afbeeldingen op die een fout veroorzaken. Ook een aantal van jouw (oude) overlegpagina's bevat fouten. Zou je zo vriendelijk willen zijn deze fouten te corrigeren? Hieronder heb ik ze neergezet:

 • Overleg gebruiker:Wutsje/Archief2008 > :Bestand:Teddy bear 27.jpg
 • Overleg gebruiker:Wutsje/Archief2012/Gallery > :Bestand:Acanthus mollisplant
 • Overleg gebruiker:Wutsje/Archief2012/Gallery > :Bestand:Acanthus spinosus in bloei
 • Overleg gebruiker:Wutsje/Archief2012/Gallery > :Bestand:Acanthusblad
 • Overleg gebruiker:Wutsje/Archief2012/Gallery > :Bestand:Acanthusblad op kapiteel (Archeologisch museum Epidauros)
 • Overleg gebruiker:Wutsje/Archief2012/Gallery > :Bestand:Korinthische zuil in de Zeustempel in Athene

Bedankt en vr groet Saschaporsche (overleg) 8 jan 2020 21:33 (CET)

Dag Saschaporsche, omdat ik vanavond in een redelijk goed humeur ben, heb ik het eerste linkje inmiddels aangepast (link), hoewel het niet om een plaatje in de artikelnaamruimte gaat en deze "fout" dus geen enkele betekenis heeft voor de inhoud van de encyclopedie - en, ook al omdat ik zelf op zoek mocht naar deze pagina, in de allereerste plaats het woord werkverschaffing naar het middelpunt van mijn bewustzijn jaagt.
Wat echter de "fouten" op User talk:Wutsje/Archief2012/Gallery betreft: die staan daar opzettelijk - zie aldaar - en ze maken onlosmakelijk deel uit van de daar gevoerde, om historische redenen gearchiveerde discussie. Die zal ik dus niet gaan "verbeteren".
Groet, Wutsje 8 jan 2020 23:00 (CET)
Hoi Wutsje. Dank voor je aandacht. We verschillen van mening of dit "werkverschaffing" is, ik zie het als een mogelijkheid om wikipedia te ontdoen van fouten. Jammer dat het jouw keuze is om de fout in de Galerij niet te herstellen, maar ik kan niet anders dan die mening te respecteren. vr groet Saschaporsche (overleg) 8 jan 2020 23:57 (CET)

Groningen[brontekst bewerken]

Het lijkt me leuk als je erbij kunt zijn. Rookvrij en rustig moet lukken. Muziekloos is is ook erg belangrijk, of mag zachte muziek? Met taxi bereikbaar kan altijd, of bedoel je iets speciaals?, hg HenriDuvent 10 jan 2020 11:52 (CET)

Moi Henri, muziek kan ik niet goed negeren en tijdens gesprekken is dat hinderlijk (omgekeerd ook trouwens). Wat die taxi betreft bedoel ik dat ik de laatste tijd wat min op de gang ben - da's Fries - en me dus graag van deur tot deur en terug wil kunnen laten vervoeren. Groet, Wutsje 10 jan 2020 17:20 (CET)

Warm welkom, dank.[brontekst bewerken]

Beste Wutsje,

Hartelijk dank voor het 'welkom'. Fijn zo. Einde bericht.

LucassenHLucassenH (overleg) 13 jan 2020 21:05 (CET)

Graag gedaan. Groet, Wutsje 13 jan 2020 21:08 (CET)

Overleg:Dominic Vos[brontekst bewerken]

Ik heb gisteren enige uitleg op die pagina gegeven, als antwoord op "geklaag" van het ip-adres. Dat is nu ook verwijderd. Was dat opzettelijk, of heb je de pagina-historie niet gezien, of vergis ik mij? Edoderoo (overleg) 14 jan 2020 08:32 (CET)

Hoi Edo, nee, dat was niet opzettelijk. De versie die ik aantrof, bevatte enkel de tekst Rare rede om een pagina te niet laten verwijderen, omdat Vos bekend is in de muziekscene, die in vijf bewerkingen evolueerde naar enkel [[Wikipedia:Relevantie|EW]] –. Het leek een kladblokversie te zijn van het tekstje dat hij op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20200113#Dominic Vos plaatste (waarbij hij de inhoud van de nominatie tot tweemaal toe grotendeels verwijderde). Als ik in de bestandsgeschiedenis had gekeken, dan had ik die bewerking van je gezien en dan had ik die pagina uiteraard niet verwijderd, maar zijn bewerkingen gewoon teruggedraaid. Ik was, kortom, slordig. Mijn verontschuldigingen. Dank dat je me daarop hebt gewezen. Groet, Wutsje 14 jan 2020 14:57 (CET)
Nema problema! Edoderoo (overleg) 14 jan 2020 16:13 (CET)

IJ of Y[brontekst bewerken]

Hallo Wutsje, je hebt afgelopen nacht het artikel over een honderplusser hernoemd (zie [1]) wat je deed over een doorverwijzing heen. Je motiveerde dat met verwijzing naar het geboorteregister. In de bewerkingssamenvatting stond daarover "Wutsje heeft pagina Wijtske van Dijk-Meindersma hernoemd naar Wytske van Dijk-Meindersma over een doorverwijzing: Gemeente Ferweradeel, Burgerlijke Stand, Geboorteregister 1902, aktenummer 0031, d.d. 13 februari 1902" Als ik naar het origineel in het geboorteregister kijk (klik op fototoestel en dan 'Bekijk akte') dan zie ik daar staan: "... aan hetwelk de voornaam Wijtske gegeven zal worden ..." Ik vraag me af hoe jij erbij komt om op basis van die bron 'Wijtske' te veranderden in 'Wytske'; terwijl je 'Dijk' niet in 'Dyk' veranderde. Opmerkelijk genoeg is het artikel in 2010 de andere kant op hernoemd met verwijzing naar de geboorteakte (zie [2]). - Robotje (overleg) 15 jan 2020 11:21 (CET)

Dag Robotje, hier staat Wytske en daarop ben ik - achteraf kennelijk ten onrechte - afgegaan. Klikken op het plaatje van het fototoestel levert bij mij nog steeds de foutmelding Unable to open [object Object]: HTTP 0 attempting to load TileSource op en de scan downloaden lukte vannacht niet vanwege een storing op de site. Nu wel - en daarin staat inderdaad Wijtske (een gedwongen verhollandste voornaam die ze haar hele meer dan 108 jaar durende leven nooit zo zal hebben gebruikt, hetgeen vast was wat Wietskemargriet hier trachtte duidelijk te maken). Ik zal het later vandaag aanpassen. Wat de achternaam van haar echtgenoot ermee te maken heeft, zie ik overigens niet. Groet, Wutsje 15 jan 2020 14:15 (CET)

Ronald Beltzer - mijn correcte aanpassingen teruggedraaid[brontekst bewerken]

Beste Wutsje,

Er was geen commissie bij Beltzer - slechts het consultancybureau Bezemer (dat door de UvA werd betaald, dus de onafhankelijkheid was ook wat kwestieus). Dat staat er dus nu, na jouw terugdraaiing, onjuist. Ik had het juist aangepast. De decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft met het College van Bestuur besloten dat Beltzer niet op de afdeling kon terugkeren, waarna hij zelf ontslag nam. Verder lijkt het zeer relevant dat het NRC-artikel louter gebaseerd was op anonieme verklaringen - dat stond ook in het NRC-stuk, dus dat is objectief simpelweg juist. Terzijde: in het veld worden grote vraagtekens gezet bij het waarheidsgehalte van dit artikel; de boze ingezonden brieven waren niet van de lucht en NRC is niet voor niets in december (na het hoger beroep) veel ingetogener geweest. Er gaan al langer stemmen op om niet meer op basis van alleen maar anonieme verklaringen bewijs aan te nemen.

Ook van belang is dat die feiten vervolgens niet zijn geaccepteerd door de rechtbank, in het bijzonder niet die kwalijke beschuldigingen waarop NRC zich baseert. Dat lijkt ook van belang, en is ook objectief correct. Eventueel kan een verwijzing naar deze uitspraak erbij (maar dat moet natuurlijk niet). Het Hof heeft de journalistieke vrijheid zwaarder laten wegen, dat staat er juist. Het hof heeft zich echter wat de feiten aangaat ook niet op 0meer beroepen dan het NRC-artikel zelf.

Dat Beltzer niet publiekelijk heeft gereageerd is inderdaad niet per se van belang - het andere echter m.i. wel. Zou je dit willen terugdraaien?

Groet, Marian (die het hele traject van dichtbij heeft mogen meemaken).– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.87.111.48 (overleg · bijdragen) 17 jan 2020 19:54 (CET)

Beste Marian,
 1. Dat er geen formele UvA-onderzoekscommissie is geweest zou kunnen, dat valt bij nader inzien inderdaad niet letterlijk uit de NRC van 14 mei 2019 (link) op te maken. Wel is met zekerheid sprake van een door Bezemer in opdracht van de UvA uitgevoerd onderzoek. Ik stel voor om die formulering te gebruiken.
 2. Dat c.q. de mate waarin het feit dat Bezemer door de UvA werd betaald vragen zou doen rijzen over de onafhankelijkheid van het onderzoek, zou ik graag met betrouwbare bronnen onderbouwd zien. Het tegendeel is namelijk ook aannemelijk: wat zou er over die onafhankelijkheid zijn gezegd, indien de UvA dat onderzoek zélf zou hebben uitgevoerd?
 3. De verantwoording bij het NRC-artikel luidt letterlijk: Het artikel over ex-hoogleraar R.B. en de sectie Arbeidsrecht is gebaseerd op tientallen (vertrouwelijke) documenten, apps, mails, gespreksverslagen en rapportages. Een enkele daarvan is van de UvA verkregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De basis van dit stuk wordt gevormd door achtergrondgesprekken met ruim 35 betrokkenen, die uitsluitend op basis van anonimiteit wilden praten. Met verschillende personen is meerdere keren gesproken. Daaruit valt op te maken, dat (a) de inhoud van het artikel niét louter gebaseerd was op anonieme verklaringen en dat (b) de namen van degenen die alleen anoniem wilden praten bij de NRC bekend waren.
 4. Wat betreft uw terzijde bij de grote vraagtekens die in het veld bij het waarheidsgehalte van dat artikel gezet zouden zijn: die worden voor dit lemma hooguit interessant indien de relevantie ervan uit betrouwbare bronnen blijkt. Het aantal boze ingezonde brieven zegt weinig, ook al omdat niet bekend is hoeveel tevreden lezers géén brieven hebben geschreven.
 5. Over de (on)wenselijkheid van het gebruik van (voor het publiek) anonieme bronnen in de journalistiek valt veel te bepraten, maar die discussie, die al wordt gevoerd sinds de vierde macht bestaat, valt buiten het bestek van dit artikel. Wat verklaringen van anonieme bronnen (getuigen) als bewijs in strafzaken betreft: dat is een compleet ander onderwerp, dat in de casus Beltzer niet aan de orde is. Zie voor zover het om journalisten gaat wat dat betreft echter het na jaren discussie sinds 2018 geldende art. 218a Sv (link).
 6. De feiten in de casus Belzer waren in eerste aanleg nu juist wél geaccepteerd door de rechter (kan voorshands worden aangenomen dat het artikel voldoende op feitelijke basis is gestoeld), maar in de afweging die de rechtbank maakte tussen het recht op de vrijheid van meningsuiting van NRC en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van eiser, was de conclusie, dat het in de gegeven omstandigheden onvoldoende is om eiser met volledige naam in het artikel te vermelden en daarmee […] aan de schandpaal te nagelen. Vooralsnog is, gezien de grote vlucht die de social media hebben genomen en alle commentaren die in de regel op uitingen van deze aard via internet te vinden zijn, voldoende aannemelijk gemaakt dat, het noemen van zijn naam dergelijke gevolgen zal hebben.
 7. Dat het hof zich tijdens het hoger beroep wat de feiten betreft niet op meer heeft beroepen dan wat in het eerste NRC-artikel werd vermeld, vloeit voort uit het accusatoire karakter van het burgerlijke procesrecht in Nederland: de rechter is lijdelijk en moet het doen met wat de procespartijen aandragen. Die feiten waren daarbij in de eerste zaak immers ook niet door Beltzer betwist: volgens zijn advocaten had het kort geding uitdrukkelijk niet op de inhoud van het artikel betrekking, maar op een verbod op het noemen van zijn voor- en achternaam, de sectie arbeidsrecht van de UvA en het afbeelden van zijn portret (link).
 8. In hoger beroep nam het gerechtshof het resultaat van de afweging van de rechtbank niet over. Het was van mening dat NRC deugdelijk onderzoek had verricht (lees: het vond evenals de rechtbank dat de feiten zorgvuldig waren vergaard), maar dat meer belang moest worden gehecht aan de ernst van de misstand. Zo kwam het tot het oordeel, dat er een groot belang bestaat van NRC bij publicatie van het artikel, met vermelding van de naam. Het hof vond: Juist in #metoo-zaken bestaat er namelijk een grote belangstelling bij het publiek om te vernemen welke hooggeplaatste of publieke personen zich vaak gedurende langere tijd straffeloos seksueel grensoverschrijdend hebben gedragen (vaak ten opzichte van mensen die in een afhankelijkheidsrelatie tot hen staan). Vrij vertaald: wie een Weinsteintje doet, moet op de blaren zitten.
 9. De korte versie: ik zal de passage over die commissie aanpassen, maar ik laat de rest zo staan.
Met vriendelijke groet, Wutsje 17 jan 2020 22:36 (CET)

Beste Wutsje,

Dank voor deze uitgebreide reactie. Ik ken, als advocate, het UvA-rapport, en dat is veel milder dan het NRC-stuk. Dat is ook niet vreemd: de krant wil gelezen worden en heeft daardoor belang bij een sensationeel verhaal. Zeker bij dit thema zien we dat NRC smeuïgheid verwart met een groots maatschappelijk inzicht. Wat ik hiermee wil zeggen: wees heel voorzichtig met slechts de media als bron te gebruiken. Ik begrijp dat je herleidbare bronnen zoekt, maar een krantenartikel als dit is geen bewijs. De tijd dat NRC als grande dame kon worden beschouwd, ligt helaas ver achter ons (getuige de verslaglegging in, bijvoorbeeld, de zaak-Ruf bij het Stedelijk Museum, maar zeker ook in het stuk over Beltzer). NRC heeft overigens geen enkel stuk gekregen op basis van de WOB (dit is na te lezen op de UvA-site, het verzoek van NRC is vrijwel geheel afgewezen in december 2018), anders dan een algemene brief aan het personeel die gewoon openbaar is. NRC wil natuurlijk wel graag de suggestie wekken dat het over allerhande vertrouwelijke stukken beschikt, maar dat is simpelweg een journalistieke overdrijving. NRC heeft ook nimmer enig stuk in rechte getoond. Dezelfde overdrijving geldt overigens de "35 bronnen". Het ging om 35 verzoeken, en NRC heeft weigerende aangeschrevenen meegeteld en de tactiek gehanteerd: wie zwijgt, stemt toe in onze suggestie. Daar komt bij dat Beltzer heeft getekend voor geheimhouding en daardoor zich niet kan verweren. Overigens heeft hij in rechte wel degelijk alle aantijgingen betwist (deze komen van slechts een paar bronnen met een, laten wij zeggen: eigen agenda), al is dat in eerste aanleg achter gesloten deuren geschied (dat is dus niet bekend) en in appel is hij niet verschenen, omdat de beslotenheid niet was gegarandeerd. Zowel rechtbank als hof hebben geen andere 'bewijzen' gezien dan het NRC-artikel zelf. De opmerking dat de aantijgingen "voldoende steun in de feiten vinden" is dus uit de lucht gegrepen en heeft veeleer te maken met een onderbuikgevoel bij rechters (en wellicht een misplaatst ontzag voor de krant) dat in zaken als deze geen rol zou mogen spelen. Het blijft, al met al, lastig verteerbaar dat criminelen zonder naam (alleen initialen) in de pers worden genoemd, terwijl iemand tegen wie nimmer een aangifte o.i.d. is gedaan met naam en toenaam door het slijk mag worden gehaald door anonieme klagers en tot in lengte van dagen kan worden gevonden op internet, gekoppeld aan dit verhaal.

Terzijde: de UvA-vakgroep arbeidsrecht ligt nog steeds op haar gat en heeft al anderhalf jaar een interimmanager. Men komt erachter dat er iets helemaal verkeerd is gegaan bij de behandeling van Beltzer.

Ik begrijp dat je met deze informatie volgens de te hanteren Wikipedia-richtlijnen wellicht weinig kunt. Het leek mij als achtergrond en voor eventuele toekomstige keuzes wel nuttig om het te melden.

Vriendelijke groet, Marian – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.87.111.48 (overleg · bijdragen) 18 jan 2019 23:31 (CET)

Wutsje vindt het vast niet erg als ik hier ook een opmerking plaats. Ik vond en vind dat RB een lemma hier bespaard zou moeten worden. Ik heb een aantal keer een nascholingscursus bij hem gevolgd, hij is een boeiend docent, maar uiteindelijk gewoon een (ex-)hoogleraar op een willekeurige faculteit, zonder dat zijn werk daadwerkelijk een blijvende invloed op het Nederlands arbeidsrecht heeft. Hij heeft slechts een lemma omdat NRC ooit een artikel over hem schreef in de hoop daarmee ook in NL een metoogedoe verder op gang te brengen. Feitelijk hebben we nu een lemma waarvan het deel van de inhoud dat de lezer boeit is gebaseerd op een enkele bron. En hoewel NRC vast werkt volgens lovenswaardige standaarden, het blijft uiteindelijk slechts één (journalistieke) bron, niet meer, niet minder. Om iemand blijvend aan de schandpaal te spijkeren in mijn ogen ontoereikend. Een getuige, geen getuige. Maar ik vrees dat de meerderheid van de collega's het niet wil verwijderen. Peter b (overleg) 19 jan 2020 00:08 (CET)

Beste Marian en Peter, ik heb hier de afgelopen dagen wat over nagedacht.

 1. Dat de dagen van mensen als Heldring, Hofland, Spoor en Woltz ver achter ons liggen, valt, zeker sinds Donker aftrad (en haar redenen daarvoor) en vervolgens Vandermeersch op het toneel verscheen, inderdaad toch zeker een paar keer per week te constateren. Ik deel de bevinding, dat de tijd van NRC Handelsblad als 'grande dame' voorbij is.
 2. Ook ik vermoed, dat het artikel over Beltzer afgelopen mei zonder de metoo-rel niet zou zijn aangemaakt (het feit dat dit door een one issue editor werd gedaan, wijst daar ook op). Dat roept bij mij de vraag op, of ik dat artikel zou hebben verwijderd, indien die kwestie niet zou hebben bestaan. Anders dan Peter leg ik bij die beoordeling de lat niet op de hoogte van een blijvende invloed op het Nederlands arbeidsrecht. Wat rondkijken in de catalogus van de KB en via de links op zijn UvA-publicatielijst overtuigt me er niet van, dat Beltzer vanwege gebrek aan relevantie binnen zijn vakgebied misstaat tussen de 450+ andere hoogleraren, die momenteel op Wikipedia in de Categorie:Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam te vinden zijn.
 3. Dat zo iemand in een metoo-zaak tegen een als kwaliteitsdagblad bekendstaande landelijke krant een kort geding aanspande om publicatie van zijn volledige naam, zijn vakgroep en het tonen van zijn portret te voorkomen, dat de voorzieningenrechter die vordering grotendeels toewees, maar dat ze in hoger beroep geheel werd verworpen, lijkt me niet van dusdanig onbeduidende betekenis voor de geschiedenis van de journalistiek in Nederland, van NRC Handelsblad, van de UvA en van de metoo-ontwikkelingen, dat vermelding érgens op de Nederlandstalige Wikipedia van die rechtsgang in alle gevallen vermeden moet worden.
 4. De vraag is uiteraard, of dat ook in het artikel over Beltzer moet gebeuren en zo ja, hoe uitgebreid. Daarbij moeten de eisen van de Wikipedia-richtlijn WP:BLP (die is ingevoerd nadat wmf:Resolution:Biographies of living people werd aangenomen) vooropstaan.
 5. De afgelopen dagen heb ik onder meer benut om (de geanonimiseerde versies van) het vonnis en het arrest een paar keer door te nemen. Daarin komen we over de handelwijze van Belzer inderdaad niets concreets aan de weet (wat daarvan in detail ook zij).
 6. Ook heb ik, tegen beter weten in, gezocht naar de volledige versie van het BK&S-rapport. Die is helaas nog niet gelekt, zodat de stelling dat dit rapport veel milder [is] dan het NRC-stuk vooralsnog niet valt na te gaan. Uiteindelijk komt echter alles altijd uit, dus het kan nog.
 7. Verder heb ik de NRC-artikelen nog eens doorgelezen, evenals een handjevol andere publicaties waarin de kwestie is besproken (waaronder [3], [4], [5] en [6], voor camera's in microfoons blatende mediafiguren heb ik genegeerd, want die gun ik mijn tijd niet). Wat opvalt is, dat al die berichten in feite stuk voor stuk terug zijn te voeren op de NRC-artikelen en dat daarmee samenhangende feitenarme persbericht van de UvA. Dat NRC Handelsblad de zaken "mooier" voorstelt dan ze zijn, is voor mij niet te controleren, maar ik ben bereid dat te geloven, ook al gezien wat ik hierboven onder punt 1 schreef. De testis unus-stelling van Peter komt daarmee ook in mijn beeld.
 8. Al met al zijn er genoeg beschuldigingen, maar is er niets bewezen, laat staan dat er een veroordeling ligt. Ware dit een nieuwe strafzaak, dan zou de Nederlandstalige Wikipedia daar cf. WP:NIET/NS niets over (moeten) schrijven, maar indien dat toch zou gebeuren, dan zou Beltzer enkel met zijn initialen worden aangeduid.
 9. Jullie voelden het denk ik al wel wat aankomen: ik ben om, in zoverre dat ik weer terug ben op het standpunt dat ik in mei ook al had: het biografietje over Belzer mag om mij best blijven, want over de hoogleraar is wel wat te vertellen, maar vermelding van deze affaire (die ik zometeen geheel uit het artikel ga halen omdat die de BLP-toets niet kan doorstaan) hoort daarin niet thuis, omdat ze de inhoud uit evenwicht trekt. Blijft die vermelding echter de kop opsteken, dan kan het artikeltje beter verdwijnen. Ik zal dan bij een eventueel tweede verzoek tot herbeoordeling voor verwijdering stemmen met een verwijzing naar dit overleg.
Groet, Wutsje 21 jan 2020 04:23 (CET)

Wolter Heukels[brontekst bewerken]

Verhuisd naar Talk:Wolter Heukels en aldaar gereageerd. Wutsje 22 jan 2020 05:11 (CET)

Verberging/vertoning gebruikersnaam[brontekst bewerken]

Hoi Wutsje, ik denk niet dat de moderatoren die de bewuste gebruikersnaam uit de geschiedenis van deze pagina hebben verwijderd doorhadden dat jij dat liever niet hebt. Persoonlijk had ik niet opgemerkt dat Encycloon de gebruikersnaam eerder ook al had verborgen, dat zag ik zojuist pas. Ik begrijp nu wel waarom je zo reageerde op de verberging. Ik heb niet het idee dat iedereen het verborgen heeft om jou te pesten, ik niet in ieder geval. Groet, Tina (overleg) 22 jan 2020 19:54 (CET)

Daar gaat het toch niet om? Ik maak alleen graag zélf uit of ik me gepest voel door een gebruikersnaam als Wutsje kk ho'erenzoon - en die kan me echt geen reet schelen. Bovendien mogen ook niet-moderatoren best zien waarmee moderatoren soms te maken krijgen. Groet, Wutsje 22 jan 2020 20:12 (CET)
Hoi Wutsje, dan bied ik hierbij mijn excuses aan. Ik heb namelijk gehandeld naar aanleiding van een verzoek op de verzoekpagina. Je hebt wel gelijk dat zoiets eigenlijk door de persoon zelf gevraagd moet worden. Met vriendelijke groet, Dqfn13 (overleg) 22 jan 2020 21:37 (CET)
Verontschuldigingen zijn echt niet nodig, want je deed niets verkeerd. Ik was vooral verbaasd. Van dat verzoek was ik niet op de hoogte. Groet, Wutsje 22 jan 2020 21:58 (CET)
Bedankt. Ik zal in ieder geval onthouden dat overleg bij een dergelijke situatie ook kan een dat de mening van de betreffende persoon ook meegenomen kan worden. Nu betrof het een verzoek van een derde, uiteraard met de beste bedoelingen. Fijne nacht. Dqfn13 (overleg) 23 jan 2020 00:12 (CET)

Overleg:Kinderarbeid[brontekst bewerken]

Ha Wutsje, je hebt helemaal gelijk met het geen je opmerkt van: "de vraag lijkt me op zichzelf uitstekend en goed passen bij het onderwerp". Het gaat er mij ook niet om dat het niet past, maar waarom ik vroeg "kan de vraag na vijftien jaar ook weg!?" heeft te maken dat er al die jaren niets mee is gedaan (vandaar). Plus er wordt geregeld genoemd dat IP-adressen steeds aan anderen wordt toegewezen (mits je een vast IP-adres hebt) en de geen die vijftien jaar geleden de vraag stelde "Welke bedrijven laten hun producten maken door kinderen uit de 3e wereld landen?" denk ik ook niet zal verwachten hier nog antwoord op te krijgen. En mocht er toch ooit nog iemand willen reageren komt het niet bij de betreffende persoon aan i.v.m. het veranderd IP-adres. Ook laat het zich aanzien dat niemand in al die vijftien jaar bedrijven wil noemen die zich schuldig maken aan kinderarbeid? Maar prima als jij die vraag wil laten staan en mogelijk door het nu nogmaals te benoemen dat er iemand zich geroepen gaat voelen antwoord hierop te geven, als zal de vraagsteller na mijn persoonlijke mening niet het geduld opbrengen mocht deze de vraag nog herinneren in al die jaren om de "Overleg:Kinderarbeid" geregeld te blijven checken in de hoop toch nog een antwoord hierop te krijgen? Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 24 jan 2020 16:19 (CET)

Dag Antoine.01, een inhoudelijke niet-onzinvraag wijst er doorgaans op, dat de inhoud van het artikel in kwestie nog wel wat aanvulling kan gebruiken. De vraag werd inderdaad weliswaar al in 2005 gesteld en degene die dat deed, zal vast niet meer op antwoord wachten, maar een blik op het artikel leert, dat daarin nog altijd vrij weinig aandacht wordt besteed aan kinderarbeid in internationaal en eigentijds perspectief en de schaal waarop het voorkomt. Daarover zijn echter eenvoudig gegevens te vinden. Wat voorbeelden daarvan heb ik intussen op de overlegpagina vermeld. Wellicht pikt iemand het op. Groet, Wutsje 24 jan 2020 19:18 (CET)
Ja misschien wordt dat opgepakt, als verbaast mij het in zekere zin dat in die vijftien jaar tijd niemand dat al heeft gedaan. Door hier zo over na te denken kwam bij mij de gedachte op of het soms te maken kan hebben dat er misschien wel door velen gedacht wordt dat er wel met een vinger naar die bedrijven gewezen kan worden die zich inlaten dat er elders kinderarbeid wordt verricht. Maar dat er dan vier vingers naar ons zelf kunnen wijzen die misschien bij dergelijke bedrijven producten betrekken waardoor dit instant word gehouden en het daarom wordt nalaten die bedrijven te benoemen!? Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 26 jan 2020 00:29 (CET)
Niet helemaal gerelateerd, maar ik ben in Engeland in een naaldenfabriek geweest, en die fabriek ging er prat op dat ze geen kinderarbeid hadden. Alleen een deel van het werk werd wel als 'thuiswerk' gedaan, en laat dat nou net werk zijn dat ook prima door kinderen gedaan kon worden ... Maar er werkten geen kinderen in de fabriek hoor. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg. 26 jan 2020 18:45 (CET)
(na bwc en een urenlange wp-storing in Europa, link, waarover de WMF al die tijd niet de moeite nam om op bv. Twitter enige uitleg te geven, wat dat betreft kunnen ze daar beter allemaal eens een pr-cursus gaan volgen, in plaats van managementbraaksel oplepelen over de rebranding strategy en the essential infrastructure of the ecosystem of free knowledge)
Dat zal eerder een kwestie zijn van de combinatie van een weinig sexy onderwerp en een tekort aan zowel geïnteresseerde, gemotiveerde als deskundige Nederlandstalige collega's (zie voor hoe het ook kan bv. en:Child labour). Met het bijwerken en verdiepen van bestaande artikelen op nl:wiki loopt het al jaren niet lekker, zie bv. m:Wikipedia article depth. Kwantiteit telt hier traditioneel meer dan kwaliteit, dat zie je nu wel weer aan het gejoechei over het bereiken van de "mijlpaal" van twee miljoen artikelen. Wutsje 26 jan 2020 19:53 (CET)

Beien[brontekst bewerken]

Moi Wutsje, ik zag jouw overleg met Dagdeel. Zij is koppig en hopeloos om mee te overleggen. Maar mijn ervaring is dat zij iha wel haar huiswerk doet, zij het dat er wel ruimhartig aan bessen, eh kersenplukken wordt gedaan. Jij vroeg naar een topografische kaart waarop Zwarte voorkomt, die is er wel, uitgave 1931, kaartblad 126. Lijkt me een aanwijzing dat het vooral een obsolete, gedateerde naam is, maar het is dus geen eigen fantasie van Dagdeel. Peter b (overleg) 24 jan 2020 18:24 (CET)

Moi Peter, dat heb ik ook nooit gesteld. Mij gaat het niet om het bestaan van een Nederlandstalig toponiem (dat blijkt alleen al uit Gildemacher), maar om de gangbaarheid daarvan (en daarover schrijft Gildemacher niets). Dagdeel voegde als tweede "bron" enkel de woorden Kadaster Geo-Informatie toe, zonder verder ook maar iets te specificeren, de lezer mocht zelf uitzoeken wat daarmee werd bedoeld. Zo ontdekte ik, dat in de kaartencatalogus van de KGI nou juist het Friestalige toponiem wordt gebruikt. Daarover is veel te zeggen, maar het wijst niét op gangbaarheid van het Nederlandstalige toponiem.
Pas later kwam Dagdeel alsnog aanzetten met twee Kadaster-linkjes, een naar de BAG-viewer (die ook weer enkel Friestalige toponiemen vermeldt) en een naar topotijdreis.nl (waaruit de hedendaagse gangbaarheid per definitie niet kan blijken, waarbij de lezer wéér zelf op zoek mag naar wat wordt bedoeld en waar het Nederlandstalige toponiem in het zoekveld invoeren there were no results found for "Zwarte Beien" blijkt op te leveren).
Wat in deze versie van het artikel onder de kopjes Geschiedenis en Terp staat vermeld en met name het verband met de buurtschap dat daarbij wordt aangebracht, blijkt niet uit Gildemacher (zie hier), noch uit de Kadaster Geo-Informatie. Ik ben, kortom, niet onder de indruk van de resultaten van Dagdeels huiswerk. Lag die hoog, dan zouden er ook niet kromme zinnen als deze benaming duidt in het Nederlands zwarte bessen en waarom het huis zogenoemd was is zover bekend niet bekend uit zijn gekomen. Groet, Wutsje 24 jan 2020 21:11 (CET)

Aanspreekvorm[brontekst bewerken]

