Parlementslid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een parlementslid, parlementariër, afgevaardigde of volksvertegenwoordiger is een lid van een parlement (raad, volksvertegenwoordiging, huis van afgevaardigden, kamer, senaat).

Europa[bewerken]

Zie Europees Parlement

Nederland[bewerken]

In Nederland worden 150 Tweede Kamerleden in eerste instantie democratisch verkozen. Als er tussentijds mensen uit het parlement vertrekken, worden nieuwe leden (ongekozen) door de bewuste partij voorgedragen ter vervanging, op basis van de volgplaatsen van de kieslijsten bij de vorige verkiezingen. Iemand die niet gekandideerd heeft kan niet benoemd worden. Volgens art. 21.1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft eenieder het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.

Om parlementslid te worden, is geen specifieke opleiding nodig. Wel dienen parlementsleden het Nederlandse staatsburgerschap te bezitten. Ook dient men meerderjarig te zijn. Ten slotte mag men niet uit het actief kiesrecht ontzet zijn.

Arbeidsvoorwaarden

De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor parlementsleden zijn boven modaal en er is een speciale wachtgeldregeling voor parlementsleden.

Een Kamerlid ontvangt geen salaris (of loon), maar een onkostenvergoeding, de schadeloosstelling. Eind 2006 bedroeg deze ca. €7.000 per maand. De kamervoorzitter ontvangt een schadeloosstelling van ca. €9.400. Voor fractievoorzitters geldt een toeslag van 1% (fractie met 1 Kamerlid) tot 11,5% (35 of meer leden).

Fiscaal gezien valt de schadeloosstelling onder de inkomsten en er zijn dan ook loonbelasting en sociale premies verschuldigd. In het geval van nevenfuncties wordt tot maximaal 35% op de schadeloosstelling gekort. Na beëindiging van het Kamerlidmaatschap wordt de schadeloosstelling direct gestopt, maar in veel gevallen is een wachtgeldregeling van toepassing.

België[bewerken]

België kent in totaal zeven parlementaire vergaderingen:

de twee kamers van het federale Belgisch parlement:

en de parlementen van de deelstaten: