Propyleenimine

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Propyleenimine
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van propyleenimine
Structuurformule van propyleenimine
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C3H7N
IUPAC-naam propyleenimine
Andere namen 2-methylaziridine, methylethyleenimine
Molmassa 57,09438 g/mol
CAS-nummer 75-55-8
PubChem 6377
Beschrijving Kleurloze, olieachtige vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefToxisch
Schadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H300 - H310 - H314 - H330 - H350 - H411
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P210 - P260 - P264 - P273 - P280
Carcinogeen mogelijk (IARC-klasse 2A)
Opslag Gescheiden van zuren. Brandveilig, koel en droog bewaren.
EG-Index-nummer 613-033-00-6
VN-nummer 1921
ADR-klasse Gevarenklasse 3
LD50 (ratten) (oraal) 19 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Smeltpunt −63 °C
Kookpunt 67 °C
Vlampunt (gesloten vat) −4 °C
Dampdruk 14.900 Pa
Slecht oplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Propyleenimine is een organische verbinding met als brutoformule C3H7N. Het is een kleurloze, viskeuze en rokende vloeistof met een kenmerkende geur. De stof is matig tot slecht oplosbaar in water. Propyleenimine wordt gebruikt in de organische synthese.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof kan polymeriseren onder invloed van zuren, met brand- of ontploffingsgevaar tot gevolg. Propyleenimine kan bij verwarming ontploffen en is in vrijwel alle omstandigheden uiterst ontvlambaar. De stof ontleedt bij verhitting en bij verbranding, met vorming van giftige dampen, waaronder stikstofoxiden.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Blootstelling ver boven de toegestane grenzen kan de dood veroorzaken. Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken. Deze stof is mogelijk kankerverwekkend bij de mens.

Externe links[bewerken]