Wutsje binne in fries? Naar aanleiding van dit artikel: [7]. Ik heb op wikipedia hiervan geen bevestiging kunnen vinden, komt het jo bekend voor? VanBuren (overleg) 28 jan 2020 22:16 (CET)

Dag VanBuren, ja hoor, dit klopt wel, het is in het Fries een vrij algemeen verschijnsel, zelf hoor en doe ik dit in het Fries mijn hele leven doorgaans ook al zo. Nou is anekdotisch bewijs geen bewijs, maar het komt echt meer voor. Zie bv. wat het WFT als derde betekenis over jo schrijft: "3. soms (sterk verouderd) door kinderen tegen ouders; meestal echter worden hier de termen heit of mem gebruikt, terwijl ook het gebruik van do toeneemt" (link, cursiveringen W). Ook in andere contexten gaat het inderdaad soms zo, zie het Gerbrich-voorbeeld in het artikel of zie bv. hier. Ik hoor het in het Nederlands regelmatig als friesisme. Je zou deze vraag trouwens desgewenst ook wel op fy:Wikipedy:Oerlisside kunnen stellen (dat kan rustig in het Nederlands). Groet, Wutsje 28 jan 2020 22:50 (CET)
Ik ga er op letten. Dank je wel. (NB: Google Vertaalfunctie vertaalt het Nederlandse 'friezin' naar het Fries bij mij een beetje vreemd.) VanBuren (overleg) 28 jan 2020 23:13 (CET)
In het algemeen is Google Translate wat Fries betreft vooralsnog vrijwel onbruikbaar en levert die site vaak babelvis op. Dat zal er ook aan liggen, dat GT voor vertalingen uit een marginaal taaltje als het Fries weinig verbeteringssuggesties zal krijgen. Friezin vertalen met Frysk is onzin en "ze is een Friezin" vertalen met se is in Fries klopt ook niet. Met het Nederlands gaat het trouwens ook al niet goed. Ze is een Friezin wordt vertaald met she is a Frisian, terwijl ze is een Duitse en ze is een Engelse resp. she's German en she's English opleveren. Maar voor het volgens de Woordenlijst niet-correct Nederlandse zinnetje "ze is een Friezinne" krijg je she is a mistress, terwijl het wel correcte "ze is een Friezinnetje" wordt vertaald met she is a Friezinnetje. Tja. Ik heb er maar weer eens wat op Suggest an edit geklikt. Wutsje 28 jan 2020 23:49 (CET)
Googletranslate is soms ook wel een bron van grote vrolijkheid. Ik heb een Marokkaanse cliënte die uit Spanje komt. Zij spreekt geen woord Nederlands maar schrijft vrolijk mailtjes met Googletranslate, dan begint een zin met schat, helaas spreek ik geen Arabisch maar zou graag weten welk woord zij gebruikt om mij aan te spreken....Peter b (overleg) 29 jan 2020 11:09 (CET)

Klaas de Jonge[brontekst bewerken]

Beste Wutsje, Dank voor je serieuze opmerkingen over of Klaas de Jonge wel of niet in de categorie "Nederlands terrorist" op Wikipedia past. Het zal je niet bevreemden dat ik het met je opmerkingen niet eens ben. Dank ook voor je opmerkingen op de overlegpagina van Tanja Nijmeijer, maar dat lijkt me echt een ander geval. Over Klaas de Jonge staat bijv. in het door mij eerder genoemde Mare-artikel: "Nadat Hélène en hij de verkenning hadden verricht, bracht hij het voertuig vol explosieven, schroeven en ander restmetaal Swaziland binnen", en ook verder is De Jonge heel duidelijk over zijn toenmalige activiteiten. Wat ik daar zelf van vind, is niet van belang, maar actief meehelpen aan een bomaanslag is een stevig criterium om te voldoen aan de voorhanden omschrijving. Ik zou me overigens ook niet verzetten tegen een opname van Mandela of Begin in de categorie terrorist. Vysotsky (overleg) 1 feb 2020 00:17 (CET)

Dag Vysotsky, tja, lastig, dit soort discussies. Als Klaas de Jonge een terrorist was, waarom is hij daarvoor dan nooit vervolgd en veroordeeld? Ik vind zelf dat er een nuanceverschil zit tussen terrorist en betrokken bij een terroristische aanslag. Maar moeten twee Nobelprijswinnaars voor de Vrede, waarvan de ene ooit een prijs op zijn hoofd had staan en de ander vele jaren gevangen heeft gezeten, echt in de categorie Terrorist opduiken? En waarom staan Jos van Rey en Ton Hooijmaijers nog niet in de categorie Nederlands crimineel, terwijl ze toch strafrechtelijk veroordeeld zijn? De belangrijkste leidraad in dit soort zaken lijkt me WP:NPOV, waarbij wat mij betreft zelfs de geringste twijfel leidt tot niet opnemen. Groet, Wutsje 1 feb 2020 00:37 (CET)
(na bwc) Aanvulling: inmiddels is Robotje, die zich in de discussies nog nergens heeft laten zien, zich er ook mee gaan bemoeien (met het ijzersterke argument Hoort in die categorie (veroordeeld of niet), Hitler is ook niet veroordeeld voor rol in Holocaust). Mandela en Begin blijken, tot mijn verbazing, al in de categorie Terrorist te zijn ondergebracht. Blijkbaar sta ik alleen in mijn standpunt. Best. Wat mij betreft komen dan nu ook alle verzetsstrijders die tijdens WO2 geweldsdaden tegen de nazi's hebben begaan aan de beurt, om te beginnen mensen als Jan Kubiš en Jozef Gabčík. Daarna kunnen types als Bomber Harris naar de categorie Oorlogsmisdadiger en vervolgens kunnen we de categorie Nederlands crimineel eens opfrissen. Wutsje 1 feb 2020 17:57 (CET)
Hoi Wutsje, je hebt binnen 24 uur nu drie keer die categorie verwijderd bij dat artikel en dat lijkt dus al behoorlijk op een edit war (en dat voor een moderator die dus een voorbeeld functie heeft). Als motivatie gaf je aan in de bewerkingssamenvatting dat hij nooit veroordeeld is. Ook hierboven kwam je met dat argument. Het artikel Adolf Hitler zit in de Categorie:Holocaustpleger verwijl hij daar nooit voor veroordeeld is. Als je nu echt meent dat een veroordeling zo belangrijk is bij categorisatie, wees dan ook consequent en bewijs dat Hitler daarvoor veroordeeld is of haal die holocaust-pleger categorie dan zelf weg. - Robotje (overleg) 1 feb 2020 17:50 (CET)
Beste Robotje, je "vergeet" erbij te vermelden dat ik netjes naar lopend overleg heb verwezen, waaraan je zelf overigens niet hebt willen deelnemen. Je vergelijking met de Holocaust is even absurd als de bewijsopdracht die je me in dat verband nu in de schoenen tracht te schuiven. Beide zijn kenmerkend voor de bij jou gebruikelijke, vaak nogal kommaneukerige discussietechnieken, die ik na al die jaren dusdanig vermoeiend ben gaan vinden, dat ik met ingang van nu heb besloten om er waar mogelijk niet meer op te reageren. Ik reken op je begrip daarvoor. Met vriendelijke groet, Wutsje 1 feb 2020 18:12 (CET)

Begrijpend lezen (2)[brontekst bewerken]

Voor geïnteresseerden: NRC 31 jan 2020, Mirjam Remie en Patricia Veldhuis, Hoe we kinderen weer aan het lezen krijgen (backup). Wutsje 2 feb 2020 18:44 (CET)

EU[brontekst bewerken]

- De hoofdtaal in de EU is de facto Engels. Dit is de taal die ook voornamelijk in Brussel gesproken wordt. Plus Engels is de taal die de EU burgers verbind.
- Hoewel de EU nog geen officiële classificatie heeft is de EU de facto een confederatie.
- Brussel word gekenmerkt als de facto hoofdstad van de EU, zie de Engelse EU Wiki pagina.
– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.171.149.51 (overleg · bijdragen) 2 feb 19:28 (CET)

Beste 77.171.149.51, zie WP:BRON, WP:VER en WP:GOO. Met vriendelijke groet, Wutsje 2 feb 2020 19:33 (CET)

ArbCom[brontekst bewerken]

Dag Wutsje, ik heb hier een eerste versie van een herzieningsverzoek gepubliceerd. Zou je kunnen kijken of je het met de vorm eens bent en/of op de pagina zelf dan wel op de overlegpagina een aanvulling wilt geven? (Aangezien je bericht uit 2015, in ieder geval qua onderbouwing, wellicht verouderd is.) Mvg, Encycloon (overleg) 5 feb 2020 23:53 (CET)

Hoi Encycloon, ik zal me er de komende dagen wat in verdiepen en uiterlijk maandagochtend aldaar reageren. Groet, Wutsje 6 feb 2020 17:54 (CET)
Encycloon, ter informatie: vanwege een lichte ongesteldheid (kop vol snot, zwabberende concentratie) gaat het een dag of wat langer duren. Groet, Wutsje 9 feb 2020 20:06 (CET)
Hoi Wutsje, bedankt voor de update en uiteraard beterschap gewenst. Encycloon (overleg) 9 feb 2020 20:30 (CET)
Encycloon, een update: ik ben dit zeker niet vergeten, maar de zaak staat nu wel in de ijskast. Mocht je daar prijs op stellen, dan wil ik je per mail wel uitleggen waarom. Groet, Wutsje 4 apr 2020 02:48 (CEST)

Didi shanna[brontekst bewerken]

Hoezo heeft u mijn pagina verwijder van Didi Shanna? Ik heb persoonlijk toestemming van haar gekregen. Yanick.haspels (overleg) 7 feb 2020 23:02 (CET)

Zie het logboek. Of u toestemming van de beschreven persoon heeft, is niet belangrijk. Wel of de persoon relevant is, en beschreven is in en aan de hand van onafhankelijke bronnen, in eigen woorden. Edoderoo (overleg) 7 feb 2020 23:16 (CET)
Hier heb ik niets aan toe te voegen. Wutsje 8 feb 2020 00:54 (CET)

Sokpop?[brontekst bewerken]

Hoi Wutsje, hoor jij hier (en dan vooral hier) ook iets kwaken? Mvg, Encycloon (overleg) 7 feb 2020 23:15 (CET)

Hoi Encycloon, ja. Zowel die account als die bewerking deden me al de oren spitsen, net als de bewerkingssamenvatting bij deze edit en de aard van bewerkingen als deze en deze. Het viel me bovendien op, dat die account al op 12 januari 2018 01:10 is aangemaakt (link), maar volledig slapende bleef tot 6 jan 2020 18:54. Dat is nooit een goed teken. Om deze redenen had ik deze gebruiker al op mijn mogelijk-niet-in-de-haak-lijst gezet. Groet, Wutsje 8 feb 2020 00:54 (CET)
Niet volledig...
Maar zouden we hier al actie moeten ondernemen? De gebruiker heeft inmiddels een bewerking teruggedraaid van een geregistreerde gebruiker die reeds meer dan vijftig niet-verwijderde bewerkingen met diens account gedaan heeft. Encycloon (overleg) 8 feb 2020 10:05 (CET)
Na een RegBlok-verzoek inmiddels Uitgevoerd Uitgevoerd. Encycloon (overleg) 9 feb 2020 13:21 (CET)
Zelf had ik denk ik voor de zekerheid toch een cu-verzoek gedaan, maar het is mij eigenlijk ook wel best zo. Nu maar wachten op de volgende en ondertussen bewerkingen van ipv4-adressen van Scarlet Belgium wat in de gaten houden. Groet, Wutsje 9 feb 2020 16:56 (CET)
Het moet aangenaam zijn een partner te hebben die precies dezelfde vage interesses en hobby's heeft. Woudloper overleg 10 feb 2020 01:16 (CET)

Toch gelukt[brontekst bewerken]

Beste Wutsje, N.a.v. je vraag op de Helpdesk: Volgens mij is het me alsnog gelukt om de zoekveld parameter aan Sjabloon:Archiefjaar toe te voegen. Het lijkt i.i.g. goed te werken nu (of althans vergelijkbaar met de andere archiveersjablonen. Novopas (overleg) 20 feb 2020 14:08 (CET)

Dank. Groet, Wutsje 17 mrt 2020 19:39 (CET)

Notificaties van de Arbitragecommissie[brontekst bewerken]

 1. Geachte Wutsje,
  De Arbitragecommissie heeft de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Deblokkade DutchTina aangenomen.
  De Arbitragecommissie, 17 mrt 2020 07:45 (CET)
 2. Geachte Wutsje,
  De Arbitragecommissie heeft uitspraak gedaan naar aanleiding van de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Deblokkade DutchTina waarin ook uw naam genoemd is.
  De Arbitragecommissie, 17 mrt 2020 15:43 (CET)

Dank voor de meldingen. Gezien en op gereageerd. Wutsje 17 mrt 2020 19:39 (CET)

Hindley Street Country Club[brontekst bewerken]

Toen het nieuws gistermiddag bekend werd, dacht ik: <krachtterm>, de wereld zoals we die kennen lazert in exponentieel tempo in elkaar en nou is Bill Withers ook nog dood. Hoewel ik het wat betreft popmuziek nooit zo in de mainstream heb gevonden, had ik een zwak voor hem. En zoals dat dan gaat: je kijkt wat op het net en je laat je veertig jaar in de tijd terugwerpen. Zo stuitte ik op deze versie van Just The Two Of Us. De bek viel me los, zoals ze dat hier zeggen. Ik heb heel wat coverbands gezien, maar sinds die van Saskia Laroo in ca. 1986 niet meer van dit kaliber: een vlekkeloos geproduceerde, aanstekelijke uitvoering door een professionele band en een geweldige gastzanger, die er duidelijk plezier in hebben. Ook andere filmpjes van HSCC blijken alleszins de moeite waard te zijn. Wereldberoemd in heel Adelaide (bron) en deze link zal wel altijd rood blijven, zo gaat dat met coverbands, maar misschien worden sommigen van jullie er in deze nare tijd ook wel even blij van. Wutsje 4 apr 2020 05:40 (CEST)

Wikimedia Nederland - scam alert[brontekst bewerken]

Ter informatie: ik ontving zojuist een aan mijn WMF-mailadres gerichte zogenaamde nieuwsbrief van Wikimedia Nederland (met tips n.a.v. de coronacrisis etc.), die zodanig goed was nagemaakt, dat ik er bijna was ingetuind. Gelukkig heb ik de gewoonte om altijd eerst de url te bekijken voor ik op een link klik. In dit geval leidt die naar het domein t35.tripolis.com , waar Verisign overigens niets over te vertellen heeft. De header meldt geen X-originating IP. Het kan zijn dat deze scam-mail persoonlijk aan mij gericht was en dat ik dus de enige ben die hem heeft ontvangen, vandaar dat ik niet op grote schaal alarm sla, maar u bent gewaarschuwd. Wutsje 6 apr 2020 15:20 (CEST)

Ik heb die ook gehad, op een e-mail-adres dat ze niet hadden kunnen gokken. Dus ofwel het is een legitieme mail, of WMNL hun database is gehacked. Maar ik zie tot mijn geruststelling dat ook oude, legitieme nieuwsbrieven via die tripolis-website lopen. Dat zal een marketing-tool zijn, om het bereik van de nieuwsbrief te kunnen tracken, om de effectiviteit van de communicatie te kunnen meten. Een flink percentage van de verstuurde nieuwsbrieven worden nooit gelezen, en het is vaak ook wel interessant (voor WMNL dan) te zien welke links vaak worden bekeken, en welke nooit. Daar kunnen ze van leren. Edoderoo (overleg) 6 apr 2020 15:26 (CEST)
Inmiddels zie ik dezelfde inhoud van de nieuwsbrief (zonder trackinglinks ;-) verschijnen bij verschillende gebruikers op hun overlegpagina. Edoderoo (overleg) 6 apr 2020 17:03 (CEST)
(was even aan de telefoon en na bwc) Ja, ik ook, zoals ik inmiddels ook heb gezien dat die links ook al in eerdere nieuwsbrieven staan. Op de website van WMNL wordt naar de wmf:Privacy policy verwezen, een pagina vol legalese waarin het woord tracking link niet voorkomt, maar die ik verder niet ga doorspitten. De juristen zullen het wel hebben afgedekt. Conclusie: bij WMNL is je privacy in uitstekende handen, hetgeen van de week overigens ook al hier bleek (inschrijven bij docs.google.com ammehoela). Het wordt tijd om me af te melden van die nieuwsbrief. Dank voor je reactie. Groet, Wutsje 6 apr 2020 17:21 (CEST)

Als je ergens een hostingpakket (met domein, e-mail, enz.) hebt (huurt), is het aantal ontvangers per tijdseenheid (kan een beetje varieren, maar meestal iets van een uur) beperkt tot (meestal) 100. Een work-around is gebruikmaken van bijvoorbeeld de "Send Later" plug-in voor Thunderbird, maar dat schiet niet op als je honderden mails te versturen hebt.
Er zijn daarom speciale bedrijven die dit (tegen betaling) wel kunnen. Dat zijn dan weer niet bedrijven die wat meer mogelijkheden van een gewonde ISP hebben gehuurd, maar clubs die zelf als gespecialiseerde provider fungeren. Zij moeten dan zelf voor de z.g. peering zorgen van de IP's die ze hebben. De garantie dat op die manier geen spam verstuurd kan worden, is dan de verantwoordelijkheid van die bedrijven, met de "peering" buddies als controleur (net zoals op de wiki). Om te kunnen concurreren, en/of ietwat hogere prijzen te kunnen vragen, verzamelen zij marketing informatie. Die is voor de klant of kunnen verkocht worden aan derde partijen, e.e.a. afhankelijk van de Algemene Voorwaarden. Om daaraan minimaal bij te dragen is het verstandig om je e-mail client zo in te stellen dat die niet automatisch plaatjes (logo's e.d.) ophaalt. - mvg RonaldB (overleg) 6 apr 2020 17:12 (CEST)
Overigens werden eerdere nieuwsbrieven van WMNL op dezelfde manier verstuurd. - RonaldB (overleg) 6 apr 2020 17:14 (CEST)
Ik zag het, ja. Mijn mailclient haalt om die reden al nooit plaatjes op. Dank voor de informatie en groet, Wutsje 6 apr 2020 17:21 (CEST)
Ik ben ook geen fan van link tracking als consument, maar WMNL gebruikt inderdaad al jaren Tripolis voor de nieuwsbrief. Ik herinner me dat het onmogelijk was om die tracking uit te schakelen, en dat WMNL verder destijds niets deed met die informatie. Verkopen aan derde partijen is uiteraard niet aan de orde. Effeietsanders 7 apr 2020 05:34 (CEST)

Beste Wutsje, de nieuwsbrief die je gister hebt ontvangen met tips n.a.v. de corona crisis was, zoals Edoderoo aangaf, een legitieme nieuwsbrief van Wikimedia Nederland. Deze is op exact dezelfde wijze verstuurd als de eerdere nieuwsbrieven en ook naar dezelfde mailadressen: uitsluitend naar mailadressen waarmee de ontvangers zich zelf hebben ingeschreven. Voor zover wij kunnen nagaan is er niets misgegaan, maar als dit de eerste keer is dat je de nieuwsbrief krijgt (en je hebt je niet recent aangemeld) is er iets aan de hand. Kun je ons dat laten weten? Wikimedia Nederland maakt inderdaad gebruik van de e-mailmarketing software Tripolis Dialogue voor het versturen van de nieuwsbrieven. Doordat er verstuurd wordt via Tripolis, worden URL’s ook via hun server verstuurd en deze verser is genaamd td35.tripolis.com. Wanneer er op een URL/Link geklikt wordt die begint met td35.tripolis.com, zal deze doorgestuurd worden naar een Wikimedia link. Alle gegevens zijn beveiligd en gewaarborgd. Wij hebben in het kader van de AVG een verwerkersovereenkomst met Tripolis Dialogue waardoor gegevens en persoonlijke informatie nooit doorverkocht of doorgegeven wordt aan derden. Mocht je verder nog vragen hebben, hoor ik het graag.(Overigens is dit de privacy verklaring van WMNL voor onze website.) Germien Cox (WMNL) (overleg) 7 apr 2020 12:07 (CEST)

Dag Germien,
 1. Ter geruststelling: er ging aan WMNL-kant blijkbaar niets mis. Ik ben minstens een decennium op die nieuwsbrief geabonneerd geweest, maar omdat die ondertussen ook altijd op WMNL en op tientallen plaatsen op nl:wiki wordt gepubliceerd, las ik de inhoud ervan doorgaans daar wel en opende ik de mailversie nooit meer. Deze keer deed ik dat wel, met de discussie hierboven als resultaat: wanneer ik in een mail links zie die schimmig ogen, gaat bij mij (en hopelijk bij iedereen) een alarmbel af.
 2. Je schrijft: "Wij hebben in het kader van de AVG een verwerkersovereenkomst met Tripolis Dialogue waardoor gegevens en persoonlijke informatie nooit doorverkocht of doorgegeven wordt aan derden." Wat dat "waardoor" betreft: een overeenkomst afgesloten hebben garandeert op zichzelf helemaal niets, vraag maar aan een willekeurige jurist. De inhoud van die overeenkomst is bovendien voor mij niet na te gaan en de AV van tripolis.com maken me ook al niet wijzer.
 3. Wat die WMNL-privacyverklaring in het algemeen betreft: die zou ik wat opzichter op de WMNL-site vermelden. Je vindt haar nu feitelijk alleen in de rechterzijbalk op de hoofdpagina, waar iemand die de weg al weet nooit komt, maar onderaan iedere pagina wordt nog altijd rechtstreeks gelinkt naar de Engelstalige algemene WMF-privacyverklaring. Dat schept verwarring, ook al omdat de WMF-verklaring blijkbaar niet van toepassing is op WMNL ("This Privacy Policy does not apply to all sites and services run by the Wikimedia Foundation, such as sites or services that have their own privacy policy", zie ook hier).
 4. Wat de inhoud van die WMNL-privacyverklaring betreft (cursiveringen van mij):
  • De link www.tilaa.com/nl/privacybeleid geeft een 404; dat moet www.tilaa.com/en/privacy-statement zijn. Daar lees ik: "We only supply your details to other companies or institutions when utterly necessary, or when it is statutory by law (...). In order to provide the best service possible, we use external partners. It could be possible that these partners receive your data from us." Dan worden zeven externe partners genoemd en de data die daaraan kunnen worden doorgegeven. Wat die externe partijen er vervolgens mee doen, moet je maar afwachten.
  • In art. 5.1 van de AV van Lemonbit (link) wordt vermeld: "Klant en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor leverancier indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door leverancier." Naar wat dat betekent moet je gissen. Art. 6, dat over "Privacy en gegevensbescherming" gaat, bevat enkel verplichtingen voor de klant, niet voor de leverancier. Op lemonbit.com/voorwaarden staat dat "een verwerkersovereenkomst conform AVG als maatwerk [is] opgenomen in uw overeenkomst", maar wat er in die overeenkomst staat is uiteraard niet-openbaar en dus voor mij niet na te gaan.
  • Op twokings.nl is niet eens een privacyverklaring te vinden. Al geldt dan bij verstek de AVG, het geeft wel aan waar daar de prioriteiten liggen.
  • De link www.civicoop.org/nl/onze-werkwijze geeft eveneens een 404, dat moet kennelijk www.civicoop.org/onze-aanpak/ zijn. Wederom: geen privacyverklaring te zien.
  • Uit de Engelstalige ToU van CiviHosting (link) valt voor een niet in legalese onderlegde non-native speaker, zelfs niet als die juridische kennis heeft, niet duidelijk op te maken wat er gebeurt met persoonsgegevens die bij dat bedrijf terechtkomen.
  • Wat het op de WMNL-site gebruik maken van Google Analytics en de buttons van Facebook en Twitter betreft: ik ga niet eens een poging ondernemen om uit te leggen wat daar qua bescherming van de persoonlijke levenssfeer mis mee is. Wie dat nu nog niet weet, leeft onder een steen.
 5. Terzijde: ik ben me ervan bewust, dat privacybescherming ook in het WMF-universum ondertussen een achterhoedegevecht is. Dat kwam onlangs nog weer eens aan het licht in dat (w.m.b. even overbodige als geldverslindende) rebrandingproject (link, link) en in dat (voor mij onbegrijpelijke) Movement and Leadership Development Project (link), waarbij blijkbaar zonder enig probleem en zonder grote oppositie gekozen is om in die "overleg"processen gebruik te maken van Facebook resp. Google. Resistance is futile (vb., vb.). Big data valt niet te ontlopen. Ja, je kunt niet aan sociale media doen, Google, Microsoft, Amazon en noem ze maar op uit de weg proberen te gaan, een open source-besturingssysteem gebruiken (al blijf je met bv. de IME of de AMD PSP zitten, tenzij je bereid bent om te bloeden voor een Librem 15, maar ook die is vermoedelijk niet veilig voor sommige exploits), vuurmuren, virusscanners, privacyplugins en adblockers installeren, na gebruik je browser volledig purgen, goed oppassen op welke links je klikt, niet imappen maar poppen, een fatsoenlijke provider kiezen (vb.), et cetera, maar uiteindelijk is het niet genoeg. De geschiedenis leert: iedere technologie kan én zal altijd worden misbruikt.
 6. Afijn, mijn punt zal inmiddels duidelijk zijn. Vat dit alles hierboven vooral niet persoonlijk op, ik ben overtuigd van de goede wil van (nagenoeg) iedereen die bij WMNL betrokken is. De nieuwsbrief zal ik wel blijven lezen, maar ik hoef die niet meer per mail, zoals ik jullie inmiddels heb laten weten. Vragen heb ik verder niet.
Met vriendelijke groet, Wutsje 7 apr 2020 20:34 (CEST)
Hi Wutsje, dank voor jouw uitgebreide reactie en jouw alertheid inzake enkele onjuiste links in de wmnl privacyverklaring. Ik wil nogmaals benadrukken dat wij de privacy respecteren van al onze leden, relaties, vrijwilligers en andere personen waar wij contact mee hebben en bij Wikimedia Nederland uitsluitend persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Alvast een mooi paasweekend gewenst. Germien Cox (WMNL) (overleg) 9 apr 2020 15:54 (CEST)
Dag Germien, dank voor deze veredelde leesbevestiging. Wat die dode links in de WMNL-privacyverklaring betreft: ik zag dat je ze in de html-versie inmiddels hebt verbeterd. Mijn tip zou zijn om dat ook nog even in de pdf-versie te doen (archief). Met vriendelijke groet, Wutsje 9 apr 2020 17:32 (CEST)

Peuro[brontekst bewerken]

Hoi Wutsje, ik heb een toevoeging over o.a. de relevantie toegevoegd aan https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_beoordelen_pagina%27s/Toegevoegd_20200408#Peuro.
Fijne avond toegewenst. :) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Dutchhelper12 (overleg · bijdragen) 8 apr 2020 19:25 (CET)

Dag Dutchhelper12, ik heb het gezien, maar dank voor de verwittiging. Met vriendelijke groet, Wutsje 9 apr 2020 00:07 (CEST)

vindicat[brontekst bewerken]

Ben ik te bruut of jij te mild? Het stond er ooit in, en ik zag vandaag dat het weg was. Na de grollen van gisteren voelde ik de onbedwingbare neiging het weer te plaatsen. Misschien heb je wel gelijk, ik laat het zo, Groet! HenriDuvent 18 apr 2020 18:11 (CEST)

Moi Henri, zie mijn bewerkingssamenvatting: ik denk dat een zin met "haalde verscheidene malen het landelijke nieuws wegens geconstateerde misstanden (etc)" bijna per definitie niet in de inleiding van een dergelijk artikel thuishoort. Al zolang als dit soort clubs bestaan, gebeuren zulke dingen, bij Minerva, bij het USC (vgl. de roetkapaffaire) en dus ook bij Vindicat (vgl. de beruchte piano, dat jaarclubje dat ooit als slagzin "een kinderkut is gauw gevuld" had). Het is natuurlijk wel iets om te beschrijven, maar dan gewoon in een aparte paragraaf. Groet en corona volente tot ziens, Wutsje 18 apr 2020 19:43 (CEST)
Ach, toch maar weg dus. ik had het eerst ook weggehaald en bij herintreding afgeslankt. Toch niet dus. Mijn schaarse ervaringen bij Vindicat hoop ik je nog eens te vertellen, hg HenriDuvent 21 apr 2020 21:42 (CEST)
En ik jou de mijne. :-)   Overigens is deze gebruiker op en:wiki al sinds vorige week voor onbepaalde tijd geblokt vanwege vandalism-only account. Groet, Wutsje 21 apr 2020 21:45 (CEST)
Lang geleden, toen de stad nog geen 24-uur openingstijden had was het nachtteras van Vindicat een vast eindpunt, de studentjes wilden wel een paar gulden verdienen, de service was ok, menig ochtendgloren daar meegemaakt. Peter b (overleg) 3 mei 2020 20:34 (CEST)
Even lang geleden, toen de meeste liberalen nog niet neoliberaal waren en er nog prima mee te praten viel, kon je er ook als knor op zondagmiddag eten, wanneer de mensa in Vera dicht was. Dat had ook wel wat. Wutsje 3 mei 2020 23:09 (CEST)

Eveline Stallaart[brontekst bewerken]

Beste Wutsje, bewerker Isabel1970 heeft recent een kopje en stukje tekst toegevoegd aan de pagina over Stallaart. Hetgeen door de auteur wordt geschreven is niet correct en niet relevant voor dit artikel. De info is subjectief, feitelijk niet juist, en neigend naar cyberpesten/zwartmaken/misgunnen. Het volgende klopt niet aan de teksten van de auteur: “Stallaart is geen erkend seksuoloog NVVS” >> klopt. De titel van Stallaart is ‘seksuoloog’, niet de merkenrechtelijk beschermde titel ‘seksuoloog NVVS’ (en dat claimt Stallaart ook niet). De titel ‘seksuoloog NVVS’ is niet van toepassing op Stallaart en derhalve niet relevant in dit artikel. “haar kwalificaties zijn daarom niet toetsbaar” >> Stallaart heeft geen band met NVVS, gebruikt niet de merkenrechtelijk beschermde titel ‘seksuoloog NVVS’ en hoeft dus ook niet getoetst te worden door NVVS. “Zij heeft ook de opleiding tot seksuoloog niet gevolgd” >> als ‘seksuoloog’ is er (in tegenstelling tot ‘seksuoloog NVVS’) niet 1 specifieke opleiding tot seksuoloog. Aangezien Stallaart niet claimt ‘seksuoloog NVVS’ te zijn, is deze tekst niet relevant. “Nederlandse seksuologen zijn doorgaans geregistreerd bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie” >> lidmaatschap is niet verplicht en geldt enkel voor personen die de (merkenrechtelijk beschermde) titel ‘seksuoloog NVVS’ willen gebruiken. Dat doet Stallaart niet. “Stallaart staat hier niet geregistreerd” >> klopt. En dat hoeft ook niet. Het is echter vreemd om in een wiki alle groepen en clubs te noemen waar iemand NIET bij is aangesloten. Samenvattend: Stallaart is seksuoloog. Dat is een vrij beroep en die titel mag vrij gebruikt worden. Stallaart heeft geen band met NVVS en claimt ook niet 'seksuoloog NVVS' te zijn. Vermelden van welke organisaties iemand NIET lid is, is dan ook niet relevant. Deze toegevoegde tekst is kwalijk en mogelijk schadelijk voor Stallaart. Daarom wil ik voorstellen om de tekst van Isabel1970 (weer) ongedaan te maken en te verwijderen uit dit artikel. Alvast bedankt voor jouw hulp daarbij.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Robvj (overleg · bijdragen) 21 apr 2020 22:26 (CEST)

