Participe passé

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Participe passé is de Franse benaming voor het voltooid deelwoord. Het komt voor in de passé composé en veel andere tijden.

Voor het voltooid deelwoord gelden de volgende regels:

 • Regelmatige werkwoorden op -erer wordt é. Bijvoorbeeld: parlerparlé (praten)
 • Regelmatige werkwoorden op -irir wordt i. Bijvoorbeeld: finirfini (beëindigen)
 • Regelmatige werkwoorden op -rere wordt u. Bijvoorbeeld: descendredescendu (afdalen)

De voltooid deelwoorden van een aantal veelgebruikte onregelmatige werkwoorden zijn:

 • été van être (zijn)
 • fait van faire (doen, maken)
 • pris van prendre (nemen)
 • eu van avoir (hebben)

Voorbeelden:

 • Zij heeft gegeven - Elle a donné
 • Wij hebben gekozen - Nous avons choisi
 • U heeft verkocht - Vous avez vendu
 • Jij bent geweest - Tu as été
 • Jij hebt gehad - Tu as eu

Als het hulpwerkwoord être is, past het voltooid deelwoord zich aan het onderwerp aan. Concreet houdt dit in:

 • Mannelijk enkelvoud → geen verandering
 • Vrouwelijk enkelvoud → toevoeging van e
 • Mannelijk meervoud → toevoeging van s
 • Vrouwelijk meervoud → toevoeging van es

Voorbeelden

 • Zij is gegaan - Elle est allée
 • Wij zijn vertrokken - Nous sommes partis
 • De meisjes zijn gebleven - Les filles sont restées

Als het hulpwerkwoord avoir is en het lijdend voorwerp voor de persoonsvorm staat, past het voltooid deelwoord zich aan het lijdend voorwerp aan:

 • Ik heb de vrouw gezien - J'ai vu la femme
 • Ik heb haar gezien - Je l'ai vue