Point of view

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Zie artikel Voor het gelijknamige muziekalbum, zie Point of view (Spyro Gyra).

Point of view (Engels voor 'gezichtspunt'; afgekort als POV) is een Engelse term die ook in het Nederlands bruikbaar is. Een point of view kan gebruikt worden om aan te geven dat dat wat gezegd, geschreven, of anderszins wordt weergegeven, toegewezen moet worden aan de persoon die iets zegt, schrijft of anderszins weergeeft.

In de literatuurwetenschap wordt deze term gebruikt om de positie van de verteller ten opzichte van zijn verhaal aan te duiden. Er zijn twee soorten POV's, namelijk die van de verteller (Engels: narrator), en de ik-vorm (Engels: I-form). Men spreekt dan in het Nederlands van een vertelperspectief.

In filmscenario's, waar veel met Engelse termen wordt gewerkt, worden de term en de afkorting gebruikt om een camerapositie aan te geven. Bijvoorbeeld in een griezelfilm: "(POV-insluiper) Jonge vrouw loopt nietsvermoedend naar de koelkast." Dit wil zeggen dat de scène getoond wordt zoals de insluiper die zou zien.

In het Engels wordt de positie van waaruit een kunstschilder een object bestudeert en op zijn doek zet een point of view genoemd.

Zie ook[bewerken]

Genres epiek en tekstsoort:anekdote · ballade · broodjeaapverhaal · epos · fabel · gedicht · genre · inleiding · kort verhaal · legende · literair genre · mythe · novelle · overlevering · parabel · raamvertelling · reisverhaal · roman · saga · sage · sprookje · sterk verhaal · tekstsoort · thriller · verhaal · vignet · volksballade · volksverhaal
Verloop en verhaallijn:catharsis · cliffhanger · climax · deus ex machina (verhaallijn) · drie-actstructuur · epiloog · expositie · fabel · plot · plotpoint · proloog · rode draad · scène · setup · startplotscène · synopsis · verhaallijn
Begin en einde:ab ovo · in medias res · in ultimas res · incipit · openingsscène · openingszin · post rem · terminus
Personage:aangever · alter ego · alteriteit · antagonist · antiheld · bijfiguur · bijrol · booswicht · byroniaanse held · deuteragonist · flat character · held · hoofdpersoon · hoofdrol · personage · karakter · protagonist · round character · tritagonist · typetje · uitverkorene · underdog
Spanning:cliffhanger · spanning
Vertelperspectief en -instantie:afwisselend perspectief · auctoriële verteller · focalisatie · gedramatiseerd · homodiëgetisch · heterodiëgetisch · ik-perspectief · onbetrouwbare verteller · personele verteller · rhema · voice-over
Motief & thema:abstract en concreet motief · isotopie · leidmotief · motto · thema · topos
Tijd & ruimte:eenheidsconventie · flashback · flashforward · kalendertijd · mise en abyme · opschuivende tijdlijn · parallel universum · praesens historicum · tijdverruiming · verteltijd · vertelde tijd
Stijl:directe rede · dramatische ironie · indirecte rede · red herring · shooting the messenger · register · stijl · stream of consciousness · suspension of disbelief · show, don't tell · verteltechniek · vrije indirecte rede
Scenario:premissesynopsistreatmentscenariofilmdraaiboekstoryboard
Stijlperiode:middeleeuwen · renaissance · maniërisme · barok · verlichting · sentimentalisme · preromantiek · romantiek · realisme · impressionisme · naturalisme · neoromantiek · symbolisme · expressionisme · constructivisme · dadaïsme · surrealisme · nieuwe zakelijkheid · magisch realisme · existentialisme · vijftigers · modernisme · postmodernisme
Studie:driehoek van Petersen · literaire kritiek · narratologie · topische vragen · verhaalanalyse