Beste Robvj, daar zit wat in. Ik heb de hele passage verwijderd. Met vriendelijke groet, Wutsje 22 apr 2020 00:16 (CEST)

Beste Wutsje. De kern zit precies in wat Robvj schrijft op het einde: Deze toegevoegde tekst is kwalijk en mogelijk schadelijk voor Stallaart. Kennelijk is deze Robvj zeer betrokken bij haar en komt voor haar op. Hij denkt niet vanuit het publieksbelang van het geven van goede informatie. Ik zie de pagina van Stallaart niet anders dan als vorm van zelfpromotie. Haar pagina heeft geen enkele encyclopische waarde, het is puur reclame. Zij heeft geen positie binnen de seksuologie in Nederland, heeft geen eigen verhaal, geen onderzoek verricht, niet opinierend, draagt niet bij aan een debat etc etc. Zou je de hele pagina kunnen verwijderen Wutsje? Of zie jij een meerwaarde voor Wikipedia? Dank

Of zij wel/geen positie binnen de seksuologie heeft, is voor Wikipedia niet zo belangrijk. Wij zijn een volksencyclopedie, en geen wetenschappelijk naslagwerk. Uw vraag kunt U veel beter aan RTL stellen, die Stallaart als deskundige opvoeren. Wij schrijven alleen maar dàt Stallaart als deskundige wordt opgevoerd. Het artikel suggereert ook niet dat zij een gevierd seksuologe is, maar alleen dat ze bij RTL te zien is in die hoedanigheid. Edoderoo (overleg) 28 apr 2020 15:14 (CEST)

Benno[brontekst bewerken]

You just deleted me page Benno v****

I was quitte done het 2beertjes (overleg) 21 apr 2020 22:28 (CEST)

I was not done yet 2beertjes (overleg) 21 apr 2020 22:28 (CEST)

Beste 2beertjes, dit is de Nederlandstalige Wikipedia, aan Engelstalige teksten is hier geen behoefte, ook niet als ze gaan over one of the best, smartest and funniest lecturer (sic) [you] ever came across. Met vriendelijke groet, Wutsje 22 apr 2020 00:16 (CEST)

N.a.v. bronvraag op Dienst Uitvoering Onderwijs[brontekst bewerken]

Volgens mij is DUO hoe dan ook wel een voorbeeld van een "baten- en lastendienst", zie [8]. Maar misschien zou die term beter een eigen artikel kunnen krijgen. Nu wekt het artikel Dienst Uitvoering Onderwijs de indruk dat de term geheel synoniem is met "DUO", wat me onjuist lijkt aangezien "baten-en lastendienst" ook wordt gebruikt voor andere organisaties. Groet, De Wikischim (overleg) 30 apr 2020 19:18 (CEST)

Dat de dienst een voorbeeld van een baten- en lastendienst is: ja, maar in deze versie wordt de indruk gewekt dat DUO en baten- en lastendienst synoniem zijn en dat klopt niet (elk paard is een zoogdier, maar et cetera). Wat mij betreft verdwijnt die passage helemaal uit de inleiding. Groet, Wutsje 30 apr 2020 19:24 (CEST)
Goed idee, bij deze heb ik het dus maar weggehaald. Baten- en lastendienst zou een eigen artikel kunnen worden, en dan kan DUO daar als een van de voorbeelden worden genoemd. Helaas heb ik tegenwoordig eigenlijk te weinig tijd om hier nog artikelen te schrijven. De Wikischim (overleg) 30 apr 2020 21:24 (CEST)

Henk van Essen[brontekst bewerken]

Goedemiddag, ik zie dat u de pagina over Henk van Essen heeft verwijderd. Kunt u deze alstublieft terughalen? Hij is net benoemd tot nieuwe korpschef van de Politie en ik zou deze pagina graag verder uitbreiden. Bedankt alvast. Lenarrateur (overleg) 1 mei 2020 17:24 (CEST)

Beste Lenarrateur, dat zou ik wel kunnen doen, maar de complete inhoud van het "artikel" bestond uit enkel de letter h en er valt dus feitelijk niets terug te plaatsen. Ik zou zeggen: maak gerust een nieuw en écht artikel over de man aan. Met vriendelijke groet, Wutsje 1 mei 2020 18:20 (CEST)
Super! Bedankt voor uw bericht.Lenarrateur (overleg) 2 mei 2020 10:12 (CEST)

Fdok7src[brontekst bewerken]

Beste Wutsje, alles goed? Gebruiker of collega (wat je wilt) Fdok7src, die jij ook al een paar keer aangeschreven hebt, doet alles verkeerd. Ik ben nu een halve dag bezig geweest met vooral dit corrigeren, maar ook na mijn uitleg aan hem of haar, ging de betrokkene door hiermee. Misschien na 3½ uur mijn uitleg nog niet gelezen of het duurt erg lang voordat het doordringt. Wil je daarom ook even opletten als je tijd hebt? Ik heb momenteel alles in de hoofdnaamruimte gecontroleerd tussen nu en halverwege 30 april, maar gebruiker is al actief sinds 26 april. Met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 2 mei 2020 21:43 (CEST)

PS: Ik zie inmiddels dat we vorderingen maken, maar er moet dus nog veel hersteld worden vanaf dag 1. ErikvanB (overleg) 2 mei 2020 21:52 (CEST)
Beste ErikvanB, leuk dat je weer meedoet. Met wat mij betreft aan zekerheid grenzende luid kwakende waarschijnlijkheid volg ik deze gebruiker al jaren. Onlangs dook de incarnatie Mesenvork op (actief van 8 t/m 19 april), die werd gevolgd door Uipjjers (actief op 24 en 25 april) en direct daarna als Fdok7src (actief sinds 26 april). Het is met deze gebruiker altijd weer dweilen met de kraan open en ik heb nu gewoon voor één keer geen zin om me daar nu alwéér mee bezig te houden (diffjes uitpluizen, sokpopverzoek doen en afhandelen, et cetera). Vroeger of later is er ongetwijfeld een andere mod die daar wel trek in heeft. Groet, Wutsje 2 mei 2020 23:54 (CEST)
Ah, goed dat je dit hebt uitgelegd, want ik had zelf ook het sterke gevoel dat gebruiker al vaker had gekwaakt. Geen enkele newbie houdt zich namelijk vanaf zijn allereerste bewerking uitsluitend met categorieën bezig. Ik begrijp je vermoeidheid heel goed (alle begrip voor) en zal de incarnaties nog even bestuderen. Bedankt, ErikvanB (overleg) 3 mei 2020 12:16 (CEST)
Tot mijn verheugenis zie ik net dat mijn intuïtie me niet in de steek heeft gelaten en dat de zaak inmiddels ook al geregeld is. Dank, Encycloon! Wutsje 3 mei 2020 20:00 (CEST)
Geen dank. Overigens lijkt het einde nog niet in zicht... Mvg, Encycloon (overleg) 3 mei 2020 20:25 (CEST)
Nee, het is net als de afwas, die heb je net aan kant en een dag later staat het aanrecht weer vol. Wutsje 3 mei 2020 20:40 (CEST)
Dat heb ik nou altijd met het stof en vuil op de vloer. ErikvanB (overleg) 4 mei 2020 03:31 (CEST)

We zijn er na zes nieuwe sokpoppen voor de komende uren wel weer even af. Deze gebruiker heeft een strak leefritme, ligt nu in bed en zal morgen vanaf ca. 07:30h opnieuw incarneren. Dat zal te zien zijn op Speciaal:Logboeken/newusers en in de verwante wijzigingen in de Categorie:Doelverdediger (voetbal), zolang dat projectje nog niet klaar is - loslaten is voor deze gebruiker buitengewoon lastig. Daarna volgen mogelijk de Categorie:Doelverdediger (voetbal) naar nationaliteit, de Categorie:Doelverdediger (voetbal) naar land en de Categorie:Doelverdediger (voetbal) naar territorium, plus bijbehorende onderverdelingen - al zou het me ook niet verbazen als opeens de Categorie:Vleugelspits (voetbal) of de Categorie:Doelverdediger (handbal) opduiken. De mogelijkheden zijn eindeloos en er moet nog zo veel gebeuren... Wutsje 3 mei 2020 23:25 (CEST)

Misschien is het mogelijk aan de onvoltooide ellende een einde te maken door een bot overal [[Categorie:doelverdediger (voetbal)]] te laten weghalen. ErikvanB (overleg) 4 mei 2020 03:58 (CEST)
Ik heb gewoon de procedure gevolgd, en Categorie:Doelman voor verwijdering aangedragen. Met pywikibot alle categorieen eraf halen is trouwens ook heel simpel, en met AWB ook. Edoderoo (overleg) 4 mei 2020 07:34 (CEST)
Prima! ErikvanB (overleg) 4 mei 2020 11:54 (CEST)
En ook Categorie:Voetbalanalist en alle subcategorieën. ErikvanB (overleg) 4 mei 2020 04:07 (CEST)
Nog meer hobbyisme. Ik ben nu gevorderd tot 29 apr 2020 22:09 met de voetballers, maar ik weet niet of ik het geestelijk kan opbrengen alles daarvoor ook nog te doen. ErikvanB (overleg) 4 mei 2020 04:44 (CEST)
@Wutsje: Je had gelijk over dat strakke leefritme: hij heet nu Foetbal. - ErikvanB (overleg) 4 mei 2020 11:54 (CEST)

Zie hier voor het checkuserverzoek van de dag. Edoderoo (overleg) 4 mei 2020 12:19 (CEST)

Als al die namen aan dezelfde persoon toebehoren, zeer wel mogelijk vanaf dezelfde lokatie, waarom wordt dan het IP-nummer niet geblokkeerd? VanBuren (overleg) 4 mei 2020 13:13 (CEST)
In het kort: omdat er vanaf een dynamische IP-range wordt gewerkt die te groot is om te kunnen/mogen blokkeren. Encycloon (overleg) 4 mei 2020 13:27 (CEST)
Begrepen, dank voor reactie. VanBuren (overleg) 4 mei 2020 15:06 (CEST)

Wutsje en Edoderoo, wie is dit nu weer? ErikvanB (overleg) 4 mei 2020 17:37 (CEST)

Wat denk je zelf? :-)   Wutsje 4 mei 2020 17:44 (CEST)
Uuuhhh, es even denken... ErikvanB (overleg) 4 mei 2020 18:59 (CEST)
Next: Ver Beter beter. - ErikvanB (overleg) 4 mei 2020 19:06 (CEST)
Ja, die zag ik hier al aangemaakt worden, het was alleen nog even wachten op bewerkingen. Een beetje triest is het allemaal wel. Ik denk dat Wwikix op zijn manier echt wel het beste met Wikipedia voor heeft, maar dat eeuwige op grond van te vaak onnavolgbare en kennelijk onbespreekbare persoonlijke criteria zonder enig overleg vooraf overbodig doorcategoriseren tot diepten waar geen enkele gebruiker ooit nog zal komen, is iets waar de encyclopedie echt niet beter van wordt. Ook elders weet men dat al langer (link). Wutsje 4 mei 2020 19:17 (CEST)
Ik heb hem enkele jaren terug intensief geprobeerd te begeleiden, maar dat eindigde uiteindelijk ook in scheldpartijen en iedereen is stom. Dat laatste is natuurlijk wel zo, maar daar mag Wikimedia geen last van hebben. Edoderoo (overleg) 4 mei 2020 20:01 (CEST)
Eens. Ondertussen denk ik: misschien moeten we de ArbCom maar vragen of ze een mailtje wil sturen naar abuse@<provider.iets> met een verzoek om deze gebruiker een vaste IPv6-/64-range toe te kennen. Wutsje 4 mei 2020 20:09 (CEST)

Kan u wellicht ook kijken naar deze gebruiker die hetzelfde aan het doen is? Dank u wel. Hoyanova (overleg) 9 jul 2020 11:41 (CEST)
Ja, de bewerkingen van die gebruiker waren me al opgevallen. Ik hou ze in de gaten (en ik vast niet alleen). Groet, Wutsje 9 jul 2020 15:14 (CEST)
En nu komt deze langs in de recente wijzigingen. Hoyanova (overleg) 9 jul 2020 17:06 (CEST)
Ik heb even verder gekeken en dit was gek - hij maakt een categorie aanmaakt met "engels" maar stopt er dan een "brits" persoon in en ook een "brits" categorie maakt. Zie hier. Dat lijkt me allemaal niet goed zo. Hoyanova (overleg) 9 jul 2020 17:12 (CEST)
Die bewerkingen en vooral ook de wijze van argumenteren hier doen sterk denken aan de gebruikelijke werkwijze van een zekere gebruiker waarvan ik de naam niet hoef te noemen. Daar kwaakt wat. Ik heb de komende uren geen tijd om me hier mee bezig te houden, maar waarschijnlijk pikt een van de collega's het wel op. Wutsje 9 jul 2020 17:43 (CEST)
Aldus geschiedde. Encycloon (overleg) 9 jul 2020 23:25 (CEST)

Droogmethode[brontekst bewerken]

U heeft ons artikel verwijderd vanwege engelse tekst en promotie. Kan deze zo wel online?

Vacuüm Nutridried® droogmethode is een kwalitatieve manier om vlees- en visproducten voor honden en katten te drogen en conserveren. Dankzij deze technologie behoudt het voedsel zijn smaak, kleur en voedingswaarden.

Vacuüm Nutridried® is een droogmethode die op een intelligente manier lage temperaturen combineert met speciale vacuümtechnologie. Dit creëert de ideale omstandigheden voor het consistent en gelijkmatig drogen van snacks en voer voor honden en katten met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit van het product.

Dankzij het gebruik van lage temperaturen (max. 40° C) en korte droogtijd (max. 45 min) behouden de producten hun volle smaak, geur, kleur en voedingsstoffen.

In vergelijking met conventioneel vriesdrogen is de Vacuum Nutridried® technologie sneller, goedkoper en kost minder energie (duurzaamheid).– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door HenkVerhoeven12 (overleg · bijdragen) 13 mei 2020 10:17 CEST

Het blijft een tekst voor een reclamefolder, en geen tekst voor een encyclopedie. Wikipedia is WP:NIET bedoeld voor het aanprijzen van zaken, het is een WP:NPOV neutrale encyclopedie. Edoderoo (overleg) 13 mei 2020 12:56 (CEST)
Beste HenkVerhoeven12, beter kan ik het niet uitleggen. Met vriendelijke groet, Wutsje 13 mei 2020 13:43 (CEST)

Ter info[brontekst bewerken]

Dag Wutsje, voor het geval je Vermeersch niet op je volglijst hebt staan: je wordt hier (in niet bijster positieve zin) genoemd. Mvg, Encycloon (overleg) 13 mei 2020 23:14 (CEST)

Hoi Encycloon, die pagina staat inderdaad niet op mijn volglijst. Dank voor het bericht. Groet, Wutsje 13 mei 2020 23:16 (CEST)

Moldavische Autonome Oblast[brontekst bewerken]

niet bestaan Валко (overleg) 14 mei 2020 17:15 (CEST)

Beste Валко, als dat zo is, dan kunt u het artikel hier onder opgave van redenen ter verwijdering nomineren. Verder denk ik dat u een discussie hierover beter met de oorspronkelijke schrijver van het artikel kunt voeren. Met vriendelijke groet, Wutsje 14 mei 2020 17:30 (CEST)
dank Валко (overleg) 14 mei 2020 17:38 (CEST)

Bejaardenzorg[brontekst bewerken]

Hoi!

Ik heb vanmiddag eens zitten schrijven nav je eerdere verzoek, zie Gebruiker:Ciell/Bejaardenzorg. Ik wil er morgen weer met een frisse blik naar kijken, maar hoop hiermee vast een artikel te hebben gemaakt dat de bredere context weergeeft, en alle losse artikeltjes met elkaar verbindt.

Was dit ook wat jij voor ogen had? Ciell 17 mei 2020 19:55 (CEST)

Hoi Ciell, mij ging het inderdaad om het bijeenbrengen van al die her-en-der-stukjes in een algemeen overzichtsartikel, iets als de:Altenpflege. Daar lijkt me dit een prima aanzet toe. Dankjewel! Groet, Wutsje 17 mei 2020 23:00 (CEST)
Dankje, die ga ik zeker nog even doornemen. Ik wilde eerst ook alles uitsplitsen zoals ze daar hebben gedaan, maar omdat alles zo in elkaar grijpt was uiteindelijk één verhaal toch logischer. Ik zal eens afkijken hoe de buren het hebben gedaan, misschien dat dat nog wat input geeft. Ciell 18 mei 2020 11:55 (CEST)

Geenstijl[brontekst bewerken]

Leuk dat je verwijst naar de 'neutrale standpunt'-pagina, maar Permaban is onderdeel van het door Geenstijl gehanteerde idioom. Geenstijl presenteert zich graag als voorvechters van de vrijheid van meningsuiting, maar delen zelf gortig permabans uit. Dat dat niet helemaal in hun voordeel spreekt, is nog geen reden om dit woord niet in hun woordenlijst op te nemen. Neutraal standpunt toch? Je mag natuurlijk altijd helpen met het verbeteren van de definitie van een permaban, maar we gaan vanuit neutraal oogpunt natuurlijk niet net doen alsof geenstijl het woord 'permaban' nooit gebruikt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Swltr (overleg · bijdragen) 19 mei 2020 11:56 (CEST)

Beste Swltr, wat uw bewerkingen op dit artikel betreft: (a) in de infobox kwalificeerde u GS als Actualiteiten- en complotwebsite en dat is niet neutraal, (b) u voegde aan het GS-sociolect de Wet van Godwin toe (inclusief een overbodige kwalificatie met een verwijzing naar Orwells newspeak), die beslist niet GS-specifiek is en (c) u voegde het woord permaban toe, dat ook al buiten GS wordt gebruikt, met als definitie Kritiek over een artikel of op de werkwijze van geenstijl leidt onherroepelijk tot een permanente ban - en dat is zo geformuleerd, zeker zonder bronvermelding, meer een mening dan een feit. Al met al vond ik uw toevoegingen geen verbetering en daarom heb ik ze teruggedraaid. Zie wat dat GS-sociolect betreft overigens ook hier: het is niet de bedoeling dat die lijst met voorbeelden eindeloos uitdijt. Met vriendelijke groet, Wutsje 19 mei 2020 15:27 (CEST)
Ik vind uw verwijderingen geen verbetering en daarom heb ik ze weer teruggedraaid. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Swltr (overleg · bijdragen)
Beste Swltr, zo werkt het niet. Bewijslast ligt primair bij de toevoeger en inmiddels ben ik de derde gebruiker die je (onvoldoende secundair bebronde) wijziging ongedaan heeft gemaakt. Graag op Overleg:GeenStijl overleg aangaan in plaats van stug door te gaan met toevoegen. Mvg, Encycloon (overleg) 20 mei 2020 12:59 (CEST)
De bewijslast voor het herdefiniëren van het de term 'Godwin' door Geenstijl heb ik ondersteund door middel van een bron. Ook kun je mij niet wijsmaken dat de frame 'linksegekkies' neutraal is, maar de toevoeging van 'rechtsegekkies' niet. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Swltr (overleg · bijdragen)
Beste Swltr, dat was zeer zeker geen secundaire bron die duiding/belang ondersteunde. Wat betreft linksegekkies zou je gelijk kunnen hebben; omdat het voorbeeld volgens mij weinig toevoegt heb ik dat dus maar weggehaald. Encycloon (overleg) 21 mei 2020 20:26 (CEST)

Nieuwe categorieën?[brontekst bewerken]

Ik merk dat op de Engelstalige Wikipedia categorieën zijn voor mensen die in een specifiek jaartalen zijn geboren en gestorven, en ik vroeg me af of er een reden is dat we die niet hebben overgenomen. Ook zou ik categorieën willen aanmaken voor vrouwelijke wetenschappers uit verschillende velden (vrouwelijke bioloog, scheikundige, natuurkundige etc.), maar ook hier is de vraag of er een reden is dat die al niet bestaan, of zou ik daarmee aan de slag kunnen? Met vriendelijke groeten, ReneeWrites 20 mei 2020 19:23 (CEST)

Beste ReneeWrites, het principiële antwoord op die vraag is natuurlijk ja, dit is immers een wiki. Op de Nederlandstalige Wikipedia geldt echter: als een voor de hand liggende categorie die er elders wel is hier niet bestaat, dan is het idee om die aan te maken al minimaal één keer aan de orde geweest en toen afgeschoten (zie bv. Categorie:Vrouwelijke kunstenaar, Categorie:Vrouwelijke wiskundige en Categorie:Persoon geboren in 19XX). Omdat er altijd gedoe over is, mijd ik categorie-discussies al jaren en het praktische antwoord op uw vraag zou ik zo gauw niet weten (wellicht kan een meelezer u echt informeren). Algemene informatie over categorieën vindt u hier en ook is er dus een Categoriecafé waar u met zulke vragen terecht kunt. Met vriendelijke groet, Wutsje 20 mei 2020 20:23 (CEST)
Sinds 2014 zijn die categorieen niet meer nodig, je kunt al die informatie relatief eenvoudig van WikiData afhalen. Daar staan de geboortedata, geslacht, beroep en of er links naar een wiki bestaan, allemaal vermeldt. Edoderoo (overleg) 20 mei 2020 21:32 (CEST)

Kaarten[brontekst bewerken]

Dag, Wutsje. Jij hebt meestal een nogal uitgesproken mening (en ook een zorgvuldig afgewogene waar dat nodig is), misschien kan jij beoordelen of het vervangen van al die kaartjes op 20 mei nuttig is. Lijkt meer op een hobby. (Is heel misschien dezelfde gebruiker als 212.187.98.89.) Mvg, ErikvanB (overleg) 20 mei 2020 23:34 (CEST)

Hoi ErikvanB, ik kwam er eerder vandaag toevallig al eentje tegen en die heb ik teruggedraaid, omdat ik het vorige kaartje duidelijker vond (link). Aanvankelijk dacht ik: hier ga ik geen energie in steken, maar nu ik zie op welke schaal dit gebeurt, heb ik de gebruiker in kwestie dringend verzocht om hiermee op te houden (link). Dit is niet nuttig: je hebt een leesbril nodig om bv. hier het land op het nieuwe kaartje überhaupt nog terug te vinden. Bedankt dat je me (ons) hierop attent maakt. Gezien wat ik hier aantref is het overigens goed mogelijk, dat de activiteiten van deze gebruiker eerdaags op m:SRG aan de orde zullen worden gesteld. Groet, Wutsje 21 mei 2020 00:24 (CEST)
Ah, dankjewel. Ik heb ook je links bekeken. Dan delen we dezelfde mening. Ik bekijk wel eerst eens hoe dit verdergaat. Groet, ErikvanB (overleg) 21 mei 2020 00:28 (CEST)

Je moet van die artikel afblijven.[brontekst bewerken]

Je moet afblijven van artikels waar je geen zak van verstand hebt.. je staat gerapporteerd bij de Wikipedia hoofdkantoor... Kan je nu naar buiten gaan en ander dingen doen in plaats de hele dag achter computer zitten baas spelen oud mannetje. ICTNL (overleg) 23 mei 2020 18:24 (CEST)

Beste ICTNL, voor "bijdragers" zoals u geldt: ik ben geen jij en ik moet niks. Los daarvan: uw bedrijf promoten is hier niet de bedoeling, Wikipedia is geen Gouden Gids. Met vriendelijke groet, Wutsje 23 mei 2020 18:40 (CEST)
oud mannetje, dat is denk ik vergelijkbaar met ze zei U tegen mij.Peter b (overleg) 27 mei 2020 10:41 (CEST)
Tja. Ik reageer nooit erg enthousiast als iemand tegen me zegt dat ik iets moet en ik weet dat op het internet je fatsoen houden inmiddels als radicale daad moet worden beschouwd. Wat dat betreft ben ik al aardig afgestompt, maar deze keer schoot het me toch in het verkeerde keelgat. In mij komt het niet op om iemand die dertig, veertig jaar ouder is dan ik en/of met officieel dan wel officieus gezag is bekleed met je aan te spreken. Maar goed, deze keer werd mijn moeder erbuiten gelaten, wellicht is dat een vorm van progressie. Wutsje 27 mei 2020 18:21 (CEST)

Rijk[brontekst bewerken]

Dag Wutsje. Voel je je wel eens Dagobert Duck? Dan moet je voor de grap eens een paar van die bekijken. Een aantal heb ik er teruggedraaid. Nu gaat Erik wat anders doen, want het leven buiten Wikipedia roept. Groet, ErikvanB (overleg) 1 jun 2020 22:53 (CEST)

Hoi ErikvanB, zoals Dagobert Duck er vaak bij zit, geld tellend in z'n pakhuis, zo stel ik me de hel voor. Gelukkig hebben anderen veel meer verstand van rijk zijn dan ik en kan ik deze beker rustig aan me voorbij laten gaan. Groet, Wutsje 2 jun 2020 03:02 (CEST)
Maak je geen zorgen, Wutsje, wanneer het einde daar is, verliezen we al onze aardse bezittingen en vergaan we tot stof. Dat komt wel goed. Allerhartelijkst, ErikvanB (overleg) 2 jun 2020 03:06 (CEST)

Overleg MoiraMoira[brontekst bewerken]

Beste Wutsje, waarom heb je mijn bijdrage verwijderd? Dat je de ongepaste en niets ter zake doende reactie van Vdkdaan verwijdert kan ik begrijpen, maar aan mijn reactie was toch niets fout. Akadunzio (overleg) 1 jun 2020 23:13 (CEST)

Beste Akadunzio, als u niet uit uzelf begrijpt hoe tactloos het was om daar zo'n boom op te zetten, dan heeft het geen zin dat ik u dat alsnog tracht bij te brengen. Laat ik volstaan met zeggen dat u te vaak de neiging heeft om overal uw achterpootje op te tillen en een plasje te doen. Met vriendelijke groet en hierbij nadrukkelijk dit onderwerp beëindigend, Wutsje 2 jun 2020 03:02 (CEST)

Nedersaksisch, Stellingwerfs[brontekst bewerken]

Dag Wutsje,

Ik dacht, laat ik eens op de pagina Nedersaksisch kijken. Kijk ik vervolgens bij de bewerkingsgeschiedenis en zie ik dat er over en weer stukken worden verwijderd en weer worden toegevoegd. Het gaat telkens om de zelfde stukjes. Dan wordt het stuk over het spreken van het Nedersaksisch weer toegevoegd, dan weer verwijderd. Dit over en weer toevoegen en verwijderen gaat ook door op de pagina's Stellingwerfs, Stellingwerven, Ooststellingwerf en Opsterlandse Compagnonsvaart. Valt hier niet wat tegen te doen? Het lijkt mij namelijk vermoeiend om deze pagina's telkens te controleren.

Grwen (overleg) 4 jun 2020 15:01 (CEST)

Beste Grwen, dank voor uw opmerkzaamheid. Toen ik gisteren een ongemotiveerde verwijdering van een passage op Nedersaksisch terugdraaide, nadat ik die hier langs zag komen, wist ik dit allemaal niet. Ik heb toen een welkomstbericht op de overlegpagina van de betrokken gebruiker geplaatst, in de veronderstelling dat die hier nog niet zo goed de weg wist, maar er is dus blijkbaar meer aan de hand.
Wat uw vraag betreft: in het algemeen heeft nader overleg zoeken, desnoods via WP:OG, altijd de voorkeur. Helpt dat niet, dan kunnen op verzoek gebruikersaccounts en ip-adressen worden geblokkeerd (link, link). In het uiterste geval kan een pagina worden (semi-)beveiligd. Overigens wekken de betrokken bestandsgeschiedenissen enigszins de indruk, dat hier sprake zou kunnen zijn van het gebruik van sokpoppen, wat het nog weer een ander verhaal zou maken. Hoe dan ook, ik zal de genoemde pagina's op mijn volglijst zetten en in de gaten houden. Met vriendelijke groet, Wutsje 4 jun 2020 17:45 (CEST)
Over de pagina Stellingwerfs heb ik toen een hele terugdraaiings gebeuren met iemand gehad omdat ik vond dat het Stellingwerfs er wel heel bekaaid af kwam. Encycloon heeft toen op de overleg pagina om bronnen gevraagd waarop ik vervolgens een studie uit 2005 heb aangehaald en drie quickscans van de provincie Friesland waaruit blijkt er nog aardig Stellingwerfs gesproken wordt. Blijkbaar is er ook hier achteraf weer het een ander teruggedraaid en teruggeplaatst door verscheidene personen. Misschien moet ik eens bij alle artikelen over de Stellingwerven waarin Stellingwerfs voorkomt deze bronnen toevoegen.Grwen (overleg) 4 jun 2020 18:01 (CEST)
Dat lijkt me een prima plan. Betrouwbare bronnen zijn altijd goed. Wutsje 4 jun 2020 18:04 (CEST)
Zo te zien heb je al gezien dat ik de sprekersverhoudingen heb toegevoegd. Ik heb daarnaast enkele stukken tekst verwijderd of aangepast waarvan ik vond dat deze niet bij de quickscans en taaltelling Nedersaksische pastte. Hopelijk is het nu wel neutraal genoeg. Grwet aen (overleg) 8 jun 2020 18:49 (CEST)
Ik vind het prima zo. Wie het er niet mee eens is, kan zich melden op een overlegpagina. Ik denk alleen wel dat niet iedereen blij zal worden van de zes aan Stellingwerfs toegevoegde categorieën, want velen willen het aantal daarvan beperken tot het minimum, maar ook daarover mag dan nader overlegd worden. Wutsje 8 jun 2020 18:57 (CEST)
Ik zag de gemeentes West- en Ooststellingwerf staan en Steenwijkerland, ik dacht, laat ik de rest van de gemeentes toevoegen waar Stellingwerfs wordt gesproken. De Friese Meren ben ik nu wel vergeten zie ik. Grwen (overleg) 8 jun 2020 20:21 (CEST)

George Floyd e.d.[brontekst bewerken]

Goed dat je George Floyd in de gaten houdt, Wutsje. Hier ook weer. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar deze BTNI-wijziging begint de laatste dagen ook irritant te worden. Ik beschouw het als actievoeren of een politiek statement. Zoals Onze Taal schrijft: "Of wit op termijn wel of niet breed geaccepteerd wordt als vervanger van blank, zal de tijd uitwijzen." Groet, ErikvanB (overleg) 5 jun 2020 06:01 (CEST) (Ik zal je niet steeds lastigvallen. Het is toeval.)

