Polders (Natura 2000)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Polders
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2500002 (habitatrichtlijngebied) BE2500932 BE2301134 BE2501033 (vogelrichtlijngebieden)
Foto's
Polders

Polders is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2500002) in Vlaanderen. Het gebied ligt in de Polders en het Meetjeslands krekengebied (Meetjesland) in de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Het overlapt ook met de vogelrichtlijngebieden 'Poldercomplex’ (BE2500932), 'Krekengebied' (BE2301134) en ‘Het Zwin’ (BE2501033). Het Natura 2000-gebied beslaat 1866 hectare verspreid over verschillende gebieden. Drie vierden van het gebied zijn in gebruik als landbouwgrond, één vierde als natuurgebied. In het gebied komen zeven Europees beschermde habitattypes voor: glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, schorren, slikken met Zeekraal, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen.


Het landschap bestaat uit vlakke en laaggelegen graslanden met grachten en brakke kreken. Vele gronden zijn ooit op de zee gewonnen door kunstmatige drooglegging.

Er komen negenentwintig Europees beschermde soorten voor in het gebied: blauwborst, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, goudplevier, grauwe gans, grote zilverreiger, ijsvogel, kemphaan, kamsalamander, kleine rietgans, kleine zwaan, laatvlieger kluut, kruipend moerasscherm, meervleermuis, pijlstaart, porseleinhoen, rietgans, roerdomp,rosse vleermuis, slobeend, smient, steltkluut, stormmeeuw, visdief, wulp, zeggenkorfslak.


Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: Uitkerkse Polder, Sint-Donaaspolder, Oud Fort Isabella, Oude Hazegraskreek, Tiendebrug Lissewege, polders in Dudzele, Monnikenwerve, Weidevogelreservaat Ter Doest in Lissewege, Rosdambeek, Flettersdam, Lapscheure, Bonem, Blauwe Toren, Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem, 't Pompje, De Grote Palingpot, Kromzwin, Vijfwege, Schobbejak, Paddegat, Ettelgemse Gemene Weiden, Kwetshage, Oude Straatkreek, Oudemaarspolder, Duivenkete, Stadswallen van Damme, Oostends Krekengebied (Zwaanhoek, Keignaert), Meetjeslands krekengebied (Blokkreek, Bentillekreek, Boerekreek, Molenkreek, Oostpolderkreek, Oudemanskreek, Roeselarekreek, Hollandersgatkreek, Grote Geul, Rode Geul, Kleine Geul, Grote Kil, Kleine Kil (Krekengebied Assenede),...).

Afbeeldingen[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin