Portaal:Mens & maatschappij

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
P social sciences.png
Portaal Mens & maatschappij
Op dit portaal vind je alle portalen die met mensen en met de maatschappij te maken hebben.
P social sciences.png

INHOUD
Belgisch koningshuisbestuurskundebierchristendomdagelijks leveneten en drinkenEuropese Uniefilosofiegeschiedenisislamjodendomkunst & cultuurlandbouwmediamuziekNederlands koningshuisesoterieopenbaar vervoerpolitiekpsychologiesportVlaamse politiekscoutingsteden (Benelux)steden (internationaal)toerismeridderordensociologie

Uitgelicht Openbaar Vervoer

Sneltram in Utrecht

De Utrechtse sneltram ofwel de sneltram tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein (afgekort SUNIJ, ook wel SUN), is ontwikkeld door de NS. De Nederlandse overheid wilde in de jaren zeventig snelle railverbindingen tussen de werksteden en de groeikernen (de slaapsteden) ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld tussen Zoetermeer en Den Haag een spoorweg gekomen (Zoetermeer Stadslijn).

Voor een verbinding van de nieuwe woonkern Nieuwegein, een stedelijke uitbreiding van de bestaande dorpskernen van Vreeswijk en Jutphaas, heeft men zowel een trein, een trolleybus als ook een sneltram overwogen. De keuze viel op de laatste mogelijkheid. De tramlijn, met een bovenleidingspanning van 750 Volt gelijkstroom, is aangelegd door de NS. De spoorwijdte is 1435 millimeter en het netwerk is geschikt voor tweerichtingtrams. Er zijn 27 tramstellen beschikbaar (5001-5027). De lijn werd geopend in december 1983, twee jaar later kwam de uitbreiding naar IJsselstein tot stand.

De exploitatie werd vanaf het begin echter uitbesteed aan busmaatschappij Westnederland, die gemakkelijk buschauffeurs kon opleiden tot de combifunctie trambestuurder/buschauffeur. Sinds 1999 exploiteert Connexxion, als rechtsopvolger van Westnederland en Midnet, de sneltram. Half december 2009 werd in het kader van de Aanpak Stationgebied de halte Moreelsepark gesloten. De halte Centraal Station is nu tot 2013 het eindpunt; dan komt een nieuw eindpunt aan de westzijde van het treinstation in gebruik.

Het beheer van de railinfrastructuur is eind 2010 door ProRail overgedragen aan het Bestuur Regio Utrecht (BRU). In 2013 is er begonnen aan een uitbreiding vanaf het Utrechtse Centraal Station in oostelijke richting naar de Uithof.

[bewerk]

Uitgelicht dagelijks leven

Kasteeltuin in de Portugese stad Castelo Branco

Een tuin is een (afgesloten) stuk grond waar siergewassen, groente en/of kruiden (voor eigen gebruik) worden verbouwd.

Met het ontstaan van de eerste vaste woonplaatsen, verschenen ook de eerste akkertjes. Om vernieling en vraat van dieren en gewassen te voorkomen werd er een dichte, vaak stekelige beplanting, eromheen geplaatst. Omdat in Nederland de wilg, de hazelaar en de meidoorn van nature veel voorkomen, werden deze vaak gebruikt als omheining. Het ging dan om de twee- of driejarige takken daarvan: deze zijn soepel en buigzaam genoeg om ermee te kunnen vlechten. Zo'n omheining noemde men een tuun of een tuin (in het verwante Duits betekent Zaun nog steeds omheining). Later ging de naam van de omsluiting over op het omsloten terrein zelf.

Daarnaast werd er bij de bouw van een klooster ook een ommuurde tuin aangelegd voor de verbouw van o.a. medicinale kruiden.

Hedendaags is de tuin (aldus in Nederland) meestal een door schuttingen afgesloten stuk grond waar men recreëert. De tuincentra doen het anno 2005 zeer goed met het verkopen van siergewassen. In andere landen komt het soms voor dat tuinen niet afgesloten zijn.


Uitgelicht Eten en drinken

Sangria in een typische Sangria-karaf met toegeknepen schenktuit.