Die Hmong-bewerking: tss. Wat wit of blank betreft: dat kan uiteindelijk wel eens op een peiling uitdraaien. Met "we volgen de bronnen" neemt kennelijk niet meer iedereen genoegen. Groet, Wutsje 5 jun 2020 06:21 (CEST) Over toeval: jaren geleden stond ik op een ochtend onder de douche en liet ik het stuk handzeep dat ik gebruikte vallen. Het bleef rechtop op een korte kant op de natte vloer staan. Ik dacht: als je dat probeert, lukt het je niet. Diezelfde avond las ik de GPD-column van Nico Scheepmaker in het Nieuwsblad van het Noorden. Daarin kwam aan de orde ... een stuk handzeep dat valt en op de korte kant blijft staan.
:) Mooi. ErikvanB (overleg) 5 jun 2020 13:20 (CEST)

Daar heb je het al. Gelukkig kreeg ik een automatische melding van mijn voorganger. ErikvanB (overleg) 6 jun 2020 01:40 (CEST)

Ik zou zeggen: erger je niet, taal verandert, zo is dat nou eenmaal. Eerst waren er gastarbeiders, toen allochtonen, nu zijn er mensen met een migratie-achtergrond en ook die term wordt ooit wel weer vervangen. Wikipedia is, al dan niet tegen wil en dank, ook een taalthermometer. Groet, Wutsje 6 jun 2020 02:45 (CEST)
Ik heb nog even diep zitten graven, en 'wit' was mogelijk door dezelfde gebruiker toegevoegd, maar dan onder een andere naam. Toen ik de pagina voor het eerst zag, dacht ik dat het gewoon een 'foute' vertaling van white was. Er is niets mis met 'blank'. Gek trouwens dat 'negers' dan weer wel van hem mag. Maar ik zal inderdaad denken aan mijn hart. ErikvanB (overleg) 6 jun 2020 03:45 (CEST)

Kypmantsje[brontekst bewerken]

Beste, ik heb je bron bestudeerd (Frysk Wurdboek). De interpretatie dat de naam Kypmantsje van een koekje afkomt is onjuist. Er wordt geen verband genoemd in het Wurdboek. Kypmantsje is de Friese benaming voor Marskramer. Zie ook https://www.wikiwand.com/nl/Marskramer. Vergelijk ook de Duitse benaming. Het logo van It Dryltser Kypmantsje (https://www.itdryltserkypmantsje.nl/) toont ook een marskramer (en geen koekje). – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hinko (overleg · bijdragen) 7 jun 2020 11:58 (CEST)

Beste Hinko, ik denk toch dat uw stelling niet klopt. Zie de volgende bronnen:
 1. In het al genoemde Frysk Wurdboek (F-N)(7, 1992), p. 493: Kypmantsjes. Ook kjipmantsjes. Soort koekje. Drylster kypmantsjes, schimpnaam voor de inwoners van IJlst.
 2. In het eveneens al genoemde Frysk Hânwurdboek(2, 2016) (link): kypmantsje, fariant kjipmantsje. 1. rûn koekje fan weet; 2. <meast meartal> skelnamme foar de ynwenners fan Drylts.
 3. In het Woordenboek der Friese taal (link): Kypmantsje. 1. IJlster mop, rond koekje van tarwemeel, te IJlst op het ijs verkocht. 2. (in plur.:) schimpnaam voor de inwoners van IJlst. Als varianten worden genoemd keapmanneke (1869), kipmanke (1854) en kjipmantsje (1903). Wat betreft de etymologie wordt - met een vraagteken - verwezen naar kypI: 1. kiep, ben. voor verschillende soorten vrouwenhoeden, vooral over het oorijzer gedragen. (verouderend); 2. hooiberg (Achtk.); 3. kiep, draagkorf, geklemd tussen twee latten die een berrie vormen (voor gras). (weinig gebruikt, technisch).
 4. Het Frysk Wurdboek (N-F)(4, 1992), p. 420, geeft als Friese vertaling van het Nederlandse woord marskramer: marsedrager, -kream(m)er, -man, -rinder, bakjeman, -rinder, kuorkeman, -rinder.
Wikiwand is een commerciële kloon van Wikipedia (bovenaan elk artikel daar staat: Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie) en een artikel op Wikipedia kan uiteraard direct noch indirect als onafhankelijke, secundaire, betrouwbare en verifieerbare bron dienen voor een ander artikel op Wikipedia (zie WP:UGC). Dat geldt ook voor het logo van It Drylster Kypmantsje, waarin ik zelf overigens niet noodzakelijkerwijs meer zie dan een man met een stok die iets op zijn rug draagt.
De vermelding in het artikel marskramer dat het Friese woord daarvoor kypmantsje zou zijn, zal ik met een verwijzing naar dit overleg aanpassen. Met vriendelijke groet, Wutsje 7 jun 2020 18:00 (CEST)

Centen[brontekst bewerken]

Voor al je centen, hg HenriDuvent 11 jun 2020 19:13 (CEST)

Spaarvarken
Dank. :-)   Wutsje 11 jun 2020 19:44 (CEST)

George Floyd[brontekst bewerken]

Dag George Floyd-controleur.

Ik heb

George Floyd was een 46 jaar oude Amerikaanse man van Afro-Amerikaanse afkomst. Hij werd geboren in North Carolina en groeide op in Houston (Texas). Daar is hij herhaaldelijk in aanraking gekomen met justitie; voor een gewapende overval bracht hij vier jaar in de gevangenis door. In 2014 verhuisde hij naar Minnesota. Hij woonde in St. Louis Park en werkte daar vijf jaar lang als beveiliger voor een restaurant in Minneapolis. Floyd, een belijdend christen, had recentelijk zijn baan verloren als gevolg van de in 2020 uitgebroken coronapandemie. Hij was vader van twee dochters van 22 en 6 jaar en een zoon. Op 9 juni werd hij begraven in North Carolina, de plaats waar hij opgroeide. Vooraf was er een herdenkingsdienst in de kerk van Houston.

gewijzigd in

George Floyd, vader van twee dochters en een zoon, was een 46 jaar oude Amerikaanse man van Afro-Amerikaanse afkomst. Hij werkte vijf jaar als beveiliger voor een restaurant in Minneapolis voordat hij zijn baan verloor als gevolg van de in 2020 uitgebroken coronapandemie. Op 9 juni werd hij begraven in Texas, de staat waar hij opgroeide. Vooraf was er een herdenkingsdienst in de kerk van Houston.

waarbij de rode tekst geheel is gewist.

Hopelijk met uw goedbevinden. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 12 jun 2020 01:51 (CEST)

Ik had het al gezien. Ik vind het best zo, al vrees ik dat het daar nog lang niet in evenwicht is. Groet, Wutsje 12 jun 2020 01:54 (CEST)

Arno Nicolaï[brontekst bewerken]

Rome, 1948/49

@Wutsje:, misschien kan je hier iets mee aanvangen om in de infobox te plaatsen. :-) Lotje (overleg) 15 jun 2020 13:41 (CEST)

Dag Lotje, dank voor het opduikelen van die foto, die een mooi beeld geeft van die Zuid-Europa-reis van de Nicolai's en Schipper (in een jeep met aanhanger, wat nou airco). Voor de infobox is de foto denk ik niet geschikt, maar hij hoort wat mij betreft wel elders in het artikel thuis. De foto is zo te zien genomen op het Sint-Pietersplein, maar ik zou wel graag ook willen weten wie van de heren nu wie is. Jaap Schipper was vrijwel even oud als Nicolaï (zie hier) en ik vermoed dat het de meneer links is, maar aan vermoedens heb je in de artikelnaamruimte niets. Iemand enig idee? Groet, Wutsje 15 jun 2020 15:49 (CEST)
Als je 't mij vraagt, staat Jaap Schipper inderdaad links. Ik vroeg het aan Vysotsky. Lotje (overleg) 15 jun 2020 16:04 (CEST)

J.S. Coolen[brontekst bewerken]

Is dat voor alle wikipedia's zo of alleen voor de NL talige? Het lijkt me wat raar de de EN pagina uitgebreider is dan de NL, terwijl het een NL artiest is? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door J.S. Coolen (overleg · bijdragen) 16 jun 2020 01:16 (CEST)

Beste J.S. Coolen, het is lokaal beleid: over wat er bij de buren gebeurt, hebben we hier nou eenmaal niets te vertellen. Op de Nederlandstalige Wikipedia is de neiging klein om in artikelen mensen met naam en toenaam te noemen als daarover niet meer te vertellen valt dan dat ze echtgenoot van iemand zijn. Dat geldt nog meer wanneer het om minderjarige kinderen gaat. Dat en:wiki en nl:wiki dat niet op dezelfde manier doen oogt inderdaad soms wel wat raar, maar er zijn nou eenmaal cultuurverschillen wat betreft het omgaan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Neem de VS, daar staan de personalia én een foto van een mogelijke boef binnen een uur overal op het net, terwijl je in Nederland in de meeste media totdat er een vonnis ligt niet meer dan bv. de 58-jarige Frank G. te zien krijgt. Met vriendelijke groet, Wutsje 16 jun 2020 01:56 (CEST)

Onweerlegbaar historisch feit[brontekst bewerken]

Jaja, Wutsje, wat in trivia nummer 2 staat wist jij nog niet, hè? Nou, dan weet je het nú. Groet, ErikvanB (overleg) 17 jun 2020 23:39 (CEST) (Maak je geen zorgen, het is inmiddels weg.)

Hoi Erik, nagenoeg álles op die pagina was nieuw voor me. Ik kende alleen de naam en ik wist dat het een uit drie zussen bestaande meidengroep is (net als The Supremes, al waren dat geen zussen). Groet, Wutsje 18 jun 2020 00:26 (CEST)

Spambotachtig[brontekst bewerken]

Dag, Wutsje. Wat hier gebeurt, gebeurde de vorige nacht ook. Groet, ErikvanB (overleg) 25 jun 2020 04:27 (CEST)

Hoi Erik, ik heb ze beide voor een etmaal geblokkeerd en de tweede ook op m:SRG onder de aandacht gebracht. Dank voor het opruimen van de troep, ook buiten nl:wiki. RonaldB wil hier vast ook nog wel even naar kijken. Groet, Wutsje 25 jun 2020 05:46 (CEST)
Yep. Bedankt. ErikvanB (overleg) 25 jun 2020 12:00 (CEST)
Een momenteel in NYC verblijvende Tsjech, met een (semi-)statisch IPv4 (kan ook een hotel oid zijn), die ook een zakelijk mobiel heeft met wereldwijde dekking. Dat laatste heeft betrekking op de IPv6 en die is nu geblokt. - mvg RonaldB (overleg) 25 jun 2020 17:00 (CEST)

Verwijdering pagina Gekleuk[brontekst bewerken]

Wrm is het verwijderd voor “nutteloze informatie”? PaladinMCNetwork (overleg) 26 jun 2020 14:08 (CEST)

Bste PaladinMCNetwork, die pagina is verwijderd vanwege "geen zinvolle inhoud", omdat Google over het woord "Gekleuk" buiten sociale media slechts 12 hits ophoest en die hebben stuk voor stuk niets met een "bedrijf" te maken. Dan is een artikel daarover niets voor een encyclopedie. Met vr gr, Wutsje 26 jun 2020 14:28 (CEST)

Mededeling?[brontekst bewerken]

Dit soort melding [9] is hoogst ongebruikelijk op die lokatie. Ik veronderstel zelfs ongewenst. Hier Wikipedia:Overleg gewenst‎ is de geëigende plaats waar hijzelf de oproep ondertussen al heeft geplaatst. VanBuren (overleg) 28 jun 2020 19:53 (CEST)

Dag VanBuren, die vermeende ongewenstheid begrijp ik niet, zie bv. hier (wat overigens ook voor je kennelijk onderliggende irritatie geldt). Mij lijkt dat het van belang is dat zo veel mogelijk mensen bij die RfC betrokken worden, net als bij peilingen en stemmingen. Ik heb je ongedaanmaking daarom weer ongedaan gemaakt. Ook met vriendelijke groet, Wutsje 28 jun 2020 20:24 (CEST)
Zoals de tekst verwoordt: het is "een verzoek om commentaar" over een onderwerp dat zo breed is geformuleerd dat er, zoals zo vaak, oeverloos gekletst wordt door een kleine groep deelnemers. Dat is blijkbaar nodig, ergens voor. Meestal aandacht. Wikipedia:Mededelingen is w.m.b. voor serieuze berichten. Maar even goeie vrienden, hoor. Ik ben blij dat dat er nog een aantal goede collega's rondhangen, zoals jezelf, die de boel gaande houden. Peace. VanBuren (overleg) 28 jun 2020 21:49 (CEST)
:-)   Of er in dit concrete geval veel uit zal komen valt inderdaad nog te bezien, maar wat ik in ieder geval wil bereiken, is dat achteraf niemand zegt: waarom wist ik dit niet? WP:K heeft momenteel 869 volgers, WP:OG 529 en WP:M 402, maar zeker niet iedereen daarvan zal in de doorsneden van die verzamelingen vallen. Groet, Wutsje 28 jun 2020 22:00 (CEST)

George Floyd revisited[brontekst bewerken]

Hallo. Lijkt me verstandig. Groet, ErikvanB (overleg) 1 jul 2020 08:58 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Ciell 1 jul 2020 09:37 (CEST)
Hoi Ciell, zie ook nog mijn opmerking. Groet, Apdency (overleg) 1 jul 2020 11:48 (CEST)

Apology...[brontekst bewerken]

Gebruiker:Wutsje, with regards to your comment yesterday on the Afrikaans Wikipedia re me insisting on you using Afrikaans: I apologize if I put you under the impression that I will only read and entertain Afrikaans only. On a previous occasion I was communicating to you in English when you stated you are 100% with Afrikaans which I like, of course! Last night when you explain yourselves in Nederlands I couldn't understand it (I am not a language man, have a technical background), I thought in all the excitement your forgot that we are busy on the Afrikaans Wikipedia and expressed yourselves in Nederlands hence the request to use Afrikaans.

I am not shortsighted and as you have stated, I have communicated on De Kroeg in English lots of times! And yes, the response was very positive and helpful! Please excuse my behavior, I did not mean to offend nor upset you and apologize again! We need your objective, neutral input on the Afrikaans Wikipedia and I humbly request you to continue being involved on the Afrikaans Wikipedia! And yes, we certainly have a challenge or two on the Afrikaans Wikipedia...

Groete! Oesjaar (overleg) 1 jul 2020 10:44 (CEST)

Hallo Oesjaar, natuurlik aanvaar ek jou verskoning. Jij moet weet: ek kan maklik tekste lees wat in Afrikaans geskryf is, maar om self Afrikaans te skryf is vir my baie moeiliker, ek het min ervaring daarmee, soos jij kan sien. Aan die ander kant het ek miskien onderskat hoe moeilik dit vir Afrikaners is om Nederlands te lees. Dus van nou af beperk ek my op af:wiki tot Engels en miskien enkele sinne in Afrikaans, om te oefen. Dit is waarskynlik die beste vir almal. :-)   Uiteindelik is die belangrikste dat ons mekaar verstaan. Groete, Wutsje 2 jul 2020 03:43 (CEST)

Wageningse Studenten Schietvereniging[brontekst bewerken]

Beste Wusje, Ik heb vernomen dat jij deze pagina hebt verwijderd, en dat dat kort kan voor twee redenen: 1. geen toestemming van de eigenaar 2. niet in eigen woorden. Hoe kan ik weten welke van de twee het is? En hoe kan ik aangeven dat puntje 1 geen punt is, ik zit namelijk in het bestuur van de eigenaar van de website, dus toestemming heb ik. Bedankt voor je hulp en met vriendelijke groet, Bram Sturkenboom – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door BramSturk (overleg · bijdragen) 4 jul 2020 16:01 (CEST)

Beste BramSturk, ik heb het artikel verwijderd, omdat de tekst ervan rechtstreeks afkomstig was van deze site, waar met © 2017 W.S.S. Transvaal nadrukkelijk de auteursrechten op de inhoud daarvan worden geclaimd (al is dat juridisch gezien niet eens nodig). Collega D'Arch heeft u op uw overlegpagina hier al uitgelegd op welke manieren u die tekst voor gebruik op Wikipedia zou kunnen vrijgeven. Daarmee is punt 2 echter nog niet opgelost: in een encyclopedie is geen plaats voor zinnen als Transvaal is nog altijd een bron van gezelligheid voor zowel huidige als oud-leden en is het een vereniging waar mooie activiteiten georganiseerd worden (zie ook hier). U zou eens bij een van de hier genoemde artikelen kunnen kijken hoe een tekst over Transvaal die wél door de beugel kan er ongeveer uit zou kunnen zien. Zie voor meer tips de tekst van het welkomstbericht dat ik zojuist op uw overlegpagina heb geplaatst. Vooral deze pagina is voor u mogelijk interessant. Met vriendelijke groet, Wusje 4 jul 2020 17:22 (CEST)

Wel of geen haakjes: een eenvoudige vraag[brontekst bewerken]

Nog even op de valreep. Ik was mij indertijd in het geheel niet bewust dat haakjes kennelijk zo'n belangrijke rol spelen bij het onderhoud door enkele gebruikers. Wel dat ze er grote bezwaren tegen hadden, omdat het niet geregeld was. Er werden in de peiling en stemming toen bij het gebruik voor scheepsnamen eigenlijk alleen deze legistische argumenten aangedragen. Ik heb toen doorgezet, omdat schepen voor die tijd op alle mogelijke manieren werden benoemd en ik met mijn achtergrond van professioneel standardiser voor Shell wereldwijd het belang van standaardisatie groter vond. Die verscheidenheid kan niet, als je wilt dat we aan een encyclopedie werken. Een encyclopedie volgt voor de lemma's overal eenzelfde systematiek.

De reden dat ik er hier - dus buiten jouw vraag om - even op terugkom is, dat ik hoop dat we die met het oprakelen van de discussie over het nut en de noodzaak van haakjes niet opnieuw over scheepsnamen gaan doen. We blijven nu in lijn met de meer dan 60.000 schepen op naam in Wikimedia Commons. Het verspreidt zich over de wereld, denk ik, zie naast de Duitse de:Bounty (Schiff, 1960) ook de Engelse Wikipedia en:Bounty (1960 ship), Indonesische id:Bounty (kapal 1960)), Franse fr:Bounty (1960) en Russische ru:Bounty (1960). Stunteltje (overleg) 5 jul 2020 09:51 (CEST)

Dag Stunteltje, ik ben het eens met je uitgangspunt wat betreft de standaardisatie van scheepsnamen en ik vind dat het ook van toepassing zou moeten zijn op een aantal andere artikelonderwerpen. De algemene discussie over haakjes in artikelnamen is tijdelijk stil komen te liggen als gevolg van min of meer plotseling opgedoken andere prioriteiten c.q strovuurtjes, zowel hier als op Meta, maar hernieuwd overleg met betrekking tot de afspraken over de benaming van schepen is wat mij betreft zeker niet aan de orde (al was het alleen al omdat daarover tweemaal is gepeild). Stelt dit je gerust? Groet, Wutsje 5 jul 2020 16:02 (CEST)
Zeker. Ik heb er weinig behoefte aan steeds dezelfde argumenten aan te moeten dragen. Stunteltje (overleg) 5 jul 2020 17:05 (CEST)

Niet schrikken[brontekst bewerken]

Soms zou je willen dat je ook een automatische melding krijgt als bepaalde gebruikers een bewerking doen. Fijne dag verder, Wutsje. ErikvanB (overleg) 10 jul 2020 06:07 (CEST)

Ja, er zijn grenzen. Jij ook een fijne dag, Wutsje 10 jul 2020 06:13 (CEST)

Fred Neelissen[brontekst bewerken]

Deze man staat wel degelijk in de top 20: https://www.kwakzalverij.nl/behandelwijzen/tandheelkunde/plaats-16-neelissen-f-j-m/ Jan Arkesteijn (overleg) 10 jul 2020 14:23 (CEST)

(na bwc) Dag Jan Arkesteijn, dat zag ik toen ik de overlegpagina opruimde, maar ik heb besloten het "artikel" desondanks niet terug te plaatsen, omdat ik, met WP:BLP in gedachten, de inhoud van die link als enige bron voor een artikel over de man te eenzijdig en te gekleurd vind, nu dat niet meer bevatte dan F.J.M. (Fred) Neelissen is een Haarlemse "biologische" tandarts, homeopaat en electro-acupuncturist. Hij is door de Vereniging tegen de Kwakzalverij verkozen als 17e op de lijst grootste kwakzalvers van de 20e eeuw. Dat is een nep-biografietje en ook al vind ik dit soort lui zelf engerds, ze hebben wel recht op een meer afgewogen artikel. Met vriendelijke groet, Wutsje 10 jul 2020 14:43 (CEST)
...en hoe krijg ik dan de gelegenheid om een wel afgewogen artikel te schrijven als er al ge-delete wordt nog voordat ik kans zie het vervolg te schrijven? Handig een online editor als er ook online direct ge-delete wordt; geef het op z'n minst een TERMIJN waarbinnen het substantieel genoeg moet zijn (of anders delete), zo hoeft het niet. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.121.168.185 (overleg · bijdragen) 10 jul 2020 16:17‎ (CEST)
Je kunt een account aanmaken, en het dan in je kladblok voorbereiden. Edoderoo (overleg) 10 jul 2020 16:25 (CEST)
Zou ik ook aanraden. En dan niet meteen komen binnenstormen met de mening van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Apdency (overleg) 10 jul 2020 16:30 (CEST)
De vraag was hoe hij er rustig aan kon werken, niet hoe het gegarandeerd zal blijven staan. Daarvoor hebben we WP:REL, WP:NIET, WP:GOO, WP:NPOV, etc. Maar de kans dat een kladblok-artikel genuwegd wordt is wat kleiner, ook zullen anderen er niet snel in gaan snoeien. Als het dan weer in de hoofdnaamruimte staat, kan dat wel gebeuren, we zijn geen blog voor homeopaten, maar een neutrale encyclopedie. Edoderoo (overleg) 10 jul 2020 16:33 (CEST)
In dit geval, afgestemd op een mogelijk dagend motief: we zijn geen schandpaal voor alternatief genezers. Apdency (overleg) 10 jul 2020 16:41 (CEST)

Nico Rolle[brontekst bewerken]

Ik heb de tekst aangepast, het krantenartikel eruit gehaald – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Katja Roemeling (overleg · bijdragen) 10 jul 2020 14:39 (CEST)

Beste Katja Roemeling, heeft u een link naar uw nieuwe versie? Met vriendelijke groet, Wutsje 10 jul 2020 14:48 (CEST)

Nee, ik had de tekst al gewijzigd en nu is hij toch verwijderd lijkt wel – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Katja Roemeling (overleg · bijdragen) 10 jul 2020 14:54 (CEST)

Ah, dat heb ik dan gedaan. Het artikel zoals ik dat aantrof bestond grotendeels uit de inhoud van dit artikel uit de Telegraaf van 23 oktober 1976. Daarmee was het een auteursrechtenschending en dat is her niet toegestaan. Zie het welkomstbericht op uw overlegpagina voor meer informatie over Wikipedia. Mogelijk zijn de tips voor het schrijven van een goed artikel voor u interessant. Met vriendelijke groet, Wutsje 10 jul 2020 15:01 (CEST)

Ik zal de tekst opnieuw plaatsen in aangepaste vorm.

Hulpvaardige schaduwgestalte[brontekst bewerken]

Dag Wutsje. Ik word sinds kort gevolgd door een schaduw die al mijn wensen (zoals pagina's hernoemen, vandalen blokkeren of afbeeldingen verwijderen op Commons) vliegensvlug voor me uitvoert. Erg handig. Je zou ook eens moeten overwegen zo'n schaduw te nemen. Maar alle gekheid op een stokje, dank voor al je werk en met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 14 jul 2020 17:20 (CEST)

Graag gedaan. We wonen in dezelfde tijdszone, dan krijg je dat. Groet, Wutsje 14 jul 2020 17:29 (CEST)
Haha. ErikvanB (overleg) 14 jul 2020 17:34 (CEST)

Doneren[brontekst bewerken]

Wat betreft de lopende WMF-actie om geld binnen te halen: over de vormgeving en de toon van de bedelschermen en de verplichte contactgegevens is elders inmiddels genoeg geschreven, maar ik vraag me nog wel twee dingen af:

 1. WMF-uitgaven 2004-2018 (toelichting)
  Gaat het wel goed met de besteding van de gedoneerde gelden? [verplaatst van H:HD, waar dit eigenlijk niet thuishoort] Mij is altijd geleerd: follow the money. Waar wordt het gedoneerde geld eigenlijk aan uitgegeven? Wat dat betreft zijn er betrouwbare cijfers over de fiscale jaren 2004 t/m 2018 (link). Daarin vind je onder meer terug, dat in 2007 (toen ik voor het eerst ingelogd ging bewerken) aan salaries and wages $415.006 werd uitgegeven (20% van $2.077.840, de uitgaven van dat jaar) en in 2018 $38.597.407 (47,4% van $81.442.265). De WMF groeide in die periode van minder dan 10 fte naar 300 werknemers (nu: >350). In dezelfde periode gingen de uitgaven voor internet hosting echter van $389.417 (18,7%) naar $2.342.130 (2,9%). Je kunt dus genuanceerd en wel ook stellen: al in 2018 ging van iedere gedoneerde euro ruim 47 cent naar loonkosten en nog geen 3 cent naar het daadwerkelijk in de lucht houden van WMF-projecten, waar dat laatste in 2007 nog bijna 19 cent was - en dat terwijl die projecten tussen 2007 en 2018 flink zijn gegroeid (2007, 2018, zie ook hier). Dat Wikipedia, een van de grootste websites ter wereld (link) nog steeds down kan gaan (vb, vb) of soms torenhoge replags heeft (link), is met inmiddels rond de 100.000.000 dollar aan inkomsten niet goed uit te leggen, zeker niet aan wie toch al kritiek had op de uitgaven van de WMF (zie bv. hier of hier).
 2. Waarom wordt die actie in België en Nederland eigenlijk middenin de zomervakantie c.q. tijdens de bouwvak gehouden en niet meer in december? Dat kan de opbrengst toch nooit ten goede komen? Het antwoord is vermoedelijk, dat de WMF het verwerken van al die wereldwijde donaties in één maand niet goed aankan (zie ook hier), maar zou het dan niet zinvol zijn om het binnenhalen van donorgeld aan de lokale chapters over te laten, in dit geval WMBE en WMNL? Dan kan ook een meer bescheiden bedelbanner worden gekozen die wél aansluit bij de Nederlandstalige cultuur.

Begrijp me goed, ik ben de WMF dankbaar dat ze het al jaren mogelijk maakt om aan WMF-projecten bij te dragen, maar dat betekent niet dat ik geen kanttekeningen bij haar activiteiten zou mogen plaatsen. Als me dat tot een betweter, een bemoeial en een minder prettige collega maakt (link), dan moet dat maar. Wutsje 16 jul 2020 18:34 (CEST)

The WMF is een vereniging, waarin wij via indirecte structuren onze invloed kunnen uitoefenen. Zelf zou ik veel meer geld naar WikiData laten vloeien, want daar kun je 50% van de tijd niet met een bot-script bewerken omdat de server de load niet aankan. Toch is dit project (in mijn bescheiden mening) het project van de toekomst, en voor de WMF het ondergeschoven kindje. Maar anderen zetten traditioneel veel zwaarder in op samenwerkingen met GLAMs, en volgens mij gaat daar het geld voornamelijk heen. Het is in mijn ogen dan ook niet fair te verwachten dat er heel veel geld naar de infrastructuur gaat, alsof dat de enige kosten zouden zijn. Ik weet dat de legal-afdeling noodgedwongen relatief groot is, omdat er regelmatig pipo's zijn die de WMF aanklagen omdat ze vinden dat hun artikel niet positief genoeg is (lees: dat we een artikel door de rechter moeten verwijderen). Hoewel al die zaken behoorlijk kansloos zijn, behalve voor de WMF, is dat geld wel zonde van het uitgeven, maar ook een noodzakelijk kwaad. Dat op de grote hoop van "salaris" vegen is dan wellicht toch ook te kortzichtig. Volgens mij zijn er in Nederland ook wel een paar gebruikers die behoorlijk ingeburgerd zijn in de internationale organisatie-structuur van de WMF, die je daar een beter plaatje bij kunnen geven dan ik. Edoderoo (overleg) 16 jul 2020 19:30 (CEST)
Een correctie: de WMF is geen vereniging, maar een stichting, die in 2003 is opgericht om de al sinds 2001 bestaande projecten te faciliteren. Dat betere plaatje zou gewoon in de financial statements te vinden moeten zijn, maar daarin staat het niet (link). Ik hou me zeer aanbevolen voor inzichtelijkere cijfers. Overigens lijkt Wikidata (dat ik zelf als deel van de infrastructuur beschouw en waarvan ook ik vind dat er dringend meer geld bij moet) onder de Other expenses te vallen. Wutsje 16 jul 2020 19:50 (CEST)
Ik weet van de hoed (en ontbeer de rand). WikiData is door WMDE opgezet, en valt nog steeds onder hun beheer. Zij krijgen er volgens mij niet genoeg geld voor (mijn persoonlijke mening dan ;-), maar er zijn ook wat technische uitdagingen en wat domme pech (en daarbij wat van mijn ongeduld wellicht). Ik begreep dat ze wat zaken technisch moeten omzetten, maar de techneut(en) die dat moesten doen zijn vertrokken en nog niet vervangen. Ik heb niet alles daarover gehoord, en ook niet alles daarover juist onthouden, dus dit is niet het hele verhaal, maar maakt wel dat dit niet met alleen een grote zak geld is op te lossen. Er kunnen inderdaad veel zaken bij de WMF wel beter, de grote marketing-rebranding is daar een sneu voorbeeld van. En dit soort zaken maken dat de WMF in een slecht daglicht komt te staan, waardoor de zaken die wel goed gaan ook met een verkeerde insteek worden bekritiseerd. We mogen enkel hopen dat de WMF daarmee niet nog hoger in de ivoren toren kruipt... Edoderoo (overleg) 16 jul 2020 19:57 (CEST)
Dit is dan mogelijk goed nieuws voor diegenen die vinden dat WMF meer moet investeren in Wikidata: Denny Vrandečić, een van de vaders van Wikidata, is per juli in dienst gekomen bij WMF. Vysotsky (overleg) 16 jul 2020 21:56 (CEST)
Dat klopt, en Denny is ook de uitvinder van Wikidata begreep ik. Maar hij gaat vooral aan de slag met Structured Wikipedia, maar dan zit hij natuurlijk wel heel dicht op het vuur. Het is zeker geen slecht nieuws. Edoderoo (overleg) 17 jul 2020 08:20 (CEST)

Earthlings[brontekst bewerken]

Graag mijn bijdrage over de eis van de geizelaar in Loetsk (Oekraïne) niet terugdraaien. Zie verder bijvoorbeeld https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/oekraiense-politie-bestormt-na-urenlange-gijzeling-bus-en-bevrijdt-inzittenden~b8858ba9/ Владимир Файбышев (overleg) 22 jul 2020 01:26 (CEST)

Beste Владимир Файбышев, Wikipedia is geen nieuwssite, zie WP:NIET/NS. Dit is hooguit iets voor een vermelding in een trivia-sectie, maar zeker niet iets om zo prominent in het artikel te vermelden. Zie ook WP:BALANS. Met vriendelijke groet, Wutsje 22 jul 2020 01:32 (CEST)

Beste Wutsje, Het is een actuele gebeurtenis waarover door meerdere serieuze bronnen bericht wordt. Dat een gijzelaar zo'n eis stelt aan een president van welk land dan ook om mensen aan te raden een film te kijken gebeurt niet vaak, laat staan dat aan zulke eis ook nog wordt voldaan. Zeker een vermelding waard. Владимир Файбышев (overleg) 22 jul 2020 01:49 (CEST)

Wellicht, maar in het artikel over de film in geen geval zo uitgebreid en nadrukkelijk. Nogmaals, Wikipedia is geen nieuwssite: pas wanneer het stof is opgetrokken, kan over deze gijzelingsactie mogelijk iets in een encyclopedie worden geschreven. Wutsje 22 jul 2020 02:01 (CEST)

MFA[brontekst bewerken]

