Ply

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Bij een bordspel tussen twee personen is een ply één zet door een van de spelers. De term wordt vaak gebruikt in verband met schaakcomputers en schaakprogramma's.

De term ply is geïntroduceerd omdat in verschillende tradities de begrippen zet en beurt een verschillende betekenis hebben. Bij het schaken bijvoorbeeld wordt een zet ook weleens een halfzet genoemd; een zet van wit en een van zwart vormen dan samen één zet; bij de notatie van een partij worden in ieder geval deze combinaties van twee genummerd, niet de afzonderlijke (half)zetten. Bij het spel go daarentegen is een zet gelijk aan een ply.

In computerprogramma's is het begrip belangrijk, omdat een ply overeenkomt met een niveau in een beslissingsboom. Bij een schaakprogramma gaat het dan erom hoe diep wordt gezocht in de beslissingsboom van mogelijke stellingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de zoekdiepte (uitgedrukt in aantal ply) dat alle mogelijke stellingen worden geëvalueerd (brute force) en hoe diep selectief verder wordt gezocht naar de beste zet(ten).

(Ook in het meervoud wordt van ply gesproken: "Dit programma kan 16 ply diep doorrekenen.")