Sangria (Spaans: Sangría) is een Spaanse licht alcoholische drank.

Het is rode wijn op smaak gebracht met vruchtjes, meestal sinaasappel, aangevuld met suiker of honing en kaneel. Soms wordt de sangria extra licht en fris gemaakt door toevoeging van koolzuurhoudend mineraalwater. Meestal wordt er extra alcohol aan toegevoegd, bijvoorbeeld likeur of brandewijn.

De drank wordt in de zomer met ijs geserveerd.


Uitgelicht Belgisch koningshuis

Charlotte of Belgium, Empress of Mexico.jpg

Marie Charlotte Amélie Augustine Victoire Clémentine Léopoldine (Laken, 7 juni 1840 - Meise, 19 januari 1927), prinses van België, prinses van Saksen-Coburg en Gotha, hertogin van Saksen, aartshertogin van Oostenrijk en keizerin van Mexico was de dochter van Leopold I van België en diens vrouw Louise van Orléans.

Charlotte - die in Mexico bekend zou worden als Keizerin Carlota - en Maximiliaan gingen wonen in het paleis in Chapultepec. Het paar kon geen kinderen krijgen, en adopteerde daarom Agustín de Iturbide y Green, kleinzoon van keizer Agustín I, als zoon en opvolger. Charlotte en Maximiliaan poogden zich de Mexicaanse cultuur eigen te maken. Maar waar het Maximiliaan ging om goed te kunnen regeren over zijn onderdanen was Charlotte meer geïnteresseerd in de grandeur van het keizerrijk. Charlotte stak veel tijd in de hofhouding en het organiseren van bals. Zij wilde het keizerrijk vooral meer aanzien geven, en stelde zelfs voor Centraal-Amerika te heroveren.


Uitgelicht Nederlands koningshuis

Juliana 1959.jpg

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina (Den Haag, 30 april 1909Soestdijk, 20 maart 2004), Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, Hertogin van Mecklenburg, Prinses van Lippe-Biesterfeld, regeerde van 4 september 1948 tot 30 april 1980.

Bijzonder aan Koningin Juliana was dat zij niet resideerde in Den Haag maar in Baarn (Paleis Soestdijk) dat tot haar troonsafstand in 1980 de koninklijke residentie was. Ze was getrouwd met Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

Na enkele weken werden de namen van het prinsesje bekend:

De roepnaam werd Juliana, terwijl haar moeder haar vaak junior noemde.

Op 7 januari 1937 trouwde Juliana met Bernhard van Lippe-Biesterfeld.


Uitgelicht Filosofie

Augustinus 2.jpg

Aurelius Augustinus (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) was priester en bisschop van Hippo, een theoloog en kerkvader.

Augustinus is een centrale figuur, zowel binnen het christendom als binnen de geschiedenis van het westerse denken. Zelf was hij beïnvloed door verschillende filosofische stromingen: Plato en het neo-platonisme, het scepticisme, de Academie en de Stoa. De kracht van Augustinus lag in het feit dat hij nauwelijks werd beïnvloed door de Griekse christelijke denkers en zodoende zelf op creatieve wijze naar oplossingen zocht. In verschillende opzichten was hij een autodidact.

Zijn werk Belijdenissen (Confessiones) wordt gezien als een vroege vorm van autobiografie, maar dan autobiografie van een bepaald type: hij schrijft over de periode van zijn verwekking tot zijn toenmalige leeftijd (ongeveer 50) en over de ontwikkeling van zijn relatie tot God. In het achtste boek beschrijft hij het spectaculaire bekeringsproces dat hij had ondergaan, en dat in 386 in Milaan zijn voltooiing bereikte in de beroemde "tolle, lege"-scène. Kort hierop zou hij afstand doen van zijn maatschappelijke functie en zich (door Ambrosius) laten dopen. Hij eindigt het boek met een uitgebreide beschouwing van het Bijbelboek Genesis waarin hij uitlegt hoe de tekst geïnterpreteerd kan worden. Zijn psychologisch bewustzijn en zelfanalyse maken ook in onze tijd nog indruk op lezers.


