R- en S-zinnen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen dienden tot 1 december 2010 R- en S-zinnen voor te komen, zowel bij verpakkingen voor groot- als voor kleinverbruikers. De letter R staat voor Risk (Intrinsiek Gevaar), terwijl de letter S voor Safety (Veiligheid) staat. Naast de R- en S-zinnen bestaan er ook A-zinnen.

R-zinnen zeggen welke eigenschappen van deze stof intrinsiek gevaar opleveren en waarvoor men zich moet hoeden (waarschuwingszinnen).

De S-zinnen bevatten de eruit voortvloeiende veiligheidsaanbevelingen. Gedragingen of werkwijzen die de kans op lichamelijke of materiële schade minimaliseren.

De R- en S-zinnen corresponderen met punt 15 van de Veiligheidsinformatiebladen die soms bij het product worden geleverd. De nummers van de R- en S-zinnen zijn voor iedere taal gelijk. Aan de hand van de nummers kunnen de Nederlandse zinnen gevonden worden.

De R- en S-zinnen kunnen onderhevig zijn aan redactionele wijzigingen die de stand van het onderzoek weerspiegelen.

Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten[bewerken]

Voor etikettering van stoffen die op de werkplek worden gebruikt verwijst de Arbowet naar het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten', die is gebaseerd op de Wet milieubeheer. Op de etiketten van een stof dienen de bijbehorende symbolen en Risk- en Safety-zinnen te zijn aangebracht. Deze verplichting geldt ook bij overheveling naar kleinere verpakkingen.

Als de werkgever, die de stoffen gebruikt (of laat gebruiken), nalaat om de juiste R-S zinnen aan te geven op de etiketten, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van deze stoffen.

Invoering van GHS[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie H- en P-zinnen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bij de invoering van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) in de Europese Unie wordt een nieuw systeem van indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen gehanteerd. De R- en S-zinnen worden vervangen door H-zinnen of gevarenaanduidingen (de H van hazard) en P-zinnen of voorzorgsmaatregelen (de P van precaution)(zie lijst van H- en P-zinnen). Voor zuivere stoffen zijn de nieuwe aanduidingen op de etiketten vanaf 1 december 2010 verplicht; voor mengsels vanaf 1 juni 2015.

Actuele lijsten[bewerken]