Pharmaciae Sacrum

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Pharmaciae Sacrum
Type Studievereniging
Plaats Vlag Groningen (gemeente) Groningen
Instelling Rijksuniversiteit Groningen
Studierichting Farmacie, Farmaceutische Wetenschappen
Oprichting 12 december 1881
Aansluiting K.N.P.S.V., FVOG
Website www.psgroningen.nl

De Groningse Farmaceutische Studenten Vereniging "Pharmaciae Sacrum" is de studievereniging voor studenten Farmacie in Groningen. Pharmaciae Sacrum, Latijn voor 'het heilige van de farmacie', is opgericht op 12 december 1881 en is daarmee de oudste studievereniging van Groningen en de op één na oudste van Nederland. Pharmaciae Sacrum, vaak afgekort tot P.S., is de Groningse afdeling van de landelijke farmacievereniging, de K.N.P.S.V. (Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging). De bestuurskamer van Pharmaciae Sacrum is te vinden in het souterrain van gebouw 3213, onderdeel van het gebouw der Geneeskunde, Tandheelkunde, Farmacie en Bewegingswetenschappen aan de Antonius Deusinglaan 1.

Ereleden[bewerken]

Pharmaciae Sacrum heeft gedurende haar hele bestaan verschillende ereleden en erevoorzitters gekend. Deze ereleden hebben het erelidmaatschap aangeboden gekregen, omdat zij zich tijdens en na hun studie voor Pharmaciae Sacrum hebben ingezet. Bovendien betekenen zij veel voor de farmacie in Nederland en daarbuiten. Het erelidmaatschap is een bewijs van verdienste.

De ereleden staan het bestuur der G.F.S.V. "Pharmaciae Sacrum" met raad en daad bij. Zij geven advies bij zaken die binnen de vereniging spelen. Zo hebben de ereleden geholpen bij het opzetten van het alumnilidmaatschap, het StudieActiefCertificaat en de regeling rond de bestuursbeurzen van de RUG. De ereleden zijn vaak aanwezig bij de Algemene Ledenvergaderingen, waar zij ook hun mening kunnen geven. Daarnaast zijn de ereleden ook aanwezig bij gezelligheidsactiviteiten, zoals de jaarlijkse RijWielPrestatieTocht en activiteiten tijdens de Dies Natalis.

De huidige ereleden zijn prof. dr. C. Neef, prof. dr. H.W. Frijlink, prof. dr. J.H.G. Jonkman en mevr. drs. G.E. Inia Douma. Zij zijn allen werkzaam in een ander gebied van de farmacie.

Vaandel[bewerken]

In het studiejaar 1987-1988 werd het vaandel vervaardigd. Bij het ontwerpen van het vaandel legde men zich één belangrijke beperking op: het vaandel mocht niet te verwarren zijn met een ander vaandel! Dit is gedaan door een aantal facetten die betrekking hebben op Pharmaciae Sacrum in het vaandel te combineren.

Allereerst is P.S. een Groningse vereniging. Op het vaandel is dit als volgt terug te zien: de stad Groningen heeft sinds 1819 een officieel wapen, namelijk ‘een schild van goud, beladen met een dubbele zwarte arend, met uitgespreide vleugelen en poten, hebbende op de eigen borst een schildje van zilver, beladen met een groene dwarsbalk’. Dit wapen is in het vaandel van P.S. overduidelijk te zien. Máár, bij ons vaandel is de ene helft van de tweekoppige adelaar vervangen door een aesculaap (verwijzing naar de god van de geneeskunst), als symbool voor de farmacie. Ook het wapen van Pharmaciae Sacrum zélf komt terug in het vaandel, in tekstuele vorm wel te verstaan. En zo komt de officiële verenigingsnaam: Groningse Farmaceutische Studenten Vereniging "Pharmaciae Sacrum" in al haar facetten tot uiting op ons vaandel. Op het vaandel zijn daarbij vier kleuren waar te nemen. Als eerder genoemd is het schildje dat de adelaar draagt wit met een groene dwarsbalk. Wit staat voor reinheid, zuiverheid. Groen voor water en zee. Groen en wit zijn de Groningse kleuren. Verder kenmerkt het vaandel zich door haar mooie diepblauwe kleur: blauw staat voor rust, vrede, lucht en hemel. De adelaar en tekst zijn vervaardigd van gouddraad en -koord, goud/geel staat voor rijkdom, overvloed en bodemschatten. Geel en blauw zijn de kleuren van Pharmaciae Sacrum, u heeft zojuist kunnen lezen waarom.


In 1987-1988 is er een gedicht gemaakt voor het vaandel door de toenmalige voorzitter van Pharmaciae Sacrum, Jacques van Rossum:


"Oh, gij artistiek kunstwerk

Gij staat stevig, gij staat sterk

Gij zijt van goud geweven

Hoog en lang zult gij voortleven''

Zie ook[bewerken]