Hoi Wutsje,

Nadat ik zag dat het op een lijst voor gewenste artikelen staat heb ik Multi-factor authenticatie geschreven. Ik wilde ook aan die End-to-End encryptie beginnen, maar wil eerst graag wat commentaar op deze: gaat dit de goede kant op? Schilbanaan (overleg) 22 jul 2020 01:28 (CEST)

Dag Schilbanaan, het is leesbaar, begrijpelijk en een begin, dus is het welkom. Overigens zal in verband met de auteursrechten onderaan het artikeltje nog wel even een Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia moeten worden geplaatst. Groet, Wutsje 22 jul 2020 01:42 (CEST)
Waarom? Ik heb geen anderstalige WP gebruikt als bron. Schilbanaan (overleg) 22 jul 2020 01:54 (CEST)
(na bwc) Ik meende hier toch sterk de inleiding van en:Multi-factor authentication in te herkennen, maar dat zal dan wel een misverstand zijn, mijn verontschuldigingen. Bronnen zijn trouwens hoe dan ook wel wenselijk. Wutsje 22 jul 2020 02:11 (CEST)
Die inleiding is zo universeel voor het onderwerp dat het in iedere uitleg wel voor lijkt te komen. Hoewel dat artikel zeker langs is gekomen tijdens m'n snuffelwerk, heb ik dit gebruikt als inspiratie voor m'n knutselwerkje. Zal ik dat maar toevoegen als bron, dan? Een artikeltje op de website van een bedrijf haal ik in dit geval liever niet aan omdat het om een algemeen gebruikte methode gaat en zo'n bron me niet gezaghebbend lijkt. Schilbanaan (overleg) 22 jul 2020 16:48 (CEST)
Ik had de indruk dat op WP alles door jezelf geschreven moet zijn. Wat ik meestal doe is door wat zoekresultaten heen skimmen om m'n feiten te controleren of waar nodig aan te vullen. Daarna knutsel ik zo veel mogelijk m'n eigen tekst in elkaar en pluk een of meerdere fatsoenlijke bronnen uit m'n eerdere snuffelwerk (voor het geheel of afzonderlijke feiten). Da's misschien niet zo handig dan, of zelfs niet de bedoeling? Schilbanaan (overleg) 22 jul 2020 16:48 (CEST)
Ik heb de richtlijnen gelezen, maar zie nog niet goed in waarvoor ik wel/niet een bron moet vermelden. "Parijs is de hoofdstad van Frankrijk" behoeft bijvoorbeeld geen bron (want het is algemeen bekend dat Parijs de hoofdstad is van Frankrijk), aldus de richtlijnen. Het is algemeen bekend dat veel cytostatica haarverlies veroorzaken: moet bij het vermelden van die bijwerking van ieder cytostaticum dan ook een bron worden gegeven? Ik wil op een deugdelijke manier bijdragen aan WP, uw commentaar is welkom. Schilbanaan (overleg) 22 jul 2020 16:48 (CEST)
Niet neutrale dingen behoeven altijd een bron (denk aan de grootste, de beste, etc). Soms moet iets geen bron, maar is het voor WP:VER wel handig aan te geven welke bron er is gebruikt. Kan een ander nog eens wat teruglezen. En bij persoonsgegevens, of nieuwe artikelen over personen die niet vanzelfsprekend relevant zijn, is het ook wel handig. Hoe langer je hier mee doet, hoe meer je gaat aanvoelen waar bronnen nodig zijn, en waar niet per se nodig. Edoderoo (overleg) 22 jul 2020 17:08 (CEST)
Bedankt voor je reactie Edoderoo. Voor specifieke zaken leek een bronvermelding me inderdaad wel vereist. MFA lijkt me daarentegen iets waar iedereen wel mee te maken heeft en zich een voorstelling van kan maken (hoewel niet iedereen bekend zal zijn met de terminologie). Ik doe voorlopig maar wat mij het beste lijkt en hoop ik dat ik commentaar krijg als ik ergens de mist in ga. ;-) Schilbanaan (overleg) 22 jul 2020 17:36 (CEST)
Wat Edo zegt, plus dat bronnen voor de lezer vaak ook handig zijn om meer (details) over het onderwerp te weten te komen. Als vermeden kan worden dat die nieuwsgierige lezer daarvoor via de interwiki's bij een anderstalige versie langs moet gaan, dan is dat wenselijk. Wutsje 22 jul 2020 17:51 (CEST)
Zie bovendien dat MFA ook wordt besproken op Authenticatie. Hmm... Schilbanaan (overleg) 22 jul 2020 02:08 (CEST)

Grote Merwedesluis Gorinchem[brontekst bewerken]

Je had commentaar over de brug over het buitenhoofd, de Hoge brug. De Database ‘Vaarwegen in Nederland’ (ViN) van Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) zegt (bc), maar ik heb geen idee waar dat voor staat, als het geen bascule is. Ik loop er straks wel even langs en vraag het op de sluis. Mijn schip ligt er 300 meter vandaan.Stunteltje (overleg) 27 jul 2020 08:31 (CEST)

Een telefoontje werkt sneller. Even gevraagd en er ligt volgens de bediening inderdaad een grote cilinder die hem omhoog drukt. Commentaar is twee cilinders. Ik ga dus toch nog even kijken. Stunteltje (overleg) 27 jul 2020 08:46 (CEST)

Dag Stunteltje, fijn dat je het uitzoekt, dank daarvoor. Het commentaar middenin het artikel leek me voor de lezer wat verwarrend, dus daarom had ik het eerst maar "onder water" geplaatst (link). Groet, Wutsje 27 jul 2020 17:49 (CEST)

Ik ben even langs de sluis gegaan, de brug heeft twee cilinders. Dat klopt ook als je hier kijkt. Of ze de door jou genoemde maten hebben kon ik niet nagaan. Waar stond dat? Stunteltje (overleg) 27 jul 2020 22:05 (CEST)

Geen idee, dat was nou juist in feite ook mijn vraag. Een ip-er heeft dat al in 2009 vermeld. Wutsje 27 jul 2020 22:11 (CEST)

Waar hebben we anders 0800-8002 voor? Kan even duren. Ze hebben het druk (zeggen ze). Stunteltje (overleg) 28 jul 2020 21:24 (CEST)

Commonsvraagje[brontekst bewerken]

(nog) geen gedoe

Beste Wutsje, (ik doe het maar even hier) zou jij op commons:Template:FoP-Nederland/en de gebroken link naar www.ivir.nl kunnen vervangen door de link https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/ alsjeblieft.

Ik was bezig alles daaromtrent en over de vrijheid van panorama na te lezen, omdat ik enige tijd geleden van dichtbij foto's heb genomen van een bushokje met daarin een reclameaffiche die heel mooi een bepaald artikel zouden kunnen illustreren, maar het probleem is dat waarschijnlijk niet het bushokje maar wel het reclameaffiche juridisch een probleem zou kunnen zijn, omdat dat het hoofdonderwerp van de foto's is, al komt het reclameaffiche er juist ongunstig vanaf en is de foto ervan in die zin dus geen 'exploitatie' van andermans grafische ontwerp. Misschien dat uploaden wel mogelijk is indien de foto's zijn voorzien van Template:FoP-Nederland, maar daar ben ik nog niet helemaal uit. De nieuwe wetgeving maakt het je bijna onmogelijk nog wat te fotograferen en te publiceren, en je moet je eerst door eindeloze wetsartikelen en jurisprudentie heen worstelen. Het is haast niet leuk meer. Ik heb er namelijk geen trek in op mijn foto's "nominated for deletion" te zien staan, alsof ik een leeghoofd of wetsovertreder ben.

Afijn, als je de link zou kunnen aanpassen, graag. Met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 30 jul 2020 02:49 (CEST)

Gedaan (al had je dit ook zelf kunnen doen, zie hier). Dingen die permanent in de openbare ruimte staan, zijn in Nederland nooit een probleem, maar foto's van niet-permanente objecten kunnen op Commons inderdaad wel gedoe opleveren, zij het niet altijd, zie de plaatjes hiernaast. Zie overigens ook c:COM:DM. Groet, Wutsje 30 jul 2020 03:18 (CEST)
Bedankt, maar ik zie hier nog steeds de verkeerde link. Dat bedoel ik eigenlijk. Dank voor de adviezen, ik ga me ook eens even inlezen op COM:DM. Groet, ErikvanB (overleg) 30 jul 2020 03:27 (CEST)
Huh? Opeens is de link goed. Prima zo. ErikvanB (overleg) 30 jul 2020 03:28 (CEST)
Ja, je vroeg eerst iets anders en toen ging ik dus eerst de Nederlandstalige versie verbeteren en toen gaf ik hier de inmiddels verkeerde link en toen bleek het hele nestje FOP-nl-sjablonen stuk te zijn en toen heb ik die ook aangepast en toen ik de link hierboven daarna wilde verbeteren was je d'r al weer drie keer geweest en toen dacht ik d'r is soms ook niet tegenop te tiepen met die ErikvanB. :-)   Groet, Wutsje 30 jul 2020 03:40 (CEST)
Hahaha. Je hebt me in een lachstuip gekregen. Groet, ErikvanB (overleg) 30 jul 2020 04:24 (CEST)
Ik kom toch wel tot de conclusie dat het zonder de toestemming van de rechthebbende niet kan (en uitzoeken wie de rechthebbende is, is ook nog een hele toer: is de rechthebbende het reclamebureau dat het affiche heeft ontworpen of het bedrijf waarvoor geadverteerd wordt en waarvan de naam op het affiche staat, of beide?).
Ik zie op WP:OTRS/Vragen een vraag van Ronn over een soortgelijk geval (een door hem gefotografeerd werk van een kunstenares), maar de vraag wordt helemaal niet beantwoord. Er wordt alleen geantwoord met de tegenvraag of het werk buiten stond, en de eigenlijke vraag (hoe je het beste een tekst kan opstellen; dat moet waarschijnlijk met e-mailheaders en gedoe als de kunstenares Ronn via email toestemming heeft gegeven) wordt al helemaal niet beantwoord. Zie je, het is niet zo makkelijk allemaal. Helaas staat Ronns en mijn situatie niet bij de gevallen op Wikipedia:OTRS. Groet, ErikvanB (overleg) 1 aug 2020 04:35 (CEST)
Hoi Erik, de rechthebbende vinden kan inderdaad lastig zijn. Tussen de opdrachtgever en de ontwerper van een affiche zijn altijd wel afspraken over de auteursrechten gemaakt, als je eenmaal weet wie je moet hebben zijn die doorgaans makkelijk te achterhalen. De rechthebbende vervolgens tot toestemming voor publicatie bewegen kan dan nog wel weer tegenvallen, het niet toegestaan zijn van een vorm van NC-licentie wordt soms niet op prijs gesteld. Verder: wanneer je iets hebt gefotografeerd in een niet of beperkt openbaar toegankelijke ruimte, dan heeft de FOP er niets meer mee te maken. Er is overigens tegenwoordig een "interactieve" Wikimedia OTRS release generator en op c:COM:ET staat nog een voorbeeldmail. Groet, Wutsje 1 aug 2020 05:11 (CEST)
Ik denk dat je helemaal gelijk hebt en dankjewel voor de linkjes! ErikvanB (overleg) 1 aug 2020 05:19 (CEST)

Zowel Marokko als de ADRS ma... er aanspraak op[brontekst bewerken]

Hoi Wutsje, in dit heb je Wiki-formeel gelijk (de formule is dan "Niet fout? Laten staan".) Wel wil ik de aandacht vestigen op wat de pagina zegt waar je naar linkt: "Toch is de constructie met een meervoudige persoonsvorm vaak ook mogelijk: 'Zowel de film als het boek zijn goed'. Er ligt dan minder nadruk op de afzonderlijke zaken; het gaat om de genoemde dingen samen."". Die gezamenlijkheid zie ik hier niet, eerder het tegenovergestelde. Het is niet "Marokko claimt het gebied en de ADRS ook" (net als er in het gebied Arabisch, Berbertalen en een mengtaal worden gesproken en die samen de taalmengelmoes van het gebied vormen), maar vooral "Marokko claimt het gebied maar de ADRS ook" (in de woorden van Onze Taal: "nadruk op de afzonderlijke zaken"). Ik vind de enkelvoudsvorm daarom beter. Maar Onze regels geven je wel gelijk, ja. Apdency (overleg) 30 jul 2020 17:11 (CEST)

Hoi Apdency, ik volg je redenering (al heb ik zelf niet het gevoel dat de meervoudige persoonsvorm op meer gezamenlijkheid wijst), maar dit leek me gewoon een simpele btni-kwestie. Wel was ik alweer vergeten dat ik in december vorig jaar nota bene zelf die formulering had gekozen (link), nadat het artikel gelalamigosd was (wat me direct opviel, zoals bekend is dit een lemma dat je als mod wel moet volgen vanwege frequent opduikende bijdehandjes). Het is voor mij zeker geen halszaak, wat mij betreft mag Matroos Vos het zeggen. :-)   Groet, Wutsje 31 jul 2020 02:16 (CEST)
Ha, de lat ligt meteen hoog. Apdency heeft gelijk dat volgens het advies van Onze Taal de enkelvoudige persoonsvorm hier het meest voor de hand ligt, maar toch zou ik in deze zin gevoelsmatig voor een meervoud kiezen. Ik vermoed dat daar – onbewust – het advies van de Taalunie in dezen aan ten grondslag ligt, dat opvallend genoeg behoorlijk verschilt van dat van Onze Taal:
Als het onderwerp van een zin een nevenschikking is van twee enkelvoudige leden die door zowel … als verbonden zijn, staat de persoonsvorm volgens de traditionele grammaticaregels in het enkelvoud. [...] In de praktijk wordt bij zulke onderwerpen ook vaak een meervoudige persoonsvorm gebruikt. Zeker als een van de leden een instantie, een organisatie en dergelijke aanduidt, die per definitie uit meerdere personen bestaat, wordt het onderwerp vaak als een meervoud aangevoeld. Het gebruik van een meervoudige persoonsvorm is ook correct.
In de onderhavige zin zijn Marokko en ADRS (Arabische Democratische Republiek Sahara) weliswaar beide enkelvoudig, maar ze hebben beide ook een 'meervoudige gevoelswaarde', en ik denk dat ik daarom een lichte voorkeur heb voor De soevereiniteit over het gebied wordt betwist: zowel Marokko als de ADRS maken er aanspraak op. Het feit dat de Taalunie officieel onze zelfgekozen leidsvrouwe is, kan jullie wellicht ook helpen bij het doorhakken van de knoop ten gunste van maken. Dat zoude mooi zijn, want baby's doorklieven is niet mijn favoriete hobby. — Matroos Vos (overleg) 31 jul 2020 05:14 (CEST)
Ik ben het deze keer met je oneens, beste Vos. Die gevoelswaarde ervaar ik niet. Maar excuseer me: ik leg me thans te ruste(n). ErikvanB (overleg) 31 jul 2020 05:22 (CEST)
Dan blijf jij met dat kind zitten, want Apdency en mezelf kennende gaat hier niet gekliefd worden. :-)   Wutsje 31 jul 2020 14:56 (CEST)
Nee. In principe (of beter: uit principe) kun je van iedere kwestie een halszaak maken, maar uit het betreffende artikel blijkt wel wat voor ellende daar van kan komen. Ik vond het wel een interessante uitwisseling van gedachten. Laat maar liggen dat zwaard.Apdency (overleg) 31 jul 2020 16:31 (CEST)
Ook ik vond dat dit een interessante gedachte-uitwisseling waren. ;-) ErikvanB (overleg) 31 jul 2020 17:18 (CEST)

Procedures[brontekst bewerken]

Hoi Wutsje, je hebt afgelopen nacht een verzoek aan de moderatoren afgehandeld waar zo te zien iets fout ging. Ik doel op het wijzigen van de titel van een artikel over een nachtvlinder. Bovenaan de pagina waar dergelijke verzoeken aan moderatoren kunnen worden ingediend (Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen) staat:

... Deze pagina is niet bedoeld voor discussies. Verzoeken waarbij discussie ontstaat zullen worden afgewezen, waarna er verder overlegd dient te worden op een relevante overlegpagina. ...

Bij dat verzoek was overduidelijk sprake van discussie. Je hebt zelf deelgenomen aan die discussie door met nieuwe externe links aan te geven waarom jij het eens bent met degene die het verzoek indiende. Volgens de procedure diende het verzoek te worden afgewezen waarna op de overlegpagina bij het artikel eventueel verder overlegd kon worden.

Bij Wikipedia:Richtlijnen voor moderatoren staat:

Geef het goede voorbeeld en volg correct de procedures (de weinige die er zijn). Zelfs als dat extra werk voor je oplevert, of wanneer je denkt dat het niet volgen ervan niemand zal hinderen.

Toen jij je aanmelde als moderator schreef je [10]

Uiteraard zullen de richtlijnen voor moderatoren het belangrijkste fundament zijn voor de wijze waarop ik het moderatorschap wil uitoefenen.

Bij de afhandeling van dat verzoek aan de moderatoren heb je als moderator een beslissing genomen waarbij je de procedure niet gevolgd hebt en daarmee handelde je in strijd met de richtlijnen voor moderatoren.

Ik ga er maar vanuit (WP:AGF) dat je je onvoldoende gerealiseerd hebt dat er een procedure is voor zo'n geval waarbij sprake is van discussie bij een hernoemingsverzoek. Ik wil je er met klem op wijzen dat je dat verzoek, waar je het blijkbaar mee eens bent, niet op deze manier had mogen afhandelen. - Robotje (overleg) 2 aug 2020 08:24 (CEST)

Me verre houdend van de procedurekwestie, waarom zou grijze heide-uil anders gespeld moeten worden dan bruine heide-uil, late heide-uil, gemarmerd heide-uiltje en roodbont heide-uiltje? Misschien is het handiger De Vlinderstichting even te laten weten dat een vrijwilliger of medewerker op één pagina het koppelteken heeft vergeten. Geheid dat ze het zullen verbeteren als je hen erop wijst. (Op een andere pagina van de website is "grijze heide-uil" trouwens wel juist gespeld.) ErikvanB (overleg) 2 aug 2020 16:53 (CEST)
Als ik in mag spelen op de vraag van ErikvanB. Omdat er voor vlinders een officiële namenlijst is. Die lijst is hier te downloaden is. Meer over deze standaardlijst is hier te lezen. De (ongetwijfeld ongeschreven) regel is dat voor Nederlandse namen van dieren de officiële lijsten gevolgd worden. Vanuit dat standpunt was de originele titel correct. Hoewel Robotje misschien niet het juiste argument gebruikte, had hij wel een punt. En waarom wijkt de naam van de grijze heideuil af? Waarschijnlijk omdat dit altijd al zo geweest is. De naamgeving van uilen is niet heel erg consistent. De vraag is alleen: moet Wikipedia voorloper zijn met het corrigeren van de officiële namen of zijn we volgend. Volgend is de status quo, willen we leidend zijn, dan zou een algemene discussie m.i. op zijn plaats zijn. Met vriendelijke groet, Natuur12 (overleg) 2 aug 2020 17:41 (CEST)
Afschuwelijk dat Excel. Altijd als ik een Excel-document wil openen, moet Microsoft Office eerst minutenlang "geconfigureerd" worden voordat het document opent. Maar inderdaad, daar staat ook "grijze heideuil". Gelukkig dat waarneming.nl, Vlinderwerkgroep Drenthe, het Natuurhistorisch Maandblad (pagina 211) en anderen wel "grijze heide-uil" spellen, zeg ik dan maar. Groet, ErikvanB (overleg) 2 aug 2020 18:58 (CEST)

(na bwc) Beste alle drie, een procedure is geen doel, maar een middel (zie ook WP:SNEEUW). Taalvorming is geen taak van de Vlinderstichting: ze heeft geen rol bij de vaststelling van de officiële naamgeving van vlinders en aanverwante insecten (zie ook WP:Spellingsgids). Wat betreft de klinkercombinatie e+ui in samenstellingen zijn de spellingsregels van de Taalunie Swarovski-kristalhelder:

 1. Welke klinkers botsen? [...] De combinaties i+j, e+ij, e+ui en i+i leveren een klinkerbotsing op in een samenstelling (gummi-jas, vanille-ijs, college-uitstap, sproei-installatie), maar niet in een ongeleed woord of afleiding (bijectie, beijveren, geuit, kopiist). (Leidraad 7.1).
 2. Hoe klinkerbotsing te vermijden? [...] We vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. (Leidraad 7.2)
 3. Bij de in dit verband door de Taalunie vermelde uitzonderingen wordt de spelwijze heideuil niet genoemd. (Leidraad 7.5)

Over de correcte spelwijze van de namen van de verschillende heide-uilen kan geheel in de traditie van de Nederlandstalige Wikipedia uiteraard uitbundig gediscussieerd worden, waarbij een kennelijke schrijffout in de lijst van de Vlinderstichting zeker niet onvermeld mag blijven, maar de uitkomst van die discussie zal cf. bovengenoemde spellingsregels van de Taalunie met zekerheid steeds dezelfde zijn. Dan zegt mijn gezond verstand dat het zinloos is om de beslissing over dit hernoemingsverzoek uit te stellen. Met vriendelijke groet, Wutsje 2 aug 2020 19:31 (CEST)

Het lijkt me inderdaad niet dat een duidelijk ongeïnformeerde mening, in dit specifieke geval die van Robotje, een titelwijziging moet kunnen blokkeren. Dat zou de deur immers wagenwijd openzetten om zomaar wat te roepen op die verzoekpagina 'Artikel verplaatsen', enkel en alleen om de aanvrager van een volstrekt legitieme titelwijziging dwars te zitten.
En @Natuur12, het zou zeer vreemd zijn als een particuliere stichting de spelling van een soortnaam zou kunnen bepalen. Wanneer de (hypothetische?) Roofdierenstichting in een document foutief teiger zou schrijven, is dat ook niet plots de juiste spelling in het Nederlands taalgebied. Het enige waar De Vlinderstichting over gaat is haar eigen naam. Als ze die voortaan, tegen de Nederlandse spellingsregels in, als De Vlinder Stichting wil schrijven, is ze daar volledig vrij in, en is dat voortaan de juiste schrijfwijze. Maar bij soortnamen als grijze heide-uil en tijger gelden de regels van de Taalunie, voor de overheid, het onderwijs en – weliswaar zelfgekozen – ook voor de Nederlandstalige Wikipedia. Een ambtenaar die een brief aan een natuurorganisatie schrijft of een leraar die een dictee opstelt is zelfs wettelijk verplicht om grijze heide-uil met een koppelteken te schrijven, en wij – of eigenlijk 'jullie', want die afspraak is gemaakt voordat ik hier aanmonsterde – hebben er ooit zelf voor gekozen om elkaar die verplichting op te leggen, door de Taalunie onze eindbaas op spellingsgebied te maken. — Matroos Vos (overleg) 2 aug 2020 20:21 (CEST)
(na bwc) We hebben allemaal de opmerkingen van Matroos Vos op wp:AV gelezen, dus ik denk niet dat er ook maar enige twijfel hoeft te zijn over de vraag of er sprake is van een klinkerbotsing of niet. Dat is ook het punt niet. In de praktijk zijn er op Wikipedia "werkafspraken" gemaakt over de naamgeving van artikelen van planten en dieren, zodat de plant- en dierartikelen geen janboel worden. De vraag is dus: willen we nu opeens van de werkafspraken afwijken of niet. En willen we dat eenmalig doen, of willen we dat structureel doen.
De Vlinderstichting gaat inderdaad niet over de officieel te gebruiken soortnamen, daarvoor is een speciale commissie van de Nederlandse Entomologische Vereniging. En die commissie werkt samen met de Vlinderstichting. De huidige lijst voor vlinders is een aangepaste versie van de Geannoteerde Naamlijst van de Nederlandse Vlinders. Uiteindelijk worden dit soort bronnen verwerkt in het Soortenregister en dat is de gezaghebbende bron die gebruikt wordt voor Nederlandse dierennamen. (Al wordt bij de vogels de lijst van de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna volgens mij ook al wel gebruikt voordat deze geintegreerd is in het Soortenregister). Voor planten wordt de Heukels (laatste druk) gebruikt. Helaas zijn dit soort afspraken niet opgeschreven. Op zich ook niet verwonderlijk, want voor vakmensen is zoiets een vanzelfsprekendheid. Bij het soortenregister zitten tenslotte de experts. Voorheen fungeerde Wikiklaas als poortwachter maar helaas hebben we hem al enige tijd niet meer onder ons mogen verwelkomen.
Concluderend: dit is geen kwestie waar lichtzinnig overheen gestapt kan worden. Natuur12 (overleg) 2 aug 2020 20:24 (CEST)
In antwoord op onder andere Matroos Vos. Wanneer de titel een naam is, dan geldt WP:TITEL. En aangezien dit een specificatie is van de spellinggids gaat WP:TITEL boven de spellinggids. Het specialistische gaat voor het generieke. (En deze pagina differentieert niet tussen soort- en eigennamen). Deze pagina stelt duidelijk wordt dus zo veel mogelijk de meest gangbare Nederlandse variant van de naam gebruikt. Wanneer het om een medisch, biologische of misschien wel een juridisch onderwerp gaat is dit natuurlijk wat gebruikelijk is in de vakliteratuur. Bij soortnamen is dit wat er geschreven is in het soortenregister. Dit zijn immers de door het werkveld aangeleverde namen. Het doel van het soortenregister is dan ook om te zorgen voor een standaardisatie:
De standaardisatie betreft met name de veldenstructuur en de status van de naamgeving en het voorkomen in Nederland.
Voor haar werkzaamheden krijgt het soortenregister dan ook geld van de overheid. De overheid zelf gebruikt deze namen dan ook weer in o.a. de Regeling natuurbescherming. Neem nu Sosnowsky’s berenklauw, wat volgens de spellingsregels Sosnowskys berenklauw zou moeten zijn. In plaats daarvan is het Soortenregister gevolgd. Met vriendelijke groet. Natuur12 (overleg) 2 aug 2020 22:31 (CEST)
Zoals Wutsje al schreef, hierover kan "uiteraard uitbundig gediscussieerd worden" (q.e.d.), maar soms liggen dingen zo voor de hand dat je je kan afvragen of het de moeite waard is. ErikvanB (overleg) 2 aug 2020 23:56 (CEST)
(na bwc) "De overheid zelf gebruikt deze namen dan ook weer in o.a. de Regeling natuurbescherming", maar de overheid is ook verplicht zich te houden aan de Spellingwet ("Wet van 15 september 2005, houdende regels over de verplichting om bij de overheidsorganen, bij de uit de openbare kas bekostigde onderwijsinstellingen, alsmede bij de examens waarvoor wettelijke voorschriften zijn vastgesteld, de schrijfwijze van de Nederlandse taal te volgen, waartoe de Nederlandse Taalunie beslist (Spellingwet)"). Overigens laat eerder genoemd Excel-document tal van namen zien, die niet overeenkomen met de richtlijnen van de Taalunie: vergelijk o.a. "italiaans zandkroeskopje". "amerikaanse ooglapmot", "spaanse aakvouwmot", "noorse esdoornvouwmot" met de richtlijn van de Taalunie:"Soortnamen als Vlaamse gaai, Duitse herdershond en Libanese ceder krijgen wél een hoofdletter, omdat Vlaams, Duits en Libanees afleidingen van aardrijkskundige eigennamen zijn." Ook leidt de genitief-s tot problemen met "Snellens' mineermot" en "Svenssons' eikenmineermot", terwijl het gaat om Snellen en Svensson en niet om Snellens en Svenssons. @Natuur12: Is er ergens een toelichting gegeven waarom afgeweken wordt van de richtlijnen van de Taalunie? Wimpus (overleg) 3 aug 2020 00:29 (CEST)
kennelijk omdat de StasEZ de meest gangbare benaming kiest vanwege de duidelijkheid en uniformiteit. Dat doet de wetgever wel vaker, bijvoorbeeld met hoofdletters (zie punt 2 en de voorbeelden kamerlid en kamerstukken). Die uitgangspunten (duidelijkheid en uniformiteit) liggen ook aan WP:TITEL ten grondslag. Vandaar dus de meest gangbare titel. Natuur12 (overleg) 3 aug 2020 01:13 (CEST)

(na bwc) Een algemene discussie over de spelwijze van soortnamen met klinkerbotsing hoort elders thuis, gelieve die niet hier te voeren. Ondertussen geldt voor soortnamen het donorprincipe niet en in de spellingsregels van deze wiki staat letterlijk geen woord over de gezaghebbendheid van soortenregisters en aanverwante bronnen. Men zou nog kunnen stellen dat die tot de "andere naslagwerken" behoren, maar dan wordt van belang dat ze, zoals hierboven is aangetoond, geen consistent beeld geven wat betreft de gangbaarheid van spelwijzen van uilensoorten.
Hoe dan ook: op welke bronnen de Taalunie zich wenst te baseren, is onze zaak niet. De vragen hier zijn: wat zegt de Taalunie, wat zegt Van Dale, wat zeggen eventuele andere naslagwerken? Komt daar niets of een niet consistent beeld uit en bestaat er op nl:wiki geen aparte afspraak over (zoals WP:BGN), dan geldt de hoofdregel en die laat in dit geval werkelijk niets te raden over, zie hier: heide-uil. Wutsje 3 aug 2020 00:46 (CEST)