Uitgelicht geschiedenis

Plan-Frederiks was in de Tweede Wereldoorlog een plan van secretaris-generaal Frederiks, dat inhield dat zogenaamde 'prominente' joden, joden die volgens de bezetter van extra maatschappelijke waarde waren, een voorkeursbehandeling zouden krijgen. Met het oog op dit plan werden zij tussen december 1942 en september 1943 in drie panden in Gelderland geplaatst, alwaar zij voorlopig vrij zouden zijn van transport. Toen zij eind 1943 alsnog naar een buitenlands concentratiekamp zouden moeten worden vervoerd, werden zij in Theresienstadt geplaatst, en ook dáár kregen zij een speciale behandeling. Vrijwel alle joden uit plan-Frederiks overleefden de oorlog.

[bewerk]

Uitgelicht Kunst & Cultuur

Old book bindings.jpg

Het is onmogelijk te bepalen wanneer of door wie de boekdrukkunst is uitgevonden, hoewel de vinding aan een aantal verschillende personen wordt toegeschreven. Van dezen is de enige die historisch gezien inderdaad voor de eer in aanmerking zou kunnen komen de Chinees Pi Chang, die al in de elfde eeuw Chinese karakters zou hebben gedrukt. In de oudheid was het principe van drukken van afbeeldingen al bekend zoals de vondsten bewijzen van rolcilinders in Mesopotamië.

[bewerk]

Uitgelicht Scouting

Scouting Nederland is de nationale scoutingorganisatie in Nederland, met 90000 jeugdleden en 30000 volwassen leden.

Scouting Nederland bestaat sinds 1973, toen vier scoutingorganisaties, de Nederlandse Padvinders, de Katholieke Verkenners, de Nederlandse Padvindsters Gilde en de Nederlandse Gidsen, samengingen onder een nieuwe naam.

Sinds 15 september 2005 is prinses Máxima de beschermvrouwe van Scouting Nederland, waarmee ze wijlen prins Claus opvolgde.


Uitgelicht Luchtvaart

Korean Air A330-223 (HL7552) taxiing at Nagasaki Airport.jpg

Korean Air is een luchtvaartmaatschappij uit Zuid-Korea. De overheid van Zuid-Korea is de eigenaar van Korean Air. Korean Air werd in 1962 opgericht als Korean Air Lines. In 1984 onderging de luchtvaartmaatschappij een facelift. De de naam werd veranderd in Korean Air en het kleurenschema werd veranderd naar de huidige lichtblauwe bovenkant. In 1986 was Korean Airlines het eerste luchtvaartmaatschappij dat gebruik maakte van de McDonnell Douglas MD-11. Lees verder ...

[bewerk]

Uitgelicht Muziek

Maazel 08.jpg

Een dirigent is de leider van een orkest, koor of ander muziekgezelschap. Het leiden van het orkest zelf wordt directie genoemd. Ook het vak van het opleiden van muziekstudenten tot dirigent wordt aan conservatoria directie genoemd.

Een dirigent leidt de repetities en de officiële uitvoeringen voor publiek of opname en beslist hoe een compositie gespeeld en/of gezongen wordt, de zogenaamde interpretatie. De werkelijke kunst van het dirigeren bestaat niet zozeer in het aangeven van de maat, alswel in het overbrengen van emoties, musici overtuigen van de gewenste interpretatie, en hen motiveren. Tot de vereisten voor een goede dirigent behoren een ijzeren wil, grote stressbestendigheid, grote algemene cultuurkennis, overredingskracht, verbeelding, en, naast een goede slagtechniek (al dan niet met dirigeerstokje), een uitstekende conditie.

De dirigent maakt veelal gebruik van een partituur, een muziekboek waarin de partijen van alle instrumenten en stemmen staan met hun muzieknotatie. Veel dirigenten spelen ook zelf een instrument en zo kan het gebeuren dat vele musici later dirigent worden. Ook componisten hebben vaak het dirigeerstokje gehanteerd. (Lees verder)

Uitgelicht Auto

Hybride auto's zijn strikt genomen auto's die gebruikmaken van twee verschillende aandrijftechnologieën.

