Primordialisme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Primordialisme gaat ervan uit dat groepsidentiteit een gegeven is en dat er binnen iedere maatschappij bepaalde fundamentele, irrationele verbintenissen tussen mensen bestaan die gebaseerd zijn op, religie, cultuur, taal, etc. Dat het begrip natie een oud gegeven is, een natuurlijk fenomeen; dat men een ‘natie’ heeft is even vanzelfsprekend als dat men een ‘lengte’ heeft.

Clifford Geertz wordt vaak beschouwd als de auteur die het concept van primordiale verbondenheid en gevoelens van een individu ten opzichte van een gemeenschap geïntroduceerd heeft. Volgens hem wordt iemand geboren binnen een bepaalde gemeenschap, met een bepaalde religie, cultuur, bepaalde sociale praktijken, een bepaalde moedertaal enzovoort. Alleen al omwille van het feit dat het individu binnen deze bepaalde gemeenschap geboren werd, zal hij een bepaalde verbondenheid met deze gemeenschap voelen. Etniciteit is dan de verbondenheid tussen mensen met eenzelfde moedertaal, religie, cultuur, met dezelfde sociale praktijken, etc. De gemeenschap wordt gezien als een historisch geëvolueerd gegeven. Het lidmaatschap van de groep wordt bij de geboorte aan het individu toegekend en als erfelijk beschouwd. Geschiedenis en voorvaderen spelen zodoende een belangrijke rol binnen de primordiale gemeenschap, evenals bloedverwantschap.

Het primordialisme is vanuit filosofisch standpunt bezien gebaseerd op de romantiek, in het bijzonder op de werken van Johann Gottlieb Fichte en Johann Gottfried Herder. Voor Herder, was de natie was synoniem met de taalgroep. Taal was voor hem synoniem met denken, en als gevolg daarvan denkt men in ieder gemeenschap, op basis van de taal alleen al verschillend . Vooral na de Tweede Wereldoorlog ondervond het primordialisme veel kritiek. Een natie werd door velen gezien als een gemeenschap die tot stand was gekomen op basis van de politiek en technologie van de Moderne Tijd.