Propylamine

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Propylamine
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van propylamine
Structuurformule van propylamine
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C3H9N
IUPAC-naam propylamine
Andere namen n-propylamine, 1-aminopropaan
Molmassa 59,11026 g/mol
SMILES
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
CAS-nummer 107-10-8
Beschrijving Kleurloze vloeistof met een typische geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefToxisch
Gevaar
H-zinnen H225 - H302 - H311 - H314 - H331
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P280 - P305+P351+P338 - P310
VN-nummer 1277
LD50 (ratten) (oraal) 370 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,719 g/cm³
Smeltpunt −83 °C
Kookpunt 48 °C
Vlampunt −30 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 317 °C
Dampdruk 32.900 Pa
Goed oplosbaar in water
log(Pow) 0,547
Brekingsindex 1,388 (589 nm, 20 °C)
Thermodynamische eigenschappen
Sol, 1 bar 227,44 J/mol·K
Cop,m 162,51 J/mol·K
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Propylamine, ook bekend onder de naam n-propylamine, is een organische verbinding met als brutoformule C3H9N. Het is een zwak basische, kleurloze vloeistof, die goed oplosbaar is in water.

Synthese[bewerken]

Propylamine kan als hydrochloride bereid worden door reactie van 1-propanol met een waterige oplossing van ammoniumchloride, bij hoge temperatuur en druk. De reactie wordt doorgaans uitgevoerd in aanwezigheid van een lewiszure katalysator, zoals ijzer(III)chloride.

Toepassingen[bewerken]

Propylamine is een tussenproduct bij de productie van kunststoffen, kleurstoffen, polymeren, landbouwchemicaliën en andere organische verbindingen. Het wordt ook gebruikt als oplosmiddel en als zwakke organische base.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof ontleedt bij verbranding met vorming van giftige dampen (stikstofoxides). De stof is een zwakke tot matig sterke base en reageert met zuren, gehalogeneerde koolwaterstoffen, alcoholen, sommige nitroparaffines, aluminium en zink. Propylamine reageert zeer hevig met oxidatiemiddelen en kwik, waardoor brand- en ontploffingsgevaar ontstaat. De stof tast ook koper en zijn legeringen aan.

Propylamine moet brandveilig en droog worden opgeslagen, gescheiden van sterk oxiderende stoffen, zuren, gechloreerde organische verbindingen, voeding en voedingsmiddelen.

Externe links[bewerken]