(na bwc) Beste Wutsje,
Die uitzondering is er wel, zie mijn bericht van 2 aug 2020 22:31 (CEST) over WP:TITEL. Die pagina stelt dat de meest gangbare Nederlandse variant van de naam gebruik dient te worden. Natuur12 (overleg) 3 aug 2020 00:31 (CEST)
Over wat die "meest gangbare Nederlandse variant van de naam" zou zijn blijkt dus onduidelijkheid te bestaan. Nogmaals, gelieve deze discussie elders voort te zetten, dit is er niet de pagina voor. Je weet hoe het werkt: dien maar een nieuw hernoemingsverzoek in en laat een andere mod beslissen. Wutsje 3 aug 2020 00:46 (CEST)
Onder biologen e.d. is daar helemaal geen onduidelijkheid over, die volgen namelijk het Soortenregister. Die onduidelijkheid bestaat kennelijk alleen onder enkele taalkundigen die toevallig eens een in hun ogen onjuiste soortnaam tegenkomen, maar die definiëren natuurlijk gelukkig niet wat gangbaar is onder biologen en taxonomen. Natuur12 (overleg) 3 aug 2020 01:13 (CEST)
SMirC-grin.svg  Ken je die van die eend die 'kwaak-kwaak' zei?  ErikvanB (overleg) 3 aug 2020 02:12 (CEST) – Ik plaag je maar, hoor Natuur. Groet.
Dag Natuur12, ik vrees dat je hier twee zaken door elkaar haalt. De deskundigen (biologen, taxonomen etc.) bepalen inderdaad de namen, maar de Taalunie bepaalt vervolgens de spelling van die namen. De eerdergenoemde deskundigen bepalen dus dat dat beestje grijze heideuil heet, en niet donkergrijze heideuil of grijze muis, en vervolgens bepaalt de Taalunie dat je die naam met een koppelteken dient te schrijven. Ieder zijn vak: taalkundigen kunnen nog geen koe van een kip onderscheiden, en biologen kunnen dan weer niet spellen, althans, in elk geval niet in de hierboven aangehaalde documenten, die voor wat betreft de spelling buitengewoon slordig en inconsequent zijn. Zoals ik eerder al zei, die spelling is bij wet geregeld, dus ambtenaren en leraren zijn – onder werktijd – zelfs verplicht om grijze heide-uil te schrijven. En wij van Wikipedia hebben die verplichting vrijwillig op ons genomen.
Je veronderstelling dat de overheid met de door haar gehanteerde schrijfwijze Sosnowsky's berenklauw tegen haar eigen spellingswetten ingaat, klopt dan ook niet. Als een woord eindigt op een lange klinker die met één teken wordt geschreven (bijvoorbeeld -y) moet je bij de bezitsvorm een apostrof gebruiken (Sosnowsky's berenklauw dus), en als dat niet het geval is (bijvoorbeeld bij een woord dat eindigt op -ey), dan gebruik je geen apostrof: Wesleys bal.
En tot slot, in de door jou aangehaalde tekst van Wikipedia:TITEL gaat het niet om de spelling van een titel, maar om de keuze tussen bijvoorbeeld Doornik en Tournai, of tussen In de ban van de ring en The Lord of the Rings. Ook hier gaat het dus weer om namen, en niet om de spelling van die namen, waarmee het cirkeltje als altijd weer prachtig rond is. — Matroos Vos (overleg) 3 aug 2020 05:12 (CEST) — PS @Wutsje, voel je vooral vrij om dit gehele overleg naar het Taalcafé te verplaatsen, als je dat beter lijkt.
Beste Matroos, zoals gewoonlijk weet je met gemak uit te leggen waar de kink in de kabel zit. Daar valt verder geen speld tussen te krijgen. Behalve dat de uitspraak van -sky in Sosnowsky toch met een gedekte klinker is. Zie bijvoorbeeld: -ский en сосновский. De uitspraak met een ongedekte klinker is denk ik een moderne misvatting die er bij de meeste mensen op basis van het Engelse happy en Disney ingeslopen is. Blijft natuurlijk wel het originele punt over: dat er duizenden lemma's volgens een bepaalde structuur opgezet zijn, en dat deze structuur op een blauwe zondag doorkruist is. Voor de soortenlemma's is immers een andere autoriteit gebruikt dan de Taalunie. En dat is natuurlijk ook Wikipedia, we leggen niet al onze afspraken vast, wat meestal geen probleem is omdat de biologen zich bezig houden met de naamgeving van biologieartikelen en de taalkundigen zich op hun vak storten. (Geen bezwaar tegen het verplaatsen, al hoort deze discussie m.i. thuis in het biologiecafé). Natuur12 (overleg) 3 aug 2020 16:40 (CEST)
Hoi Natuur12, de soortenlemma's ken ik niet of nauwelijks en biologische naslagwerken bezit ik niet, maar zijn het niet slechts enkele lemma's waar de spelling afwijkt van die van de Taalunie? Bij mijn weten proberen de biologen en de Taalunie qua spelling van die soortnamen juist zoveel mogelijk op één lijn te zitten. Zo'n twintig jaar geleden was het even flink hommeles tussen het NIBI en de Taalunie, vanwege de zogeheten paardebloemregel, maar dat conflict is bij de spellingswijziging van 2006 weer bijgelegd. En zelfs in 1998, op het hoogtepunt van de strijd, was de basishouding van de biologen: "biologische namen behoren tot de levende taal; zij volgen dus in principe de officiële spelling" (zie hier).
Dat kan ook eigenlijk niet anders. Als biologen zich niets aan de voortdurende ontwikkeling van de taal gelegen zouden laten liggen, zouden ze nu nog steeds schrijven over de vosch, de lewe en de ule, en zouden hun geschriften dus met elke nieuwe spellingswijziging onleesbaarder worden voor niet-biologen – en waarschijnlijk ook voor de biologen zelf. Ik gok dus dat er onder die duizenden soortenlemma's slechts weinige zullen zijn waar een spellingsprobleem speelt, maar dat weet jij uiteraard veel beter dan ik. Van mij hoeven die lemma's overigens absoluut niet op de schop. Het lemma van de grijze heide-uil, en daarmee deze discussie, kwam toevallig op mijn pad doordat ik nog wat toelichting bij het verplaatsingsverzoek van JP001 gaf, maar het is zeker niet mijn intentie om de nijvere schrijvers van onze biologieartikelen nu eens vanaf de zijlijn te gaan vertellen hoe het eigenlijk moet.
En dan nog even over de uitspraak van Sosnowsky. Je hebt me aardig aan het twijfelen gebracht door die linkjes naar Wiktionary, maar volgens mij eindigt die naam toch echt op /i/, als in Elly of Marie. Ik weet niet beter dan dat de namen van bijvoorbeeld Moessorgski en Kandinsky op die klank eindigen. Ook volgens deze mevrouw spreek je de и uit als de ie in biet. En op Forvo.com worden Modest Petrovitsj Moessorgski, Wassily Kandinsky én Sosnowsky ook uitgesproken met diezelfde klank aan het eind. Maar goed, ik heb ooit eens één of twee Russische lesjes gevolgd – op mijn beroepskeuzelijst had ik 'James Bond' ingevuld, dus enige kennis van die taal leek me wel handig – en daarna heb ik besloten de grote Russen toch maar gewoon in een Nederlandse vertaling te gaan lezen. Wellicht hebben we alle twee gelijk, en zijn beide uitspraakvormen mogelijk? — Matroos Vos (overleg) 4 aug 2020 09:04 (CEST) — PS Ik vind een eventuele verplaatsing naar het Biologiecafé ook prima, als het maar wel een café met volledige vergunning is.
Ik was al maar stilletjes overgestapt naar de OP van Natuur12 om deze OP niet langer te bezetten. Maar kijk uit, het is een gevaarlijke OP, aangezien je zo wordt uitgemaakt voor trol door een willekeurige voorbijganger. Maar ja, ik had ook sommige bewerkers met rust moeten laten, die "spelen met taal" opvatten al het zelf bedenken van etymologieën met het introduceren van Latijnse en Griekse woorden die in geen enkel woordenboek terug te vinden zijn. Wimpus (overleg) 4 aug 2020 10:32 (CEST)
Moet je dit zien. - ErikvanB (overleg) 4 aug 2020 18:16 (CEST)

Marokko[brontekst bewerken]

Beste gebruiker.
Ik zie dat je alles terug heb gedraaid zonder reden. De mappen zijn verouderd en de mappen die ik erin heb gezet zijn de meest recente, ze staan ook op de andere talige wiki pagina's. Ik verzoek u vriendelijk om de bewerkingen weer terug te draaien.
Mvg – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 94.157.234.68 (overleg · bijdragen) 4 aug 2020 20:14 (CEST)

Beste anonieme dynamische IPv4-gebruiker, dat ga ik niet doen. De kaart die u tracht toe te voegen suggereert dat de in 1975 bezette Westelijke Sahara inmiddels officieel onderdeel van Marokko zou zijn, hetgeen een visie is die volkenrechtelijk gezien slechts beperkt wordt gedeeld. Met vriendelijke groet, Wutsje 4 aug 2020 20:22 (CEST)

Marius Schrader[brontekst bewerken]

Ik heb de pagina aangepast, verkort en vertaald. Kan je me helpen alsjeblieft? Alvast bedankt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schrader320 (overleg · bijdragen) 4 aug 2020 23:54 (CEST)

Beste Schrader320, zo te zien is dit uw eerste bewerking op een Wikipedia (link). Zou u uw nieuwe versie hier willen plaatsen? Dan kan iedereen met verstand van zaken die dat wil er eens naar kijken. Zelf sta ik hier overigens niet geheel neutraal in: ik vind de Claw nog altijd met afstand de beste Nederlandse band ooit. Met vriendelijke groet, Wutsje 5 aug 2020 00:06 (CEST)

Wat ontzettend leuk om te lezen, objectiviteit liegt in het midden... – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schrader320 (overleg · bijdragen) 5 aug 2020 01:23 (CEST)

Ja, maar het diskwalificeert me wel om me überhaupt nog met de inhoud van de pagina bezig te houden. :-)   Wutsje 5 aug 2020 02:15 (CEST)

Hoi Wutsje, Is de pagina er nog? Ik kan'm nu opeens nergens meer vinden. Ik heb wel back-up maar van tijd terug. Ik heb steeds 'Toon bewerking ter controle' geklikt. Maar niet 'wijzigingen publiceren'. Helemaal nieuw hier. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schrader320 (overleg · bijdragen) 5 aug 2020 01:49 (CEST)

Dag Schrader320, de verwijderde pagina staat nu hier. Daar kan de inhoud in alle rust vertaald c.q. worden (ik meen er stukjes van en:Claw Boys Claw in te herkennen). Wanneer dat klaar is (vergeet niet op Wijzigingen publiceren te klikken, dat is wel belangrijk), dan kan op WP:AV een verzoek worden gedaan om de pagina weer in de artikelnaamruimte te plaatsen. Het is overigens wel zo dat schrijven over uzelf om voor de hand liggende redenen op de Nederlandstalige Wikipedia niet wordt aanbevolen, zie WP:ZP. Wat zeker bij levende personen bovendien beslist belangrijk is, zijn bronnen, zie met name WP:BLP. Meer informatie over de Nederlandstalige Wikipedia staat inmiddels op uw overlegpagina. Neem bij verdere vragen gerust contact op. Met vriendelijke groet, Wutsje 5 aug 2020 02:19 (CEST)

Dag Wutsje, de tekst is vertaald en aangepast, en zoals je adviseerde heb ik ook de bronvermeldingen met gecontroleerde links erbijgezet, en alle data m.b.t. releases en andere zaken, zeker waar anderen genoemd worden, dubbel gechecked. Verder kom ik niet. Ook qua lay out. Ik heb vooralsnog nu nog even niet de ambitie om dit helemaal zelf te doen en een doorgewinterde Wikepediaan te worden, alhoewel ik wel vele artikelen gepubliceerd heb op Infonu.nl (onder andere naam), Dus wie weet later. Ik heb alles van mijn gisteren uitgebrachtte nieuwe album ook wel zelf gedaan, en dat betekent meerdere ballen in de lucht houden. Trouwens vandaag komt stomtoevallig Allard Jolles, de eerste drummer van Claw Boys Claw ook met een solo album uit. Kan iemand (jij s.v.p?) het overnemen of aanpassen? Zou super zijn. Alvast bedankt voor het overwegen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schrader320 (overleg · bijdragen) 7 aug 2020 14:14 (CEST)

Dag Schrader320, helaas, zoals gezegd: dat moet ik niet gaan doen, dat zou me een coi opleveren. Wellicht wil een van de meelezers helpen en anders is een vraag op de helpdesk een optie. Hoe dan ook zou ik het huidige tekstvoorstel nog eens grondig doorlopen aan de hand van de tips voor het schrijven van een goed artikel. Groet, Wutsje 7 aug 2020 14:41 (CEST)

Jammer, maar ik respecteer je intentie om zo onbevooroordeeld mogelijk te blijven. Objectiviteit en onafhankelijkheid zijn een groot goed. Is hier iemand die me wil helpen met vormgeving, links volgens het Wikipediaprotocol en aanvulling, om van mijn rode link op https://nl.wikipedia.org/wiki/Claw_Boys_Claw Marius Schrader een blauwe te maken? Er zijn al negen verschillende pagina's op Wikipedia waarin ik voorkom, ik wil niet mezelf op de borst slaan, het is allemaal lang geleden, maar nu ik wereldwijd veel promotie ga verrichten, leek het me niet geheel ongepast om ook van rode link naar blauwe link te gaan... En liefst daarom ook nog in het Engels, i.v.m. de focus buiten Europa. De voorlopige en op feiten gecontroleerde tekst staat: hier.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schrader320 (overleg · bijdragen)

U geeft hierboven aan dat u Wikipedia ziet als een promotiemiddel voor u zelf. Maar daar is WP niet voor en uw verzoek om hulp via het mailsysteem van WP zal met 99,99% zekerheid niet gehonoreerd worden. - RonaldB (overleg) 10 aug 2020 00:45 (CEST)

Beste Ronald, ik probeer een nuance aan te brengen: nee, ik gebruik Wikipedia niet voor promotie: er zijn dus al negen Wikipedia pagina's waarin ik sta. En nog een twintigtal buiten Wikipedia om zoals muziekencyclopedie etc. Ik ben inderdaad wel bezig met de promotie van mijn laatste album. Maar dat heeft (nagenoeg) niets met Wikipedia te maken. Mochten er geinteresseerden zijn, zoals pers etc. is het wel leuk en informatief om juist nu wat achtergrond ook via Wikipedia te kunnen achterhalen, maar zonder gaat ook perfect. Ik wil graag voor de buitenwereld een wat coherenter beeld schetsen, waardoor verschillende puzzelstukjes op hun plaats vallen, gezien de verschillende vertakkingen in mijn carriere, met de bijbehorende raakvlakken met andere muzikanten en kunstenaars. Bedankt voor je reactie.

Probleem met de kladversie is, dat er geen enkele gezaghebbende, onafhankelijke bron genoemd wordt die de daar gegeven informatie bevestigt. Op deze manier en zonder die bronnen kan het dus niet geplaatst worden. Paul Brussel (overleg) 13 aug 2020 16:05 (CEST)
Afgezien daarvan, ik vind het nu wat te ronkend en teveel op en entoenentoen manier geschreven. Ik ben geen kenner, dus durf het niet aan te redigeren. mvg HenriDuvent

Arabisch[brontekst bewerken]

Zeg, Wutsje, is al dat Arabisch echt nodig, vind je? Zowat de helft van het artikel bestaat uit namen. Groet, ErikvanB (overleg) 5 aug 2020 04:46 (CEST)

Nou, we komen er nog genadig voor weg, vind ik, zie hier. Wutsje 5 aug 2020 04:53 (CEST)
:) Tja, als je het zo bekijkt. Alles is relatief natuurlijk. ErikvanB (overleg) 5 aug 2020 05:03 (CEST)

PS: Waarom ligt zo iemand niet in bed, vraag je je af. Enfin, ik ga zelf wel. Hou ze in de gaten en welterusten. ErikvanB (overleg) 6 aug 2020 05:22 (CEST)

Ja, die is niet heel goed in Arabisch. Groet, Wutsje 6 aug 2020 06:14 (CEST)
Hou George Floyd nog maar op je volglijst, hoor Wutsje, want soms schrijven ze Arabisch. Groet, ErikvanB (overleg) 11 aug 2020 05:48 (CEST)

Verzoek[brontekst bewerken]

Beste Wutsje, zojuist zag ik dat u op de Duitstalige Wikipedia een bewerking van mij op 6 augustus heeft aangepast. Al was ik het niet geheel eens met de aanpassing en heb ik vanzelfsprekend an sich geen probleem met de bewerking; vond ik het wel opvallend dat u, na bijna een maand niets te hebben bewerkt op de Duitstalige Wikipedia, vandaag direct bij een bewerking van mijn hand uitkwam, op dezelfde dag dat ik, u en een aantal anderen op Overleg:Friezen in een meningsverschil/gedachtenuitwisseling zijn verwikkeld. Het is op dit moment slechts één bewerking en mogelijk slechts een éénmalige gebeurtenis; maar ik wil toch graag overbrengen dat het mij niet constructief lijkt om de bewerkingen van mede-gebruikers, zonder valide reden, te volgen, zeker niet binnen verschillende Wiki-projecten. Wellicht, berust mijn interpretatie op een misverstand, maar ik hoop dat u de gedachtengang omtrent het volgen van andere gebruikers met mij deelt. Verder hoop ik op een prettige(re) voortzetting van de discussie op Overleg:Friezen, niet in een sfeer van wantrouwen, maar met de aanname dat zowel u als ik het beste met het desbetreffende artikel voorhebben. Mocht u aanleiding hebben om van mijn kant uit aan deze intentie te twijfelen, hoor ik uiteraard graag waarom. Met vriendelijke groet, Vlaemink (overleg) 6 aug 2020 18:59 (CEST)

Beste Vlaemink, u dicht mij motieven toe die ik niet heb. Het is simpel: u bent een vrij nieuwe gebruiker, wat voor mij een reden was om eens op uw gebruikerspagina te kijken, zoals ik dat dagelijks en op meerdere WMF-projecten bij nieuwe gebruikers wel doe (meestal, maar niet uitsluitend, in het kader van vandalismebestrijding). Daar zag ik dat u voornamelijk actief op de Duitstalige en Engelstalige Wikipedia bent. Toen vroeg ik me af sinds wanneer en in welke mate, dus keek ik eens op Special:CentralAuth/Vlaemink. Zo kwam ik bij uw bewerking op het Duitstalige artikel over de NSB terecht. Die viel me om inhoudelijke redenen op: alleen al het feit dat er in Drenthe gemeenten zijn geweest (een bestuurslaag die u buiten beschouwing laat) waar voor de oorlog meer dan 30% van de stemmen naar die partij ging, leek me voldoende reden om uw wijziging van durchaus politisch erfolgreich in durchaus politisch erfolglos (link) te nuanceren naar bei Landeswahlen durchaus politisch erfolglos (link). Zie ook de inhoud van het artikel zoals u dat voor het eerst bewerkte (link): wat u ervan maakte en nu weer heeft gemaakt (link), is niet goed te rijmen met bijvoorbeeld de passage Der NSB gelang ein schneller Aufstieg. Zählte sie 1933 nur 1.000 Mitglieder, waren es 1936 bereits 52.000. Bei den Wahlen der Provinciale Staten im April 1935 erreichte die NSB 7,94 % der Stimmen und gewann bei der Wahl der Ersten Kammer der Generalstaaten im Juli 1935 zwei der zu vergebenden 25 Sitze. Ook ik zou zeggen dat 7,94% van de stemmen behalen juist aardig succesvol is (ter vergelijking: zie bv. hier). Dat en alleen dat was de reden voor mijn bewerking op dat artikel. De gang van zaken rondom het artikel Friezen is heel indirect wel hetgeen tot die bewerking leidde, maar daarmee houdt het verband dan ook wel op. Mij gaat het om de inhoud.
Wat het overleg op Talk:Friezen betreft, een artikel waarmee ik me, met uitzondering van vandalismebestrijding en het helpen blussen van enorm wikibreed gedonder met een probleemgebruiker in 2010, eigenlijk nooit bezig heb gehouden: ik vind dat u te veel en te snel wilt. Zoals ik al schreef: er is in de negentiende eeuw over Friezen heel wat afgeouwehoerd en het is prima dat daar eens in wordt gesnoeid c.q. onderscheid wordt gemaakt tussen feit en fictie. Zoals ik hier echter ook al heb opgemerkt: op een Wikipedia dient zulks via de weg van de geleidelijkheid te gaan, zeker bij een al langer bestaand artikel, waarin al veel mensen tijd hebben gestoken. U wilt bronnen. Best, prima zelfs, maar van u mag dan ook in zekere mate worden verwacht dat u daar ook zelf naar op zoek gaat (alleen al hier staan meerdere bruikbare en ook de bronnen die ik vannacht in het artikel heb geplaatst lagen zo voor het oprapen). Al dan niet vermeende problemen slechts signaleren en anderen vervolgens amper de tijd geven om die te verhelpen, is niet hoe het op een samenwerkingsproject zou moeten gaan. Met vriendelijke groet, Wutsje 6 aug 2020 20:20 (CEST)

De discussie rondom het Duitse artikel, zal ik hier niet voeren. Motieven heb ik u overigens niet toegedicht, ik heb enkel het vermoeden uitgesproken dat u mijn bewerkingen had opgezocht; hetgeen u hierboven bevestigd. Uw bedoelingen zijn de uwe, ik herhaal enkel mijn wens dat deze een constructief gesprek niet in de weg staan. U geeft aan dat het u om de inhoud gaat, dan ga ik daar van op aan. Met vriendelijke groet, Vlaemink (overleg) 6 aug 2020 21:31 (CEST)

Persoonlijk deel ik op dit moment overigens wel de mening van Gebruiker:BoH zoals hier verwoord, er wordt op momenten te makkelijk gedacht over de kritiekpunten en de reacties (hoewel doorgaans niet de uwe) zijn niet altijd inhoudelijk te noemen. Daarnaast wil ik u opmerken, dat ik het niet als mijn taak zie om de bijdragen van anderen van bronvermeldingen te voorzien. Dat lijkt mij het paard achter de wagen spannen, en niet de bedoeling. Nogmaals, met vriendelijke groet, Vlaemink (overleg) 6 aug 2020 21:42 (CEST)

Natuurlijk is dat uw taak niet en dat heb ik ook niet beweerd, maar vragen stellen ook bij feiten die dusdanig eenvoudig te verifiëren zijn dat men ze bijna als van algemene bekendheid kan beschouwen en dan ook nog anderen de facto in vergaand onvoldoende mate de kans geven om helderheid te verschaffen, zie ik in essentie niet als een constructieve manier van werken. Overigens vind ik het merkwaardig dat u hier wel mijn nuancering van uw bewerking op de Duitse wiki aan de orde komt stellen, maar vervolgens opeens niet in wilt gaan op de inhoudelijke motivering die ik daarvoor heb gegeven, ook al ben ik het bij voorbaat met u eens als u stelt dat die discussie in beginsel op de:wiki thuishoort. Met vriendelijke groet, Wutsje 6 aug 2020 22:24 (CEST)

In dat geval heb ik uw zin : U wilt bronnen. Best, prima zelfs, maar van u mag dan ook in zekere mate worden verwacht dat u daar ook zelf naar op zoek gaat klaarblijkelijk verkeerd opgevat. In het geval van de NSB zou ik mijn eventuele argument overigens bouwen rondom de relatieve macht van de verschillende vormen van volksvertegenwoordiging (tweede kamer, senaat, gemeente), de non-sequitur tussen de groei van het ledenaantal en aantal kiezers; tezamen met het kleine aantal verkiezingen. Maar zoals ik al zei en u beaamde, een dergelijke discussie hoort thuis op de Duitstalige Wikipedia. Voor de vorm zou ik overigens wel graag van u een concreet voorbeeld ontvangen van een door mij betwijfelde bewering, waarbij, naar uw idee, bijna van algemene bekendheid kan worden uitgegaan; dan heb ik een idee op welke soort informatie u doelt en hier wellicht in het vervolg rekening mee kan houden. Met vriendelijke groet, Vlaemink (overleg) 6 aug 2020 22:38 (CEST)

De erkenning als nationale minderheid is een goed voorbeeld van iets dat u eenvoudig zelf had kunnen nagaan, evenals de betekenissen van het woord Fries die Van Dale geeft. Van uw argument wat betreft de NSB zou ik dan niet erg onder de indruk zijn, ik heb naar mijn mening al afdoende laten zien dat bij een verkiezing in Nederland 7,94% van de stemmen halen er niet op wijst, dat de NSB in Nederland als durchaus politisch erfolglos kan worden gekwalificeerd. Het aantal verkiezingen lijkt me in alle gevallen irrelevant en u miskent het belang dat de gemeentelijke bestuurslaag in die tijd nog had. Met vriendelijke groet, Wutsje 6 aug 2020 22:56 (CEST)

Gelukkig zijn meningen op de Duitstalige Wikipedia minder relevant. Wat betreft uw voorbeeld; dat klopt op het eerste gezicht, maar de precieze invulling hiervan van het begrip "minderheid" zoals gebruikt in het kaderverdrag is per Europees land verschillend; zo zijn de Roma en Sinti in Duitsland wel opgenomen en in Nederland niet. Finland en Zweden voorzien in hun interpretatie voor hun Sami-minderheid bijvoorbeeld zaken, landeigendom; traditionele levenswijzen, die voor Friezen niet toepasbaar zijn. Het feit dat de Nederlandse overheid, bewust, de keuze heeft gemaakt om het beschermen van "de Friezen" gelijk te stellen met "de Friese taal" is van wezenlijk belang voor het artikel. Deze verduidelijking wat betreft de "Friese minderheid in Nederland"; in een essentiële verdieping en zou niet gedekt zijn met enkel een google zoekopdracht met Friezen + Minderheid. Ik was trouwens erg verbaast over uw antwoord hier en hoop dat u nog de kans ziet om meer inhoudelijk op mijn opmerking/vraag te reageren. Met vriendelijke groet, Vlaemink (overleg) 6 aug 2020 23:49 (CEST)

Dat heb ik zojuist gedaan. Voorlopig ben ik wel klaar met dat artikel en mogelijk blijft dat zo. Met vriendelijke groet, Wutsje 6 aug 2020 23:58 (CEST)

Bedankt voor uw antwoord. Uw mogelijke beslissing vind ik begrijpelijk. Persoonlijk richt ik mij bij mijn bewerkingen doorgaans op kleine verbeteringen of een enkel artikel; wanneer iemand Wikipedia op een veel grotere en diversere schaal bewerkt en daarbij mogelijkerwijs nog niet helemaal ingelezen is in de materie, kan ik mij zeer goed voorstellen dat de discussie zoals deze nu op Overleg:Friezen loopt te veel of overweldigend kan zijn. Met vriendelijke groet, Vlaemink (overleg) 7 aug 2020 01:09 (CEST)

Ter verduidelijking met "mogelijkerwijs nog niet helemaal ingelezen is in de materie" doelde ik op de grote hoeveelheden tekst die 'ter plekke' voor een dergelijke discussie gelezen moeten worden; daar ben ik namelijk het grootste gedeelte van de tijd aan kwijt. M.a.w. deze opmerking was goedbedoeld, spijtig dit dan zo te moeten lezen. Met vriendelijke groet, Vlaemink (overleg) 7 aug 2020 01:32 (CEST)

verwijderen[brontekst bewerken]

waarom wordt mijn pagina voor iamdeathrow steeds verwijderd? ik heb hier heel veel werk aan iedere keer maar het wordt steeds verwijder, kunt u mij aub uitleggen hoe ik dit goed kan doen?want de vermelding voor deze persoon is wel nodig maar hoe moet ik dat op de juiste manier doen zodat dit niet verwijderd wordt?heel graag u info. mvg – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Montella1989 (overleg · bijdragen) 9 aug 2020 04:31 (CEST)

Beste Montella1989, die pagina is verwijderd omdat de inhoud Engelstalig was. Dit is de Nederlandstalige Wikipedia en aan artikelen in het Engels is hier dus geen behoefte. Zie uw overlegpagina voor meer informatie over wat hier wel en niet de bedoeling is. Mogelijk zijn de Tips voor het schrijven van een goed artikel voor u interessant. Met vriendelijke groet, Wutsje 9 aug 2020 04:47 (CEST)

Prem Radakishun[brontekst bewerken]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:82.173.160.29#Prem_Radhakishun
Deze anonieme Wikipedia/gebruiker dankt Wutsje en heeft nog wat vragen gesteld...
...ik wilde zeker weten dat Wutsje die zou zien (deze melding mag na lezing meteen weg) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 82.173.160.29 (overleg · bijdragen) 10 aug 2020 20:41 (CEST)

Beste anonieme gebruiker, als u iemand op een bijdrage van u attent wilt maken, kunt u gebruik maken van het Sjabloon:Ping.
Wat uw inhoudelijke vragen betreft: men mag een heer vanzelfsprekend niet als een geborneerde brulaap kwalificeren, maar met het omgekeerde is niets mis. Ik ken het radioprogramma van de heer Radakishun niet en de man zelf herinner ik me enkel van vele jaren geleden, toen ik nog televisie keek. Als sindsdien niets is veranderd, dan kan ik me voorstellen dat er op zijn gesprekstechniek et cetera nog altijd kritiek mogelijk is. Op Wikipedia zal dat dan echter uit voldoende, relevante, verifieerbare en betrouwbare onafhankelijke bronnen naar voren moeten komen (zie ook WP:NPOV, WP:VER en WP:BRON). Enkel uw mening hieromtrent in het artikel verwerken is niet de bedoeling. Met vriendelijke groet, Wutsje 10 aug 2020 21:28 (CEST)

Ideetje[brontekst bewerken]

Hey Wutsje

Ik merk dat je vaak bewerkingen doet zoals spaties en apostroffen toevoegen waar nodig, of hier en daar wat spelfouten corrigeren. Ik heb geen idee of je dit weet, maar ik heb een tijdje geleden tellers toegevoegd bij deze pagina. Het is een handige pagina om eenvoudig spelfouten op te sporen en te corrigeren. Misschien is het wel interessant voor je. Met vriendelijke groeten JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 10 aug 2020 21:51 (CEST)

Dag JP001, die lijst is me bekend. Mij gaat het echter niet om spelfouten, maar om typefouten (en alleen voor zover de lezer die ziet,zoals deze twee ) en dan met name om de dingetjes waaraan AWB'ers en botbeheerders doorgaans niet beginnen, omdat de betrokken pagina's wegens veel vals-positieven stuk voor stuk met de hand nagekeken moeten worden. Zelf zie ik het als een vorm van met de vingers wieden waar een schoffel te grof zou zijn. Dat handjevol correcties naar opera's was een tussendoortje n.a.v. een anonieme bewerking die ik op de rc zag (al gold ook daar dat de string /operas/ en de verfijningen daarvan veel vaker wel dan niet correct gebruikt bleken te zijn). Groet, Wutsje 11 aug 2020 01:11 (CEST)
Over handig gesproken, wat ik zelf handig vind, Wutsje en JP001, is redirects bijvoorbeeld groen en vet maken (alleen groen is onvoldoende, omdat links naar eerder bezochte pagina's opnieuw blauw worden), onder andere omdat redirects heel vaak op spelfouten duiden, zoals Vereenigde Oost-Indische Compagnie of De Nederlandse Bank. Dat soort dingen zie je dan meteen bij de eerste blik die je op de pagina werpt. Ook redirects onder zieook (volgens mij uit den boze) vallen ogenblikkelijk op. Wat ik verder handig vind, is een virtuele tweede overlegpagina, waar ik bij gebrek aan tijd even kan kijken of het bericht dringend is, zonder dat de melding verdwijnt. Maar ja, zo zal iedereen zijn eigen foefjes hebben die hij handig vindt. ErikvanB (overleg) 11 aug 2020 06:23 (CEST)

Vraag over foto[brontekst bewerken]

Beste Wutsje, deze afbeelding is volgens opgave afkomstig van AllMusic, namelijk van hier, waar staat "photo credit: Michael Andersen" en onderaan de pagina "All Rights Reserved". De foto staat al jaren op Commons. Dat kan toch niet oké zijn, of begrijp ik iets niet? Groet, ErikvanB (overleg) 14 aug 2020 15:59 (CEST)

Dag ErikvanB, dat lijkt ook mij niet in de haak. Zie hier, met dank voor de melding. Groet, Wutsje 22 aug 2020 03:41 (CEST)
Een verlate reactie, want je was er toen enige tijd niet: Gezien en zeer bedankt! Groet, ErikvanB (overleg) 2 sep 2020 00:16 (CEST)

mrwheelson[brontekst bewerken]

Hi Wutsje, Waarom is de pagina van mrwheelson verwijderd en blijven wikipedia pagina’s van andere start-ups staan? Is deze niet onafhankelijk genoeg geschreven? Het lijkt me zeker geen reclame. Met vriendelijke groet, MrWheelson Bas Oude Luttikhuis – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 213.233.230.180 (overleg · bijdragen) 14 aug 2020 20:24 (CEST)

(Verplaatsing, link, afz. & kopje van mij — bertux 16 aug 2020 22:44 (CEST))

