Pieter Van Hanselaere

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pieter Van Hanselaere - Zelfportret 1817

Pieter Van Hanselaere (Gent, 30 juli 1786Gent, 10 maart 1862) was een Belgisch neoclassicistisch kunstschilder. Gespecialiseerd in portretten, religieuze en historische taferelen. Hij studeerde aan de Gentse Academie en heeft zich gespecialiseerd in Parijs bij Jacques-Louis David in 1809.

Hij werd later leraar aan de Gentse Academie. Een van zijn leerlingen was Pierre Olivier Joseph Coomans (1816-1889).

Weduwnaar van Maria Theresia Van Braband geboren 03-02-1812 Ardooie en overleden op 11-09-1844 te Gent, woonde bij zijn overlijden Korte Meer (Meir) te Gent, huwde op 11-05-1842 te Gent. Uit dit huwelijk een dochter Maria Eulalia Eugenia geboren op 18-11-1843 te Gent.

Biografie[bewerken | brontekst bewerken]

Hanselaere (Pieter van) is een Gentenaar van geboorte en kwam aldaar den 31 julij 1786 ter wereld. Het eerste onderwijs in de kunst ontving hij aan de Koninklijke Academie zijner geboorteplaats, onder leiding van de Heer P. van Huffel, aan welke instelling hem de eerste prijs naar het model toegekend werd; en verder oefende hij zich te Parijs in de leerschool van den vermaarden David, die hem onder het getal zijner leerlingen opnam. Dusdanig voorbereid, dong hij in 1814 te Gent met den gelukkigsten uitslag naar den grooten prijs der historie, waardoor hij zich eene jaarwedde verzekerde, om zich verder in Italië te gaan bekwamen. Het uitgeschreven onderwerp was eene voorstelling van Abels Offerhande. In 1816 naar het klassieke land der kunsten vertrokken, bleef hij zich daar geruimen tijd ophouden, zoodat hij eerst in 1829 in zijn vaderland terugkeerde. Alsnu vestigde hij zich in zijne geboorteplaats, en kort daarna werd hem de eervolle betrekking van Professor aan de Koninklijke Academie aldaar opgedragen.

De Heer van Hanselaere heeft vele, en daaronder zeer gelukkig geslaagde portretten gemaakt. Daartoe behooren, behalve die van den Heer P. van Huffel, van den Graaf d’Hane-Steenhuijse, en van den Heer de Volder, ook van den Baron Steengracht van Oostcapelle, te ‘s Hage, en van den Heer Reinbolds, voormalig gezant der Nederlanden bij den Heiligen Stoel; zijnde de beide laatstgenoemde door den schilder tijdens zijn verblijf te Rome vervaardigd. Doch ook als historieschilder heeft deze kunstenaar door een aantal voortbrengsels zich gunstig doen kennen, en in verschillende kerken van België zijn altaarstukken van hem voorhanden; zoo als 2 in die van den H. Kerst, te Gent voorstellende: Jezus te midden der Wetgeleerden in den Tempel, en het lijk des Heilands, omgeven van de zijnen; de St. Bavo ter zelfde stede bezit er mede een van hem, verbeeldende St. Sebastiaan, aan een boom gebonden om doorschoten te worden. Overigens treft men in vele publieke en particuliere kabinetten, werk van dezen meester aan.

Pieter Van Hanselaere - Suzanna en de ouderlingen

Behalve des kunstenaars eigen beeltenis, vindt men op het Paveljoen bij Haarlem, nog van zijne hand eene voorstelling van Suzanna in het bad, verschrikt op het gezigt der twee ouden. Een in 1835 door hem op de Gentsche tentoonstelling ingezonden stuk, verbeeldende een Jongen, spelende met een vogel, werd door het Belgische Gouvernement voor het Brusselsch Museum aangekocht. Thans (op het laatst van 1841) houdt deze kunstenaar zich onledig met de laatste hand te leggen aan eene kolossale schilderij, breed 24 en hoog 16 voeten, waarvan het onderwerp is genomen uit de geschiedenis der stad Gent; hetzelve stelt voor Philips van Artevelde, te paard gezeten, op de Vrijdagmarkt aldaar aan de hem omringende Gentenaren de keuze overlatende om van honger om te komen, ofwel den Graaf Lodewijk van Male te Brugge te gaan bestrijden.

De Academie van St. Lucas te Rome, nam dezen meester, op voorstel van den beroemden Canova, onder het getal harer leden op, terwijl hem vroeger reeds (1815) het lidmaatschap der Koninklijke Maatschappij van Schoone Kunsten te Gent werd opgedragen. Behalve de bovengenoemde, vinden wij nog van de navolgende voortbrengsels van zijn penseel melding gemaakt:

  • eene Spinnende vrouw uit den omtrek van Rome
  • de drie redetwistende Wijsgeren
  • de Jongen met de tor
  • Venus op de wolken
  • Pelgrimaadje in den omtrek van Rome, bekend onder de benamingen van Della Madona del Arco en Della Madona di Monte Vergine (Brussel 1833)
  • een Jongen die met een eekhoorn speelt
  • Episode uit het bevelhebberschap van Philips van Artevelde (Gent 1835)
  • de boetvaardige Magdalena
  • het Ontluiken van een jong meisje (Kortrijk 1841)

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

  • De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters, van het begin der vijftiende tot op de helft der negentiende eeuw. Door: J. Immerzeel Jr.
Zie de categorie Pierre Van Hanselaere van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.