Meestal wordt echter een auto bedoeld die behalve door een verbrandingsmotor wordt aangedreven door een elektromotor en een accu van aanzienlijke capaciteit. De accu wordt onder het rijden opgeladen door een generator die wordt aangedreven door de verbrandingsmotor. Door de bufferende werking van de accu die energie-overschotten op kan slaan en bij kan springen bij vermogenstekort, kan de motor lopen met een optimaal toerental en rendement en met optimale uitstootwaarden voor milieuvervuilende stoffen. Als de accu vol is kan de motor zelfs af en toe een poosje helemaal uitgezet worden. Wordt er zo hard gereden dat de motor niet alle benodigde energie kan leveren, of voor snelle acceleraties, dan kan de accu een tijdje bijspringen. Bij afremmen kan op de motor geremd worden die dan als generator gaat functioneren waardoor energie weer in de accu terugstroomt. De verbrandingsmotor kan zelf aan de wielen gekoppeld zijn of alle energie op indirecte wijze elektrisch leveren.

[bewerk]

Uitgelicht Media

Arri 435-filmcamera

Een filmcamera is een toestel om snel opeenvolgende beelden vast te leggen op een lichtgevoelig medium (film) zodat ze later opnieuw bekeken kunnen worden.

Als zodanig stoelt de filmcamera op twee uitvindingen: fotografie - een vereniging van chemie en optiek - en mechanica. Deze werden in de loop van de negentiende eeuw zodanig met elkaar in verband gebracht, dat het vastleggen van enige tientallen beelden binnen enkele seconden mogelijk werd. Later werd dat verbeterd; de gevoeligheid van het materiaal werd hoger en het mechaniek sneller. Vandaag de dag kunnen high-speed-camera's honderden beelden per seconde vastleggen.

In de filmcamera, een meestal hanteerbaar kastje dat lichtdicht is uitgevoerd, wordt maagdelijk filmmateriaal tegenover een lens geplaatst. Door de lens komt gebundeld licht de camera binnen. Zo wordt een min of meer scherp beeld van de buitenwereld op de film geworpen en fotochemisch vastgelegd. Terwijl het licht wordt tegengehouden plaatst het mechaniek nieuw maagdelijk materiaal tegenover de lens. Het licht wordt weer toegelaten, een volgend beeld vastgelegd en zo verder.

lees verder>>>

[bewerk]

Uitgelicht Europese Unie

Humoristische kritiek op de immigrantencrisis langs de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta en Melilla

Met de term Fort Europa (Engels: Fortress Europe) verwijzen critici naar de conservatieve houding van Europese politici tegenover economische migranten en niet Europese Unie-landen in het algemeen. De term is pejoratief bedoeld en critici gebruiken hem om te verwijzen naar de strenge wetgeving omtrent migratie, alsook de strenge bewaking van grenzen. De term kan ook verwijzen naar de houding van Europa in de globalisering van de wereldeconomie.

Symbolisch wordt het "Fort Europa" veelal in beeld gebracht als het ijzeren hek dat staat opgesteld langs de Spaans-Marokkaanse grens in Ceuta.

[bewerk]

Uitgelicht Vlaggen en Wapens

Vlag van Dubrovnik

De vlag van Dubrovnik is een wit doek met daarop een afbeelding van Sint-Blasius tussen zijn initialen. Sint-Blasius is de beschermheilige van Dubrovnik. De vlag werd in 1990 weer officieel in gebruik genomen, maar kent een lange geschiedenis.

De symboliek van Dubrovnik bouwt voort op die van de Republiek Ragusa. Deze republiek maakte in zijn eeuwenlange bestaan tegelijkertijd gebruik van twee vlaggen, die, omdat de specificaties nooit werden vastgelegd, in allerlei variaties voorkwamen. In de eerste plaats de witte vlag met Sint-Blasius, die nu de officiële stadsvlag is. Deze vlag werd gebruikt als staatsvlag, dus voor officiële gelegenheden. Vaak, maar niet altijd, werd de heilige tussen zijn initialen geplaatst.