Beste 213.233.230.180, er is op Wikipedia niet zoiets als "de pagina van <bedrijfsnaam>": Wikipedia maakt geen deel uit van de socials, waar men een eigen product of dienst onder de aandacht kan en mag brengen (zie ook WP:NIET en WP:ZP). Dat is echter wel wat in dit stukje gebeurde: er werd enkel gemeld dat "de website" in 2018 door die en die is "geïntroduceerd", dat er "auto's uit het buitenland tegen Nederlandse prijzen inclusief BPM, transport en garantiekosten" worden getoond, dat die auto's "niet van MrWheelson" zijn en dat daarmee "het businessmodel [lijkt] op die (sic) van bijvoorbeeld Amazon". Op geen enkele wijze werd aan de hand van voldoende, relevante, verifieerbare, onafhankelijke, betrouwbare en secundaire onafhankelijke bronnen duidelijk gemaakt wat de website zo belangwekkend maakt dat die in een encyclopedie zou moeten worden beschreven (zie ook WP:NPOV, WP:VER en WP:BRON). Het artikel was dus inderdaad niet onafhankelijk genoeg geschreven c.q. promotioneel van aard en daarom is het verwijderd. "Wikipedia pagina's van andere start-ups" zijn daarbij niet van belang: ieder artikel wordt zelfstandig beoordeeld.
Overigens bent u van harte welkom om artikelen over andere startups die dezelfde toets der kritiek evenmin kunnen doorstaan op WP:TVP ter verwijdering te nomineren. Met vriendelijke groet, Wutsje 22 aug 2020 03:41 (CEST)

Terugdraaiingen Hydroxychloroquine[brontekst bewerken]

Hallo Wutsje,

Gezien dat je op it:Idrossiclorochina een revert gedaan hebt, zou je dat ook op sv:Klorokin willen doen? Dit is de enige die nog niet teruggedraaid is, zie sv:special:diff/47911241; ik neem aan dat je de onjuistheid of ongewenstheid nagegaan hebt. Voor je gemak, je schreef:

rv cross wiki spam, see https://tools.wmflabs.org/guc/?by=date&user=2001%3A8004%3AE03%3A77BE%3A4862%3A2AE0%3ADE3B%3AEE6B

Met vriendelijke groet — bertux 16 aug 2020 12:44 (CEST)

Dag Bertux, alsnog uitgevoerd, met dank voor de melding. Ik weet niet meer waarom ik daar toen in ben blijven hangen, ik zal wel door iets zijn afgeleid. Wat betreft de onjuistheid c.q. onwenselijkheid: hier is duidelijk een campagne bezig om iets aan de mens te brengen, getuige het feit dat in een korte periode min of meer hetzelfde lapje tekst en variaties daarop herhaaldelijk aan zeer uiteenlopende taalversies zijn toegevoegd, met "bronnen" op websites als deze en deze en vooral ook www.hinoki.co.jp. Ook dit als bron opgevoerde persbericht, dat linkt naar deze website, wijst daarop, alsmede het feit dat een en ander is uitgevoerd door in ieder geval die IPv6'er en minstens twee single issue editors (link, link). Dit is, kortom, cross wiki spam. Groet, Wutsje 22 aug 2020 03:41 (CEST)
De reden was me duidelijk, maar ik wilde dit niet zelf doen zonder de bron ingezien te hebben en evenmin wilde ik jouw werk overdoen — bertux 22 aug 2020 09:05 (CEST)

Mais[brontekst bewerken]

Volgens de TaalUnie is mais zonder puntjes gangbaar en niet fout. Enkel is de spelling met puntjes gebruikelijker in Vlaanderen, en tot 2005 moesten er wel puntjes op. Je hoeft het van mij uiteraard niet terug te draaien, maar wilde het toch even genoemd hebben ;-) Edoderoo (overleg) 22 aug 2020 08:56 (CEST)

Ah, ik zie nu dat de deelnemers van het biologiecafe zich boven de Taalunie plaatsen, en vinden dat hun voorkeursvariant gebruikt moet worden, ongeacht wat de Taalunie zegt. Maar ook dat het al eerder was gewijzigd van met-naar-zonder-puntjes, wat ook BTNI was. Dan wordt het een wespennest waar jij en ik dan maar beter uit kunnen blijven. Edoderoo (overleg) 22 aug 2020 09:00 (CEST)
Ik ga me ook zeker niet in dat wespennest steken, maar wel een kleine kanttekening: in Nederland is maïs weliswaar iets minder gebruikelijk dan in Vlaanderen, maar ook in Nederland zou maïs het nog steeds van mais winnen. Zelf heb ik het overigens liever over Turks koren. Of Turks kören, dat mag natuurlijk ook. — Matroos Vos (overleg) 22 aug 2020 09:58 (CEST)
@Matroos Vos:, ...dat ik hier zomaar kom binnenvallen, bedoel je dit? Glimlach Lotje (overleg) 22 aug 2020 14:29 (CEST)
Neen, deze. — Matroos Vos (overleg) 26 aug 2020 04:24 (CEST)

Ik heb alleen nog even in de woordenlijst gekeken en die noemt beide spelwijzen, dus gaf de consensus de doorslag. De spelling wordt in een voetnoot verklaard, dus mij lijkt dat het nu zo voorlopig wel kan. Wutsje 22 aug 2020 18:14 (CEST)

Fout op monumentenlijst[brontekst bewerken]

Hoi Wutsje, ik zag dat op de Lijst van rijksmonumenten in Groningen (stad) een heel aantal monumenten en de referenties niet worden getoond. Het lijkt erop dat het in 2017 fout ging, maar ik kom er niet achter waar precies de fout ligt. Het lijkt fout te gaan bij enkele toevoegingen van de commonscat, zoals bij deze en deze bewerking, maar ook bij een nieuwe toevoeging zoals hier. Kun jij eens kijken? Gr. RONN (overleg) 23 aug 2020 15:43 (CEST)

Hoi Ronn, we hebben het hier in 2013 al eens over gehad (zie hier, zie ook de rest van die overlegpagina): de lijst is te lang. Zie Categorie:Wikipedia:Pagina's waarvoor de maximale transclusiegrootte is overschreden, zie ook mw:Manual:$wgMaxArticleSize. Het is niet onmogelijk dat dit probleem al (opnieuw) is ontstaan nadat op zeker moment de wd-items aan Sjabloon:Tabelrij rijksmonument zijn toegevoegd (link), wat op zichzelf natuurlijk geen slecht idee was.
Ik pleit nog altijd voor twee lijsten, voor binnen en buiten de Diepenring, zie ook hier (klik op kaartlagen en vink alleen de laag Monumenten en Beeldbep. panden aan). Zelf ga ik me daar echter niet meer mee bezighouden, ik heb al eens een volle winter aan de monumentenlijsten van plaatsen boven de IJssel besteed en zowel de tijd, de energie en de motivatie om dat weer te doen ontbreken me. Belangrijk bij verdere uitsplitsing is echter, dat op de nieuwe lijst(en) alle instances van <ref name="naam"> worden meegenomen, omdat anders op de nieuwe lijsten de daaraan gekoppelde herhaalvormen <ref name="naam" /> niet meer werken (wat zoals bekend bij de eerdere afsplitsingen ook al flink wat herstelwerk opleverde). Groet, Wutsje 23 aug 2020 18:23 (CEST)
@1Veertje is dit iets waar jij misschien naar wil kijken? Wutsje: is er misschien een postcode-kaart oid die kan helpen bij de splitsing? Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg. 23 aug 2020 23:21 (CEST)
Moi André, wat dat laatste betreft: nee, voor zover mij bekend niet. De gemeente, die ik indertijd om een adressenlijst heb gevraagd, verwees me naar wat toen nog in voortreffelijk Nederlands de Cultuur Waarden Kaart heette, de voorloper van de kaartenset waarnaar ik hierboven verwees. Daar heb ik systematisch een voor een per straat en huisnummer eerst alle rijksmonumenten in de gemeente en later in een tweede project ook alle gemeentelijke monumenten opgezocht en op onze lijsten geplaatst. De basisinformatie over de objecten (bouwhistorie, architecten, etc), die bijna altijd te vinden was in de aan de kaart gelinkte monumentbeschrijvingen (en anders wel in Stenvert), heb ik overgenomen en in sorteerbare vorm en met bronvermelding op de lijsten opgenomen. Ook heb ik er op Commons plaatjes en cats bijgezocht c.q. bijgemaakt. Al met al waren dat, als ik het zo zeggen mag, twee heidense klussen, waarbij lokale bekendheid een groot voordeel was (aan GE had je vaak niet veel).
Inmiddels is de zaak nog wat complexer geworden, want ook Haren en Ten Boer zijn nu bij de gemeente gevoegd. De lijst van gemeentelijke monumenten in Stad is sowieso ernstig incompleet, want daaraan zijn een jaar of wat geleden al voor de herindeling in één klap letterlijk honderden monumenten toegevoegd. Ik ben indertijd nog wel begonnen die ook op te nemen, maar rl en motivatieproblemen staken daar een stokje voor.
Ook de andere monumentenlijsten in Noord-Nederland die ik indertijd onder handen heb gehad zullen inmiddels wel flink achterlopen (die van Harlingen heeft ook al transclusiegrootteproblemen). Hier is, kortom, nog een enorme hoeveelheid werk te doen. Groet, Wutsje 24 aug 2020 00:08 (CEST)
Een indeling op basis van de wijkindeling moet er maar eens van komen. In het verleden heb ik dat al een paar keer gedaan met lange monumentenlijsten, oa Antwerpen, Den Haag en Rotterdam. Ik ga er naar kijken. Vera (talk) 24 aug 2020 08:32 (CEST)
Met de lijst van Den Haag is het ook mis, zie hier. Kijken is prima, maar als de lijst van de stad Groningen gaat worden opgedeeld in wijken, dan graag eerst overleggen, onder andere over welke indeling dan precies gaat worden gebruikt (in elk geval niet die van het CBS, daar doen ze maar wat). Vooralsnog zie ik niet in waarom een indeling in enkel binnen en buiten de Diepenring onwenselijk zou zijn. Wutsje 24 aug 2020 08:41 (CEST)
Dit soort splitsingen zijn altijd lastig. Ik zie nu dat er al een paar straten ad-hoc zijn afgesplitst, maar dat is inderdaad niet erg duidelijk gedaan. Ik kan me best vinden met jouw splitsing van binnen de ring en buiten de ring, maar dan moet er wel houvast zijn hoe het precies verdeeld is. Ik vond op https://postcodebijadres.nl/groningen een wijkverdeling, is die eventueel bruikbaar? Al is het alleen maar misschien om te zeggen 'die, die en die wijk samen vormen alles binnen de ring' eventueel. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg. 25 aug 2020 00:20 (CEST)
Het deel van Stad binnen de Diepenring, de Binnenstad in strikte zin, valt onder de postcodes 9711 en 9712, maar die omvatten een groter gebied. Zou je kiezen voor splitsen aan de hand van die twee postcodes, dan wordt de ene lijst geheid weer te lang. Het duidelijkste kaartje dat ik tot nu toe van het gebied binnen de Diepenring heb gevonden staat op de website van de gemeente en wel hier. Ik schreef al dat lokale bekendheid een pre is, maar met behulp van OSM (waarop ook huisnummers staan) en eventueel de gemeentelijke monumentensite moet dat splitsen uiteindelijk iedereen toch wel lukken. Het kost alleen wat tijd. Wutsje 25 aug 2020 03:59 (CEST)
@1Veertje zou het jou lukken met de tools die je hebt van alle straten in de lijst van groningen de postcode op te zoeken, en vervolgens een lijst van straatnamen te namen die onder postcode 9711 en 9712 vallen? Dan hebben we een eerste aanzet, als we daarna uit die lijst de straatnamen halen die weer buiten de ring vallen, dan moet dit klusje toch wel te doen zijn? Ik stel dan wel voor dat we die lijst Groningen (binnenstad) noemen, en niet Groningen (centrum) omdat dat weer mogelijk verwarring oplevert (maar dat is de volgende fase). Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg. 25 aug 2020 09:34 (CEST)
Rijksmonumenten van Groningen met wijk/buurt gegevens, cijfers:
wijk aantal
Centrum 497
Oud-West 33
Oosterparkwijk 12
Helpman e.o. 32
Oud-Zuid 31
Nieuw-West 3
Noordoost 9
Noordwest 5
Hoogkerk e.o. 1
Noorddijk e.o. 1
Oud-Noord 12
Voor het centrum is dat:
Buurt aantal
Binnenstad-Zuid 214
Binnenstad-Noord 183
Binnenstad-West 18
Binnenstad-Oost 20
Hortusbuurt-Ebbingekwartier 58
Stationsgebied 1
Noorderplantsoen 3
Splitsing is gedaan o.b.v. de coördinaten en de wijk- en buurtkaart van het CBS met Arcgis software. Op Wijken en buurten in Groningen wordt er gesproken over "Binnenstad" terwijl op de wijk- en buurtkaart van 2020 voor wijk WK001400 wordt gesproken over "centrum". Dat is ook de naam die in de infobox van Binnenstad (Groningen) staat. Ik ben voor het handhaven van de naam "centrum" Vera (talk) 25 aug 2020 10:46 (CEST)
Waarom centrum? Binnenstad is een bekend begrip, die hebben we ook gebruikt bij de splitsing van de beeldenlijsten: lijst van beelden in Groningen-Binnenstad. RONN (overleg) 25 aug 2020 11:36 (CEST)
Binnenstad is een begrip, Centrum is de naam die het van het CBS heeft gekregen. Vera (talk) 25 aug 2020 12:36 (CEST)
(na bwc) Het CBS hanteert al decennia andere wijkindelingen dan de gemeente Groningen, die niet op elkaar aansluiten. De indeling die de gemeente gebruikt zou moeten prevaleren, die wordt in alle beleidsmaatregelen en bestemmingsplannen gebruikt, wat weten ze er in Holland nou van. Per Ronn: de Binnenstad voor zover die binnen de Diepenring valt is traditioneel slechts een deel van het slechts een tijdje in zwang geweeste bestuurlijke begrip Centrum: exclusief wat voor zover buiten de diepen gelegen een tijdje Binnenstad-Noord werd genoemd (Hortusbuurt, Ebbingekwartier, en Noorderplantsoen), exclusief wat een tijd lang buiten de diepen Binnenstad-Oost heette (van de oostelijke diepen tot de Oostersingel) en exclusief het (noordelijke) Stationsgebied. Bestuurders zullen het incidenteel nog wel eens over Centrum hebben en dan alles met de postcodes 9711 en 9712 bedoelen, maar Stadjers gebruiken die term amper, voor hun is de Binnenstad dat wat tussen de diepen ligt.
Het deel van de Binnenstad tussen de diepen is bovendien een logische keus omdat de afgrenzing glashelder is (geheel door water omgeven en enkel over bruggen toegankelijk), omdat binnen die Diepenring veruit de meeste monumenten staan (rijks- en gemeentelijke), omdat die indeling aansluit bij wat al met de beeldenlijsten is gedaan en omdat dagjesmensen veelal niet buiten die Diepenring komen. Kortom: het verwarrende, want in verband met de stad Groningen niet eenduidige woord Centrum dient m.i. te worden vermeden. Wutsje 25 aug 2020 13:27 (CEST)
Als jij het anders weet in te delen moet je dat vooral doen, ik ga me hier niet verder mee bemoeien. Vera (talk) 25 aug 2020 17:13 (CEST)
Wat CBS het Centrum noemt is ruimer dan de binnenstad die binnen de Diepenring is. Daar wil ik zeker met Wutsje en Ronn in meegaan kwa benaming. Als we een lijst maken van monumenten binnen de Diepenring is Centrum niet de juiste naam.
Wutsje: zou je nog een keer willen kijken naar https://postcodebijadres.nl/gemeente/groningen/wijk/centrum , en dan wat ze op die site als Binnenstad-noord en Binnenstad-zuid defineren. Volgens mij hebben we met die twee buurten precies de traditionele binnenstad te pakken zoals jij hem beschrijft. Met het werk van @1Veertje kunnen we dan de splitsing maken, als die site overeenkomt met het CBS. Als ik naar de tellingen hierboven kijken hebben ze dan een 400 monumenten te pakken, en dat lijkt me een zinvolle opsplitsing. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg. 25 aug 2020 19:19 (CEST)
(na bwc) De buurten Binnenstad-Noord en Binnenstad-Zuid vormen inderdaad exact het gebied binnen de Diepenring. De op die pagina's gegeven stratenoverzichten plus 157 resp. 203 postcodes kunnen bij de splitsing denk ik goed behulpzaam zijn. Wutsje 25 aug 2020 19:54 (CEST)
Ik heb de lijst van Vera gepakt, daar de Binnenstad-Noord en Binnenstad-Zuid uit gegrept, met wat bewerken de straten eruit gehaald en een unieke lijst van gemaakt. Alle straten die eruit komen staan in de eerder genoemd site, dus de buurten in die lijst kloppen. Dus volgens mij zijn wel al ver.
@1Veertje, ik zag je mopper maar kunnen jouw tools de huidige lijst makkelijk splitsen, en dan van alles in buurt 'Binnenstad-Noord' of Binnenstad-Zuid' in een aparte lijst kunnen zetten? Zou je alsnog willen helpen? Daarna wil ik wel even naar de referenties kijken welke eventueel mis gaan. Eventueel zouden de twee afgesplitste straten ook weer in Binnenstad erbij gezet worden. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg. 25 aug 2020 22:34 (CEST)
Leuk die voortvarendheid. :) Prima idee om die straten er weer bij te zetten. Gr. RONN (overleg) 25 aug 2020 23:40 (CEST)
Die tool heet MS Excel. Als je |- vervangt voor niets en || vervangt voor # dan kan je met de Tekst-importeren wizard dit teken als scheidingsteken opgeven. Let op: de kolom met coördinaten moet je bij stap 3 als tekst-formaat definiëren om te voorkomen dat deze als kommagetal wordt gezien. Nadat je deze gegevens hebt geformat als een tabel kan je de kolommen samenvoegen met:

=CONCATENATE("{{Tabelrij rijksmonument|woonplaats=Groningen|objectnaam=";[@object];"|type_obj=";[@[type_obj]];"|oorspr_functie=";[@[oorspr_fun]];"|cbs_tekst=";[@[cbs_tekst]];"|bouwjaar=";[@bouwjaar];"|architect=";[@architect];"|adres=";[@adres];"|lat=";[@lat];"|lon= ";[@long];"|objrijksnr=";[@[rm_id]];"|wd_item=";[@[wd_id]];"|image=";[@photo];"|commonscat=";[@commonscat];"}}")Vera (talk) 26 aug 2020 14:46 (CEST)

Dank je wel voor de goede uitleg, dat gaat wel lukken. Moet ik wel even voor gaan zitten, dus dat word van het weekend waarschijnlijk. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg. 26 aug 2020 20:11 (CEST)
had er bij moeten zeggen: heb de binnenstad inmiddels afgespilts. Uitleg hier is vooral omdat dit best handig is om te weten als je met wikitext werkt, al zeg ik het zelf. Vraag is meer of verder indelen o.b.v. (CBS) wijkontwikkeling handig is. Vera (talk) 26 aug 2020 21:24 (CEST)
Tabeltip: vaak kun je gewoon de gerenderde tabel kopiëren en in Google Spreadsheets plakken. Na gedane zaken plak je de zaak in de Visuele editor (VE) weer terug. Interne links die door Excel in externe omgezet zijn, worden door de VE keurig terugvertaald naar interne. In dit geval is Vera's methode vermoedelijk toch beter, omdat die de bronvermelding en de coördinaatsjablonen intact houdt. Met Excel werkt het kopiëren en terugplakken in het geheel niet, althans niet met de Office 365-versie die ik heb.
Met Google Spreadsheets werk je precies zoals met Excel, alleen merk je op den duur dat het veel gebruiksvriendelijker is. Bepaalde specialistische functies verschillen, maar niet altijd in het voordeel van Excel. Ik ben wel eens tegen de limiet van Google Spreadsheets aangelopen, ik geloof dat je maximaal 500.000 cellen mag vullen; bij Excel zijn dat er meerdere miljoenen. In beide gevallen mag Groningen nog heel wat monumenten aanwijzen — bertux 26 aug 2020 22:55 (CEST)
@1Veertje ten eerste hartelijk dank hiervoor. Ik denk persoonlijk dat deze splitsing genoeg is. De lijst is bijna gehalveerd, dus ik denk dat er heel veel speling is. De lijst van de Binnenstad is de grotere, en enige dat je dan hoogstens nog kan doen is de splitsing in Noord en Zuid, maar dat lijkt nu niet nodig. Enige dat ik zojuist nog heb gedaan is van de twee lijsten van de losse straten een redirect gemaakt naar de lijst van de binnenstad, aangezien die nu daarin opgenomen zijn.
@B222 handige tip, die ga ik ook onthouden, echter in dit geval had het niet gewerkt, omdat de tabellen opgebouwd zijn met sjablonen, en het is geen gewone tabel. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg. 28 aug 2020 23:54 (CEST)

Ferdinand Grapperhaus[brontekst bewerken]

Plaatje van de fraaie trouwlocatie

Beste Wutsje, waarom moest dit allemaal worden verwijderd: dit is toch geen 'nieuws' als er artikelen over verschijnen in de nrc met als kop: Krijgt Grapperhaus nu te maken met het Cummings-effect? Dit is nogal ernstig voor een minister die over de handhaving van onder andere coronamaatregelen gaat, dus ik denk niet dat dat in zijn artikel onvermeld kan blijven, en bovendien zijn er kamervragen gesteld, verklaringen afgelegd door de minister en door Rutte. Ik heb me bovendien alleen gebaseerd op de nrc en het alles zo factueel en kort mogelijk gehouden. Of moet het dan allemaal in het artikel over COVID-19 in Nederland? Het lijkt me eerder dat dit over (de positie van) de minister gaat, vandaar dat ik het bij hem geplaatst heb. Groet van Paul Brussel (overleg) 28 aug 2020 17:35 (CEST)

Beste Paul, dat begrijp ik. Ik ben het ook zeker met je eens dat het een hemeltergende, woedendmakende affaire is, die uiteindelijk zeker moet worden vermeld. Probleem is alleen dat ze nu nog volop in ontwikkeling is (ik lees net, zoals te verwachten viel, dat Mark hem nog steeds "geloofwaardig" vindt) en dan dreigt al heel gauw de situatie dat "iedereen" voortdurend het laatste nieuws komt aanvullen. Mijn voorstel zou zijn, met zowel WP:BALANS en WP:BLP in het achterhoofd: één zinnetje van het type "in augustus 2020 kwam Grapperhaus in politieke problemen toen et cetera" en dan voorlopig te wachten tot er duidelijke politieke gevolgen dan wel meer analyses zijn. Groet, Wutsje 28 aug 2020 17:42 (CEST)
Beste Wutsje, eerlijk gezegd heb ik me altijd verre van dit soort 'nieuwszaken' gehouden, er zelfs fel tegen gestreden op WP, dus ik moet toegeven dat ik hier ontzettend weinig ervaring mee heb. Maar misschien moeten we inderdaad nog maar even wachten op zijn mogelijk aftreden en het dan vermelden. Ik zal deze meer dan troosteloze en maatschappelijk en politiek verderfelijke affaire in ieder geval in de gaten houden, evenals Rutte, die, als het erop aankomt, altijd zijn steun intrekt aan zijn ministers als die niet meer politiek te handhaven blijkt. In ieder geval lijkt Grapperhaus met zijn bruiloft elke grond onder handhaafbeleid te hebben weggeslagen, en juridisch denk ik dat elke burger vanaf nu met succes boetes uit naam van diezelfde Grapperhaus kan gaan aanvechten, door simpelweg te volstaan met in de rechtbank excuses aan te bieden: als de wetshandhaver pur sang daarmee kan volstaan, dan een gewone burger ook, tenzij het kabinet-Rutte een voorstander is van letterlijke 'klassejustitie', hetgeen ik niet uitgesloten acht. Groet van Paul Brussel (overleg) 28 aug 2020 18:04 (CEST)
Wat je zegt: Rutte kiest uiteindelijk altijd voor de macht, dus dit zal wel op een Phil Hogantje uitdraaien. Overigens kan ik zelf de laatste jaren het woord "sorry" in dit soort contexten niet meer horen. Wutsje 28 aug 2020 18:38 (CEST)
Inmiddels staat er overigens iets soortgelijks in, alles bronloos, en minder secuur. Paul Brussel (overleg) 30 aug 2020 16:49 (CEST)
Gezien: Ik zou zeggen: voel je vooral vrij om daar wat aan te doen. Groet, Wutsje 30 aug 2020 18:04 (CEST)
Uiteraard zal ik me met dit lemma niet meer bemoeien: ik heb het er wel mee gehad. Het punt is nu kennelijk vooral, volgens het lemma, om aan te geven wat opiniepeilingen onder de bevolking ervan vinden, en verder eigenlijk niets. Maar deze voorspelling, die me vrij relevant lijkt, zal zeker uitkomen, en hier kan ik me uiteraard geheel in vinden. Wat mij betreft mag deze afgesloten gedachtenwisseling gearchiveerd worden. Groet van Paul Brussel (overleg) 31 aug 2020 22:35 (CEST)
De krant heeft gelijk. In mijn lokale Wikipedia-klankbordgroep circuleert inmiddels de term Grapperhausverweer. We zullen zien wat ervan komt. Groet, Wutsje 31 aug 2020 22:41 (CEST)
PS: het is natuurlijk wel 'grappig' dat dit allemaal onder het kopje "persoonlijk" staat, terwijl dit natuurlijk gewoon politiek is geworden en niets persoonlijks meer heeft, integendeel: heel leuk als je je persoonlijke huwelijk zo politiek te grabbel gooit, maar gelukkig is zijn vrouw een journaliste die er ongetwijfeld objectief in de Elsevier over zal berichten... Paul Brussel (overleg) 1 sep 2020 00:54 (CEST)
Inmiddels heb ik de passage verhuisd. Wutsje 1 sep 2020 02:27 (CEST)
Dank je! Hij gaat het niet redden, voorspel ik je. Maar als aangegeven, ik zal me met het artikel niet meer bemoeien. Overigens speelt zich wel een discussie af over de relevantie van wethouders over wie niets te melden valt, en ik heb al eerder gemeld dat ik eigenlijk niet goed weet wat deze minister nu eigenlijk gedaan heeft, lezend het artikel, behalve nu deze questie die hem is 'overkomen'. Paul Brussel (overleg) 4 sep 2020 00:10 (CEST)
Hij is in ieder geval nog niet van Superman af. Wutsje 4 sep 2020 01:04 (CEST)
Dank voor die link! Ik wist eigenlijk nets van die fotograaf maar nu dus, dank zij jou, wel. Ik heb gisteren uren naar het kamerdebat gekeken (ja, dat doe ik echt), maar ben daar toch op een gegeven moment mee gestopt. Wat blijft hangen, is wat mij betreft prima samengevat door dit en vooral dit. Paul Brussel (overleg) 4 sep 2020 01:51 (CEST)

Lewindromia unidentata[brontekst bewerken]

Hi Wutsje, thanks for your concern and for calling my atention. Indeed, I didn't notice the question mark and if I had noticed, to be honest, I might not realize that it questions the veracity of the information source. Thanks to you that I now understand that I need to take note of that as well Osenibabalola0 (overleg) 29 aug 2020 20:13 (CEST)

Hi Osenibabalola0, you're welcome. I patrolled quite a few of your recent edits and I also checked some of them (samplewise of course, checking all of them would be a day job and a long one at that). This was the first one that raised a question. Thank you for pimping all those rather boring stubs with images. Regards, Wutsje 29 aug 2020 21:25 (CEST)
Thanks to you too for taking your time to vet those edits and for your effort towards improving the Wikipedia contents. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Osenibabalola0 (overleg · bijdragen) 29 aug 2020 23:45 (CEST)

Alsnog[brontekst bewerken]

Hoi Wutsje, je hebt, terecht, deze vandaal OT geblokkeerd. Zijn vandalistische bewerking van 25 aug 2020 07:53 is echter nog wel vindbaar. Ik kan me voorstellen dat deze persoon hier nog plezier aan kan beleven, samen met zijn peers. Daarom bij deze mijn suggestie die wijziging te verbergen. Alvast dank. VanBuren (overleg) 31 aug 2020 20:50 (CEST)

Hoi VanBuren, daar zit wat in en ik heb verbergen ook even overwogen, maar ik kon er geen privacyschending, cyberpesten of auteursrechtenschending in ontdekken en dat zijn de enige gronden die bij verbergen mogen worden aangevoerd (link, link). Mede omdat hier altijd wel een emmer stront klaar staat voor wie even buiten de lijntjes kleurt, dacht ik: laat maar. Je kunt er echter natuurlijk altijd een verzoekje op WP:OV aan wagen. Groet, Wutsje 31 aug 2020 22:32 (CEST)
Het lijkt me toch dat wanneer aantijgingen van satanische pedofilie worden geuit tegen mensen dat dat onder cyberpesten kan worden geschaard. VanBuren (overleg) 31 aug 2020 22:58 (CEST)
Mij lijkt dat alleen natuurlijke personen gepest kunnen worden, bij cyberpesten van een instituut als het koningshuis stel ik me niets voor. Wutsje 31 aug 2020 23:20 (CEST)

Scheldebrug[brontekst bewerken]

Waarom mag dat van die mijnenkamers er nergens in staan? Is dit dan echt zo een geheim? Dit is toch gewoon relevante informatie over de brug. En als je dan toch de puntjes op de i wilt, het is Scheldebrug en niet Temsebrug dus moet heel de pagina aangepast worden en Temsebrug verwijzen naar de pagina Scheldebrug. Boenke (overleg) 2 sep 2020 12:34 (CEST)

Hallo Boenke, Wutsje is nog tot laat in de ochtend actief geweest en zal dus niet onmiddellijk antwoorden. Mijn twee centen: de lege mijnkamers in de Temsebrug kunnen gerust genoemd worden, echter niet alsof dit iets bijzonders zou zijn, talloze bruggen hebben ze. Voor explosieven is geen enkel bewijs te vinden, dus die mogen niet vermeld worden, zie GOO. Wellicht had men door analyse van fijnstof uit die kamers iets kunnen vinden, maar nu dat niet gebeurd is, blijft het wat het is: een onbebrond verhaal. Als ik tijd heb, zal ik de tekst aanpassen — bertux 2 sep 2020 13:50 (CEST)

Beste Boenke, met een vermelding van die mijnenkamers heb ik op zichzelf geen moeite (hoewel die, zoals collega bertux al opmerkt, niet bijzonder zijn: vooral in veel in de jaren na WO2 gebouwde militair-strategisch belangrijke verkeers- en spoorbruggen zijn die aangebracht). Waar ik echter over viel was dat is bevestigd door ooggetuigen en onderzocht in een reportage van Canvas. Dat is onvoldoende specifiek: de lezer die er meer over wil weten heeft daar niets aan, zie ook WP:BRON en vooral WP:VER.
Of het artikel eigenlijk Scheldebrug zou moeten heten, kan ik niet goed beoordelen, hoewel ik hier niet direct andere kandidaten aantref en de pagina in 2015 door Akadunzio naar Temsebrug is hernoemd met als bewerkingssamenvatting officiële naam (link). Ik denk dat u dit het beste op Overleg:Temsebrug aan de orde kunt stellen. Met vriendelijke groet, Wutsje 2 sep 2020 14:46 (CEST)

Paleis voor een Prikkie[brontekst bewerken]

Frank Jansen heeft Paleis voor een Prikkie zelf gepresenteerd, Johan Cruijff had vroeger zelf in Oranje gespeeld. Dus zij gaven altijd beiden een mening over iets wat ze zelf ooit gedaan hadden. Dat Cruijff oneindig veel bekender was, is en blijft staat buiten kijf. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.166.130.218 (overleg · bijdragen) 3 sep 2020 16:41‎ (CEST)

