Pilgrim Fathers

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Replica van de Mayflower

De Pilgrim Fathers of Pilgrims (Engels voor "pelgrims") waren een groep Engelse geloofspuriteinen die hun land verlieten onder druk van koning Jacobus I (James I). Een groot deel van deze Calvinistisch georiënteerde vluchtelingen nam de wijk naar Leiden in Nederland. Een aantal van hen voer in het begin van de 17e eeuw van Europa naar Amerika om daar in vrijheid een nieuw bestaan op te bouwen.

Hun invloed is tot op de dag van vandaag groot. Ze worden als de Founding Fathers gezien van de Verenigde Staten. En uit hun midden zijn later maar liefst 7 presidenten van de VS voortgekomen: Grant, Coolidge, Taylor, F. D. Roosevelt, George Bush senior en George Bush junior en Barack Obama.[1]

Aanleiding[bewerken]

De groep was op zoek naar een woonplaats waar de leden hun religie vrij konden uitoefenen en in staat waren volgens door hen zelf gestelde regels te leven. De groep had gebroken met de Engelse staatskerk omdat die volgens hen de reformatie niet ver genoeg had doorgezet. Voor het belijden van hun puriteinse idealen was niet veel ruimte in het Engeland van Jacobus I.

Verblijf in Nederland 1609 - 1620[bewerken]

Onder leiding van de ouderling William Brewster en dominee Richard Clifton verlieten zij hun huis in Scrooby en voeren naar Amsterdam om aan de religieuze vervolging in Engeland te ontkomen. Daar voegden zij zich bij de Engelse vluchtelingen die al in Amsterdam woonden. Om niet betrokken te raken bij de twisten tussen deze vluchtelingen, besloten zij in 1609 naar Leiden te gaan, waartoe zij op 12 februari 1609 schriftelijke toestemming[2] kregen. Gedurende 11 jaar woonden ze in Leiden, waar de predikant John Robinson [3] hun leider was. Zij bewoonden wevershuisjes achter de huidige Kloksteeg, waar nu het Jean Pesynhofje is gevestigd.
Omdat ze de lokale, reeds bestaande, Engelstalige gemeenschap en hun Engelstalige dominee, Robert Dury, veel te vrijzinnig vonden, was er geen samenwerking met hen; naar alle waarschijnlijkheid werden de erediensten dan ook bij John Robinson aan huis gehouden[4].
Een groot aantal van hen besloot in 1620 om naar de Nieuwe Wereld te trekken; hun economische situatie in Leiden was niet rooskleurig en bovendien vonden ze de Nederlandse samenleving veel te libertijns. Ze waren bang dat hun gemeenschap zou worden vermengd met andere en zo zou verwateren; een ontwikkeling die bij de gemeenschappen van de Franse en Vlaamse protestanten al gaande was.

Naar Amerika 1620[bewerken]

Minder dan de helft van de gemeenschap voer vanuit Delfshaven naar Southampton in het schip Speedwell, waar ze zich voegden bij een grotere groep separatisten. De twee groepen scheepten vervolgens samen in op de Mayflower en staken zo de Atlantische Oceaan over.

Het enige bekende portret van een Pilgrim: Edward Winslow, geschilderd in 1651

De Mayflower vertrok op 16 september 1620, met 102 emigranten aan boord, naar Noord-Virginia, waar ze een stuk land hadden toegezegd gekregen door een vriend van de familie Brewster, die bij de London Company werkte. Ze werden echter door stormen uit hun koers geblazen en arriveerden na 65 dagen op zee op het schiereiland Cape Cod, waar ze nabij het huidige Provincetown voor anker gingen.

Omdat het een aanzienlijke reis zou worden naar hun oorspronkelijke bestemming, kozen de Pelgrims er toen voor om hun plan te laten varen en ter plekke een gemeenschap te stichten. Ze hadden geen wettelijke basis om een kolonie te stichten en ondertekenden gezamenlijk een eigen verklaring, de Mayflower Compact (Mayflower-overeenkomst) waarin ze overeenkwamen om een gemeenschap met zelfbestuur op te richten.

