Productiefunctie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In de micro-economie en meer speciaal de theorie van de economische groei is een productiefunctie een functie die de output van een bedrijf, een bedrijfstak of een gehele economie specificeert voor alle combinaties van productiefactoren (inputs).

De productiefunctie incorporeert een technologische relatie, die is gebaseerd op de waargenomen huidige stand van de technologie; het is niet de weerslag van economische keuzes, maar eerder een extern gegeven entiteit, die de economische besluitvorming beïnvloedt.

Bijna alle economische theorieën veronderstellen een productiefunctie, hetzij op bedrijfsniveau, hetzij op geaggregeerd niveau. In die zin is de productiefunctie een van de belangrijkste concepten binnen de mainstream neoklassieke theorieën. Sommige heterodoxe economen wijzen het concept van een geaggregeerde productiefunctie in zijn geheel af; zie Cambridge-Cambridgecontroverse voor mogelijke redenen.