Portaal:Taal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Por·τααl


POR·TAAL  
Inleiding

Dit portaal presenteert het onderwerp taalkunde in zeer ruime zin: zowel specifieke natuurlijke talen, dialecten en taalfamilies als de theoretische studie naar het verschijnsel natuurlijke taal, de linguïstiek, komen hier aan bod. Het artikel taalkunde geeft een inleiding over dit onderwerp.

Taal is constant in beweging, wat niet alleen te merken is aan de verschillen tussen hedendaags Nederlands en de taal van Vondel, maar ook aan fenomenen als straattaal. Dat taalverandering uiteindelijk tot extreme verschillen kan leiden wordt nog duidelijker als men beseft dat zeer uiteenlopende talen uit één gemeenschappelijke oertaal zijn ontstaan. Zo is het Nederlands, net als bijvoorbeeld het Engels, voortgekomen uit het Oergermaans en zijn de Romaanse talen als Frans en Spaans uit het Latijn ontsproten.

Groene Boekje | Hulp bij spelling


Alle talen op alfabet

TAAL VAN DE WEEK Etalageartikelen

Het Italiaans (italiano) maakt deel uit van de Romaanse taalgroep. Het Italiaans wordt gesproken door ongeveer 57 miljoen mensen in Italië, in verschillende dialecten. De huidige Italiaanse standaardtaal stamt onmiddellijk af van het florentijns, het dialect van Florence. Sommige van de andere dialecten verschillen sterk van het standaard-Italiaans. Het aantal sprekers van het standaard-Italiaans in Italië bedraagt ongeveer 30 miljoen. Wereldwijd zijn er in totaal ongeveer 63 miljoen Italiaanssprekenden.

De oudste bewaard gebleven geschreven teksten in het Italiaans stammen uit de 10e eeuw. In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt, zijn de verschillende dialecten die in Italië gesproken worden niet afgeleid van het standaard-Italiaans.


[bewerk]

UITGELICHTE TAALFAMILIE OVERZICHTEN

De Afro-Aziatische talen zijn een taalfamilie. De talen die tot deze familie behoren worden in grote delen van het Midden-Oosten en Noord- en Noordoost-Afrika gesproken. Sommige van deze talen behoren tot de oudste geschreven talen in de wereld, maar de verschillende takken waren al uiteengewaaierd voor het schrift werd uitgevonden. Hoewel de verwantschap taalkundig wel aantoonbaar is, zijn er daarom weinig kenmerken die alle talen van de groep nog gemeen hebben, hoewel de meeste wel een vrouwelijke uitgang op -t kennen.

KUNSTTALEN OVERZICHTEN

Een kunsttaal is een taal die in tegenstelling tot etnische talen niet historisch is gegroeid als onderdeel van een cultuur, maar is ontworpen door één persoon of een kleine groep personen. Er zijn meer dan duizend kunsttalen bekend, die kunnen worden onderverdeeld in diverse soorten en zijn gemaakt om diverse redenen: sommige stellen zich ten doel als cultureel onbeladen taal de communicatie tussen de volken te bevorderen, andere dienen ter illustratie van een fictief land, weer andere zijn uitsluitend gemaakt voor het eigen plezier van de maker.

Van alle kunsttalen is het Esperanto wereldwijd de meest gebruikte.

NEDERLANDSE/VLAAMSE STREEKTAAL OVERZICHTEN

GEWENSTE ARTIKELEN DIT KAN BETER

Algebraïsche syntaxis of Recursieve categoriale syntax (en) · Antropologische linguïstiek (en) · Arc pair grammatica (en) · Bicol (taal) (de/en2) · Creek (taal) (en) · Denglisch (de/en/fr) · Filipijnse talen · (en) · Functioneel zinsperspectief · Gewogen contextvrije grammatica (en) · Hanzetaal · Hlaitalen (en) · Inheemse Australische talen (en) · Kadaitalen · (en) · Karatsjai · Khasi (en) · Lege categorie (en) · Lijst van officiële afkortingen · Makaton (en) · Midden-Chinees (en) · Midden-Drents · Mizo (en) · Mundatalen (en) · Nasa Yuwe (en) · Noordelijk Altais (en) · Oceanische talen (en) · Operatorgrammatica (en) · Pahari (en1/en2) · Relationele grammatica (en) · Rien (taal) · Schakelgrammatica (en) · Stochastische contextvrije grammatica (en) · Taaldood (en) · Taalideologie (en) · Taalonderwijs (en) · Taalreanimatie of Taalrevitalisatie (en) · Ų (en) · Ů (en) · Volzin (taal) · Variëteiten van het Arabisch (en) · Zuid-Drents

Personen

Edward Lhuyd (en) · John Strachan (en)TALEN PER TAALFAMILIE
POSTSCRIPTUM CATEGORIEËN

De hoofdcategorieën zijn aan de rechtkant van deze kantlijn te vinden. Dit portaal is nog steeds in aanbouw. Nog niet opgenomen relevante categorieën kunnen hiernaast toegevoegd worden.


Brits boek
Brits boek
Frans book
Frans book
Portalen
Hulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws
Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Sport · Taal · Wetenschap & Technologie
Portaal van de week: Prehistorie

Samenwerken[brontekst bewerken]

  • Ga voor samenwerking op dit terrein naar het Taalcafé.