Daarnaast gebruikte men als civiele vlag en handelsvlag een wit doek met daarop, al dan niet in een schild, het Ragusaanse motto Libertas. Als alternatieve handelsvlag gebruikte men een wit doek met daarop het wapen van Ragusa. Deze vlag wees erop dat ... Verder lezen

Uitgelicht Politiek

Idi Amin Dada Oumee (ca. 1925-2003) was van 1971 tot 1979 dictator in Oeganda. Zijn regeringstijd wordt als een van de bloedigste in de moderne Afrikaanse geschiedenis beschouwd. Hij droeg de bijnaam slachter van Afrika; zijn bewind kostte circa 300.000 mensen het leven. Amin kon niet schrijven en nauwelijks lezen.

[bewerk]

Uitgelicht Vlaamse politiek

De Paviagroep is een Belgische politieke denktank bestaande uit academici van beide kanten van de taalgrens die voorstellen voor een betere werking van het Belgisch federaal systeem poneert en met name het invoeren van een federale kieskring (door Vlaamsgezinde tegenstanders ook 'unitaire kieskring' genaamd).

De groep adviseert dat in de gefederaliseerde staat België een landelijke, federale afvaardiging zou worden verkozen in een niet-geografisch gebonden kieskring. Nu worden de Kamerleden volgens provinciale kieskringen verkozen. De Belgische Grondwet zal daartoe gewijzigd moeten worden.


Uitgelicht Islam

Islamitische wetenschappers vertaalden in de eerste eeuwen na het begin van de islam verschillende Griekse, Perzische en Indische geschriften. Later ontwikkelden ze een eigen literatuur die opgetekend was in het Arabisch en die gemaakt werd door geleerden uit alle delen van het islam-imperium. Daarom spreken we van Islamitische wetenschap (ook Arabische wetenschap genoemd). In de renaissance namen Europese wetenschappers deze kennis weer over. In de wetenschapsgeschiedenis zijn de Islamitische wetenschappers niet alleen van belang vanwege hun eigen ontdekkingen, bijvoorbeeld op het gebied van de wiskunde en optica, maar ook vanwege het behouden van Griekse geschriften die anders verloren zouden zijn gegaan. Lees verder...


Uitgelicht Christendom

De doop van Jezus Christus door Johannes de Doper

Het doopsel of de doop is binnen het christendom het sacrament van de christelijke initiatie. De dopeling wordt overgoten met doopwater terwijl de voorganger de doopformule uitspreekt: "Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest." Na het doopsel mag men zich christen noemen en mag deelnemen aan de andere sacramenten. Het doopsel is het enige sacrament dat door de gehele christenheid erkend wordt.

De doop wordt vermeld in de bijbel. In het Oude Testament komt het begrip doop niet zozeer voor, maar het Nieuwe Testament begint bij Johannes de Doper, die de doop van bekering en vergeving van zonden predikt. Jezus Christus laat zich dopen door Johannes de Doper. De rooms-katholieke, oosters-orthodoxe en de meeste protestantse kerken uit de tijd van de Reformatie kennen het kinderdoopsel (of kinderdoop). Lees verder… >>


[bewerk]

Uitgelicht Steden Benelux

Rosa van Lima is de patrones van Sittard. Deze kapel die ook het begin van het Limburgse heuvelland markeert, is aan haar opgedragen

Sittard-Geleen is de gemeente waarin de steden Sittard en Geleen samengevoegd zijn, in het overgangsgebied tussen Midden-Limburg en het Zuid-Limburgse heuvelland, daar waar Nederland op zijn smalst is. De gemeente bestaat sinds 2001, waarin de in de voormalige Westelijke Mijnstreek gelegen steden en een aantal kleinere plaatsen, waaronder Born samengegaan zijn. De fusiegemeente heeft (anno 2007) 96.000 inwoners en is daarmee in dit opzicht de tweede gemeente van Nederlands Limburg.