(na bwc) Beste 77.166.130.218, ik begrijp de analogie wel, maar nog los van WP:NIET/NS: het hebben gepresenteerd van Paleis voor een prikkie is in geen enkel heelal te vergelijken met de letterlijk wereldberoemde activiteiten van Johan Cruijff, die ertoe leidden dat diens mening over vrijwel ieder voetbalgerelateerd onderwerp voor liefhebbers bij voorbaat interessant was. Over Frank Jansen heeft deze wiki nota bene niet eens een zelfstandig artikel. Wanneer de argumenten dusdanig diep vanaf de bodem van het vat worden geschraapt, dan is echt alles wel gezegd, zeker als u bovendien hardnekkig weigert in te gaan op herhaalde oproepen tot overleg. Dat u inmiddels wegens drammen het recht om dat artikel te bewerken voor een dag is ontzegd, lijkt me dan ook geheel verdiend. Met vriendelijke groet, Wutsje 3 sep 2020 17:10 (CEST)
Ik heb wel degelijk overleg gepleegd en doe dat nu nog terwijl ik eigenlijk zou moeten denken: bekijk het allemaal maar met dat gezeik. Jansen heeft een mening die relevant is. Die heb ik weergegeven met bronvermelding. Moet vanaf nu over elke wijziging een Poolse landdag conferentie worden opgezet? Onzin toch? En due Paul Brussel heeft het programma niet eens gezien maar bemoeit zich er wel mee. Hij was zelf degene due achter mijn rug om om een ban vroeg terwijl hij zelf suggestief post over Frank Jansen. Dan denk ik: ga zelf eens het programma bekijken Paul voor je je ermee bemoeit. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.166.130.218 (overleg · bijdragen) 3 sep 2020 17:55‎ (CEST)
Dan denk ik: ga zelf het programma bekijken voor je je met WP:NL bemoeit... Paul Brussel (overleg) 3 sep 2020 23:33 (CEST)
Ik heb zowel het programma Jinek op 1 september als Paleis voor een Prikkie op 26 augustus bekeken dus weet waarover ik spreek beste Paul. Maar wat u deed achter mijn rug om om een ban voor mij vragen voelt als het steken van een mes in de rug. Het was beter geweest mij rechtstreeks te benaderen ipv te klikken bij een moderator. Dat doen we niet als volwassen mensen onder mekaar. 77.166.130.218 4 sep 2020 00:54 (CEST)
Beste 77.166.130.218, ik meende begrepen te hebben dat u hier klaar mee was, maar hoe dan ook: Wikipedia is een encyclopedie, geen verzamelplaats van triviale feitjes waaraan behalve u verder niemand belang lijkt te hechten. U zult "de waarheid" dus echt ergens anders moeten gaan vertellen. Overigens ben ik hier nu wél klaar mee en verwacht ik u op deze overlegpagina niet weer te zien. Met vriendelijke groet, Wutsje 4 sep 2020 01:37 (CEST)

Factuurverzekering[brontekst bewerken]

Hallo, ik zag dat je de pagina over factuurverzekering hebt verwijderd wegens reclame, kun je aangeven wat in het artikel als reclame wordt bestempeld? Dan kan ik dat verwijderen. Groet, Kees. Keesvanbemmel (overleg) 4 sep 2020 08:56 (CEST)

Beste Keesvanbemmel, de toch al summiere tekst van het artikel bevatte een expliciete link naar deze pagina op kvk.nl, een organisatie die gezien dat kan omzet verhogen in dit verband toch bezwaarlijk als een secundaire, onafhankelijke bron kan worden beschouwd (zie ook WP:BRON). Zie WP:TIPS voor hoe u het beter aan zou kunnen pakken. Voor meer informatie over wat op Wikipedia wel en niet de bedoeling is, moge ik u verwijzen naar de welkomsttekst op uw overlegpagina. Met vriendelijke groet, Wutsje 4 sep 2020 14:52 (CEST)
@Wutsje: Ook bekend als Kees at Trade Cover Exchange. - ErikvanB (overleg) 4 sep 2020 14:55 (CEST)

Overleg gebruiker:Quizmaster12[brontekst bewerken]

Hi,

Deze gebruiker zegt via de OTRS-mail aan dat hij alles heeft gelezen over de blokkade en over hoe hij gedeblokkeerd kan worden, maar geeft aan dat hij zijn overlegpagina niet kan bewerken: deze staat inderdaad volledig dicht. Omdat het geen positieve cu, maar wel een positieve ducktest was als ik WP:SOK goed lees, kan de overlegpagina misschien open zodat we kunnen zien wat hij graag wil zeggen? Ciell 5 sep 2020 23:34 (CEST)

Hoi Ciell, geregeld. Groet, Wutsje 6 sep 2020 01:20 (CEST)

Ter info 2[brontekst bewerken]

Hallo Wutsje, jij bent er nogal eens rond deze tijd – al deze lemma's even in de gaten houden i.v.m. sextapes. Betreft verschillende IP-adressen. Nu ga ik slapen. Groet, ErikvanB (overleg) 6 sep 2020 05:54 (CEST)

Hoi ErikvanB, ik heb het probleem vanochtend voorlopig "opgelost" door de bovenliggende /64-range voor zes uur te blokkeren met een verwijzing naar WP:NIET/NS. Net zie ik dat op een van de artikelen opnieuw een poging is ondernomen om dat schokkende, de wereld voorgoed veranderende nieuwsfeit te plaatsen. Ik kijk het nog even aan, maar anders moeten er maar even voor een paar weken semi-slotjes op. De ervaring leert overigens dat sekstapes niet zelden worden gelekt wanneer weer eens wat publiciteit nodig is (vgl. bv. Paris en Kim). Groet, Wutsje 6 sep 2020 15:26 (CEST)
Dankjewel voor het snelle ingrijpen vanochtend. Ik zag het nog net, zodat ik tevreden kon slapen. Vanmiddag is het gelukkig bij eenmaal gebleven, maar anders is een slotje inderdaad een oplossing. 2A02:1811:C02:4C00:A0EB:4302:8328:BAF3 (overleg | bijdragen | blocks) en 37.184.195.96 (overleg | bijdragen | blocks) zijn momenteel nog geblokkeerd. Groet, ErikvanB (overleg) 6 sep 2020 16:45 (CEST)

ErikvanB, aangezien er hoger ook al een kopje #Ter info staat, kwamen meelezers zoals ik uit bij een Encyclonisch bericht uit mei van dit jaar; vandaar mijn toevoeging van een volgnummer. Zolang onze software niet slimmer wordt, is enige originaliteit of alertheid in kopjeskeuze wenselijk. Uiteraard staat het ErikvanB en Wutsje vrij om iets anders te kiezen — bertux 6 sep 2020 16:56 (CEST)
Dank je. ErikvanB (overleg) 6 sep 2020 17:09 (CEST)
Dit is al een tijdje in zoverre geen probleem meer, dat op bv. deze archiefpagina in de toc op twee identieke kopjes klikken je keurig naar deze resp. deze sectie leidt. Voor links van buiten de pagina naar die secties moet je dat trucje natuurlijk echter inderdaad wel kennen. Ik heb eigenlijk geen idee hoe je dat softwarematig zou kunnen aanpakken, je zult toch unieke links nodig hebben. Wutsje 7 sep 2020 00:48 (CEST)

Waarschuwing en onwenselijke bewerking door mij[brontekst bewerken]

Waarom worden mijn bewerkingen op pagina van Gülen als onwenselijk gezien ik voeg de waarheid toe en verwijder de subjectieve woorden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Tr1907581453 (overleg · bijdragen) 7 sep 2020 00:16 (CEST).

Beste Tr1907581453, een bewerking als deze is niet het verwijderen van "subjectieve woorden", maar uw mening in het artikel prakken. Dat geldt ook voor uw stelling dat het in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië verboden zijn van de Hitlergroet een "schending van het meningsuiting is". Wie op een dergelijke wijze "de waarheid" wil verkondigen, moet niet op Wikipedia zijn. Zie WP:NPOV, WP:BRON en WP:VER. Wutsje 7 sep 2020 00:26 (CEST)
Ik heb het woord 'vermeende' verwijderd omdat er bij de arrestaties van deze personen het reden is door participatie aan FETO, niet omdat ze worden verdenkt. De zin waar staat dat Erdogan kankergezwel enz zegt: oke er is een nieuwsartikel waar staat dat erdogan dit heeft gezegd, maar waar is bewijs? Geen video of brief van Erdogan zelf. En de zin 'Zelf verklaart hij niet betrokken te zijn geweest.' heb ik verwijderd omdat er geen bron is vermeld en ikzelf ook geen bron kan vinden waar dit word gezegd. Wikipedia word door scholen hierdoor afgewezen, sommige dingen zijn waar maar wanneer de foute dingen verwijderd wilt worden kan dit niet gebeuren omdat het een 'mening' is. Dit is niet enkel op dit artikel dit is op alle artikels.
Dit is de definitie van vrijheid van meningsuiting:
Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm.
Als een man rasistische opmerkingen maakt over een religie of land, word dit vrijheid van meningsuiting genoemd maar wanneer een hitlergroet in Duitsland doen word bestraft is dit geen vrijheid. Maar wanneer een land zoals Turkije mensen bestraft omdat ze het land uitscheld of verrader van land word gesupporterd word dit schending van meningsuiting genoemd?? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Tr1907581453 (overleg · bijdragen) 7 sep 2020 01:02 (CEST)
 1. Het is niet aan u om in uw eentje en zonder voorafgaande discussie te bepalen dat wat in een gegeven bron staat 'ook maar een mening' is.
 2. Voor dat "zelf verklaart hij niet betrokken te zijn geweest" zijn moeiteloos tientallen bronnen te vinden, waarvan ik inmiddels eentje in het artikel heb vermeld.
 3. Als ik u goed begrijp, is in een doopvont schijten, een koran insmeren met varkensreuzel en er dan mee voetballen of tegen een politicus zeggen dat ie moet worden opgehangen aan de darmen van z'n dochter okee, want de vorm waarin van het recht op vrije meningsuiting gebruik wordt gemaakt doet er volgens u niet toe. Graag laat ik u in die waan, al zou u eens kunnen zoeken op de woorden "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet". Wutsje 7 sep 2020 01:18 (CEST)

Foto Gülen[brontekst bewerken]

@Wutsje: Ik zie net je fotowijziging, die ik in eerste instantie ook wilde doen. Maar wil je wel even hier kijken. Prettige nacht en ochtend, ErikvanB (overleg) 7 sep 2020 03:58 (CEST)

Ja, duidelijke zaak. Zie hier, met dank voor je opmerkzaamheid. Groet, Wutsje 7 sep 2020 04:08 (CEST)
O, da's snel. Jij ook bedankt. ErikvanB (overleg) 7 sep 2020 04:13 (CEST)

Wikipedia:Benoemen van een pagina[brontekst bewerken]

Beste Gebruiker:Wutsje, Zojuist heb ik je terugzetting teruggezet. Iets wat ik normaliter niet snel zou doen, maar ik wil mijn wijziging even voor je toelichten. Als je goed kijkt naar de wijzigingen zal je opvallen dat ik inhoudelijk geen wijzigingen heb aangebracht. Het betreft louter cosmetische aanpassingen. (Ofwel, wat niet klopt, klopt nu nog steeds niet - vandaar de correctie van Gebruiker:Troefkaart). Ik grijp niet snel naar de revertknop (vanwege gevaar op heen en weer ge-pingpong), maar vraag je mijn bijdrage per stuk nog eens te bekijken. Als het goed is, heb ik niets inhoudelijks toegevoegd, en niets essentieels weggelaten. Vandaar dat ik ook niet noodzaak voelde om tevoren overleg te gaan plegen daarover op de OP van de pagina. Ik hoop op je begrip. --Theo Oppewal (overleg) 10 sep 2020 20:32 (CEST)

Ik zie net je bijdrage op de OP. Laten we daarom daar het vervolg geven. --Theo Oppewal (overleg) 10 sep 2020 20:37 (CEST)
Beste Theo Oppewal, waar het om gaat is, dat de tekst bovenaan de richtlijn duidelijk is (of althans zou moeten zijn): Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor jou: de beoordeling of dit inhoudelijke wijzigingen zijn is aan de gemeenschap. Nogmaals, ik heb nergens consensus of voorafgaand overleg gezien. De gebruikelijke route voor dit soort dingen loopt via WP:OG. Eigenlijk had ik verwacht dat dit na de eerdere excercitie op WP:RVM wel duidelijk zou zijn. Met vriendelijke groet, Wutsje 11 sep 2020 00:40 (CEST)

Beveiliging Socratische methode[brontekst bewerken]

Hoi Wutsje, je hebt de hierboven genoemde pagina voor onbepaalde tijd volledig beveiligd. Dat vond ik erg opvallend, en toen zag ik dat je het voor 2 weken bedoeld had. Ik wijs er maar even op. Dat verschil tussen intentie en uitvoering is mij ook al meermaals overkomen. Groet, Apdency (overleg) 13 sep 2020 19:00 (CEST)

Ach wacht, ik ben maar zo vrijpostig geweest om het zelf aan te passen, hopelijk met uw welnemen en anders merken we het wel! Groet, Apdency (overleg) 13 sep 2020 19:08 (CEST)
Ik moet vaker mijn leesbril opzetten. Dank! Groet, Wutsje 14 sep 2020 00:16 (CEST)

Foto's van Glass Animals[brontekst bewerken]

Dag Wutsje. Dit is volgens mij weer zo'n duidelijke zaak van twee foto's die meteen weg kunnen, maar ja, ik deed het dan zekerheidshalve toch maar via een batch-nominatie zonder spoed, hoewel ik nu zie dat ooit al eens een andere afbeelding van Glass Animals van deze uploader is verwijderd.

Mocht jij het ook een duidelijke zaak vinden, dan is het natuurlijk wel fijn als een bot de afbeeldingen z.s.m. verwijderd van de wiki's waar ze gebruikt worden. Groet, ErikvanB (overleg) 20 sep 2020 03:36 (CEST)

PS: Ik heb er trouwens een bloedhekel aan "license" te schrijven, maar op Commons weten ze geloof ik niet wat een "licence" is. ;-) ErikvanB (overleg) 20 sep 2020 03:40 (CEST)

Dag ErikvanB, dit was inderdaad een duidelijke zaak. Weggepoeft, met dank voor de melding. Het verwijderen van de wiki's waar die foto's geplaatst zijn wordt wel door CommonsDelinker gedaan. En tja, Amerikaans-Engels... ik word soms "gecorrigeerd" als ik /ˈpɹɪv.ə.sɪ/ zeg. Wat doe je eraan? Groet, Wutsje 20 sep 2020 03:55 (CEST)

Haha. Reuzebedankt. ErikvanB (overleg) 20 sep 2020 03:58 (CEST)

Tip[brontekst bewerken]

Hallo Wutsje. Op deze link kan je ook wel eens klikken de komende dagen. Zie hier, en bij een andere willekeurige deelnemer aan de actie heb ik er net ook maar eentje weggehaald. Groet, ErikvanB (overleg) 23 sep 2020 03:00 (CEST)

Dag ErikvanB, ik had het al gezien, het begon al direct toen #wijwillenjoudoodhebben #ikwiljoudoodhebben trending werd. Voorlopig zit er weinig anders op dan terugdraaien en naar WP:NIET/NS verwijzen. Semibeveiligen lijkt me nu niet aan de orde, vooralsnog valt het wel mee (link). Groet, Wutsje 23 sep 2020 03:42 (CEST)
Als het uit de hand loopt kan een misbruikfilter ook een optie zijn? Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg. 23 sep 2020 10:51 (CEST)
@Wutsje: Ik had niet gerekend op jouw alziend oog. Dom natuurlijk. ;-) En jouw hashtag was inderdaad een duidelijker naam geweest. Groet, ErikvanB (overleg) 23 sep 2020 11:57 (CEST)
Ik heb die inmiddels even in de ik-vorm gezet, dat "rijmt" beter met de echte hashtag en geeft veel duidelijker aan waar de prioriteit ligt: bij 'ik', juist niet bij 'wij'. Wutsje 23 sep 2020 18:05 (CEST)
PS: Inmiddels is #Ikdoewelmee van start gegaan. ErikvanB (overleg) 23 sep 2020 13:45 (CEST)
Gelukkig heb je een gewone zoekopdracht gegeven. Waarom wilde Wutsje eigenlijk in de brontekst zoeken? Van bdijkstra kwam het verzoek om dat niet te veel te doen, omdat het een zware belasting vormt voor het systeem. Ik begreep dat de last te reduceren is door een gecombineerde opdracht: eerst een gewone zoekopdracht, in de 'lezerstekst' dus en dan pas specifieker in de brontekst — bertux 23 sep 2020 15:01 (CEST)
Waarom vraag je dat eigenlijk niet rechtstreeks aan mij? Een "gewone" zoekopdracht, die ErikvanB al linkte, wil nog wel eens wat missen, daarom keek ik ook nog even met insource. Een verzoek die manier van zoeken niet te veel te gebruiken heeft mij nooit bereikt. Wel ken ik en:WP:PERF. Wutsje 23 sep 2020 18:05 (CEST)
Na fout lezen vroeg ik het in eerste instantie aan ErikvanB, en toen heb ik die vraag omgewerkt; het staat er nu inderdaad wat ongelukkig — bertux 23 sep 2020 18:14 (CEST)
Okee, misverstand. Wutsje 23 sep 2020 18:31 (CEST)
Wordt vervolgd. - ErikvanB (overleg) 24 sep 2020 03:38 (CEST)
Krant, vis. Wutsje 24 sep 2020 03:49 (CEST)
Krant lag nog op tafel. Begon wel te vergelen. ErikvanB (overleg) 27 sep 2020 01:15 (CEST)

Meer uit deze categorie: Waarom Fay naar feestjes gaat. Wutsje 24 sep 2020 02:23 (CEST)

Ik heb Coronaparty nog genomineerd voor verwijdering, maar het wilde niet lukken. Ik had kunnen uitleggen dat ik de dag ervoor nog "reisschaamte" in de media was tegengekomen en dat je ook artikelen kan aanmaken over "coronaspuger" of "coronaplakker" of "coronababy" (verwijderd) en nog veel meer, maar de verwijtende toon die ik proefde na het nomineren maakte me te moe om dat te doen. ErikvanB (overleg) 24 sep 2020 03:57 (CEST)
Zelf vind ik ondertussen dat het fenomeen coronaparty hier best ergens mag worden beschreven, al was het alleen maar als illustratie bij de resultaten van dit redelijk bekende onderzoek. Wutsje 24 sep 2020 04:34 (CEST)
Mwa ja. Nou ja. ErikvanB (overleg) 24 sep 2020 05:08 (CEST)

Copyvio[brontekst bewerken]

Dag Wutsje, had je vannacht toevallig ook gekeken naar JBd's andere bijdragen? Ik heb hier zo mijn twijfels over namelijk. Mvg, Encycloon (overleg) 24 sep 2020 11:35 (CEST)

Na de andere uploads (nog meer filmpjes waar ik geen toestemming voor kan vinden) en diens overlegpagina (verwijderingen en al een blokkadewaarschuwing) te hebben bekeken heb ik geen twijfel meer. Kun jij dit als Commons-moderator verder afhandelen? Mvg, Encycloon (overleg) 24 sep 2020 12:31 (CEST)
Hoi Encycloon, nee, vannacht vanwege even geen zin in verder niet naar gekeken. Nu wel. De overduidelijke copyvio's heb ik verwijderd en ik heb deze gebruiker op Commons voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Hij was daar al tweemaal eerder geblokt voor auteursrechtenschendingen en is mede om dezelfde reden ook al geïndefd op en:wiki. Groet, Wutsje 24 sep 2020 21:21 (CEST)
Bedankt. Mvg, Encycloon (overleg) 24 sep 2020 22:16 (CEST)

Verzoek aanmaker?[brontekst bewerken]

Hoi Wutsje, je had Gebruiker:LeonardH/Kladblok al verwijderd terwijl ik nog aan het uitzoeken was waarom de pagina als nuweg werd aangemerkt. Volgens mij heeft LeonardH de pagina in september namelijk nog niet bewerkt en er ook geen sjabloon op gezet. Misschien is er ergens gekliederd in een onderliggend sjabloon? Mvg, Encycloon (overleg) 25 sep 2020 14:44 (CEST)

Ja, dat is het: dit kwam door de nuwegnominatie van Template:Convert, dat nergens leek te worden gebruikt, omdat ik op dat moment dat kladblok al verwijderd had (ik had alleen gekeken wie dat voor het laatst bewerkt had). Ik ben de zaak nu aan het terugzetten, maar dat duurt even, want het kan niet in een keer (2461 versies). Wutsje 25 sep 2020 15:01 (CEST)
Prima. Encycloon (overleg) 25 sep 2020 15:06 (CEST)

Verkorte url's[brontekst bewerken]

Hoi Wutsje, je gebruikt nogal eens verkorte url's. Ik heb dat ook weleens op andere platforms gedaan en ken het voordeel er dus van. Wat ik wel vaak denk als ik ze hier op Wikipedia zie is: jammer dat ik nu niet in één oogopslag kan zien waar ik terechtkom als ik erop klik. Bijvoorbeeld: naar welke naamruimte wordt ik toegeleid, of naar welke website buiten Wp. Dat wordt niet weergegeven als je met je muis erover beweegt (in de wereld van de smartphones werkt het wellicht anders). En juist die weergave heeft vaak een voordeel, tenminste voor mensen die op dezelfde manier navigeren en klikbeslissingen maken als ik. Het verschaft zeg maar een eerste helderheid. Je kunt bijvoorbeeld beter inschatten of je het de moeite waard vindt om op de link te klikken. Met zo'n verkorte url is het te vergelijken met een brief met een blanco envelop eromheen. Wil je iets van de inhoud te weten komen, dan zul je toch de envelop open moeten doen. Dat kan in cyberspace een drempel zijn. Misschien zijn er mensen die denken: so what. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar ik wou het gewoon ter overweging meegeven. Groet, Apdency (overleg) 29 sep 2020 18:55 (CEST)

Hoi Apdency, ik ben me bewust van de voor- en nadelen. Zelf zie ik diffs (die ik veel vaker bekijk dan pagina's) in de broncode liever opduiken als kijk (zeker in bewerkingssamenvattingen en mails) of als Special:Diff/57226286 dan als https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Overleg_gebruiker%3AWutsje&type=revision&diff=57226286&oldid=57209921. Voorheen maakte ik vaak gebruik van {{Intern|1=title=Overleg_gebruiker%3AWutsje&type=revision&diff=57226286&oldid=57209921|2=beschrijving}}, maar dat vind ik inmiddels te bewerkelijk en onder water eveneens te onoverzichtelijk. Sowieso denk ik: hoe minder karakters, des te minder kans op fouten. Als zo'n verkorte link een enkele lezer weerhoudt om erop te klikken: het zij zo. In filosofische zin speelt overigens ook nog mee dat je m.i. vrijwel altijd pas achteraf kunt beoordelen of iets de moeite waard was of niet. Groet, Wutsje 29 sep 2020 20:25 (CEST)
Ja, meer dan een verschil in persoonlijke voorkeur zal het wel niet worden, dus laat verder maar rusten. Dat filosofische punt dat je noemt gebruik ik soms wel en soms niet als uitgangspunt; ook hierin zijn mensen weer heel verschillend. WP:VWN speelt volgens mij bijvoorbeeld wel op een positieve manier in op deze vraag en kan ik wel waarderen. Apdency (overleg) 29 sep 2020 21:10 (CEST)
Ik lees dit mee, en ik wil even 'reclame' maken voor de popups extensie. Dan kan je met je muis hooveren over een link, en krijg je een preview in een popup, waarbij de echte titel ook duidelijk word. Voor de diff links werkt dat zelfs voor de Special:Diff link, maar helaas niet voor de externe link opties, Maar algemeen vind ik het een heel nuttige aanvulling. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg. 1 okt 2020 18:36 (CEST)
OK Akoopal, bedankt voor deze reclame. Had niet gedacht dat het ook voor de difflinks zou werken. Wel jammer inderdaad (maar ook logisch) dat het niet werkt voor de externe links. Groet, Apdency (overleg) 1 okt 2020 19:42 (CEST)
Hoi Akoopal en Wutsje, hier was ik nog even. Ik heb nu de pop-upextensie geïnstalleerd, en het werkt inderdaad voor de links binnen deze wiki (nl.wikipedia.org dus), en het heeft wel wat. Maar de verkorte url's zoals Wutsje die gebruikt worden als externe links beschouwd en daar werkt het bijgevolg niet, ook niet als het nl.wikipedia.org-pagina's betreft. (Wutsje, als je vindt dat dit onderwerp jou inmiddels niet meer aangaat, zeg je het maar, dan babbelen we rustig ergens anders verder.) Apdency (overleg) 3 okt 2020 09:54 (CEST)
Geen probleem hoor. Zelf vind ik die pop-ups een te druk beeld opleveren, het zijn er vaak zo veel en dat gaat dan ten koste van mijn (kuch) browsing experience. Wat de verkorte url's betreft vermoed ik dat er vast al wel iemand bezig is om ook die via die pop-ups (of in de statusbalk) zichtbaar te maken, dat moet te doen zijn. Wutsje 3 okt 2020 16:09 (CEST)
Nog iets over die verkorte url's: je kunt ze uit je hoofd leren (bijvoorbeeld een denkertje als https://w.wiki/2). Wutsje 4 okt 2020 17:14 (CEST)
Een wat serieuzer voordeel ervan is, wanneer je ze in bewerkingssamenvattingen gebruikt, dat die nadat het complete artikel in een andere wiki is geïmporteerd (zoals op bv. de:wiki regelmatig gebeurt) ook daar nog steeds te begrijpen zijn. Wutsje 19 okt 2020 01:35 (CEST)
Dank voor die opmerking! Ik zal de special:diffs voortaan voorzien van het voorvoegsel :nl:, minstens in de samenvatting. Het Engelse en in Wikimedia universele voorvoegsel 'special' in plaats van 'speciaal' of 'spezial' gebruikte ik al, maar inderdaad, dat is niet genoeg  — bertux 19 okt 2020 11:52 (CEST)

Delphine Boël‎[brontekst bewerken]

Beste Wutsje, volgens mij bedoel je een andersoortige beveiliging, want deze was er al... Groet van Paul Brussel (overleg) 4 okt 2020 01:15 (CEST)

Nee, deze was er niet: Titel wijzigen=Alleen moderatoren. Groet, Wutsje 4 okt 2020 01:21 (CEST)

Arctic Spitz[brontekst bewerken]

Arctic Spitz Arctic Spitz (overleg) 4 okt 2020 17:06 (CEST)

Beste Arctic Spitz, met vriendelijke groet, Wutsje 4 okt 2020 17:08 (CEST)
Ja... Duidelijk! Equinoxe part5 (Overleg) 4 okt 2020 18:37 (CEST)

Krant, vis[brontekst bewerken]

Beste Wutsje, volgens mij neigt ook dit weer heel sterk naar een krant-visverhaal, maar ik durf het niet weg te halen. Het verbaast me dat hetzelfde verhaal niet ook al op Dorpskerk (Staphorst) staat, maar misschien komt dat nog. In een saaie, eindeloze discussie op de OP heb ik geen trek, maar ik moest het wel even kwijt. Bij dezen. Groet, ErikvanB (overleg) 6 okt 2020 16:01 (CEST)

Krant alvast klaargelegd voor de vis. Groet, Wutsje 6 okt 2020 16:11 (CEST)
Zie je, dan was mijn intuïtie toch juist. Bedankt. ErikvanB (overleg) 6 okt 2020 16:16 (CEST)

Ab Gietelink[brontekst bewerken]

'gekleurde weergave feiten' en 'disproportionaliteit'
Geachte Nutsje,
Ik heb op mijn pagina een brief aan de bewerkers geschreven waarin ik jullie vraag de voor mijn naam en toekomst beschadigende beschuldiging op mijn Wikipedia pagina om reden van 'gekleurde weergave feiten' en 'disproportionaliteit' te verwijderen. Zie die pagina. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door AbGietelink (overleg · bijdragen) 12 okt 2020 17:11 (CEST)

Beste AbGietelink, dat heb ik gelezen, ik heb er hier al op gereageerd en daar heb ik vooralsnog niets aan toe te voegen. U kunt desgewenst op die pagina verzoeken de beveiliging per direct ongedaan te maken. Met vriendelijke groet, Wutsje 12 okt 2020 17:26 (CEST)

Externe link op Pierre Langerock[brontekst bewerken]

Beste, u heeft een externe link (naar een relevante, niet-commerciële website) ongedaan gemaakt met als uitleg "Wikipedia is een encyclopedie. Het is geen verzameling van links naar andere websites". De link werd wel geplaatst onder "Externe link(s)" en in dezelfde onderverdeling staat een link naar een interessante maar voor het onderwerp weinig relevante website. Ik meen dat de gelinkte website (een blog over de persoon over wie de Wikipedia-pagina gaat) een meerwaarde kan zijn voor de lezer. Dank om dit misschien te herbekijken. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Kcrgnl (overleg · bijdragen) 13 okt 2020 21:26 (CEST)

Beste Kcrgnl, wat betreft externe links in Wikipedia-artikelen is in dit verband het beleid: links naar fora, weblogs, discussiegroepen, eigen websites en dergelijke zijn niet gewenst (zie WP:EL). Ook bij herbeschouwing zie ik wat betreft het artikel Pierre Langerock geen redenen om daarvan af te wijken. Op de bewuste blog kan uiteraard best eens iets aan de orde komen dat voor zijn biografie interessant is, maar dan verdient het de voorkeur om dat rechtstreeks en onderbouwd met een betrouwbare en onafhankelijke bron in het artikel te verwerken. Overigens ben ik het met u eens dat de in het artikel opgevoerde link naar die familiewebsite geen encyclopedische meerwaarde biedt en die zal ik dan ook daaruit verwijderen. Met vriendelijke groet, Wutsje 14 okt 2020 17:20 (CEST)
Voor geïnteresseerden: zie met betrekking tot die familiewebsite het vervolg hier. Wutsje 15 okt 2020 14:52 (CEST)

c:File:Overlijdensbericht Leopold Van Hool.jpg[brontekst bewerken]

Dag Wutsje, dit bestand is sowieso niet verifieerbaar door het vermelde bedrijf geüpload, maar kan het dan direct weg of moet het voor langduriger beoordeling genomineerd worden? Mvg, Encycloon (overleg) 17 okt 2020 14:54 (CEST)

Hoi Encycloon, in c:COM:CSD vind ik geen redenen die duidelijk aanleiding geven voor een nuweg, maar qua toestemming en licentie klopt er in ieder geval iets niet, dus ik heb het maar zo resp. zo gedaan. Daarnaast heb ik de afbeelding uit het artikel Van Hool gehaald, primair om privacyredenen, maar ook omdat het aan de inhoud daarvan m.i. niets toevoegt. Groet, Wutsje 18 okt 2020 00:42 (CEST)
Bedankt, en eens met dat laatste. Mvg, Encycloon (overleg) 18 okt 2020 10:04 (CEST)

Stemming over en masse verwijderen van een groep artikelen[brontekst bewerken]

Jouw magische drie woorden per geval bekijken aan het eind van je argumentatie bij de stemming over AtotZ-lijsten vindt veel instemming en zie je bij heel veel grootschalige verwijderverzoeken terugkomen. Helaas mag ik van de ArbCom daar geen argumenten meeleveren, terwijl het daar bij peilingen en in mindere mate bij stemmingen nu juist vak om draait. Daarom geef ik het hier:

100% eens met Wutsje

Hartelijk dank, Klaas `Z4␟` V:  18 okt 2020 11:59 (CEST)