Hoewel ze voedsel en zoet water aantroffen op Cape Cod, en zelfs contacten legden met plaatselijke inboorlingen, staken ze uiteindelijk de baai van Cod over, en vestigden wat de Plymouth Colony genoemd zou worden op het vasteland van Massachusetts. De laatste overlevenden van de oorspronkelijke groep waren Mary Allerton en John Alden.

De Pelgrims worden meestal afgebeeld in zwarte en witte kleren. Dit kwam echter niet veel voor. Hoewel ze er wel naar streefden de zonde in hun gemeenschap uit te roeien, waren ze daarin niet zo extreem als ze wel worden voorgesteld. Ze dronken bijvoorbeeld wel alcohol (hoewel dronkenschap niet werd getolereerd), droegen vaak helder gekleurde kleren, en waren niet tegen seks, mits binnen het huwelijk.

Achterblijvers[bewerken]

Niet alle Pelgrims gingen mee; vele bleven achter in Leiden, onder wie hun geestelijk leider, Rev. John Robinson. Hij werd begraven in de Pieterskerk; en met hem vele anderen. Een gedenksteen aan de kerk geeft hun namen weer.

gedenkteken aan de Pieterskerk, ter ere van de Pilgrims, opgericht in 1891

De Pilgrim Fathers nu[bewerken]

Rond de Pilgrim Fathers is in de VS een hele cultus ontstaan. Zo is er onder andere de Mayflower Society[5], en er worden historische plaatsen in ere gehouden, zoals de Plymouth Plantation [6].
Ook in Nederland is een veelheid aan gedenktekens voor hen opgericht, in hun woonplaats Leiden en in Delfshaven, omdat zij daar zijn ingescheept; in Leiden zijn zeven gedenktekens, waarvan drie in of aan de Pieterskerk.

Musea[bewerken]

Musea gewijd aan de Pilgrim Fathers zijn:

Zie ook[bewerken]

Literatuur[bewerken]

 • Addison, Albert Christopher, The Romantic Story of the Mayflower Pilgrims, and Its Place in the Life of To-day (Boston, 1911)[9]
 • Baar, P.J.M. de; Schulte Nordholt, prof. dr. J.W.; Trap, H.J., De Pilgrim Fathers in Holland (ned/eng), Uitgave van de Stichting Oude Hollandse Kerken [10] (Leiden 1993; derde herziene druk 2002) ISSN 0166-3445 (zowel Engels als Nederlands)
 • Bangs, Carl Oliver, The Leiden Pilgrims in American History in: Leids Jaarboekje 72 (1970), p. 43 - 50
 • Bangs, Jeremy Dupertuis, The Pilgrims in Leiden 1609-1620 (Leiden, 1984)
 • Bilt, Eduard van de, and Kardux, Joke, Newcomers in an Old City: The American Pilgrims in Leiden, 1609-1620 (Leiden, 1998; 3rd revised and expanded edition, Leiden, 2007) ISBN 9789075089097
 • Deetz, James, The Times of Their Lives: Life, Love, and Death in Plymouth Colony (New York, 2000) ISBN 0-7167-3830-9
 • Demos, John, A Little Commonwealth: Family Life in Plymouth Colony (New York, 1970)
 • Johnson, Paul, A History of the American People (New York, 1977) ISBN 0-06-016836-6
 • Philbrick, Nathaniel, Mayflower: A Story of Courage, Community, and War (New York, 2006) ISBN 0-670-03760-5
 • Weinstein, Allen, The Story of America: Freedom and Crisis from Settlement to Superpower (New York, 2002) ISBN 0-7894-8903-1

Noten[bewerken]

 1. http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/nieuws/obama-heeft-leidse-voorouders
 2. De brief van het stadsbestuur van Leiden bevindt zich nog in het Regionaal Archief Leiden
 3. Zie over hem het uitgebreide lemma op het Engelse wikipedia
 4. zie P.J.M. de Baar in De Pilgrim Fathers in Holland, (Leiden 2002) p. 24,
 5. Website Mayflower Society
 6. Website van Plymouth Plantation
 7. website pilgrim Archives met bezoekadres
 8. website Pelgrimfatherskerk Delfshaven
 9. Tekst op The Plymouth Colony Archive Project
 10. website uitgever

Externe links[bewerken]