Sittard is een stad in het zuiden van Nederlands Limburg. Door deze fusie is de gemeente Sittard-Geleen qua inwonertal de tweede stad van de provincie geworden. Daarmee heeft Sittard iets van zijn historische betekenis teruggekregen. Het is een van de oudste plaatsen in Nederland en de op een na oudste stad van Limburg. Geleen is een stad en een voormalige gemeente waar bijna 33.000 mensen wonen. Zij dankt haar naam (oorspronkelijk "Op-geleen") aan haar ligging bij het riviertje de Geleen (ook wel de Geleenbeek genoemd), dat de oostgrens van de gemeente vormde. De stad omvat de vroegere dorpskernen Oud-Geleen, Lutterade, Krawinkel, Spaans Neerbeek en Daniken, en daar omheen de in de laatste eeuw ontstane wijken.

In het gebied van de huidige gemeente Sittard-Geleen bevonden zich ooit de oudste dorpen van Nederland. 5000 jaar geleden vestigden zich hier de bandkeramiekers. Deze woonden in kleine nederzettingen met zo'n 50 tot 150 inwoners, in 5 tot 15 vrij grote huizen. Hun woningen lagen op de lössgronden nabij de Geleenbeek. Na zo'n 400 jaar hebben deze eerste, van de landbouw levende, bewoners deze regio weer verlaten.

De stad Sittard kreeg in 1243 stadsrechten. Geleen werd met onder andere de dorpen Oud-Geleen (of Op-Geleen), Lutterade, Krawinkel en Spaans Neerbeek in 1654 verheven tot graafschap. Limbricht was een vrije rijksheerlijkheid en had daarmee een aparte status. Met de komst van de Franse troepen in 1794 vervielen de aparte posities van de diverse plaatsen. Vanaf 1815, toen dit gebied onderdeel ging uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden, is alleen nog sprake van gemeenten.

De voormalige gemeente Sittard is in de loop der jaren ontstaan door samenvoeging van Sittard met Broeksittard (1942), Limbricht (1982) en Munstergeleen (1982). Broeksittard is tegenwoordig een wijk van Sittard.De voormalige gemeente Geleen bestond voor de fusie uit de kernen Oud-Geleen, Lutterade-Krawinkel (het centrum), Lindenheuvel, Kluis, Geleen-Zuid, Haesselderveld en de buurtschap Daniken.De voormalige gemeente Born is in 1982 ontstaan doordat Grevenbicht, Obbicht en Papenhoven en Born grotendeels werden samengevoegd.

Uitgelicht Steden Internationaal

Nieuwe Stadhuis

München is een stad en metropool in Duitsland, gelegen aan de Isar, is met 1,4 miljoen inwoners de hoofdstad van de deelstaat Beieren en de derde stad van het land.

De stad werd in 1158 gesticht door hertog Hendrik de Leeuw, als handelspost nabij een klooster (Münichen). In 1253 resideerden de Beierse hertogen hier. Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog vestigde de NSDAP hier zijn hoofdkwartier. In 1972 vonden in München de twintigste Olympische Spelen plaats, die werden overschaduwd door een Palestijnse terreuraanslag op de Israëlische sportploeg.

München heeft een "oud" centrum, met musea, waaronder de Alte Pinakothek, de Neue Pinakothek en de Pinakothek der Moderne. Ook grote parken (zoals de Englischer Garten) en een aantal lusthoven behoren tot het culturele erfgoed.

Al in de 16e eeuw zijn graaf Willem IV en zijn echtgenote Jacoba van Baden begonnen de verzamelingen aan te leggen die hier te zien zijn. Hun opvolgers, waaronder vooral koning Lodewijk I (19e eeuw) hebben deze collecties geweldig uitgebreid.

In de periode na de Eerste Wereldoorlog werd München de stad van de NSDAP. Adolf Hitler hield regelmatig toespraken in de bierkelders van de stad. In 1923 vond onder zijn leiding een 'putsch' plaats. Deze poging tot machtsovername strandde nabij de Odeonsplatz. De plek wordt tegenwoordig gemarkeerd door een bronzen gedenkteken, waarop de namen van vier gesneuvelde Beierse politiemensen staan gegraveerd. In de nazi-periode werden op dezelfde plek juist de zestien gesneuvelde putschisten geëerd met een gedenkteken. In München bevinden zich nog verschillende bekende nazi-gebouwen, zoals de Führerbau op de Königsplatz en het museum Haus der Deutschen Kunst aan de Prinzregentenstrasse.

