Progressieve inkomstenbelasting

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Progressieve inkomstenbelasting is een vorm van inkomstenbelasting waarbij het gemiddelde belastingtarief hoger wordt naarmate het inkomen stijgt. Dit in tegenstelling tot vlaktaks waarbij ieder inkomen met hetzelfde percentage belast wordt en de degressieve belastingen waarbij het gemiddelde tarief lager wordt naarmate het inkomen stijgt. Strikt genomen is iedere belasting met één marginaal tarief ongelijk aan nul en een belastingvrije voet of een heffingskorting progressief (Benthamse progressie), maar doorgaans wordt bedoeld dat er minstens twee marginale tarieven ongelijk aan nul zijn.

Argumenten voor progressieve belastingen[bewerken]

  • Volgens het principe van het afnemend grensnut kunnen mensen met hoge inkomens gemakkelijker een deel van hun inkomen missen.
  • Progressieve belasting helpt om te grote inkomensverschillen te beteugelen. Wanneer de inkomensverschillen groter worden heeft dit een negatief effect op sociale en gezondheidsproblematiek, levensverwachting en verkleint de sociale mobiliteit. Overigens zijn belastingen maar een beperkt middel om inkomensverschillen te verkleinen.[1]
  • Mensen met een topinkomen hebben vaak een smallere heffingsgrondslag, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek, waardoor hun effectieve belastingdruk lager is dan het statutaire tarief.

Karl Marx pleitte in het Manifest van de Communistische Partij al voor progressieve belastingen: "Voor de meest ontwikkelde landen zullen evenwel de volgende maatregelen vrijwel algemeen toepassing kunnen vinden: (...) Sterk progressieve belastingen."[2]

Argumenten tegen progressieve belastingen[bewerken]

  • Het nut dat verschillende mensen aan inkomen toekennen kan niet worden vergeleken.
  • Progressieve belastingen zijn niet rechtvaardig omdat iedereen grosso modo evenveel van de overheid profiteert.
  • Progressieve belastingen zijn niet effectief omdat zij vaak ontweken of ontdoken kunnen worden.
  • Progressieve belastingen ontmoedigen extra inspanningen en het streven naar de meest winstgevende belegging van vermogen.

Praktische toepassing van progressieve belastingen[bewerken]

In de periode 1940-1970 golden overal in de Westerse wereld zeer hoge belastingtarieven voor de topinkomens. In het Verenigd Koninkrijk bedroeg het toptarief 95%, in de VS 91% en in Nederland 72%. In Zweden ondervond de schrijfster Astrid Lindgren in 1972 zelfs een marginale belastingdruk van 102%.

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat hoge statutaire tarieven op zichzelf weinig betekenen, aangezien de heffingsgrondslag in deze gevallen veelal beperkt zal zijn of de wet legale mogelijkheden biedt om de hoge belastingen te ontwijken, hetgeen echter niet wegneemt dat van het restant altijd het toptarief zal moeten worden ingeleverd.

Nederland[bewerken]

In Nederland is sprake van een grosso modo progressief belastingstelsel voor inkomen uit werk en woning (box 1), terwijl sinds 2001 voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (box 3) een vlaktaks geldt.

Voetnoten[bewerken]

  1. Monique Kremer, Mark Bovens, Erik Schrijvers & Robert Went (red.) (2014) WRR-Verkenning 28 Hoe ongelijk is Nederland? hoofdstuk 5.
  2. Manifest van de Communistische Partij, Hoofdstuk 2: Proletariërs en communisten