Publiek-private samenwerking

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen.

In tegenstelling tot de openbare aanbesteding van de overheidsbestedingen, waarbij de aanbestedende overheid de uitvoering gedetailleerd vastlegt in een bestek en/of Programma van Eisen (PvE), bemoeit de overheid zich bij PPS-constructies niet met de inhoud en stuurt volledig op het gewenste einddoel (de 'output'). Op deze wijze hebben de marktpartijen alle vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering (de 'input') vorm te geven. Op die manier wil de Rijksoverheid gebruikmaken van de denk- en innovatiekracht van de markt.

De marktpartij wordt voor een lange periode gecontracteerd om niet alleen te ontwerpen, te bouwen en/of te beheren, maar vaak ook om het project te financieren.

DBFMO-contract[bewerken]

Een PPS gebeurt vaak via een DBFM of DBFMO-contract: Design, Build, Finance, Maintain & Operate (Ontwerp, Bouw, Financiering, Onderhoud en Exploiteer). Deze componenten zijn de verantwoordelijkheid van de projectbeheerder, die componenten kan outsourcen naar subcontractoren. Hiermee worden genoemde verantwoordelijkheden overgedragen aan marktpartijen met als bedoeling dat meerwaarde wordt gerealiseerd: projecten zijn van dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs of zijn van betere kwaliteit tegen een gelijke prijs. Bovendien kunnen projecten sneller worden opgeleverd (voorbeeld: N31 Waldwei). Risico's die samenhangen met overdracht tussen ontwerp, bouw en onderhoud worden hiermee volledig bij de marktpartij neergelegd en door één aanbesteding voor al deze onderdelen worden ook de transactiekosten uiteindelijk lager. De meest gangbare vorm van PPS in Nederland is het DBFM-contract.

Voorbeelden van PPS-constructies[bewerken]

  • ontwerp, bouw en onderhoud van de HSL-Zuid voor een periode van 30 jaar door Infraspeed en een exploitatie voor een periode van 15 jaar door High Speed Alliance.
  • ontwikkeling en realisatie van het project Sijtwende de integrale aanleg van de N14 tussen de A4 en de A44 inclusief de realisatie van 700 woningen een ondergronds HOV verbinding inclusief ondergrondse halte, een stadspark van 6 ha, 6.000 m² kantoren en een brandweerkazerne en kruisende tramtunnel en fietstunnel.
  • de uitvoering van het Diabolo-project in Vlaanderen . De aanleg van deze tijdsbesparende treinverbinding tussen Antwerpen en Zaventem als gevolg van een samenwerking tussen Infrabel, Northern Diabolo nv, Babcock & Brown en HSH Nordbank AG.
  • Inhaalbeweging in scholenbouw van de Vlaamse Overheid met het programma Scholen van Morgen voor de bouw en het onderhoud van 165 scholen in Vlaanderen. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en AG Real Estate en BNP Paribas Fortis als private partners.

Externe link[bewerken]