In 1938 vond in München de beruchte Conferentie van München plaats, in 1951 het Universeel Esperantocongres.

München organiseerde in 1972 de Olympische Zomerspelen. Deze Spelen zullen vooral herinnerd blijven om het gijzelingsdrama wat er plaatsvond. Hierbij werden 11 Israëlische atleten gegijzeld door een groep Palestijnse terroristen. Bij een mislukte bevrijdingsactie kwamen de 11 atleten allemaal om het leven.

In München vindt jaarlijks in september op de Theresienwiese het bekende Oktoberfest plaats, het grootste bierevenement ter wereld. Sportief gezien is de stad ook vaak in de publiciteit. Dat komt door de aanwezigheid van de Europese topvoetbalclub FC Bayern München.

Uitgelicht Sport

Het voormalige stadion van de New York Yankees

Honkbal (in het Engels: baseball) is een team- en balsport die vooral populair is in de Verenigde Staten, Mexico, de Caraïben en in grote delen van Azië. Honkbal wordt ook wel America's Favorite Pastime genoemd.

Honkbal is een van de meest gespeelde sporten ter wereld. In Europa is het een van de minder populaire sporten. In Nederland honkballen er ongeveer 25.000 tot 30.000 mensen. In de Verenigde Staten spelen miljoenen mensen honkbal.

In de Verenigde Staten is honkbal de belangrijkste sport in de zomermaanden. Tegen het einde van september wordt het seizoen afgesloten door de World Series. Na afloop van het honkbalseizoen zijn American football en basketbal, en in mindere mate ijshockey, de belangrijkste sporten.

Het spel wordt gespeeld door twee teams bestaande uit negen spelers, eventueel aangevuld met een aangewezen slagman. >>lees verder


Uitgelicht Toerisme

Tuintoerisme is een soort toerisme waarbij men botanische tuinen en plaatsen die met de geschiedenis van het tuinieren te maken hebben bezoekt. 'Tuintoeristen' reizen individueel in landen waar ze zich thuisvoelen of vergezellen anderen tijdens georganiseerde 'tuintrips' naar landen waar men misschien problemen met de taal of het vinden van een verblijfplaats kan ervaren.

Lees verder!!

Uitgelicht Bestuurskunde

Schematische weergave van het Nederlands gemeentebestuur

Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur, met daarboven in Nederland respectievelijk de provincie en de rijksoverheid, en in België respectievelijk het arrondissement, de provincie, het gewest en de federale staat. Sommige gemeenten in Nederland kennen nog deelgemeenten of stadsdelen, waarin de gemeente is opgedeeld. Dit komt voor in Amsterdam en Rotterdam. Per 1 januari 2009 zijn er 441 gemeenten in Nederland en 589 in België. De bestuurlijke organisatie van de gemeente en haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeentewet.

Lees verder
Lijst van Nederlandse gemeenten
Lijst van Belgische gemeenten

Uitgelicht Ridderorden

Nassaulaan 18.JPG
De Kanselier der Nederlandse Orden is een Kanselier die aan het hoofd staat van de Kanselarij der Nederlandse Orden. De kanselarij is gevestigd aan de Nassaulaan 18 in Den Haag. De kanselier heeft als wettelijke taak het beheren van de Orden en taak om, namens de Koningin, de zuiverheid ervan te bewaken.

De kanselier der Nederlandse Orden is voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde dat de minister van Defensie adviseert over de toekenning van de hoogste Nederlandse onderscheiding voor "Moed, Beleid en Trouw".

De kanselier der Nederlandse Orden is ook lid van het Kapittel voor de Civiele Orden. Het Kapittel is een adviescollege dat de minister die het aangaat adviseert omtrent voorstellen voor koninklijke onderscheidingen.


Uitgelicht Bier

250 Biere.JPG

De Belgische biercultuur is een begrip dat verwijst naar het bijzondere van zowel de enorme variatie van biersoorten en -merken, als naar de hoogaangeschreven kwaliteit en de wijze van brouwen. Er zijn zeer veel lokale Belgische bieren, dikwijls gebrouwen door individuen of enkele liefhebbers. Het aanbod is dus zeer groot, maar ook de vraag, de gebruiksgewoonten. De biercultuur uit zich onder meer in de drankkaarten in de meeste cafés of drankgelegenheden: overal zijn meerdere soorten Belgisch bier verkrijgbaar, veel meer dan in de omringende landen. In de meeste drankhandels zijn tientallen soorten bier verkrijgbaar. Veel restaurants hebben eveneens verschillende biersoorten op de drankkaart. Omdat de Belgische biercultuur zo bijzonder is, werd deze in 2011 door Vlaams minister Joke Schauvliege op de lijst gezet van roerend erfgoed: de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dit is een van de voorwaarden voor eventuele latere opname op de UNESCO Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.


Uitgelicht Psychologie

William James (New York, 11 januari 1842 – Chocorua, 26 augustus 1910) was een Amerikaanse filosoof en psycholoog. Hij was degene die de moderne Europese psychologie naar de Verenigde Staten bracht.

James had als psycholoog grotere belangstelling voor het procesmatige dan het inhoudelijke van het bewustzijn en was eerder functionalistisch dan structuralistisch, net als bijvoorbeeld zijn collega de Duitser Wilhelm Wundt bij uitstek was. Ook als filosoof was James veeleer een pragmaticus.

James draaide zo te zeggen de actie-reactieketen om.
James heeft ook belangrijk werk verricht op het terrein van de godsdienstwijsbegeerte.

Ondanks zijn zwakke gezondheid produceerde hij een indrukwekkend aantal boeken en artikelen. Hij had een vlotte pen, las graag en veel en werd graag gelezen. Zijn belangrijkste en invloedrijkste werk op het gebied van de psychologie is The Principles of Psychology, dat in 1890 uitkwam.

>>lees meer>>

[bewerk]

Uitgelicht Esoterie

Nicolas Flamel

Nicolas Flamel (Pontoise?, ca. 1340 - Parijs, 22 maart 1418) was een Parijse alchemist, publieke schrijver, kopiist, kalligraaf en beëdigd boekhandelaar. Dankzij een succesvolle carrière, zijn huwelijk met een rijke weduwe en vastgoedspeculaties verzamelde hij een aanzienlijk fortuin. Een groot deel van dat geld besteedde hij aan vrome doelen en goede werken. Dit vermogen, waarschijnlijk door de geruchtenmolen nog aangedikt, is de oorsprong van de mythe dat hij een succesvol alchemist zou zijn geweest die erin was geslaagd de Steen der wijzen te maken om onedele metalen om te zetten in goud. Vanwege deze reputatie zijn talrijke alchemistische traktaten aan Flamel toegeschreven, waarvan het in 1612 verschenen Le Livre des figures hiéroglyphiques (Het Boek van de hiërogliefen) het bekendste is.

Levensbeschrijving

Flamel was niet van adel. Toch zijn historici nu in staat om een vrij goed beeld te krijgen van het leven van deze 'gewone' middeleeuwse burger. Behalve de religieuze gebouwen en monumenten die hij liet oprichten, liet hij ook heel wat documentatie achter: de in de 18e eeuw verzamelde akten van de parochie van Saint-Jacques-de-la-Boucherie, diverse persoonlijke documenten van hem en zijn vrouw waaronder zijn testament, postume beschrijvingen en illustraties.

Nicolas Flamel werd geboren rond 1340, mogelijk te Pontoise "op zeven mijlen van Parijs". Hij overleefde in zijn jeugd de pestepidemie van 1348. Zijn leven speelde zich af in Parijs tijdens de Honderdjarige Oorlog, vanaf de Slag bij Crecy in 1346 tot die van Agincourt in 1415.


P social sciences.png
Portalen
Portal.svg Hulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws
Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Sport · Taal · Wetenschap & Technologie
Portaal van de week: Filipijnen